maketa - ČZS Nosislav

Komentáře

Transkript

maketa - ČZS Nosislav
MA
A
T
KE
Motto: Víno pij vždy jen po malých sklenkách.
Ku půnebí jej tiskni a po jazyku válej.
MUDr. F. Hrubý
Krátce z historie vinohradnictví v Nosislavi
Roku 1486 byla Nosislav povýšena na městečko(městys). Jedním z důvodu
tohoto povýšení byly i vinohrady, pro svou rozlohu a prosperitu. Pěstitelé měli
o ně větší zájem nežli o obilnaření, které sice bylo pro obživu důležitější, ale
nevynášelo tolik jako vinohrady. Podle daňového zatížení z r.1616, plynulo do
vrchnostenské pokladny z celé Nosislavi na poplatcích ročně 500 moravských
zlatých, kdežto úhrn všech jiných peněžních platů činil ročně jen 132 mor.
zlatých. V té době se hospodařilo v Nosislavi ve 163 plně obydlených domech,
včetně radnice, fary, obecního špitálu a rybárny. Vinic v té době bylo 232 ha,
orných polí jen 222 ha.
Po třicetileté válce, podle soupisu z r.1652 v Nosislavi zbylo jen 32
obhospodařovaných domů. Ostatních 131 byly pobourané pustiny bez lidí.
I vinohrady byly poničeny.
R.1673 byl proveden soupis, tzv.lánský rejstřík a z něj plyne, že vinice
byly už jen na 40 ha. Císař Josef I. vydal zákony na ochranu vinařství, Josef II.
uzákonil r. 1784 viniční řád, přesto ale tato doba měla na vinařství zhoubný
vliv. Rušení klášterů, léta neúrody a vysoká cena obilí způsobily, že se vinice
rušily a měnily na pole a pastviny.
Ve druhé polovině 19. stol. došlo v důsledku hospodářských reforem
k zavádění nových výnosnějších plodin. Zavlečení mšičky révokazu - fyloxera
(Vitius vitifolii) v Evropě 1863, na Moravě 1890 (Šatov), houbových chorob
peronospory (Plasmopara viticola) v roce 1878, padlí (Oidium) v roce 1845
z Ameriky na evropský kontinent, vlivem zhoršení klimatických podmínek,
vzrůstajícího požívání lihových nápojů a konkurence cizích vín, došlo
k dalšímu úpadku nejen nosislavského vinařství.
V období meziválečném a po II. svět. válce byla výměra nosislavských
vinohradů 29,5 ha. V současné době je plocha registrovaných vinic v katastru
Nosislavi 105,7 ha, na kterých hospodaří 82 pěstitelů.
A
T
KE
MA
Za ČZS Miroslav Hlaváček
Výstavní výbor:
Miroslav Hlaváček
Ing. Karel Válka
Petr Svoboda
Miloš Samson
Michal Vala
Ing. Aleš Sedlo
Karel Jelínek
Zpracování katalogu a diplomů:
Subkomise:
Ing. Pavel Konopík
Kamil Rozek
Jiří Hutr, Ivan Chrastina
Vystavovaná vína nejsou samostatně předmětem prodeje, ani nejsou
určena k dalšímu prodeji.
-3-
Používané zkratky a počet hodnocených vzorků:
26 André .................................... AN
1 Muškát Ottonel .....................MO
6 Aurelius................................. AU
28 Neuburské............................. NG
21 Cabernet moravia ...............CMO
2 Nitra........................................NI
13 Cabernet sauvignon ............CSG
5 Pálava ....................................PA
3 Děvín ...................................DEV
12 Rosé .....................................ROS
1 Dívčí hrozen .......................... DH
32 Rulandské bílé .......................RB
11 Dornfelder .......................... DOR
14 Rulandské modré ..................RM
29 Frankovka .............................. FR
21 Rulandské šedé ......................RŠ
1 Gloria Hungária..................... GH
44 Ryzlink rýnský ........................RR
1 Hibernal ................................ HB
35 Ryzlink vlašský .......................RV
25 Chardonnay ...........................CH
18 Sauvignon..............................SG
3 Irsai Oliver ...............................IO
22 Směs bílá ............................SMB
1 Isabella ..................................Isa
16 Směs červená ...................... SMČ
1 Kerner ..................................KER
52 Svatovavřinecké ...................VAV
2 Merlot .................................MER
2 Sylvánské zelené .................... SZ
16 Modrý Portugal.....................MP
17 Tramín červený ......................TR
32 Müller Thurgau ..................... MT
4 Veltlínské červené rané ........VČR
16 Muškát moravský .................MM
77 Veltlínské zelené ....................VZ
1 Muškát Mório.....................MMo
36 Zweigeltrebe.........................ZW
A
T
KE
MA
Rekapitulace - celkem bylo hodnoceno 631 vzorků:
Statistika degustátorů: ............. počet
Statistika vzorků:...................... počet
Celkem degustátorů: .....................72
Celkem počet vzorků: ..................647
Degustátoří - bílé víno:..................48
Bílých vín: ...................................397
Degustátoří - červené víno: ...........24
Červených vín ..............................250
Statistika stolů: ........................ počet
Celkem stolů: ................................22
Stolů s bílým vínem:......................14
Stolů s červeným vínem: .................8
Statistika bodování: .............. průměr
Bodový průměr všech vzorků: ..18,42
Vysvětlivky:
Kabinetní víno, kab. - hrozny dozrály v rozmezí 19 – 21° ČSN
Pozdní sběr, p.s. - hrozny dozrály v rozmezí 21 – 24° ČSN
Výběr, vyb.
- hrozny dozrály na 24° ČSN a více
k
p
v
pan.
- hrozny dozrály v rozmezí 19 – 21° ČSN, ale vinař si nenechal
ověřit jejich cukernatost a víno z nich nemá zatříděné
- hrozny dozrály v rozmezí 21 – 24° ČSN, ale vinař si nenechal
ověřit jejich cukernatost a víno z nich nemá zatříděné
- hrozny dozrály na24° ČSN a více, ale vinař si nenechal ověřit
jejich cukernatost a víno z nich nemá zatříděné
- hrozny z panenské sklizně
-4-
Vítězné vzorky jednotlivých odrůd v Nosislavi 2008:
Číslo Jméno, čp
AN23 Lang Antonín, 167
CMO03 Růžička Václav, 118
CSG04 Machát Josef, Dr.
DOR02 Záblacký Daniel, 482
FR26 Konopík Pavel, 84
CH04 Žídek Rudolf, 78
MP05 Vávra Jiří, Ing., 548
MT16 Martinec Ladislav, 14
MM02 SVIŠ Valtice
NG13 Prokeš František, 513
PA03 Žídek Rudolf, 78
ROS07 Kokrhel Jaromír, 233
RB26 Samson Jiří, 400
RM08 Kokrhel Jaromír, 233
RŠ20 Rotter Pavel, 359
RR38 Mahovský Blažej, 307
RV17 Mahovský Blažej, 307
SG17 Pokorný Václav, 139
SMB01 Svoboda Petr, 150
SMB03 Loskot Roman, Ing., 420
SMČ10 Konečný Miroslav
VAV46 Petrásek Stanislav, 443
TR01 Nečas Radek, 47
VZ58 Dubš František, 87
ZW19 Páviš Vlastimil, 180
Obec
Nosislav
Velké Němčice
Brno
Velké Němčice
Nosislav
Popice
Šitbořice
Hustopeče
Valtice
Velké Němčice
Popice
Nosislav
Nosislav
Nosislav
Uherčice
Popice
Popice
Starovice
Nosislav
Nosislav
Nikolčice
Bořetice
Velké Němčice
Uherčice
Přibice
Odrůda
André
Cabernet moravia
Cabernet sauvignon
Dornfelder
Frankovka
Chardonnay
Modrý Portugal
Müller Thurgau
Muškát moravský
Neuburské
Pálava
Rosé
Rulandské bílé
Rulandské modré
Rulandské šedé
Ryzlink rýnský
Ryzlink vlašský
Sauvignon
Směs bílá
Směs bílá 2006
Směs červená
Svatovavřinecké
Tramín červený
Veltlínské zelené
Zweigeltrebe
Roč.
Body
2000 p 19,2
19,2
2003
19,2
19,0
2005
19,3
ps. 19,1
2004
19,0
19,0
ps. 18,9
p 19,2
2006 vb 19,2
FR 20,5° 19,1
19,0
24° 19,1
2006 v 19,2
v 19,1
2005 vb 19,1
p 19,2
2006 p 18,8
p, VZ+RR 18,8
MP + VAV 18,9
2006
19,2
v 19,1
19,1
2005
19,3
A
T
KE
MA
Vítězná kolekce byla vybrána z nejlepších 5-ti ohodnocených
vzorků vystavovatele.
Nejlepší kolekce náleží:
Kokrhel Jaromír, Nosislav 233
průměr 5-ti nejlepších vzorků 18,96
Ceny pro vítěznou kolekci věnovala firma
Miroslav Hlaváček s.r.o.
Výstavní výbor děkuje všem pěstitelům a vinařům za jejich
účast na letošní výstavě vín a přeje příjemný prožitek při dnešní
degustaci.
Výstavní výbor si zároveň vyhrazuje možnost vzniku omylu
při sestavě katalogu.
-5-
Členové degustačních komisí:
1 Veltlínské zelené .........................26
Měřínský Jiří ................................. Nosislav
Dvorník Petr ...........................Židlochovice
Vintrlík Antonín..............................Křepice
2 Veltlínské zelené .........................26
Urbánek Václav...............................Křepice
Nečas Radek ........................Velké Němčice
Jelínek Karel ................................. Nosislav
Jaroš Jaroslav .........................Židlochovice
3 Veltlínské zelené .........................29
Vintrlík Pavel .......................Velké Němčice
Flodr Jan ....................................Přísnotice
Urbánek Josef..................................Popice
4 Ryzlink vlašský ............................35
Škola Josef ......................................Popice
Konečný Zdeněk .......................... Šitbořice
Šátek Jan ......................................Uherčice
Bartl Pavel..................................... Blučina
5 Ryzlink rýnský.............................30
Mahovský Blažej .............................Popice
Pospíšil Luboš................................ Žabčice
Hnilica Mojmír.....................Velké Němčice
6 Ryzlink rýnský.............................26
Válka Karel ................................... Nosislav
Páviš Jan ........................................ Přibice
Machát J., Dr...................Moravské Knínice
7 Rulandské bílé ............................32
Svoboda Petr ................................ Nosislav
Hasala Karel ................................. Nosislav
Ryšavý Karel ....................................Popice
Dofek Drahomír..........................Vranovice
8 Neuburské ..................................28
Celnar Lubomír...........................Vranovice
Dubš František .............................Uherčice
Rozek Kamil ................................. Nosislav
9 Müller Thurgau ...........................32
Dostál Jan ..................... Hrušovany u Brna
Nečas Jiří ........................................Křepice
Strouhal Jaroslav ............................Křepice
10 Chardonnay ................................25
Böhm Libor .....................................Popice
Chrastina Ivan, ml. ....................Hustopeče
Rotter Pavel..................................Uherčice
11 Muškát moravský ........................22
Loskot Roman, Ing. ...................... Nosislav
Kelbl Rudolf .................. Hrušovany u Brna
Richter Jaromír ....................Velké Němčice
Brychta Jindřich .........................Přísnotice
12 Tramín červený ...........................25
Hans Václav ...................................Ivančice
Veselý Vojtěch, Ing. ................Židlochovice
Wolfschutz Vladimír ...............Židlochovice
13 Rulandské šedé ...........................31
Nečas Jan, Ing. ...............................Křepice
Smetana František ....................... Nosislav
Kaňa Jiří, Ing. .............................. Šitbořice
Hlaváček Miroslav ........................ Nosislav
14 Sauvignon ..................................30
Skúpý Jaroslav .....................Velké Němčice
Duda Josef...................................... Přibice
Peša Marek ................................... Nosislav
15 André .........................................26
Lang Antonín ............................... Nosislav
Koždoň Karel ing. ...........................Křepice
Kosina David .......................Velké Němčice
16 Modrý Portugal...........................31
Šťastný František........................... Blučina
Samson Luboš .............................. Nosislav
Válková Milada ............................. Nosislav
17 Frankovka...................................29
Flajšinger Jan .........................Židlochovice
Rýlich Vladimír ............................. Nosislav
Hanák Karel ....................................Popice
18 Cabernet moravia .......................34
Mrkvica Jiří ..........................Velké Němčice
Štěpnička Miroslav ....................... Nosislav
Brabec Jan.................................... Nosislav
19 Zweigeltrebe ..............................36
Straka Jan .................................Hustopeče
Páviš Vlastimil ................................ Přibice
Janíček Svaťa.............................. Vojkovice
20 Svatovavřinecké ..........................30
Šabata František ml.............Velké Němčice
Furch Bohuslav .............................Uherčice
Berka František ......................Židlochovice
21 Svatovavřinecké ..........................30
Jankrle Jiří ...........................Velké Němčice
Konopík Pavel............................... Nosislav
Mrkvica Miroslav .................Velké Němčice
Zeman Ivan ................................... Šakvice
22 Rulandské modré ........................26
Pich František, Ing. ....................... Nosislav
Brychta Jan ....................................Křepice
Kokrhel Jaromír ............................ Nosislav
MA
A
T
KE
-6-
„
Řazení vzorků dle obcí
„
CSG03
MT03
ZW01
AN03
RŠ03
VAV12
Blučina
Bartl Pavel
Bartl Pavel
Šťastný František, 483
Šťastný František, 483
Šťastný František, 483
Šťastný Jíří, 605
Cabernet sauvignon 2003
Müller Thurgau 2004
Zweigeltrebe
2006 p
André
2006
Rulandské šedé 1999
Svatovavřinecké
k
„
VAV15
AN08
RV30
VAV47
VAV46
MT31
DOR07
VZ43
MP13
SMB17
AN19
CSG11
ZW24
CH24
Bořetice
Hempl Jan, 414
Hempl Jan, 414
Hikl Pavol, 333
Hikl Pavol, 333
Petrásek Stanislav, 443
Procházka Jaroslav, 500
Procházka Jaroslav, 500
Surman Václav, 427
Surman Václav, 427
Šebesta Stanislav, 415
Šebesta Stanislav, 415
Ševčík Ota, 24
Vinařství Jamborovi, 71
Vinařství Jamborovi, 71
Svatovavřinecké 2006
André
2006
Ryzlink vlašský
Svatovavřinecké
Svatovavřinecké 2006
Müller Thurgau
Dornfelder
Veltlínské zelené
Modrý Portugal
Směs bílá
André
Cabernet sauvignon 2006
Zweigeltrebe
2006
Chardonnay
„
CSG04
CH22
VAV51
AN02
MT28
Brno
Machát Josef, Dr.
Maška Jiří, Mgr., 5
Muška Jiří, Mgr., 5
Zetocha Zdeněk
Zetocha Zdeněk
Cabernet sauvignon 2003
Chardonnay
2006 v
Svatovavřinecké 2006
André
2004
Müller Thurgau
roč.
18
9
19
15
13
20
18,8
18,6
19,2
19,1
18,8
18,9
20
15
4
21
21
9
16
k
2
16
VZ+RV 14
15
v
18
ps.
19
10
19,0
18,9
17,3
17,3
19,2
18,6
17,6
17,8
17,7
17,5
17,0
18,8
19,0
18,0
ps.
A
T
KE
MA
„
Diváky
SMČ04 Guldan Aleš
SMB07 Guldan Aleš
Směs červená
Směs bílá
„
VZ52
VAV10
CSG12
MM06
VČR01
VZ22
RR43
VAV09
Veltlínské zelené
Svatovavřinecké
Cabernet sauvignon
Muškát moravský
Veltlínské červené rané
Veltlínské zelené
Ryzlink rýnský
Svatovavřinecké
Havraníky
Novotný F&L, 16
Novotný F&L, 16
Novotný F&L, 16
Novotný Libor, 16
Rousová Simona, 60
Rousová Simona, 60
Rousová Simona, 60
Rousová Simona, 60
přívlastek stůl body
-7-
18
10
21
15
9
19,2
18,1
19,1
19,0
18,7
FR + VAV; 19,5° 16 18,6
k, NG+RR
13 18,3
ps.
2
20
18
11
3
1
6
20
18,6
18,1
16,5
16,7
18,9
18,5
18,3
17,6
„
ZW14
CMO08
AN12
RV06
RR20
RV09
AU03
VZ11
FR06
RR28
RM04
AU04
VZ30
RR15
Hrušovany u Brna
Dostál Jan, 582
Dostál Jan, 582
Dostál Jan, 582
Dujsík Jaroslav, 457
Dujsík Jaroslav, 457
Kameník Josef, 318
Kameník Josef, 318
Kelbl
Pořízek Drahomír, 322
Pořízek Drahomír, 322
Studený Jiří, 73
Studený Jiří, 73
Studený Martin, 590
Studený Martin, 590
Zweigeltrebe
Cabernet moravia
André
Ryzlink vlašský
Ryzlink rýnský
Ryzlink vlašský
Aurelius
Veltlínské zelené
Frankovka
Ryzlink rýnský
Rulandské modré
Aurelius
Veltlínské zelené
Ryzlink rýnský
„
VAV20
AN15
ZW20
TR14
RV29
NG18
MT16
VZ28
RB21
VZ51
FR22
FR20
RR18
ROS06
Isa01
VZ61
MT25
CMO05
AN04
IO01
CH02
Hustopeče
Fridrich Jiří
Fridrich Jiří
Fridrich Jiří
Chrastina Ivan, 36
Kunc Jiří, MVDr.
Kunc Jiří, MVDr.
Martinec Ladislav, 14
Martinec Ladislav, 14
Melkus Jan
Uher Jaroslav
Uhlíř František, 8
Uhlíř František, 8
Vala Antonín
Vala Antonín
Vala Antonín
Válek Josef
Válek Josef
Vašek Stanislav, 5
ZVOS Hustopeče a.s.
ZVOS Hustopeče a.s.
ZVOS Hustopeče a.s.
Svatovavřinecké
André
Zweigeltrebe
Tramín červený
Ryzlink vlašský
Neuburské
Müller Thurgau
Veltlínské zelené
Rulandské bílé
Veltlínské zelené
Frankovka
Frankovka
Ryzlink rýnský
Rosé
Isabella
Veltlínské zelené
Müller Thurgau
Cabernet moravia
André
Irsai Oliver
Chardonnay
„
RŠ16
ZW35
MT21
RM13
SMB20
Křepice
Bažant Jaroslav, 341
Bírešová Vlaďka
Bírešová Vlaďka
Bírešová Vlaďka
Brychta Jan, 205
Rulandské šedé
Zweigeltrebe
Müller Thurgau
Rulandské modré
Směs bílá
2006
2006
2006
2006
19
barique 18
15
4
5
4
6
1
17
5
p
22
p
6
2
p
5
2006 p
2006
2006 p
22,5°
20
15
19
12
4
8
9
2
7
2
17
17
5
22
11
3
9
18
15
11
10
19,1
18,0
17,9
18,9
18,7
17,6
19
18,7
18,6
18,3
18,8
17,5
18,8
18,8
18,6
18,8
18,3
18,6
19,1
18,8
18,4
13
19
9
22
RB+SG 14
17,8
19,0
18,9
18,8
18,7
A
T
KE
MA
-8-
18,9
18,8
18,6
18,5
18,0
18,7
18,4
18,8
18,8
18,4
18,4
18,2
18,4
17,8
2006 p
č2
k
ZW
p
k
p
ps.
DOR08 Brychta Jan, 205
RB15 Brychta Jan, 205
FR14 Brychta Jan, 205
ROS11 Brychta Jan, 205
MMo01 Brychta Jan, 205
RV33 Brychta Petr, 385
VAV27 Koždoň Karel ing., 76
RV10 Koždoň Karel ing., 76
CMO21 Krišpín Josef, 400
RB32 Krišpín Josef, 400
RB24 Nečas Jan, Ing., 226
VZ67 Nečas Jan, Ing., 226
NG21 Nečas Jiří, 43
MT23 Procházka Zdeněk, 367
NI02 Rubeš Vít, 2
FR18 Rubeš Vít, 2
NI01 Rubeš Vít, 2
ZW33 Rubeš Vít, 2
RŠ18 Rubeš Vít, 2
FR25 Strouhal Jaroslav, 317
CSG09 Strouhal Jaroslav, 317
RB18 Strouhal Jaroslav, 317
DOR10 Strouhal Jaroslav, 317
SG15 Strouhal Jaroslav, 317
CMO18 Strouhal Jaroslav, 317
CMO20 Urbánek Václav, 228
AU05 Urbánek Václav, 228
RR32 Vala František, 192
RB28 Vintrlík Antonín, 282
MP12 Vintrlík Antonín, 282
FR27 Vintrlík Libor, 248
SG16 Vintrlík Libor, 248
RV32 Zach Tomáš, 354
Dornfelder
Rulandské bílé
Frankovka
Rosé
Muškát Mório
Ryzlink vlašský
Svatovavřinecké
Ryzlink vlašský
Cabernet moravia 2005
Rulandské bílé
Rulandské bílé
Veltlínské zelené
Neuburské
Müller Thurgau
Nitra
2006
Frankovka
Nitra
Zweigeltrebe
2006
Rulandské šedé
Frankovka
2005
Cabernet sauvignon 2005
Rulandské bílé
Dornfelder
2006
Sauvignon
1999
Cabernet moravia 2006
Cabernet moravia 2005
Aurelius
Ryzlink rýnský
Rulandské bílé
Modrý Portugal 2003
Frankovka
Sauvignon
Ryzlink vlašský 2006
k
p
k
„
Kubšice
SMB18 Šváb František
SG04 Šváb František
Směs bílá
Sauvignon
Rezistent 14 18,3
14 16,9
„
AN10
RR03
NG09
FR08
RŠ11
AN11
André
Ryzlink rýnský
Neuburské
Frankovka
Rulandské šedé
André
p
p
p
p
p
p
18,7
18,5
18,4
18,4
18,3
18,7
18,8
18,1
19,1
18,6
18,5
18,3
18,4
18,4
19,0
19,0
18,9
18,9
18,6
19,2
19,0
18,8
18,8
18,7
18,6
18,9
18,8
18,4
18,5
18,0
18,8
18,4
18,6
A
T
KE
MA
Kurdějov
Hutr Jiří
Hutr Jiří
Kelbl Petr, 232
Kelbl Petr, 232
Sedláček Radek
Sedláček Radek
ZW
16
7
17
22
11
4
21
4
18
7
7
3
8
9
15
17
15
19
13
17
18
7
16
14
18
18
6
6
7
16
17
14
4
-9-
2005
p
p
p
15
5
8
17
13
15
18,9
18,7
19,0
18,3
18,8
18,8
CH14
DOR04
FR07
VZ15
ZW17
SMB02
Sedláček Radek
Sedláček Radek
Straka Jan, 72
Straka Jan, 72
Straka Jan, 72
Straka Jan, 72
Chardonnay
Dornfelder
Frankovka
Veltlínské zelené
Zweigeltrebe
Směs bílá
10
16
17
1
19
VZ+SG 13
„
Lelekovice
VZ08 Michl Rostislav, Ing.
RV26 Michl Rostislav, Ing.
Veltlínské zelené
Ryzlink vlašský
k
k
„
SMČ16
NG10
MT04
ZW34
RV28
MP14
MP04
MT19
FR29
VZ21
FR13
MT32
Měnín
Baxant Vladislav
Baxant Vladislav
Hložek Oldřich, 251
Hytych Jan
Hytych Jaroslav
Kopeček Fr.
Kordík František
Kordík František
Ralenovský Milan
Ralenovský Milan
Urbánek Josef
Urbánek Josef
Směs červená
FR + AN
Neuburské
2005
Müller Thurgau
Zweigeltrebe
Ryzlink vlašský 2006
Modrý Portugal
Modrý Portugal
Müller Thurgau 2006
Frankovka
Veltlínské zelené
Frankovka
Müller Thurgau
22
8
9
19
4
16
16
9
17
1
17
9
18,7
18,0
17,3
18,6
18,2
18,4
18,6
18,0
19,1
17,8
18,8
17,2
„
RR24
CH20
FR12
RB09
VAV43
MT12
CSG07
AN20
RR10
Moutnice
Dohnálek Alois, 304
Dohnálek Alois, 304
Nekvapil Aleš, 292
Nekvapil Aleš, 292
Novotný Jiří, Ing., 23
Ryšavý František, 199
Ryšavý František, 199
Žáček Stanislav, 110
Žáček Stanislav, 110
Ryzlink rýnský
Chardonnay
Frankovka
Rulandské bílé
Svatovavřinecké
Müller Thurgau
Cabernet sauvignon
André
Ryzlink rýnský
p
p
5
10
17
7
21
9
18
15
5
19,0
18,4
18,4
17,8
18,9
18,9
18,1
18,7
18,6
„
CSG05
MT10
VZ26
SMČ10
VZ59
CMO12
DEV03
VZ27
NG11
Nikolčice
Dostál Jiří, 267
Dostál Jiří, 267
Klobása Vlast., Ing., 59
Konečný Miroslav
Koutný František, 217
Koutný František, 217
Otřísal Zdeněk, 187
Rohrer Jaroslav, 198
Rohrer Jaroslav, 198
Cabernet sauvignon
Müller Thurgau
Veltlínské zelené
Směs červená
Veltlínské zelené
Cabernet moravia
Děvín
Veltlínské zelené
Neuburské
p
18
9
21°
1
MP + VAV21
3
barique 18
p
12
2
8
18,6
17,8
18,8
18,9
18,4
18,4
18,7
18,6
18,3
A
T
KE
MA
- 10 -
23,6°
k
18,7
18,6
18,7
18,6
18,4
18,3
1 18,7
4 17,9
CH18 Rylich Jan, 226
VAV32 Strouhal Vlastimil, 197
MT06 Svoboda Ivo, 259
Chardonnay
Svatovavřinecké
Müller Thurgau
„
ZW05
SMB10
AN13
VZ33
FR01
VAV24
RM05
SMČ09
VAV01
PA04
RŠ02
VAV03
RR02
RV01
VZ05
VZ07
DOR01
VAV30
ROS08
VZ37
ZW29
RB13
RR30
ZW07
ROS03
VZ31
RR07
CH06
VAV05
RV07
SMB05
AN17
SMB08
VZ57
FR03
VAV31
DH01
RR04
GH01
CH03
Zweigeltrebe
Směs bílá
André
Veltlínské zelené
Frankovka
Svatovavřinecké
Rulandské modré
Směs červená
Svatovavřinecké
Pálava
Rulandské šedé
Svatovavřinecké
Ryzlink rýnský
Ryzlink vlašský
Veltlínské zelené
Veltlínské zelené
Dornfelder
Svatovavřinecké
Rosé
Veltlínské zelené
Zweigeltrebe
Rulandské bílé
Ryzlink rýnský
Zweigeltrebe
Rosé
Veltlínské zelené
Ryzlink rýnský
Chardonnay
Svatovavřinecké
Ryzlink vlašský
Směs bílá
André
Směs bílá
Veltlínské zelené
Frankovka
Svatovavřinecké
Dívčí hrozen
Ryzlink rýnský
Gloria Hungária
Chardonnay
Nosislav
Brychta Josef, 184
Čermáková
Čermáková
Čermáková
Čermáková
Dvořáček Petr, 173
Dvořáček Petr, 173
Fajt Jiří, 350
Fröhlich Pavel, 86
Fröhlich Pavel, 86
Fröhlich Pavel, 86
Fukal Zdeněk, 269
Fukal Zdeněk, 269
Fukal Zdeněk, 269
Fukal Zdeněk, 269
Hasala Karel, 50
Hasala Karel, 50
Hasala Karel, 50
Hlaváček Miroslav, 402
Hlaváček Miroslav, 402
Hlaváček Miroslav, 402
Hlaváček Miroslav, 402
Hlaváček Miroslav, 402
Hlaváček Oldřich, 53
Hlaváček Oldřich, 53
Hrabal Zdeněk, 306
Hrabal Zdeněk, 306
Hrabal Zdeněk, 306
Hrabal Zdeněk, 306
Jakš Jiří, 225
Jakš Jiří, 225
Janíčková Zdena
Janíčková Zdena
Janíčková Zdena
Janíčková Zdena
Klein Stanislav, 76
Klein Stanislav, 76
Klein Stanislav, 76
Klein Stanislav, 76
Klein Stanislav, 76
p
k
2006
k
k
19
13
15
2
17
20
22
21
20
12
13
20
5
4
1
1
16
21
22
2
19
7
5
19
22
2
5
10
20
4
13
15
13
3
17
21
6
5
6
10
18,6
18,6
18,2
18,1
17,1
18,4
18,2
17,6
18,6
18,7
18,4
18,7
18,6
18,4
18,3
18,7
18,6
18,6
18,7
18,6
18,6
18,2
18,0
18,9
18,6
18,9
18,6
18,2
17,3
18
16,7
18,6
18,6
18,4
17,5
18,9
18,5
18,4
18,4
18,3
A
T
KE
MA
- 11 -
10 17,2
21 18,3
9 18,4
2006
ZW
2006
2006
ZW
k
2004 p
2006 p
AN14
SMČ03
RV24
RB11
SMB13
VZ72
DOR05
RŠ10
SMB14
FR17
ZW21
RM08
ROS07
RM09
MP03
AN16
ROS05
SZ01
RV31
RŠ09
SG03
CH08
IO03
FR26
FR23
FR28
MT30
NG23
VZ40
CMO15
CH17
AN07
VAV04
VZ17
AN23
MP09
SMČ13
ZW25
AN21
RR23
VZ50
VZ12
SMB03
RM06
Klein Stanislav, 76
Klein Stanislav, 76
Klein Stanislav, 76
Klein Stanislav, 76
Klein Stanislav, 76
Klein Stanislav, 76
Klein Stanislav, 76
Klein Stanislav, 76
Klein Stanislav, 76
Klein Stanislav, 76
Klein Stanislav, 76
Kokrhel Jaromír, 233
Kokrhel Jaromír, 233
Kokrhel Jaromír, 233
Kokrhel Jaromír, 233
Kokrhel Jaromír, 233
Kokrhel Jaromír, 233
Kokrhel Jaromír, 233
Kokrhel Jaromír, 233
Kokrhel Jaromír, 233
Kokrhel Jaromír, 233
Kokrhel Jaromír, 233
Kokrhel Jaromír, 233
Konopík Pavel, 84
Konopík Pavel, 84
Konopík Pavel, 84
Konopík Pavel, 84
Konopík Pavel, 84
Kubík Milan, 352
Kubík Milan, 352
Kubík Milan, 352
Laichman Rostislav, 361
Laichman Rostislav, 361
Laichman Rostislav, 361
Lang Antonín, 167
Lang Antonín, 167
Lang Antonín, 167
Lang Antonín, 167
Lang Antonín, 167
Lang Dalibor, 167
Lang Dalibor, 167
Loskot Roman, Ing., 420
Loskot Roman, Ing., 420
Loskot Roman, Ing., 420
André
Směs červená
Ryzlink vlašský
Rulandské bílé
Směs bílá
Veltlínské zelené
Dornfelder
Rulandské šedé
Směs bílá
Frankovka
Zweigeltrebe
Rulandské modré
Rosé
Rulandské modré
Modrý Portugal
André
Rosé
Sylvánské zelené
Ryzlink vlašský
Rulandské šedé
Sauvignon
Chardonnay
Irsai Oliver
Frankovka
Frankovka
Frankovka
Müller Thurgau
Neuburské
Veltlínské zelené
Cabernet moravia
Chardonnay
André
Svatovavřinecké
Veltlínské zelené
André
Modrý Portugal
Směs červená
Zweigeltrebe
André
Ryzlink rýnský
Veltlínské zelené
Veltlínské zelené
Směs bílá
Rulandské modré
2006
A
T
KE
MA
- 12 -
15 18,3
16 18,3
4 18,2
7 18,2
RV+CH 14 18,2
3 18,1
16 18,1
13 18,0
RB+CH 14 18,0
17 17,8
19 17,8
24°
22 19,1
FR 20,5° 22 19,1
24°
22 19,0
16 18,9
15 18,7
CS 22° 22 18,7
6 18,5
p
4 18,4
p
13 18,4
20,5° 14 18,4
21°
10 18,3
11 18,2
17 19,3
17 19,2
17 18,8
9 18,1
8 17,9
p
2 18,8
18 18,4
10 18,1
15 18,7
20 18,7
1 18,6
p
15 19,2
16 18,8
p, MP + ZW22 18,8
19 18,6
15 18,0
5 18,6
2 18,1
24,5°
1 18,9
p, VZ+RR 13 18,8
23,5° 22 18,8
MP + KRYM
2005
2006
2006
2000
2002
2006
2006
2006
2006
CSG02
SMČ08
NG26
NG14
NG07
RR40
CMO11
VZ60
SMČ12
VZ44
SMČ05
KER01
NG02
RV18
RŠ12
VAV41
RV21
MO01
ZW27
VZ68
RR05
CMO02
RB14
SG02
AN05
SMB06
VZ14
MT11
AN06
MM01
RV13
VAV33
VZ20
NG08
VAV28
RR31
DEV02
DOR03
RR27
TR10
RR21
NG01
MM07
FR04
Loskot Roman, Ing., 420
Loskot Roman, Ing., 420
Lukl Marek, 417
Mahovská M. ml., 169
Mahovský Ladislav, 169
Mahovský Ladislav, 169
Mahovský Ladislav, 169
Mahovský Ladislav, 169
Mahovský Marek, 169
Měřínský František, 80
Měřínský František, 80
Měřínský František, 80
Měřínský František, 80
Měřínský Jan, 110
Měřínský Jiří, 339
Měřínský Jiří, 339
Měřínský Jiří, 339
Měřínský Jiří, 339
Měřínský Jiří, 339
Měřínský Jiří, 339
Mrkvica Drahomír, 221
Mrkvica Drahomír, 221
Mrkvica Drahomír, 221
Mrkvica Drahomír, 221
Mrkvica Drahomír, 221
Nekvapil Jiří, 140
Nekvapil Pavel, 61
Nekvapil Pavel, 61
Nekvapil Pavel, 61
Nekvapil Pavel, 61
Nevěděl Bedřich, 244
Nevěděl Bedřich, 244
Nevěděl Bedřich, 244
Pavka Josef, 378
Pavka Josef, 378
Pavka Josef, 378
Peša Marek, 401
Peša Marek, 401
Pich František, Ing., 393
Pich František, Ing., 393
Pich František, Ing., 393
Pich František, Ing., 393
Pich František, Ing., 393
Pich František, Ing., 393
Cabernet sauvignon 2006 23,5° 18
Směs červená 2006 VAV + CSG; 23,5° 20
Neuburské
8
Neuburské
p
8
Neuburské
8
Ryzlink rýnský
6
Cabernet moravia
18
Veltlínské zelené
3
Směs červená
FR + VAV 21
Veltlínské zelené
2
Směs červená
20
Kerner
p
6
Neuburské
p
8
Ryzlink vlašský 2006
4
Rulandské šedé
p
13
Svatovavřinecké 2006
21
Ryzlink vlašský
4
Muškát Ottonel
11
Zweigeltrebe
19
Veltlínské zelené
3
Ryzlink rýnský
k
5
Cabernet moravia
18
Rulandské bílé
k
7
Sauvignon
k
14
André
15
Směs bílá
VZ+RR 13
Veltlínské zelené
1
Müller Thurgau
9
André
15
Muškát moravský
11
Ryzlink vlašský
4
Svatovavřinecké
21
Veltlínské zelené
1
Neuburské
8
Svatovavřinecké
21
Ryzlink rýnský
2006
6
Děvín
12
Dornfelder
16
Ryzlink rýnský
2005
5
Tramín červený
22°
12
Ryzlink rýnský
2006
5
Neuburské
2006
8
Muškát moravský
11
Frankovka
17
18,6
18,6
16,4
19,0
18,9
18,4
18,2
18,1
18,4
18,6
18,6
18,5
18,4
16,5
18,7
18,6
18,4
18,4
18,1
17,7
18,9
18,8
18,7
18,7
18,6
18,7
18,8
18,4
18,0
17,7
18,2
18,2
17,9
18,3
18,0
17,9
18,6
17,9
18,6
18,4
18,3
17,8
17,7
17,7
A
T
KE
MA
- 13 -
NG16
MT27
VAV18
MT14
VZ54
VAV39
RR08
SG14
RR25
RM12
RB08
SG11
SMB15
SMB16
FR11
AN18
RB03
VZ45
RB26
VZ47
RB01
MER01
MM15
VAV21
RM07
VAV22
MM05
SMB11
RB25
TR06
ROS01
RB19
TR05
CH05
SMB01
VZ19
SMČ11
SG09
VZ42
VAV26
SMB09
CH12
RR29
VČR04
Pich Radek, 393
Pich Radek, 393
Pich Radek, 393
Pich Radek, 393
Rohrer Jaroslav, 291
Rohrer Jaroslav, 291
Rohrer Jaroslav, 291
Rozek Kamil, 370
Rozek Kamil, 370
Rozek Kamil, 370
Rozek Kamil, 370
Rýlich Bohuslav, 10
Rýlich Bohuslav, 10
Rýlich Bohuslav, 10
Rýlich Bohuslav, 10
Rýlich Bohuslav, 10
Rýlich Bohuslav, 10
Rýlich Bohuslav, 10
Samson Jiří, 400
Samson Jiří, 400
Samson Miloš
Samson Miloš
Samson Miloš
Samson Miloš
Samson Miloš
Samson Miloš
Sedlo Aleš, Ing., 164
Sedlo Aleš, Ing., 164
Sedlo Aleš, Ing., 164
Sedlo Miloslav, 132
Sedlo Miloslav, 132
Sedlo Miloslav, 132
Sedlo Miloslav, 132
Sedlo Miloslav, 132
Svoboda Petr, 150
Svoboda Petr, 150
Svoboda Petr, 150
Štěpnička Miroslav, 158
Štěpnička Miroslav, 158
Štěpnička Miroslav, 158
Šusták Marin, Mgr.
Vaculík Pavel, 43
Vala Jaroslav, 396
Vala Michal, 421
Neuburské
Müller Thurgau 2006
Svatovavřinecké
Müller Thurgau
Veltlínské zelené
Svatovavřinecké
Ryzlink rýnský
Sauvignon
Ryzlink rýnský
Rulandské modré
Rulandské bílé
Sauvignon
Směs bílá
Směs bílá
Frankovka
André
Rulandské bílé
Veltlínské zelené
Rulandské bílé
Veltlínské zelené
Rulandské bílé
Merlot
Muškát moravský
Svatovavřinecké
Rulandské modré
Svatovavřinecké 2006
Muškát moravský 2006
Směs bílá
2006
Rulandské bílé
Tramín červený 2006
Rosé
Rulandské bílé
Tramín červený
Chardonnay
Směs bílá
2006
Veltlínské zelené
Směs červená
Sauvignon
2005
Veltlínské zelené 2006
Svatovavřinecké 2005
Směs bílá
Chardonnay
Ryzlink rýnský
Veltlínské červené rané
MA
A
T
KE
- 14 -
8
9
20
9
3
21
5
p
14
p
5
p
22
p
7
k
14
VČR+MT 14
VZ+RV 14
k
17
k
15
p
7
p
2
7
2
7
15
11
20
22
20
p
11
k, RV+TR14
p
7
v
12
VAV
22
7
12
10
p
13
22°
1
VAV + FR 21
14
2
20
VZ+RB 13
10
5
3
18,8
17,8
17,5
17,4
18,6
18,4
18,3
18,9
18,6
18,6
18,3
18,8
18,7
18,6
18,6
18,4
18,2
18,1
19,0
18,7
18,7
18,6
18,4
18,1
18,1
18,0
18,6
18,6
18,1
18,8
18,8
18,3
18,2
18,0
18,8
18,8
18,7
19,1
18,8
17,8
18,2
17,9
18,4
18,4
VZ39
ZW04
VAV02
NG24
RB17
AN01
VAV49
ROS10
CMO17
RV22
VZ18
CMO13
CH15
MM11
FR21
RV03
MT26
AN09
NG25
MP15
Vala Michal, 421
Veltlínské zelené
2 18,3
Váňa Libor, 314
Zweigeltrebe
19 18,8
Váňa Libor, 314
Svatovavřinecké
20 18,8
Váňa Libor, 314
Neuburské
8 17,4
Váňa Oldřich, 314
Rulandské bílé
p
7 18,3
Váňa Oldřich, 314
André
15 18,1
Vinařství Karel Válka, 428 Svatovavřinecké
jak.
21 19,0
Vinařství Karel Válka, 428 Rosé
FR
22 18,9
Vinařství Karel Válka, 428 Cabernet moravia
ps.
18 18,8
Vinařství Karel Válka, 428 Ryzlink vlašský
4 18,7
Vinařství Karel Válka, 428 Veltlínské zelené 2006 jak.
1 18,6
Vinařství Karel Válka, 428 Cabernet moravia 2006 ps.
18 18,6
Vinařství Karel Válka, 428 Chardonnay
výb., polosl.10 18,4
Vinařství Karel Válka, 428 Muškát moravský
kab.
11 17,7
Jelínek Karel, 434
Frankovka
17 18,8
Jelínek Karel, 434
Ryzlink vlašský
4 18,4
Jelínek Karel, 434
Müller Thurgau
9 18,3
Jelínek Karel, 434
André
15 18,1
Jelínek Karel, 434
Neuburské
8 17,8
Jelínek Karel, 434
Modrý Portugal
16 17,4
A
T
KE
„
Nová Ves
VAV06 Hlaváč Antonín, 131
Svatovavřinecké
„
VAV42
MT15
VZ36
MM14
MM13
MT08
MP08
NG12
SG12
RB07
MP10
CH21
Ořechov
Hadač Jaroslav
Hadač Jaroslav
Hanzlíček Martin, 28
Hanzlíček Martin, 28
Ludvík Ladislav Ing.
Peška Luděk
Peška Luděk
Smejkal Ladislav
Sobotka Josef, ing.
Soukal Miloslav, 22
Soukal Miloslav, 22
Soukal Miloslav, 22
Svatovavřinecké
Müller Thurgau
Veltlínské zelené
Muškát moravský
Muškát moravský
Müller Thurgau
Modrý Portugal
Neuburské
Sauvignon
Rulandské bílé
Modrý Portugal
Chardonnay
„
RM11
RR34
AN25
CMO19
ZW30
VZ46
NG17
Otnice
Gruml Evžen, 314
Kalouda Pavel, 410
Kalouda Pavel, 410
Kalouda Pavel, 410
Klvač František, 417
Klvač František, 417
Klvač František, 417
Rulandské modré 2006
Ryzlink rýnský
André
Cabernet moravia
Zweigeltrebe
Veltlínské zelené
Neuburské
MA
- 15 -
20 19,0
2006
2006
p
2006 p
2005
v
21
9
2
11
11
9
16
8
14
7
16
10
18,8
18,4
18,3
16,6
17,6
18,7
18,6
18,4
18,6
18,9
18,9
18,3
22
6
15
18
19
2
8
18,0
17,8
17,0
16,8
17,4
16,7
15,9
VZ49
MT20
VAV29
VAV38
SMB22
Nehyba Oldřich, 233
Nehyba Oldřich, 233
Nehyba Oldřich, 233
Šenkýř Miroslav, 454
Šenkýř Miroslav, 454
Veltlínské zelené 2006
Müller Thurgau 2006
Svatovavřinecké
Svatovavřinecké
Směs bílá
2
9
21
21
14
18,6
18,0
18,0
19,0
18,0
„
TR02
RM02
RV17
RR38
RŠ17
AU06
RR39
SG18
VZ75
CH25
VZ01
RM03
TR04
PA03
CH04
Popice
Böhm Libor, 314
Böhm Martin, 314
Mahovský Blažej, 307
Mahovský Blažej, 307
Mahovský Blažej, 307
Mahovský Blažej, 307
Mahovský Blažej, 307
Mahovský Blažej, 307
Mahovský Blažej, 307
Mahovský Blažej, 307
Škola Vladimír, 329
Urbánek Jan, 78
Urbánek Josef, 308
Žídek Rudolf, 78
Žídek Rudolf, 78
Tramín červený
23°
Rulandské modré
Ryzlink vlašský 2005 vb
Ryzlink rýnský
v
Rulandské šedé
v
Aurelius
22,6°
Ryzlink rýnský
k
Sauvignon
23,8°
Veltlínské zelené
22°
Chardonnay
23,6°
Veltlínské zelené
Rulandské modré 2006
Tramín červený
Pálava
2006 vb
Chardonnay
ps.
12
22
4
6
13
6
6
14
3
10
1
22
12
12
10
18,6
18,7
19,1
19,1
18,9
18,7
18,7
18,7
18,6
18,4
18,1
18,7
18,0
19,2
19,1
14
13
20
17
19
9
5
6
6
4
17
18
19,0
18,7
17,3
18,4
19,3
18,6
18,0
18,6
18,5
18,6
16,8
18,6
5
FR + MP 16
12
5
20
9
3
19
18,6
18,5
17,8
18,6
18,6
17,5
18,8
18,7
A
T
KE
MA
„
SG07
RŠ14
VAV19
FR10
ZW19
MT01
RR26
AU02
HB01
RV11
FR09
CMO10
Přibice
Duda Josef, 187
Sauvignon
Duda Josef, 187
Rulandské šedé 2001
Hamerník Petr
Svatovavřinecké
Páviš Jan, 11
Frankovka
Páviš Vlastimil, 180
Zweigeltrebe
2005
Páviš Vlastimil, 180
Müller Thurgau
Procházka Václav ml., Ing., 77 Ryzlink rýnský
Procházka Václav, Ing., 156 Aurelius
Procházka Václav, Ing., 156 Hibernal
2006
Rujzl Jiří, 347
Ryzlink vlašský
Špaček Vlastimil, 95
Frankovka
Vybíral Jan
Cabernet moravia
„
RR09
SMČ02
TR08
RR16
VAV14
MT13
VZ64
ZW10
Přisnotice
Fiala Zdeněk
Zpěvák Pavel
Zpěvák Pavel
Flodr Jan, 7
Lang Vladimír, 299
Lang Vladimír, 299
Ludvík Břetislav, 303
Mahovský František, 64
Ryzlink rýnský
Směs červená
Tramín červený
Ryzlink rýnský
Svatovavřinecké
Müller Thurgau
Veltlínské zelené
Zweigeltrebe
- 16 -
v
p
v
k
VZ35
VZ23
VZ56
SG06
VZ29
VZ38
RV19
VZ65
Mahovský František, 64
Nerud Zdeněk
Pavelková Jarmila Judr.
Sedláček Josef, 270
Sedláček Josef, 270
Brychta Jindřich
Čermák Miroslav, 9
Sedláček Oldřich, 79
Veltlínské zelené
k
Veltlínské zelené
Veltlínské zelené 2006
Sauvignon
Veltlínské zelené 2006 p
Veltlínské zelené 2006
Ryzlink vlašský
Veltlínské zelené
2
1
3
14
2
2
4
3
„
Radostice
ZW09 Urban Jiří, 89
Zweigeltrebe
19 18,0
„
Rajhrad
VAV45 Sedláček Jaromír, 69
ZW32 Sedláček Radomír, 69
Svatovavřinecké
Zweigeltrebe
21 18,2
19 19,1
„
TR09
ROS04
RŠ21
SG08
CH10
RV04
Rakvice
Straka Rostislav, 375
Straka Rostislav, 375
Straka Rostislav, 375
Straka Rostislav, 375
Straka Rostislav, 375
Straka Rostislav, 375
Tramín červený
Rosé
Rulandské šedé
Sauvignon
Chardonnay
Ryzlink vlašský
„
ROS12
MM16
VZ10
SMČ06
RV05
RR22
RŠ08
RR41
CH23
SG17
Starovice
Formanka Jaroslav, 345
Formanka Jaroslav, 345
Lang Jiří
Lang Jiří
Lang Jiří
Pokorný Václav, 139
Trčka Michal, 7
Vrátil René J.
Vrátil René J.
Pokorný Václav, 139
Rosé
Muškát moravský
Veltlínské zelené
Směs červená
Ryzlink vlašský
Ryzlink rýnský
Rulandské šedé
Ryzlink rýnský
Chardonnay
Sauvignon
„
AU01
MT09
VZ73
FR15
RV25
RR01
VAV07
VČR02
VAV08
Syrovice
Doležal Vilém
Duchoň Vítězslav, 116
Kukula Marek
Kukula Marek
Minařík Jiří, 192
Minařík Jiří, 192
Schoř Pavel, 300
Schoř Pavel, 300
Suchánek Oto, 221
Aurelius
2006
Müller Thurgau
Veltlínské zelené 2006 p
Frankovka
2006
Ryzlink vlašský 2003
Ryzlink rýnský
2002
Svatovavřinecké
Veltlínské červené rané
Svatovavřinecké
12
22
13
14
10
4
18,9
18,8
18,7
18,7
18,1
17,8
22
11
1
AN + MP 20
4
p
5
v
13
v
6
24,2° 10
p
14
18,5
17,3
18,8
18,1
17,4
18,8
18,7
18,7
18,3
19,2
A
T
KE
MA
- 17 -
výb.
FR
v
ps.
ps.
18,4
18,4
18,9
18,9
18,4
18,7
18,2
18,0
ZW
6
9
3
17
4
5
20
3
20
18,6
18,7
18,2
17,9
18,4
18,4
18,6
17,7
18,7
RV02
VZ03
ZW03
MT07
Suchánek Oto, 221
Šoustal Milan Ing., 169
Šoustal Milan Ing., 169
Vystrčil Vladimír
Ryzlink vlašský
Veltlínské zelené 2006
Zweigeltrebe
Müller Thurgau
4
1
19
9
„
VZ09
ZW06
VAV13
Šakvice
Zeman Ivan, 310
Zeman Ivan, 310
Zeman Ivan, 310
Veltlínské zelené
Zweigeltrebe
Svatovavřinecké
1 18,7
19 17,9
20 17,2
„
SG01
VZ02
VZ70
VZ04
VZ48
RV14
VAV44
RR11
RR13
Šatov
Kropáč Václav
Kropáč Václav
Peřinka Jan, 19
Švéda Karel
Turek Lubomír, 424
Vrba Miroslav, 41
Vrba Miroslav, 41
Vrba Miroslav, 41
Vrba Miroslav, 41
Sauvignon
Veltlínské zelené
Veltlínské zelené
Veltlínské zelené
Veltlínské zelené
Ryzlink vlašský
Svatovavřinecké
Ryzlink rýnský
Ryzlink rýnský
p
14
1
3
1
2
4
21
5
5
18,7
18,5
18,3
18,2
19,0
18,6
18,4
18,3
18,2
„
NG15
RV23
VZ66
CMO14
SMČ14
RV12
VAV35
CMO16
VZ55
NG05
MM09
VAV40
MP05
FR16
AN24
RB06
CH19
RR17
Šitbořice
Bečka Zdeněk, 48
Kaňa Jiří, 589
Kaňa Jiří, ing., 589
Konečný Jiří, 41
Konečný Josef, 506
Konečný Zdeněk, 64
Konečný Zdeněk, 64
Matýšek František, 9
Matýšek František, 9
Matýšek František, 9
Novotný Jaroslav, 118
Tesař Jiljí, 77
Vávra Jiří, Ing., 548
Vávra Jiří, Ing., 548
Vávra Jiří, Ing., 548
Vávra Jiří, Ing., 548
Vávra Jiří, Ing., 548
Zoubek Pavel, Ing., 582
Neuburské
Ryzlink vlašský
Veltlínské zelené
Cabernet moravia
Směs červená
Ryzlink vlašský
Svatovavřinecké
Cabernet moravia
Veltlínské zelené
Neuburské
Muškát moravský
Svatovavřinecké
Modrý Portugal
Frankovka
André
Rulandské bílé
Chardonnay
Ryzlink rýnský
8
4
p
3
18
VAV + MP22
4
21
18
3
8
p
11
21
16
p
17
15
p
7
p
10
p
5
18,4
18,5
18,2
18,3
18,6
18,8
17,0
19,0
18,7
18,6
18,6
18,7
19,0
18,9
18,7
18,6
18,6
18,7
„
VZ69
MM12
MT22
MM03
Třešť
Dolejší Blahoslav
Dolejší Dlahoslav
Dolejší Dlahoslav
Dolejší Dlahoslav
Veltlínské zelené
Muškát moravský
Müller Thurgau
Muškát moravský
A
T
E
K
MA
- 18 -
2004
2006
2004
2004
2006 jak.
2006
2006
2006
18,6
19,0
18,7
18,8
3 18,2
11 18,8
9 18,7
11 18
„
VZ58
VAV50
MP11
NG20
RB04
RV16
VAV36
RB30
ZW36
RV15
NG04
RŠ20
VZ53
CH01
VZ63
RB23
AN26
RŠ19
RV27
TR15
RB29
SG05
VAV52
SZ02
Uherčice
Dubš František, 87
Dubš František, 87
Furch Bohuslav, 205
Furch Bohuslav, 205
Hordeum
Hordeum
Hordeum
Mahovský Jaroslav, 298
Mahovský Jaroslav, 298
Málek Stanislav, 219
Málek Stanislav, 219
Rotter Pavel, 359
Rotter Pavel, 359
Rotter Pavel, 359
Schwarz František, 63
Schwarz František, 63
Streichl Václav, 275
Šátek Jan, 314
Šátek Jan, 314
Šátek Jan, 314
Šátek Jan, 314
Trčka M., 321
Urbánek M+M
Urbánek M+M
Veltlínské zelené
Svatovavřinecké 2006
Modrý Portugal
Neuburské
Rulandské bílé
Ryzlink vlašský
p
Svatovavřinecké
Rulandské bílé
p
Zweigeltrebe
Ryzlink vlašský
Neuburské
Rulandské šedé 2006 v
Veltlínské zelené
k
Chardonnay
v
Veltlínské zelené
Rulandské bílé
p
André
Rulandské šedé
v
Ryzlink vlašský
Tramín červený
v
Rulandské bílé
p
Sauvignon
p
Svatovavřinecké
Sylvánské zelené
p
3
21
16
8
7
4
21
7
19
4
8
13
3
10
3
7
15
13
4
12
7
14
21
6
19,1
18,7
18,2
18,0
18,7
18,6
18,6
18,3
18,2
18,3
16,9
19,2
18,8
18,7
18,6
18,3
18,7
19,1
19,0
19,0
18,3
18,7
19,0
18,8
„
MM02
CH09
VZ32
ROS02
VČR03
FR24
Valtice
SVIŠ Valtice
SVIŠ Valtice
SVIŠ Valtice
SVIŠ Valtice
SVIŠ Valtice
SVIŠ Valtice
Muškát moravský
ps.
Chardonnay
ps.
Veltlínské zelené
kab.
Rosé
kab., FR
Veltlínské červené rané zem.
Frankovka 2006 výb., barique
11
10
2
22
3
17
18,9
18,8
18,7
18,7
18,4
18,4
„
SG10
RR37
RB31
MT02
VZ62
RŠ06
CH11
RŠ07
ZW15
NG06
Velké Němčice
Broskva Miroslav, 33
Broskva Miroslav, 33
Broskva Miroslav, 33
Citterbard Drahomír
Fiala Václav, 114
Fojtík Petr, 460
Fojtík Petr, 460
Fojtíková Lenka
Helma Jaroslav ml., 193
Helma Jaroslav ml., 193
Sauvignon
2004 p
Ryzlink rýnský
2005 p
Rulandské bílé
p
Müller Thurgau
Veltlínské zelené
p
Rulandské šedé
v
Chardonnay
p
Rulandské šedé
v
Zweigeltrebe
Neuburské
p
14
6
7
9
3
13
10
13
19
8
18,6
18,5
18,2
18,5
18,3
18,9
18,3
18,4
18,7
18,2
A
T
KE
MA
- 19 -
CMO09
RR36
TR03
MT05
RR12
MM04
ZW18
VZ24
SMČ07
RV08
CSG08
DOR09
CMO06
VAV34
RM10
TR13
FR02
RR14
ZW08
CH07
CMO01
RB12
TR01
RŠ04
RM01
ZW02
VAV37
VZ25
VZ34
RR19
NG13
ZW23
RR06
RB02
CMO03
CMO04
RR35
DOR11
RB20
CSG10
RR42
VAV23
VZ13
SMB04
Hnilica Mojmír, 529
Cabernet moravia
Hnilica Mojmír, 529
Ryzlink rýnský
Konečný Bohuslav, Ing., 432 Tramín červený
Konečný Bohuslav, Ing., 432 Müller Thurgau
Konečný Zdeněk, 523 Ryzlink rýnský
Konečný Zdeněk, 523 Muškát moravský
Kosina David, 237
Zweigeltrebe
Kosina David, 237
Veltlínské zelené
Kosina David, 237
Směs červená
2006
Kučerka Petr, 284
Ryzlink vlašský
Mrhal Zdeněk
Cabernet sauvignon
Mrhal Zdeněk, 340
Dornfelder
Mrkvica Jiří, 258
Cabernet moravia
Mrkvica Milan, 412
Svatovavřinecké
Mrkvica Milan, 412
Rulandské modré
Mrkvica Milan, 412
Tramín červený
Mrkvica Miroslav, 446 Frankovka
Mrkvica Miroslav, 446 Ryzlink rýnský
Mrkvica Miroslav, 446 Zweigeltrebe
Mrkvica Miroslav, 446 Chardonnay
Nečas Pavel, Ing., 345 Cabernet moravia
Nečas Pavel, Ing., 345 Rulandské bílé
Nečas Radek, 47
Tramín červený
Nečas Radek, 47
Rulandské šedé
Nečas Radek, 47
Rulandské modré
Nečas Radek, 47
Zweigeltrebe
Nekvapil Karel, 461
Svatovavřinecké
Nekvapil Karel, 461
Veltlínské zelené
Novák Vlastimil, 14
Veltlínské zelené
Novák Vlastimil, 14
Ryzlink rýnský
Prokeš František, 513 Neuburské
Richter Jaromír, 481
Zweigeltrebe
Richter Jaromír, 481
Ryzlink rýnský
2002
Richter Jaromír, 481
Rulandské bílé
Růžička Václav, 118
Cabernet moravia
Růžička Václav, 118
Cabernet moravia 2006
Skúpý Jaroslav, 329
Ryzlink rýnský
Skúpý Jaroslav, 329
Dornfelder
Skúpý Jaroslav, 329
Rulandské bílé
2002
Skúpý Jaroslav, 329
Cabernet sauvignon
Šabata František ml., 524 Ryzlink rýnský
Šabata František st., 7 Svatovavřinecké 2004
Šabata Miloš, 7
Veltlínské zelené
Šardický Petr, 75
Směs bílá
A
T
KE
MA
- 20 -
18
6
12
9
5
11
19
k
1
ZW + VAV20
4
18
16
18
21
22
12
17
p
5
19
10
18
7
v
12
v
13
22
19
21
1
2
5
p
8
19
p
5
7
18
18
6
16
7
18
k
6
20
1
TR+RB 13
18,8
18,7
18,4
18,1
18,0
17,6
18,8
18,6
18,6
18,7
18,8
18,3
18,4
18,8
18,7
18,3
18,8
18,7
18,7
18,6
18,6
18,5
19,1
19,0
18,7
18,4
18,7
18,4
18,0
18,0
19,2
18,7
18,6
18,4
19,2
18,9
18,8
18,5
18,3
18,3
18,8
18,1
18,9
18,3
ZW11
CSG01
RR33
CSG06
VZ16
RŠ13
ZW13
ZW22
DOR06
ZW16
CMO07
MER02
MM08
CH16
MM10
VAV25
DOR02
CH13
DEV01
RŠ15
ZW12
TR11
RB27
Šopík, 273
Urbánek Jaroslav, 313
Urbánek Jaroslav, 313
Urbánek Jaroslav, 313
Urbánek Josef, 237
Urbánek Josef, 237
Urbánek Josef, 237
Veselý Radek, 330
Veselý Radek, 330
Vintrlík Pavel, 541
Vintrlík Pavel, 541
Vintrlík Pavel, 541
Vintrlík Pavel, 541
Vintrlík Pavel, 541
Višňovský Zdeněk, 116
Višňovský Zdeněk, 116
Záblacký Daniel, 482
ZEMOS a.s.
ZEMOS a.s.
ZEMOS a.s.
ZEMOS a.s.
ZEMOS a.s.
ZEMOS a.s.
Zweigeltrebe
Cabernet sauvignon
Ryzlink rýnský
2006
Cabernet sauvignon
Veltlínské zelené
Rulandské šedé
Zweigeltrebe
Zweigeltrebe
Dornfelder
Zweigeltrebe
Cabernet moravia
Merlot
Muškát moravský
Chardonnay
Muškát moravský 2007
Svatovavřinecké
Dornfelder
Chardonnay
Děvín
Rulandské šedé 2003
Zweigeltrebe
Tramín červený
Rulandské bílé
„
VZ77
PA05
RV34
TR16
RV35
RM14
TR17
NG27
NG28
VZ76
VAV17
SMB21
RB22
VAV16
MP16
RR44
CSG13
Vranovice
Celnar Lubomír
Dofek Drahomír, 678
Fridrich Petr, 241
Fridrich Petr, 241
Furch Jaroslav, 125
Košíček Jiří
Mach Radek, JUDr.
Mrkvica Luboš, 28
Pezlar Jaroslav, Ing.
Staňka Josef, 96
Stejskal František, 30
Stejskal František, 30
Stejskal František, 30
Stejskal František, 30
Šišovský Zdeněk, 300
Škamrada Petr, 480
Škamrada Petr, 480
Veltlínské zelené
p
Pálava
p
Ryzlink vlašský
p
Tramín červený
p
Ryzlink vlašský
Rulandské modré
Tramín červený
v
Neuburské
k
Neuburské
p
Veltlínské zelené
Svatovavřinecké 2006
Směs bílá
VZ+SG
Rulandské bílé
Svatovavřinecké
Modrý Portugal
Ryzlink rýnský
Cabernet sauvignon 2006 p
3
12
4
12
4
22
12
8
8
3
20
14
7
20
16
6
18
Směs červená
16 17,6
„
Zaječí
SMČ01 Cichra Václav, 405
19
18
6
18
k
1
p
13
19
19
16
barique 19
18
k
15
p
11
k
10
11
20
16
25°
10
23°
12
p
13
22°
19
25°
12
v
7
2006
17,9
18,7
18,6
18,4
18,9
18,8
18,1
18,6
18,4
19,2
18,9
18,7
18,3
17,8
18,6
18,2
19,0
19
18,9
18,8
18,8
18,4
18,3
A
T
KE
MA
- 21 -
k
18,1
18,9
18,7
18,6
18,1
18,2
18,6
18,4
18,8
18,2
18,6
18,0
17,7
17,5
17,5
18,5
18,2
VZ06
Cichra Václav ml.
Veltlínské zelené
„
SMB12
MT24
FR19
ZW26
PA01
SG13
IO02
Znojmo
Kašpar Antonín, 5
Kašpar Antonín, 5
Kašpar Antonín, 5
Znovín Znojmo a.s.
Znovín Znojmo a.s.
Znovín Znojmo a.s.
Znovín Znojmo a.s.
Směs bílá
Müller Thurgau
Frankovka
Zweigeltrebe
Pálava
Sauvignon
Irsai Oliver
„
NG03
RŠ05
VAV11
MP01
RŠ01
TR07
NG22
RB16
TR12
FR05
PA02
MP02
Žabčice
Flodr František, 341
Flodr František, 341
Hatzka Ladislav
Kelbl Vladimír, 162
Kelbl Vladislav
Matzka Ladislav, 168
Svoboda Jaroslav
Svoboda Jaroslav
ŠZP Žabčice
ŠZP Žabčice
ŠZP Žabčice
ŠZP Žabčice
Neuburské
Rulandské šedé
Svatovavřinecké
Modrý Portugal
Rulandské šedé
Tramín červený
Neuburské
Rulandské bílé
Tramín červený
Frankovka
Pálava
Modrý Portugal
„
AN22
RB05
VZ74
RV20
VZ71
MP06
VZ41
MT29
SMČ15
RB10
MT18
MP07
MT17
VAV48
ZW28
ROS09
ZW31
NG19
SMB19
Židlochovice
Doležal František, 103 André
Doležal František, 103 Rulandské bílé
Doležal František, 103 Veltlínské zelené
Hausler Jan
Ryzlink vlašský
Hausler Josef
Veltlínské zelené
Hausler Josef
Modrý Portugal
Palášek Vratislav
Veltlínské zelené
Petrus František, 144
Müller Thurgau
Petrus František, 144
Směs červená
Veselý Jan, 14
Rulandské bílé
Veselý Jan, 14
Müller Thurgau
Veselý Jan, 14
Modrý Portugal
Veselý Vojtěch, Ing., 94 Müller Thurgau
Veselý Vojtěch, Ing., 94 Svatovavřinecké
Vinařství Flajšinger
Zweigeltrebe
Vinařství Flajšinger
Rosé
Wendsche Peter, MUDr., 604 Zweigeltrebe
Wendsche Peter, MUDr., 604 Neuburské
Wendsche Peter, MUDr., 604 Směs bílá
p
MA
- 22 -
14
9
17
19
12
14
11
18
17,8
16,3
19,1
18,7
18,7
18,6
8
13
20
16
13
12
8
7
12
17
12
16
18,4
18,4
18,9
18,7
18,7
18,5
18,8
18,5
19,1
18,8
18,6
18,2
15
7
3
4
3
16
2
9
VAV + ZW22
7
9
16
9
21
ps.
19
22
19
8
MT+SZ 14
18,6
18,4
18,3
17,5
18,4
18,3
18,3
18,7
18,4
18,6
17,9
17,4
18,4
18,4
18,2
17,0
17,8
17,7
17,5
2006
2006 ps.
p
ps.
2006
2006
2006
p
2002
2005 výb.
2003 ps.
2006 p
2003
A
T
KE
2006
2004
2002
2006
2006
2006
2006
2006
ZW
1 18,4
„
Řazení vzorků dle odrůd
„
Aurelius
roč.
přívlastek
stůl body
Odrůda vyšlechtěna Ing. Veverkou ve ŠS v Perné a Velkých Pavlovicích z odrůd „Neuburské“ x „Ryzlink
rýnský“. Zelenkavá až zlatá barva, vůně a výrazné kyseliny typu „Ryzlink rynský“. Víno je v chuti velmi
jemné, harmonické, plné s obsahem zbytkového cukru, po delším zrání vysoce kvalitní. Vhodné pro
mimořádné příležitosti.
AU05
AU06
AU02
AU01
AU03
AU04
Urbánek Václav, 228
Křepice
p
Mahovský Blažej, 307 Popice
22,6°
Procházka Václav, Ing., 156 Přibice
v
Doležal Vilém
Syrovice
2006
Kameník Josef, 318
Hrušovany u Brna
Studený Jiří, 73
Hrušovany u Brna
p
„
DEV01
DEV03
DEV02
Děvín
ZEMOS a.s.
Otřísal Zdeněk, 187
Peša Marek, 401
Velké Němčice
Nikolčice
Nosislav
„
Dívčí hrozen
DH01 Klein Stanislav, 76
Nosislav
„
Gloria Hungária
GH01 Klein Stanislav, 76
Nosislav
Chardonnay
18,8
18,7
18,6
18,6
18,4
18,2
12 18,9
12 18,7
12 18,6
A
T
KE
MA
„
Hibernal
HB01 Procházka Václav, Ing., 156 Přibice
„
23°
p
6
6
6
6
6
6
6 18,5
6 18,4
2006
6 18,5
Odrůda pochází z Francie. Známa je asi 100 let jako klon burgundského bílého. Uznán jako samostatná
odrůda. Pěstuje se po celém světě. U nás je zamíchána ve výsadbách s Rulandským bílým, kterému je
vzhledově podobná. Dává stabilní výnosy menších hroznů, s vyšším obsahem cukru a kyselin. Víno je plné,
extraktivní, s výraznými kyselinami. V dobrých polohách vyzrává do ovocného aroma (citrusové plody) s
jemnou delikátní kyselinou. Charakter se projeví archivací. V současné době patří k nejvíce vyhledávaným
bílým vínům světa.
CH04
CH13
CH09
CH14
CH01
CH19
CH07
CH02
CH20
CH15
CH25
CH03
CH08
Žídek Rudolf, 78
Popice
ZEMOS a.s.
Velké Němčice
SVIŠ Valtice
Valtice
Sedláček Radek
Kurdějov
Rotter Pavel, 359
Uherčice
Vávra Jiří, Ing., 548
Šitbořice
Mrkvica Miroslav, 446 Velké Němčice
ZVOS Hustopeče a.s.
Hustopeče
Dohnálek Alois, 304
Moutnice
Vinařství Karel Válka, 428 Nosislav
Mahovský Blažej, 307 Popice
Klein Stanislav, 76
Nosislav
Kokrhel Jaromír, 233
Nosislav
- 23 -
ps.
25°
ps.
23,6°
v
p
10 19,1
10 19,0
10 18,8
10 18,7
10 18,7
10 18,6
10 18,6
ps.
10 18,4
p
10 18,4
výb., polosl.10 18,4
23,6° 10 18,4
10 18,3
21°
10 18,3
CH21
CH23
CH11
CH06
CH22
CH17
CH10
CH24
CH05
CH12
CH16
CH18
Soukal Miloslav, 22
Vrátil René J.
Fojtík Petr, 460
Hrabal Zdeněk, 306
Maška Jiří, Mgr., 5
Kubík Milan, 352
Straka Rostislav, 375
Vinařství Jamborovi, 71
Sedlo Miloslav, 132
Vaculík Pavel, 43
Vintrlík Pavel, 541
Rylich Jan, 226
„
Irsai Oliver
Ořechov
Starovice
Velké Němčice
Nosislav
Brno
2006
Nosislav
Rakvice
Bořetice, Kraví Hora
Nosislav
Nosislav
Velké Němčice
Nikolčice
v
24,2°
p
v
ps.
k
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
18,3
18,3
18,3
18,2
18,1
18,1
18,1
18,0
18,0
17,9
17,8
17,2
Vznikla v r. 1930 v Maďarsku křížením odrůd „Bratislavské biele“ x „Čabaňská perla“. Vína jsou zlatožluté
barvy, jemná, muškátová s nižším obsahem kyselin. Při delším ležení však často hořknou. Hodí se ke
zcelování.
IO01
IO02
IO03
ZVOS Hustopeče a.s.
Znovín Znojmo a.s.
Kokrhel Jaromír, 233
Hustopeče
Znojmo
Nosislav
11 18,8
11 18,6
11 18,2
„
Isabella
Isa01 Vala Antonín
Hustopeče
11 18,6
„
Kerner
KER01 Měřínský František, 80
Nosislav
A
T
KE
MA
„
p
6 18,5
Müller Thurgau
Pochází z Německa z Geisenheimu, kde ji v r. 1882 ze semene vypěstoval Prof. Müller. Donedávna se
předpokládalo, že vznikla křížením odrůd „Ryzlink rýnský“ x „Sylvánské zelené“. Genetické rozbory ukazují,
že rodičovskými odrůdami byly „Ryzlink rýnský“ a „Chrupka bílá“. Je u nás nejrozšířenější odrůdou. Vína
jsou středně plná, harmonická, spíše jemná, příjemně muškátově až broskvově aromatická, příjemné
harmonické chuti. U konzumentů velmi oblíbená, vhodná na zcelování i jako odrůdově čistá.
MT16
MT21
MT12
MT07
MT28
MT08
MT09
MT22
MT29
MT03
MT31
MT01
MT02
MT23
Martinec Ladislav, 14
Bírešová Vlaďka
Ryšavý František, 199
Vystrčil Vladimír
Zetocha Zdeněk
Peška Luděk
Duchoň Vítězslav, 116
Dolejší Dlahoslav
Petrus František, 144
Bartl Pavel
Procházka Jaroslav, 500
Páviš Vlastimil, 180
Citterbard Drahomír
Procházka Zdeněk, 367
Hustopeče
Křepice
Moutnice
Syrovice
Brno
Ořechov
Syrovice
Třešť
Židlochovice
Blučina
Bořetice
Přibice
Velké Němčice
Křepice
- 24 -
p
2006
2002
2004
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
19,0
18,9
18,9
18,8
18,7
18,7
18,7
18,7
18,7
18,6
18,6
18,6
18,5
18,4
MT06
MT11
MT15
MT17
MT25
MT26
MT30
MT05
MT19
MT20
MT18
MT10
MT27
MT24
MT13
MT14
MT04
MT32
Svoboda Ivo, 259
Nikolčice
Nekvapil Pavel, 61
Nosislav
Hadač Jaroslav
Ořechov
Veselý Vojtěch, Ing., 94 Židlochovice
Válek Josef
Hustopeče
Jelínek Karel, 434
Nosislav
Konopík Pavel, 84
Nosislav
Konečný Bohuslav, Ing., 432 Velké Němčice
Kordík František
Měnín
Nehyba Oldřich, 233
Otnice
Veselý Jan, 14
Židlochovice
Dostál Jiří, 267
Nikolčice
Pich Radek, 393
Nosislav
Kašpar Antonín, 5
Znojmo
Lang Vladimír, 299
Přísnotice
Pich Radek, 393
Nosislav
Hložek Oldřich, 251
Měnín
Urbánek Josef
Měnín
„
Muškát moravský
2006
k
2006
2006
2006
2006
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
18,4
18,4
18,4
18,4
18,3
18,3
18,1
18,1
18,0
18,0
17,9
17,8
17,8
17,8
17,5
17,4
17,3
17,2
A
T
KE
Odrůda má tuzemský původ, vyšlechtil ji Ing. Křivánek ve ŠS v Polešovicích křížením odrůd „Muškát
Ottonel“ x Prachtraube“. Vína jsou středně plná, harmonická s výrazným muškátovým buketem, vhodná
ke zcelování pro výrobu značkových vín. Má menší obsah kyselin. Aromatické muškáty jsou vhodné pro
výrobu nealkoholických nápojů a šumivých vín typu Asti spumante.
MM02
MM12
MM05
MM09
MM10
MM15
MM08
MM03
MM01
MM07
MM11
MM13
MM04
MM16
MM06
MM14
MA
SVIŠ Valtice
Valtice
Dolejší Dlahoslav
Třešť
Sedlo Aleš, Ing., 164
Nosislav
Novotný Jaroslav, 118 Šitbořice
Višňovský Zdeněk, 116 Velké Němčice
Samson Miloš
Nosislav
Vintrlík Pavel, 541
Velké Němčice
Dolejší Dlahoslav
Třešť
Nekvapil Pavel, 61
Nosislav
Pich František, Ing., 393 Nosislav
Vinařství Karel Válka, 428 Nosislav
Ludvík Ladislav Ing.
Ořechov
Konečný Zdeněk, 523 Velké Němčice
Formanka Jaroslav, 345 Starovice
Novotný Libor, 16
Havraníky
Hanzlíček Martin, 28
Ořechov
ps.
2006
2006 p
p
2007
p
2006
kab.
2006
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
18,9
18,8
18,6
18,6
18,6
18,4
18,3
18,0
17,7
17,7
17,7
17,6
17,6
17,3
16,7
16,6
„
Muškát Mório
MMo01 Brychta Jan, 205
Křepice
11 18,3
„
Muškát Ottonel
MO01 Měřínský Jiří, 339
Nosislav
11 18,4
- 25 -
„
Neuburské
Pochází z Rakouska, odkud je po r. 1850 odrůda rozšířila. Je křížencem „Rulandského bílého“
a „Sylvánského zeleného“. Vína této odrůdy jsou plná, extraktivní, jemně aromatická, bez větších rozdílů
v kvalitě mezi ročníky. Dobře se hodí k výrobě vín s přívlastkem.
NG13
NG09
NG14
NG07
NG16
NG28
NG22
NG05
NG21
NG02
NG12
NG15
NG27
NG03
NG11
NG08
NG06
NG10
NG20
NG23
NG01
NG25
NG19
NG18
NG24
NG04
NG26
NG17
Prokeš František, 513 Velké Němčice
Kelbl Petr, 232
Kurdějov
Mahovská M. ml., 169 Nosislav
Mahovský Ladislav, 169 Nosislav
Pich Radek, 393
Nosislav
Pezlar Jaroslav, Ing.
Vranovice
Svoboda Jaroslav
Žabčice
Matýšek František, 9
Šitbořice
Nečas Jiří, 43
Křepice
Měřínský František, 80 Nosislav
Smejkal Ladislav
Ořechov
Bečka Zdeněk, 48
Šitbořice
Mrkvica Luboš, 28
Vranovice
Flodr František, 341
Žabčice
Rohrer Jaroslav, 198
Nikolčice
Pavka Josef, 378
Nosislav
Helma Jaroslav ml., 193 Velké Němčice
Baxant Vladislav
Měnín
Furch Bohuslav, 205
Uherčice
Konopík Pavel, 84
Nosislav
Pich František, Ing., 393 Nosislav
Jelínek Karel, 434
Nosislav
Wendsche Peter, MUDr., 604 Židlochovice
Kunc Jiří, MVDr.
Hustopeče
Váňa Libor, 314
Nosislav
Málek Stanislav, 219
Uherčice
Lukl Marek, 417
Nosislav
Klvač František, 417
Otnice
„
Pálava
p
p
p
p
k
2006
A
T
KE
MA
p
2005
2006
2006 p
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
19,2
19,0
19,0
18,9
18,8
18,8
18,8
18,6
18,4
18,4
18,4
18,4
18,4
18,4
18,3
18,3
18,2
18,0
18,0
17,9
17,8
17,8
17,7
17,6
17,4
16,9
16,4
15,9
Původ odrůdy je v tuzemsku, vznikla v r. 1953 křížením odrůd „Tramín červený“ x „Müller Thurgau“ na
šlechtitelské stanici ve Velkých Pavlovicích a v Perné. Šlechtitelem je Ing. Veverka. Vína mají dobrou jakost,
jsou plná, harmonická, kořenitá, s výrazným aroma (někdy s jemnými vanilkovo-tramínovými tóny, jindy
s výrazným tramínovým aroma). Ležením v lahvi se dosahuje charakter i kvalita po odrůdě „Tramín“. Je
vhodná i do směsi s neutrálními a méně kvalitními víny, jimž dodává buketnost.
PA03
PA05
PA04
PA01
PA02
Žídek Rudolf, 78
Dofek Drahomír, 678
Fröhlich Pavel, 86
Znovín Znojmo a.s.
ŠZP Žabčice
Popice
Vranovice
Nosislav
Znojmo
Žabčice
- 26 -
2006 vb
p
p
p
2006 p
12
12
12
12
12
19,2
18,9
18,7
18,7
18,6
„
Rulandské bílé
Odrůda francouzského původu, pravděpodobně vznikla jako pupenová mutace odrůdy „Rulandské šedé“
(Pinot gris) a byla označena jménem „Pinot blanc“. Vína jsou plná, zeleno-žluté barvy, s jemnou květnatou
vůní, s plnou extraktivní chutí, připomínající skývu chleba. Z vysokoprodukčních klonů a v méně příznivých
letech méně harmonická, neutrální chuti, a proto se často používají ke zcelování. Při správné volbě klonů
jsou vína velmi harmonická. Zráním víno nabývá na kvalitě.
RB26
RB07
RB18
RB14
RB01
RB04
RB21
RB32
RB06
RB10
RB15
RB24
RB28
RB12
RB16
RB02
RB05
RB08
RB19
RB17
RB30
RB23
RB29
RB20
RB27
RB13
RB11
RB03
RB31
RB25
RB09
RB22
Samson Jiří, 400
Soukal Miloslav, 22
Strouhal Jaroslav, 317
Mrkvica Drahomír, 221
Samson Miloš
Hordeum
Melkus Jan
Krišpín Josef, 400
Vávra Jiří, Ing., 548
Veselý Jan, 14
Brychta Jan, 205
Nečas Jan, Ing., 226
Vintrlík Antonín, 282
Nečas Pavel, Ing., 345
Svoboda Jaroslav
Richter Jaromír, 481
Doležal František, 103
Rozek Kamil, 370
Sedlo Miloslav, 132
Váňa Oldřich, 314
Mahovský Jaroslav, 298
Schwarz František, 63
Šátek Jan, 314
Skúpý Jaroslav, 329
ZEMOS a.s.
Hlaváček Miroslav, 402
Klein Stanislav, 76
Rýlich Bohuslav, 10
Broskva Miroslav, 33
Sedlo Aleš, Ing., 164
Nekvapil Aleš, 292
Stejskal František, 30
„
Rulandské šedé
Nosislav
Ořechov
Křepice
Nosislav
Nosislav
Uherčice
Hustopeče
Křepice
Šitbořice
Židlochovice
Křepice
Křepice
Křepice
Velké Němčice
Žabčice
Velké Němčice
Židlochovice
Nosislav
Nosislav
Nosislav
Uherčice
Uherčice
Uherčice
Velké Němčice
Velké Němčice
Nosislav
Nosislav
Nosislav
Velké Němčice
Nosislav
Moutnice
Vranovice
2005
p
k
p
2006
p
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
19,0
18,9
18,8
18,7
18,7
18,7
18,6
18,6
18,6
18,6
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,4
18,4
18,3
18,3
18,3
18,3
18,3
18,3
18,3
18,3
18,2
18,2
18,2
18,2
18,1
17,8
17,7
A
T
KE
2002
MA
p
p
p
p
p
2002
v
2006
p
p
p
Původ je v Burgundsku, je pupenovou mutací odrůdy „Rulandské modré“. Kvalita vín je vysoká nejen
v důsledku vysoké cukernatosti hroznů, ale i vysokým obsahem extraktivních látek. Zráním víno nabývá
na kvalitě. Z této odrůdy se v mnohých oblastech a ročnících provádějí pozdní sklizně, z nichž se vyrábějí
vína, která připomínají tokajské výběry.
RŠ20
RŠ19
Rotter Pavel, 359
Šátek Jan, 314
Uherčice
Uherčice
- 27 -
2006 v
v
13 19,2
13 19,1
RŠ04
RŠ17
RŠ06
RŠ03
RŠ11
RŠ13
RŠ15
RŠ12
RŠ14
RŠ21
RŠ08
RŠ01
RŠ18
RŠ02
RŠ09
RŠ07
RŠ05
RŠ10
RŠ16
Nečas Radek, 47
Mahovský Blažej, 307
Fojtík Petr, 460
Šťastný František, 483
Sedláček Radek
Urbánek Josef, 237
ZEMOS a.s.
Měřínský Jiří, 339
Duda Josef, 187
Straka Rostislav, 375
Trčka Michal, 7
Kelbl Vladislav
Rubeš Vít, 2
Fröhlich Pavel, 86
Kokrhel Jaromír, 233
Fojtíková Lenka
Flodr František, 341
Klein Stanislav, 76
Bažant Jaroslav, 341
„
Ryzlink rýnský
Velké Němčice
Popice
Velké Němčice
Blučina
Kurdějov
Velké Němčice
Velké Němčice
Nosislav
Přibice
Rakvice
Starovice
Žabčice
Křepice
Nosislav
Nosislav
Velké Němčice
Žabčice
Nosislav
Křepice
v
v
v
1999
p
p
2003 p
p
2001 p
v
v
p
p
k
p
v
2006
A
T
KE
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
19,0
18,9
18,9
18,8
18,8
18,8
18,8
18,7
18,7
18,7
18,7
18,7
18,6
18,4
18,4
18,4
18,4
18,0
17,8
Odrůda pravděpodobně vznikla v Porýní jako samovolní křížení lesní révy s některým kultivarem
dovezeným do tamní oblasti Římany. Vína z této odrůdy jsou barvy zelené až zlatě žluté, vůně slabě
muškátové, připomínající vůni kvetoucích lip. Chuť je plná, harmonická, vyniká při ležení v lahvi. Dosahuje
vynikající jakosti vlivem harmonického obsahu cukru i kyselin v moštu. Nejvyšší jakosti vína dosahují při
přezrání hroznů u pozdních sběrů.
MA
RR38
RR24
RR05
RR18
RR22
RR35
RR42
RR03
RR39
RR41
RR17
RR36
RR14
RR10
RR02
RR07
RR23
RR27
RR25
RR09
Mahovský Blažej, 307 Popice
Dohnálek Alois, 304
Moutnice
Mrkvica Drahomír, 221 Nosislav
Vala Antonín
Hustopeče
Pokorný Václav, 139
Starovice
Skúpý Jaroslav, 329
Velké Němčice
Šabata František ml., 524 Velké Němčice
Hutr Jiří
Kurdějov
Mahovský Blažej, 307 Popice
Vrátil René J.
Starovice
Zoubek Pavel, Ing., 582 Šitbořice
Hnilica Mojmír, 529
Velké Němčice
Mrkvica Miroslav, 446 Velké Němčice
Žáček Stanislav, 110
Moutnice
Fukal Zdeněk, 269
Nosislav
Hrabal Zdeněk, 306
Nosislav
Lang Dalibor, 167
Nosislav
Pich František, Ing., 393 Nosislav
Rozek Kamil, 370
Nosislav
Fiala Zdeněk
Přisnotice
- 28 -
v
p
k
p
k
k
v
2004 p
p
k
k
2004 p
2005
p
6
5
5
5
5
6
6
5
6
6
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
19,1
19,0
18,9
18,8
18,8
18,8
18,8
18,7
18,7
18,7
18,7
18,7
18,7
18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
RR16
RR06
RR33
RR37
RR44
RR28
RR32
RR04
RR40
RR29
RR01
RR43
RR21
RR08
RR11
RR13
RR20
RR30
RR26
RR12
RR19
RR31
RR15
RR34
Flodr Jan, 7
Přísnotice
Richter Jaromír, 481
Velké Němčice
Urbánek Jaroslav, 313 Velké Němčice
Broskva Miroslav, 33
Velké Němčice
Škamrada Petr, 480
Vranovice
Pořízek Drahomír, 322 Hrušovany u Brna
Vala František, 192
Křepice
Klein Stanislav, 76
Nosislav
Mahovský Ladislav, 169 Nosislav
Vala Jaroslav, 396
Nosislav
Minařík Jiří, 192
Syrovice
Rousová Simona, 60
Havraníky
Pich František, Ing., 393 Nosislav
Rohrer Jaroslav, 291
Nosislav
Vrba Miroslav, 41
Šatov
Vrba Miroslav, 41
Šatov
Dujsík Jaroslav, 457
Hrušovany u Brna
Hlaváček Miroslav, 402 Nosislav
Procházka Václav ml., Ing., 77 Přibice
Konečný Zdeněk, 523 Velké Němčice
Novák Vlastimil, 14
Velké Němčice
Pavka Josef, 378
Nosislav
Studený Martin, 590
Hrušovany u Brna
Kalouda Pavel, 410
Otnice
„
Ryzlink vlašský
2002 p
2006
2005 p
2006
2002
2006
2006
5
5
6
6
6
5
6
5
6
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
5
6
18,6
18,6
18,6
18,5
18,5
18,4
18,4
18,4
18,4
18,4
18,4
18,3
18,3
18,3
18,3
18,2
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
17,9
17,8
17,8
MA
A
T
KE
2006
p
Odrůda vznikla pravděpodobně ve Francii a odtud se rozšířila do Německa a později Rakouska a na naše
území. Vína jsou poměrně stabilní, kvalitou závislá na poloze a množství sklizně. Víno se vyznačuje světle
zelenou barvou,mívá výrazné kyseliny. Jinak je buketní (jemná nevtíravá vůně s jemně ovocnými tóny),
neutrální a svěží chuti.
RV17
RV27
RV12
RV09
RV29
RV33
RV22
RV08
RV34
RV32
RV11
RV02
RV14
RV16
RV06
Mahovský Blažej, 307 Popice
2005 vb
Šátek Jan, 314
Uherčice
Konečný Zdeněk, 64
Šitbořice
Kameník Josef, 318
Hrušovany u Brna
Kunc Jiří, MVDr.
Hustopeče
Brychta Petr, 385
Křepice
Vinařství Karel Válka, 428 Nosislav
Kučerka Petr, 284
Velké Němčice
Fridrich Petr, 241
Vranovice
p
Zach Tomáš, 354
Křepice
2006 k
Rujzl Jiří, 347
Přibice
k
Suchánek Oto, 221
Syrovice
Vrba Miroslav, 41
Šatov
Hordeum
Uherčice
p
Dujsík Jaroslav, 457
Hrušovany u Brna
- 29 -
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
19,1
19,0
18,8
18,7
18,7
18,7
18,7
18,7
18,7
18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
18,5
RV23
RV01
RV31
RV21
RV03
RV25
RV15
RV28
RV24
RV13
RV19
RV10
RV35
RV07
RV26
RV04
RV20
RV05
RV30
RV18
Kaňa Jiří, 589
Fukal Zdeněk, 269
Kokrhel Jaromír, 233
Měřínský Jiří, 339
Jelínek Karel, 434
Minařík Jiří, 192
Málek Stanislav, 219
Hytych Jaroslav
Klein Stanislav, 76
Nevěděl Bedřich, 244
Čermák Miroslav, 9
Koždoň Karel ing., 76
Furch Jaroslav, 125
Jakš Jiří, 225
Michl Rostislav, Ing.
Straka Rostislav, 375
Hausler Jan
Lang Jiří
Hikl Pavol, 333
Měřínský Jan, 110
„
Sauvignon
Šitbořice
Nosislav
Nosislav
Nosislav
Nosislav
Syrovice
Uherčice
Měnín
Nosislav
Nosislav
Přísnotice
Křepice
Vranovice
Nosislav
Lelekovice
Rakvice
Židlochovice
Starovice
Bořetice
Nosislav
k
p
2003
2006
2006 p
k
2006
A
T
KE
MA
2006
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
18,5
18,4
18,4
18,4
18,4
18,4
18,3
18,2
18,2
18,2
18,2
18,1
18,1
18,0
17,9
17,8
17,5
17,4
17,3
16,5
Původ není zcela objasněn, pravděpodobně pochází z Francie. Existují dva podtypy této odrůdy, žlutý
maloplodý a zelený velkoplodý. Ten dává vysoké výnosy velkých hroznů s velkými nearomatickými
bobulemi. Mají specifické aroma podle stupně vyzrálosti hroznů a podle půdně-klimatických podmínek.
Víno je zelenožluté barvy, s typickou vůní po zralých broskvích, grapefruitu nebo černém rybízu. V horších
ročnících, kdy bývá vyšší obsah kyselin je vůně pichlavě kopřivová. Takový typ vína je málo ceněný
a označuje se jako nezralé víno.
SG17
SG09
SG07
SG14
SG06
SG11
SG15
SG02
SG18
SG08
SG01
SG05
SG13
SG12
SG10
SG16
SG03
SG04
Pokorný Václav, 139
Štěpnička Miroslav, 158
Duda Josef, 187
Rozek Kamil, 370
Sedláček Josef, 270
Rýlich Bohuslav, 10
Strouhal Jaroslav, 317
Mrkvica Drahomír, 221
Mahovský Blažej, 307
Straka Rostislav, 375
Kropáč Václav
Trčka M., 321
Znovín Znojmo a.s.
Sobotka Josef, ing.
Broskva Miroslav, 33
Vintrlík Libor, 248
Kokrhel Jaromír, 233
Šváb František
Starovice
Nosislav
Přibice
Nosislav
Přísnotice
Nosislav
Křepice
Nosislav
Popice
Rakvice
Šatov
Uherčice
Znojmo
Ořechov
Velké Němčice
Křepice
Nosislav
Kubšice
- 30 -
p
2005
v
p
k
1999 p
k
23,8°
ps.
p
p
ps.
2006 p
2004 p
p
20,5°
2005
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
19,2
19,1
19,0
18,9
18,9
18,8
18,7
18,7
18,7
18,7
18,7
18,7
18,7
18,6
18,6
18,4
18,4
16,9
„
SMB03
SMB01
SMB20
SMB06
SMB15
SMB10
SMB08
SMB16
SMB11
SMB07
SMB18
SMB02
SMB04
SMB13
SMB09
SMB14
SMB22
SMB21
SMB12
SMB17
SMB19
SMB05
Směs bílá
Loskot Roman, Ing., 420 Nosislav
Svoboda Petr, 150
Nosislav
Brychta Jan, 205
Křepice
Nekvapil Jiří, 140
Nosislav
Rýlich Bohuslav, 10
Nosislav
Čermáková
Nosislav
Janíčková Zdena
Nosislav
Rýlich Bohuslav, 10
Nosislav
Sedlo Aleš, Ing., 164
Nosislav
Guldan Aleš
Diváky
Šváb František
Kubšice
Straka Jan, 72
Kurdějov
Šardický Petr, 75
Velké Němčice
Klein Stanislav, 76
Nosislav
Šusták Marin, Mgr.
Nosislav
Klein Stanislav, 76
Nosislav
Šenkýř Miroslav, 454
Otnice
Stejskal František, 30
Vranovice
Kašpar Antonín, 5
Znojmo
Šebesta Stanislav, 415 Bořetice
Wendsche Peter, MUDr., 604 Židlochovice
Jakš Jiří, 225
Nosislav
„
SZ02
SZ01
Sylvánské zelené
Urbánek M+M
Kokrhel Jaromír, 233
„
Tramín červený
18,8
18,8
18,7
18,7
18,7
18,6
18,6
18,6
18,6
18,3
18,3
18,3
18,3
18,2
18,2
18,0
18,0
18,0
18,0
17,5
17,5
16,7
A
T
KE
MA
Uherčice
Nosislav
2006 p, VZ+RR 13
2006 p
13
RB+SG 14
VZ+RR 13
VČR+MT 14
13
13
VZ+RV 14
2006 k, RV+TR14
k, NG+RR13
Rezistent 14
VZ+SG 13
TR+RB 13
RV+CH 14
VZ+RB 13
RB+CH 14
14
VZ+SG 14
14
VZ+RV 14
MT+SZ 14
13
p
6 18,8
6 18,5
Původ není zcela jasný, snad starověký Řím, obec Tramín v jižních Tyrolech či jižní Francie. Vína zlatožluté
barvy jsou kvalitní, plná, buketní se specifickým kořenitým aroma. Pro zvýšení výraznějšího buketu se
doporučuje rmuty nechat krátce nakvasit. Dosahuje pravidelně cukernatosti na přívlastková vína, avšak
vzhledem k nízkým a nepravidelným sklizním se stále méně vysazuje. Ve špatných ročnících se zceluje s
odrůdou „Ryzlink rýnský“, aby se zajistila jakost vína (plnost a aromatičnost).
TR01
TR12
TR15
TR14
TR09
TR06
TR02
TR16
TR17
TR07
TR10
TR03
Nečas Radek, 47
Velké Němčice
v
ŠZP Žabčice
Žabčice
2005 výb.
Šátek Jan, 314
Uherčice
v
Chrastina Ivan, 36
Hustopeče
22,5°
Straka Rostislav, 375
Rakvice
výb.
Sedlo Miloslav, 132
Nosislav
2006 v
Böhm Libor, 314
Popice
23°
Fridrich Petr, 241
Vranovice
p
Mach Radek, JUDr.
Vranovice
v
Matzka Ladislav, 168
Žabčice
Pich František, Ing., 393 Nosislav
22°
Konečný Bohuslav, Ing., 432 Velké Němčice
- 31 -
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
19,1
19,1
19,0
18,9
18,9
18,8
18,6
18,6
18,6
18,5
18,4
18,4
TR11
TR13
TR05
TR04
TR08
ZEMOS a.s.
Mrkvica Milan, 412
Sedlo Miloslav, 132
Urbánek Josef, 308
Zpěvák Pavel
Velké Němčice
Velké Němčice
Nosislav
Popice
Přisnotice
„
Veltlínské červené rané
25°
12
12
12
12
12
18,4
18,3
18,2
18,0
17,8
Pochází ze Severní Itálie. Pěstuje se ve významné míře snad jen v Rakousku a také u nás. Je to nenáročná
odrůda, ranná. Vína jsou plná, harmonická, poměrně rychle zrají, s mírným sklonem k oxidaci. Hrozny
dosahují obvykle dobré cukernatosti, víno má světlejší barvu, bez osobitého buketu. Kvalita vín ze
severních vinařských oblastí bývá lepší než z teplejších, kde je nízký obsah kyselin.
VČR01
VČR04
VČR03
VČR02
Rousová Simona, 60
Vala Michal, 421
SVIŠ Valtice
Schoř Pavel, 300
„
Veltlínské zelené
Havraníky
Nosislav
Valtice
Syrovice
zem.
3
3
3
3
18,9
18,4
18,4
17,7
Pravděpodobně pochází z Dolního Rakouska, kde se také v současné době nejvíce pěstuje. Víno je pepřnatě
kořenité, někdy hořkomandlové, jindy s lipovou vůní na sprašových půdách. Z dobře vyzrálých hroznů nám
dává vína vysoce jakostní, světle zelené až nazlátlé barvy s medovou lipovou vůní, plnou harmonickou
chutí s příjemnou hořčinkou.
VZ58
VZ03
VZ48
VZ31
VZ12
VZ56
VZ13
VZ16
VZ11
VZ61
VZ26
VZ40
VZ14
VZ19
VZ42
VZ64
VZ10
VZ53
VZ28
VZ08
VZ07
VZ47
VZ38
VZ09
VZ55
VZ32
A
T
KE
Dubš František, 87
Uherčice
Šoustal Milan Ing., 169 Syrovice
Turek Lubomír, 424
Šatov
Hrabal Zdeněk, 306
Nosislav
Loskot Roman, Ing., 420 Nosislav
Pavelková Jarmila Judr. Přísnotice
Šabata Miloš, 7
Velké Němčice
Urbánek Josef, 237
Velké Němčice
Kelbl
Hrušovany u Brna
Válek Josef
Hustopeče
Klobása Vlastislav, Ing., 59 Nikolčice
Kubík Milan, 352
Nosislav
Nekvapil Pavel, 61
Nosislav
Svoboda Petr, 150
Nosislav
Štěpnička Miroslav, 158 Nosislav
Ludvík Břetislav, 303
Přísnotice
Lang Jiří
Starovice
Rotter Pavel, 359
Uherčice
Martinec Ladislav, 14 Hustopeče
Michl Rostislav, Ing.
Lelekovice
Hasala Karel, 50
Nosislav
Samson Jiří, 400
Nosislav
Brychta Jindřich
Přísnotice
Zeman Ivan, 310
Šakvice
Matýšek František, 9
Šitbořice
SVIŠ Valtice
Valtice
MA
- 32 -
2006
k
2006 24,5°
2006
k
p
21°
p
22°
2006
k
k
2006
kab.
3
1
2
2
1
3
1
1
1
3
1
2
1
1
2
3
1
3
2
1
1
2
2
1
3
2
19,1
19,0
19,0
18,9
18,9
18,9
18,9
18,9
18,8
18,8
18,8
18,8
18,8
18,8
18,8
18,8
18,8
18,8
18,7
18,7
18,7
18,7
18,7
18,7
18,7
18,7
VZ52
VZ15
VZ27
VZ37
VZ17
VZ44
VZ54
VZ18
VZ49
VZ75
VZ63
VZ24
VZ22
VZ02
VZ30
VZ59
VZ57
VZ35
VZ23
VZ29
VZ25
VZ06
VZ71
VZ51
VZ67
VZ05
VZ39
VZ36
VZ70
VZ62
VZ74
VZ41
VZ73
VZ04
VZ66
VZ69
VZ76
VZ33
VZ72
VZ50
VZ60
VZ45
VZ01
VZ77
Novotný F&L, 16
Havraníky
Straka Jan, 72
Kurdějov
Rohrer Jaroslav, 198
Nikolčice
Hlaváček Miroslav, 402 Nosislav
Laichman Rostislav, 361 Nosislav
Měřínský František, 80 Nosislav
Rohrer Jaroslav, 291
Nosislav
Vinařství Karel Válka, 428 Nosislav
Nehyba Oldřich, 233
Otnice
Mahovský Blažej, 307 Popice
Schwarz František, 63 Uherčice
Kosina David, 237
Velké Němčice
Rousová Simona, 60
Havraníky
Kropáč Václav
Šatov
Studený Martin, 590
Hrušovany u Brna
Koutný František, 217 Nikolčice
Janíčková Zdena
Nosislav
Mahovský František, 64 Přísnotice
Nerud Zdeněk
Přísnotice
Sedláček Josef, 270
Přísnotice
Nekvapil Karel, 461
Velké Němčice
Cichra Václav ml.
Zaječí
Hausler Josef
Židlochovice
Uher Jaroslav
Hustopeče
Nečas Jan, Ing., 226
Křepice
Fukal Zdeněk, 269
Nosislav
Vala Michal, 421
Nosislav
Hanzlíček Martin, 28
Ořechov
Peřinka Jan, 19
Šatov
Fiala Václav, 114
Velké Němčice
Doležal František, 103 Židlochovice
Palášek Vratislav
Židlochovice
Kukula Marek
Syrovice
Švéda Karel
Šatov
Kaňa Jiří, ing., 589
Šitbořice
Dolejší Blahoslav
Třešť
Staňka Josef, 96
Vranovice
Čermáková
Nosislav
Klein Stanislav, 76
Nosislav
Lang Dalibor, 167
Nosislav
Mahovský Ladislav, 169 Nosislav
Rýlich Bohuslav, 10
Nosislav
Škola Vladimír, 329
Popice
Celnar Lubomír
Vranovice
ps.
2006
2006 jak.
2006
22°
k
k
18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
18,5
18,5
18,4
18,4
18,4
18,4
18,4
18,4
18,4
18,4
18,4
18,3
18,3
18,3
18,3
18,3
18,3
18,3
18,3
18,3
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
18,1
18,1
18,1
18,1
18,1
18,1
18,1
A
T
KE
MA
- 33 -
2
1
2
2
1
2
3
1
2
3
3
1
1
1
2
3
3
2
1
2
1
1
3
2
3
1
2
2
3
3
3
2
3
1
3
3
3
2
3
2
3
2
1
3
2006 p
p
2006
p
2006 p
p
2006 jak.
p
p
VZ65
VZ34
VZ20
VZ43
VZ21
VZ68
VZ46
Sedláček Oldřich, 79
Novák Vlastimil, 14
Nevěděl Bedřich, 244
Surman Václav, 427
Ralenovský Milan
Měřínský Jiří, 339
Klvač František, 417
„
André
Přísnotice
Velké Němčice
Nosislav
Bořetice
Měnín
Nosislav
Otnice
k
3
2
1
2
1
3
2
18,0
18,0
17,9
17,8
17,8
17,7
16,7
Odrůda vyšlechtěna Ing. Horákem na ŠS ve Velkých Pavlovicích křížením odrůd „Frankovka“ x
„Svatovavřinecké“. Hrozny se musí sklízet velmi pozdě, aby se odbouralo co nejvíce kyselin na keřích. Při
dobrém vyzrání jsou vína velmi kvalitní, harmonická, plná s intenzivní červenou barvou.
AN23
AN03
AN04
AN02
AN08
AN10
AN11
AN20
AN16
AN07
AN24
AN26
AN12
AN17
AN05
AN22
AN18
AN14
AN13
AN01
AN09
AN15
AN21
AN06
AN19
AN25
Lang Antonín, 167
Nosislav
2000 p
Šťastný František, 483 Blučina
2006
ZVOS Hustopeče a.s.
Hustopeče
Zetocha Zdeněk
Brno
2004
Hempl Jan, 414
Bořetice
2006
Hutr Jiří
Kurdějov
Sedláček Radek
Kurdějov
Žáček Stanislav, 110
Moutnice
Kokrhel Jaromír, 233
Nosislav
Laichman Rostislav, 361 Nosislav
2006
Vávra Jiří, Ing., 548
Šitbořice
2004
Streichl Václav, 275
Uherčice
Dostál Jan, 582
Hrušovany u Brna 2006
Janíčková Zdena
Nosislav
Mrkvica Drahomír, 221 Nosislav
Doležal František, 103 Židlochovice
Rýlich Bohuslav, 10
Nosislav
k
Klein Stanislav, 76
Nosislav
Čermáková
Nosislav
Váňa Oldřich, 314
Nosislav
Jelínek Karel, 434
Nosislav
Fridrich Jiří
Hustopeče
2006
Lang Antonín, 167
Nosislav
Nekvapil Pavel, 61
Nosislav
Šebesta Stanislav, 415 Bořetice
Kalouda Pavel, 410
Otnice
„
Cabernet moravia
A
T
KE
MA
15 19,2
15 19,1
15 19,1
15 19,0
15 18,9
15 18,9
15 18,8
15 18,7
15 18,7
15 18,7
15 18,7
15 18,7
15 18,6
15 18,6
15 18,6
15 18,6
15 18,4
15 18,3
15 18,2
15 18,1
15 18,1
15 18,0
15 18,0
15 18,0
15 17,0
15 17,0
Odrůda vyšlechtěna v Moravské Nové Vsi p. Glosem, kříženec „Zweigeltrebe“ x „Cabernet Franc“. Víno
rubínově červené barvy, ve vůni i chuti zachovává cabernetový charakter. Z dobře vyzrálých hroznů
dosahuje vysokou kvalitu, protože vyzrává pozdě a je nutné ponechat hrozny dlouho na keřích, aby se
odbouralo co nejvíce kyselin. Ty v mladých vínech zpočátku rušivě vystupují. Zraje pomalu, ale je schopné
vyzrát do hezké plnosti s příjemnými aromatickými látkami.
CMO03 Růžička Václav, 118
CMO21 Krišpín Josef, 400
Velké Němčice
Křepice
- 34 -
2005
18 19,2
18 19,1
CMO16
CMO20
CMO04
CMO07
CMO08
CMO02
CMO17
CMO09
CMO05
CMO18
CMO13
CMO10
CMO01
CMO12
CMO15
CMO06
CMO14
CMO11
CMO19
Matýšek František, 9
Šitbořice
Urbánek Václav, 228
Křepice
Růžička Václav, 118
Velké Němčice
Vintrlík Pavel, 541
Velké Němčice
Dostál Jan, 582
Hrušovany u Brna
Mrkvica Drahomír, 221 Nosislav
Vinařství Karel Válka, 428 Nosislav
Hnilica Mojmír, 529
Velké Němčice
Vašek Stanislav, 5
Hustopeče
Strouhal Jaroslav, 317 Křepice
Vinařství Karel Válka, 428 Nosislav
Vybíral Jan
Přibice
Nečas Pavel, Ing., 345 Velké Němčice
Koutný František, 217 Nikolčice
Kubík Milan, 352
Nosislav
Mrkvica Jiří, 258
Velké Němčice
Konečný Jiří, 41
Šitbořice
Mahovský Ladislav, 169 Nosislav
Kalouda Pavel, 410
Otnice
„
Cabernet Sauvignon
18
18
18
18
barique 18
18
ps.
18
18
p
18
2006
18
2006 ps.
18
18
18
barique 18
18
18
18
18
18
2005
2006
19,0
18,9
18,9
18,9
18,8
18,8
18,8
18,8
18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
18,4
18,4
18,4
18,3
18,2
16,8
A
T
KE
Odrůda původem z Francie, z oblasti Bordeaux. V současnosti je to světová módní odrůda, používaná k
výrobě nejkvalitnějších vín. Poskytuje vína plná, s bohatým obsahem kyselin, taninu a antokyanů. Víno
rubínově červené barvy připomene černý rybíz a někdy i příjemnou trávovinku. Vynikající bohaté víno
s dlouhou uchovatelností, které se velmi pomalu vyvíjí a potřebuje delší dobu stárnutí. Často se plní do
speciálních dubových sudů nazývaných „barrique“. Vhodné k tmavým masům, zvěřině.
MA
CSG04
CSG09
CSG03
CSG11
CSG08
CSG01
CSG05
CSG02
CSG06
CSG10
CSG13
CSG07
CSG12
Machát Josef, Dr.
Strouhal Jaroslav, 317
Bartl Pavel
Ševčík Ota, 24
Mrhal Zdeněk
Urbánek Jaroslav, 313
Dostál Jiří, 267
Loskot Roman, Ing., 420
Urbánek Jaroslav, 313
Skúpý Jaroslav, 329
Škamrada Petr, 480
Ryšavý František, 199
Novotný F&L, 16
„
Dornfelder
Brno
Křepice
Blučina
Bořetice
Velké Němčice
Velké Němčice
Nikolčice
Nosislav
Velké Němčice
Velké Němčice
Vranovice
Moutnice
Havraníky
2003
2005 p
2003
2006 v
2006
p
2006 23,5°
2006 p
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19,2
19,0
18,8
18,8
18,8
18,7
18,6
18,6
18,4
18,3
18,2
18,1
16,5
Odrůda vyšlechtěna v SRN křížením („Jakubské“ x „Trolínské“) x („Modrý Portugal“ x „Frankovka“). Víno je
tmavě červené, středně plné, mírně aromatické a rychle vyzrává.
DOR02 Záblacký Daniel, 482
DOR10 Strouhal Jaroslav, 317
DOR08 Brychta Jan, 205
Velké Němčice
Křepice
Křepice
- 35 -
2006 p
16 19,0
16 18,8
16 18,7
DOR04
DOR01
DOR11
DOR06
DOR09
DOR05
DOR03
DOR07
Sedláček Radek
Hasala Karel, 50
Skúpý Jaroslav, 329
Veselý Radek, 330
Mrhal Zdeněk, 340
Klein Stanislav, 76
Peša Marek, 401
Procházka Jaroslav, 500
„
Frankovka
Kurdějov
Nosislav
Velké Němčice
Velké Němčice
Velké Němčice
Nosislav
Nosislav
Bořetice
16
16
16
16
16
16
16
16
18,6
18,6
18,5
18,4
18,3
18,1
17,9
17,6
Je to velmi stará odrůda, na jejíž původ je mnoho pohledů – Německo, Dolní Rakousko, Chorvatsko.
Vína mají intenzivní až ohnivou barvu, vůně připomíná jádra peckovin. Chuť je plná, výrazná s pěkným
taninem. Kvalita vína je závislá na vyzrálosti. Při vysokých výnosech vystupují výrazně ostré kyseliny.
FR26
FR25
FR23
FR29
FR18
FR16
FR06
FR22
FR27
FR13
FR28
FR21
FR02
FR05
FR07
FR11
FR14
FR12
FR10
FR24
FR08
FR15
FR17
FR04
FR20
FR03
FR01
FR09
FR19
Konopík Pavel, 84
Strouhal Jaroslav, 317
Konopík Pavel, 84
Ralenovský Milan
Rubeš Vít, 2
Vávra Jiří, Ing., 548
Pořízek Drahomír, 322
Uhlíř František, 8
Vintrlík Libor, 248
Urbánek Josef
Konopík Pavel, 84
Jelínek Karel, 434
Mrkvica Miroslav, 446
ŠZP Žabčice
Straka Jan, 72
Rýlich Bohuslav, 10
Brychta Jan, 205
Nekvapil Aleš, 292
Páviš Jan, 11
SVIŠ Valtice
Kelbl Petr, 232
Kukula Marek
Klein Stanislav, 76
Pich František, Ing., 393
Uhlíř František, 8
Janíčková Zdena
Čermáková
Špaček Vlastimil, 95
Kašpar Antonín, 5
Nosislav
Křepice
Nosislav
Měnín
Křepice
Šitbořice
Hrušovany u Brna
Hustopeče
Křepice
Měnín
Nosislav
Nosislav
Velké Němčice
Žabčice
Kurdějov
Nosislav
Křepice
Moutnice
Přibice
Valtice
2006
Kurdějov
Syrovice
Nosislav
Nosislav
Hustopeče
Nosislav
Nosislav
Přibice
Znojmo
2005
2005 p
2006 p
2006
č2
k
A
T
KE
MA
„
Merlot
MER02 Vintrlík Pavel, 541
MER01 Samson Miloš
Velké Němčice
Nosislav
- 36 -
2006
2003 ps.
k
výb., barique
2006
k
k
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
19,3
19,2
19,2
19,1
19,0
18,9
18,8
18,8
18,8
18,8
18,8
18,8
18,8
18,8
18,7
18,6
18,4
18,4
18,4
18,4
18,3
17,9
17,8
17,7
17,5
17,5
17,1
16,8
16,3
15 18,7
15 18,6
„
Modrý Portugal
Nepochází z Portugalska, od pradávna se však pěstuje v Dolním Rakousku a Maďarsku, odkud se rozšířil
do ostatních evropských států. U nás se pěstuje ve všech vinařských oblastech. Při středních výnosech
poskytuje dobré, jemně aromatické víno s harmonickou chutí s nižším obsahem tříslovin. Při nadměrném
výnosu nebo při studeném ročníku jsou vína méně barevná, málo extraktivní, s výraznými kyselinami.
MP05
MP03
MP10
MP09
MP01
MP04
MP08
MP14
MP06
MP11
MP02
MP12
MP13
MP16
MP15
MP07
Vávra Jiří, Ing., 548
Kokrhel Jaromír, 233
Soukal Miloslav, 22
Lang Antonín, 167
Kelbl Vladimír, 162
Kordík František
Peška Luděk
Kopeček Fr.
Hausler Josef
Furch Bohuslav, 205
ŠZP Žabčice
Vintrlík Antonín, 282
Surman Václav, 427
Šišovský Zdeněk, 300
Jelínek Karel, 434
Veselý Jan, 14
Šitbořice
Nosislav
Ořechov
Nosislav
Žabčice
Měnín
Ořechov
Měnín
Židlochovice
Uherčice
Žabčice
Křepice
Bořetice
Vranovice
Nosislav
Židlochovice
„
NI02
NI01
Nitra
Rubeš Vít, 2
Rubeš Vít, 2
Křepice
Křepice
„
Rulandské modré
2004
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
2002
2004
2003
2003
19,0
18,9
18,9
18,8
18,7
18,6
18,6
18,4
18,3
18,2
18,2
18,0
17,7
17,5
17,4
17,4
MA
A
T
KE
2006
2006
15 19,0
15 18,9
Tradiční odrůda původem z Francie. Světlejší cihlově rubínová barva se zlatavým okrajem. Kořenitá vůně
s připomínkou mandlí a sušených švestek se projeví až po delším zrání, stejně jako květnatá a harmonická
chuť. Pokud se hrozny nenechají dostatečně vyzrát, víno má vysoký obsah kyselin, což jeho hodnotu
snižuje. Vhodné k jemně upravené zvěřině, tmavým masům a kvalitním sýrům. Velmi zpříjemní delší
posezení s malým zákuskem. Kvalita se zvyšuje zráním.
RM08
RM09
RM13
RM06
RM02
RM03
RM10
RM01
RM12
RM04
RM05
RM14
RM07
RM11
Kokrhel Jaromír, 233
Kokrhel Jaromír, 233
Bírešová Vlaďka
Loskot Roman, Ing., 420
Böhm Martin, 314
Urbánek Jan, 78
Mrkvica Milan, 412
Nečas Radek, 47
Rozek Kamil, 370
Studený Jiří, 73
Dvořáček Petr, 173
Košíček Jiří
Samson Miloš
Gruml Evžen, 314
Nosislav
Nosislav
Křepice
Nosislav
Popice
Popice
Velké Němčice
Velké Němčice
Nosislav
Hrušovany u Brna
Nosislav
Vranovice
Nosislav
Otnice
- 37 -
24°
2006 24°
2006 23,5°
2006
p
p
2006
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
19,1
19,0
18,8
18,8
18,7
18,7
18,7
18,7
18,6
18,4
18,2
18,2
18,1
18,0
„
ROS07
ROS10
ROS06
ROS01
ROS04
ROS08
ROS05
ROS02
ROS03
ROS12
ROS11
ROS09
Rosé
Kokrhel Jaromír, 233
Nosislav
Vinařství Karel Válka, 428 Nosislav
Vala Antonín
Hustopeče
Sedlo Miloslav, 132
Nosislav
Straka Rostislav, 375
Rakvice
Hlaváček Miroslav, 402 Nosislav
Kokrhel Jaromír, 233
Nosislav
SVIŠ Valtice
Valtice
Hlaváček Oldřich, 53
Nosislav
Formanka Jaroslav, 345 Starovice
Brychta Jan, 205
Křepice
Vinařství Flajšinger
Židlochovice
„
SMČ10
SMČ13
SMČ16
SMČ11
SMČ04
SMČ08
SMČ05
SMČ14
SMČ07
SMČ02
SMČ12
SMČ15
SMČ03
SMČ06
SMČ09
SMČ01
Směs červená
Konečný Miroslav
Lang Antonín, 167
Baxant Vladislav
Svoboda Petr, 150
Guldan Aleš
Loskot Roman, Ing., 420
Měřínský František, 80
Konečný Josef, 506
Kosina David, 237
Zpěvák Pavel
Mahovský Marek, 169
Petrus František, 144
Klein Stanislav, 76
Lang Jiří
Fajt Jiří, 350
Cichra Václav, 405
„
Svatovavřinecké
FR 20,5°
FR
ZW
VAV
FR
ZW
CS 22°
kab., FR
ZW
ZW
ZW
ZW
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
19,1
18,9
18,8
18,8
18,8
18,7
18,7
18,7
18,6
18,5
18,4
17,0
Nikolčice
MP + VAV 21
Nosislav 2006
p, MP + ZW 22
Měnín
FR + AN 22
Nosislav
VAV + FR 21
Diváky
FR + VAV; 19,5° 16
Nosislav 2006 VAV + CSG; 23,5°20
Nosislav
20
Šitbořice
VAV + MP 22
Velké Němčice 2006 ZW + VAV 20
Přisnotice
FR + MP 16
Nosislav
FR + VAV 21
Židlochovice
VAV + ZW 22
Nosislav
MP + KRYM 16
Starovice
AN + MP 20
Nosislav
21
Zaječí
k
16
18,9
18,8
18,7
18,7
18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
18,5
18,4
18,4
18,3
18,1
17,6
17,6
A
T
KE
MA
Pravděpodobně pochází z Médocu z obce Laurent (odtud synonymum „Saint-Laurent“). Výnosy má méně
vyrovnané. Vína mají výraznější kyseliny, třísloviny a intenzivní tmavě červenou až rubínovou barvu,
jemnou svěží vůni a plnou až smetanovou chuť. Připomíná povidla až černý rybíz. Se stárnutím se jejich
barva zvyšuje, jsou měkčí a zlepšuje se harmoničnost. Kdysi bývalo rozšířeno i v západní Evropě, ale pro
příliš drsný typ červeného vína postupně vymizelo. Pěstuje se hlavně u nás a v Rakousku.
VAV46
VAV51
VAV20
VAV15
VAV49
VAV06
VAV38
VAV52
Petrásek Stanislav, 443 Bořetice
Muška Jiří, Mgr., 5
Brno
Fridrich Jiří
Hustopeče
Hempl Jan, 414
Bořetice
Vinařství Karel Válka, 428 Nosislav
Hlaváč Antonín, 131
Nová Ves
Šenkýř Miroslav, 454
Otnice
Urbánek M+M
Uherčice
- 38 -
2006
2006
2006 p
2006 ps.
jak.
21
21
20
20
21
20
21
21
19,2
19,1
19,1
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
VAV12
VAV43
VAV31
VAV11
VAV27
VAV02
VAV42
VAV34
VAV03
VAV04
VAV08
VAV40
VAV50
VAV37
VAV01
VAV30
VAV41
VAV14
VAV07
VAV36
VAV17
VAV24
VAV39
VAV44
VAV48
VAV32
VAV33
VAV45
VAV25
VAV10
VAV21
VAV23
VAV28
VAV22
VAV29
VAV26
VAV09
VAV18
VAV16
VAV47
VAV05
VAV19
VAV13
VAV35
Šťastný Jíří, 605
Novotný Jiří, Ing., 23
Klein Stanislav, 76
Hatzka Ladislav
Koždoň Karel ing., 76
Váňa Libor, 314
Hadač Jaroslav
Mrkvica Milan, 412
Fukal Zdeněk, 269
Laichman Rostislav, 361
Suchánek Oto, 221
Tesař Jiljí, 77
Dubš František, 87
Nekvapil Karel, 461
Fröhlich Pavel, 86
Hasala Karel, 50
Měřínský Jiří, 339
Lang Vladimír, 299
Schoř Pavel, 300
Hordeum
Stejskal František, 30
Dvořáček Petr, 173
Rohrer Jaroslav, 291
Vrba Miroslav, 41
Veselý Vojtěch, Ing., 94
Strouhal Vlastimil, 197
Nevěděl Bedřich, 244
Sedláček Jaromír, 69
Višňovský Zdeněk, 116
Novotný F&L, 16
Samson Miloš
Šabata František st., 7
Pavka Josef, 378
Samson Miloš
Nehyba Oldřich, 233
Štěpnička Miroslav, 158
Rousová Simona, 60
Pich Radek, 393
Stejskal František, 30
Hikl Pavol, 333
Hrabal Zdeněk, 306
Hamerník Petr
Zeman Ivan, 310
Konečný Zdeněk, 64
Blučina
Moutnice
Nosislav
Žabčice
Křepice
Nosislav
Ořechov
Velké Němčice
Nosislav
Nosislav
Syrovice
Šitbořice
Uherčice
Velké Němčice
Nosislav
Nosislav
Nosislav
Přísnotice
Syrovice
Uherčice
Vranovice
Nosislav
Nosislav
Šatov
Židlochovice
Nikolčice
Nosislav
Rajhrad
Velké Němčice
Havraníky
Nosislav
Velké Němčice
Nosislav
Nosislav
Otnice
Nosislav
Havraníky
Nosislav
Vranovice
Bořetice
Nosislav
Přibice
Šakvice
Šitbořice
k
2006
2006
2006
2006
18,9
18,9
18,9
18,9
18,8
18,8
18,8
18,8
18,7
18,7
18,7
18,7
18,7
18,7
18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
18,4
18,4
18,4
18,4
18,3
18,2
18,2
18,2
18,1
18,1
18,1
18,0
18,0
18,0
17,8
17,6
17,5
17,5
17,3
17,3
17,3
17,2
17,0
A
T
KE
MA
- 39 -
20
21
21
20
21
20
21
21
20
20
20
21
21
21
20
21
21
20
20
21
20
20
21
21
21
21
21
21
20
20
20
20
21
20
21
20
20
20
20
21
20
20
20
21
2006
2006
2006
2004
2006
2005
„
Zweigeltrebe
Odrůda byla vyšlechtěna v 30. letech minulého století v Klosterneuburgu F. Zweigeltem. Pochází z křížení
odrůd „Svatovavřinecké“ x „Frankovka“. Za účelem dosažení dobré jakosti vína se musí hrozny vždy
odzrnit. Třapina je totiž bohatá chlorofylem a nesmí se vyluhovat do moštu. Jinak jsou vína neharmonicky
trpká. V dobrých ročnících kvalitní vína, bohaté barvy do fialova, s jemnou tříslovinou.
ZW19
ZW01
ZW16
ZW32
ZW26
ZW24
ZW35
ZW14
ZW33
ZW07
ZW04
ZW18
ZW12
ZW10
ZW03
ZW15
ZW08
ZW23
ZW34
ZW05
ZW29
ZW25
ZW22
ZW17
ZW02
ZW36
ZW28
ZW27
ZW13
ZW09
ZW20
ZW06
ZW11
ZW21
ZW31
ZW30
Páviš Vlastimil, 180
Přibice
Šťastný František, 483 Blučina
Vintrlík Pavel, 541
Velké Němčice
Sedláček Radomír, 69 Rajhrad
Znovín Znojmo a.s.
Znojmo
Vinařství Jamborovi, 71 Bořetice
Bírešová Vlaďka
Křepice
Dostál Jan, 582
Hrušovany u Brna
Rubeš Vít, 2
Křepice
Hlaváček Oldřich, 53
Nosislav
Váňa Libor, 314
Nosislav
Kosina David, 237
Velké Němčice
ZEMOS a.s.
Velké Němčice
Mahovský František, 64 Přísnotice
Šoustal Milan Ing., 169 Syrovice
Helma Jaroslav ml., 193 Velké Němčice
Mrkvica Miroslav, 446 Velké Němčice
Richter Jaromír, 481
Velké Němčice
Hytych Jan
Měnín
Brychta Josef, 184
Nosislav
Hlaváček Miroslav, 402 Nosislav
Lang Antonín, 167
Nosislav
Veselý Radek, 330
Velké Němčice
Straka Jan, 72
Kurdějov
Nečas Radek, 47
Velké Němčice
Mahovský Jaroslav, 298 Uherčice
Vinařství Flajšinger
Židlochovice
Měřínský Jiří, 339
Nosislav
Urbánek Josef, 237
Velké Němčice
Urban Jiří, 89
Radostice
Fridrich Jiří
Hustopeče
Zeman Ivan, 310
Šakvice
Šopík, 273
Velké Němčice
Klein Stanislav, 76
Nosislav
Wendsche Peter, MUDr., 604 Židlochovice
Klvač František, 417
Otnice
2005
19 19,3
2006 p
19 19,2
barique 19 19,2
19 19,1
2006 ps.
19 19,1
2006 ps.
19 19,0
19 19,0
19 18,9
2006
19 18,9
19 18,9
19 18,8
19 18,8
22°
19 18,8
19 18,7
19 18,7
19 18,7
19 18,7
19 18,7
19 18,6
19 18,6
19 18,6
19 18,6
19 18,6
19 18,4
19 18,4
19 18,2
2006 ps.
19 18,2
19 18,1
19 18,1
19 18,0
2006 p
19 17,9
19 17,9
19 17,9
19 17,8
19 17,8
19 17,4
A
T
KE
MA
NOX ET AMOR VINUMQUE NIHIL MODERABILE SUADENT
- 40 -
A
T
KE
MA
- 41 -
Na trase Nosislav - Velké Němčice (Boudky)
• zprostředkování nákupu a prodeje
ojetých osobních a užitkových vozidel
• výkup vozů za hotové
• odběr vozů protihodnotou
• možnost prodeje na leasing
• v areálu autobazaru čerpací stanice LPG
A
T
KE
MA
- 42 -
A
T
KE
MA
- 43 -
A
T
KE
MA
- 44 -
A
T
KE
MA
- 45 -
A
T
KE
MA
- 46 -
A
T
KE
MA
- 47 -
A
T
KE
MA
- 48 -
A
T
KE
MA
servis a spotřební materiály na tiskárny
HP a Minolta
- 49 -
A
T
KE
MA
- 50 -
A
T
KE
MA
Tisk: Bačík Pohořelice, tel.: 519 425 897

Podobné dokumenty

Nosislav 2008 pdf - Výstava vín Velké Němčice

Nosislav 2008 pdf - Výstava vín Velké Němčice Vítězové odrůd - výstava vín v NOSISLAVI – 2008

Více

Nosislav 2011 pdf - Výstava vín Velké Němčice

Nosislav 2011 pdf - Výstava vín Velké Němčice CH05 MT03 MM12 NG07 PA02 RB16 RŠ02 RR07 RV02 SG25 HB02 SMB03 SZ07 VZ13 ROS07 AN01 CMO13 CSG03 DOR10 FR17 MP10 RM08 SMČ11 VAV03 ZW09

Více

Latinská přísloví

Latinská přísloví Ave Caesar, morituri te salutant - buď zdráv císaří, ti kdož jdou na smrt, tě zdraví Beati pauperes spiritu. Blahoslavení chudí duchem. Beati possidentes - blažení, kdož mají Bella gerant alii * Vá...

Více

Mezinárodní soudní pravomoc při žalobách proti členům orgánů

Mezinárodní soudní pravomoc při žalobách proti členům orgánů Z rozsudku je patrné, že SDEU měl za to, že nizozemské soudy nezjistily skutkové okolnosti dostatečně na to, aby vůbec bylo možno otázku mezinárodní pravomoci soudů příslušných k rozhodnutí o předm...

Více

Opusový zoznam

Opusový zoznam Klecza Žalobín,Vranov nad Topľou Rožňava,gymnazialní kostel Dolní Bojanovice Tanvald,farní kostel Andělská Hora,Bruntál, Lodygowice Przemysl,kostel Františkánu Šurice,Lučenec Ves,Frydlant v Čechách...

Více

Měřicí přístroje

Měřicí přístroje Digitální (DAB+) nebo internetové rádio? Otázka, kterou si klade snad každý, kdo uvažuje o koupi nového rádia. Obě varianty přinášejí řadu výhod, které hrají důležitou roli při volbě mezi těmito dv...

Více