Pravopis mě

Komentáře

Transkript

Pravopis mě
Pravopis mě - mně
1. v kořenech slov píšeme vždy MĚ
paměť, měnič, město, měsíc, měřit, záměna,…
2. V koncovkách podstatných jmen píšeme zpravidla MĚ
– vycházíme z 1. pádu
dům  v domě
strom  na stromě
POZOR: Zřídka končí kořen podstatného jména na -mn, zde píšeme MNĚ.
- hymna  v hymně
3. Na rozhraní částí slova se řídíme podle toho, zda slyšíme v odvozeném slově
souhlásku n
U příslovcí je vhodné si říct tvar přídavného jména v prvním stupni:
rozumně - řekneme si (Jaký?) rozumný
rozumně - řekneme si rozumný - zde n slyšíme, píšeme tedy mně
zřejmě - řekneme si zřejmý - zde n neslyšíme, píšeme tedy mě
soukromě - řekneme soukromý
skromně - řekneme si skromný
příjemně - řekneme si příjemný
rozumně - řekneme si rozumný
U sloves je vhodné použít tvar 3. osoby, čísla jednotného, přítomného času:
rozumět - řekneme si (Co dělá on, ona, ono?) rozumí
uměl – řekneme si umí
zatmělo se - řekneme si zatmí se
vzpomněl - řekneme si vzpomene, vzpomíná
zapomněl - řekneme si zapomene, zapomíná
připomněl - řekneme si připomene, připomíná
4. Ve slově tamější píšeme MĚ.
Slovo tamější je odvozeno od příslovce tam a přípony - ější.
5. Ve slovech odvozených od slova POMNI a ve slově pomněnka a domněnka
píšeme MNĚ.
vzpomněl, připomněl, zapomněl, pomněnka a domněnka ( TATO SLOVA NAUČIT!!!)
Patří sem i: opomněl, rozpomněl, zapomnětlivý

Podobné dokumenty

PAST SIMPLE

PAST SIMPLE 6 The window was open and a bird FLEW into the room.(fly) 7 The hotel wasn‘t very expensive. It DIDN‘T COST very much.(cost) 8 I was in a hurry, so I DIDN‘T HAVE time to phone you. (have) 9 It was ...

Více

Fantom opery

Fantom opery Obec Heřmanov He manov pořádá řádá v neděli 11. října 2015 další z tradičních tradič zájezdů do divadla v Praze. Podař se nám sehnat 50 lístků Podařilo na odpolední představení p V GOJA MUSIC HALL ...

Více

2.25 Státní symboly, sousední státy, Praha

2.25 Státní symboly, sousední státy, Praha Státní symboly, sousední státy, Praha Mezi státní symboly patří státní vlajka. Označ českou vlajku:

Více

Množné číslo a přivlastňovací pád

Množné číslo a přivlastňovací pád dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

Více