Výroční zpráva OS EKOFILM – 2011

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva OS EKOFILM – 2011
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
Občanské sdružení Ekofilm
OS EKOFILM
Občanské sdružení Ekofilm bylo založeno s cílem podporovat Mezinárodní filmový festivalu o životním prostředí, přírodním
a kulturním dědictví Ekofilm a podílet se na jeho organizaci, propagaci a financování. Občanské sdružení spolupracuje se
všemi ostatními subjekty, které se účastní realizace festivalu.
Občanské sdružení Ekofilm pořádá pravidelné členské schůze a přípravné porady organizačního štábu festivalu a dalších
externistů, kteří spolupracují na přípravách festivalu.
Kromě organizace festivalu Ekofilm se sdružení zaměřuje na přednáškové, vzdělávací, školící a klubové akce pro veřejnost.
Současně usiluje o efektivní využití informací z pořadů festivalu pro školy v rámci environmentálního vzdělávání.
Další aktivitou je organizování a podpora projektu „Ozvěny Ekofilmu“, jehož cílem je další distribuce a propagace filmů mezi
širokou veřejnost formou projekcí a besed.
1 | Návštěva architekta Michaela Reynoldse v České republice
termín konání: 2. 5.–7. 5. 2011
místa konání: Praha, České Budějovice
2
| OS Ekofilm 2011
PROJEKTY ROKU 2011
2 | 37. ročník festivalu EKOFILM
termín konání: 3.–9. 10. 2011
místa konání: Praha, České Budějovice, Český Krumlov, Třeboň
OS ekofilm 2011 |
3
GRANTY A PŘÍSPĚVKY
HOSPODAŘENÍ
projekty a granty:
Státní fond životního prostředí ČR
Ministerstvo kultury ČR
Město Český Krumlov
Jihočeský kraj
Hlavní město Praha
Rozvaha
smlouvy o reklamě a propagaci:
Jihočeská univerzita
Česká televize
Union Film (Aerofilms)
Časopis Architekt
Paralela o.s.(Divadlo Kampa)
Severočeské doly
ORRESANT, s.r.o.
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
reciproční smlouvy a OStatnÍ příjmy:
Ekocentrum Říčany
TV GIMI a.s.
Pacioli Accountants, s.r.o.
SEA – sdr.pro Strategie
NP Podyjí
OS Hanspaulka
4
| OS Ekofilm 2011
6 000 000,00
200 000,00
30 000,00
5 000,00
100 000,00
10 000,00
10 000,00
10 178,00
25 000,00
3 000,00
250 000,00
50 000,00
120 000,00
1 000,00
24 000,00
10 000,00
34 000,00
500,00
300,00
(M. Reynolds)
(M. Reynolds)
(M. Reynolds)
(M. Reynolds)
(M. Reynolds)
(M. Reynolds)
Účet
Popis
AKTIVA (MD)
PASIVA (Dal)
__________________________________________________________________________________________________
211.100
Pokladna
17,00
221.100
Bankovní účty
4 872,94
249.100
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
100,00
321.100
Dodavatelé
4 000,00
388.100
Dohadné účty aktivní
4 000,00
932.100
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
-37 365,43
Hospodářský výsledek (Zisk):
42 155,37
Náklady na projekt M. Reynolds celkem
153 845 Kč
Náklady na projekt Ekofilm 2011 celkem
6 654 855 Kč Kč
OS ekofilm 2011 |
5
HOSPODAŘENÍ
HOSPODAŘENÍ
Výkaz zisku a ztrát
Účet N=nedaňový
Popis
NÁKLADY (MD)
VÝNOSY(Dal)
__________________________________________________________________________________________________
501.100 (N)
501.110 (N)
501.300 (N)
518.100 (N)
518.201 (N)
518.202 (N)
518.204 (N)
518.300 (N)
518.301 (N)
518.401 (N)
518.402 (N)
518.403 (N)
518.404 (N)
518.405 (N)
518.406 (N)
518.407 (N)
518.408 (N)
518.409 (N)
6
Nákup drobného vydání
Pohonné hmoty
Spotřeba v rámci akcí
Ostatní služby
Propagace
Produkce
Nájem a služby festival
Doprava
Ubytování
Odborný projektový tým
Doprava – cestovné
Pronájmy
Ubytování
Studie, tvorba, tisk
Náklady na semináře, účinkující
Náklady na publicitu
Náklady na poradenství, účetnictví
Ostatní služby v rámci Ekofilmu
| OS Ekofilm 2011
38 998,00
29 822,00
5 104,00
53 787,00
144 602,00
6 461,00
26 480,00
36 106,00
9 781,00
18 000,00
95 266,00
463 529,00
348 110,00
401 816,00
1 484 700,00
685 407,00
55 000,00
2 285 541,80
518.410 (N)
Ostatní náklady partnera
100 133,00
518.411 (N)
Ostatní náklady – drobná vydání
70 001,60
518.950 (N)
Honorář 100 532,00
518.951 (N)
Technika – Festival
145 965,00
521.100 (N)
Mzdové náklady DPP
222 887,00
531.010 (N)
Daň silniční
1 600,00
545.100 (N)
Kursové ztráty
5 598,54
549.100 (N)
Bankovní poplatky
5 454,71
549.110 (N)
Haléřové vyrovnání
-0,30
549.120 (N)
Jiné ostatní náklady
810,00
602.100 (N)
Tržby v rámci hlavní činnosti
351 678,00
602.200 (N)
Tržby z prodeje služeb ve vedlejší činnosti
196 300,00
644.100 (N)
Bankovní úroky 368,92
649.100 (N)
Jiné ostatní výnosy
0,80
684.100 (N)
Přijaté členské příspěvky
300,00
691.100 (N)
Provozní dotace / Státní rozpočet
6 200 000,00
691.200 (N)
Provozní dotace / ostatní
35 000,00
691.300 (N)
Provozní dotace / Veřejné zdroje 100 000,00
__________________________________________________________________________________________________
CELKEM:
Hospodářský výsledek (Disponibil. zisk):
6 841 492,35 42 155,37
6 883 647,72
OS ekofilm 2011 |
7
Michael Reynolds
Architekt odpadu
v České republice
Praha – České Budějovice
2.–5. 5. 2011
Závěrečná zpráva
Američan Michael Reynolds je nejvýznamnějším světovým architektem odpadu. Více než 35 let staví velmi levné domy, které
disponují vlastním zdrojem energie, vody, tepla a kanalizací. Ke stavbě „zemělodi“, jak dům i se skleníkem nazývá, používá
staré pneumatiky, plechovky od piva, skleněné, či PET láhve a další odpad. Je v něm možné pěstovat ovoce i zeleninu. Provozní náklady na chod domu jsou při tom téměř nulové.
Tato překvapivě skvěle fungující alternativa bydlení z dílny vystudovaného architekta a zastánce trvale udržitelného rozvoje
narážela v USA na různé byrokratické překážky. Za jeho vizi mu byla dokonce na několik let odňata licence architekta.
Michael Reynolds však nepřestal věřit v budoucnost konceptu udržitelného rozvoje a bydlení a jezdil pomáhat se svou partou
stavařů do oblastí postižených přírodními katastrofami. Své zemělodě naučil stavět místní obyvatele např. v Hondurasu (hurikán, 1999), na Andamanech (tsunami, 2005), v Mexiku (hurikán Katrina, 2005) a na Haiti (zemětřesení, 2010).
Poté, co se americká vláda dozvěděla o jeho humanitární činnosti, mu byla navrácena profesní licence a podařilo se mu
prosadit změnu stavebního zákona. Byla mu také povolena, jako prvnímu na světě, stavba testovací základny nedaleko Taosu
v jeho rodném Novém Mexiku. Vedle 3 starších staveb tam má vzniknout 15 nových zemělodí. Tyto soběstačně postavené
ekodomy budou vybavené vším, co je třeba k přežití, kdyby na Zemi došly neobnovitelné zdroje energie.
Příběh amerického architekta Michaela Reynoldse zaujal britského režiséra Olivera Hodge natolik, že o něm v průběhu tří let
natočil film „Architekt odpadu“, který získal vedle řady dalších ocenění po celém světě i dvě ceny na 35. ročníku Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví Ekofilm v roce 2009 v Českém Krumlově. Spoluvyhlašovatelem a organizátorem tohoto festivalu bylo občanské sdružení Ekofilm, které navázalo kontakt s architektem
Michaelem Reynoldsem a zorganizovalo jeho navštěvu v České republice v rámci jeho evropského turné, aby mohl zájemcům
osobně představit svou vizi.
Návštěva se uskutečnila ve dnech 2. – 7. května 2011 v Praze a v Českých Budějovicích, které se zúčastnilo 745 diváků.
8
| OS Ekofilm 2011
OS ekofilm 2011 |
9
Michael Reynolds
pondělí 2. 5. 2011
10:00
přílet do Prahy
12:00 – 13:30
oběd a setkání s novináři
13:45 – 15:15
prohlídka města a podzemí Starého Města (Dr. Zdeněk Dragoun)
15:30 – 17:00
tisková konference (Magistrát hl.m Prahy)
Michael Reynolds – architekt
Lukáš Kaucký – radní pro kulturu a cestovní ruch
David Gainer – kulturní atašé – Velvyslanectví USA v Praze
Adam Gebrian – překladatel
Ing. Mgr. Michaela Ševčíková, vedoucí oddělení multilaterálních vztahů
Veronika Dušková, tisková mluvčí OS Ekofilm
středa 4. 5. 2011
10:00 – 12:30
13:00 – 14:45
15:00
16:00 – 20:00
natáčení pořadu Na plovárně s Markem Ebenem (Klub AVION)
prohlídka Pražského hradu (arch. Zdeněk Lukeš)
rozhovor pro ČT 24 (redaktorka Lucie Klímová)
Zemělodě a umění žít bez karbonové stopy (Národní technická knihovna)
moderoval architekt Osamu Okamura, uvedla starostka Prahy 6 Marie Kousalíková
(přednášky se zúčastnilo 210 posluchačů)
čtvrtek 5. 5. 2011
10:00 – 10:30
11:00 – 12:00
15:00
18:00 – 19:30
21:30
živé vysílání, rozhovor (Česká televize)
prohlídka Staroměstská radnice – věž a podzemí
Beseda architekta Michaela Reynoldse s Jaroslavem Duškem a diváky (Divadlo Kampa)
natáčení ČT 24 – živě, (přítomno 105 diváků)
Únětice, obhlídka, promítání snímků o objektech z PET lahví, setkání se starostou
živé vysílání, rozhovor (TV Metropol)
pátek 6. 5. 2011
10:00 – 14:00
14:00
15:00 – 18:00
obhlídka místa pro stavbu Zemělodi v Praze (ZOO Praha, Botanická zahrada)
rozhovor pro ČT Film 2011 (redaktor Petr Koubek)
výlet na Sázavu s Jaroslavem Duškem
sobota 7. 5. 2011
18:00
odlet z Prahy
17:30 – 18:30
20:30 – 23:00 rozhovor s Lucií Výbornou (náhrávka v Českém rozhlase)
promítání filmu Architekt odpadu s besedou (kino Světozor), režie Oliver Hodge, VB 2007, 86 min.
moderoval Osamu Okamura (přítomno 320 diváků)
úterý 3. 5. 2011
8:30
13:00
14:00 – 17:00
odjezd do Českých Budějovic
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, setkání s děkanem Františkem Váchou
Zemělodě a umění žít bez karbonové stopy, přednáška pro studenty a veřejnost
přednáška v anglickém jazyce (přítomno 110 posluchačů)
10
| OS Ekofilm 2011
PROGRAM
OS ekofilm 2011 |
11
Michael Reynolds
UKÁZKY DOMŮ
Zemělodě a umění žít bez karbonové stopy
Michael Reynolds už čtyřicet let zkoumá a rozvíjí způsoby výstavby dlouhodobě udržitelných domů. Tato prezentace se bude
věnovat slunečnímu resp. termálnímu topení a chlazení, stavbě z přírodních a recyklovaných materiálů, slunečním a větrným
elektrickým systémům, sklízení vody, řízenému čištění odpadní vody a pěstování potravy na pozemku domu. Představí příklady Zemělodí ve světě a bude diskutovat o institucionálních překážkách mezi lidmi a alternativním bydlením bez karbonové
stopy.
Záštity:
Lukáš Kaucký, radní hl. m. Prahy pro kulturu a cestovní ruch
Juraj Thoma, primátor statutárního města České Budějovice
Marie Kousalíková, starostka městské části Praha 6
Velvyslanectví USA v Praze
Podpora:
Magistrát hl. m. Prahy
Mediální podpora:
Architekt, Česká komora architektů
Spolupráce:
Přírodovědecká fakulta JU, kino Světozor, Aerofilms, Divadlo Kampa
Partner:
Qstore Apple Premium Reseller
12
| OS Ekofilm 2011
OS ekofilm 2011 |
13
Michael Reynolds
Mezinárodní filmový festival o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví
International Film Festival on the Environment and Natural and Cultural Heritage
Posluchači v NTK v Praze.
S organizátory návštěvy v České republice.
České Budějovice
Český Krumlov
Třeboň
3.– 9. 10. 2011
Česká republika
Projekci v kině Světozor zahájil Osamu Okamura.
14
| OS Ekofilm 2011
Besedu v divadle Kampa, moderuje Jaroslav Dušek.
Se studenty na Jihočeské univerzitě.
Závěrečná zpráva
.
Czech Republic
EKOFILM 2011
Mezinárodní filmový festival o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví Ekofilm skončil v Českém Krumlově.
Slavnostní zakončení proběhlo v sobotu 8. 10. od 19:30 v Městském divadle, kde festival dále ještě promítal v neděli 9. 10.
od 9:00 do cca 13:30 i kolekci vítězných filmů. Hlavním tématem projekcí i dalšího programu byl letos les, a to u příležitosti
Mezinárodního roku lesů 2011, vyhlášeného OSN.
MEZINÁRODNÍ POROTA
Festival letos v Českém Krumlově, Českých Budějovicích, Třeboni a na dalších projekcích a programech Kinobusu Ekofilmu
navštívilo více než 7000 diváků.
POROTY FESTIVALU
Alice Aronová (CZ) – novinářka, dramaturgyně, vysokoškolská pedagožka
Dagmar Rajčanová (SK) – organizátorka slovenského festivalu Envirofilm, prezidentka Ecomove International
Osamu Okamura (CZ) – architekt, šéfredaktor ERA 21
William C. Parks (USA) – potápěč, ekolog
David Prudký (CZ) – filmový producent a publicista
Ilja Ruppeldt (NZ) – režisér
Velkou cenu Ekofilmu získal britsko-německý film Království lesa.
Nestatutární diváckou cenu v hlasování získal český film Když kámen promluví.
STUDENTSKÁ POROTA
Velkému zájmu se kromě promítání těšil také doprovodný program: Dan Bárta a Aleš Dolný vedli seminář Vážky lesů východního Bornea a představili výstavu na téma lesních vážek. Panelu Péče o lesy nejen v národních parcích ČR se zúčastnili
zástupci 3 českých národních parků, obecních lesů i náměstek ministra životního prostředí Tomáš Tesař. Roku chemie a příbuznými ekologickými tématy se populárně věnovala přednáška – show Michaela Londesborougha Chemie v akci. Proběhlo
povídání s herečkou Květou Fialovou a režisérem Martinem Slunečkem nejen o seriálu Magické hory v Čechách a široká
delegace herců a štábu včetně režiséra Jiřího Menzela uvedla Vesničku mou střediskovou. Na festivalu vystoupili Ivan Hlas,
Varhan Orchestrovič Bauer, Jazzová sekce OFO a Epoque quartet, Swing Trio Avalon a Jakub Šafr a The Tap Tap. Divadelním
vrcholem doprovodného programu bylo představení Pátá dohoda podle předlohy Dona Miguela Ruize s Jaroslavem Duškem,
Pjérem La Šéz a Zdeňkem Konopáskem. Proběhla tradiční údržba Lesa Ekofilmu. V pátek a v sobotu byl u Městského divadla
připraven pro návštěvníky farmářský trh.
Studenti Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Andrea Benedová
Josef Juráň
Sandra Maciarzová
Vít Pádecký
Petr Pavliska
Pavla Staňková
Veronika Špátová
Kateřina Vlčková
Kateřina Zadinová
16
| ekofilm 2011
ekofilm 2011 |
17
EKOFILM V OBRAZECH – ZAHÁJENÍ
DOPROVODNÉ PROGRAMY
Cyklojízda na Hlubokou n. Vltavou.
Ministr Tomáš Chalupa zahajuje festival.
Jaroslav Dušek zahajuje cyklojízdou Ekofilm 2011.
18
| ekofilm 2011
Koncert The Tap Tap na náměstí v Českých Budějovicích.
Výstava v Akademické knihovně JU.
Panelová diskuse Péče o lesy nejen v národ.parcích ČR.
Prezident festivalu Radomír Dočekal.
Vernisáž fotografií vážek Dana Bárty.
Michael Londesborough při pokusu.
Přednáška D. Bárty – Vážky lesů východního Bornea.
ekofilm 2011 |
19
DIVADLA
KONCERTY
Představení Co nového u výčepu?
Koncert Varhana Orchestroviče Bauera, Epoque quartetu a „Ekologické sekce OFO“.
Divadelní představení Pátá dohoda.
20
| ekofilm 2011
Představení Co nového u výčepu? – mohutný „potlesk“ neslyšících.
Ivan Hlas Trio koncertuje na Ekofilmu.
Ivan Hlas.
Koncert Swing Tria Avalon a Jakuba Šafra.
ekofilm 2011 |
21
EKOFILM PRO ŠKOLY
BESEDY
Beseda se šamanem Teccitemocem.
Představení pro školy v Městském divadle Č. Krumlov.
Projekce Ekofilmu 2011 pro školy v kině Kotva v Českých Budějovicích.
22
| ekofilm 2011
Představení pro školy v Městském divadle Č. Krumlov.
Uvedení filmu Vesničko má středisková na Ekofilmu.
Beseda s M. Anděrou o knihách o národních parcích.
Beseda Jaro, léto, podzim života...
Šaman Teccitemoc v knihkupectví Kanzelsberger.
ekofilm 2011 |
23
LES EKOFILMU
SLAVNOSTNÍ VEČER
Krájení festivalového dortu.
Slavnostní zakončení, režisér Jan Svatoš přebírá cenu.
Sázení nových stromků.
Starosta města Český Krumlov – Dalibor Carda.
24
| ekofilm 2011
Údržba Lesa Ekofilmu.
J. Dušek a P. Sladký, vyhlašují vítěze fotosoutěže.
Ceny vytvořila sochařka Š. Radová.
Prezident Radomír Dočekal s cenou Grand Prix.
ekofilm 2011 |
25
VÍTĚZOVÉ
VÍTĚZOVÉ
PROTOKOL ROZHODNUTÍ POROTY
Udílení cen na 37. ročníku Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví Ekofilm.
Velká cena Ekofilmu 2011 | Ekofilm Grand Prix 2011
Film | Film: Království lesa | Kingdom of the Forest
Režie | Director: Jan Haft
Země původu | Country of Origin: UK, Německo | United Kingdom, Germany
Odůvodnění poroty:
Unikátní a profesionálně dokonale zvládnutý pohled na život v evropských pralesích. Porota ocenila zejména smysluplné
využití audiovizuálních technologií, sílu příběhu a celkovou atmosféru díla.
Cena za režii | Award for Direction
Film | Film: Ekonomika štěstí | The Economics of Happiness
Režie | Director: Helena Norberg-Hodge, Steven Gorelick, John Page
Země původu | Country of Origin: USA | USA
Odůvodnění poroty:
Za nadstandardní zpracování tématu absurdních hodnot moderní civilizace, které celosvětově přináší problematika
globalizace.
Zvláštní cena mezinárodní poroty | Special Award of the International Jury
Film | Film: Nečekaně chytrá zvířata | Superanimals – Clever Animals
Režie | Director: Georg Graffe
Země původu | Country of Origin: Německo | Germany
Odůvodnění poroty:
Film zaujal porotu tématem a jeho vtipným, divácky atraktivním zpracováním.
Cena za kameru | Award for Photography
Film | Film: Divoká Skandinávie – Finsko | Wild Scandinavia – Finland
Kamera | Photography: Ivo Nörenberg, Jan Henriksson, Rolf Steinmann
Země původu | Country of Origin: Německo | Germany
Odůvodnění poroty:
Za jedinečné ztvárnění severské přírody, dokonalou syntézu světla, skvostnou kompozici a celkový dojem z uměleckého díla.
26
| ekofilm 2011
ekofilm 2011 |
27
VÍTĚZOVÉ
Cena za scénář | Award for Screenplay
Film | Film: Africa Obscura | Africa Obscura
Scénář | Screenplay: Jan Svatoš
Země původu | Country of Origin: Česká republika | Czech Republic
Odůvodnění poroty:
Za originální téma, za objevný a pokorný přístup k práci s dobovými materiály a technikou a jejich konfrontací se současností.
Cena v kategorii vědecký, vzdělávací pořad | Award in the Category of Scientific, Educational Programme
Film | Film: Neporazitelní | The Invincible
Režie | Director: Meike Srowig
Země původu | Country of Origin: Německo | Germany
Odůvodnění poroty:
Za vizuální ztvárnění neviditelného světa virů a bakterií a jejich viditelného vlivu na lidskou existenci.
Cena v kategorii publicistika, zpravodajství | Award in the Category of Journalism
Film | Film: Těžké kovy | Heavy Metal
Režie | Director: Huaqing Jin
Země původu | Country of Origin: Čína | China
Odůvodnění poroty:
Za odvážný investigativní přístup nejen k problematice znečištění životního prostředí, ale zejména k emotivnímu osudu jednotlivců, kteří v tomto prostředí pracují a tím ztrácejí naději na naplnění svých lidských snů.
Cena v kategorii volná tvorba | Award in the Category of Free and Miscellaneous Topics
Film | Film: Žádost o azyl z ekologických důvodů | An Application for Asylum in the Czech Republic on Ecological Grounds
Režie | Director: William Lee
Země původu | Country of Origin: Česká republika | Czech Republic
Odůvodnění poroty:
Za nápaditost, absurdní humor, kdy formou filmové zkratky sledujeme pozitivní změny v přístupu k životnímu prostředí
v současné Evropě.
Cena v kategorii dokument | Award in the Category of Documentary
Film | Film: Ochutnejte odpad | Taste the Waste
Režie | Director: Valentin Thurn
Země původu | Country of Origin: Německo | Germany
Odůvodnění poroty:
Za poutavé uchopení zdánlivě neatraktivního globálního tématu, které se však překvapivě dotýká každého z nás.
Cena studentské poroty | Student Jury Award
Film | Film: Silva Gabreta – Jak se rodí šumavský horský les | Silva Gabreta – Genesis of the Šumava Mountain Forests
Režie | Director: Ladislav Miko, Ivan Stříteský
Země původu | Country of Origin: Česká republika | Czech Republic
Odůvodnění poroty:
Členy studentské poroty oslovil film Silva Gabreta, který divákovi poutavě a názorně odhaluje procesy probíhající v lese.
28
| ekofilm 2011
VÍTĚZOVÉ
ekofilm 2011 |
29
VÍTĚZOVÉ
Mezinárodní porota doporučila udělit cenu:
Cena Ministerstva životního prostředí pro český snímek | Award of the Ministry of the Environment for Czech Film
Film | Film: Slovíčka – Ekologie, Globalizace | Vocabulary – Ecology, Globalisation
Režie | Director: Maria Procházková
Země původu | Country of Origin: Česká republika | Czech Republic
Odůvodnění poroty:
Na časově omezené ploše, výtvarně, srozumitelně orientuje dětského diváka ve změti komplikovaných cizích slov.
Cena diváků | Audience Award
Film | Film: Když kámen promluví | When Stone Starts to Speak
Režie: Viliam Poltikovič
Země původu: Česká republika
FILMY | FILMS
EKOFILM V ČÍSLECH
celkem | total zahraniční | foreign
české | Czech
202
156
46
8
8
0
soutěžní filmy | in competition
59
40
19
informační projekce | information section
27
19
8
projekce na přání | screening on request
108
89
19
přihlášených | entered
vyřazených | disabled
Fotosoutěž
Vítězkou fotosoutěže vyhlášené v rámci Ekofilmu 2011 na Facebook se stala Stanislava Kyselová (Praha 2).
30
| ekofilm 2011
ekofilm 2011 |
31
ÚČASTNICKÉ ZEMĚ
Země původu
Country of origin
Počet filmů
Number of films
Anglie
Arménie
Austrálie
Belgie
Brazílie
Česká republika
Čína
Dánsko
Dominika
Ekvádor
Francie
Chorvatsko
Irsko
Itálie
Izrael
Japonsko
Kanada
1
3
4
2
2
46
3
1
1
1
10
1
1
4
3
3
7
32
| ekofilm 2011
STATISTIKA SPOTŮ
Země původu
Country of origin
Lucembursko
Maďarsko
Mexiko
Německo
Nizozemí
Norsko
Nový Zélend
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Slovensko
Srbsko
Středoafrická republika
Šalamounovy ostrovy
Švýcarsko
Turecko
UK
Počet filmů
Number of films
1
6
3
48
3
2
2
2
1
7
12
2
1
1
1
1
6
TV Gimi – mediaplán odvysílání 20-ti sec. reklamního spotu
Během 10 týdnů byla na TV Gimi odvysílána upoutávka na festival a to celkem 63 krát
32. týden
33. týden
34. týden
35. týden
36. týden
37. týden
38. týden
39. týden
40. týden
41. týden
2 uvedení
7 uvedení
7 uvedení
7 uvedení
7 uvedení
7 uvedení
7 uvedení
7 uvedení
7 uvedení
5 uvedení
Český rozhlas
Redakční podpora:
9 příspěvků do zpravodajství
1x host Radiožurnálu
host radio Praha
soutěž (redakční): ČR České Budějovice
Spot Ekofilmu byl vysílán od 26.9. do 9.10. 2011 na těchto stanicích Českého rozhlasu:
Český rozhlas České Budějovice:
Český rozhlas Plzeň:
Český rozhlas Vysočina:
ČRo 3 – Vltava:
ČRo 1 – Radiožurnál:
ČRo 2 – Praha:
odvysíláno 25 krát
odvysíláno 23 krát
odvysíláno 23 krát
odvysíláno 9 krát
odvysíláno 10 krát
odvysíláno 10 krát
ekofilm 2011 |
33
STATISTIKA WEBU EKOFILM 2011
MĚSÍC
STATISTIKA WEBU EKOFILM 2011
DENNÍ
PRŮMĚR
DENNÍ
PRŮMĚR
DENNÍ
PRŮMĚR
DENNÍ
PRŮMĚR
MĚSÍČNÍ
SOUČET
MĚSÍČNÍ
SOUČET
MĚSÍČNÍ
SOUČET
MĚSÍČNÍ
SOUČET
MĚSÍČNÍ
SOUČET
MĚSÍČNÍ
SOUČET
POŽADAVKŮ
SOUBORŮ
STRÁNEK
NÁVŠTĚV
MÍST
KBYTŮ
NÁVŠTĚV
STRÁNEK
SOUBORŮ
POŽADAVKŮ
Leden 2011
3889
2631
1182
243
1968
5224788
7559
36652
81564
120580
Únor 2011
4226
2792
1344
211
1733
4894948
5933
37655
78188
118348
Březen 2011
4983
2589
2289
235
1755
4690221
7306
70970
80274
154493
Duben 2011
3976
2697
1243
254
1662
4541693
6355
31083
67448
99421
Červen 2011
7188
4609
2420
213
263
487603
426
4840
9219
14377
Červenec 2011
5235
3367
1781
183
2007
4528211
5387
55231
104390
162291
Srpen 2011
5779
3924
1814
224
2046
4335674
6949
56238
121661
179179
Září 2011
15800
11197
3475
407
5397
10170785
12226
104269
335939
474015
Říjen 2011
CELKEM
19573
12974
4271
373
4604
18964881
11585
132427
402203
606788
Listopad 2011
5219
3458
2020
228
2229
4794828
6845
60627
103758
156579
Prosinec 2011
7946
4153
5177
272
996
1992607
3000
56947
45691
87410
CELKEM
83814
54391
27016
2843
24660
64626239
73571
646939
1430335
2173481
PRŮMĚR
7 619
4 945
2 456
258
2 242
5 875 113
6 688
58 813
130 030
197 589
34
| ekofilm 2011
ekofilm 2011 |
35
PROGRAM
V rámci letošního ročníku festivalu se uskutečnilo:
5 výstav
23 odborných seminářů, besed, diskusí a prezentací
4 koncerty a hudební představení
3 divadelní představení
26 speciálních pořadů pro děti (projekce, soutěže, besedy)
2 fotosoutěže
3 rozhlasové a internetové soutěže
a řada dalších akcí (cyklojízda, údržba Lesa Ekofilmu, zahajovací a závěrečný ceremoniál, setkání tvůrců Vesničko má
středisková po 26 letech, Informační stan Zastoupení Evropské komise v ČR, na koloběžce z Kletě do Krumlova atd.)
V 71 filmových blocích bylo odpromítáno
přes 150 hodin
z toho 42 hodin projekcí pro školy
dále pak 200 hodin projekcí na přání
Vše se uskutečnilo na celkem 15 místech ve třech městech
v Českých Budějovicích na 6 místech – Kino Kotva, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, Akademická knihovna JU,
Dům knihy Kanzelsberger, Sál Českého rozhlasu České Budějovice, Náměstí Přemysla Otaka II.
v Českém Krumlově na 4 místech – Kino J&K, Městské divadlo, Prelatura, Kavárna Antré
v Třeboni na 2 místech – Kino Světozor, Dům Přírody Třeboňska
Kinobus navštívil celkem 5 míst:
Chýnov (Základní škola)
Tábor (Městská knihovna, Základní škola Husova)
Opařany (Základní škola, dětská psychiatrická léčebna)
Kunžak (Základní škola, Domov pro seniory)
Nové Hrady (Základní škola)
36
| ekofilm 2011
NÁVŠTĚVNOST
37. ročník festivalu Ekofilm přivítal celkem 7242 návštěvníků.
České Budějovice
do kina Kotva zavítalo
2 389 diváků
na Jihočeskou univerzitu
612 diváků
Dům knihy Kanzelsberger
110 návštěvníků
Cyklojízda
71 jezdců
Český Krumlov
520 diváků
školáků jsme zde přivítali
2 030
Třeboň
120 diváků
Kinobus navštívilo
570 diváků
Do divadel přišlo
360 diváků
Na další doprovodné akce (koncerty, trhy atd.) přišlo
460 návštěvníků
ekofilm 2011 |
37
CELKOVÁ STATISTIKA
ROČNÍK
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Celkový počet přijatých filmů
139
131
167
124
142
172
225
226
202
Celkový počet promítnutých filmů
139
131
167
124
144
154
198
201
194
51
48
46
44
54
62
53
61
59
110
110
139
118
121
99
135
162
117
77
73
111
110
135
156
92
116
146
Počet animovaných filmů
6
8
10
8
14
13
9
12
8
Počet zúčastněných zemí
22
18
34
21
33
33
40
40
35
Počet soutěžních filmů
Počet krátkých filmů (pod 50min)
Počet dokumentů
119
121
120
101
111
126
179
172
151
Počet českých filmů
Počet filmu ze států EU
49
57
55
63
45
46
69
63
46
Počet neevropských filmů
(mimo státy EU)
18
5
5
23
31
46
46
54
51
3 500
4 900
5 700
6 000
6 100
6 500
8 000
7 800
7242
16
28
33
28
32
34
36
43
41
105
162
174
185
196
189
254
264
250
Počet akreditovaných režisérů
18
23
28
29
28
32
40
48
44
Počet zástupců TV společností
2
4
4
5
7
6
8
15
10
Počet návštěvníků
Počet novinářů
Počet akreditovaných profesionálů
38
| ekofilm 2011
VYHLAŠOVATEL
Ministerstvo životního prostředí
ORGANIZÁTOR
Občanské sdružení Ekofilm
NAD FESTIVALEM PŘEVZALI ZÁŠTITU
Hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola
Primátor města České Budějovice Juraj Thoma
Starosta města Český Krumlov Dalibor Carda
Starosta města Třeboň Jiří Houdek
Česká komise pro UNESCO
PARTNEŘI FESTIVALU
Hlavní partneři
Státní fond životního prostředí ČR
Severočeské doly, a.s.
Festival se koná za finanční podpory
Ministerstva kultury
Zastoupení Evropské komise v ČR
Jihočeského kraje
Města Český Krumlov
PODĚKOVÁNÍ
OSTATNÍ Partneři
ASTON – služby v ekologii
BARX Energy
Krkonošský národní park
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Oficiální dopravce
Toyota Motor Czech spol. s r. o.
Hlavní mediální partner
Český rozhlas
Mediální partneři
Topzine.cz – hlavní internetový partner
MF DNES
Gimi Televize
New Vision Media
Filmová databáze fdb.cz
EKOlogie a společnost
ŽIVA
MF reklama Praha
90 dní v Praze
Student Agency Dovolena.cz
PODĚKOVÁNÍ ORGANIZÁTORŮ SI ZASLOUŽÍ
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
Akademická knihovna Jihočeské univerzity
Městské divadlo Český Krumlov
Jakub Kašpar, Radek Drahný, Michal Skalka
a KRNAP
Markéta Drábková
Jan Turinský a Kino Kotva
Jan Jiřička a Kino J&K
Atelier Degas
Cyklo Jiřička
město Třeboň
Bertiny lázně Třeboň
penzion Barbakán
Restaurace Krčma Barbakán
Restaurace Life is Dream
Chata Rovina na Šumavě
Modré slunce, specialista na produkty
z technického konopí
ekofilm 2011 |
39
Občanské sdružení Ekofilm, Francouzská 32, 120 00 Praha 2, e-mail: [email protected], www.ekofilm.eu

Podobné dokumenty