Vy_22_inovace_aja2_32_7a - ZŠ Příbor, Jičínská 486

Transkript

Vy_22_inovace_aja2_32_7a - ZŠ Příbor, Jičínská 486
VY_22_INOVACE_AJA2_32_7A
Vzdělávací oblast:
Jazyk a jazyková komunikace, anglický jazyk, ročník sedmý
Vzdělávací cíl:
Porovnat dva obrázky pomocí tvarů 2. stupně přídavných jmen (comparative)
Kompetenční cíl:
Kompetence k učení – žák využívá získané znalosti a vhodně operuje
s příslušnými pojmy
Anotace:
Žáci tvoří věty, ve kterých porovnávají dvě věci za pomoci přídavného jména
v 2. stupni (přídavná jména jsou dána, ale jejich význam je zřejmý již podle
obrázků). Žákům připomeneme odchylky ve stupňování (zdvojení koncové
souhlásky u big-bigger, změna pravopisu y-i u healthy-healthier atd.) Žáci
poté tvoří vlastní věty tohoto typu s různými přídavnými jmény.
Autor:
Mgr. Tereza Doležílková
Datum:
18.6.2012
Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu EU peníze školám na ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín.
COMPARISONS
Compare the two pictures. Then write about them. Use comparatives.
1.
(fast)
2.
(slow)
3.
(healthy)
4.
(big)
5.
(cheap)
Example:
1. A cheetah is faster than a tiger.
2. ………………………………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………………………………………………….
5. ………………………………………………………………………………………………………………….
Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu EU peníze školám na ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín.
Řešení:
1. A cheetah is faster than a tiger.
2. A helicopter is slower than a plane.
3. Fruits is healthier than hamburgers.
4. An elephant is bigger than a mouse.
5. A T-shirt is cheaper than a sweatshirt.
Zdroje:
gepard
tygr
letadlo
vrtulník
ovoce
hamburger
slon
myš
tričko
mikina
http://www.clker.com/clipart-cheetah.htmlr.
http://www.squidoo.com/wild-animals-stickers
http://www.i-creative.cz/2008/02/22/dopravni-prostredky/
http://www.detskeomalovanky.cz/750/vrtulnik-2/
http://www.omalovankyonline.cz/ovoce-a-zelenina/
http://allcoloringpictures.com/kids-hamburger.php
http://www.drawinghowtodraw.com/stepbystepdrawinglessons/2010/01/how-todraw-elephants-with-step-by-step-drawing-tutorial/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mouse_line_drawing.jpg
http://www.vector-finder.com/Free-Downloads.asp?id=1128
http://www.californiagoldenblogs.com/2008/6/10/548466/i-have-a-problem
Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu EU peníze školám na ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín.
Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu EU peníze školám na ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín.