Výsledky - Cyklotrek

Transkript

Výsledky - Cyklotrek
x x x x x x x x x 47
3
3 41 Ch Marek Novotný, Pavel Šenk
2 16:57 x x x x x x x x x x
x
36
3
2 Ch Jan Klíma, Zden k Klíma
2 16:52
x x x x x
x x
x x x x x x x
5 50 Ch Pavel Štafa, Petra Kouglová
2 17:04
x x x x x
x x x x x x
x
x x x x
3 16:46
x
3 17:05 x x
8 11 Ch Jan Mach, Miroslav Ryška
2 16:50
9 31 Ch Lubomír Her ík, Št pán Her ík
2 17:35
x
x x
x
x x
2 28 R Ji í Sedlá ek, Pavel Sedlá ek
2 16:58
x
x x
Martina Hole ková, Michal Klipec,
Petr Dostál
3 17:04
x x
x
x x
x x
x x
x
x x
x x
x
x x x
x x
x
x
x x
32
x x
x
x
x x x
x x x x
x x x
x x
x
x
59
-1
51
x
x
39
3
35
33
-1
2
18
x
x x x x 13
2
x x x x 33
x
2
17
15
-4
15
-2
33
27
24
32
26
-1
x x x x x x 19
x
x x x
2
x x x 24
x x
x x
x x x x x x x x
x
x x
x
x x
x
x
x x x
x
3 17:15
3 43 R
x x x x
x
Kamila Kr ková, Karel Vošta,
Kate ina Stryková
1 42 R
Body celkem (s prémiemi a tresty)
2 17:03 x x
Jaroslav Šmíd, Miroslav Šmíd,
Roman Fry o
Michal Režný,
7 23 Ch Veronika Grünwaldová,
Vlastislav Grünwald
Trestné body za pozdní návrat
2 58 Ch Ji í Bašek, Marek B hal
6 13 Ch
Š - prémie za vylušt ní šifry (st. 28)
x x x 54 +3 +3
x x x x x
4
-1
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2 17:05 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1
J - jeskynní prémie (st. 5, 10, 12, 14, 18)
V - vrcholová prémie (st. 1, 2, 6, 9)
Body za stanovišt (bez prémií)
Hostín - vodojem
M lnická Vrutice
Rozcestí V Klou kách
Na bílých b ezích - bývalý lom
epín
K ižovatka u Jenichova
Na Nouzov
Lad in pramen
Údolí nedaleko místa "Na Farm "
Rybní ek u Kaniny sm r Nebužely
Želízy
Koko ínek
Jeskyn pod Hradskem
Horní Zimo
T i studánky u Nových Tupadel
8
Eroze pískovce
7
Šemanovice - Nostalgická myš
6
Hlu ovský mlýn - tunel s pramenem
5
Vojt chov - jeskyn nad studánkou
Myší díra
Nové Osinalice
4
Suchý mlýn u Nosálova
Houska
3
Falešná skalní brána
Kružský d l - skalní byty
2
Vrátenská hora
St ezivojice
1
3 3 2 2 1 3 1 2 3 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3
Složení skupiny
1 Ch Jakub Hanus, Kamil Duba
Kruh - hospoda U Antoš
139
Nedv zí - vrchol
as p íjezdu
Název stanovišt
Po et osob ve skupin
íslo stanovišt , po et bod :
Ra - vyhlídka
5 5 6 10 8 13 12 5 13 8 23 27 15 26 19 17 18 25 11 16 13 33 14 17 22 22 28 21 29 22
11 11 13 23 18 29 27 11 29 18 55 67 33 63 51 37 40 67 29 34 35 83 28 38 54 52 69 51 71 54
Po et skupin na stanovišti:
Po et osob na stanovišti:
Kategorie (Chrti, Romantici)
íslo družstva
Celkové po adí družstva v kat.
19.5.'07
27
3
-1
26
5 34 R
Bohumil Douša, Jaroslav Št pánek,
Ji í Jandura
6 53 R Dagmar Šormová, Vladimír Šeba
7
8
R Daniela Tejklová, Ladislav Tejkl
x x x
3 16:43
x x x x
2 17:33
x x
2 16:48
x x x x
x x
x
x x
x x
x x
x
x x
x
x
x x x
3 16:55
x x
22
Š - prémie za vylušt ní šifry (st. 28)
J - jeskynní prémie (st. 5, 10, 12, 14, 18)
V - vrcholová prémie (st. 1, 2, 6, 9)
Body za stanovišt (bez prémií)
Hostín - vodojem
M lnická Vrutice
Rozcestí V Klou kách
Na bílých b ezích - bývalý lom
epín
K ižovatka u Jenichova
Na Nouzov
Lad in pramen
Údolí nedaleko místa "Na Farm "
Rybní ek u Kaniny sm r Nebužely
Želízy
21
21
x x
x x x x x x
x
x
21
21
21
21
x x
x x x
x x
x x
x x x x x
x x
x x
x x
2 16:51
2
23
x
x x
3 17:07
x x x 20
x
-4
x
x x x x
B la Šestáková, Josef Grábner,
Klára Bigazová
x x x x x x 27
x x
x x x x x x
2 16:48
13 4
24
x x
x x
3 17:05
24
x x
x x 24
3 16:47
Jaromír Tejkl, Pavla Tejklová,
Zuzana Tejklová
26
x
Jitka Susová, Kate ina Vá ová,
Milena Juklí ková
Blanka Plicková, Miloš Repá ,
Pavel Plicka
3
x
x x
12 25 R
x
x x
24
x
x x
2 16:47
15 16 R
Koko ínek
x
9 26 R Irena Svobodová, V ra Hájková
14 60 R Ludvík Pastorek, Zde ka Pastorková
Body celkem (s prémiemi a tresty)
x
x x x x x x x
R
Trestné body za pozdní návrat
2 17:04
2 17:18
11 30 R Erika Rašková, Luboš Líbal
-1
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
8 32 R Jan R ži ka, Josef Šmíd
9 27 R
Jeskyn pod Hradskem
Horní Zimo
T i studánky u Nových Tupadel
8
Eroze pískovce
7
Šemanovice - Nostalgická myš
6
Hlu ovský mlýn - tunel s pramenem
5
Vojt chov - jeskyn nad studánkou
Myší díra
Nové Osinalice
4
Suchý mlýn u Nosálova
Houska
3
Falešná skalní brána
Kružský d l - skalní byty
2
Vrátenská hora
St ezivojice
1
3 3 2 2 1 3 1 2 3 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3
Složení skupiny
3 52 R Jitka Ayazová, Radka Kymli ková
Kruh - hospoda U Antoš
139
Nedv zí - vrchol
as p íjezdu
Název stanovišt
Po et osob ve skupin
íslo stanovišt , po et bod :
Ra - vyhlídka
5 5 6 10 8 13 12 5 13 8 23 27 15 26 19 17 18 25 11 16 13 33 14 17 22 22 28 21 29 22
11 11 13 23 18 29 27 11 29 18 55 67 33 63 51 37 40 67 29 34 35 83 28 38 54 52 69 51 71 54
Po et skupin na stanovišti:
Po et osob na stanovišti:
Kategorie (Chrti, Romantici)
íslo družstva
Celkové po adí družstva v kat.
19.5.'07
x x
x x x
x
x
x
x
x
-2
21
x x x x x x x 19
2
22
-1
20
-1
20
x x x
x
19
19
x
x x 19
19
x x x
R Luboš Hovorka, Pavel Fér
17 15 R Ji ina
2 16:43
amrová
18 29 R Tereza B ichá ková, Zuzana Veselá
x
x x
Body celkem (s prémiemi a tresty)
Trestné body za pozdní návrat
Š - prémie za vylušt ní šifry (st. 28)
J - jeskynní prémie (st. 5, 10, 12, 14, 18)
V - vrcholová prémie (st. 1, 2, 6, 9)
Body za stanovišt (bez prémií)
Hostín - vodojem
M lnická Vrutice
Rozcestí V Klou kách
Na bílých b ezích - bývalý lom
epín
K ižovatka u Jenichova
Na Nouzov
Lad in pramen
Údolí nedaleko místa "Na Farm "
Rybní ek u Kaniny sm r Nebužely
Želízy
Koko ínek
Jeskyn pod Hradskem
x x
1 17:06
x x x x
2 16:46
x x
Alena Zemanová, Daniel Zeman,
Jan Zeman, Vít Zeman
4 16:55
x x
20 12 R
Ji í Kostroun, Markéta Mihalová,
Zde ka Kostrounová
3 16:40
x x x x x
21 10 R
Irena Šmolcnopová, Jan Mach,
Jan Šmolcnop, Jana Machová
21 40 R
x
x x
x x
x
18
18
x x
x
x x x
19
x x x
x
x x x
16
16
16
16
15
15
x x
x x
x x
18
x
4 16:50
x
x x
x
x x x x 13
2
15
Darina Bohuslavová, Jaroslav Rychlý,
3 16:50
Ladislav Bodó
x
x x
x
x x x x 13
2
15
2 17:35 x x
24 17 R Jan Vohlídal, Michaela Bradá ková
2 16:26
24 20 R Hana
andová ml., Hana
x
x
x x
x x
x
x
x
-1
x
23 39 R Michal Pelc, Radek Vacín
x
x x
x
x x x
x
19
-4
14
15
14
andová st. 2 16:46
x x x x x x x x 12
2
14
1 16:53
x x x x x x x x 12
2
14
4 15:50
x x x x x x x 10
2
12
26 18 R Lukáš Reif
27 55 R
Horní Zimo
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
R
19 3
T i studánky u Nových Tupadel
8
Eroze pískovce
7
Šemanovice - Nostalgická myš
6
Hlu ovský mlýn - tunel s pramenem
Myší díra
Nové Osinalice
5
Vojt chov - jeskyn nad studánkou
Houska
4
Suchý mlýn u Nosálova
Kružský d l - skalní byty
3
Falešná skalní brána
St ezivojice
2
Vrátenská hora
Kruh - hospoda U Antoš
1
3 3 2 2 1 3 1 2 3 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3
Složení skupiny
16 5
Nedv zí - vrchol
139
Ra - vyhlídka
íslo stanovišt , po et bod :
as p íjezdu
Název stanovišt
Po et osob ve skupin
Kategorie (Chrti, Romantici)
íslo družstva
Celkové po adí družstva v kat.
5 5 6 10 8 13 12 5 13 8 23 27 15 26 19 17 18 25 11 16 13 33 14 17 22 22 28 21 29 22
11 11 13 23 18 29 27 11 29 18 55 67 33 63 51 37 40 67 29 34 35 83 28 38 54 52 69 51 71 54
Po et skupin na stanovišti:
Po et osob na stanovišti:
19.5.'07
Ani ka Jonášová, Bára Jonášová,
Michaela Jonášová, Radek Jonáš
Body celkem (s prémiemi a tresty)
Trestné body za pozdní návrat
Š - prémie za vylušt ní šifry (st. 28)
J - jeskynní prémie (st. 5, 10, 12, 14, 18)
V - vrcholová prémie (st. 1, 2, 6, 9)
Body za stanovišt (bez prémií)
Hostín - vodojem
M lnická Vrutice
Rozcestí V Klou kách
Na bílých b ezích - bývalý lom
epín
K ižovatka u Jenichova
Na Nouzov
Lad in pramen
Údolí nedaleko místa "Na Farm "
Rybní ek u Kaniny sm r Nebužely
Želízy
Koko ínek
Jeskyn pod Hradskem
Horní Zimo
8
T i studánky u Nových Tupadel
7
Eroze pískovce
6
Šemanovice - Nostalgická myš
Myší díra
Nové Osinalice
5
Hlu ovský mlýn - tunel s pramenem
Houska
4
Vojt chov - jeskyn nad studánkou
Kružský d l - skalní byty
3
Suchý mlýn u Nosálova
St ezivojice
2
Falešná skalní brána
Kruh - hospoda U Antoš
1
Vrátenská hora
Nedv zí - vrchol
139
Ra - vyhlídka
íslo stanovišt , po et bod :
as p íjezdu
Název stanovišt
Po et osob ve skupin
Kategorie (Chrti, Romantici)
íslo družstva
Celkové po adí družstva v kat.
5 5 6 10 8 13 12 5 13 8 23 27 15 26 19 17 18 25 11 16 13 33 14 17 22 22 28 21 29 22
11 11 13 23 18 29 27 11 29 18 55 67 33 63 51 37 40 67 29 34 35 83 28 38 54 52 69 51 71 54
Po et skupin na stanovišti:
Po et osob na stanovišti:
19.5.'07
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
3 3 2 2 1 3 1 2 3 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3
Složení skupiny
10
2
12
x x x x x x
9
2
11
2 16:49
x x x x x x
9
2
11
29 46 R Jana Hrušková, Jaroslav Bo ek
2 16:49
x x x x x x
9
2
11
30 14 R Jitka Rousová, Martin
2 16:50
x x x x x x
9
2
11
28 24 R Ladislav Pytloun, Martin Nezbeda
2 16:59
29 44 R Eva Hl žová, Jan Svárovský
2 16:49
29 45 R Ji í Ko ínek, Jitka Vynšová
erný
x
x
x
x
x x
31 48 R
Ba í Pavlíková, Gábi Pavlíková,
Jirka Pavlík
3 16:55
x x x x x x
9
2
11
31 49 R
Dominik Rousek, Martin Rousek,
Ve u Pavlíková
3 16:55
x x x x x x
9
2
11
33 21 R Dáša
34 54 R
ezní ková, Helena Suková
Karel van ara, Ladislav Zúber,
Petra Bradová, So a Ledvinová
2 16:43
x
x x
x
x
x
10
10
4 16:44
x
x x
x
x
x
10
10
35 61 R Anna Urbánková, Jaromír Urbánek
2 17:07
R
Klára iháková, Natálie Horáková,
Václav Horák, Zita Zárubová
4 17:26
37 22 R
Blanka Makovi ová, Jan Makovi ,
Vítek Makovi
3 16:44
36 7
x
x
x
x
x x
x
7
-1
6
x
8
-3
5
x
x
x
3
3
6
íslo stanovišt , po et bod :
R Ji í Masopust, Tá a Hofmanová
19 R Lenka Dubská, Tereza Dubská
35 R
Adam Pávek, Michal Dubec,
Patrik Nestarec, Vendula Krajinová
4
0
0
37 R
František erný, Jan
Klára erná
3
0
0
38 R Jana Sovová, Kate ina Sva inová
2
0
0
59 R Ji í Klein, Monika Kleinová
2
0
0
erný,
Složení skupiny
38 47 R
Jitka N mcová, Klára D dová,
Klár in P ítel
3 17:45
39 51 R
Andrea Kunstová,
Jaroslava Kouglová, Miroslav Kougl
3 15:46
St ezivojice
Kružský d l - skalní byty
Houska
Myší díra
Nové Osinalice
1
2
3
4
5
6
7
8
x
8
x
1
1
2
0
0
2
0
0
x
x
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Š - prémie za vylušt ní šifry (st. 28)
J - jeskynní prémie (st. 5, 10, 12, 14, 18)
V - vrcholová prémie (st. 1, 2, 6, 9)
Body za stanovišt (bez prémií)
Hostín - vodojem
M lnická Vrutice
Rozcestí V Klou kách
Na bílých b ezích - bývalý lom
K ižovatka u Jenichova
epín
Na Nouzov
Údolí nedaleko místa "Na Farm "
Lad in pramen
Rybní ek u Kaniny sm r Nebužely
Body celkem (s prémiemi a tresty)
3 3 2 2 1 3 1 2 3 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3
Trestné body za pozdní návrat
x
Želízy
Koko ínek
Jeskyn pod Hradskem
Horní Zimo
T i studánky u Nových Tupadel
Eroze pískovce
Hlu ovský mlýn - tunel s pramenem
Šemanovice - Nostalgická myš
Vojt chov - jeskyn nad studánkou
Falešná skalní brána
Suchý mlýn u Nosálova
Vrátenská hora
Kruh - hospoda U Antoš
139
Nedv zí - vrchol
Po et skupin na stanovišti:
Po et osob na stanovišti:
Ra - vyhlídka
as p íjezdu
Název stanovišt
Po et osob ve skupin
Kategorie (Chrti, Romantici)
íslo družstva
Celkové po adí družstva v kat.
19.5.'07
5 5 6 10 8 13 12 5 13 8 23 27 15 26 19 17 18 25 11 16 13 33 14 17 22 22 28 21 29 22
11 11 13 23 18 29 27 11 29 18 55 67 33 63 51 37 40 67 29 34 35 83 28 38 54 52 69 51 71 54
-5
3

Podobné dokumenty

Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu

Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu Prvním sledovaným indikátorem je podíl zásobovaných obyvatel pitnou vodou na celkové populaci. Tento podíl p esahuje ve všech zemích 90% a nevykazuje zásadní rozdíly mezi jednotlivými státy. Nejlép...

Více

technický list

technický list Údaje udávané v tomto technickém list , obzvlá návrhy ke zpracování výrobk HORTEX se zakládají na na ich nejnov ích znalostech a zku enostech. Proto e se v ak materiály mohou velmi li it a nemáme v...

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva školy za školní rok 2004/2005 Hejný Vít Hendrychová Jitka Krátký David Kuželková Tereza Lásková Karolína Marin áková Jana Mrká ková Karolína Nguyen Thi Hong Le Paur Michal Písa íková Petra Plattig Tomáš Posp ch Petr Rieger Jan ...

Více

Cyklotrek - body pro účastníky 2011-P

Cyklotrek - body pro účastníky 2011-P Šifra: pro nalezení stanoviště č. 30 je nutné nejprve rozluštit šifru, ta vás navede na správné místo. Stanoviště č. 30 proto ani není zakresleno na mapě (nachází se méně než 3 km od startu/cíle). ...

Více