algoritmus řízení pro nízkometanové bioplynové

Transkript

algoritmus řízení pro nízkometanové bioplynové
 POČET LISTŮ: 2 LIST: 1 61‐0‐0291 ČÍSLO PŘEDPISU:
INDEX POMOCNÁ ŠKRTÍCÍ KLAPKA SÁNÍ ALGORITMUS ŘÍZENÍ PRO NÍZKOMETANOVÉ BIOPLYNOVÉ MOTORY NÁZEV: 1. ÚČEL POMOCNÉ ŠKRTÍCÍ KLAPKY SÁNÍ
Účelem pomocné škrtící klapky sání (dále jen PŠKS) je podpořit starty motoru, zajistit bezproblémové
fázování jednotky (motor + generátor) do sítě a umožnit motoru plynulejší přechod do plného výkonu.
PŠKS je schopna též upravovat bohatost plnící směsi při změně obsahu metanu v bioplynu (obecně).
2. ALGORITMUS POMOCNÉ ŠKRTÍCÍ KLAPKY
Klapkový pohon:
Belimo NM24A-SR (doba přestavení 150s)
alternativně Belimo NMQ24A-SR (doba přestavení 4s)
Klapka:
vzduchotechnická pozinkovaná klapka D-klima DN 140
Výkres sestavy pomocné škrtící klapky sání:
číslo: 7025 005
ZMĚNA DATUM INDEX NAHRAZUJE PŘEDPIS: VYPRACOVAL: ING. TOMÁŠ HAMPL PŘEZKOUŠEL: SCHVÁLIL: ING. JAROSLAV JEŽEK DNE: 17.7.2012 TEDOM a.s., DIVIZE MOTORY PODPIS POČET LISTŮ: 2 LIST: 2
ČÍSLO PŘEDPISU:
61‐0‐0291 INDEX Nákres připojení:
Vlastní popis algoritmu:
Algoritmus řízení PŠKS obsahuje dvě základní nastavení polohy:
• nastavení otevření PŠKS pro provoz [%]
• nastavení přivření PŠKS pro start, fázování a přednastavený výkon [%]
Pozn.: Obě polohy je možné měnit přes řídící systém kogenerační jednotky IS-NT-BB (a alternativní k tomu
určený).
Již před startem motoru dojde k přivření PŠKS do předem nastavené polohy. Toto nastavení je funkční až
do překročení požadovaného výkonu (nastavitelný parametr). Poté se PŠKS plynule otevře do polohy
otevření pro provoz. Během odstavování motoru funguje algoritmus v opačném sledu. Při náhlém odepnutí
stykače generátoru (GCB) přejde PŠKS ihned do přivřené polohy.
Algoritmus PŠKS také obsahuje korekce polohy otevření v plném výkonu motoru dle obsahu metanu (CH4)
v bioplynu. PŠKS se začne lineárně přivírat (z původní předem nastavené hodnoty) při obsahu CH4 nižším
než 40%. Na 35% CH4 by měla být PŠKS přivřena na 65% z původního nastavení.