Ceník plastových a hliníkových komínových výrobků

Transkript

Ceník plastových a hliníkových komínových výrobků
07/2014
produktový katalog - ceník
Komínové
systémy
KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST
SYSTÉM HLINÍK PØÍSLUŠENSTVÍ
www.ricomgas.cz
ÚVOD
Katalog komponentù plastového a hliníkového systému RICOMgas slouží
k navrhování, montáži a používání systému odvodu spalin a pøívodu
spalovacího vzduchu.
Navrhování komínových prvkù zahrnuje:
- urèení pøípojného místa na stranì spotøebièe
- urèení místa vyústìní odpovídajícího prvku
- sestavy úseku komínu - geometricko-funkèní urèení prvkù k pøipojení
od spotøebièù až ke komínové hlavì
- dodržení celkové pøípustné délky úseku komínu
- vyhotovení objednávky pro již urèené prvky
Pravidla pro použití:
- plastové komínové vložky teplota spalin max. do 120°
- hliníkové komínové vložky teplota spalin max. do 200°
- souèástí každého komponentu je silikonové tìsnìní, které dokonale
utìsní systém a zabrání tak nežádoucím únikùm spalin mimo komínový
systém.
- pøi montáži musí být dodrženy veškeré normy a platné pøedpisy.
- komínové systémy splòují veškeré podmínky pro použití jako komínová
vložka odvodu spalin od spotøebièe, viz. PROHLÁŠENÍ O SHODÌ
- výrobky jsou certifikovány dle EN
Zmìny a novinky v ceníku
- Pøidán nový typ flexibilní PP hadice - strana 8
- Sníženy ceny u prvkù jednoduchého plastového systému v DN 200
- V systému jednoduchého hliníku pøibyla u vybraných prvkù možnost nákupu
tzv. MULTIPACKÙ se zvýhodnìnou cenou (strana 19 a 20)
OBSAH A KONTAKTY
- strana -
Úvod
-2-
Obsah a kontakty
-3-
Kaskádové systémy
-5-
Jednoduchý systém - Plast
-6-
Koaxiální systém - Plast / Lakovaný plech
- 17 -
Jednoduchý systém - Hliník
- 19 -
Koaxiální systém - Hliník / Lakovaný plech
- 22 -
Vìnujte pozornost
- 25 -
Prohlášení o shodì
- 29 -
Prohlášení o vlastnostech
- 30 -
Charakteristika dle ÈSN EN 14471
- 32 -
RICOM gas, s.r.o.
Na Bìlidle 1135
460 06 Liberec 6
IÈ:
25414852
DiÈ: CZ25414852
WEB: www.ricomgas.cz
Technické oddìlení
Jaroslav Bøezina
737 230 680
[email protected]
Verze 20140618
RICOM gas, s.r.o.
SKLAD, EXPEDICE
Tovární 319
471 54 Cvikov
TEL: 487 751 070 - objednávky
FAX: 487 521 897 - objednávky
EMAIL: [email protected]
Objednávky
Petra Elstnerová
737 230 682
[email protected]
Platí od 18.6.2014 do vydání nového
-3-
PLASTOVÝ KASKÁDOVÝ SYSTÉM
4
3
2
1
1 Redukce se zpìtnou klapkou
2
Koleno
3 Odboèka
4 Zátka
2 KOTLE - Pøipojení odvodu spalin pro kaskádu 2 ks kotlù
Kód
Popis
DN
Kè
45211080
Kaskádový systém pro dva kotle. Sbìraè DN 110, napojení DN 80.
110
6 955
45212580
Kaskádový systém pro dva kotle. Sbìraè DN 125, napojení DN 80.
125
7 995
45216080
Kaskádový systém pro dva kotle. Sbìraè DN 160, napojení DN 80.
160
9 290
452160110 Kaskádový systém pro dva kotle. Sbìraè DN 160, napojení DN 110.
160
11 685
45220080
200
12 585
200
15 505
DN
Kè
Kaskádový systém pro dva kotle. Sbìraè DN 200, napojení DN 80.
452200110 Kaskádový systém pro dva kotle. Sbìraè DN 200, napojení DN 110.
3 KOTLE - Pøipojení odvodu spalin pro kaskádu 3 ks kotlù
Kód
Popis
45311080
Kaskádový systém pro tøi kotle. Sbìraè DN 110, napojení DN 80.
110
10 080
45312580
Kaskádový systém pro tøi kotle. Sbìraè DN 125, napojení DN 80.
125
11 445
45316080
Kaskádový systém pro tøi kotle. Sbìraè DN 160, napojení DN 80.
160
13 330
453160110
Kaskádový systém pro tøi kotle. Sbìraè DN 160, napojení DN 110.
160
16 925
45320080
Kaskádový systém pro tøi kotle. Sbìraè DN 200, napojení DN 80.
200
17 625
453200110
Kaskádový systém pro tøi kotle. Sbìraè DN 200, napojení DN 110.
200
22 005
DN
Kè
4 KOTLE - Pøipojení odvodu spalin pro kaskádu 4 ks kotlù
Kód
-4-
Popis
45411080
Kaskádový systém pro ètyøi kotle. Sbìraè DN 110, napojení DN 80.
110
13 210
45412580
Kaskádový systém pro ètyøi kotle. Sbìraè DN 125, napojení DN 80.
125
14 900
45416080
Kaskádový systém pro ètyøi kotle. Sbìraè DN 160, napojení DN 80.
160
17 375
454160110
Kaskádový systém pro ètyøi kotle. Sbìraè DN 160, napojení DN 110.
160
22 165
45420080
Kaskádový systém pro ètyøi kotle. Sbìraè DN 200, napojení DN 80.
200
22 665
454200110
Kaskádový systém pro ètyøi kotle. Sbìraè DN 200, napojení DN 110.
200
28 505
PLASTOVÝ KASKÁDOVÝ SYSTÉM
Prvky kaskád
Sbìraè s odboèkou pro 1 kotel
Kód
Popis
Kè
15110110
Prodloužení s odboèkou DN 110/110/45°
1345
15125110
Prodloužení s odboèkou DN 125/110/45°
1670
15160110
Prodloužení s odboèkou DN 160/110/45°
2260
1520080
Prodloužení s odboèkou DN 200/80/45°
3255
15200110
Prodloužení s odboèkou DN 200/110/45°
3520
Koleno 87°
Kód
10110T
Popis
Koleno 87°
DN
Kè
110
155
Revizní víèko s odtokem kondenzátu
Kód
Popis
DN
Kè
41110
Víèko revizní s odtokem
110
695
41125
Víèko revizní s odtokem
125
1085
41160
Víèko revizní s odtokem
160
1205
41200T
Víèko revizní s odtokem
200
2505
41250T
Víèko revizní s odtokem
250
2815
Sifon
Kód
sifon28
Kód
4211080
42110160
Popis
Sifon
Popis
Adaptér se zpìtnou
klapkou 110/80
Adaptér se zpìtnou
klapkou 110/160/110
DN
Kè
28
535
DN
Kè
80
2145
110
2815
Adaptér se zpìtnou klapkou
Adaptér
Kód
3680110
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
Popis
Adaptér DN 80 / DN 110
DN
Kè
80
630
-5-
JEDNODUCHÝ SYSTÉM - PLAST
Trubka
Trubka pro venkovní instalace
Popis: Trubka délky 1000 mm odolná proti UV záøení
Kód
Popis
DN Kè
Kód
Popis
DN Kè
20060B
Trubka - prodloužení 250mm
60
100
22075C
Trubka - prodloužení 1000mm, UV odolné
75
235
20075T
Trubka - prodloužení 250mm
75
125
22080C
Trubka - prodloužení 1000mm, UV odolné
80
260
20080B
Trubka - prodloužení 250mm
80
130
22100C
Trubka - prodloužení 1000mm, UV odolné
100 450
20100B
Trubka - prodloužení 250mm
100 190
22110C
Trubka - prodloužení 1000mm, UV odolné
110 420
20110T
Trubka - prodloužení 250mm
110 180
22125C
Trubka - prodloužení 1000mm, UV odolné
125 565
20125T
Trubka - prodloužení 250mm
125 235
22160C
Trubka - prodloužení 1000mm, UV odolné
160 765
20160T
Trubka - prodloužení 250mm
160 235
20200B
Trubka - prodloužení 250mm
200 615
20250T
Trubka - prodloužení 250mm
250 1785
Kód
Popis
Spojka
DN Kè
21060B
Trubka - prodloužení 500mm
60
135
21075T
Trubka - prodloužení 500mm
75
145
21080B
Trubka - prodloužení 500mm
80
155
21100B
Trubka - prodloužení 500mm
100 210
21110T
Trubka - prodloužení 500mm
110 180
21125T
Trubka - prodloužení 500mm
125 265
21160T
Trubka - prodloužení 500mm
160 390
39060B
Spojka
60
290
21200B
Trubka - prodloužení 500mm
200 910
39075T
Spojka
75
310
21250T
Trubka - prodloužení 500mm
250 2275
39080B
Spojka
80
355
21315T
Trubka - prodloužení 500mm
315 3670
39100B
Spojka
100 500
39110T
Spojka
110 375
39125T
Spojka
125 420
39160T
Spojka
160 465
Kód
Popis
DN Kè
22060B
Trubka - prodloužení 1000mm
60
180
22075T
Trubka - prodloužení 1000mm
75
235
22080B
Trubka - prodloužení 1000mm
80
210
22100B
Trubka - prodloužení 1000mm
100 345
22110T
Trubka - prodloužení 1000mm
110 325
22125T
Trubka - prodloužení 1000mm
125 435
22160T
Trubka - prodloužení 1000mm
160 585
22200B
Trubka - prodloužení 1000mm
200 1405
22250T
Trubka - prodloužení 1000mm
250 3130
22315T
Trubka - prodloužení 1000mm
315 5435
Kód
Popis
Tìsnìní
Popis: Tìsnìní jsou souèástí dodávky všech prvkù
sortimentu pevný plast
Kód
Kód
Popis
DN Kè
19060B
Trubka - prodloužení 2000mm
60
325
19075T
Trubka - prodloužení 2000mm
75
355
19080B
Trubka - prodloužení 2000mm
80
365
19100B
Trubka - prodloužení 2000mm
100 545
19110T
Trubka - prodloužení 2000mm
110 500
19125T
Trubka - prodloužení 2000mm
125 690
19160T
Trubka - prodloužení 2000mm
160 975
19200B
Trubka - prodloužení 2000mm
200 2505
19250T
Trubka - prodloužení 2000mm
250 4775
19315T
Trubka - prodloužení 2000mm
315 9110
-6-
DN Kè
Popis
DN Kè
31060
Tìsnìní
60
40
31075
Tìsnìní
75
75
31080
Tìsnìní
80
45
31100
Tìsnìní
100
45
31110
Tìsnìní
110
45
31125
Tìsnìní
125 100
31160
Tìsnìní
160 100
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
JEDNODUCHÝ SYSTÉM - PLAST
Flexibilní komínová vložka
Spojka flex
Popis: Ohebná vložka
maximální délka kluba DN 75 je 30m
maximální délka kluba ostatních je 25m
Kód
Popis
Popis: Spojka dvou flexibilních vložek
DN Kè
Kód
Popis
DN Kè
24075
Trubka flex
75
310
23075
Spojka Flex/Flex
75
520
24090
Trubka flex
90
335
23090
Spojka Flex/Flex
90
705
24110
Trubka flex
110 365
2390110
Spojka Flex DN 90 / Flex DN 110
90
775
24125
Trubka flex
125 435
23110
Spojka Flex/Flex
110 765
24140
Trubka flex
140 485
23125
Spojka Flex/Flex
125 920
23140
Spojka Flex/Flex
140 1825
Pøechod P/F - spodní
Pøechod F/P - vrchní
Popis: Pøechod z flexibilního systému na pevný
Popis: Pøechod z pevného systému na flexibilní
Kód
Popis
DN Kè
Kód
Popis
DN Kè
26075
Pøechodka pevná DN 75 / Flex DN 75
75
410
27075
Pøechodka Flex DN 75 / pevná DN 75
75
500
268075
Pøechodka pevná DN 80 / Flex DN 75
80
430
277580
Pøechodka Flex DN 75 / pevná DN 80
75
450
267590
Pøechodka pevná DN 75 / Flex DN 90
75
545
279080
Pøechodka Flex DN 90 / pevná DN 80
90
520
268090
Pøechodka pevná DN 80 / Flex DN 90
80
550
2790110
Pøechodka Flex DN 90 / pevná DN 110
90
630
26100110
Pøechodka pevná DN 100 / Flex DN 110
100 655
27110
Pøechodka Flex DN 110 / pevná DN 110
110 655
26110
Pøechodka pevná DN 110 / Flex DN 110
110 610
27125
Pøechodka Flex DN 125 / pevná DN 125
125 625
26125
Pøechodka pevná DN 125 / Flex DN 125
125 765
27140160
Pøechodka Flex DN 140 / pevná DN 160
140 1395
26125140
Pøechodka pevná DN 125 / Flex DN 140
125 1075
Flexibilní plastový systém DN 80
Popis: Flexibilní systém bez nutnosti použití pøechodových adaptérù.
Spodní P/F i vrchní F/P adaptér je pevnou souèástí trubky.
Kód
Popis
DN Kè
F21080C
Flexibilní trubka - prodloužení 500mm
80
195
F22080C
Flexibilní trubka - prodloužení 1000mm
80
345
F23080C
Flexibilní trubka - prodloužení 1500mm
80
500
F19080C
Flexibilní trubka - prodloužení 2000mm
80
24080C
Flexibilní trubka - volitelná délka od 6m viz (*)
Koleno 90° zkrácené šroubovací
vè. spodní pøechodky pevná/flex
Kód
F10080BS
Popis
Koleno 90° - zkácené - se spodní pøechodkou
DN Kè
80
535
660
80 310/m
(*) - Volitelné délky 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 metrù obsahují
spodní P/F a vrchní F/P adaptér, který je pevnou souèástí.
- Volitelná délka 30 metrù obsahuje dva spodní adaptéry P/F.
- Maximální délka je 30 m.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
-7-
JEDNODUCHÝ SYSTÉM - PLAST
Flexibilní komínová vložka s pøechodkami - bílá
Popis: ohebná vložka s pøechodkami po 0,5m
maximální délka kluba DN100 je 25m
maximální délka kluba DN60 a DN80 je 50m
Kód
Popis
DN Kè
24060B
Trubka flex - bílá - pøechodky po 0,5 m
60
280
24080B
Trubka flex - bílá - pøechodka po 0,5 m
80
345
24100B
Trubka flex - bílá - pøechodka po 0,5 m
100 390
* souèástí dodávky není tìsnìní - nutno doobjednat samostatnì
Tìsnìní
Kód
Popis
DN Kè
31060
Tìsnìní
60
40
31080
Tìsnìní
80
45
31100
Tìsnìní
100
45
Koleno redukované DN 60/80
Koleno 90° - zkrácené - šroubovací
118 mm
Kód
1006080B
-8-
Popis
Redukované koleno DN 60 na DN 80
Kè
350
Kód
10080BS
Popis
Koleno 90° - zkrácené - šroubovací
DN Kè
80
350
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
JEDNODUCHÝ SYSTÉM - PLAST
T-Kus se zakládací konzolí
Koleno 87° se zakládací konzolí
Kód
Popis
DN Kè
Kód
Popis
DN Kè
47060
Zakládací koleno s konzolí
60
820
49060
Zakládací T-kus s konzolí
60
895
47075
Zakládací koleno s konzolí
75
795
49075
Zakládací T-kus s konzolí
75
875
47080
Zakládací koleno s konzolí
80
840
49080
Zakládací T-kus s konzolí
80
905
47110
Zakládací koleno s konzolí
110 915
49110
Zakládací T-kus s konzolí
110 1050
47125
Zakládací koleno s konzolí
125 1165
49125
Zakládací T-kus s konzolí
125 1835
47160
Zakládací koleno s konzolí
160 1345
49160
Zakládací T-kus s konzolí
160 2550
47200
Zakládací koleno s konzolí
200 3940
49200
Zakládací T-kus s konzolí
200 4990
47250
Zakládací koleno s konzolí
250 8075
49250
Zakládací T-kus s konzolí
250 7245
47315
Zakládací koleno s konzolí
315 14355
48060
Konzole pro T-kus
60
555
46060
Konzole pro koleno
60
645
48075
Konzole pro T-kus
75
575
46075
Konzole pro koleno
75
665
48080
Konzole pro T-kus
80
590
46080
Konzole pro koleno
80
685
48110
Konzole pro T-kus
110 665
46110
Konzole pro koleno
110 755
48125
Konzole pro T-kus
125 755
46125
Konzole pro koleno
125 865
48160
Konzole pro T-kus
160 905
46160
Konzole pro koleno
160 965
48200
Konzole pro T-kus
200 1015
46200
Konzole pro koleno
200 1095
48250
Konzole pro T-kus
250 1030
46250
Konzole pro koleno
250 1155
46300
Konzole pro koleno
300 1705
Koleno 87°
Koleno 30° a 45°
Kód
Popis
DN Kè
Kód
Popis
DN Kè
11080B/30
Koleno 30st
80
150
10060B
Koleno 87st
60
130
11100/30
Koleno 30st
100 285
10075T
Koleno 87st
75
160
11110T/30
Koleno 30st
110 205
10080B
Koleno 87st
80
105
11125T/30
Koleno 30st
125 325
10100B
Koleno 87st
100 170
11160T/30
Koleno 30st
160 705
10110T
Koleno 87st
110 155
11200T/30
Koleno 30st
200 1820
10125T
Koleno 87st
125 300
11250T/30
Koleno 30st
250 5375
10160T
Koleno 87st
160 410
11315T/30
Koleno 30st
315 10735
10200B
Koleno 87st
200 1565
10250T
Koleno 87st
250 6390
10315T
Koleno 87st
315 13090
Kód
Popis
DN Kè
11060B
Koleno 45st
60
130
11075T
Koleno 45st
75
155
11080B
Koleno 45st
80
105
11100B
Koleno 45st
100 255
11110T
Koleno 45st
110 145
11125T
Koleno 45st
125 300
11160T
Koleno 45st
160 410
11200B
Koleno 45st
200 1790
11250T
Koleno 45st
250 5435
11315T
Koleno 45st
315 11635
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
-9-
JEDNODUCHÝ SYSTÉM - PLAST
Revizní koleno 45°
Kód
Revizní koleno 87°
Popis
DN Kè
Kód
Popis
DN Kè
43075T
Revizní koleno 45st
75
655
12075T
Revizní koleno 87st
75
510
43080B
Revizní koleno 45st
80
755
12080B
Revizní koleno 87st
80
480
43110T
Revizní koleno 45st
110 865
12100T
Revizní koleno 87st
100 555
43125T
Revizní koleno 45st
125 1255
12110T
Revizní koleno 87st
110 575
43160T
Revizní koleno 45st
160 1855
12125T
Revizní koleno 87st
125 1260
12160T
Revizní koleno 87st
160 1690
12200B
Revizní koleno 87st
200 1775
12250T
Revizní koleno 87st
250 8000
12315T
Revizní koleno 87st
315 15275
Revizní koleno pravé 87°
Revizní koleno pravé 45°
Kód
Popis
DN Kè
Kód
Popis
DN Kè
51110T
Revizní koleno 45st pravé
110 865
14110T
Revizní koleno 87st pravé
110 865
51125T
Revizní koleno 45st pravé
125 1260
14125T
Revizní koleno 87st pravé
125 1260
51160T
Revizní koleno 45st pravé
160 1855
14160T
Revizní koleno 87st pravé
160 1855
Revizní koleno levé 45°
Kód
Popis
Revizní koleno levé 87°
DN Kè
Kód
Popis
DN Kè
50110T
Revizní koleno 45st levé
110 865
13110T
Revizní koleno 87st levé
110 865
50125T
Revizní koleno 45st levé
125 1260
13125T
Revizní koleno 87st levé
125 1260
50160T
Revizní koleno 45st levé
160 1855
13160T
Revizní koleno 87st levé
160 1855
- 10 -
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
JEDNODUCHÝ SYSTÉM - PLAST
T-Kus kontrolní
T - Kus
Popis: Volitelná délka kontrolní èásti L
L
Standardnì L=30 cm
Kód
Popis
DN Kè
25060B
T-kus
60
210
25075T
T-kus
75
265
25080B
T-kus
80
275
25100B
T-kus
100 435
53075T
T-kus kontrolní, volitelná délka
75
475
25110T
T-kus
110 355
53080B
T-kus kontrolní, volitelná délka
80
475
25125T
T-kus
125 1085
53100B
T-kus kontrolní, volitelná délka
100 830
25160T
T-kus
160 1645
53110T
T-kus kontrolní, volitelná délka
110 500
25200T
T-kus
200 3045
53125T
T-kus kontrolní, volitelná délka
125 925
25250T
T-kus
250 4610
53160T
T-kus kontrolní, volitelná délka
160 1810
T - Kus revizní vertikální
Kód
Popis
DN Kè
Revizní kus šroubovací
Popis: Použitelný v horizontálním i vertikálním smìru
Kód
Popis
DN Kè
Kód
Popis
DN Kè
17075T
T-kus revizní vertikální
75
510
16075T
Revizní kus horizontální i vertikální
75
250
17080B
T-kus revizní vertikální
80
610
16080B
Revizní kus horizontální i vertikální
80
355
17100B
T-kus revizní vertikální
100 630
16100B
Revizní kus horizontální i vertikální
100 675
17110T
T-kus revizní vertikální
110 745
16110T
Revizní kus horizontální i vertikální
110 360
17125T
T-kus revizní vertikální
125 1425
16125T
Revizní kus horizontální i vertikální
125 880
17160T
T-kus revizní vertikální
160 2065
16160T
Revizní kus horizontální i vertikální
160 1425
16200T
Revizní kus horizontální i vertikální
200 3255
16250T
Revizní kus horizontální i vertikální
250 5775
16315T
Revizní kus horizontální i vertikální
315 15275
T - Kus revizní s odtokem
Kód
Popis
Revizní kus šroubovací s odtokem
DN Kè
Kód
Popis
DN Kè
18075T
T-kus revizní vertikální s odtokem
75
510
16075OH
Revizní kus horizontální s odtokem
75
325
18080B
T-kus revizní vertikální s odtokem
80
610
16080OH
Revizní kus horizontální s odtokem
80
545
18100B
T-kus revizní vertikální s odtokem
100 655
16100OH
Revizní kus horizontální s odtokem
100 575
18110T
T-kus revizní vertikální s odtokem
110 745
16110OH
Revizní kus horizontální s odtokem
110 575
18125T
T-kus revizní vertikální s odtokem
125 1425
16125OH
Revizní kus horizontální s odtokem
125 1075
18160T
T-kus revizní vertikální s odtokem
160 1870
16160OH
Revizní kus horizontální s odtokem
160 1515
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
- 11 -
JEDNODUCHÝ SYSTÉM - PLAST
Zachytávaè kondenzátu horizontální
Kód
Popis
Víèko
DN Kè
Kód
Popis
DN Kè
55080B
Zachytávaè kondenzátu horizontální
80
205
29060B
Víèko
60
345
55110T
Zachytávaè kondenzátu horizontální
110 225
29075T
Víèko
75
355
55125T
Zachytávaè kondenzátu horizontální
125 240
29075Š
Víèko šroubovací
75
355
55160T
Zachytávaè kondenzátu horizontální
160 290
29080B
Víèko
80
355
29100B
Víèko
100 400
29110T
Víèko
110 400
29125T
Víèko
125 410
29160T
Víèko
160 765
Zachytávaè kondenzátu vertikální
Kód
Popis
Víèko s odtokem
DN Kè
Kód
Popis
DN Kè
56080B
Zachytávaè kondenzátu vertikální
80
480
28060B
Víèko revizní s odtokem
60
365
56110T
Zachytávaè kondenzátu vertikální
110 505
28075T
Víèko revizní s odtokem
75
390
56125T
Zachytávaè kondenzátu vertikální
125 525
28075Š
Víèko revizní šroubovací s odtokem
75
390
56160T
Zachytávaè kondenzátu vertikální
160 595
28080B
Víèko revizní s odtokem
80
355
28100B
Víèko revizní s odtokem
100 435
28110T
Víèko revizní s odtokem
110 435
28125T
Víèko revizní s odtokem
125 655
28160T
Víèko revizní s odtokem
160 795
28200B
Víèko revizní s odtokem
200 1060
Zátka
Revizní zátka s tìsnìním
Kód
Popis
DN Kè
44075T
Zátka
75
75
44110T
Zátka
110
95
44125T
Zátka
125 170
44160T
Zátka
160 310
- 12 -
Kód
44080B
Popis
Zátka revizní s tìsnìním
DN Kè
80
240
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
JEDNODUCHÝ SYSTÉM - PLAST
Adaptér se zpìtnou klapkou
Rozdìlovaèe a Sluèovaèe
Rozdìlovaè
Kód
Popis
4211080
Adaptér se zpìtnou klapkou 110/80
4212580
42110160
DN Kè
Kód
Sluèovaè
Popis
DN Kè
80 2145
R601006060
Rozdìlovaè 60/100 na 2X 60
1495
Adaptér se zpìtnou klapkou 125/80
80 2320
R601006075
Rozdìlovaè 60/100 na 60 a 75
1410
Adaptér se zpìtnou klapkou 110/160/110
110 2815
R601007575
Rozdìlovaè 60/100 na 2X 75
1495
R601007580
Rozdìlovaè 60/100 na 75 a 80
1460
R601008080
Rozdìlovaè 60/100 na 2X 80
1495
R601008075
Rozdìlovaè 60/100 na 80 a 75
1460
R801257575
Rozdìlovaè 80/125 na 2X 75
1755
R801258080
Rozdìlovaè 80/125 na 2X 80
1755
S606060100
Sluèovaè z 2X 60 na 60/100
1755
S808080125
Sluèovaè z 2X 80 na 80/125
1755
Adaptér
Redukce
Kód
Popis
DN Kè
366075
Adaptér z DN 60 na DN 75
60
420
366080
Adaptér z DN 60 na DN 80
60
400
3660100
Adaptér z DN 60 na DN 100
60
465
3660110
Adaptér z DN 60 na DN 110
60
595
3660125
Adaptér z DN 60 na DN 125
60
765
3660160
Adaptér z DN 60 na DN 160
60
865
367075
Adaptér z DN 70 na DN 75
70
325
367080
Adaptér z DN 70 na DN 80
70
485
367560
Redukce z DN 75 na DN 60
75
325
367580
Adaptér z DN 75 na DN 80
75
500
368060
Redukce z DN 80 na DN 60
80
455
3675110
Adaptér z DN 75 na DN 110
75
545
368075
Redukce z DN 80 na DN 75
80
500
3675125
Adaptér z DN 75 na DN 125
75
695
3610075
Redukce z DN 100 na DN 75
100 670
3675160
Adaptér z DN 75 na DN 160
75
895
3610080
Redukce z DN 100 na DN 80
100 630
3680100
Adaptér z DN 80 na DN 100
80
585
3611080
Redukce z DN 110 na DN 80
110 630
3680110
Adaptér z DN 80 na DN 110
80
630
36110100
Redukce z DN 110 na DN 100
110 655
3680125
Adaptér z DN 80 na DN 125
80
800
3612575
Redukce z DN 125 na DN 75
125 735
3680160
Adaptér z DN 80 na DN 160
80
905
3612580
Redukce z DN 125 na DN 80
125 760
36100110
Adaptér z DN 100 na DN 110
100 675
36125100
Redukce z DN 125 na DN 100
125 905
36100125
Adaptér z DN 100 na DN 125
100 830
36125110
Redukce z DN 125 na DN 110
125 965
36100160
Adaptér z DN 100 na DN 160
100 915
36140125
Redukce z DN 140 na DN 125
140 820
36110125
Adaptér z DN 110 na DN 125
110 830
36200160
Redukce z DN 200 na DN 160
200 2470
36110160
Adaptér z DN 110 na DN 160
110 940
36250160
Redukce z DN 250 na DN 160
250 1985
36125160
Adaptér z DN 125 na DN 160
125 965
36250200
Redukce z DN 250 na DN 200
250 2835
36125200
Adaptér z DN 125 na DN 200
125 1735
36125250
Adaptér z DN 125 na DN 250
125 4200
36160200
Adaptér z DN 160 na DN 200
160 1735
36160250
Adaptér z DN 160 na DN 250
160 3875
36200250
Adaptér z DN 200 na DN 250
200 2625
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
Kód
Popis
DN Kè
- 13 -
JEDNODUCHÝ SYSTÉM - PLAST
Nerezová komínová hlavice
Kód
Popis
Koaxiální komínek
DN Kè
34075V
Nerezová komínová hlavice
75
875
34080V
Nerezová komínová hlavice
80
795
34100V
Nerezová komínová hlavice
100 840
34110V
Nerezová komínová hlavice
110 1005
34125V
Nerezová komínová hlavice
125 1765
34160V
Nerezová komínová hlavice
160 1400
Komínová hlavice lakovaná ocel
Kód
Popis
DN Kè
PP60/100DDBR Komínek koaxiální 60/100 - èervený
60 1695
PP60/100DDBS Komínek koaxiální 60/100 - èerný
60 1695
PP80/125DDBR Komínek koaxiální 80/125 - èervený
80 1695
PP80/125DDBS Komínek koaxiální 80/125 - èerný
80 1695
Prùchod støechou rovný
Kód
Popis
DN Kè
34060
Komínová hlavice lakovaná ocel
60
34075
Komínová hlavice lakovaná ocel
75 1035
865
34080
Komínová hlavice lakovaná ocel
80
34100
Komínová hlavice lakovaná ocel
100 1000
34110
Komínová hlavice lakovaná ocel
110 1100
34125
Komínová hlavice lakovaná ocel
125 1100
Kód
34160
Komínová hlavice lakovaná ocel
160 1125
ZB125FDK
820
Plastová komínová hlavice
Kód
ZB80AKPP
- 14 -
Popis
Plastová komínová hlavice
Popis
Prùchod støechou rovný
DN Kè
125 545
Prùchod støechou 25° - 50°
DN Kè
80
865
Kód
Popis
DN Kè
ZB125UBPR
Prùchod støechou 25°-50° èervený
125 805
ZB125UBPS
Prùchod støechou 25°-50° èerný
125 805
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
JEDNODUCHÝ SYSTÉM - PLAST
Ukonèovací kryt komínu
Hlavice pro sání vzduchu
Popis: S možností pøisávání nebo odvìtrání
Kód
ZB80SCHA
ZB100SCHA
Popis
Ukonèovací kryt komínu s možností pøisávání
40x40cm (upravitelný na 30x30)
Ukonèovací kryt komínu s možností pøisávání
40x40cm (upravitelný na 30x30)
DN Kè
80 1590
Kód
Popis
DN Kè
TERMA08I
Nerezová hlavice sání - horinzontální
80
180
TERM08P
Plastová hlavice sání - horinzontální
80
125
100 1945
Nerezová hlavice výfuku
Ukonèovací kryt komínu
Popis: S možností pøisávání nebo odvìtrání
Kód
ZB80SCH-AL
Popis
Ukonèovací kryt komína s možností pøisávání ,
30x30 cm
DN Kè
80 1460
Kód
Popis
DN Kè
TERM06I
Nerezová hlavice výfuku - horinzontální
60
275
TERM08I
Nerezová hlavice výfuku - horinzontální
80
245
TERM10I
Nerezová hlavice výfuku - horinzontální
100 310
Horizontální komínek
Popis: Délka 1000 mm
Kód
Popis
DN Kè
45S08P
Horizontální komínek s plastovým ukonèením
75
355
45S08N
Horizontální komínek s nerezovým ukonèením
75
410
46S08P
Horizontální komínek s plastovým ukonèením
80
485
46S08N
Horizontální komínek s nerezovým ukonèením
80
510
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
- 15-
JEDNODUCHÝ SYSTÉM - PLAST
Distanèní objímka jednoduchá
Krycí manžeta
Popis: Silikonová manžeta do vnitøního prostøedí
Kód
Popis
DN Kè
Kód
Popis
DN Kè
37060
Vystøeïovací distanèní objímka
60
235
830BG
Krycí manžeta vnitøní
80
37075
Vystøeïovací distanèní objímka
75
200
830CG
Krycí manžeta vnitøní
100 105
37080
Vystøeïovací distanèní objímka
80
225
830DG
Krycí manžeta vnitøní
125 265
37090
Vystøeïovací distanèní objímka
90
230
37100
Vystøeïovací distanèní objímka
100 225
37110
Vystøeïovací distanèní objímka
110 235
37125
Vystøeïovací distanèní objímka
125 255
37160
Vystøeïovací distanèní objímka
160 280
37200
Vystøeïovací distanèní objímka
200 470
37250
Vystøeïovací distanèní objímka
250 520
Distanèní objímka dvojitá
Kotvící prvek
Popis: Fixace a vystøedìní spojených komponentù
Popis: kov/pryž
Kód
Popis
DN Kè
Kód
Popis
90
DN Kè
37060/2
Vystøeïovací distanèní objímka dvojitá
60
225
32075
Kotvící prvek
75
60
37080/2
Vystøeïovací distanèní objímka dvojitá
80
240
32110
Kotvící prvek
110
75
37100/2
Vystøeïovací distanèní objímka dvojitá
100 255
32125
Kotvící prvek
125
90
37110/2
Vystøeïovací distanèní objímka dvojitá
110 275
32160
Kotvící prvek
160 135
37125/2
Vystøeïovací distanèní objímka dvojitá
125 305
37130/2
Vystøeïovací distanèní objímka dvojitá
130 350
37140/2
Vystøeïovací distanèní objímka dvojitá
140 365
37150/2
Vystøeïovací distanèní objímka dvojitá
150 375
37160/2
Vystøeïovací distanèní objímka dvojitá
160 315
37180/2
Vystøeïovací distanèní objímka dvojitá
180 410
37200/2
Vystøeïovací distanèní objímka dvojitá
200 450
37250/2
Vystøeïovací distanèní objímka dvojitá
250 460
37300/2
Vystøeïovací distanèní objímka dvojitá
300 585
Pøíruba pro kotle Immergas
Kód
Popis
DN Kè
40K80
Pøíruba kulatá - sání
80
325
40H80 *
Pøíruba hranatá - výfuk
80
325
* k výfukovým pøírubám je nutno objednat následující tìsnìní
Kód
3.015379
- 16 -
Popis
Tìsnìní pøíruby výfuku
Kè
130
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
KOAXIÁLNÍ SYSTÉM - PLAST / LAKOVANÝ PLECH
Trubka
Revizní koleno
Kód
Popis
DN
Kè
Kód
Popis
DN
Kè
PP60/100R250
Trubka - prodloužení 250mm
60/100 345
PP60/100RB
Revizní koleno 87st
60/100 940
PP80/125R250
Trubka - prodloužení 250mm
80/125 440
PP80/125RB
Revizní koleno 87st
80/125 1190
Kód
Popis
DN
Kè
PP60/100R500
Trubka - prodloužení 500mm
60/100 385
PP80/125R500
Trubka - prodloužení 500mm
80/125 525
Kód
Popis
DN
Kè
PP60/100R1000
Trubka - prodloužení 1000mm
60/100 495
PP80/125R1000
Trubka - prodloužení 1000mm
80/125 830
Kód
PP60/100R2000
Popis
Trubka - prodloužení 2000mm
DN
Revizní T-kus s odvodem
kondenzátu
Revizní koleno
Kè
60/100 1815
Kód
DN
Kè
Revizní T-kus s odvodem kondenzátu
60/100 1755
PP80/125TO
Revizní T-kus s odvodem kondenzátu
80/125 2175
Revizní kus
koleno
Koleno 45°
Kód
Popis
PP60/100TO
Popis
DN
Kè
Kód
Popis
DN
Kè
PP60/100B45
Koleno 45st
60/100 420
PP60/100RS
Revizní kus
60/100 1020
PP80/125B45
Koleno 45st
80/125 600
PP80/125RS
Revizní kus
80/125 1540
Trubka
odtokem kondenzátu
Revizní skoleno
Koleno 87°
Kód
Popis
DN
Kè
Kód
Popis
DN
Kè
PP60/100B90
Koleno 87st
60/100 400
PP60/100KA200
Vertikální trubka s odvodem kondenzátu
60/100 690
PP80/125B90
Koleno 87st
80/125 685
PP80/125KA200
Vertikální trubka s odvodem kondenzátu
80/125 720
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
- 17 -
KOAXIÁLNÍ SYSTÉM - PLAST / LAKOVANÝ PLECH
Koaxiální komínek
Horizontální komínek
Kód
Popis
DN
Kè
PP60/100WD
Horizontální komínek
60/100 1215
PP80/125WD
Horizontální komínek
80/125 1220
Horizontální hlavice
Kód
Popis
DN
Kè
PP60/100DDBR
Komínek koaxiální 60/100 - èervený
60/100 1695
PP60/100DDBS
Komínek koaxiální 60/100 - èerný
60/100 1695
PP80/125DDBR
Komínek koaxiální 80/125 - èervený
80/125 1695
890TH
Horizontální hlavice
60/100 620
PP80/125DDBS
Komínek koaxiální 80/125 - èerný
80/125 1695
890EH
Horizontální hlavice
80/125 960
Prùchod støechou rovný
Kód
Popis
DN
Kè
Krycí manžeta
Popis: Silikonová manžeta do vnitøního prostøedí
Kód
ZB125FDK
Popis
Prùchod støechou rovný
DN
Kè
125
545
DN
Kè
ZB125UBPR
Prùchod støechou 25°-50° èervený
125
805
ZB125UBPS
Prùchod støechou 25°-50° èerný
125
805
- 18 -
Popis
Popis
DN
Kè
830CG
Krycí manžeta vnitøní
100
105
830DG
Krycí manžeta vnitøní
125
265
Pøíruby
Prùchod støechou 25° - 50°
Kód
Kód
Kód
3.012086
Popis
Pøíruba ke kotlùm Immergas
Kè
1100
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
JEDNODUCHÝ SYSTÉM - HLINÍK
Trubka
Koleno 45°
Kód
Popis
DN Kè
002B
Trubka - prodloužení 250mm lakovaná
80
170
002B/10
Zvýhodnìné BALENÍ 10 ks trubek 002B
(ks á 160,- Kè)*
80 1600
Kód
045BO
045BO/10
045CO
Kód
Popis
Trubka - prodloužení 500mm lakovaná
60
245
005B
Trubka - prodloužení 500mm lakovaná
Zvýhodnìné BALENÍ 10 ks trubek 005B
(ks á 210,- Kè)*
Trubka - prodloužení 500mm lakovaná
Zvýhodnìné BALENÍ 5 ks trubek 005C
(ks á 300,- Kè)*
80
225
005C
005C/5
Popis
Koleno 87st lakované
60
315
090BO
Koleno 87st lakované
Zvýhodnìné BALENÍ 10 ks kolen 090BO
(ks á 195,- Kè)*
Koleno 87st lakované
80
210
Trubka - prodloužení 1000mm lakovaná
Zvýhodnìné BALENÍ 10 ks trubek 010B
(ks á 360,- Kè)*
Trubka - prodloužení 1000mm lakovaná
Zvýhodnìné BALENÍ 5 ks trubek 010C
(ks á 475,- Kè)*
80
390
80 3600
100 2375
60
665
020B
Trubka - prodloužení 2000mm lakovaná
Zvýhodnìné BALENÍ 10 ks trubek 020B
(ks á 595,- Kè)*
Trubka - prodloužení 2000mm lakovaná
80
645
020C/7
Zvýhodnìné BALENÍ 7 ks trubek 020C
(ks á 1105,- Kè)*
093CO
80 1950
100 380
Koleno 87° - Hrdlo / Hrdlo
DN Kè
Trubka - prodloužení 2000mm lakovaná
020C
090BO/10
100 515
020A
020B/10
DN Kè
093AO
010B
Popis
Popis
DN Kè
390
Kód
100 420
100 1500
60
010C/5
80 2100
100 325
Trubka - prodloužení 1000mm lakovaná
010C
225
80 2100
010A
010B/10
80
Koleno 87°
Kód
Kód
DN Kè
DN Kè
005A
005B/10
Popis
Koleno 45st lakované
Zvýhodnìné BALENÍ 10 ks kolen 045BO
(ks á 210,- Kè)*
Koleno 45st lakované
80 5950
100 1200
100 7735
Kód
090BM
Popis
Koleno 87st lakované 2X hrdlo
DN Kè
80
345
Spojka
Revizní koleno
Kód
Popis
DN Kè
415AM
Spojka
60
365
413BM
Spojka
80
265
415CM
Spojka
100 470
Tìsnìní
Kód
091BD
Popis
Revizní koleno s revizními dvíøky
DN Kè
80
820
Koleno 87° - Sonda pro mìøení emisí
Kód
Popis
DN Kè
810AG
Tìsnìní
60
40
810BG
Tìsnìní
80
45
810CG
Tìsnìní
100
50
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
Kód
090BN
Popis
Koleno 87st se sondou pro mìøení emisí
DN Kè
80
410
(*) - jednotlivé prvky v multibaleních nejsou
samostatnì baleny do krabic
- 19 -
JEDNODUCHÝ SYSTÉM - HLINÍK
Nerezová komínová hlavice
T-kus s uzávìrem
a odvodem kondenzátu
Kód
Popis
DN Kè
409BK
T-kus s uzávìrem
80
870
409CK
T-kus s uzávìrem
100 1145
Kód
TERM08IA
TERM08IA/5
TERM10IA
Popis
DN Kè
80
655
80 3025
100 655
Komínová hlavice lakovaná ocel
Zachytávaè kondenzátu
Kód
Popis
Nerezová komínová hlavice
Zvýhodnìné BALENÍ 5 ks hlavic TERM08IA (ks
á 605,- Kè)*
Nerezová komínová hlavice
DN Kè
Kód
Popis
DN Kè
417BN
Zachytávaè kondenzátu vertikální
80
620
34060
Komínová hlavice lakovaná ocel
60
865
417CN
Zachytávaè kondenzátu vertikální
100 870
34080
Komínová hlavice lakovaná ocel
80
820
34100
Komínová hlavice lakovaná ocel
100 1000
Adaptér
Kód
Pøíruba ke kotlùm Immergas
Popis
DN Kè
Kód
Popis
DN Kè
418BR
Adaptér z DN 60 na DN 80
60
325
R461BP
419BR
Adaptér z DN 80 na DN 100
80
390
R460BP
410BR
Adaptér z DN 80 na DN 110
80
500
418CR
Adaptér z DN 100 na DN 125
100 810
* k hranaté pøírubì výfuku je nutno objednat následující tìsnìní
*
Kód
3.015379
- 20 -
Pøíruba kulatá - sání
80
360
Pøíruba hranatá - výfuk
80
400
Popis
Tìsnìní pøíruby výfuku
Kè
130
(*) - jednotlivé prvky v multibaleních nejsou
samostatnì baleny do krabic
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
JEDNODUCHÝ SYSTÉM - HLINÍK
Koaxiální komínek
Koleno
45° komínek
Horizontální
Kód
Popis
DN Kè
010BH
Horizontální komínek s nerezovým ukonèením
80
010CH
Horizontální komínek s nerezovým ukonèením
100 1085
800
Nerezová hlavice výfuku
Kód
Popis
DN Kè
Kód
Popis
DN Kè
Al60/100DDHR Komínek koaxiální 60/100 - èervený
60 1850
AL60/100DDHS Komínek koaxiální 60/100 - èerný
60 1850
TERM06I
Nerezová hlavice výfuku - horinzontální
60
275
AL80/125DDHR Komínek koaxiální 80/125 - èervený
80 1850
TERM08I
Nerezová hlavice výfuku - horinzontální
80
245
AL80/125DDHS Komínek koaxiální 80/125 - èerný
80 1850
TERM10I
Nerezová hlavice výfuku - horinzontální
100 310
Prùchod støechou rovný
Kód
ZB125FDK
Popis
Prùchod støechou rovný
Hlavice pro sání vzduchu
DN Kè
Kód
125 545
TERMA08I
Nerezová hlavice sání - horinzontální
Popis
DN Kè
80
180
TERM08P
Plastová hlavice sání - horinzontální
80
125
Krycí manžeta
Prùchod støechou 25° - 50°
Popis: Silikonová manžeta do vnitøního prostøedí
Kód
Popis
DN Kè
Kód
Popis
DN Kè
ZB125UBPR
Prùchod støechou 25°-50° èervený
125 805
830BG
Krycí manžeta vnitøní
80
ZB125UBPS
Prùchod støechou 25°-50° èerný
125 805
830CG
Krycí manžeta vnitøní
100 105
90
830DG
Krycí manžeta vnitøní
125 265
(*) - jednotlivé prvky v multibaleních nejsou
samostatnì baleny do krabic
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
- 21 -
KOAXIÁLNÍ SYSTÉM - HLINÍK / LAKOVANÝ PLECH
Trubka
Koleno 87°
Kód
Popis
DN
Kè
Kód
Popis
DN
Kè
AL60/100R250
Trubka - prodloužení 250mm
60/100 355
AL60/100B90
Koleno 87st
60/100 515
AL80/125R250
Trubka - prodloužení 250mm
80/125 665
AL80/125B90
Koleno 87st
80/125 755
Kód
Popis
DN
Kè
AL60/100R500
Trubka - prodloužení 500mm
60/100 420
AL80/125R500
Trubka - prodloužení 500mm
80/125 610
Kód
Popis
DN
Kè
AL60/100R1000
Trubka - prodloužení 1000mm
60/100 615
AL80/125R1000
Trubka - prodloužení 1000mm
80/125 925
Kód
AL60/100R2000
Popis
Trubka - prodloužení 2000mm
DN
Revizní koleno
Kè
60/100 1525
Kód
Spojka
DN
Kè
Revizní koleno 87st
60/100 1845
AL80/125RB
Revizní koleno 87st
80/125 2265
T-kus s revizním otvorem
Kód
415TM
Popis
AL60/100RB
Popis
Spojka
Kè
Kód
Popis
60/100 645
AL60/100TS
T-kus s revizním otvorem
60/100 1290
AL80/125TS
T-kus s revizním otvorem
80/125 2090
DN
Koleno 45°
Kód
DN
Kè
Dynko s odtokem kondenzátu
Popis
DN
Kód
Kè
Popis
DN
Kè
AL60/100B45
Koleno 45st
60/100 515
452TN
Dynko s odtokem kondenzátu
60/100 520
AL80/125B45
Koleno 45st
80/125 750
452EN
Dynko s odtokem kondenzátu
80/125 595
- 22 -
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
KOAXIÁLNÍ SYSTÉM - HLINÍK / LAKOVANÝ PLECH
Adaptér
Revizní kus
Kód
Popis
DN
Revizní kus
60/100 1600
AL80/125RS
Revizní kus
80/125 1840
Trubka s odtokem kondenzátu
Kód
Popis
Kód
Kè
AL60/100RS
3.012084
Popis
DN
Adaptér z DN 60/100 na DN 80/125
Kè
60/100 420
Pøíruba ke kotlùm Immergas
DN
Kód
Kè
AL60/100KA200
Vertikální trubka s odvodem kondenzátu
60/100 1040
R461BP
AL80/125KA200
Vertikální trubka s odvodem kondenzátu
80/125 1210
R460BP
Popis
*
DN Kè
Pøíruba kulatá - sání
80
360
Pøíruba hranatá - výfuk
80
400
* k hranaté pøírubì výfuku je nutno objednat následující tìsnìní
Kód
Popis
3.015379
Rozdìlovaè / sluèovaè
422TT
Popis
Rozdìlovaè/sluèovaè DN 60/100* na
2X DN 80
* dolù hrdlo/hrdlo
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
130
Rozdìlovaè
413TT
422TTO
Kód
Kè
Tìsnìní pøíruby výfuku
DN
Kè
60/100 705
Kód
Popis
DN
Kè
422TTO
rozdìlovaè DN 60/100* na 2X DN 80
60/100 735
413TT
Rozdìlovaè DN 80/125* na 2X DN 80
80/125 1105
* dolù trubka/trubka
- 23 -
KOAXIÁLNÍ SYSTÉM - HLINÍK / LAKOVANÝ PLECH
Koaxiální komínek
Koleno 45° komínek
Horizontální
Kód
Popis
DN
Kè
AL60/100WD
Horizontální komínek
60/100 800
AL80/125WD
Horizontální komínek
80/125 1850
Horizontální hlavice
Kód
Popis
DN
Kè
AL60/100DDHR
Komínek koaxiální 60/100 - èervený
60/100 1850
AL60/100DDHS
Komínek koaxiální 60/100 - èerný
60/100 1850
AL80/125DDHR
Komínek koaxiální 80/125 - èervený
80/125 1850
AL80/125DDHS
Komínek koaxiální 80/125 - èerný
80/125 1850
Kód
Prùchod støechou rovný
Popis
DN
Kè
890TH
Horizontální hlavice
60/100 620
890EH
Horizontální hlavice
80/125 960
Krycí manžeta
Popis: Silikonová manžeta do vnitøního prostøedí
Kód
ZB125FDK
Popis
Prùchod støechou rovný
DN
Kè
125
545
Kód
Prùchod støechou 25° - 50°
DN
Kè
ZB125UBPR
Kód
Prùchod støechou 25°-50° èervený
125
805
ZB125UBPS
Prùchod støechou 25°-50° èerný
125
805
- 24 -
Popis
DN
Kè
830CG
Krycí manžeta vnitøní
Popis
100
105
830DG
Krycí manžeta vnitøní
125
265
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
VÌNUJTE POZORNOST
Pravidelnì pro Vás poøádáme školení v našem školícím støedisku ve Cvikovì. Plán
školení naleznete na www.ricomgas.cz.
WWW.RICOMGAS.CZ
Usnadnìte si sestavení objednávky za pomoci programu pro kalkulaci komínového
systému. Naleznete na www.ricomgas.cz.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
- 25 -
VÌNUJTE POZORNOST
Stav Vaší objednávky sledujte na www.ricomgas.cz.
WWW.RICOMGAS.CZ
Certifikáty a prohlášení o shodì jsou k nahlédnutí a stažení na www.ricomgas.cz.
- 26 -
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
VÌNUJTE POZORNOST
Jsme výrobci plastového komínového systému. Dokážeme vyrobit nestandartní
komponent plastového systému pøesnì dle požadavkù zákazníka.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
- 27 -
DALŠÍ SORTIMENT RICOM gas, s.r.o.
V našem „šedém” ceníku najdete:
1 Nerezové flexibilní komínové vložky
2 Hliníkové hadice pro vzduchotechniku
3 Základní pøíslušenství tìchto systémù
a v ceníku „modrém”
1 Nerezový systém S8 - 0,8 mm
2 Nerezový systém SW a DW
3 Ocelové kouøovody
4 Pøíslušenství tìchto systémù
- 28 -
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
PROHLÁŠENÍ O SHODÌ
- 29 -
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
- 30 -
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy
Charakteristika dle ÈSN EN 14471
Systémový komín
PP
Jednovrstvý
ÈSN EN 14471
ÈSN EN 14471
T120 P1
T120 H1
O
O
W1
W1
O20 E/I E
O20 E/I E
Systémový komín
PP
Dvouvrstvý
ÈSN EN 14471
ÈSN EN 14471
T120 P1
T120 H1
O
O
W1
W1
O00 E/I E L0
O00 E/I E L0
opláštìní plast
Systémový komín
PP
Dvouvrstvý
ÈSN EN 14471
ÈSN EN 14471
T120 P1
T120 H1
O
O
W1
W1
O00 E/I E L1
O00 E/I E L1
opláštìní
ocel, hliník,
nerezová ocel
L
L
bez opláštìní
T120
maximální teplota spalin
P1, H1
Název systému
Posuzováno dle normy
maximální pøetlak spalin
P1 - 200Pa
H1 - 5000Pa
W1
kondenzaèní režim spalin
Teplotní tøída
O20
vzdálenost 20 mm
od hoølavých materiálù
Tlaková tøída
O00
vzdálenost 0 mm
od hoølavých materiálù
Tøída vyhoøení sazí
Tøída odolnosti proti
pùsobení kondenzátu
odolnosti proti korozi
Vzdálenost
od hoølavých materiálù
Umístìní komínu
E
vnitøní i vnejší instalace
komínu (dílù)
I
vnitøní instalace
komínu (dílù)
L
bez opláštìní
L0
opláštìní plast
L1
Reakce na oheò
opláštìní ocel,
hliník, nerez
Tøída opláštìní
- 31 -
Èeský výrobce
komínových systémù
termobel
www.ricomgas.cz

Podobné dokumenty

jednoduchý systém - plast

jednoduchý systém - plast od spotřebičů až ke komínové hlavě - dodržení celkové přípustné délky úseku komínu - vyhotovení objednávky pro již určené prvky

Více

jednoduchý systém - plast - OK-SETO

jednoduchý systém - plast - OK-SETO Popis: Flexibilní systém bez nutnosti použití přechodových adaptérů. Spodní P/F i vrchní F/P adaptér je pevnou součástí trubky.

Více

nerezový systém

nerezový systém - urèení pøípojného místa na stranì spotøebièe - urèení místa vyústìní odpovídajícího prvku - sestavy úseku komínu - geometricko-funkèní urèení prvkù k pøipojení od spotøebièù až ke komínové hlavì ...

Více

Ceník - RICOMGAS

Ceník - RICOMGAS KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM PLAST/NEREZ SYSTÉM HLINÍK PØÍSLUŠENSTVÍ

Více

Termékkatalógus és árlista 2013

Termékkatalógus és árlista 2013 Árlista 2013 - Érvényes 2013.02.01-től visszavonásig

Více

ceník ricomgas 2010

ceník ricomgas 2010 Příruba pro napojení spotřebiče - kotle Immergas - kondenzační Kód

Více

Bezpečná práce s motorovou pilou Stihl

Bezpečná práce s motorovou pilou Stihl mohlo být kvùli hluku motoru pøeslechnuto.

Více

CT angiografie krčních tepen a tepen mozku

CT angiografie krčních tepen a tepen mozku ► Proplach zabrání vzniku artefaktů z naplněných žil

Více