ŘADA LEITZ REFERENCE

Komentáře

Transkript

ŘADA LEITZ REFERENCE
PRODUCT BROCHURE
ŘADA LEITZ REFERENCE
Univerzální souřadnicové měřicí stroje a systémy pro kontrolu
ozubených kol
ROZHODNUTÍ MOHOU BÝT
TAK JEDNODUCHÁ
Je dobré vědět, že i ve složitém světě mohou být věci jednoduché. Bez ohledu na to, zda usilujete
o přesnost, účinnost nebo vhodnost pro danou výrobu – všechny cesty vedou k souřadnicovým
měřicím strojům Leitz Reference. Tyto víceúčelové stroje nabízejí maximální přesnost a výkon v
měřicí místnosti stejně jako ve výrobním prostředí. Jsou také dokonalým řešením v případě malého
rozpočtu.
2
Leitz Reference Line | Univerzální souřadnicové měřící stroje s možností inspekce ozubení
Leitz Reference HP
Složité aplikace závisí na dosažení velmi
nízkých hodnot nepřesnosti měření.
Souřadnicové měřicí stroje Leitz Reference
HP v sobě kombinují vysokou přesnost
s optimálním měřicím výkonem. Ten je
podstatně ovlivněn snímací sondou LSP-S2.
Tato špičková snímací sonda nabízí všechny
možné variace měřicích metod: bodové
měření, 3D automatické vystředění a
vysokorychlostní skenování.
Leitz Reference Xi
Tato řada ohromí širokým výběrem různých
systémů snímacích hlavic: od sondy LSPX1h a LSPX1s v kombinaci s indexovatelnou
hlavou TESASTA R-m, přes pevnou měřicí
sondu LSP-X3c, až po sondu LSP-X5, která
podporuje i extrémně dlouhé prodlužovací
nástavce a těžké konfigurace doteků.
Option XT
Volitelná varianta XT umožňuje přesné a
spolehlivé měření v rozšířených rozsazích
teplot: v případě řady Leitz Reference HP
je to teplotní rozsah 15 až 30 °C. V případě
řady Leitz Reference Xi je to 15 až 35 °C.
Nepostradatelná varianta pro měření ve
výrobním prostředí.
High-speed option
S vysokorychlostní opcí je rychlost posuvu
zvýšena až na 800 mm/s. Kromě toho se
laserové snímače používají k zajištění
bezpečné oblasti okolo stroje. Když něco
naruší bezpečnou oblast, rychlost se
automaticky sníží. Jakmile je oblast opět
volná, stroj zvýší rychlost bez zásahu
uživatele. Tento doplněk je k dispozici pro
stroje řady Leitz Reference Xi.
Leitz Reference Line | Univerzální souřadnicové měřící stroje s možností inspekce ozubení
3
LEITZ REFERENCE
V PRAXI
4
Leitz Reference Line | Univerzální souřadnicové měřící stroje s možností inspekce ozubení
Metrologie je zajímavá a bohatá na náročné úkoly díky své
všestrannosti. Stroje Leitz Reference jsou prověřovány v
praxi již mnoho let – v širokém spektru oborů a v četných
měřicích aplikacích. Jsou to univerzální géniové.
Naší zákazníci říkají:
„Rozhodli jsme se pro souřadnicový měřicí stroj Leitz Reference Xi, protože nabízí nejlepší poměr cena/výkon.“
Florian Huber, Bosch Siemens Hausgeräte (BSH)
Příklady průmyslových oborů
Automobilový průmysl
Letecký průmysl
Strojírenský průmysl
Výzkum a vývoj
Přesné strojírenství
„Zjistili jsme, že stroj Leitz Reference je velmi atraktivní
alternativou, a podle mne se jedná o jediný souřadnicový
měřicí stroj na trhu, který nabízí tak vysokou přesnost v
tak kompaktním formátu.“
Příklady měřicích aplikací
Komponenty hnacích ústrojí
Ozubená a kuželová kola se šroubovým ozubením
Disky s lopatkami a lopatky
Bloky motorů
Hlavy válců
Vačkové hřídele
Klikové hřídele
Spojovací tyče
Felix Zacharias, Bosch Rexroth
„Hledali jsme měřicí stroj, který nám zjednoduší manipulaci a poskytne nám v naší práci flexibilitu, protože
musíme měřit mnoho různých, velmi složitých dílů dle
specifických požadavků zákazníků.“
Markus Grünewald, Grünewald Feinmaschinenbau, o svých
požadavcích kladených na Leitz Reference
„Leitz Reference nás přesvědčil svou přesností, dynamikou, robustností a měřicím softwarem QUINDOS, který
máme prověřený léty používání.“
Kohán Zoltán, AUDI HUNGARIA MOTOR Kft
Leitz Reference Line | Univerzální souřadnicové měřící stroje s možností inspekce ozubení
5
CHYTRÝ DESIGN ÚŽASNÉ
VÝHODY
Řada produktů Leitz Reference se vyznačuje technickými charakteristikami, které
byly vyzkoušeny a prověřeny několika generacemi souřadnicových měřicích strojů.
Charakteristiky
6
Výhody
• Lehký kovový rám
• Nízká hmotnost, ale vysoká pevnost
• Konstrukce TRICISIONTM s trojúhelníkovým průřezem
portálu
• Snížení hmotnosti, nízké těžiště
• Vysoká dynamika
• Široký výběr snímačů
• Správný snímač pro každou aplikaci
• Zapouzdřená vzduchová ložiska s předpětím na přesně
opracovaných rybinových vedeních
• Špičková stabilita systému
• Přesný pohyb portálu po celé dráze stroje
• Žulový stůl z jednoho kusu
• Stabilita
• Odolnost vůči vibracím
• Optimalizovaný elastomerový tlumicí systém s proměnlivou tuhostí
• Ochrana proti vibracím z okolí
• Ocelová měřítka s vysokým rozlišením
• Optimální reprodukovatelnost
• Patentovaná kompenzace hmotnosti duté hřídele Z
• Bezpečná pozice duté hřídele Z i v případě chyby dodávky vzduchu
• Minimální půdorys a hmotnost
• Instalace je možná i v omezeném prostoru
• Neomezený přístup do pracovního prostoru
• Dokonalá ergonomie práce a funkčnost
• Žádná omezení měřicího rozsahu při použití bočních
doteků
• Vyzkoušená a ověřená konstrukce s o 20 % Menším počtem komponent oproti konvenčním měřicím strojům
• Větší spolehlivost a delší životnost
• Nízké nároky na údržbu
• Ocelově vyztužené hnací řemeny s elipsovitým profilem
zubů
• Snížení vibrací stroje při vysokých rychlostech snímání
Leitz Reference Line | Univerzální souřadnicové měřící stroje s možností inspekce ozubení
Patentovaná kompenzace hmotnosti duté hřídele Z
Konstrukce TRICISIONTMs trojúhelníkovým
průřezem portálu
Ocelová měřítka s vysokým
rozlišením
Široký výběr
snímačů
Zapouzdřená
vzduchová ložiska s
předpětím na přesně
opracovaných rybinových vedeních
Lehký kovový rám
Žulový stůl z jednoho kusu
Ocelově vyztužený hnací řemen s
elipsovitým profilem zubů
Minimální půdorys a hmotnost
Neomezený přístup do
pracovního prostoru, žádné
omezení pro boční doteky
Optimalizovaný elastomerový tlumicí systém s proměnlivou tuhostí
Leitz Reference Line | Univerzální souřadnicové měřící stroje s možností inspekce ozubení
7
SNÍMAČE OD A DO Z
TECHNOLOGIE LEITZ PATHFINDER
Souřadnicové měřicí stroje Leitz Reference jsou vybaveny 3D snímacími systémy, vyvinutými a
vyráběnými společností Hexagon Metrology ve Wetzlaru, v Německu. Prostřednictvím technologie Leitz Pathfinder nabízejí snímací sondy jak vysokorychlostní bodové měření, tak vysokorychlostní skenování tvarů a měření profilů.
8
LSP-S2
Mimořádně nízká chyba Single Stylus Form Error PFTU sondy LSP-S2
umožňuje měření velmi složitých
geometrií s velmi malými tolerancemi. Snímací systém LSP-S2 je vhodný pro vysokorychlostní skenování
známých i neznámých tvarů. Dokáže
měřit velmi hluboké díry s nástavci
délky až 800 mm a hmotností 1000
gramů. Specifikace přesnosti platí
pro plný rozsah doteků.
LSP-X3c
Tato 3D snímací sonda je kompaktní,
rychlá a mimořádně přesná. Dokáže
nést doteky a prodlužovací nástavce
o délce až 360 mm včetně nejrůznějších konfigurací doteků o celkové
hmotnosti až 150 g.
LSP-X5
Tato analogová snímací sonda pro
náročná prostředí nabízí přesnost
dokonce i při použití mimořádně
dlouhých prodlužovacích nástavců
a těžkých konfigurací doteků až do
délky 500 mm a hmotnosti 500 g.
Sonda LSP-X5 je vybavena sofistikovaným antikolizním systémem,
který poskytuje dodatečnou ochranu
snímací sondy. Je ideální pro měření
vysoce přesných mechanických dílů
a složitých geometrií. Specifikace přesnosti platí pro plný rozsah
doteků.
LSP-X1h/LSP-X1s na indexovatelné
hlavě TESASTAR-m
V kombinaci s polohovatelnou
snímací hlavou TESASTAR-m splní
snímací sonda LSP-X1 veškeré požadavky. Sonda LSP-X1h byla vyvinuta
pro měření v rozsahu délek 20 až 225
mm v axiálním směru. Ve vertikálním
směru dokáže provádět měření pro
délky doteků do 50 mm.
Laserový skener řady CMS
CMS 106 je vysoce přesný laserový
skener. Hlavní rysy:
• Různé délky řádku:
24, 60 nebo 124 mm
• Automatické ovládání výkonu laseru
Laser CMS 106 je vhodný pro měření
téměř libovolného materiálu včetně
obrobených, hrubovaných, lisovaných,
kovaných a litých ploch, barvených
kovů, pískových jader, komponent z
uhlíkových vláken, plastu, jílu, pryže,
dřeva a keramiky.
TravelRack
Zásobník doteků úplně nové koncepce cestuje společně s portálem. V
porovnání s konvenčními zásobníky
doteků jsou vzdálenosti zkráceny,
protože TravelRack je vždy přesně tam, kde má být. Kromě toho
TravelRack zvětšuje dostupný měřicí
objem. Je k dispozici pro všechny
modely strojů Leitz Reference se
snímací sondou LSP-X1, od délky
zdvihu osy Z 600 mm.
Leitz Reference Line | Univerzální souřadnicové měřící stroje s možností inspekce ozubení
Technologie Leitz Pathfinder
Variabilní vysokorychlostní
snímání
Snímání ve
4 osách
3D automatické vystředění
Sken plochy
přes drážky a
otvory
Optické
měření
Sken se zachycením ostrých
hran
Leitz Reference Line | Univerzální souřadnicové měřící stroje s možností inspekce ozubení
9
KOMPLEXNÍ SOFTWARE
Bez ohledu na to, jak je aplikace složitá, chcete vyhodnotit naměřená data rychle,
jednoduše a spolehlivě. Dvě softwarová řešení nabízená společností Hexagon
Metrology – PC-DMIS a QUINDOS – zajišťují efektivní programování a vyhodnocení.
PC-DMIS
QUINDOS
• Software pro snadné, počítačově simulované
programování na bázi CADu
• Software pro prakticky všechny průmyslové měřicí
aplikace – od jednoduchých dílů po složité speciální
geometrie
• Jednoduché grafické uživatelské rozhraní
• Efektivní nástroje pro zobrazení výsledků
• Měření pravidelných tvarů a nepravidelných povrchů
• Neomezené možnosti díky více než 50 nadstavbám
• S pomocí softwaru QUINDOS lze souřadnicové měřicí
stroje Leitz použít také jako systémy pro kontrolu
ozubených kol.
• K dispozici je více než 15 balíků programů pro měření
ozubených kol a obráběcích nástrojů, např. ozubených
kol a kuželových ozubených kol, válcových šneků, šnekových kol pro válcové šneky, stupňových ozubených
kol, odvalovacích fréz a podobně.
• Integrované jádro CAD pro 3D prezentace všech geometrií a snadné programování s podporou CADu, např.
prezentace speciálních cílových bodů, bodových sond,
vypočítaných prvků
10
Leitz Reference Line | Univerzální souřadnicové měřící stroje s možností inspekce ozubení
Leitz Reference Line | Univerzální souřadnicové měřící stroje s možností inspekce ozubení
11
LASER TRACKER SYSTÉMY & STANICE
PŘENOSNÁ MĚŘICÍ RAMENA
PORTÁLOVÉ
SMS
MOSTOVÉ SMS
MULTISENZOROVÉ A OPTICKÉ
SYSTÉMY
SKENERY S BÍLÝM SVĚTLEM
SNÍMACÍ SYSTÉMY PRO SMS
NÁSTROJE PRO PŘESNÉ MĚŘENÍ
SMS S HORIZONTÁLNÍM RAMENEM
NEJPŘESNĚJŠÍ SOUŘADNICOVÉ
MĚŘÍCÍ STROJE
Software
Společnost Hexagon Metrology nabízí komplexní nabídku
výrobků a služeb pro veškeré aplikace průmyslového měření v automobilovém, leteckém, energetickém a lékařském
průmyslu. Podporujeme své zákazníky poskytováním měřicích
informací po celou dobu životního cyklu výrobku – od vývoje a
konstrukce až po výrobu, montáž a finální kontrolu.
Společnost Hexagon Metrology je součástí skupiny Hexagon
(Nordic Exchange: HEXA B). Společnost Hexagon je předním
světovým poskytovatelem konstrukčních, měřicích a vizualizačních technologií umožňujících zákazníkům navrhování,
měření a polohování objektů se zpracováváním a prezentací
získaných dat.
S více než 20 výrobními závody a 70 středisky pro kontrolu
přesnosti zajišťujícími služby či ukázky výrobků a sítí více než
100 distribučních partnerů na pěti kontinentech zajistíme
našim zákazníkům plnou kontrolu jejich výrobních procesů,
zdokonalování kvality výrobků a zvyšování efektivity výrobních
provozů po celém světě.
Více informací získáte na webové adrese www.hexagon.com.
Další informace naleznete na webové adrese
www.hexagonmetrology.com.
© 2014 Hexagon Metrology. Part of Hexagon
All rights reserved. Due to continuing product development,
Hexagon Metrology reserves the right to change product
specifications without prior notice.

Podobné dokumenty

váš průvodce do světa průmyslové metrologie

váš průvodce do světa průmyslové metrologie QUINDOS – měřicí software QUINDOS umožňuje v oblasti přenosného měření proměřování téměř jakýchkoli speciálních geometrií vyráběných v současném průmyslu. Komplexní měřicí a vyhodnocovací možnosti ...

Více