jen plošný spoj

Transkript

jen plošný spoj
8
7
6
5
4
3
2
1
3V3
C15
M1
R15
28
5
6
D
25
FILT
19
PVSS
18
PVDD
17
TESTEN
XTI
21
8
SCR_INT
XTO
20
4n7
1k
R6
C21
M1
R31
R23
10k
C41
10M
R18
4k7
R9
U4
19
XTAL1
31
30
29
ICP
ALE
OC1B
8MHz
22
C39
M1
40
VCC
20
GND
8
AGND
6
AOUTR
5
DEM/SCLK
1
SDATA
R24
4k7
2
3
5
6
11
10
14
13
1A
1B
2A
2B
3A
3B
4A
4B
1
15
A/B
G
RESET
4
XTAL2
5
XTAL1
1Y
4
C40
M1
INFRA
1
2
3
VCC
10
GND
2Y
7
3Y
9
4Y
12
1
2
3
4
5
6
10
CLIP.DET.
C29
6
D10
D9
R30
220R
OUT3R
14
OUT4R
15
J11
1
2
TDA7374B
R21
VI
2R2
C34
M68
R41
R42
10k
10k
C
R43
C52
10n
C37
100M
R29
*470R
C36
10M
U6
2
3
4
5
6
7
8
9
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
11
1
C
OC
3R9
Q1
BC547
PB7(SCK)
PB6(MISO)
PB5(MOSI)
PB4
PB3(OC1)
PB2
PB1(AIN1)
PB0(AIN0)
PD6(ICP)
PD5(T1)
PD4(T0)
PD3(INT1)
PD2(INT0)
PD1(TXD)
PD0(RXD)
11
9
8
7
6
3
2
J3
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
LCD DISPLEJ
J4
1
2
3
4
5
6
J6
1
2
3
4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
19
18
17
16
15
14
13
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
AD7
A8
AD6
A9
AD5
A10
AD4
A11
AD3
A12
AD2
A13
AD1
A14
AD0
A15
74HC573
10k
AT90S2313
+5V
11
12
13
14
15
16
R27
4k7
U11
12
11
10
9
8
7
6
5
27
26
23
25
4
28
3
31
2
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
22
30
29
24
CS1
CS2
WE
OE
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
13
14
15
17
18
19
20
21
AD0
AD1
AD2
AD3
AD4
AD5
AD6
AD7
A1
A0
A2
A3
A4
NC
+5V
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
GND
VSS
SCHÉMA ZAPOJENÍ PLOŠNÉHO SPOJE MP3 DVD PLAYERU
22
30
29
24
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
CS1
CS2
WE
OE
10k
5
U1
4
RT/CT
2
UFB
1
COMP
3
SENSE
C53
10n
UREF
8
OUT
6
Q2
BUZ11
R36
R40
100k
22R
C45
1n
R38
15k
GND
5
UC3843
R37
R46
0R1
1k
C44
1n
D14
1N4007
B
U15
LM317
+12V
VO
C49
100M
D13
C48
M68
R44
220R
VI
C47
M68
1N4007
R45
*1k8
C50
10M
F1
4A
1
2
3
+5V
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
13
14
15
17
18
19
20
21
AD0
AD1
AD2
AD3
AD4
AD5
AD6
AD7
VO
C56
1G
R48
F2
0R-1R8/3W
4A
J12
1
2
DC 12 - 14V
C59
4G7
U16
7805
VI
C54
M68
C55
M68
D8
1N4007
NC
VDD
3V3
C30
100M
C11
M68
4
VO
VI
R12
220R
C10
M68
1N4007
A
U2
7805
+5V
VO
D7
D5
6V2/1.3W
VCC
U10
LM317
1
C12
1G
C9
M68
R47
VI
3R3/3W
C8
M68
C13
470M
D11
20V/1.3W
C14
2G2
R11
*470R
C31
10M
6
7
C46
1G
J9
628128
7
+17V
1N5818
1
U11a
12
11
10
9
8
7
6
5
27
26
23
25
4
28
3
31
2
D12
*68k
L1
50uH
R39
628128
C38
M1
8
SVR
C43
47M
1N4007
PROGRAMATOR
R35
2k2
19
18
17
16
15
14
13
12
R28
4k7
A
IN4R
M47
2k7
C35
M68
AD0
AD1
AD2
AD3
AD4
AD5
AD6
AD7
J5
20
IN3R
12
1
2
U14
U8
1
11
OUT2L
2
J8
R25
J2
C25
680p
56k
R10
C4
10M
J7
+5V
R26
PROGRAMATOR
IN2L
VO
74HC257
B
5
U12
LM317
J1
1
2
3
4
5
6
IN1L
1N4007
U7
+5V
4
R33
10M
C22
M1
M47
56k
10M
C6
CS4331
8
7
6
5
4
3
2
1
PB7(SCK)
PB6(MISO)
PB5(MOSI)
PB4(SS)
PB3(AIN1)
PB2(AIN0)
PB1(T1)
PB0(T0)
AOUTL
AT90S8515
R20
4k7
C57
M1
PC7(A15)
PC6(A14)
PC5(A13)
PC4(A12)
PC3(A11)
PC2(A10)
PC1(A9)
PC0(A8)
LRCK
2
C24
680p
1
ADJ
XTAL2
A15
A14
A13
A12
A11
A10
A9
A8
3
2k7
R34
C5
J10
OUT1L
GND
RESET
28
27
26
25
24
23
22
21
7
GND
X2
22
C33
9
18
AD7
AD6
AD5
AD4
AD3
AD2
AD1
AD0
VA+
STAND-BY
ADJ
C32
C
PD7(RD)
PD6(WR)
PD5(OC1A)
PD4
PD3(INT1)
PD2(INT0)
PD1(TXD)
PD0(RXD)
32
33
34
35
36
37
38
39
MCLK
7
ADJ
17
16
15
14
13
12
11
10
PA7(AD7)
PA6(AD6)
PA5(AD5)
PA4(AD4)
PA3(AD3)
PA2(AD2)
PA1(AD1)
PA0(AD0)
4
C28
PW-GND
R17
4k7
S-GND
R16
1k
8
7
6
5
9
PTC
SCL
SDA
C51
4G7
C42
M1
U13
10k
3V3
24C65
U9
D
4R7
R7
4R7
OCLK
R3
10k
LRCKT
24
8k2
R8
C23
C27
470p
C20
1n
R5
VCC
A0
A1
A2
SCANEN
BIT_EN
U5
1
2
3
26
SDI
SCKR
9
R4
10k
RESET
12
R13
10k
OUT_CLK/DATA_REQ
SCKT
R14
10k
7
SDA
SCL
11
1k
1N4148
10n
13
3
4
D4
VCC
R19
D6
1N4007
C19
M1
C26
SDO
C7
C18
M1
3
1k
+5V
2M2
C17
M1
U3
STA013
10
C58
2M2
C16
M1
C3
4M7
3
2
1

Podobné dokumenty

CELKOVÉ SCHÉMA MP3 PŘEHRÁVAČE

CELKOVÉ SCHÉMA MP3 PŘEHRÁVAČE PD3(INT1) PD2(INT0) PD1(TXD) PD0(RXD)

Více

Od internetov6ho feudolismu k digitolnf demokrocii

Od internetov6ho feudolismu k digitolnf demokrocii a^1txw aluI t^t !3O,l1wue3D p I 1p al bEzrteuodo{{q nr?odzoioqtu@FtJ nugr?^ry op 9^9p1.!s. ur F 4W!I t!@J !u^?lqno^sBzpqtsod.urr,uo ?^ot?^sot.r 9u t^tgl npElnrjdnx a9l?p.uot sr^ 2 opr :vu or?u o ?u...

Více

Mikrokontroléry I. Mikrokontroléry od Atmel (Attiny, Atmega, AVR)

Mikrokontroléry I. Mikrokontroléry od Atmel (Attiny, Atmega, AVR) Proti předchůdci ARM11 jsou navíc implementovány nové technologie ARM TrustZone (dva oddělené adresové prostory), NEON (64/128bit. hybridní SIMD architektura pro

Více

dc-dc converter

dc-dc converter GES 049 131 49  IRFP 054N ­ MOS­N­FET­e V­MOS 55V/ 80A/ 170W/ 0,012ohm TO247 G D S D 16p                    1 GES 050 027 04  UC 3843AN ­ LIN­IC PWM kontrolér 0...+70°C (= TL3843,KA3843) DIP8      ...

Více

náš rozhovor - KD

náš rozhovor - KD sady Pìtatøicátníkù 33, Plzeò; Cejl 51, Brno; Èeskobratrská 17, Ostrava, e-mail: [email protected], adresa na Internetu: http://www.ben.cz. Zásielková služba na

Více

Ročník 2001

Ročník 2001 KBU8J, KC237, KC239, KC307, KP1010, KY130-80, LD271, LD274, LM324, LM339, LM358, LM3914, LM92, LP2951, LQ-G, LQ-G2.5x5mm, LQ-HSDL4400, LQ-R, LQR2.5x5mm, LQ-Y, LQ-Y2.5x5mm, LTE5208, MIC-elektret, MO...

Více

Maturitní projekt MP3 Přehrávač

Maturitní projekt MP3 Přehrávač Zapojení je provedeno podle doporučení výrobce. Protože řídící procesor pracuje s 5V logikou a MP3 dekodér 3,3V logikou, bylo nutné použít převodníky napětí. Převodník 5V -> 3,3V jsem realizoval je...

Více

Výroční zpráva za rok 2014 ke stažení

Výroční zpráva za rok 2014 ke stažení Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociální služby zachovávají lidskou důstojnost osob. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb osob, působí na osoby aktivně, podporuje...

Více