Výrobní inteligence

Komentáře

Transkript

Výrobní inteligence
Výrobní inteligence
v průmyslové automatizaci
Vizualizace
Analýza
Optimalizace
Pantek
Společnost Pantek (CS) s.r.o., založená v r. 1993, je dceřinou firmou společnosti SolutionsPT Ltd. (dříve Pantek Ltd.),
nezávislé soukromé britské firmy, která se specializuje na dodávku a technickou podporu řešení v sektoru průmyslové automatizace.
Hlavním těžištěm činnosti firmy Pantek (CS) s.r.o. je komplexní podpora řešení pro pokrokové průmyslové automatizační a informační aplikace od firmy Wonderware, která je dominantním celosvětovým dodavatelem v tomto tržním segmentu. Pantek (CS) s.r.o. je od počátku svých aktivit autorizovaným distributorem firmy Wonderware pro
Českou republiku a Slovenskou republiku. Kromě produktů od firmy Wonderware jsou v současné nabídce firmy
Pantek (CS) s.r.o. i další řešení pro zvýšení „výrobní inteligence“ v průmyslových a technologických podnicích.
Výrobní inteligence
Aktuální a přesné výrobní nebo technologické informace jsou klíčem k prosperitě. Sběr a ukládání procesních dat
je však pouze prvním nezbytným krokem. Pro efektivní využití těchto surových dat je třeba, aby se názorně vizualizovala a vhodně interpretovala, čímž se přemění na prakticky využitelné informace. Teprve takto získaná výrobní
inteligence umožní různým pracovníkům podniku optimálně zasahovat pro průběžné zlepšování kvality výroby,
snižování výrobních nákladů a zvyšování produkce.
Automatizační a informační aplikace pro řízení a analýzu výroby
Wonderware software je integrovaná rodina softwarových produktů pro automatizační a informační aplikace,
která názorně zviditelňuje, analyzuje a optimalizuje výrobní a technologické procesy. Nasazením Wonderware
softwaru získají podniky inteligentní technologický informační systém, těsně svázaný s vlastní výrobou ve výrobních provozech, čímž se vhodně doplní administrativní podnikový informační systém kategorie ERP.
Průmyslové počítače pro flexibilní vizualizaci a ovládání výroby
Firma Wonderware dodává rovněž různé typy průmyslových počítačů s dotykovými panely i samostatné počítače
typu Box PC a Thin Client. Vždy se jedná o konfigurace v odolném provedení pro náročná průmyslová prostředí
využitelné na jakémkoliv místě výrobního podniku.
Průmyslové komunikační karty a moduly
Spolehlivá průmyslová komunikace patří mezi velmi důležité části výrobních nebo technologických procesů.
V nabídce firmy Pantek (CS) s.r.o. je proto ucelená řada výkonných komunikačních karet do PC a modulů do šasi PLC
značek Applicom, SST a DirectLink od firmy Woodhead, specializované na průmyslová komunikační řešení. Podporovány jsou všechny důležité průmyslové komunikační sběrnice s desítkami různých komunikačních protokolů.
Řešení problémů v průmyslových sítích Ethernet
Aplikace se skupinami mnoha zařízení propojených v komunikačních sítích typu Ethernet se v poslední době stále
častěji prosazují i ve světě průmyslové automatizace. Softwarový systém IntraVUE od firmy Network Vision je určen
pro podporu rychlého řešení problémů procesními inženýry nebo techniky, kteří většinou nejsou IT specialisty, ale
potřebují rychle identifikovat a odstranit případné problémy v jim svěřených výrobních technologiích.
Všestranná podpora
Komplexní podpora firmy Pantek (CS) s.r.o. je určena jak systémovým integrátorům, tak i koncovým uživatelům,
kteří si projekty provádějí sami. Pantek (CS) s.r.o. není systémovým integrátorem, tj. nenasazuje vlastní konkrétní
aplikace „na klíč“ pro koncové zákazníky. Pantek (CS) s.r.o. zajištuje technické prezentace a konzultace, prodej,
školení, komplexní technickou podporu, uživatelské konference, vývojářské semináře a další související činnosti.
Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách www.pantek.cz
Wonderware
Firma Wonderware je vedoucím světovým výrobcem specializovaným na vývoj softwaru pro průmyslové automatizační a informační aplikace. Byla založena v roce 1987 a její ústředí je v Lake Forest v jižní Kalifornii. Softwarové
produkty firmy Wonderware jsou nasazovány po celém světě, kde jsou podporovány regionálními pobočkami a sítí
více než 160 autorizovaných distributorů. Od roku 1999 je firma Wonderware součástí nadnárodního inženýrského
a elektrotechnického koncernu Invensys plc.
Invence a výjimečnost: Jako vůbec první na světě uvedla firma Wonderware na trh software kategorie SCADA/HMI
pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů v uživatelsky příjemném grafickém prostředí
Microsoft Windows (již v roce 1988!). Díky dnes již legendární snadnosti a přátelskosti používání se produkt Wonderware InTouch stal celosvětově nejrozšířenějším systémem v tomto tržním sektoru.
Wonderware software
V současné době jsou softwarové produkty firmy Wonderware začleněny do integrované softwarové rodiny
a slouží ke komplexní interakci s výrobními řídicími systémy – od přímého řízení a supervize výrobních strojů nebo
linek až po systémy řízení, záznamu a analýzy skutečné historie výroby kategorie MES (Manufacturing Execution
Systems) a EMI (Enterprise Manufacturing Intelligence).
Softwarové produkty od firmy Wonderware lze přehledně charakterizovat tak, že umožňují v reálném čase ovládat,
názorně zviditelňovat, analyzovat a ovlivňovat provozované výrobní a technologické procesy. Zajišťují zejména:
Sběr dat z řídicích systémů (PLC, DCS, I/O aj.)
Vizualizaci a supervizní řízení technologických procesů (SCADA/HMI)
Záznam skutečné historie výroby a všech důležitých technologických parametrů
Analýzy skutečného průběhu výrobních procesů
Dokladování kvality výroby a rodokmenu výrobků (genealogie)
Řízení a podrobné sledování rozpracované výroby (MES)
Řízení vsádkové výroby (Batch)
Dodržování předepsaných výrobních postupů (GMP)
Statistické řízení kvality výrobních procesů (SPC)
Sledování a analýzy prostojů výroby, včetně výpočtu celkové efektivity výrobních zařízení (OEE)
Přístup k výrobním informacím odkudkoliv (Internet)

Výměnu vybraných dat s podnikovými informačními systémy kategorie ERP
Potřebné informace jsou poskytovány v reálném čase pracovníkům z různých úrovní podnikové hierarchie, a to
nejen horizontálně, ale i vertikálně – tj. od operátorů u výrobních linek a dispečerů na velínech, přes procesní
inženýry, technology a pracovníky oddělení kvality, až po vrcholový výrobní management. K dispozici je podrobný
záznam skutečné historie výroby pro pozdější analýzy, dokladování kvality výroby nebo splnění požadavků různých certifikací (ISO, VDA, FDA aj.) a zákaznických auditů.
Wonderware hardware
V nabídce firmy Wonderware jsou kromě tradičního softwarového portfolia také různé typy průmyslových počítačů s dotykovými LCD panely pro operátorská pracoviště (Touch Panel PC, Operator Interface PC, CE Compact
Panel PC). Dále jsou k dispozici samostatné počítačové jednotky typu Box PC a Thin Client (tenci klienti pro architektury s Terminálovými službami) včetně doplňkových průmyslových displejů (Flat Panel Monitor).
Jedná se o výkonné konfigurace v odolném provedení určené pro nasazení v náročném průmyslovém prostředí.
Počítače jsou připraveny k okamžitému nasazení a obsahují kromě operačního systému MS Windows i cenově zvýhodněné vizualizační systémy InTouch. Aplikace InTouch běžící na těchto průmyslových počítačích tak mohou sjednotit vizualizaci a supervizní řízení různých technologických procesů v různých typech aplikací v celém podniku.
Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách www.wonderware.com
Woodhead
Woodhead Industries, divize koncernu Molex Inc., je dlouholetým výrobcem s celosvětovou působností dodávajícím odolné elektronické, automatizační a komunikační komponenty i ucelená řešení pro nasazení v náročných
průmyslových prostředích. Její produkty pro průmyslovou komunikaci, nabízené firmou Pantek (CS) s.r.o., zajišťují
komunikační propojení řídicích a monitorovacích hardwarových systémů na procesní úrovni se softwarovými aplikacemi na nadřazené úrovni řízení. Jedná se typicky o úlohy:
Vizualizační a supervizní aplikace typu SCADA/HMI
Sběr procesních dat za účelem jejich historizace a následných analýz
Integrace rozdílných komunikačních sítí
K hlavním produktům patří zejména komunikační karty do PC a komunikační moduly do šasi PLC. Podporovány
jsou všechny významné firemní i otevřené průmyslové sběrnice s různými protokoly, což umožňuje univerzální
a komplexní konektivitu na řídicí a I/O systémy od různých dodavatelů. Komunikační karty do PC jsou k dispozici
v různých konstrukčních formátech (PCU, PC104, PCMCIA, CompactPCI aj.).
Hardwarové komunikační prvky jsou standardně vybaveny uživatelsky přívětivým konfiguračním prostředím (bez
nutnosti programování) a diagnostickými nástroji. Komunikační karty pro PC navíc obsahují datové servery (Wonderware DAS/OPC DA/ DDE), což významně usnadňuje jejich nasazení a správu a vhodně doplňuje i rodinu softwarových produktů pro průmyslovou automatizaci od firmy Wonderware.
Komunikační řešení jsou zastoupena značkami Applicom, SST a DirectLink, jež se navzájem doplňují:
Applicom
Řešení značky Applicom jsou určena především koncovým zákazníkům a systémovým integrátorům, kteří vyžadují
výkonnou komunikaci s rozsáhlými konfiguračními možnostmi pro daný typ komunikačních sítí.
Produktová řada značky Applicom zahrnuje komunikační karty do PC s hardwarovou podporou komunikace
(vlastní komunikační CPU) pro více než 40 komunikačních protokolů (Ethernet TCP/IP, Profibus, Modbus, Data
Highway Plus, WorldFip aj.). Vedle výkonnosti je předností karet Applicom také protokolová nezávislost umožňující současnou podporu více protokolů, což významně přispívá ke zjednodušení integrace rozdílných řídicích
systémů a snížení celkové ceny řešení.
Univerzální komunikační brány značky Applicom (Gateway) slouží ke sjednocení různých komunikačních sběrnic
s rozdílnými protokoly nebo publikaci procesních dat do intranetu/internetu v aplikacích, kde není vhodné nebo
žádoucí nasazení řešení na bázi PC.
SST
Produkty značky SST jsou určeny zejména pro OEM dodavatele, kteří vyvíjejí a nasazují svá vlastní řešení. V nabídce
jsou zejména komunikační moduly do šasi programovatelných automatů PLC a dále komunikační karty do PC
a embedded systémů. Mezi podporované protokoly patří Profibus, ControlNet, DeviceNet, A-B Remote I/O aj.
DirectLink
Značka DirectLink rozšiřuje nabídku o řadu cenově dostupných automatizačních komponent pro průmyslovou
komunikaci, zejména komunikační karty do PC a softwarová komunikační řešení. Cenová výhodnost komunikačních karet DirectLink vychází z koncepce, ve které se k řízení komunikace nevyužívá vlastní komunikační procesor na komunikační kartě, ale CPU hostitelského PC. Produkty DirectLink jsou tedy určeny zejména pro aplikace
s nižšími nároky na intenzitu komunikace nebo pro embedded systémy.
Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách www.woodhead.com
Network Vision
V posledních letech se stále častěji využívá síťová technologie Ethernet i ve výrobním prostředí, např. prostřednictvím sítí ModbusTCP, EtherNet/IP, Foundation Fieldbus HSE a PROFINET. Významně se zvyšuje počet propojovacích
uzlů a připojených zařízení (PC, řídicí systémy PLC, roboti, průmyslové přepínače, vzdálené I/O systémy, měniče,
čtečky čárového kódu, bezpečnostní kamery, přístupové systémy apod.) a s tím roste i nutnost jejich efektivního
monitoringu v reálném čase.
Jakékoliv výpadky zařízení ve výrobním prostředí způsobují nežádoucí prostoje výroby a tím obvykle i finanční
ztráty většího rozsahu než při problémech v ethernetových kancelářských sítích.
Společnost Network Vision, Inc. (USA) je firma, která se specializuje na vývoj snadno použitelných softwarových
produktů pro řešení problémů v průmyslových ethernetových sítích a zařízeních. Jejím vlajkovým produktem je
softwarový systém IntraVUE pro názornou vizualizaci, monitoring, diagnostiku a dokumentaci ethernetových sítí a
zařízení v průmyslových aplikacích, který je určen pro místní i vzdálenou podporu těchto sítí.
IntraVUE
Cílem systému IntraVUE je co nejrychleji diagnostikovat poruchové stavy, aby nedocházelo k přetížení síťových
propojení nebo k výpadkům zařízení a v důsledku těchto komunikačních problémů k následnému snižování
výrobní produktivity.
Díky intuitivní uživatelské přátelskosti a komplexnosti provázaných informací je systém IntraVUE určen zejména
pro aplikační inženýry, specialisty výrobních řídicích systémů a výrobní operátory, pro které obecné nástroje pro
správu sítí, typicky používané IT specialisty, nejsou příliš vhodné a většinu jejich funkčností by nevyužili. Tito
výrobní specialisté však potřebují mít rychle k dispozici informace o nefunkčnosti komunikace mezi svěřenými
výrobními zařízeními, aby na tyto poruchové stavy mohli okamžitě reagovat a co nejrychleji zajistit jejich opětovné
uvedení do provozu.
Software IntraVUE automaticky zmapuje danou síť, zjistí všechna připojená zařízení včetně jejich propojení
a vytvoří názorné grafické zobrazení topologie celé sítě. IntraVUE poté v reálném čase monitoruje funkčnost sítě
a všech zařízení, vznikající problémy okamžitě identifikuje a poskytuje efektivní podporu pro jejich urychlené
odstranění. Informace jsou publikovány na webový server, ke kterému mají všichni oprávnění uživatelé přístup
z běžného počítače vybaveného pouze internetovým prohlížečem.
K nejčastějším příčinám problémů, které systém IntraVUE odhaluje, patří zejména:
Neznalost skutečné aktuální topologie sítě
Nízká propustnost – vyčerpávání přenosového pásma v určitých síťových segmentech
Dočasné, opakované nebo trvalé ztráty síťového spojení se zařízením
Přesuny zařízení na jiné místo v síti
Připojení cizích/nových zařízení k síti, včetně bezdrátového přístupu
Vadné komunikační karty, konektory nebo terminátory
Poškozená kabeláž
Zdvojené IP nebo MAC adresy zařízení
Chybné nastavení přepínačů (full/half duplex, aj.)
Vlivy elektromagnetického pole – problémy s uzemněním
Většinu komunikačních problémů výrobních zařízení mohou nyní díky systému IntraVUE snadno a rychle identifikovat a odstraňovat přímo výrobní specialisté, čímž nedochází ke zbytečným prodlevám výroby a následným
finančním ztrátám.
Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách www.intravue.net
Canada • Tobacco Products • Germany • Metal Products • United Kingdom • Brollo RIH • Boksburg, South Africa • France • Asarco Inc • Amarillo, TX • Showa Denko Carbon • Ridgeville, SC • Italy • DMS Powders • Meyerton, South Africa • Russian Federation • Oil & Gas • Chevron • New Orleans, LA • Mobil • Bakersfield, CA • Mobil Natural Gas • Ninnekah, OK • Netherlands • Flying J • North Salt Lake City, UT • South Africa • OMV Energie • Vienna, Austr
AG • Minden, Germany • Pulp & Paper • Appleton Papers • Appleton, WI • Poland • Engelhard • Miami, FL • Belgium • Egypt • Ponderay Newsprint Company • Usk, WA• Saudi Arabia • Timber Products • Medford, OR • JM Huber • Commerce, GA • Ukraine • Smurfit Stone • Panama City, FL • Austria • Aracruz Celulose • Espirito Santo, Brazil • Switzerland • Transportation • Denver International Airport • Denver, CO • Sweden • Delta Motors • Port Elizabet
• Bietigheim-Bissingen, Germany • Algeria • Water & Wastewater • Ohio City • Mansfield, OH • Portugal • Bodega Marine Lab • Bodega Bay, CA • Norway • Mattabassett District • Cromwell, CT • Denmark • Clackamas County Water Environment Studies • Clackamas, OR • Czech Republic • Yellow River • Zhengzhou, China • Romania • Aerospace & Defense • Finland • North Sails • Minden, NV • Hungary • NASA Ames Research Center • Mountain Vie
Center • Cleveland, OH • Israel • Food & Beverage • Washington Quality Foods • Ireland • Halethorpe, MD • Langeberg Foods • Nigeria • Boksburg, South Africa • Kazakhstan • Miller Brewing • Irwindale, CA • Slovakia • Tunisia • South African Breweries • Food Batch Control •Food Batch Processing • Automotive Vehicle Tracking • Facility Monitoring • Electrical Component Production • Electronics & Semiconductors Processing and Material Handlin
Gas Supervisory Control and Data Acquisition • Chemical Production and Performance Monitoring • Pharmaceutical Production Monitoring and Control • Food & Beverage Packaging • Food Batch Processing • Pulp & Paper Plant Optimization • Performance Monitoring for Power Generation • Supervisory and Performance Monitoring for Transmission • Metals & Mining Production Monitoring • Johannesburg, South Africa • Southeast Contain
Diamond • Sacramento, CA • Ruegen Fisch • Sassnitz, Germany • Alsace Lait • Alsace, France • Tillamook Cheese • Tillamook, OR • JR Simplot • Boise, ID • United Arab Emirates • Arla Foods • Christiansfeld, Denmark • Building Management • Bulgaria •University of Cincinnati • Cincinnati, OH • Croatia • Venetian Hotel • Las Vegas, NV • Ghana • Building Automation • Nanking Southware Park Building • Taipei, Taiwan, ROC • Electronics Assembly • John
Semi-Conductor • San Jose, CA • ProMos Technologies • Hsinchu, Taiwan, ROC • Power and Electricity • Wisconsin Public Service (WPS) • Wausau, WI • Lithuania • Kuwait • Kansas City Power & Light • Kansas City, MO • Oman •Arizona Public Service • Four Corners, NM • Mining • Tshepong Anglo Gold Mines • Odendaalsrus, South Africa • Ohio Lime • Woodville, OH • Packaging & Discrete Manufacturing • Amcor • Blythewood, SC • Produvisa Glass •
Nitrogen • Augusta, GA • Slovenia • Consumer Products • Hills Pet Nutrition • Topeka, KS • Uganda • Kenya • Waterford Crystal • Kilbarry, Ireland • Amica • Poznan, Poland • Healthcare • Cameroon • Eastman Kodak • Rochester, NY •Turkmenistan • B. Bruan • Irvine, CA • Construction • Turkmenistan • ELK • Textile Mill Products •Apparel & Other Finished Products Made From Fabrics & Similar Materials • Azerbaijan • Luxembourg • Lumber & Wood Pr
Fixtures • Paper & Allied Products • Printing, Publishing, & Allied Industries • Bosnia and Herzegovina • Chemicals & Allied Products • Serbia and Montenegro • Petroleum Refining & Related Industries • Rubber & Miscellaneous Plastics Products • Angola • Leather & Leather Products • Stone, Clay, Glass, & Concrete Products • Guinea • Primary Metal Industries • Fabricated Metal Products, Except Machinery & Transportation Equipment • Lebanon •
& Computer Equipment • Qatar • Estonia • Electronic & Other Electrical Equipment & Components, Except Computer Equipment • Senegal • Transportation Equipment • Yemen • Measuring, Analyzing, & Controlling Instruments • Botswana • Transportation, Communications, Electric, Gas, & Sanitary Services • Mauritius • Railroad Transportation • The Former Yugoslav Macedonia • Local & Suburban Transit & Interurban Highway Passenger
Transportation & Warehousing • Namibia • Water Transportation • Bahrain • Air Transportation • Chad • Pipelines, Except Natural Gas • Mali • Communications • Electric, Gas, & Sanitary Services • Cyrus • Iceland • Zambia • Canada • Tobacco Products • Germany • Metal Products • United Kingdom • Brollo RIH • Boksburg, South Africa • France • Asarco Inc • Amarillo, TX • Showa Denko Carbon • Ridgeville, SC • Italy • DMS Powders • Meyerton, South A
Chevron • New Orleans, LA • Mobil • Bakersfield, CA • Mobil Natural Gas • Ninnekah, OK • Netherlands • Flying J • North Salt Lake City, UT • South Africa • OMV Energie • Vienna, Austria • Pharmaceuticals • Turkey • Knoll AG • Minden, Germany • Pulp & Paper • Appleton Papers • Appleton, WI • Poland • Engelhard • Miami, FL • Belgium • Egypt • Ponderay Newsprint Company • Usk, WA• Saudi Arabia • Timber Products • Medford, OR • JM Huber • Com
Panama City, FL • Austria • Aracruz Celulose • Espirito Santo, Brazil • Switzerland • Transportation • Denver International Airport • Denver, CO • Sweden • Delta Motors • Port Elizabeth, South Africa • Greece • Durr Group • Bietigheim-Bissingen, Germany • Algeria • Water & Wastewater • Ohio City • Mansfield, OH • Portugal • Bodega Marine Lab • Bodega Bay, CA • Norway • Mattabassett District • Cromwell, CT • Denmark • Clackamas County Water En
Czech Republic • Yellow River • Zhengzhou, China • Romania • Aerospace & Defense • Finland • North Sails • Minden, NV • Hungary • NASA Ames Research Center • Mountain View, CA • Morocco • NASA Research Center • Cleveland, OH • Israel • Food & Beverage • Washington Quality Foods • Ireland • Halethorpe, MD • Langeberg Foods • Nigeria • Boksburg, South Africa • Kazakhstan • Miller Brewing • Irwindale, CA • Slovakia • Tunisia • South Afric
•Food Batch Processing • Automotive Vehicle Tracking • Facility Monitoring • Electrical Component Production • Electronics & Semiconductors Processing and Material Handling • Machinery Performance • Oil & Gas Supervisory Control and Data Acquisition • Chemical Production and Performance Monitoring • Pharmaceutical Production Monitoring and Control • Food & Beverage Packaging • Food Batch Processing • Pulp & Paper Plant Optim
Power Generation • Supervisory and Performance Monitoring for Transmission • Metals & Mining Production Monitoring • Johannesburg, South Africa • Southeast Container • Winchester, VA • Belarus • Blue Diamond • Sacramento, CA • Ruegen Fisch • Sassnitz, Germany • Alsace Lait • Alsace, France • Tillamook Cheese • Tillamook, OR • JR Simplot • Boise, ID • United Arab Emirates • Arla Foods • Christiansfeld, Denmark • Building Management •
Cincinnati, OH • Croatia • Venetian Hotel • Las Vegas, NV • Ghana • Building Automation • Nanking Southware Park Building • Taipei, Taiwan, ROC • Electronics Assembly • Johnson Matthey • Spokane, WA • Micrel Semi-Conductor • San Jose, CA • ProMos Technologies • Hsinchu, Taiwan, ROC • Power and Electricity • Wisconsin Public Service (WPS) • Wausau, WI • Lithuania • Kuwait • Kansas City Power & Light • Kansas City, MO • Oman •Arizona Publi
• Tshepong Anglo Gold Mines • Odendaalsrus, South Africa • Ohio Lime • Woodville, OH • Packaging & Discrete Manufacturing • Amcor • Blythewood, SC • Produvisa Glass • Cagua, Venezuela • Chemical • PCS Nitrogen • Augusta, GA • Slovenia • Consumer Products • Hills Pet Nutrition • Topeka, KS • Uganda • Kenya • Waterford Crystal • Kilbarry, Ireland • Amica • Poznan, Poland • Healthcare • Cameroon • Eastman Kodak • Rochester, NY •Turkm
Construction • Turkmenistan • ELK • Textile Mill Products •Apparel & Other Finished Products Made From Fabrics & Similar Materials • Azerbaijan • Luxembourg • Lumber & Wood Products • Cote D Ivoire • Furniture & Fixtures • Paper & Allied Products • Printing, Publishing, & Allied Industries • Bosnia and Herzegovina • Chemicals & Allied Products • Serbia and Montenegro • Petroleum Refining & Related Industries • Rubber & Miscellaneous Pla
Leather Products • Stone, Clay, Glass, & Concrete Products • Guinea • Primary Metal Industries • Fabricated Metal Products, Except Machinery & Transportation Equipment • Lebanon • Industrial & Commercial Machinery & Computer Equipment • Qatar • Estonia • Electronic & Other Electrical Equipment & Components, Except Computer Equipment • Senegal • Transportation Equipment • Yemen • Measuring, Analyzing, & Controlling Instrum
Communications, Electric, Gas, & Sanitary Services • Mauritius • Railroad Transportation • The Former Yugoslav Macedonia • Local & Suburban Transit & Interurban Highway Passenger Transportation • Motor Freight Transportation & Warehousing • Namibia • Water Transportation • Bahrain • Air Transportation • Chad • Pipelines, Except Natural Gas • Mali • Communications • Electric, Gas, & Sanitary Services • Cyrus • Iceland • Zambia • Canada • T
Products • United Kingdom • Brollo RIH • Boksburg, South Africa • France • Asarco Inc • Amarillo, TX • Showa Denko Carbon • Ridgeville, SC • Italy • DMS Powders • Meyerton, South Africa • Russian Federation • Oil & Gas • Chevron • New Orleans, LA • Mobil • Bakersfield, CA • Mobil Natural Gas • Ninnekah, OK • Netherlands • Flying J • North Salt Lake City, UT • South Africa • OMV Energie • Vienna, Austria • Pharmaceuticals • Turkey • Knoll AG • M
Appleton Papers • Appleton, WI • Poland • Engelhard • Miami, FL • Belgium • Egypt • Ponderay Newsprint Company • Usk, WA• Saudi Arabia • Timber Products • Medford, OR • JM Huber • Commerce, GA • Ukraine • Smurfit Stone • Panama City, FL • Austria • Aracruz Celulose • Espirito Santo, Brazil • Switzerland • Transportation • Denver International Airport • Denver, CO • Sweden • Delta Motors • Port Elizabeth, South Africa • Greece • Durr Group
Algeria • Water & Wastewater • Ohio City • Mansfield, OH • Portugal • Bodega Marine Lab • Bodega Bay, CA • Norway • Mattabassett District • Cromwell, CT • Denmark • Clackamas County Water Environment Studies • Clackamas, OR • Czech Republic • Yellow River • Zhengzhou, China • Romania • Aerospace & Defense • Finland • North Sails • Minden, NV • Hungary • NASA Ames Research Center • Mountain View, CA • Morocco • NASA Research Ce
Beverage • Washington Quality Foods • Ireland • Halethorpe, MD • Langeberg Foods • Nigeria • Boksburg, South Africa • Kazakhstan • Miller Brewing • Irwindale, CA • Slovakia • Tunisia • South African Breweries • Food Batch Control •Food Batch Processing • Automotive Vehicle Tracking • Facility Monitoring • Electrical Component Production • Electronics & Semiconductors Processing and Material Handling • Machinery Performance • Oil & G
Acquisition • Chemical Production and Performance Monitoring • Pharmaceutical Production Monitoring and Control • Food & Beverage Packaging • Food Batch Processing • Pulp & Paper Plant Optimization • Performance Monitoring for Power Generation • Supervisory and Performance Monitoring for Transmission • Metals & Mining Production Monitoring • Johannesburg, South Africa • Southeast Container • Winchester, VA • Belarus • Blue D
Fisch • Sassnitz, Germany • Alsace Lait • Alsace, France • Tillamook Cheese • Tillamook, OR • JR Simplot • Boise, ID • United Arab Emirates • Arla Foods • Christiansfeld, Denmark • Building Management • Bulgaria •University of Cincinnati • Cincinnati, OH • Croatia • Venetian Hotel • Las Vegas, NV • Ghana • Building Automation • Nanking Southware Park Building • Taipei, Taiwan, ROC • Electronics Assembly • Johnson Matthey • Spokane, WA • Micre
ProMos Technologies • Hsinchu, Taiwan, ROC • Power and Electricity • Wisconsin Public Service (WPS) • Wausau, WI • Lithuania • Kuwait • Kansas City Power & Light • Kansas City, MO • Oman •Arizona Public Service • Four Corners, NM • Mining • Tshepong Anglo Gold Mines • Odendaalsrus, South Africa • Ohio Lime • Woodville, OH • Packaging & Discrete Manufacturing • Amcor • Blythewood, SC • Produvisa Glass • Cagua, Venezuela • Chemical • PC
Consumer Products • Hills Pet Nutrition • Topeka, KS • Uganda • Kenya • Waterford Crystal • Kilbarry, Ireland • Amica • Poznan, Poland • Healthcare • Cameroon • Eastman Kodak • Rochester, NY •Turkmenistan • B. Bruan • Irvine, CA • Construction • Turkmenistan • ELK • Textile Mill Products •Apparel & Other Finished Products Made From Fabrics & Similar Materials • Azerbaijan • Luxembourg • Lumber & Wood Products • Cote D Ivoire • Furniture &
Printing, Publishing, & Allied Industries • Bosnia and Herzegovina • Chemicals & Allied Products • Serbia and Montenegro • Petroleum Refining & Related Industries • Rubber & Miscellaneous Plastics Products • Angola • Leather & Leather Products • Stone, Clay, Glass, & Concrete Products • Guinea • Primary Metal Industries • Fabricated Metal Products, Except Machinery & Transportation Equipment • Lebanon • Industrial & Commercial Machine
Estonia • Electronic & Other Electrical Equipment & Components, Except Computer Equipment • Senegal • Transportation Equipment • Yemen • Measuring, Analyzing, & Controlling Instruments • Botswana • Transportation, Communications, Electric, Gas, & Sanitary Services • Mauritius • Railroad Transportation • The Former Yugoslav Macedonia • Local & Suburban Transit & Interurban Highway Passenger Transportation • Motor Freight Transp
Water Transportation • Bahrain • Air Transportation • Chad • Pipelines, Except Natural Gas • Mali • Communications • Electric, Gas, & Sanitary Services • Cyrus • Iceland • Zambia • Canada • Tobacco Products • Germany • Metal Products • United Kingdom • Brollo RIH • Boksburg, South Africa • France • Asarco Inc • Amarillo, TX • Showa Denko Carbon • Ridgeville, SC • Italy • DMS Powders • Meyerton, South Africa • Russian Federation • Oil & Gas • Ch
Bakersfield, CA • Mobil Natural Gas • Ninnekah, OK • Netherlands • Flying J • North Salt Lake City, UT • South Africa • OMV Energie • Vienna, Austria • Pharmaceuticals • Turkey • Knoll AG • Minden, Germany • Pulp & Paper • Appleton Papers • Appleton, WI • Poland • Engelhard • Miami, FL • Belgium • Egypt • Ponderay Newsprint Company • Usk, WA• Saudi Arabia • Timber Products • Medford, OR • JM Huber • Commerce, GA • Ukraine • Smurfit Stone
Celulose • Espirito Santo, Brazil • Switzerland • Transportation • Denver International Airport • Denver, CO • Sweden • Delta Motors • Port Elizabeth, South Africa • Greece • Durr Group • Bietigheim-Bissingen, Germany • Algeria • Water & Wastewater • Ohio City • Mansfield, OH • Portugal • Bodega Marine Lab • Bodega Bay, CA • Norway • Mattabassett District • Cromwell, CT • Denmark • Clackamas County Water Environment Studies • Clackamas, O
Zhengzhou, China • Romania • Aerospace & Defense • Finland • North Sails • Minden, NV • Hungary • NASA Ames Research Center • Mountain View, CA • Morocco • NASA Research Center • Cleveland, OH • Israel • Food & Beverage • Washington Quality Foods • Ireland • Halethorpe, MD • Langeberg Foods • Nigeria • Boksburg, South Africa • Kazakhstan • Miller Brewing • Irwindale, CA • Slovakia • Tunisia • South African Breweries • Food Batch C
Automotive Vehicle Tracking • Facility Monitoring • Electrical Component Production • Electronics & Semiconductors Processing and Material Handling • Machinery Performance • Oil & Gas Supervisory Control and Data Acquisition • Chemical Production and Performance Monitoring • Pharmaceutical Production Monitoring and Control • Food & Beverage Packaging • Food Batch Processing • Pulp & Paper Plant Optimization • Performance M
Supervisory and Performance Monitoring for Transmission • Metals & Mining Production Monitoring • Johannesburg, South Africa • Southeast Container • Winchester, VA • Belarus • Blue Diamond • Sacramento, CA • Ruegen Fisch • Sassnitz, Germany • Alsace Lait • Alsace, France • Tillamook Cheese • Tillamook, OR • JR Simplot • Boise, ID • United Arab Emirates • Arla Foods • Christiansfeld, Denmark • Building Management • Bulgaria •University of
Venetian Hotel • Las Vegas, NV • Ghana • Building Automation • Nanking Southware Park Building • Taipei, Taiwan, ROC • Electronics Assembly • Johnson Matthey • Spokane, WA • Micrel Semi-Conductor • San Jose, CA • ProMos Technologies • Hsinchu, Taiwan, ROC • Power and Electricity • Wisconsin Public Service (WPS) • Wausau, WI • Lithuania • Kuwait • Kansas City Power & Light • Kansas City, MO • Oman •Arizona Public Service • Four Corners,
Mines • Odendaalsrus, South Africa • Ohio Lime • Woodville, OH • Packaging & Discrete Manufacturing • Amcor • Blythewood, SC • Produvisa Glass • Cagua, Venezuela • Chemical • PCS Nitrogen • Augusta, GA • Slovenia • Consumer Products • Hills Pet Nutrition • Topeka, KS • Uganda • Kenya • Waterford Crystal • Kilbarry, Ireland • Amica • Poznan, Poland • Healthcare • Cameroon • Eastman Kodak • Rochester, NY •Turkmenistan • B. Bruan • Irvine, CA
Textile Mill Products •Apparel & Other Finished Products Made From Fabrics & Similar Materials • Azerbaijan • Luxembourg • Lumber & Wood Products • Cote D Ivoire • Furniture & Fixtures • Paper & Allied Products • Printing, Publishing, & Allied Industries • Bosnia and Herzegovina • Chemicals & Allied Products • Serbia and Montenegro • Petroleum Refining & Related Industries • Rubber & Miscellaneous Plastics Products • Angola • Leather & Le
Concrete Products • Guinea • Primary Metal Industries • Fabricated Metal Products, Except Machinery & Transportation Equipment • Lebanon • Industrial & Commercial Machinery & Computer Equipment • Qatar • Estonia • Electronic & Other Electrical Equipment & Components, Except Computer Equipment • Senegal • Transportation Equipment • Yemen • Measuring, Analyzing, & Controlling Instruments • Botswana • Transportation, Commu
Services • Mauritius • Railroad Transportation • The Former Yugoslav Macedonia • Local & Suburban Transit & Interurban Highway Passenger Transportation • Motor Freight Transportation & Warehousing • Namibia • Water Transportation • Bahrain • Air Transportation • Chad • Pipelines, Except Natural Gas • Mali • Communications • Electric, Gas, & Sanitary Services • Cyrus • Iceland • Zambia • Canada • Tobacco Products • Germany • Metal Produ
Boksburg, South Africa • France • Asarco Inc • Amarillo, TX • Showa Denko Carbon • Ridgeville, SC • Italy • DMS Powders • Meyerton, South Africa • Russian Federation • Oil & Gas • Chevron • New Orleans, LA • Mobil • Bakersfield, CA • Mobil Natural Gas • Ninnekah, OK • Netherlands • Flying J • North Salt Lake City, UT • South Africa • OMV Energie • Vienna, Austria • Pharmaceuticals • Turkey • Knoll AG • Minden, Germany • Pulp & Paper • Appleton
Engelhard • Miami, FL • Belgium • Egypt • Ponderay Newsprint Company • Usk, WA• Saudi Arabia • Timber Products • Medford, OR • JM Huber • Commerce, GA • Ukraine • Smurfit Stone • Panama City, FL • Austria • Aracruz Celulose • Espirito Santo, Brazil • Switzerland • Transportation • Denver International Airport • Denver, CO • Sweden • Delta Motors • Port Elizabeth, South Africa • Greece • Durr Group • Bietigheim-Bissingen, Germany • Algeria
Mansfield, OH • Portugal • Bodega Marine Lab • Bodega Bay, CA • Norway • Mattabassett District • Cromwell, CT • Denmark • Clackamas County Water Environment Studies • Clackamas, OR • Czech Republic • Yellow River • Zhengzhou, China • Romania • Aerospace & Defense • Finland • North Sails • Minden, NV • Hungary • NASA Ames Research Center • Mountain View, CA • Morocco • NASA Research Center • Cleveland, OH • Israel • Food & Beve
Ireland • Halethorpe, MD • Langeberg Foods • Nigeria • Boksburg, South Africa • Kazakhstan • Miller Brewing • Irwindale, CA • Slovakia • Tunisia • South African Breweries • Food Batch Control •Food Batch Processing • Automotive Vehicle Tracking • Facility Monitoring • Electrical Component Production • Electronics & Semiconductors Processing and Material Handling • Machinery Performance • Oil & Gas Supervisory Control and Data Acquis
Performance Monitoring • Pharmaceutical Production Monitoring and Control • Food & Beverage Packaging • Food Batch Processing • Pulp & Paper Plant Optimization • Performance Monitoring for Power Generation • Supervisory and Performance Monitoring for Transmission • Metals & Mining Production Monitoring • Johannesburg, South Africa • Southeast Container • Winchester, VA • Belarus • Blue Diamond • Sacramento, CA • Ruegen Fis
Alsace, France • Tillamook Cheese • Tillamook, OR • JR Simplot • Boise, ID • United Arab Emirates • Arla Foods • Christiansfeld, Denmark • Building Management • Bulgaria •University of Cincinnati • Cincinnati, OH • Croatia • Venetian Hotel • Las Vegas, NV • Ghana • Building Automation • Nanking Southware Park Building • Taipei, Taiwan, ROC • Electronics Assembly • Johnson Matthey • Spokane, WA • Micrel Semi-Conductor • San Jose, CA • ProMos
• Power and Electricity • Wisconsin Public Service (WPS) • Wausau, WI • Lithuania • Kuwait • Kansas City Power & Light • Kansas City, MO • Oman •Arizona Public Service • Four Corners, NM • Mining • Tshepong Anglo Gold Mines • Odendaalsrus, South Africa • Ohio Lime • Woodville, OH • Packaging & Discrete Manufacturing • Amcor • Blythewood, SC • Produvisa Glass • Cagua, Venezuela • Chemical • PCS Nitrogen • Augusta, GA • Slovenia • Consu
Topeka, KS • Uganda • Kenya • Waterford Crystal • Kilbarry, Ireland • Amica • Poznan, Poland • Healthcare • Cameroon • Eastman Kodak • Rochester, NY •Turkmenistan • B. Bruan • Irvine, CA • Construction • Turkmenistan • ELK • Textile Mill Products •Apparel & Other Finished Products Made From Fabrics & Similar Materials • Azerbaijan • Luxembourg • Lumber & Wood Products • Cote D Ivoire • Furniture & Fixtures • Paper & Allied Products • Printi
Bosnia and Herzegovina • Chemicals & Allied Products • Serbia and Montenegro • Petroleum Refining & Related Industries • Rubber & Miscellaneous Plastics Products • Angola • Leather & Leather Products • Stone, Clay, Glass, & Concrete Products • Guinea • Primary Metal Industries • Fabricated Metal Products, Except Machinery & Transportation Equipment • Lebanon • Industrial & Commercial Machinery & Computer Equipment • Qatar • Est
Equipment & Components, Except Computer Equipment • Senegal • Transportation Equipment • Yemen • Measuring, Analyzing, & Controlling Instruments • Botswana • Transportation, Communications, Electric, Gas, & Sanitary Services • Mauritius • Railroad Transportation • The Former Yugoslav Macedonia • Local & Suburban Transit & Interurban Highway Passenger Transportation • Motor Freight Transportation & Warehousing • Namibia • W
Transportation • Chad • Pipelines, Except Natural Gas • Mali • Communications • Electric, Gas, & Sanitary Services • Cyrus • Iceland • Zambia • Canada • Tobacco Products • Germany • Metal Products • United Kingdom • Brollo RIH • Boksburg, South Africa • France • Asarco Inc • Amarillo, TX • Showa Denko Carbon • Ridgeville, SC • Italy • DMS Powders • Meyerton, South Africa • Russian Federation • Oil & Gas • Chevron • New Orleans, LA • Mobil • Ba
Ninnekah, OK • Netherlands • Flying J • North Salt Lake City, UT • South Africa • OMV Energie • Vienna, Austria • Pharmaceuticals • Turkey • Knoll AG • Minden, Germany • Pulp & Paper • Appleton Papers • Appleton, WI • Poland • Engelhard • Miami, FL • Belgium • Egypt • Ponderay Newsprint Company • Usk, WA• Saudi Arabia • Timber Products • Medford, OR • JM Huber • Commerce, GA • Ukraine • Smurfit Stone • Panama City, FL • Austria • Aracru
Switzerland • Transportation • Denver International Airport • Denver, CO • Sweden • Delta Motors • Port Elizabeth, South Africa • Greece • Durr Group • Bietigheim-Bissingen, Germany • Algeria • Water & Wastewater • Ohio City • Mansfield, OH • Portugal • Bodega Marine Lab • Bodega Bay, CA • Norway • Mattabassett District • Cromwell, CT • Denmark • Clackamas County Water Environment Studies • Clackamas, OR • Czech Republic • Yellow Riv
Aerospace & Defense • Finland • North Sails • Minden, NV • Hungary • NASA Ames Research Center • Mountain View, CA • Morocco • NASA Research Center • Cleveland, OH • Israel • Food & Beverage • Washington Quality Foods • Ireland • Halethorpe, MD • Langeberg Foods • Nigeria • Boksburg, South Africa • Kazakhstan • Miller Brewing • Irwindale, CA • Slovakia • Tunisia • South African Breweries • Food Batch Control •Food Batch Processing • Au
Reference
Wonderware
Firma Wonderware dosud vystavila přibližně 500 000 licencí svého softwaru, který se používá ve více než 100 000
podnicích, což je asi 30 % z 335 000 světových výrobních podniků s více než 20 zaměstnanci. V České republice a
Slovenské republice se již provozuje více než 5 000 licencí. K významným českým a slovenským uživatelům patří:
ArcelorMittal Ostrava
Energetika Třinec
SE – JE Jaslovské Bohunice
Autobaterie
Holcim
Severočeské doly
BorsodChem MCHZ
IKEM Praha
Slovalco
Brněnské vodárny a kanalizace
International Power Opatovice
Sokolovská uhelná
Cement Hranice
IVAX Pharmaceuticals
SYNTHOS Kralupy
Cutisin
Kolektory Praha
Škoda-Auto
Česká rafinérská
Lovochemie
Teplárna České Budjovice
České radiokomunikace
Mostecká uhelná
Teplárna Písek
ČEZ – Elektrárna Mělník
Nafta Gbely
Tepláreň Košice
ČEZ – Elektrárna Tušimice
Nexis Fibers
Třinecké železárny
ČEZ – JE Temelín
Pivovar Topvar
U.S. Steel Košice
ČEZ – JE Dukovany
Plzeňský Prazdroj
Ústav jaderného výzkumu
Dalkia Morava
Pražská teplárenská
Vodovody a kanalizace HK
Danone
Příbramská teplárenská
Vitana
Duropack Bupak Obaly
SAI Automotive Bohemia
Zásobování teplem Vsetín
Duslo
SE – Elektrárna Nováky
Západoslovenské VaK
Woodhead
Firma Woodhead Industries je dlouholetým zavedeným výrobcem komunikačních komponent pro aplikace
v náročných průmyslových prostředích. Komponenty jsou součástí řešení, která jsou koncovým uživatelům poskytována v rámci ucelených dodávek prostřednictvím firem systémových integrátorů nebo výrobců vlastních zařízení
kategorie OEM (Original Equipment Manufacturer); z hlediska referencí tedy nejsou evidováni konkrétní koncoví
uživatelé.
Celosvětově bylo nasazeno přibližně 250 000 řešení.
Network Vision
Požadavky na řešení problémů v průmyslových sítích typu Ethernet jsou relativně nové, avšak přesto si software
IntraVUE za krátkou dobu velmi rychle našel řadu zájemců; používá se např. ve firmách:
ABB
Florida Dept. of Transport.
Memphis Light Gas & Water
Airport Charles de Gaulle
Frito Lay
Mercedes Benz
AstraZenaca Canada
GE Aircraft Engines
Michelin Aircraft Tire Co.
Barum Continental
General Mills
Nestle Engineering
Campbell Soup
General Motors
Nucor Steel
City of Houston, St. Louis
Goodyear Tire & Rubber Co.
Pfizer
Coca-Cola
Hill‘s Pet Nutrition
Poly America
Daimler Chrysler AG
Chevron Philips
Rhodia
Delphi Electronics
ISG (Mittal Steel)
Smith & Wesson
Dupont
Jaguar
Toshiba America
Eli Lily
Kraft Foods
University of Iowa
Energizer Battery
Lyonnaise des Eaux
Washington Gas
Autorizovaný distributor firem
Wonderware, Woodhead a Network Vision
pro Českou republiku a Slovenskou republiku
Pantek (CS) s.r.o., Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, Česká republika
Tel.: +420-495 219 072 až 3, 495 211 405, Fax: +420-495 215 574, www.pantek.cz
07/2008

Podobné dokumenty

Sborník 2014

Sborník 2014 mulčování trávníků. Jde o to, že při sečení se travní hmota ponechává rozptýlená na povrchu trávníků, kde se postupně rozkládá a snižuje o 30 – 50% potřebu hnojení a snižuje spotřebu závlahové vody...

Více

Programovatelné automaty

Programovatelné automaty nejvýznamnějším řídicím prostředkem pro řízení technologických procesů, výrobních linek a strojů již během první poloviny 80. let. Byly odezvou na vývoj mikroelektronické technologie, který umožnil...

Více

Softwarový systém pro efektivní řešení problémů zařízení v

Softwarový systém pro efektivní řešení problémů zařízení v IntraVUE poskytuje uživatelům účinný a snadno použitelný nástroj pro průběžnou identifikaci a dokumentaci mnoha komunikačních problémů, vyskytujících se v průmyslových automatizačních systémech. K ...

Více

- CMS, sro

- CMS, sro v průmyslu (identifikace osob i materiálu pomocí aktivního elektronického čipu ve formě karty, ampule, plastového disku apod.) - radiofrekvenční identifikační systémy Texas Instruments RFID Systems...

Více

1-2/2015 - Braunoviny.cz

1-2/2015 - Braunoviny.cz tak na středisku pobudou více než 624 hodin, tedy celých 26 dní. I proto se stále snažíme zvyšovat komfort pacientů,“ říká Marie Studenovská, vedoucí lékařka dialyzačního střediska Duchcov. Lidí, k...

Více

Seznam udržovatelů odrůd, držitelů šlechtitelských práv

Seznam udržovatelů odrůd, držitelů šlechtitelských práv Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín, a.s. Syngenta Czech s.r.o. SOUFFLET AGRO a.s. Mgr. Jan Meisl Institut za ratarstvo i povrtarstvo Bejo Zaden B.V. Innoseeds B.V. AGRICO B.A. Syngenta Seed...

Více

Mtelligence Condition Based Monitoring

Mtelligence Condition Based Monitoring Invensys). Wonderware je dominantním celosvětovým výrobcem softwaru pro pokrokové průmyslové automatizační a informační aplikace sloužící k vizualizaci, analýze a optimalizaci výrobních a technolog...

Více

Wonderware SuiteVoyager 2.0

Wonderware SuiteVoyager 2.0 firmy Wonderware od samého poèátku její èinnosti. Vývojáø ani administrátor portálu SuiteVoyager nemusí ovládat webové technologie. Všechny výše uvedené datové zdroje lze zaèlenit do portálového ro...

Více