450. výročí narození svaté karmelitky Marie Magdaleny de´Pazzi

Transkript

450. výročí narození svaté karmelitky Marie Magdaleny de´Pazzi
450. výročí narození
svaté karmelitky
Marie Magdaleny de´Pazzi
"Ne zemřít, ale trpět!"
V tomto jubilejním roku slavícím výročí narození této svaté se
můžou získat plnomocné odpustky při splnění obvyklých
podmínek (svátostné smíření, přijetí eucharistie a modlitba na
úmysl svatého Otce) a vzývání Panny Marie Karmelské a svaté
Marie Magdalény de´Pazzi ve všech kostelech, kde působí
karmelitky a karmelitáni.
Tyto odpustky lze získat každý den při splnění stanovených
podmínek.
Ve farnosti Štípa se můžou odpustky získat ve farním kostele
Narození Panny Marie a v kapli svatého Eliáše u sester
karmelitánek.
Bože, Ty stále povoláváš lidi, aby se Ti zcela zasvětili a žili v
panenské čistotě, Tys naplnil svatou řeholnici Marii Magdalénu
svou láskou a zahrnuls ji hojností svých darů; dej ať se i my
řídíme příkladem její čistoty a lásky. Prosíme o to skrze Tvého
Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě
Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen
Panno Maria Karmelská, oroduj za nás.
Svatá Marie Magdaléna de´Pazzi, oroduj za nás.

Podobné dokumenty

plakt sv. Terezie jen 2015

plakt sv. Terezie jen 2015 „Je to veliká milost a komu ji Pán udělí, ten dokáže spojit činný a kontemplativní život. Oba dva pak zcela slouží Pánu. A tak jsou Marie i Marta v náramné shodě“ (C 31, 5). „Věřte mi, že Marta a M...

Více

Farníček pro 30. týden

Farníček pro 30. týden Neděle 31. 7. Slavnost svatého JAKUBA Většího, apoštola, patrona farnosti. Obě mše sv. jsou v Domaslavicích, konáme sbírku na úpravy okolí kostela. Při ranní mši jsou dvě lavice na levé straně vyhr...

Více