Ultrazvuková sonda HT-68

Transkript

Ultrazvuková sonda HT-68
Ultrazvuková sonda HT-68
Ultrazvuková sonda Züllig HT-68 je
vzhledem ke své vysoké citlivosti
měření ±1 mm obzvláště vhodná pro
měření průtoků pomocí měrných žlabů.
Při těchto měřeních je vysoká přesnost
nutností. Vlivy prostředí, které by mohly
ovlivňovat přesnost, jako jsou teplota,
vlhkost, atmosférický tlak atd., jsou
všechny kompenzovány pomocí
integrované referenční hrazdičky.
Zařízení se snadno a rychle uvádí do
provozu, protože je vybaveno automatickou kontrolou rozměrů v místě
instalace. Data mezi sondou a
převodníkem se přenášejí pomocí
interface RS 485, které je na straně
senzoru chráněno přepěťovou
ochranou a filtry.
Je-li požadováno, může být převodník
vybaven externí sadou pro ochranu
proti blesku.
Vzdálenost mezi převodníkem a
sondou může být až 1000 metrů.
Ultrazvukový senzor
HT-68
K převodníku SPACE je možné připojit
dvě ultrazvukové sondy To umožňuje
realizovat následující aplikace:
• Diferenční měření hladiny(END)
• Diferenční měření dvou hladin (END)
• Diferenční měření hladiny v případě
zpětného toku (EAQ)
V místech, kde není dostatek místa pro
montáž sondy, je pro zmenšení montážní
výšky možno sondu HT-68 vybavit
zvukovodnou trubicí (typ HT-68S)
s reflexním zrcadlem na konci.
Příslušenství
Jako volitelné příslušenství lze
přiobjednat :
• Ochrana proti blesku
• Zásuvka pro kabel sondy
• Víčko pro konektor kabelu sondy
• Speciální kryt pro montáž na stěnu
s krytím IP 65
• Reflexní zrcadlo pro odraz zvuku
• Příruba
• Montážní držák ZES-HA o délce: 200
mm; 300 mm; nebo 400 mm
O možnostech se informujte u Vašeho
dodavatele
Příklad
RS485
≤ 1000 m
HT-68
Venturi
Měření zpětného toku s nebo bez změny průtoku
Převodník
SPACE A/M
Technická data
Maximální nadmořská výška senzoru . . . . .
Měřící rozsah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Referenční vzdálenost. . . . . . . . . . . . . . . . .
Mrtvá vzdálenost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frekvence vysílače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozlišení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teplotní rozsah . . . . . . . . . . . . . . .
Krytí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,478 m (h s max)
výška: 1,8 m (h max); vzdálenost: 0,2…2,0 m
478 mm
678 mm (referenční vzdálenost +200 mm)
ca. 150 kHz
±1 mm
-20…40 °C (-20…50 °C vně Ex-Zóny)
IP 68
Klasifikace Ex Zóny. . . . . . . . . . . .
II 3G EEx nL IIC T6
Materiál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Napájení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spotřeba. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
Zemění. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nerez ocel DIN 1.4435/ 1.4436
11…27 VDC / 150 mA max.
asi. 30 mA
Pomocí zemnících šroubů u kabelové zásuvky. Sonda musí být uzemněna zemnícím
kabelem průřezu 2,5 mm ² na nejbližším zemnícím bodu!
RS 485
Züllig Rackbus
System 2000; standardní ldélka: 5 m, 10 m nebo 20 m
Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Protokol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kabel . .
.......................
HT-68 standardní rozměry
Propojení
202.8
Pin
6
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
6
Pin
6
5
4
3
2
1
SPACE
A2
B2
12 VDC 12 VDC +
GND S2
(A)
růžová
šedá
bílá
hnědá
zelená
žlutá
581
A2
B2
12 VDC 12 VDC +
GND S2
ø92
124
594
SPACE
System 2000
Pin Barva
20
Sonda
Převodník
Barvy vodičů
Pin
6
5
4
3
2
1
Pin
6
5
4
3
2
1
147
120
A2 4
B2 3
Ground 2 24
VDC (+) 1
HT-68S se zvukovodnou trubicí
a reflexním zrcadlem
264
b-line II, b-line
m-line II
(B)
h max.
133.2
A2 4
B2 3
Ground 2 24
VDC (+) 1
7
6
5
4
3
2
1
hx
Pin
b-line multi
200
272.7
hs = hx + 569
Další informace
Instalace
1. Sonda HT-68, případně
zvukovodná trubice sondy HT-68S,
musí být nainstalovány rovnoběžně
s vodní hladinou (zkontrolujte
vodováhou). Zvukový kužel nesmí
být narušen stěnou kanálu.
Montáž s přírubou
Montáž na stěnu s držákem
min. 150
min. 150
h max. Sensor 2478 (hs)
h
h max.
h max. Sensor 2478 (hs)
200
478
h
h max.
200
478
<=400
2. Uvnitř zvukového kuželu nesmí být
žádná pevná tělesa.
3. U HT-68S chraňte reflexní zrcadlo
zvuku před sluncem (teplo uvnitř
referenční části může mít vliv na stabilitu
měření).
4. Elektronika sondy je umístěna
v kovovém pouzdře. Při nepříznivých
podmínkách je dobré použít přídavné
zemnění držáku sondy.
5. Při prodlužování kabelu je nutné použít
kabel s vodiči min. 2×2×0,34 mm².
6. Nepoužívejte v místech se silným
magnetickým polem
1
ø300
Rozměry montážního držáku
ø300
(1) = zvukové pole
Sonda HT-68
Sonda HT-68S s reflexním
zrcadlem zvuku
min. 200
h max.
300
300 +/-50
a
300
300 +/-50
60
22.5
112.5
158.0
4×ø11
min. 100
min. 100
h max.
hs
40
10
min. 200
200/300/400
128/228/328
Šířka kanálu
100 mm … <300
mm
Šířka kanálu
>=300 mm
Šířka kanálu
100 mm … <300
mm
Šířka kanálu
>=300 mm
Declaration of
Conformity
Konformitätserklärung
Déclaration de
conformité
Dichiarazione di
conformità
Declaración de
Conformidad
We,
Züllig AG
CH-9424 Rheineck
Switzerland
Wir,
Züllig AG
CH-9424 Rheineck
Schweiz
Nous,
Züllig AG
CH-9424 Rheineck
Suisse
Noi,
Züllig AG
CH-9424 Rheineck
Svizzera
Nosotros,
Züllig S.A.
CH-9424 Rheineck
Suiza
declare under our
sole responsibility
that the product
erklären in alleiniger Verantwortung,
dass das Produkt
déclarons sous
notre seule responsabilité que le
produit
dichiariamo sotto la
nostra esclusiva
responsabilità che
l'apparecchio
declaramos bajo
nuestra única
responsabilidad
que el producto
HT-68
HT-68
HT-68
HT-68
HT-68
to which this
declaration relates
is in conformity
with the following
standard(s) or other
normative
document(s).
auf das sich diese
Erklärung bezieht,
mit der/den folgenden Norm(en)
oder normativen
Dokument(en)
übereinstimmt.
auquel se réfère
cette déclaration est
conforme à la (aux)
norme(s) ou
autre(s)
document(s)
normatif(s)
al quale questa
dichiarazione si
riferisce, è confor
me alla seguente
normativa(e) standard o ad altri
documenti di
normativa(e).
al cual se refiere
esta declaración,
está en conformidad con la(s)
siguiente(s)
norma(s) u otros
documentos
normativos.
EN 61010-1: 1993
EN 61326-1: 2002
EN 61010-1: 1993
EN 61326-1: 2002
EN 61010-1: 1993
EN 61326-1: 2002
EN 61010-1: 1993
EN 61326-1: 2002
EN 61010-1: 1993
EN 61326-1: 2002
EN50014: 2000
EN50021: 2000 «n»
EN50014: 2000
EN50021: 2000 «n»
EN50014: 2000
EN50021: 2000 «n»
EN50014: 2000
EN50021: 2000 «n»
EN50014: 2000
EN50021: 2000 «n»
following the
provisions of
Directive
Gemäss den
Bestimmungen der
Richtlinie
conformément aux
dispositions de la
directive
conformemente
alla disposizioni
della Direzione
según las disposiciones de la(s)
directiva(s)
89/336/EEC;
93/68/EEC
EX: 94/9/EEC
(ATEX 100a/95a)
89/336/EWG;
93/68/EWG
EX: 94/9/EG
(ATEX 100a/95a)
89/336/CEE;
93/68/CEE
EX: 94/9/CEE
(ATEX 100a/95a)
89/336/CEE;
93/68/CEE
EX: 94/9/CEE
(ATEX 100a/95a)
89/336/CEE;
93/68/CEE
EX: 94/9/CEE
(ATEX 100a/95a)
E. Huber
R&D
E. Huber
F&E
E. Huber
R&D
E. Huber
R&D
E. Huber
I&D
TECHNOPROCUR CZ, spol. s r.o.
Libušská 392/217, 142 00 Praha 4
Tel: 241 716 010 / 024 / 036, fax: 241 716 064
e-mail: [email protected]
Měření parametrů pitné
a odpadní vody
www.technoprocur.cz