PDF Sever - Zpět na hlavní stranu

Transkript

PDF Sever - Zpět na hlavní stranu
strana 3
Klíšťata od vás utečou
strana 4–5
Příloha
Dům, stavba
a zahrada
KUCHYNĚ PRO VÁS
strana 6
Sklady Dušek
Pohoda pro všechny
U Špejcharu 1
250 01 Brandýs nad Labem
tel.: 326 902 500 nebo 604 242 324
e-mail: [email protected]
www.skladydusek.cz
slevy na
vybrané
kuchyně
až 45 %
S
Nezávislý místní zpravodaj
Čtvrtek 7. 4. / 4. ročník / č. 7 / 2011
GLOSA
Den (naší) Země
Čtvrtého dubna jsme oslavili
Den Země. Máme ale právo
oslavovat něco, co soustavně
ničíme? Jsme svědky tragických následků ničivého zemětřesení v Japonsku. Světu
najednou hrozí dříve netušená nebezpečí, která přinášejí
globální ohrožení. Nejde jen
o nebezpečí spojené s atomovou energií. V čerstvé paměti
máme třeba ekologickou katastrofu po úniku ropy z vrtu
v Mexickém zálivu.
Pokud chceme Den Země
zachovat, musíme začít
u sebe. Zajímat se o to, co se
kolem nás děje - z hlediska
globálního, lokálního i privátního. Uvědomit si, že každého z nás se týká tragédie
na druhé straně zeměkoule
stejně jako městská skládka,
zvyšování hlukových limitů
nebo vypouštění odpadů do
potoka. Když budeme pečovat o přidělený kousek Země
a chránit ho, když nebudeme
lhostejní k tomu, co se kolem
nás děje, uděláme první a zásadní krok k záchraně Země.
Toho nejdůležitějšího, co
lidstvo má.
Martin Smrček
krátce
Máslovická šlápota
MÁSLOVICE – 16. dubna se
uskuteční 24. ročník turistického pochodu Máslovická šlápota aneb Šlapeme
do Máslovic stloukat máslo.
Je připraveno 5 tras pro pěší
a 2 pro cyklisty. Jejich rozpis
a další informace najdete na
www.maslovice.cz.
Na návsi čeká od 11 hod.
pestrý program. Např. stloukání másla, pečení, zdobení
perníčků, pletení pomlázek,
dílny, soutěže, setkání sběratelů cukrů. Divadlo pro děti
(13 h), skupina Máslovické
drnkačky (11-13 h). Na závěr
(15 – 16 h) Spiritual kvintet. V. Sýkorová, Máslovice
Velikonoční bohoslužby
REGION - Velikonoční bohoslužby ve farnosti Odolena
Voda se konají v těchto termínech: Květná neděle 17. 4.
kostel Odolena Voda 8 hod.,
Líbeznice 10 hod. Obřady
velikonočního třídenní jsou
pouze v Líbeznicích: Zelený
čtvrtek 21. 4. 18 hod., Velký
pátek 22. 4. 18 hod., Bílá sobota 23. 4. 19 hod. Hod Boží
velikonoční – neděle 24. 4.
Odolena Voda 8 hod., Klecany 10 hod., Hovorčovice
15.30 hod. Pondělí velikonoční 25. 4. Panenské Břežany 10 hod., Zdiby 14 hod.,
Řež 15.30 hod.
P. Kuneš
Náš REGION distribuuje
Pomůže omezení rychlosti od hluku?
REGION – Nejsem asi
jediný, kdo s nelibostí nese
omezení rychlosti na dálnici
D8 před Prahou. Dálnici
považuji za prostředek ke
zrychlení dopravy, omezení
rychlosti v místech zdánlivě
nesmyslných chápu těžko.
Na druhou stranu sem tam navštěvujeme přátele ve starých
Ďáblicích a za klidných večerů
klábosíme při sklence vína na jejich terase v prvním patře. Ďáblice od dálnice dělí skoro kilometr
polí, zmíněnou terasu pak od
okraje obce dobře 500 m zastavěné plochy. Ovšem nekonečný
hukout aut ze vzdálené dálnice,
k tomu hlučný přelet letadla,
dělá z romantického večera vždy
nepříjemný zážitek. Kdo nezažil,
neuvěří. A je pochopitelné, že
právě moji přátelé stojí na straně
těch, co by – když už nelze dálnici za hranicí městské části zavřít
úplně – rychlost snížili ještě více.
Vede omezení rychlosti ke
snížení hluku
Na pražské magistrále znamenalo snížení povolené rychlosti ze
70 na 50 km/hod snížení hlučnosti o 3 dB. Při denním zatížení (magistrálou projede denně
v průměru 83 000 aut) okolních
domů 74 dB do je změna kosmetická. Daleko účinnější ochranou
je skleněný tunel, nebo alespoň
osmimetrová protihluková stěna, které by vedly ke snížení hluku na 60 dB ve dne a 50 dB v noci.
Jenže to je velmi drahá varianta.
Dopravní experti Stanislav Huml
navíc upozorňuje: „Pokud auta
jedou na pátý rychlostní stupeň, je jejich jízda ekologičtější. Při padesátce jsou na trojku
nebo čtyřku vyšší otáčky motoru
a tedy i vyšší exhalace.“
Máte
zájem
inzerovat
Napište nám své názory a postřehy na [email protected] Tématu se budeme dále věnovat.
Jde jen o vybírání pokut
za rychlou jízdu?
Do redakce dorazil dopis s tímto zněním:
Zajímalo by mne, jaký máte názor
na omezení rychlosti na dálnici D8
na okraji Prahy. Došlo tam k posunutí hranic Prahy až mezi pole, což
mi je celkem jedno. Ale omezení
rychlosti na 80 s odvoláním na snížení hladiny hluku je dost pochybné, vždyť dálnice zde vede pod
úrovní okolních pozemků, domy
jsou dost daleko a odpadkům na
skládce ASA je to celkem jedno.
Navíc snižování rychlosti na tomto
úseku ze 130 na 80 v úseku asi 50 m
dlouhém je dost nebezpečné (denně tudy jezdím a vidím, že někteří
řidiči - hlavně kamioňáci s tím mají
docela problém).
Odvolání na ochranu životního
prostředí taky moc neobstojí, protože jinak by nebyl před pár lety
zpoplatněn úsek dálnice ze sjezdu
Zdiby v obou směrech, a tím následně vrácena doprava do Zdib,
Chaber a Kobylis. Takže jediný
zřejmý důvod je ten, aby policisté,
jak měšťáci, tak státní, měli kde vybírat pokuty. A toho také náležitě
a často využívají. Jaroslav Čermák,
Odolena Voda.
Text a foto: Martin Smrček
I s hendikepem se dá vítězit
ČAKOVICE – Tricyklistu Pavla Opla jsme čtenářům Našeho
Regionu představili v prvním
letošním vydání. A náš článeček
spustil kolotoč, který by mohl
Pavlovi pomoci splnit jeho sny.
Zopakujme si ale základní fakta.
Pětadvacetiletý hendikepovaný
(dětská mozková obrna) sportovec jde s neuvěřitelnou vnitřní silou, sebekázní a bez špetky
sebelítosti za svými sny. Na zdi
doma mu visí velká fotografie
Lance Armstronga, cyklisty, který překonal rakovinu a udržel se
na absolutním vrcholu. „Když
mi je nejhůř, dívám se na něj.
Tolik toho dokázal, nikdy se
vzdal. Snažím se být jako on,“
říká Pavel.
Do této sezóny vstupuje Pavel
s projektem „I s hendikepem se
dá vítězit“, nad kterým převzala
záštitu senátorka pro Mělnicko
a Prahu východ Ing. Veronika
Vrecionová. Dvouletý cyklus
(2011/2012) bude završen úto-
Souhlasíte se snížením rychlosti na D8 před Prahou?
Jaké máte zkušenosti s hlukem z dálnice?
kem na zlatou paralympijskou
medaili v Londýně.
 pokračování na str. 7
Pavel Opl na sezónu trénuje na novém
karbonovém kole
Snížení rychlosti na 80 km/hod začíná daleko od zástavby. Břeiněves je ukryta za valem, Ďáblice daleko za skládkou.
Ještě jednou o hluku a limitech
REGION – Sílí odpor veřejnosti
proti záměru ministerstva - zvýšit novelou nařízení vlády č. 148
z r. 2006 – Hygienické zvukové limity ve venkovních prostorech až
o 10 dB. Protestují odborníci, občanská sdružení i sami lidé sepisováním petic. Zatím bez úspěchu.
„Když se zvedne hlukový limit na
silnici jen o 3 dB, intenzita dopravy se může na téže silnici zdvojnásobit. Při zvýšení o 5 dB se provoz může zvýšit 3,16x, při zvýšení
o navrhovaných 10 dB zde může
jezdit desetinásobek aut,“ říká
odborník doc. Pavel Beneš.
Hlavní hygienik ČR a náměstek
ministra zdravotnictví Michael
Vít oponuje, že „zmíněný limit je
jen horní hranicí hluku, který by
ještě mohl být akceptovatelný.“
Proč k této změně má dojít? Ptá
se většina lidí, kteří se změnou
nesouhlasí.
Podle Markéty Višinkové z Ekologického právního servisu ministerstvo zdravotnictví svým
návrhem na zvýšení hlukových
limitů prokázalo, že jeho zájmem není chránit zdraví občanů, ale prosazovat jednostranně
usnadnění výstavby dopravních
staveb a letišť.
„Novela totiž zcela mění hodnocení hluku z leteckého provozu,“
doplňuje doc. Beneš. „Když vás
kontaktujte svoji poštu nebo nás!
[email protected] 774 488 900
Karel Novák
T: 774 488 902
E: [email protected]
Pořad ČT Nedej se z 27. 3.
20x za noc vzbudí tryskáč, musíte
být spokojeni, protože ekvivalentní
hladina hluku během celé noci nepřesáhne 50 dB. Letecký provoz tak
bude moci občany v podstatě obtěžovat jakkoliv a bude to v normě.“
Hrozí podvod na lidech
„Zvýšení hlukových limitů je
obyčejný podvod,“ říká Petra
Šubrtová z OS Běchovice. „Na
všech obyvatelích České republiky. Administrativní cestou se
něco změní a řekne se, že hluk,
který doteď škodil lidskému
zdraví, odteď škodit nebude.
A všechno je v pořádku, mohou
se dostavět všechny ty nesmyslně a špatně naplánované stavby, obchvaty, křižovatky v těsné
blízkosti lidských sídel.“
Nedalo by se náhodou zdraví lidí
chránit jinak. Třeba tak, že obchvat Prahy se povede skutečně
mimo Prahu nezastavěnými oblastmi, a ne přes ni? Že se v době,
kdy počet odbavených letadel
u nás poklesl o třetinu, ustoupí
od megalomanských plánů na
výstavbu vodochodského letiště
nebo rozšiřování Ruzyně?
(Celý aktuální pořad najdete na
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani-jakodriv/211562248430004-nedejse/?streamtype=WM2).
Martin Smrček
inzerce
Telefon: 737 668 678, 283 981 934
www.pizzerielibeznice.cz
OBJEDNÁVKY JÍDEL ON-LINE
OTVÍRACÍ DOBA
NOVĚ 11.00 - 06.00 hOd.
Příloha Kbely
vyjde 5. května
M Ě L N Í K ,-FHJPOÈDzǾ
S TA R Á B O L E S L AV,#PMFTMBWTLÈ
P R A H A 8,,MBQLPWB
Kontaktujte mě
Pokud nedostáváte noviny,
Každých čtrnáct dnů ve vaší schránce
uzávěrka inzerce 27. 4. 2011
www.okna.eutUFMFGPO 773 360 000
2
kam, kdy a za čím
www.nasregion.cz
BAŠŤ
30. 4. – 10.00 až 16.00 hod.
Bazárek. Oblečení pro dospělé, dospívající děti, těhotenské oblečení. Příjem
věcí pátek 29. 4. 10-12 a 16-18 hod. a sobota 30. 4. 10-12 hod. Výdej věcí a výplata
peněz 30. 4. 16-17 hod. a pondělí 2. 5.
10-12 hod. Jednotlivé kusy označte lístečkem s kódem obsahujícím cenu, velikost
a číslo nabízené věci v seznamu. Očíslovaný seznam všech věcí vepište do tabulky (ke stažení na www.bast-se-bavi.cz
nebo www.pohoda-bast.cz) a odevzdejte
organizátorkám. Pořadové číslo seznamu
obdržíte na místě. O. s. si ponechá 10 %
z ceny prodaných věcí a výtěžek věnuje
na provoz CPR POHODA v Bašti.
Pondělí a pátky
Rozšíření nabídky cvičení pro seniory.
Senioři tak mohou cvičit nejen v pátek od
9.30 hod., ale také v úterý od 16.30 hod.
Pro nové zájemce je první hodina cvičení
zdarma. V Centru pro rodinu Pohoda (Za
Vilou 204, Bašť). Těší se na vás občanské
sdružení Bašť se baví.
BOŘANOVICE
16. 4.
Bořanovický velikonoční jarmark. Divadlo, muzika, tvořivá dílna pro děti i dospělé. Dobré jídlo a pití v místní hospodě,
prodejní stánky s mazancem, koláči, velikonočními beránky... Stánky s drátováním,
pletením košíků, pomlázky, perníkářka,
prodej chlebíčků, čerstvých vajec. Kreativní dílna pro děti i dospělé. Více na http://
www.boranovice.cz/.
BRANDÝS NAD LABEM
STARÁ BOLESLAV
10. 4. – 7. 5.
Výstava fotografií – „1/4 2011“. Kavárna LA BADIA, F. X. Procházky 971. Pořádá
Fotoklub BrandoBol. Vernisáž výstavy se
uskuteční dne 10. 4. od 18 hod.
12. 4. – 19.00 hod.
Setkání s ... Václavem Větvičkou.
Knihovna Eduarda Petišky, Ivana Olbrachta 32. Vstupné 50 Kč.
14. 4. – 19.30 hod.
EDUARD ŠÍSTEK – KONCERT KPH. Kaple
zámku Brandýs nad Labem. Eduard Šístek
– violoncello. Vstupné: 50 Kč, děti a studenti 20 Kč.
15. 4. – 15.00, 16.30 a 18.00 hod.
VELIKONOČNÍ ARANŽOVÁNÍ. Přijďte si
vyrobit vlastní velikonoční dekoraci. Vyrábět budeme za pomoci zručných aranžérek z Tvořivé dílny Luhan. Pro děti je připraven program – setí osení. Vyfouknutá
vajíčka s sebou. Brandýský Matýsek, o. s.
Vstupné 70 Kč + spotřebovaný materiál.
Děti zdarma. Předprodej vstupenek v Matýsku (Zahradnická 1723/A).
5. 4. – 20.00 hod.
PAVEL FAJT – DRUMTREK. Kavárna kina
v Brandýse nad Labem, K. Tájka 100.
Vstupné 80 Kč. Sólové vystoupení moravského avantgardního hudebníka, neortodoxního bubeníka a hudebního aranžéra
a producenta evropského významu. Předprodej vstupenek v kavárně kina a Infocentru Brandýs nad Labem
17. 4. – 16.00 hod.
VELIKONOČNÍ POHÁDKA. Kino v Brandýse nad Labem, K. Tájka 100. Divadélko
Paleček – Jak Hanička a Honzík slaví Velikonoce. Pro děti od 2 let. Vstupné 50 Kč.
20. 4. – 18.30 hod.
SPOLEČNÁ VĚC – Unikátní koncert Tomáše Pfeiffera, který rozeznívá Vodnářský
zvon. Zkuste vstoupit do jedinečného světa rezonance, tajuplných tónů, které dle
odkazu pradávných generací pomáhají
harmonizovat celou bytost. To vše provází jedinečná parabolická filmová projekce s 3D efektem. Kino, ul. K. Tájka 100.
Vstupenky v ceně 130 a 90 Kč (studenti,
ZTP, děti, důchodci) si můžete výhodně
objednat na www.dub.cz, předprodej:
Informační centrum,Masarykovo nám.1,
tel.: 731 660 933.
26. 4. – 16.00 hod.
DIVADÉLKO PRO NEJMENŠÍ. Přiveďte své
děti na první seznámení s divadélkem.
Brandýský Matýsek, o. s., Zahradnická
1723/A. Minipohádka o Koblížkovi. Krátká
pohádka zazní v rámci odpolední herny.
Určeno pro děti od 1,5 roku.
27. 4. – 19.30 hod.
Romano Stilo – Koncert romské kapely.
V brandýském kině. Vstupné 190 Kč. Předprodej vstupenek v Infocentru.
30. 4. – 16.00 hod.
ČARODĚJNICE 2011 na Sokolském hřišti
(Tyršova ul.).
ČAKOVICE
středa – 8.00 až 14.00 hod.
Venkovské trhy – Na nám. J. Berana,
kde se můžete těšit na biopotraviny, kozí
a ovčí sýry, vejce, maso a uzeniny, květiny,
medové výrobky, perníčky a jiné.
9. 4. – 9 až 18 hod.
Jarní bazárek dětského oblečení, sportovních potřeb, krosniček, cyklosedaček, kol, odrážedel, kočárků… Příjem
oblečení pátek 8. 4. od 16 do 18 hod.,
výdej sobota 9. 4. od 18 do 19 hod. Místo: Jídelna ZŠ Dr. E. Beneše. Vchod z ulice
Jizerská. Vstup zdarma. Bližší informace
a pravidla pro prodejce v MC Cirkus, Jizerská 18, Praha 9–Čakovice, na webu
(klubmaminek.unas.cz/) nebo na tel.
Eva Vintrová 602 149 580, Lenka Walker 603 753 301.
11. 4. – 14.00 hod.
Beseda a autorské čtení s autogramiádou se spisovatelkou, básnířkou, publicistkou a vydavatelkou Stanislavou
Nopovou. Klub seniorů, Cukrovarská 52.
Pořádá Místní knihovna Čakovice.
16. 4. – 9.30 hod.
Velikonoční jarmark na náměstí J. Berana.
13. 4. – 12.00 hod.
Vycházka s E. Sokolovou na Vítkov.
Sraz účastníků vycházky na konečné autobusů (u Tesca). Na vycházku není nutné
se předem hlásit.
20. 4. – 14.00 hod.
Velikonoční košíky. M. Menčíková.
27. 4. -14.00 hod.
nejlépe okolo 11. 4. Saturn – po celý duben. Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy
– po celý duben. Hvězdokupy, galaxie – za
bezměsíčných večerů.
ho zboží. V prostorech rodinného centra
v Kovářské ulici 226, Jenštejn. Kontakt:
Jana Šedová, tel. 724 068 737, e-mail:
[email protected], www.trpaslik.eu.
15 – 17 hod. Filcování – mokré plstění,
Sítotisk na textil – Sítotisk My style.
Rezervace je nutná nejpozději do 30. 4.
21. 4. – 10.00 – 12.00 hod,
13.30 – 15.30 hod.
KBELY
Malování na hedvábí – Hedvábné pareo
na léto. Informace na tel. 607 982 793,
e-mail [email protected] Více na
www.klubslunecnice.cz.
Na všechny akce je vzhledem k omezené
kapacitě nutná rezervace předem.
10.15 hod – Odkud svítí Sluníčko – Pohádka pro nejmenší.
13.45 hod. – Den Země – Pásmo přírodopisných filmů pro mládež i dospělé.
11.00 – 12.00, 14.30 – 15.00 hod. – Pozorování Slunce, Venuše.
Více na http://www.planetarium.cz/DABLICEOBS/prg_akt.htm.
7. 5. – 10.00 do 15.00 hod.
MALOVANÉ KVĚTINÁČKY. Přijďte si namalovat vlastní květináč, zasejte travičku
jako zahradníci a nechte se okouzlit tím,
jak poroste… připravujeme pro vás i další
jarní tématiku – vlastní výrobky z hlíny,
malovaní na dřevo atd. V prostoru Mateřského centra Ďáblice. Kontakt: www.monikapichova.cz, [email protected]
DOLNÍ CHABRY
Chaberský dvůr
5. 4. – 28. 4.
Setkání se Skotskem. Výstava fotografií
Vladimíry Honsové.
Stále mám co malovat. Veselé obrázky
Marie Kolářové.
Keramika pro byt a zahradu. Štěpán
a Jiřina Jandovi.
8. 4. – 15.00 až 18. 00 hod.
Přijďte si vyrobit velikonoční výzdobu. Na
velikonoční dílně budeme drátkovat dvoj-
i trojrozměrná vajíčka, budeme je zdobit dřevěnými i skleněnými korálky, lýkem, kokosovým vláknem, bužírkou nebo hedvábným
papírem. Kromě opravdových vajíček budou
k dispozici i vosková či vatová. Budeme nejen
drátkovat, ale i vystřihovat a zdobit ubrouskovou technikou. Nůžky na manikúru a vyfouknutá vajíčka můžete vzít s sebou.
10. 4. – 15.00 hod.
Tři čuníci. Pohádka pro děti – Divadlo
Neklid.
13. 4. – 19.00 hod.
Hodně smíchu a pár slz aneb co život
dal a vzal. Divadlo – Betty McDonaldová.
Hrají T. Kostková a C. Mayerová.
ĎÁBLICE
VLAK NA DOBŘÍŠ. Kapela hrající trampské kuplety. Zahrají: Jiří Turek, Pavel Kukla, Petr Roubíček, Jiří Blecha.
Po 13.30 – 15.30 hod,
Čt 13.30 – 15.30 hod., 20.30 – 22.30 hod.,
Ne 14.00 – 16.00 hod.
Pá 8. 4. 20.30 – 22.30 hod.
Pozorování oblohy dalekohledy – Volně přístupné bez objednání. Podmínkou
úspěšného pozorování je pokud možno
jasná obloha, při nepříznivém počasí (zataženo) je možné promítnout filmy (astronomické, kosmonautické), prohlédnout si
přístrojové vybavení hvězdárny, stálou astronomickou výstavu a zakoupit astronomické publikace (pohledy, mapy, knížky).
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami, Venuše – za dobrých podmínek.
Noční obloha: Měsíc – od 5. 4. do 18. 4.
13. 4. – 18.00 hod.
Rallye Dakar – Beseda s p. Říhou a dalšími hosty. Osobnosti z Rallye Dakar pohovoří o svých zážitcích, na fotografiích
a promítání provedou rychlým světem na
čtyřech kolech. Součástí bude autogramiáda knihy Jaroslava Jindry Dakar-Písek,
prach a kamení. Místo: Kbelská knihovna,
Semilská 43/1.
30. 4. – od 11.00 hod.
Pálení čarodějnic. Zábava pro děti i dospělé, soutěže o nejlepší masky a loutky,
chrliči ohně, čarodějové s tajemnými lektvary, keltská bitka a rej čarodějnic. Od
19 hod kapela Holokrci. Bohaté občerstvení, prodejní stánky. Místo: Kbelský park.
Každé úterý 16.00 až 18.00 hod.
Maminčino úterý – Výtvarná výchova
pro děti ve věku 2 – 4 let s rodiči. Lektor
Alena Nezbedová, DiS., Veronika Kyptová,
Renata Pěkná. Mateřské centrum CoByDup, Toužimská 244/42, (najdete nás vlevo
od obřadní síně), tel. 775 904 976, [email protected]
mc-cobydup.cz, www.mc-cobydup.cz.
LÍBEZNICE
21. 5. – 9.00 hod
17. Vejšlap povodím Mratínského potoka.
Prezentace: 9.00 – 9.30 hod. Líbeznice – fotbalové hřiště. Pěší trasa: Líbeznice – Beckov
– Klíčany – Hoštice – Vodochody – Máslovice (v případě návratu pěšky do Líbeznic
zpět po stejné trase – 19 km). Cyklotrasa:
Líbeznice – Beckov – Klíčany – Panenské
Břežany – Dolínek – Odolena Voda – Postřižín – Máslovice – Větrušice – Řež – Klecánky
– Draháňské údolí – Dolní Chabry – Veltěž –
Zdiby – Březiněves – Bořanovice – Líbeznice
– 36 km. Více na www.pochod.unas.cz.
8. 4. – 19.30 hod.
22. 4. – 19.30 hod.
PAVLÍNA JÍŠOVÁ A PŘÁTELÉ – křest CD
– To si piš.
Místo obou konertů – Klub na okraji. Rezervace na tel: 602 377 963, e-mail jan.
[email protected], http://klubnaokraji.wz.cz
DŘEVČICE
Od dubna
Cvičená zumba – pondělí 18.30 a 19.40
(rezervace [email protected] nebo
607661196), Jóga ([email protected],
není nutná rezervace), zumba dále středa
18.00 hod. ([email protected] nebo
602 347 498), 19.00 hod. ([email protected] nebo 602 840 905). Dřevčický
park (www.wellnessdrevcickaprk.com).
JENŠTEJN
16. 4. – 9.00 hod. až 18.00 hod.
BAZÁREK všeho možného a nemožné-
KLECANY
16. 4. – od 14.00 hod.
Velikonoční jarmark. Stánky s tradičním
zbožím, pletení a prodej pomlázek, velikonoční dílny – kraslice, perníky, velikonoční
dekorace, keramická dílna, prodej velikonočních dárků, divadlo pro děti. Na náměstí V. Beneše Třebízského a v zasedací
i obřadní síni městského úřadu Klecany.
16. 4.
Šlapeme do Máslovic stloukat máslo.
Turistický pochod, stloukání másla, kulturní program. Vystoupení skupiny SPIRITUÁL KVINTET. Další informace na www.
maslovice.cz.
Každý čtvrtek – 7.00 až 13.00 hod.
Klecanské farmářské trhy na náměstí
V. B. Třebízského. Přijďte si koupit ovoce
a zeleninu, mošty a šťávy, víno a medovinu,
čerstvě vyuzené domácí klobásky a čabajky, ale i maso a ryby, pečivo a chléb z rodinné pekárny, med, sýry a další výrobky.
LETŇANY
Klub Slunečnice, Třinecká 350
14. 4. – 20.00 až 23.00 hod.
KOČIČÍ OKO – Večerní dílna pro dospělé
zaměřená na výrobu autorského šperku
kombinováním korálků a drátkování.
14. 4. – 17.00 hod.
Jak pan Slepička a paní Kohoutková
malovali vajíčka. Pohádka s velikonočními zvyky a tradicemi. Délka trvání – 50
min. Rezervace nutná! Místo: KD Letňanka, Rýmařovská 561, Praha 9–Letňany.
14. 5. – 10.00 až 17.00 hod.
Kreativní workshop. Celodenní výtvarné
dílny: 10 – 12 hod. Smaltovaný šperk, Textilní techniky – šablonování, tisk a dekorace fóliemi. 13 – 15 hod. Ketlovaný šperk,
Sítotisk na textil – Sítotisk My style.
ODOLENA VODA
7. – 30. 4.
MÁSLOVICE
Výstava fotografií Evy Pilarové. Vernisáž za účasti autorky proběhne 7. 4. od
17 hod. Otevřeno každý čtvrtek od 15 do
17 hod. nebo po telefonické dohodě na
603 268 206. Pořádá Fotoateliér & Minigalerie Pavel Novotný, Československé
armády 247, Odolena Voda.
Je libo kafíčko? Výstava o historii kávy,
jejím pěstování a přípravě. V muzeu
bude vystavena rostlina kávovníku. Návštěvníci mohou ochutnat kvalitní kávu
v podobě espressa, capucina, latté či
tradičního turka nebo vídeňské kávy se
šlehačkou. K tomu malý zákusek...
Sousedská zábava. Restaurace Opera, náměstí Vítězslava Hálka 90, Odolena
Voda – Dolínek. K tanci a poslechu hraje Jiří
Křováček. Hra o ceny. Kroj, svéráz či společenský oděv podmínkou. Pořádá Vlastenecko-dobročinná sdružená Obec baráčnická
Vítězslava Hálka Odolena Voda.
9. 4. – 20.00 hod.
od 5. 3. do 28. 8.
21. 4. – 19.00 hod.
Čínské historické zahrady. Přednáška
Doc. PhDr. Olgy Lomové. Společenský sál
Klubu Aero, Revoluční 305, Odolena Voda.
Pořádá Kulturní komise města Odolena Voda.
Rádi byste představili váš sportovní klub? Hledáte nové talenty do svého kroužku? Chcete prostřednictvím Našeho REGIONU
pozvat lidi? Dejte nám vědět na tel.: 724 113 422 nebo na e-mail: [email protected]
HOVORČOVICE
11. 4. – Mgr. Jiří Kroulík: Gagarin kosmonaut č. 1 – fakta a mýty.
18. 4. – RNDr. Jiří Grygar, CSc.: Žeň objevů 2010.
Velikonoční Jarmark v parku. Tradiční velikonoční tvořivé dílny, pestrý výběr
nejen velikonočního zboží, velikonoční
dobroty, živá zvířátka, vítání jara… V Centrálním parku Kbely.
Pište nám ! Chybí vám v novinách akce, kterou organizujete?
Medínit Habu. RNDr. P. Mrázek.
(Vše Klub seniorů, Cukrovarská 52, Čakovice).
Ďáblická hvězdárna
Filmové večery od 18.30 hod.
9. 4. – 11.00 až 17.00 hod.
19. 5. – 20.00 až 23.00 hod.
ťanský a venkovský interiér, Všední život
obyvatel venkova, Příroda Mělnicka, Vinařství (část umístěna v původních středověkých sklepích). Dlouhodobá výstava Staré
mechanické hračky.
Historické kočárky – Vánoce 1890
– 1900, kolonáda 1900 – 1910, piknik
1920 – 1930, odpoledne v parku 1930
– 1940, válečný interiér 1940 – 1945, dětský pokoj 1950 – 1960 a návštěva zdravotního střediska 1960 – 1969.
(Vše Regionální muzeum, náměstí Míru,
276 01 Mělník. Otvírací doba úterý – neděle 9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00 hod.
Tel. 315 630 936 – pokladna; 315 630 922
– sekretariát, e-mail [email protected], http: www.muzeum-melnik.cz).
SLUHY
28. 5. – 13. hod.
MĚLNÍK
Do 17. 4.
Čteme si doma s mámou a tátou – Výstava dětských prací k projektu Čteme dětem, v průchodu muzea. Vstup zdarma.
7. 4. – 17.00 hod.
Veřejný absolventský koncert žáků ZUŠ
– V malém sále muzea.
9. 4. – 9.00 až 17.00 hod.
Velikonoční řemeslný jarmark – v celém
prostoru muzea. Pestrá nabídka kvalitního
velikonočně a jarně laděného řemeslnického zboží: výrobky hrnčířů, perníkářky, košíkáři, šperkaři, kouzelné techniky výzdoby
kraslic, bylinkářské produkty, decoupage,
jarní vazby a dekorace, práce drhané, malované, drátkované či slaměné... Dále jsou
připraveny interaktivní zóny, kde si můžete
vlastnoručně vyrobit dárečky – papírové,
textilní nebo třeba proutěné, ochutnání dobrot z jarní kuchyně, které pro vás připraví
SOŠ a SOU Neratovice i další laskominy.
Vstupné 15 Kč dospělí a 10 Kč děti 6 -15 let.
10. 4.
Vynášení Morany – Ve spolupráci
s RC Kašpárek.
15. – 16. 4.
Jaro v kuchyni našich babiček a prababiček – Ochutnávka jarních pozapomenutých pokrmů.
16. 4.
Mezinárodní den památek – Den otevřených dveří.
19. 4. – 22. 5.
A je tu jaro – Výstava. Vernisáž výstavy se
koná v úterý 19. dubna od 16 hod. v průchodu muzea. V hudebně dramatickém
programu vystoupí děti z Tvořivého kroužku p. uč. Mgr. Elišky Týlové.
Trvalá expozice
Nahlédnutí do středověkého města, Měš-
PR
Staročeské máje. Obec baráčníků vás srdečně zve na Staročeské máje, které se
budou konat u hostince „Pod Modřínem“.
Po průvodu obcí s hudbou a vyváděním
děvčat, bude zatančena Česká Beseda.
Na závěr bude možno posedět při hudbě
v hostinci. Na vaši účast v krojích a ve svérázech se těší baráčníci ve Sluhách.
VINOŘ
10. 4. – 9.00 hod.
3. vinořský velikonoční jarmark. Pro
děti i dospělé, občerstvení, lidová řemesla,
stánkový prodej. Vystoupí folklórní soubor
Dykyta, bubenická show Marimba Live
Drums, pěvecké sdružení Upanišady a na
závěr country skupina Holokrci. Místo:
Areál Stavebniny Václav Dlabač, Mladoboleslavská ul. směr Brandýs n. L.
VODOCHODY
9. 4. – 9.00 až 10.30 hod.
Zumba v sokolovně – cvičení pro všechny, které (kteří) se chtějí pořádně hýbat.
Hodinu zumba, půl hodiny posilování.
Cena 70 Kč. Pořádá TJ Sokol Vodochody.
Pátky 8. 4., 22. 4., 29. 4. – 18 až 20 hod.
Tréninky ping-pongu – přijďte si zahrát
a připravit se na naše jarní turnaje. Pálky
a míčky k zapůjčení.
17. 4. – 14.00 hod.
Velikonoční tvůrčí odpoledne u sokolovny. Batikování triček, malování vajíček, textilní ptáčci, zápichy do květináčů, hledání
zajíčka, pletení pomlázky – pro děti i rodiče.
Pořádá sociální komise při OÚ Vodochody.
23. 4. – 10.00 hod.
Jarní turnaj v ping-pongu – registrace
do 9.45 hod. nebo na e-mailu [email protected]
vodochody.cz. Startovné 50 Kč. Hraje se
v sokolovně. Pořádá TJ Sokol Vodochody
a obec Vodochody.
Změna programu vyhrazena
inzerce
Srdečně Vás zveme na
Společnost JNT MEDIA přijme
schopného obchodníka
a Šikovného redaktora
pro region Nymbursko
Kontaktujte: Lenka Bartáková, 774 488 912, [email protected]
Zavedená dopravní společnost přijme
ŘIDIČE MKD
na vozy IVECO, DAF + plachtové návěsy z Líbeznic a okolí
 Bezúhonnost, spolehlivost a praxe podmínkou
 Školení ADR výhodou
 Depo Líbeznice 250 65, nebo Kralupy n.Vltavou 278 01
Kontakt : 603 209 084, e-mail: [email protected]
Vydává JNT MEDIA s.r.o., povoleno MK ČR E 16540
Šéfredaktor: Jan Šercl
E-mail: [email protected]
Vychází každý druhý čtvrtek, náklad 25 850.
JARNÍ
BAZAR
dětského oblečení
obuvi
a sportovních potřeb
Kde:
Základní škola Satalice
K Cihelně 137 (bus 186, zastávka Satalice)
Kdy:
8. dubna 15:00 – 20:00 příjem
čistých a nepoškozených věcí dle posouzení
pořadatele (max. 40 ks). Za věci přijaté do
prodeje vybíráme manipulační poplatek.
9. dubna 9:00 – 12:00 prodej
vstupné dobrovolné, 15:00 – 17:00 vyúčtování
a výdej neprodaných věcí. Součástí akce je
sbírka šatstva na charitativní účely.
Bazar je pořádán ve spolupráci
s Občanským sdružením Satalická škola.
Přijďte, jistě dobře pořídíte.
Redakce: Martin Smrček, tel.: 774 488 913, [email protected] / Inzerce: Karel Novák, tel.: 774 488 902, [email protected]
Kancelář: Náš REGION, Štefánikova 43a, 150 00 Praha-Smíchov, [email protected]
Redakce si vyhrazuje právo upravit publikované texty. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce.
Náš REGION nezodpovídá za pravdivost tvrzení podepsaných externími dopisovateli.
O
C
S
I
D
ODO
O Da
v
a
len
DISCO každou sobotu od 21. hod.
9.4. Berentzen párty – DJ Paul Bulva
16.4. Oldies disco – DJ Olda
23.4. velikonoční Puschkin párty
– DJ Haki
WWW.SANTAMARIA .CZ
Sever
Bašť, Bořanovice, Brnky, Březiněves, Čakovice, Čakovičky, Ďáblice, Dolínek, Dolní Chabry, Drasty, Holosmetky, Hoštice, Hovorčovice, Husinec, Jenštejn, Jiřice, Kbely, Klecánky, Klecany, Klíčany, Kojetice, Kostelec nad
Labem, Letňany, Líbezníce, Martinov, Máslovice, Měšice, Mírovice, Miškovice, Mratín, Nová Ves u Zlonína, Nový Brázdim, Odolena Voda, Pakoměřice, Panenské Břežany, Podolanka, Polerady, Postřižín, Předboj, Přemyšlení,
Přezletice, Radonice, Řež, Satalice, Sedlec, Sluhy, Starý Brázdim, Třeboradice, Veleň, Veliká Ves, Veliký Brázdim, Veltěž, Větrušice, Vinoř, Vodochody, Záryby, Zdiby, Zlonín
z obcí
krátce
Fotoobrázky
Evy Pilarové
ODOLENA VODA – Již několik let nabízí fotograf Pavel
Novotný ve své Minigalerii
na ulici Československé armády 247 příznivcům opravdu dobré fotografie pravidelná setkávání s tvorbou
českých fotografů. Jejich řady
od čtvrtka 7. dubna 2011 od
17 hodin rozšíří pro některé
možná poněkud překvapivě excelentní zpěvačka Eva
Pilarová, která do Odoleny
Vody přiveze výběr ze svých
počítačově upravených fotografií – fotoobrázků. U příležitosti konání jedné ze svých
výstav paní Pilarová skromně
poznamenala: „Nehraji si na
fotografku, jen se tak bavím,
nikomu své fotky nevnucuji, ale když mě někdo osloví
a chce výstavu, příjemně to
pošimrá moje ego.“ Výstavu můžete navštívit až do
30. dubna 2011 každý čtvrtek od 15 do 17 hod., nebo
po telefonické domluvě na
603 268 206.
Roman Straka
První Jarní
tvoření
ODOLENA VODA – V sobotu
26. března uspořádalo
občanské sdružení Pravý
Hradec z Klecan velké tvůrčí
dílny spojené s výstavou
i prodejem nejrůznějších
krásných výrobků týkajících se
tematicky jara a Velikonoc.
Na organizaci se dále podílely
Mateřská škola v Odoleně Vodě,
družina při ZŠ Odolena Voda
a mnoha drátenicemi, šperkařkami, krajkářkami, řezbářem, chráněná dílna BONA a mnoho majitelek šikovných rukou z Odoleny
Vody a širokého okolí. Akce proběhla v ZK Aero Odolena Voda.
Dospělí i děti si mohli vyzkoušet
všechna řemesla, skoro každé
dítě si odnášelo mramorované
vajíčko, vlastnoručně potisknuté
tričko, šperk nebo perníček. Kulturní komise Rady Odoleny Vody
Baterie do koše nepatří
ĎÁBLICE – Základní škola
je již několik let zapojena do
školního programu Recyklohraní. Cílem projektu je zvýšit
povědomí o třídění odpadů
a zajistit recyklaci drobného
elektrozařízení a baterií v co
nejvyšší míře. Ve škole jsou
umístěny speciální sběrné
nádoby. V rámci tohoto programu se zúčastňujeme různých soutěží. Tou poslední
byla tvorba plakátu na téma
„Baterie do koše nepatří“.
Žáci 3. B se pod vedením
paní učitelky Anny Součkové rozhodli, že se do soutěže zapojí a upozorní svými
díly na to, jak by to ve světě
vypadalo, kdybychom pohazovali vybité baterie ve volné
přírodě nebo do normálních
odpadkových košů.
Jana Chmátalová,
zástupkyně ředitelky
Pozvánka
na vodácký tábor
REGION – Dětský vodácký
klub Lvíčata se sídlem v loděnici DDM Prahy 8 Stará Plavba hledá mladé vodáky, kteří
by měli zájem se zúčastnit
letního vodáckého tábora.
V letošním roce se klub vydá
na putování po Otavě, jedné
z nejkrásnějších řek u nás,
a to v termínu 1. – 17. 7. 2011.
Zájemci mohou kontaktovat
vedoucího klubu p. Libora
Šedinu emailem na nebo telefonicky na 603 262 956.
3
krátce
Audience u císaře
Karla I.
nám pomohla připravit oba sály
a zaplatila nájem, město Klecany
nám půjčilo 16 stolů, bez kterých
bychom se neobešli. Moc děkujeme za pomoc jim i mnoha brigádníkům a dobrovolníkům, kteří také hodně přiložili ruce k dílu.
Celkem se akce zúčastnilo na
300 lidí, celková atmosféra byla
velmi tvůrčí a pohodová a jarně
laděná, přestože venku panovalo nevlídné počasí. Fotografie
z tohoto sobotního odpoledne
najdete na stránkách fotografa Pavla Novotného z Odoleny
Vody (http://www.fotonovotny.
cz/reportaz/tvoreni/index.htm).
Moc děkujeme také všem vystavujícím a předvádějícím za jejich
neúnavné vysvětlování, co a jak
se má dělat. Doufáme, že jim
i návštěvníkům se celá akce líbila. Příští rok před Velikonocemi
opět na Odolce nashledanou!
Zdeňka Tomášová a Jitka Holoubková
Výroba vitrážových obrázků pod vedením klientů BONY
Chcete se odreagovat
a vytvarovat si postavu?
DŘEVČICE – Jako náctiletí jsme
se chodívali rozproudit na zábavy či diskotéky při tanečních
písničkách. Bylo to fajn. A jak
šel čas, frekvence navštěvovaných tanečních akcí byla menší
a menší. Na vině byla třeba rodina, práce, povinnosti, méně
času a také věk – na zábavu jsme
již nepatřili.
Ale touha radovat se z tance při
moderních písničkách nebo hitech našeho mládí neopadla.
Jednou za rok o prázdninách to
mnozí z nás pořádně rozjedou
při tzv. animačních večerech pro
turisty. Ať někde v teplých krajích nebo třeba na letních parketech u nás.
Jenže co dělat, když potřeba tance
je častější? Právě proto asi vznikla
zumba. Ano, odpovědí je tento
dnes již profláknutý název „in“
Pozvánka na festival
ČAKOVICE – Srdečně zveme
všechny příznivce sborového zpívání na letošní již 13.
ročník Čakovického festivalu
sborového zpěvu, který bude
probíhat od 8. do 29. 5. 2011.
Festival pořádá pěvecký sbor
Camerata se sídlem v Čakovicích za finanční spolupráce
s MČ Praha Čakovice a v letošním roce se ho zúčastní
kromě Cameraty a dětských
sborů Broučci a Kamarádi
pěvecké sbory z Nymburku, Rychnova nad Kněžnou,
Plzně, Prahy a Vraného nad
Ťoplou (Slovensko). Koncerty se budou odehrávat
v Čakovicích (v kostele sv.
Remigia a v sále zámku), ve
Vinoři v kostele Povýšení sv.
Kříže a ve Kbelích v kostele sv. Alžběty, na všechny je
dobrovolné vstupné. Doufáme, že Vás i letos potěšíme
kvalitními výkony a těšíme
se na shledanou.
Pěvecký sbor Camerata
Čtvrtek 7. 4. 2011 • JZ 7
a „cool“ sportovní aktivity, jejíž
kouzlo spočívá nejen v tom, že
uděláme něco pro svá těla a pro
své zdraví, ale zároveň se naučíme taneční kroky za doprovodu
např. latinsko-americké hudby.
Zájemci si mohou zumbu vyzkoušet už i v Dřevčickém parku
každé pondělí a středu. V této
hodině si nejen zazumbujeme,
ale budeme se i věnovat posilování problematických partií
(břicho, hýždě, záda). Pokud nemáte zajištěné hlídání dětí, které
jsou schopné se hodinu zabavit
(např. malovat si nebo si zacvičit
s námi), je možné si děti vzít na
hodinu s sebou. Vítané jsou ženy
i muži všech věkových kategorií.
Na cvičení je třeba se z kapacitní
důvodů předem přihlásit. Další
informace na www.wellnessdrevcickypark.com.
BRANDÝS N. L. – Tradiční
historická akce, při níž si renesanční zámek Brandýs nad
Labem připomíná slavnou
minulost, spjatou s osobností posledního českého krále,
blahoslaveného císaře Karla
I. s celým vládnoucím rodem
Habsbursko-Lotrinským od
roku 1574 až do roku 1918.
Letos připomene výročí 100
let od příjezdu arcivévodského páru Karla Habsburského
a Zity Bourbon-Parmské do
Brandýsa nad Labem v roce
1911, a také sté výročí otevření radnice ve Staré Boleslavi.
Vojenský historický kolorit
se ponese v duchu slavných
císařských manévrů, které se
ve městě odehrávaly.
Akce proběhne na Zámku Brandýs nad Labem dne
30. dubna. Zúčastní se tradiční
vojensko-historické regimenty, Městská historická garda
Brandýs nad Labem, Velitelství Sil podpory AČR Stará Boleslav, Vojenský a špitální řád
sv. Lazara Jeruzalémského,
Česká křesťanská akademie.
Podobský přivezl
z Itálie páté místo
PŘEZLETICE – O uplynulém
víkendu se motokárový závodník Lukáš Podobský z Přezletic představil po krátké
době podruhé v Itálii. Po zisku druhého místa z úvodní-
Jarní zámecké slavnosti
ZDIBY – Pro ty z vás, kteří si
chtějí dosyta vychutnat všechny
barvy, zvuky, chutě i vůně jara,
připravilo o. s. Kaštánek Zdiby,
Pavla Oborníková & Ladislav
Winter a Zámek Zdiby, s. r. o.
Jarní zámecké slavnosti, které
se uskuteční v sobotu 16. 4. 2011
od 13 hodin ve Stejskalově dvoře
Zdibského zámku.
Jaké asi bývalo jaro na vsi v době
našich babiček? Na takové a další zvídavé dětské otázky odpoví
sedlák, který bude humornou
formou vyprávět o pasení dobytka a životě na venkově vůbec.
V rámci animačního programu
si můžete pohladit beránky,
ovce i kozla nebo děti povozit na
poníkovi.
Tvořivý stan nabídne pro děti
tetování na tělo, malování na
obličej, zdobení velikonočních
vajíček a perníčků nebo pletení pomlázek. Rodiče si mohou
vyzkoušet decoupage, odnést si
velikonoční dekorace, keramiku
Sedmnáct dětí se v předbojské knihovně sešlo na společném čtení
Povedení čtení
PŘEDBOJ – Dne 25. března se
v zasedací místnosti OÚ sešlo
17 dětí ve věku 3 - 11 let. S dětmi jsme si povídaly o knížkách,
odkdy a v jaké formě se s nimi
setkávají a jak s nimi zacházet.
Přečetly jsme si pohádku z knihy Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky
od Václava Čtvrtka a také příběh
Ošklivé kachňátko od H. CH.
Andersena. Při poslouchání příběhu děti ošklivé kachňátko dle
svých představ nakreslily. Kresby jsou vystavené na oknech
zasedací místnosti a rozhodně
stojí za zhlédnutí. Rovněž místní knihovna, kterou děti během
pátečního podvečera navštívily,
je nyní vyzdobena dalšími obrázky dětí, kde namalovaly, jak
vypadá knihovna nebo kniha.
V knihovně děti provázela naše
milá knihovnice paní Šandarová, popsala dětem proces půjčování knih, zájemce v knihovně zaregistrovala a nakonec
vyhlásila a předala odměny pro
nejlepší čtenáře roku 2010, kterými se stali Gábinka Weissová a Filip Mašek. Po programu
jsme děti doprovodily do jejich
domovů a předaly je zpět rodičům. Děkujeme moc za účast
všech dětí, důvěru rodičů a taktéž drobné občerstvení, které
rodiče pro děti připravili.
Langová, Laube, Šandarová
a kraslice nebo si z prvního farmářského trhu letošní sezóny
odnést čerstvou zeleninu, mošty, uzeniny, pečivo či med. Na
Stejskalově dvoře můžete potkat i kouzelníka, který bude mít
ošatku plnou drobných dárků
a předvede vám své triky a kouzla. V několika stáncích bude
k zakoupení občerstvení i sladkosti pro děti.
Atmosféru Jarních slavností podtrhne s folklórním pásmem písní
soubor Malá muzika. Těžištěm
jejich repertoáru jsou dívčí písně
z Valašska, Moravských Kopanic
a ze Slovácka.
Lakomé Barky vystoupí s pásmem Jarní a jiné písně. Těšit se
můžete i na kapelu Aulen Orfeus.
Jarní zámecké slavnosti s bohatým doprovodným programem
se těší na Vaši návštěvu. Přijďte
se podívat, přijďte poslouchat,
přijďte ochutnat, přijďte tvořit.
Pavla Oborníková
PR
Světová realitní jednička nově ve vašem regionu
Prodej nebo nákup
nemovitosti bývá většinou
pro každého z nás životní
rozhodnutí s důsledky po
mnoho let a je obvykle
spojeno s nemalými
finančními transakcemi.
Koupě, prodej, pronájem rodinného domu, bytu, chaty či
komerčního prostoru někdy
provází složitý proces, jenž je
zpravidla spojen s mnoha úkony, které ne každý běžně bez
hlubších znalostí problematiky
zvládne. Počínaje právními úkony přes povinnosti dané platnou
legislativou, jako je například
placení různých druhů daní souvisejících s prodejem a převodem nemovitosti.
Výběr kvalitní realitní kanceláře
by se v žádném případě neměl
nikdy podceňovat. Na našem
trhu působí stovky realitních
kanceláří. Mnohdy jsou však poskytující služby těmito kancelářemi na nevalné úrovni. Někdy
je to způsobeno pouhou nezkušeností a nízkou profesní znalostí, někdy dokonce i záměrně s cílem obohatit se na úkor klienta
na hranici zákona a v mnoha
případech i za ní.
Od května letošního roku ve va-
šem regionu můžete využívat
služeb nově otevírané kanceláře světové jedničky ve svém
oboru CENTURY 21. Tentokrát
se jedná již o druhou kancelář
RK Stejskal, největšího realitního leadera na jihu Čech, působícího pod konceptem CENTURY 21. Osmnáct let zkušeností,
stovky spokojených klientů,
profesionální služby a působení
pod světovou jedničkou, to jsou
atributy, které poskytují jistotu
všem, kteří hledají kupce nebo
nájemce pro svou nemovitost,
nebo se naopak porozhlížejí
po místě k bydlení, rekreaci, či
podnikání.
inzerce
ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ PROTI HMYZU
WWW.MM-ZALUZIE.COM
[email protected]
ZLONÍNSKÁ 578 BÁŠŤ 25065
DOPRAVA, ZAMĚŘENÍ JE ZDARMA!
MARTIN MIŠKOVIČ 603 736 403
STUDIO: JABLONECKÁ 322/70 P9
Kancelář CENTURY 21 STEJSKAL své služby bude poskytovat od 2. 5. 2011 na adrese
Nám. M. J. Husa 20, Zdiby.
Tel.: 722 822 822, e mail [email protected], www century21.cz
Dále těm, kteří mají zájem stát
se členem týmu nově otevírané
kanceláře a chtějí být součástí
světové jedničky v oboru, nabízí
kancelář uplatnění v pozici makléř/ka a vedoucí týmu. V případě
zájmu neváhejte zasílat své odpovědi na výše uvedenou adresu nebo email. Oblast působení
– Praha 8, Praha – východ.
(PR)
ho podniku Mistrovství Itálie
před 14 dny měl chuť opět na
stupně vítězů, ale tentokrát
v širší konkurenci prvního
závodu European Easykart
Series. V měřeném tréninku
předvedl vůbec nejrychlejší čas ze všech 68 závodníků
a s přehledem se poté kvalifikoval až do Finále A! Také
během samotného finálového závodu, který se jel na dvě
jízdy, se jeho syn a jmenovec
statečně tlačil kupředu. V první jízdě skončil osmý, ve druL. Podobský st.
hé pátý.
Čtvrtý sokolský
karneval
NOVÁ VES – TJ Sokol uspořádal 26. 3. oblíbený karneval v restauraci U Jezera ve
Zloníně pod vedením Standy
Čemuse, kterému tímto moc
děkujeme za prostory a za
výborné jídlo, které pokaždé
skvěle připraví.
V sobotu jsme odpoledne
vyzdobili sál, Jirka Klouček
Keyjey připravil muziku, abychom to mohli večer na parketu pořádně roztočit. No a že
jsme to rozjeli, může potvrdit
každý, kdo přijel. V útulném
sále jsme přivítali plno krásných masek a také soubor
berušek z Nové Vsi pod vedením paní Blagy Šimkovské,
které si připravily moc hezké
předtančení. Se svým tanečním vystoupením se představila slečna Nella Šimkovská.
Jako nejlepší masku porota
vybrala Marfušu, která byla
jak vystřižená z Mrazíka, druhé místo si odnesl „pacient“
a na třetím místě se umístili
Rumcajs s Mankou. Tombola
byla jako vždy bohatá. Hlavní
cenu – zahradní houpačku –
vyhrál sokolík Lumír.
Karneval je za námi, proběhl
v nádherné atmosféře veselých masek a fajn lidí, kterým
moc děkujeme, že přišli. Je
skvělé, že se i dospělí dovedou takhle „vyblbnout“.
Petra Plíšková
4
Dům, stavba a zahrada
www.nasregion.cz
Zahradnické služby
Švejk restaurant
a penzion Čakovičky
Smažil martin
• realizace a údržba
zahrad
• návrhy a realizace
závlahových systémů
Připravujeme velikonoční menu – kuřecí,jehněčí a králičí speciality. Samozřejmě kachnička
a mazanečky nebudou chybět. V případě příznivého počasí bude již otevřena venkovní zahrádka
www.zahradnicke-sluzby.eu
Rezervace: tel. 724 400 173 – 4, www.svejkcakovicky.cz
Oslavte velikonoční svátky u nás
Těšíme se na Vaší návštěvu
tel.: 602 124 508
u Divišů v Radonicích
Vás zve
V SOBOTU 16.4. 2011 od 8:00 do 17:00 hodin
Květinová
sobota
Najdete zde vše co do zahradNictví patří+velikoNočNí zboží
a dekorace.
výroba a prodej madeirových kraslic+pedikové zboží,
drátkováNí, paličkováNí, výšivky a háčkováNí.
preseNtace fa aGro.cs a fa aGro bio opava
9.30 vystoupení mateřské školky radoNice
10.00 program pro děti zajistí adam Nedvídek
11.00 základní škola satalice – sboreček sataláček
10.00-12.00 poradna pro pěstitele a zahrádkáře
ing. ludmila dušková a olga šerclová
13.00 zahraje country skupina „safian“
Nebude chybět občerstvení, které zajišťují manželé rajtrovi,
staročeské trdelníky, prodej oříšků a sušeného ovoce…
Srdečně Vás zveme
PARKOVAT LZE I U TENISOVÉ HALY
10.000 položek přímo na prodejně
a dalších 50.000 položek skladem
s možností kusového prodeje
Nově otevřená prodejna se spojovacím materiálem
a nářadím pro profesionály a kutily
Vážská 845, praha 9 – Čakovice
Široký výběr sortimentu.
Materiály ocel, nerez, měď, mosaz.
Různé povrchové úpravy.
Nabízíme: šrouby, vruty, matice, podložky, závitové tyče, hmoždinky,
ruční a elektrické nářadí, vrtáky, lepidla, tmely, čistící prostředky.
Kontakt: Tel. 220 990 191-2, www.keller-kalmbach.cz
.cz
Automatické závlahové systémy
D r át ě n é
a
betonové
Proba beton, s.r.o.
Nabízíme
široký sortiment
stavebních materiálů:
ploty
Otevřeno i během opravy mostů
St. Boleslav
Brandýs n/L
Labe
Mělnická 10, 250 65 Líbeznice
tel./fax: 283 981 021
mobil: 602 396 010
e-mail: [email protected]
Brandýs nad Labem
– Stará Boleslav
Ulice U Přístavu
www.probabeton.cz
tel./fax:
+420 326 911 933
mobil:
+420 724 577 106
mobil:
+420 720 623 083
e-mail: [email protected]
Provozní doba:
Po – Pá 7:00 –15:30
Po telefonické dohodě
i mimo pracovní dobu.
YTONG, POROTHERM,
HELUZ,TONDACH, BRAMAC,
KM BETA, VELUX, KB BLOK,
DITON, BEST, SCHIEDEL,
SCHLAGMANN, KNAUF,
MAXIT, dveře, zárubně, střešní
okna, obklady, dlažby,
malty, cement, vápno,
lepidla, sádrokarton,
izolační materiály, pletivo,
prvky zahradní architektury,
odpadní trubky a tvarovky,
nářadí, hřebíky a další.
Doprava až 24 t
AVIA, LIAZ, IVECO
PO LÍBEZNICÍCH ZDARMA
Dům, stavba a zahrada
Pes na zahradě? Ano, ale...
„Pes patří na zahradu! V bytě by
to byl chudák.“ Tak dodnes zní
převládající hlas lidu. Lidé, kteří psům doopravdy rozumějí, to
však vidí jinak. Pes je smečkové
zvíře a jeho základní životní potřebou tudíž je žít ve společnosti
ostatních. My lidé původní zvířecí smečku dokážeme nahradit.
To nejhorší, co může majitel psa
udělat, je přerušit jeho kontakt
s lidmi a odkázat ho k nedobrovolné samotě – byť na sebevětší a luxusnější zahradě! Uškodí
tím nejen zvířeti, ale také sobě
– takový pes přestává být příjemným, přátelským společníkem.
Přitom právě to je důvod, proč si
většina lidí psa pořizuje.
Zahrada nestačí
Neznamená to, že by pes na
zahradu nepatřil. Určitě je pro
něj výhoda, když má možnost
kdykoliv vyběhnout z domu
a proběhnout po trávníku. Ale
zahrada není samospasitelná
a pro psa by měla představovat
alternativu pobytu především
v době, kdy nejste doma nebo
se mu nemůžete z nějakých důvodů věnovat. Většinu času by
však měl každý pes trávit s vámi.
V létě s ním klidně můžete celý
den pobývat venku na zahradě,
přinejmenším v méně vlídných
obdobích roku by však měl mít
přístup do domu.
Nezpomínejte na procházky
Samozřejmostí by mělo být, že
i když máme zahradu, budeme
se psem alespoň jednou denně
pravidelně vyrážet na procházku. Pes potřebuje prozkoumávat
nové pachy, přicházet do kontaktu s jinými lidmi i psy, protáhnout si tělo. Zahrada sama
o sobě není dostatečně podnětné prostředí a pokud psa nutíme
tam trvale žít, snaží se uniknout
a podnikat výpravy do okolí na
vlastní pěst. Právě takoví zanedbávaní a frustrovaní psí tuláci
představují největší hrozbu pro
okolí. Všimněte si, že většinu
případů napadení člověka psem
mají na svědomí zvířata, která
se nějak dostala ven z pozemku
a byla mimo vliv majitele.
Kotec přežitkem
Mnoho lidí má ve zvyku budovat
pro své psy na zahradě honosné
boudy a kotce. Pokud tam psa
umísťují v době své nepřítomnosti, na noc nebo když dorazí
návštěva, která se bojí psů, lze
to snad připustit. Ale jako jediné
nebo převládající místo pobytu
psa jsou podobná zařízení ve
21. století přežitkem! Pes nepatří do boudy ani na řetěz, pes je
naším nejlepším přítelem, chce
a musí žít s námi. Kdo to nechce
akceptovat, ať si ho raději nepořizuje. Ušetří tím trápení zvířeti
i sobě.
(les)
Klíšťata od vás utečou
Je v podstatě jedno, zda byla
zima chladná či teplá, suchá či
sněhová. S jarem se objeví klíšťata se stejnou silou, jako v roce
předchozím. A nastává nekonečný boj, který asi nejde vyhrát, ale
nesmí se vzdát.
Protože klíště je nejen nepříjemný parazit, ale i přenašeč řady
opravdu nebezpečných nemocí,
například encefalitidy a boreliózy. Prodává se řada přípravků,
které mají před nájezdy klíšťat
ochránit. Ale proč zbytečně platit, když existují prý zaručené
recepty? Nabízíme vyzkoušený
Máte nějaký vlastní návod
na přípravu přírodního
odpuzovače hmyzu?
Pokud ano, napište nám recept, rádi
ho zveřejníme.
Kontakt: [email protected]
recept proti klíšťatům, návod
na domácí biorepelent pocházející ze Švédska. Jeho příprava
je snadná, lze ho vyrobit naráz
dostatečné množství a investice
je to minimální. A navíc - náš
rozmarýnový odvar neobsahuje
žádné chemikálie.
Na přípravu potřebujete 1 sáček
sušeného rozmarýnu (najdete
mezi kořením), který koupíte v obchodě, jako přísadu do jídla, 1 litr
vody a 1 lžíci bílého vinného octa.
Do hrnce nalijte vodu a přiveďte
ji do varu. Potom odstavte a vsypte do vody rozmarýn. Ten nechte
pořádně vylouhovat, v ideálním
případě až do zchladnutí odvaru.
Potom na jemném sítu rozmarýn
scedíme a přidáme 1 lžíci vinného octa. Část přírodního extraktu
uschováme v chladničce v uzavřené nádobě, část nalijeme do
mechanického sprejovače (ideální je menší na zavlažování rostlin)
inzerce
Klíšťata najdeme nejčastěji na vrcholcích bylin, vysoko po stromech a keřích obvykle nelezou
a také uložíme se do chladničky.
Před každým výletem do přírody
si bohatě nasprejujeme spodní
partie těla, hlavně nohy od kolen dolů. Po oblečení nastříkáme
sprej také na kalhoty, ponožky
a obuv. Budeme příjemně vonět
rozmarýnem, ovšem klíšťata se
nám budou obloukem vyhýbat.
Martin Smrček
Čtvrtek 7. 4. 2011 • JZ 7
Nezapomínejte na ptáky
Chemie na zahrádce?
Až na posledním místě!
V boji s hmyzími nepřáteli
je nejvhodnější využít
jejich přirozené nepřátele
– ptáky. Abychom ty
nejšikovnější z nich přilákali,
doporučujeme před sezonou
pověsit několik budek.
Jaro je v rozpuku a my máme
opravdu nejvyšší čas budky vyrobit a pověsit. Již ve druhé polovině
dubna totiž sýkorky začínají s přípravami na hnízdění a pomalu se
ze zimovišť vracejí další opeření
pomocníci – třeba rehci.
Základní parametry a rozměry
budek
Špaček obecný během krmení mladých spotřebuje velké množství hmyzu
U každé budky jsou nejdůležitějšími parametry její rozměry, průměr
a tvar vletového otvoru a vnitřní
rozměry hnízdní dutiny (rozměry
dna a hloubka dutiny). Velikost vletového otvoru musíme zohlednit při
výrobě budek. Určuje totiž, jakému
okruhu druhů bude budka určena
a zároveň znemožňuje obsazení
budky většími a často i konkurenčně silnějšími druhy (např. sýkora
modřinka bývá často vypuzena sýkorou koňadrou). Na zahradě nejčastěji využijeme budky s vletovým
otvorem o průměru 28, 34 a 45 mm.
Zvláštním typem budek jsou tzv. polobudky. U nich vletový otvor zaujímá větší část přední stěny (nejčastěji
1/4 až 1/2). Polobudky jsou určeny
pro druhy hnízdící přirozeně v polootevřených dutinách (polodutinách) – jde např. o rehka domácího,
konipase bílého a horského, lejska
šedého a mnoho dalších druhů.
Typ budky
Malý sýkorník
Velký sýkorník
Lejskovník
Špačkovník
Vletový otvor
27 – 28 mm
33 – 34 mm
30 x 45 (50) mm
45 – 50 mm
dutiny, zejména vzdálenost dna
od vletového otvoru. Čím je budka hlubší, tím jsou ptáci ve větším
bezpečí. Minimální doporučená
hloubka je 20 cm.
Typy budek
Malý sýkorník – pro modřinku,
uhelníčka, parukářku.
Velký sýkorník – pro koňadru,
sýkoru lužní a babku, lejsky, rehka zahradního, brhlíka, vrabce.
Lejskovník – upravený sýkorník s větším oválným vletovým
otvorem.
Špačkovník – pro špačka obecného, využívaný i většími druhy
sýkor, brhlíkem, strakapoudy,
krutihlavem, lejsky, rehkem zahradním aj.
Vnitřní rozměry dutiny
Chceme-li, aby došlo ke zdárnému
vyvedení mláďat, musí být vnitřní
rozměry budky dostatečně prostorné i pro dospívající mláďata.
Jako minimum pro běžné druhy
sýkor se uvádí 12 x 12 cm, optimum
je však o něco větší – 13 x 14 cm.
Významná je i hloubka hnízdní
Umístění budek
Každá ptačí budka musí odpovídat způsobu života a zvyklostem
opeřenců, jinak zůstane neobydlena. Nesmí být příliš zastíněna
větvemi. Vletový otvor má směřovat na východ nebo jihovýchod.
Rozměry dna min.
12 x 12 cm
12 x 14 cm
14 x 14 cm
15 x 15 cm
Hloubka dutiny
20 – 25 cm
min. 20 – 25 cm
min. 18 – 20 cm
min. 25 – 30 cm
Špačkům dáváme budky do výšky
a raději blízko polí a luk, pro sýkorky a rehky na ovocné stromy.
Budky by měly být vzdáleny od
sebe minimálně 15 m, aby nedocházelo ke sporům mezi páry, které hledají potravu pro mladé.
Nezapomeňte!
 Prkna na stavbu volíme nejlépe
smrková, 20 mm silná.
 Na vnitřní straně raději nehoblovaná.
 Budky nenatíráme konzervačními prostředky na dřevo, které
mohou být pro ptáky jedovaté.
 Stříšku pokryjeme ochrannou
vrstvou (thérový papír, zbylý kanadský šindel atd.).
 Okolí vletového otvoru je
vhodné zpevnit plechovým či
plastovým krytem, jinak hrozí,
že budku rozbije strakapoud
a vybere mladé.
 Budku zavěsíme tak, abychom
ji maximálně znepřístupnili kočkám a dalším predátorům.
Text a foto: Martin Smrček
PR
Potřebujete novou kuchyň?
Střecha pro Vás
BRANDÝS NAD LABEM
Stavíte dům, provádíte
rekonstrukci bytu?
Potřebujete novou kuchyň?
Zajeďte si do Brandýsa
nad Labem. Sídlí zde firma
Sklady Dušek s.r.o., největší
kuchyňské studio v ČR.
Střechy pro Vás
kompletní realizace
střešních systémů
Tesařské práce – krovy, pergoly, bednění střech
Klempířské práce – výroba kl. Prvků, oplechování,
falcované střechy
Pokrývačské práce – pokládka a montáž všech
střešních systémů
Montáž sendvičových systémů pro haly
Exkluzivně – Výroba a prodej okapových systémů
z nerezu !!!
Nabízíme velké slevy na krytiny Bramac a Tondach
Využijte možnost nechat si opravit střechu na Vašem
domě v roce 2011 ještě ve snížené 10% sazbě DPH!
Pro kalkulaci ZDARMA nás kontaktujte
na tel. 725 053 038
[email protected], www.strechaprovas.cz
Firma vznikla v roce 1992 jako
prodejce nábytku. Od roku 2005
zde naleznete stálou expozici
v nové prodejně, kde jsou vystaveny kuchyňské linky a obývací
sestavy od významného výrobce nábytku Decodom Topoľčany. Na ploše 700 m² je vystaveno
více než 70 kuchyňských sestav
včetně doplňků. Expozice je
přístupná všem návštěvníkům,
kteří mají zájem shlédnout vzorky sestavených kuchyní a udělat
si jasnější představu o výběru
nábytku do kuchyňského interiéru. Nabídka typů je neustále
doplňována podle aktuálních
módních trendů. Katalog kuchyňských linek je Vám k dispozici i na webových stránkách
www.skladydusek.cz
ně prohlédnout a můžete odjet
i s kuchyňskou linkou domů. Také
si můžete objednat i odbornou
montáž Vámi vybrané kuchyňské
sestavy, včetně dopravy. Využijte
období do konce září letošního
roku, kdy je standardní montáž
nabízena zdarma. Přejeme Vám
příjemný nákup!
www.skladydusek.cz
Montáž a vizualizace zdarma
Na prodejně lze na počkání vytvořit zdarma grafický návrh Vašeho
nového kuchyňského interiéru.
Základní rozvržení kuchyňské
linky by mělo být připraveno před
rekonstrukcí či přípravou instalací vody a elektřiny. S návrhem
Vám pomůže kvalifikovaný tým
prodejců. Součástí areálu jsou
také sklady o ploše cca 6.000 m²,
kde jsou jednotlivé komponenty kuchyní skladovány. Odtud je
zásobována i řada obchodů v Čechách. Lze říci, že v některých
případech si přijedete kuchyinzerce
Realizujete zahradu?
Do vaší zahrádky:
 okrasné dřeviny
 trvalky
 mulčovací kůru
 kačírek
 substráty
 tříděné komposty
 doprava zajištěna
5
BEZPEČÍ OD KAVANA
PROFESIONÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ ŘEŠENÍ NA MÍRU.
Bezpečnostní dveře
MUL-T-LOCK do bytu
Otevřeno:
PO-Pá 8 – 18
SO-Ne 8 – 16
Telefon:
731 225 152, 603 465 858
Adresa: Bášť u Líbeznic
ulice KE STŘELNICI
(u Obecního úřadu)
Nůžková mříž
KAVAN spol. s r. o.
Družstevní ochoz 1308, Praha 4 • Tel.: 261 223 741, 602 386 822
[email protected] • www.kavan.cz
6
www.nasregion.cz
Pohoda pro všechny
Je to mikrobus, karavan,
MPV, dodávka? Odpověď
je jen jedna - ANO! Jumpy
je natolik variabilní, že
uspokojí jak živnostníka, tak
početnou rodinu, odveze
zaměstnance a je i příjemným
místem k přespání na putovní
dovolené. Právě proto má
tento úspěšný model Citroënu
tolik spokojených zákazníků.
 Auto, moto
K testu mám k dispozici jednoduchou verzi dodávky, ideální
pro převážení objemnějšího nákladu. Na tři sedadla v kabině se
tři lidé jistě nějak složí, pohodlná
jízda na delší vzdálenosti je ale
spíše jen pro dva.
Již první stovky metrů svědčí
o tom, že jde o pracanta a ne velkého závodníka. Plechová skříň
mi trochu drnčí za zády a ani motor nelze nazvat neslyšným. Přestože je pod kapotou přeplňovaný
vznětový čtyřválec 2.0 HDi o objemu 1997 ccm a výkonu 88 kW
(120 koní), po nájezdu na dálnici
v táhlém kopci rychlost zvyšuji jen
pozvolna a kolonu kamionů předjíždím déle, než by se slušelo. Jakmile dosáhnu povolené dálniční
rychlosti, auto se zklidní a bez
zjevných potíží uhání k Praze.
po několika kilometrech mi už ani
nepřišlo, že řídím tak dlouhé auto.
Na klidu mi navíc dodává výborný
výhled, krátká řadicí páka, příjemné řízení, výborné brzdy, přehledná palubní deska, řada odkládacích prostor. Naopak páku ruční
brzdy nacházím netradičně vlevo.
I když motor rozhodně nešetřím
a zkouším jeho výkon i při vyšších otáčkách, konečná spotřeba
pod 7 l/100 km je obdivuhodná.
Pokud by ale majitel přeci jen
vyžadoval Jumpyho schopného
cestovních rychlostí kolem 180
km/hod, musí zvolit HDi motor
o výkonu 140 koní.
zvýšení o 2 m3 oproti předchozí
modelové řadě.
Rodinný vůz
Již jsme zmínili devítimístnou
luxusní verzi, minivan či snad rodinné auto. Obrovská variabilita
úložného prostoru je úžasná. Během minuty několika pohyby lze
například třířadou verzi změnit
v malý karavan. Druhá a třetí řada
jsou dobře přístupné bočními posuvnými dveřmi, které jsou určitě
vhodnější než klasické. Řady tvoří
vždy dvoumístný sedák a jedno samostatné sedadlo, na které se pohodlně usadí dospělé osoby. A ještě zbývá na zavazadla 522 litrů.
Citroën Jumpy si mne získal hned
od okamžiku, kdy jsem poprvé
usedl za jeho volant, a s přibývající
kilometry se radost z jízdy jen zvyšovala. S dvoulitrovým motorem
a zajímavou cenou může být jak
výbornou dodávkou, tak ideálním
velkokapacitním osobním automobilem. Tady je to určitě lepší
řešení než kdejaký sedmimístný
automobil. Navíc jde o pěkný vůz
s podařeným designem, který vůbec nepřipomíná nevzhlednou
dodávku.
Martin Smrček
Vylepšená tradice
První generace Citroënu Jumpy
vydržela ve výrobě jedenáct let.
Vznikla jako produkt spolupráce koncernů PSA a Fiat. Teprve v roce 2007 jsme se dočkali
povedené francouzsko-italské
kompaktní dodávky v druhé
generaci. Nový Jumpy má vyšší
nosnost (1000 - 1200 kg) a nabízí
dvě různé délky na dvou rozvorech a dvě různé výšky. Vzrostl
i užitečný objem, který nyní dosahuje 5 – 7 m3, což představuje
www.domansky.cz
Praha 9, Kyje Českobrodská 566/2 198 00
Praha sever, Zdiby Zemědělská 195 250 66
E-mail: [email protected] , Telefon: 775 779 966
Praha 5, Stodůlky Tlumačovská 1298 155 00
E-mail: [email protected] Telefon: 777 207 807
Okresky mu sluší
Proháním Jumpyho silnicí plnou
děr po dlouhé zimě. Zde se překvapivě cítí jako ryba ve vodě. Velmi dobře filtruje nerovnosti na vozovce a dobře snáší prudké změny
směru i ostřejší jízdu, které si většinou s klasickými dodávkami nemůžeme dovolit. Příkladná je také
stabilita v ostrých zatáčkách.
Od první chvilky se za volantem
cítím jako ve velkém osobáku.
Jen trochu výše nad vozovkou,
což dává velký pocit bezpečí. Na
větší rozměry jsem si zvykl rychle,
Délka nákladového prostoru 2,254 m , prostor pro řidiče jako v osobáku a moderní design, to je Jumpy
CHCETE PODNIKAT A NEVÍTE, KDE ZAČÍT?
ANEB VŠE O
Jednotném kontaktním místě
ČERNOŠICE – Jednotné
kontaktní místo (JKM)
funguje již více než rok při
živnostenském úřadě MěÚ
Černošice v Podskalské
ulici v Praze. Vzniklo jako
informační centrum pro
podnikatele v souvislosti
s uzákoněním volného
pohybu služeb v rámci
Evropské unie.
Co prakticky volné poskytování
služeb znamená, by mohla popsat již více než stovka podnikatelů, kteří se od ledna loňského
roku na pracovníky JKM v Podskalské ulici obrátili s žádostí
o pomoc při realizaci svého záměru vyjet za hranice České republiky a zkusit na vlastní kůži,
jak se podniká v jiné zemi.
Jak probíhá spolupráce
podnikatele a JKM?
Mikrobus, karavan, MPV nebo dodávka? Každý si vybere
Foto: Martin Smrček
Ačkoliv podnikatel může přijít
osobně na pracoviště JKM, většina dotazů je pokládána e-mailem nebo telefonicky. Pracovník
JKM v první fázi analyzuje, o jaký
typ poskytování služeb se jedná,
a zjistí informace o dané profesi
v konkrétní zemi. Poté zpracuje písemný projekt postupných
kroků, které vedou k hladkému
poskytnutí služby v zahraničí.
K získání informací pracovníci
JKM využívají svých kontaktů
v celoevropské síti JKM, čerpají
z internetových databází a zároveň využívají podpory Ministerstva průmyslu a obchodu, které je
garantem projektu JKM v České
republice. Zpracování odpovědi
trvá maximálně týden, záleží na
složitosti konkrétního případu.
Čemu se chtějí čeští podnikatelé
v zahraničí věnovat?
Nejčastěji se dotazy týkají profesí zedník, zámečník, tesař, elektrikář nebo kuchař. Objevují se
podnikatelé, kteří chtějí zjistit
podmínky pro provoz restaurace, pro poskytování pečovatelských služeb v rodinách nebo
služeb v zemědělství. Zájem je
o přípravné a pomocné práce ve
stavebnictví. Podnikatelé směřují především do sousedních
zemí, do Německa, Rakouska,
na Slovensko, oblíbená je i Anglie, Slovinsko a Nizozemí.
Co je právě teď aktuální?
Od 1. 6. 2011 nastává důležitá
změna v procesu přeshraničního poskytování služeb, kterou
přivítají především firmy, které
podnikají ve stavebnictví a vysílají své pracovníky do Německa
a Rakouska. Tímto dnem končí
tzv. přechodné období, při kterém bylo nutné pro vysílané pracovníky získat pracovní povolení.
Těmto firmám je JKM připraveno
podat kompletní informace, jak
postupovat při vysílání pracovníků v nových podmínkách.
JKM a podnikání v ČR
Vedle služeb pro podnikatele směřující do zahraničí JKM
ochotně poskytne informace
v angličtině i podnikatelům - cizincům, kteří chtějí naopak zahájit podnikání v ČR.
JKM dále slouží jako kontaktní
místo pro tuzemské podnikatele,
kteří se rozhodli působit v některé z mnoha oblastí služeb, pro
jejichž výkon nelze získat oprávnění na živnostenských úřadech.
Chcete například působit jako
daňový poradce, auditor, autorizovaný architekt nebo inženýr,
chcete vyrábět elektřinu nebo
si zřídit soukromé zdravotnické
zařízení? JKM nasměruje Vaše
kroky správným směrem - zprostředkuje Vám podmínky pro
získání oprávnění, předá Vám
potřebné formuláře, v případě
Vašeho zájmu je doručí kompetentním úřadům.
Na spolupráci se těší
Jednotné kontaktní místo
e-mail: [email protected]
tel.: 221 982 210, 221 982 272
PR
Bodyguard v krabičce
I když počet dětí, které se
staly obětí trestných činů,
poklesl v loňském roce
o 6,5 % v porovnání s rokem
2009, počet pohřešovaných
dětí se za uplynulých 9 let
od roku 2000 navýšil o 53 %.
V roce 2009 se navíc zvýšil
i počet pohřešovaných
malých dětí, mladších 15 let.
Jak předejít situaci, kdy se
dítě stane obětí trestného
činu či se ztratí?
Jednou z možností prevence je
monitoring pohybu dětí. Společnost ALKOM Security představila v této oblasti žhavou novinku,
Tracker („stopař“), tzv. „osobního strážce v krabičce“. Jednoduché zařízení o velikosti mobilního
telefonu je určeno pro kontrolu
pohybu osob s možností nouzového volání. Je to tedy ideální
pomocník pro ochranu dětí. Pro
zajištění jejich vyšší bezpečnosti
nabízí systém on-line sledování
pohybu s možností nouzového
volání, neboť je vybaven čipem
GPS a GSM/GPRS komunikací.
Pomocí zařízení Tracker, které
děti nosí u sebe, mohou rodiče
kdykoliv zjistit, kde se jejich potomci nachází nebo v minulosti
nacházeli.
„Výhodou přístroje také je, že je
možné z něho volat na přednastavená čísla nebo naopak. Tím
je zároveň zabezpečeno, že dítě
neprovolá kredit např. s kamarády,“ vysvětluje JUDr. Václav Růžička, předseda představenstva
ALKOM Security, a. s. V případě nouze je možné na Trackeru
použít tlačítko, jehož aktivací se
odešle poslední známá poloha
pomocí SMS. Také lze na přístroji nastavit několik oblastí, např.
bydliště, školu, atp. a v případě
JUDr. Václav Růžička, generální ředitel a předseda představenstva ALKOM
Security, a. s. představuje kapesního
strážce, tzv. Tracker Foto: J. Tatek
Foto: Martin Smrček
PR
opuštění některé z těchto lokalit
systém ihned rodiče informuje
formou SMS na mobilní telefon,
že se jejich dítě pohybuje mimo
nastavenou oblast. Polohu dítěte je možné zjistit přes webové
rozhraní po přihlášení oprávněného uživatele na adrese www.
alkom.cz, dále pak pomocí SMS
nebo přímo na mapě instalované v mobilním telefonu rodiče (pozn. tuto funkci umožňují
pouze vybrané mobilní telefony
podporující službu WAP). Přístroj
vydrží v provozu 24 až 50 hodin
v závislosti na volbě režimu,
poté je nutné baterie opět nabít. Hmotnost Trackeru je nízká,
pouze 80 g.
Systém Tracker může být účelně využíván např. staršími lidmi nebo osobami trpícími poruchou paměti. Taková osoba si
např. nepamatuje cestu domů,
inzerce
inzerce
VYSOKOTLAKÉ
ČIŠTĚNÍ PRAŽÁK
Profesionální čištění
zámkové dlaždy, kamene,
betonu a ostatních
pevných materialů.
(terasy, bazény)
Cena 20- 30 Kč/m2 dle plochy
a použité chemie
do školy, do práce nebo se nedokáže zorientovat ve městě,
rychle se ztratí a jen s velkými
obtížemi dokáže popsat svoji
polohu nebo dojít k nějakému
známému bodu. V takovém
případě pak pomáhá právě zařízení Tracker, kdy se příbuzný
nebo opatrovník dokáže podívat, kde přesně se daná osoba
„ztratila“, a na tomto místě ji
může vyzvednout.
Zbyněk Pokorný, Zdroj: Alkom.cz
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
A ČALOUNĚNÍ
Koberce ................. 14-16Kč/m2
Křesla ............................... 80Kč
Sedací souprava ......70Kč/místo
Židle ................................. 15Kč
Letiště ............................ 240Kč
Postel madrace ............... 140Kč
OBJEDNÁVKY
A INFORMACE
tel.: 732 504 700
www.vysokotlakecisteni.estranky.cz
www.cistekoberce.estranky.cz
ZAHRADNÍ KRBY
PLASTOVÁ OKNA
VCHODOVÉ DVEŘE
BALKONOVÉ DVEŘE
ZIMNÍ ZAHRADY
90,-
68
ceny od
PŘÍRODNÍ
KÁMEN
pro zahradu a park
- dlažby
- obrubníky
- palisády
- shodišťové stupně
- patníky
- kašny
- lavice
- květinové nádoby
NORMAN spol. s r.o.
Hlavní ul. č. 201, 250 63 Veleň, Praha - Východ
tel./fax: 283 933 408, e-mail: [email protected]
www.norman-cz.cz
Dokonalé spojení pro vaši zahradu
03-92x108_personal_CB.indd 1
Demontáž, montáž, zednické
začištění, likvidace původních oken
5-ti a 6-ti komorový profilový
systém:
ALUPLAST IDEAL
DECEUNINCK ZENDOW
VEKA • TROCAL
Množstevní slevy!
Cenové nabídky a zaměření
zdarma!
Záruční a pozáruční servis
DOPLŇKY: žaluzie, parapety, sítě
okenní a dveřní, rolety
U Obalovny 488, 250 67 Klecany
tel.: 284 688 545, 777 911 556,
777 911 567, e-mail: [email protected]
w w w. n o a n o . c z
16.2.2011 17:15:51
Čtvrtek 7. 4. 2011 • JZ 7
Úspěchy mladých střelců
kam za sportem
BÁŠŤ
• 10.04. 16:30 Bášť – Veleň fotbal
IV. třída skupina A
• 16.04. 17:00 Toušeň A – Bášť fotbal IV. třída skupina A
BOŘANOVICE
• 10.04. 16:30 Sluhy – Bořanovice
fotbal IV. třída skupina A
• 17.04. 17:00 Bořanovice – Vodochody B fotbal IV. třída skupina A
BRÁZDIM
• 09.04. 16:30 Vyžlovka A – Brázdim
A fotbal okresní přebor
• 16.04. 17:00 Brázdim A – Kunice B
fotbal okresní přebor
• 10.04. 16:30 Řež B – Brázdim B
fotbal IV. třída skupina A
• 17.04. 17:00 Brázdim B – Líbeznice B fotbal IV. třída skupina A
BŘEZINĚVES
• 09.04. 10:30 Rapid – Březiněves
fotbal II.třída skupina B
• 17.04. 17:00 Březiněves – Běchovice fotbal II.třída skupina B
PŘEZLETICE
Sportovcům z této malé
obce na hranicích Prahy
a Středočeského kraje se
podařilo něco skutečně
obdivuhodného. Nevelký
Sportovně střelecký klub
má ve svých řadách dva
mistry republiky, a jednoho
dokonce dvojnásobného!
20. 3. se v Plzni konalo Mistrovství ČR ve střelbě ze vzduchové
pušky, kterého se zúčastnili i zástupci mládežnických kategorií
MRATÍN
ODOLENA VODA
• 09.04. 16:30 Od.Voda A – BrandýsBoleslav C fotbal III.třída skupina A
• 16.04. 17:00 Od.Voda A – Líbeznice A fotbal III.třída skupina A
• 10.04. 16:30 Měšice B – Od.Voda
B fotbal IV. třída skupina A
• 17.04. 17:00 Od.Voda B – Záluží B
fotbal IV. třída skupina A
PŘEDBOJ
Jakub Demjan s cenou pro vítěze soutěže
medaili nedosáhla, bronzová jí
utekla o těsné tři desetinky. Přesto si za „bramborovou“ zaslouží uznání, protože do finálových
deseti ran nastupovala ze 6. místa a v průběhu finále se pohybovala na bronzové příčce.
To Adam Cipro mezi staršími
dorostenci zaslouženě vystřílel zlatou medaili. Úspěch pak
umocnil spolu se svým oddílo-
ĎÁBLICE
• 09.04. 10:30 Nusle – Ďáblice fotbal I.A třída skupina B
• 17.04. 17:00 Ďáblice – Braník fotbal I.A třída skupina B
HOVORČOVICE
• 09.04. 16:30 Vodochody A – Hovorčovice fotbal III.třída skupina A
• 16.04. 17:00 Hovorčovice – Záluží
A fotbal III.třída skupina A
Vítězné střelecké družstvo ve složení Adam
Cipro, Jan Ryšavý a Jakub Demjan
CHABRY
KBELY
KLECANY
• 10.04. 16:30 Sedlčany – Klecany
fotbal I.A třída skupina A
• 16.04. 17:00 Tuchlovice – Klecany
fotbal I.A třída skupina A
• 09.04. 16:30 Zápy B – Klecany B
fotbal III.třída skupina A
• 17.04. 17:00 Klecany B – Kojetice
fotbal III.třída skupina A
KOSTELEC
NAD
LABEM
– V Sokolovně TJ Sokol, Tyršova 545, probíhá nábor chlapců ze 7. až 9. tříd ZŠ, kteří se
chtějí tomuto sportu věnovat
naplno a chtějí něčeho dosáhnout. Přijďte v době tréninku,
tedy v úterý 16,30 – 19,00 hod.
a v pátek 17,00 – 19,00 hod. ve
velkém sále.
Co si vzít: sálovky, hokejku,
1 ks florbalový míček a vhodné
sportovní oblečení.
Naším cílem je založit 1. mládežnický florbalový tým v Kostelci nad Labem. |Hráše to bude
stát jen 800 Kč na rok (prostory
na trénování, včetně provozních nákladů, registrace týmu
a hráčů u ČFBU). Trenéři Vám
svůj čas věnují zdarma!
KLÍČANY
KOJETICE
LÍBEZNICE
• 09.04. 16:30 Líbeznice A – Kojetice
fotbal III.třída skupina A
• 16.04. 17:00 Od.Voda A – Líbeznice A fotbal III.třída skupina A
• 10.04. 16:30 Líbeznice B – Toušeň
A fotbal IV. třída skupina A
• 17.04. 17:00 Brázdim B – Líbeznice B fotbal IV. třída skupina A
MĚŠICE
• 09.04. 16:30 Měšice A – Stř.Skalice
A fotbal okresní přebor
• 16.04. 17:00 Měšice A – Pacov
A fotbal okresní přebor
• 10.04. 16:30 Měšice B – Od.Voda
B fotbal IV. třída skupina A
vým kolegou Janem Ryšavým
mistrovským titulem v kategorii
tříčlenných družstev, které doplnil člen brandýského střeleckého
klubu Jakub Demjan.
„Je škoda, že třetí přezletický člen
družstva na poslední chvíli odřekl
svou účast na závodech, protože
na zlato v závodě družstev by svými výsledky bez problémů dosáhl
a Přezletice tuto kategorii mohly
zcela ovládnout,“ říká naoko zklamaný, a přesto s úsměvem spokojený trenér.
Lída Červínová
 pokračování ze str. 7
Sny se mají plnit...
Největším snem Pavla Opla je
projet trať Tour de France. Dokázat všem, že lze hendikep přemoci, že se nikdo nesmí vzdávat.
Druhým snem, či spíše cílem je
pomoci překonat bariéru, která
stále mezi postiženými a ostatními lidmi stojí. Ukázat, že postižení nestojí o lítost, že chtějí
jednání jako s každým jiným.
Trnitá cesta k naplnění
Dosáhnout všeho, za čím míří
Pavel jako buldog, je cesta trnitá a dlouhá. Ale my všichni mu
můžeme pomoci. Protože start
na mistrovství světa, paralympiádě a konečně na vysněné Tour
něco stojí. Díky iniciativě našich
novin se už ozvali první sponzoři, dárci, ale zdaleka to nepokryje
základní náklady. Aby mohl Pavel na MS či olympiádu, musí
mít výsledky z mezinárodních
závodů během roku. Každý start
něco stojí – startovné, přesun do
zahraničí, ubytování na nejkratší
možnou dobu, základní strava,
regenerace atd. I hendikepovaný potřebuje na závody nějaký
doprovod – minimálně řidiče,
trenéra a maséra v jedné osobě.
„Pokud se mi má podařit projet
alespoň pár etap Tour, budu muset mít na celou dobu podpůrný
tým, abych nezůstal sám někde
v horách bez pomoci, kdybych
se zranil atd.“
V současné době bude Pavel Opl
vděčný za jakoukoliv finanční
pomoc. Věří, že se najde velký
prodejce aut, který by mu na závody půjčoval auto a případně
přispěl na benzín. Že mu někdo
pomůže s ubytováním, stravou,
oblečením, technikou... Může za
to slíbit jediné – nevzdá svou cestu za úspěchem, nepovolí v nejtvrdší práci a tréninku a bude
vždy maximálně reprezentovat
každého, kdo se k němu na jeho
cestě přidá. Každého, kdo mu
pomůže k dosažení cílů, bude
propagovat hlavně vynikajícími
výsledky.
Pokud chcete a můžete Pavlovi
Oplovi pomoci splnit sen, můžete ho kontaktovat emailem na
[email protected], případně telefonicky na +420 731 778 427.
Více informací na http://pavelopl.cz/.
Martin Smrček
I.A A
I.A A
I.A A
I.A B
I.B B
I.B B
II.B Junior – Kbely
Šeberov – Chabry
Třeboradice – Dubeč B
Ďáblice – Troja
Chodov – Miškovice
Satalice – D.Měcholupy
TJ Ruzyně – Třeborad. B
5:0
4:3
5:1
4:1
1:0
3:1
1:2
II.B II.B II.D
Březiněves – Hloubětín
Kbely B – Chabry B
Čakovice – Královice B
0:5
2:2
2:4
Kraj
I.A A Klecany – Lhota
2:1
Praha-východ
přeborRadonice – Měšice A
6:3
přeborBrázdim A – Mochov A
2:1
III.A Zeleneč B – Od.Voda A
5:2
III.A Předboj – Nehvizdy A
0:0
III.A Hovorčovice – Sluštice
2:1
III.A Škvorec A – Vodochody A 1:1
III.A Kojetice – Zápy B
0:2
III.A BrandýsBoleslav C – Líbeznice A 6:1
III.A Klecany B – Záluží A
0:2
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A IV.A
IV.A
IV.A
IV.B
Toušeň A – Řež B
Klíčany – Bášť
Větrušice – Měšice B
Bořanovice – Záluží B
Mratín – Sluhy
Brázdim B – Vodochody B
Veleň – Líbeznice B
Řež A – Mochov B
8:0
2:1
1:0
1:0
7:1
2:1
1:0
8:2
III.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A IV.A
IV.A
IV.B
Od.Voda A – Předboj
Líbeznice B – Klíčany
Řež B – Veleň
Vodochody B – Toušeň A
Sluhy – Brázdim B
Měšice B – Bořanovice
Od.Voda B – Větrušice
Radošovice B – Řež A
0:4
0:2
0:8
3:2
1:3
2:0
1:5
0:1 fotbalové výsledky 26. – 27. 3.
Praha
I.A A
I.A A
I.A B
I.B B
II.B II.B II.B Kbely – Bohnice
Chabry – Třeboradice
Ďáblice – Sparta Krč
Miškovice – Satalice
Třeborad. B – Troja B
Vinoř – Březiněves
Kbely B – TJ Ruzyně
1:3
2:3
4:1
1:1
0:1
4:4
4:3
II.B II.D
III.A
III.A
III.C
III.C
Chabry B – Rapid
Čakovice – Kyje B
Radlice B – Miškovice B
Suchdol B – Kbely C
Chodov B – Vinoř B
Ďáblice B – Olymp B
0:3
2:0
0:5
0:7
1:0
14:0
Kraj
I.A A Černolice – Klecany
0:0
Praha-východ
přeborVyšehořovice – Brázdim A
přeborMěšice A – Úvaly B
přeborStř.Skalice A – Radonice
III.A Líbeznice A – Zápy B
III.A Záluží A – Kojetice
III.A Vodochody A – Klecany B
III.A Nehvizdy A – Hovorčovice
0:2
0:2
1:2
2:2
3:1
1:1
3:1
RADONICE
• 09.04. 16:30 Vyšehořovice – Radonice fotbal okresní přebor
• 16.04. 17:00 Radonice – Mochov
A fotbal okresní přebor
ŘEŽ
• 10.04. 16:30 Řež B – Brázdim B
fotbal IV. třída skupina A
• 17.04. 17:00 Mratín – Řež B fotbal
IV. třída skupina A
• 10.04. 16:30 Nehvizdy B – Řež
A fotbal IV.třída skupina B
• 17.04. 17:00 Řež A – Doubravčice
fotbal IV.třída skupina B
• 09.04. 16:30 Újezd nad Lesy – Satalice fotbal I.B třída skupina B
• 17.04. 17:00 Satalice – Braník B
fotbal I.B třída skupina B
SLUHY
• 10.04. 16:30 Sluhy – Bořanovice
fotbal IV. třída skupina A
• 17.04. 17:00 Větrušice – Sluhy fotbal IV. třída skupina A
TŘEBORADICE
• 10.04. 16:30 Bohnice – Třeboradice fotbal I.A třída skupina A
• 17.04. 17:00 Třeboradice – Dolní
Počernice fotbal I.A třída skupina A
• 10.04. 16:30 Třeboradice B – Kbely B fotbal II.třída skupina B
• 16.04. 17:00 Třeboradice B
– Chabry B fotbal II.třída skupina B
VELEŇ
• 10.04. 16:30 Bášť – Veleň fotbal
IV. třída skupina A
• 17.04. 17:00 Veleň – Klíčany fotbal
IV.třída skupina A
VĚTRUŠICE
• 10.04. 16:30 Záluží B – Větrušice
fotbal IV. třída skupina A
• 17.04. 17:00 Větrušice – Sluhy fotbal IV. třída skupina A
VINOŘ
fotbalové výsledky 2. – 3. 4.
Praha
• 09.04. 16:30 Sluštice – Předboj
fotbal III.třída skupina A
• 16.04. 17:00 Předboj – Vodochody
A fotbal III.třída skupina A
SATALICE
I s hendikepem se dá vítězit
Nábor zájemců
o florbal
• 17.04. 17:00 Veleň – Klíčany fotbal
IV.třída skupina A
• 09.04. 16:30 Líbeznice A – Kojetice
fotbal III.třída skupina A
• 17.04. 17:00 Klecany B – Kojetice
fotbal III.třída skupina A
MIŠKOVICE
• 10.04. 16:30 Miškovice – Újezd
P-4 fotbal I.B třída skupina B
• 17.04. 17:00 Junior B – Miškovice
fotbal I.B třída skupina B
• 09.04. 16:30 Miškovice B – Zlíchov
B fotbal III.třída skupina A
• 16.04. 14:00 Stodůlky – Miškovice
B fotbal III.třída skupina A
• 10.04. 16:30 Vodochody B – Mratín fotbal IV. třída skupina A
• 17.04. 17:00 Mratín – Řež B fotbal
IV. třída skupina A
ČAKOVICE
• 10.04. 16:30 Třeboradice B – Kbely B fotbal II.třída skupina B
• 16.04. 17:00 Kbely B – Čechie Smíchov fotbal II.třída skupina B
• 09.04. 16:30 Kbely – Dolní Počernice fotbal I.A třída skupina A
• 17.04. 17:00 Štěrboholy – Kbely
fotbal I.A třída skupina A
• 10.04. 10:30 Bohnice C – Kbely C
fotbal III.třída skupina A
• 16.04. 11:00 Kbely C – Zlíchov B
fotbal III.třída skupina A
kam za sportem
přezletického klubu. „Naši zimní
přípravu jsme směřovali právě
k tomuto nejdůležitějšímu závodu sezóny,“ říká hlavní trenér
mládeže pan Jiří Novák.
„Tajně jsem v medaili doufal,
přestože střelba na velkých závodech je především o psychice
a do hlav svým svěřencům opravdu nevidím, nicméně výsledky
z Grand Prix v Jablonci nad Nisou nám jistou šanci v kategorii
starších dorostenců a juniorek
dávaly - Kristýna Slavatová tam
ve své kategorii zvítězila a Adam
Cipro obsadil druhé místo.“
V Plzni bohužel Kristýna na
• 09.04. 16:30 Dolní Počernice B
– Čakovice fotbal II.třída skupina D
• 16.04. 10:30 Čakovice – Praga fotbal II.třída skupina D
• 10.04. 16:30 Chabry B – Běchovice fotbal II.třída skupina B
• 16.04. 17:00 Třeboradice B –
Chabry B fotbal II.třída skupina B
• 09.04. 16:30 Chabry – PSK Union
fotbal I.A třída skupina A
• 17.04. 14:00 Vyšehrad B – Chabry
fotbal I.A třída skupina A
7
• 09.04. 16:30 Vinoř – Troja B fotbal
II.třída skupina B
• 17.04. 17:00 Ruzyně – Vinoř fotbal
II.třída skupina B
VODOCHODY
• 09.04. 16:30 Vodochody A – Hovorčovice fotbal III.třída skupina A
• 16.04. 17:00 Předboj – Vodochody
A fotbal III.třída skupina A
• 10.04. 16:30 Vodochody B – Mratín fotbal IV. třída skupina A
• 17.04. 17:00 Bořanovice – Vodochody B fotbal IV. třída skupina A
Nenašli jste zde sportovní
akci, kterou pořádáte?
Chcete pozvat diváky
na Vaše utkání?
Znáte v regionu sportovce
o kterém by se mělo napsat?
Dejte nám vědět na:
[email protected]
inzerce
S Pražskou plynárenskou
ušetříte nejvíc!
oprava plynového spotřebiče ZDARMA:
oprava případné netěsnosti
bytového rozvodu v rámci zásahu
Pohotovostní služby ZDARMA:
sleva na rodinnou dovolenou
u ren
renomovaných cestovních kanceláří:
odměna za získání
nového zákazníka:
sleva na nákup nového plynového kotle:
Plyn_284x108_USETRI tisice.indd 1
Pražská plynárenská Vám kromě
spolehlivé dodávky zemního plynu
za dlouhodobě nízké ceny nabízí
celou řadu produktů a služeb,
díky kterým ušetříte.
Navíc Vám v rámci vyúčtování spotřeby
zemního plynu vyplatíme 1,1 % z Vašich přeplatků.
Uvedený výpočet vychází z průměrných cen služeb a produktů v rámci
standardní a časově neomezené nabídky Pražské plynárenské, a. s.
Bližší informace:
Zákaznická linka:
840 555 333
www.ppas.cz
Další dobrý důvod, proč být s námi
22.3.2011 12:38:27
8
inzerce
www.nasregion.cz
výroba – montáž – servis
žaluzie l rolety
sítě proti hmyzu
Žaluzie na
plastová okna
Sleva 33%
Telefon: 608 313 303
www.lukyul.cz
PEDIKURA Nové služby
opět v Líbeznicích.
(nejen) pro seniory
Objednání na tel.
PO-ST 775 101 005
ČT 604 352 018
Druhá provozovna
Prosek u metra Střížkov
Pečovatelská služba Domova seniorů v Jenštejně
Zajišťuje úklid, stravu a další úkony spojené
s chodem domácnosti.
Telefon: 736 754 011
www.dsjenstejn.cz
STUDIO 8
ZDRAVÍ - KRÁSA - RELAX
Na Návrati 374/7
182 00 Praha 8
Březiněves
tel: 734 371 747
KOSMETIKA•KADEŘNICTVÍ
MASÁŽE•PÉČE O RUCE A NOHY
FORMOVÁNÍ POSTAVY
WWW.STUDIO8.CZ
KUCHYNĚ PRO VÁS
slevy na vybrané kuchyně až 45 %
 rozsáhlý výběr kuchyňských sestav  elektrospotřebiče, dřezy,
baterie  zdarma – grafický návrh na počkání  krátké dodací lhůty
 zajištění dopravy  odborná montáž
Sklady Dušek
U Špejcharu 1
250 01 Brandýs nad Labem
tel.: 326 902 500 nebo 604 242 324
e-mail: [email protected]
www.skladydusek.cz
5
LET
100 000 km
indiMegane+GrandAdv-140x163-autokout.indd 1
1.3.11 16:33

Podobné dokumenty

Radniční noviny

Radniční noviny na jeden schod vysoký deset centimetrů, řešení existuje. A je to výhodné jak pro hendikepované, tak pro majitele obchodu. Ne každý, kdo je na vozíku, chce totiž nakupovat jen ve velkých centrech, k...

Více

Katalog Citroën Jumpy

Katalog Citroën Jumpy ve druhé řadě. Všechna sedadla jsou opatřena tříbodovými bezpečnostními pásy a zatažitelnými opěrkami hlavy. Velká boční okna, která se díky systému vodících lišt snadno otevírají, nabízejí cestují...

Více

zde - Obecní policie Zdiby

zde - Obecní policie Zdiby kterých má Městská policie Praha celkem 15. Oba dva magistři si jich nesmírně cení. Bez zveličování se prý jedná o styčné důstojníky. „Dvakrát do roka děláme společná školení. Spolupráce s nimi je ...

Více

Na slovíčko s představiteli města

Na slovíčko s představiteli města od Brandýsa na dosah? A navíc jsou krásná v každém ročním období. Cestu k nim ujdou i vaše malé dětičky, co si mohou letošní sněhové nadílky vychutnat do sytosti. Pokocháte se přírodou, popřípadě, ...

Více