zde 3. část

Komentáře

Transkript

zde 3. část
101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ
(hudba a text: Markéta Plchová)
102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM
(hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček)
G
Emi
Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á.
G
V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých,
C
D
Ty dál nade mnou bdíš.
G
Emi
Ruku mi podáváš, když nemám sil běžet dál.
G
Jsi světlem nohám mým, kamkoliv kráčím,
C
D
Ty sám cestu znáš.
C#mi
A
Ježíši, dávno už to vím, že jsi věrný Pán,
G#mi
H
že na kříži jsi všechno dal až tak jsi o mě stál.
C#mi
A
Jen kvůli Tobě jsem a smysl žití poznat smím
G#mi
H
tak o Tobě dnes zpívat chci, ať celý svět to ví,
E
H/Dis
že Tvoje láska mě našla, Tvoje spása mě zdvihla
C#mi
A
Tvoje milost se mě dotkla, nový život mám,
E
a Tvoje dobrota mě drží,
H/Dis
Tvoje věrnost se mě nevzdá,
C#mi
A
Tvoje naděje mě vede, jsi můj věrný Pán.
G
D
Jsem šťastný/á že Tě znám, a o Tvé lásce vím,
Emi
C
D
vždyť zemřel jsi i kvůli mně, abych mohl/a žít.
G
D
Snil jsi o mně sen, když jsi tvořil srdce mé,
Emi
C
D
já s vděčností Tě chválím, za všechny skutky Tvé.
Bridge:
Chválím jméno Tvé Emi; D; C; D; 2x
A
Kvůli Tobě jsem, (kvůli Tobě jsem),
E/Gis
kvůli Tobě smím, (žít teď smím),
A
kvůli Tobě mám, (smysl žití mám),
H
kvůli Tobě vím, (vím co vím).
103. TY JSI TEN NEJLEPŠÍ PÁN
(hudba a text: Markéta Plchová)
E
A
E
Naplnil jsi život můj chválou,
E
A
E
celé moje srdce jí přetéká
C#mi
H
E
Slovy jen těžko vyjádřím,
F#mi
H
co všechno Ty pro mě znamenáš.
Radostí rozjasňuješ moji tvář,
pokaždé, když poznávat Tě smím.
Od hříchu jsi mě očistil,
jen v Tobě, v Tobě jsem svobodný.
H
E
H
Toužím teď pozdvihnout svůj hlas
A
H
E
a z celé síly Tě chválit,
E
C#mi
H
A
H
Nikdo není jako Ty, Ježíši, jsi náš Pán.
RF:
H
E
H
Ty jsi ten nejlepší Pán,
H
A
C#mi
H
miluješ mě láskou nekonečnou.
H
E
H
Ty jsi ten nejlepší Pán,
H
A
C#mi
H
cestou vedeš mě, nenecháš mě padnout.
H
E
H
Ty jsi ten nejlepší Pán,
H
A
C#mi
H
moje duše po Tobě touží,
H
A C#mi
H
prosím přijď a dotýkej se nás.
104. JMÉNO TVÉ JE NÁDHERNÉ
(1/2009 hudba:M. Krédl , text: M.Krédl+K.Sedláček)
105. VOLÁM SVATÝ
(hudba: Chris Tomlin text: K.Sedláček)
G
C Ami
D
Srdce mé po Tvé milosti touží
G
C
D
Stvořené k uctívání.
G
C
Ami
D
Duše má je vděčná, že Tě zná,
G
C
D
Přetéká radostí.
E
B
C#m
Život svůj teď pokládám
A
B
k nohám tvým, Ježíši
E
B
C#m
Milost a lásku, nalézám
A
B
u nohou Tvých, Ježíši
G
C
D
C,D
Jméno Tvé je nádherné, Ježíši.
G
C
Ami
D
Z našich úst teď chvála ti zní.
G
C
Ami
D
Sláva Tvá zaslíbená přichází,
G
C
D
Duchem svým nás naplníš
G
C
Ami
D
Zapal církev svou ať světlem zazáří,
G
C
D
C,D
Oheň v srdcích zahoří
Emi
D
Jméno tvé, je nádherné
Emi
D
Jméno tvé, je nekonečné
(E,B)
A
C#m B
Volám, Svatý, svatý, svatý
(E,B)
A
C#m B
Volám, Svatý, svatý, svatý
(E,B)
A
C#m B
Volám, Svatý, svatý, svatý
E
je náš Pán
106. CELÁ ZEM předehra: C,Dmi7,C,G,Ami,G,F
(hudba: Parachute Band text: Karel Sedláček)
107. ZPÍVÁM O LÁSCE TVÉ
(Delirious?)
C
G
Svatý, do síní Tvých chci teď vstoupit,
A
Dmi
Nebe a zem stvořil’s sám,
C Dmi G
Před Tvůj trůn vcházím v této chvíli.
C
G
Sláva, jen Tobě náleží sláva,
A
Dmi
Jsi věčný Vítěz a Pán,
C Dmi F
G
Tvé jméno celý svět vzývá.
E
F#mi
Přes hory, přes moře a dál,
A
řeka Tvé lásky proudí k nám
H
a já své srdce otvírám,
E
ať mě vysvobodí můj Pán
C Dmi7
CG
Celá zem
vyznává,
Ami
G
Fma7
že Tvá láska zůstává
C2
Fma7
G
Písní novou
Tě uctívá.
C Dmi7
CG
Celý kraj hlas pozvedá,
Ami
G
Fma7
K němu svůj přidám i já,
C2
D
F
G
Písní novou, Pane vyznávám
G7
C
(Dmi7 C G ( C ) )
A vzývám jméno Tvé.
E
F#mi
RF: Zpívám o lásce Tvé Ježíši
A
H
Zpívám o lásce Tvé Ježíši /: 2x
Tak šťastný/á, že jsem v pravdě Tvé,
ruce své denně pozvedám,
na věky zpívat budu dál o lásce Tvé.
Bridge:
F#mi
E
A
H
Cítím touhu tančit, zní to bláznivě, já vím.
F#mi
E
Až Ježíš světu zazáří,
A
H
E
samou radostí se lidé roztančí.
108. JEN TOBĚ
(hudba: Chris Tomlin text: Z+K.Sedláčkovi)
A
F#mi
Přede mnou je kříž, a za mnou svět,
E
Neobrátím se už nikdy zpět
D
A
to celé je jen o Tobě.
F#mi
Zatřes Nebesy, roztrhni oblohu,
E
Ať každý z lidí ví - je to tu o Bohu,
D
A
to celé je jen o Tobě.
A
D
Jen Tobě, a ne nám patří sláva,
A
D
Jen Tobě, a ne nám patří sláva,
A
D
Jen Tobě, a ne nám patří sláva,
F#mi
E
D
Jen Tobě, a ne nám.
Pramen ze srdcí, Tobě chvála zní,
Na tváři je Ten, kdo rozumí,
to celé je jen o Tobě.
Sešli oheň svůj, na oltář obětí,
Plamen našich chval ať světem proletí
to celé je jen o Tobě.
A
D
Zem se chvěje , hory křičí – Jen pro Tebe,
A
D
Slunce září, moře hučí – Jen pro Tebe,
F#mi
A
D
Vesmír celý se točí a zpívá – Jen pro Tebe,
F#mi
A
D
Tvoje děti křičí, křičí – jen pro Tebe.
109. TADY JSEM
(hudba a text: Perla Kováčová)
D
G
D C
D
Tady jsem, Pane můj, zachránil jsi mě,
G
D
C
D
duši mou opatruj, já chci žít pro Tebe.
G
D
C
D
Cestou svou vedeš mě, chráníš kroky mé,
G
D
C
D
já Tě chválím, Ježíši, Ty věrný zůstaneš.
RF:
Emi
C
G
D
Já tě chválím, chválím, jméno své's mi dal,
Emi
C
G
D
Já tě chválím, chválím, jsi mocný Bůh a Král,
Emi
C
G
D
Já tě chválím, chválím, z celé síly své,
Emi
C
G
D
Já tě chválím, chválím, Ty věrný zůstaneš.
110. SVOJÍ SLÁVOU NAPLNÍŠ CELOU ZEM
(hudba a text: Markéta Plchová)
G
Svojí slávou naplníš celou zem,
C
Jako vodou plníš moře, Králi.
G
Celá země před Tebou poklekne,
C
Každý z lidí Tě pozná, Ježíši.
D7
C
Ó pane přijď, svojí slávou naplň nás,
D7
Ó pane přijď, prosím, přijď.
C
F
My chceme vidět naší zemi změněnou,
C
F
Skrze vzácnou krev Tvou za nás z lásky vylitou,
C
F
Tvoje království jak na naší zem přichází,
G
Jak Ty vládneš sám.
111. PŘICHÁZÍ KRÁL
(hudba a text: Martin Kvapil)
112. NAVĚKY A NAVŽDY
G
Emi
D2
Vyvýšený, v slávě oděný,
Ami7
přicházíš mezi nás.
G
Emi
D2
Ami7
Majestátný, víc než kdo jiný, jsi náš Král.
RF:
Rf:
Cadd9
Dsus
Esus
K Tobě přicházím – můj Králi.
Cadd9
Dsus
Esus
Před Tebou poklekám – jsi svatý.
Cadd9
Dsus
Esus
Ty jsi Pánem mým – vládni.
Cadd9
D
Sebe nabízím.
Bridge:
(G, Emi, D2, Ami7)
Hle Beránek, Beránek Boží,
který snímá hřích světa.
Z jeho trůnu voda živá vyvěrá,
život nám dává.
(hudba a text: SŽ BRNO)
A
E
Navěky a navždy budu chválit
Fismi7 D
Tebe Ježíši můj spasiteli
A
E
Fismi7
navěky a navždy budu uctívat Tvoje jméno
A
E
Fismi7
Před milostí Tvou jsem na kolenou
D
všechna slova jsou jen prázdnou ozvěnou
A
E
Fismi7
já vím kde jsem byl já vím kde jsem teď
D
A
klečím na kolenou před milostí Tvou
D
113. AŤ VŮNĚ CHVAL (obnovená verze)
114. TYS PŘIŠEL
(hudba a text: Kateřina Kutheilová, Ketka Plchová)
(@srpen 2010 hudba: Z.Luxová text: Z.Luxová+Z.Sedláčková)
A
E
D
E
Ať vůně chval se line před Tvůj trůn,
A
E
D
E
chválou a uctíváním ať naše ústa zní.
F#mi
C#mi
D
E
Ty jsi náš Pán, jenom Tobě chválu vzdáme,
F#mi C#mi
D
E
Králi náš, jen Tebe uctíváme,
F#mi
C #mi
D
Za vše, co´s nám dal náš dík
E
A (F#mi)
jen Tobě náleží.
A
E
Každý den chceme Tebe chválit,
D
E
ruce své vztáhnout k Tobě, Králi.
F#mi
C#mi
D
(E)
Veliký a Všemohoucí Pane náš.
Emi
C
G
D
Tys přišel sem na tuhle zem, svou lásku dokázat
Tys přišel sem, nám lidem, němá srdce oživit.
Tys přišel sem na tuhle zem, svůj život za nás dát
Tys přišel sem na tuhle zem, svou krví nás vykoupit.
Emi
C
Halelujá á á
G
D
Halelujá á á
Emi
C G
D
Ty jsi ta cesta a pravda jediná
v Tobě je život a kdo chce, ten ho přijímá
S tebou, Ježíši, všechno nové začíná
když je mi bídně, paže tvá mě objímá.
Halelujá á á
Halelujá á á
Jen tobě, Ježíši, patří můj věčný dík
(Ježíši patří můj dík)
dík za můj život, tak draze jsi nás vykoupil.
(Za život můj dík)
Milostí k Tobě smíme přijít,
srdce svá před Tebou vylít,
slyšíš nás a láskou se nás dotýkáš.
Za svět teď prosím, ať jasně uvidí
(Prosím ať uvidí)
záchranu v krvi, oběť v níž jsi nás zastoupil.
(Zachránils nás halelujá)
Halelujá á á
Halelujá á á
115. TOUŽÍM TĚ CHVÁLIT
116. JAK VZDUCH...(BREATHE)
(© leden 2011 hudba a text: Markéta Plchová)
(hudba: Marie Barnett text: Oáza, K+Z Sedláčkovi)
E
A
Ze Tvé velké lásky život věčný jsi nám získal,
E
H7
otroctví jsi zrušil, teď volný smím být.
E
A
Darovals nám život, svobodu jsi vydobyl nám,
E
H7
teď patřím jen Tobě, Ty jsi můj pán.
G
C
Jak vzduch co dýchat smím,
G
C
jak vzduch co dýchat smím,
G D
Emi D
Tvá blízkost svatá,
C
Emi D
se mnou zůstává
Ref:
E H7 A
H7
Toužím Tě chválit celým srdcem svým,
E H7
A
H7
tebe chci chválit, za vše cos učinil,
E H7 A
H7
toužím Tě chválit, Tys mé srdce získal,
A
H7
E
já pro Tebe chci dýchat každý den.
S každým novým ránem,
chci chválit Tvoje svaté jméno,
s radostí Ti sloužit, Ty jsi dobrý Pán.
Podle Tvého slova, chci řídit všechny svoje kroky,
tam, kam mě posíláš, tam já chci jít.
G
C
Dáváš mi denní chléb,
G
C
dáváš mi denní chléb,
G D
Emi D
Tvé slovo vzácné,
C
Emi D
ke mně promlouvá.
Ref.:
G D Emi D
C
A já,
po Tobě toužím.
G D Emi D
C
A já,
bez Tebe bloudím.
Emi D
Emi
D
117. HOSANA
(hudba: Brooke Fraser text: Hel. Síkorová a Ati Tesárková)
Předehra: C#m E F#m Abm
E
C#m
Vidím Krále slávy přicházet v oblacích
F#m
Abm (I. C#m / konec E)
chvěje se celá zem
E
C#m
Vidím milost a lásku, která smývá náš hřích
F#m
H
děti tvé zpívají
Abm A H C#m
Hosana Hosana
A
C#m H (H C#m)
Hosana v nebesích zní.
Pokolení vstává, svých míst se ujímá
S důvěrou oběť dát.
Probuzení se blíží hledáme vůli tvou
v modlitbách na kolenou
A
H
Mému srdci uzdravení
E
C#m
neviditelné očím otevřít
A
H
C#m
ukaž mi jak milovat mám láskou tvou
Po čem toužíš, ať já toužím
vše čím jsem, ať jsem pro tvé království
do věčnosti přijít smím z bran pozemských.
118. HALELUJA
119. TADY JSEM (Sanctify)
(hudba: Delirious, čes. text: Karel Sedláček)
(hudba a text:Treti den)
Předehra C, C7, B, Ami, G, F (2x)
Předehra: A,D 2x
A
Oděný v slávě a kráse,
E
A
D
Vítěz a Zachránce můj, Haleluja
A
V očích máš oheň a vášeň
E
A
D
s Tebou jsem šťastný, že jsem, Haleluja
A
D
A/D#
D
Haleluja, Haleluja, Haleluja
/2x
S úžasem k tobě teď kráčím
milostí září Ti tvář, Haleluja
V obětí Tvém (já) se ztrácím
svobodu žít tady mám, Haleluja
Hmi
A
D
Právo máš jen Ty sám vládnout nade vším
Hmi A
D
E
zabitý, vzkříšený, Vítěz udatný
Ami C
F
Tady jsem, na stejném místě zas
skláním před tebou tvář
Ami
C
F
Zvedám hlas, vyslyš teď prosbu mou
Zachraň mě, buď se mnou.
G Ami C
G Ami
F
Stále tu čekám, stále chci tvou odpověď
C
C7 B
Co nabízíš, to já chci mít
Ami
G
F
Přijď ke mě, zachraň mě, naplň mě láskou svou
C
C7
B
Co ty chceš mít, já nabízím
Ami
G
F
Přijď ke mě, zachraň mě, naplň mě láskou svou.
Posvěcuj, tam kde jsi toužím být
tvé srdce ve svém mít
Prorokuj, do čtyřech světa stran
a vdechni život nám
Stále tu čekám, stále chci tvou odpověď
120. OSLAV HO NEBE (Great In Power-Hillsong)
121. KE SLÁVĚ TVÉ (Jiný rytmus)
D
Oslav Ho nebe a vše, co je v něm.
D
Chvalte Ho andělé i celá zem,
G
D
vzývej svého Pána.
D
Klaň se mu slunce i zástupy hvězd.
Chvalte Ho nebesa, chvalte Ho dnes,
G
D
vzývej svého Pána.
D
Emi 7
Ježíš Kristus On je Král,
Ježíš Kristus On je Král,
Cadd9 G
D
On žije, On z mrtvých vstal.
D
Hmi
Rf.: Velký v síle, velký v slávě,
G
Hmi
A
velký v lásce, Král v nebesích.
D
Hmi
G
velký v boji, velký v moci, velký v církvi.
Hmi
A
D
Ježíš je pánů Pán.
Emi7
D
Před ním se jednou pokloní,
G
Asus
celé nebe a celá zem,
Emi7
D
vždyť všechno, co On učinil,
G
Asus
stvořil ke chvále své.
122. NIKDY NEPŘESTANU (Jiný rytmus)
E
Já stojím v údivu před Tebou,
C#mi
jsem přemožen Tvou nádherou,
A2
H2
když přemýšlím nad Tvou obětí, Ježíši.
E
Ty zachraňuješ duši mou,
C#mi
vyléváš stále milost svou,
A2
H2
králi nekonečně vzácný, muži smíření
C#mi
E
Když myslím na lásku Tvou,
A2
H2
nikdy Tě nepřestanu chválit.
123. VEĎ MĚ DÁL (Petra prise)
Emi
D
Veď mě dál do ticha Svatyně svatých,
C
D
Emi
veď mě dál skrze krev Beránka.
D
Veď mě dál do ticha Svatyně svatých,
C
D
Emi
veď mě dál, tady jsem veď mě dál.
Emi
C
Rf.: Veď mě z vnějších nádvoří, dál až za oltář,
D
Emi
D
až tam na svaté místo, kde zahlédnu Tvoji tvář.
Emi
Kolem těch, kdo v chrámu slouží,
C
dál než k chválení,
D
až tam, kde mlčí lidská moudrost
Emi
D
a Tvůj hlas tiše zní.
124. UCTÍVÁM KRÁLE
125. RADOSTÍ A SLÁVOU PLNÍŠ
(13.3.11 hudba:Zdena Sedláčková/text: Z.a K. Sedláčkovi)
(19.2.2011 hudba:Zdena Sedláčková/text: Z.a K. Sedláčkovi)
D
G
C
Radostí a slávou plníš,
Ami
D
svojí svatou církev Pane
G
C
Ami
D
Radostí a svobodou, přetéká celý Boží dům
G
Emi
Uctívám, uctívám
Ami
D
uctívám Krále králů
Chválím, chválím,
chválím Pána pánů
D
Emi G
Navěky jsi Král, Tvoje jméno vzývám
Emi
Ami / podruhé D
Tvá krev prolitá, každou vinu smývá
Navěky jsi Pán
před Tebou se skláním
korunu vítěznou
přijmu ze Tvých dlaní
Vyvýším, vyvýším
vyvýším Ježíše
Oslavím, oslavím
oslavím Tvé jméno
Otevřels nám bránu nebe,
Tvé Království přišlo na zem
s ohněm v srdci, chválou na rtech
přicházíme před tvůj trůn
G
C
Jsi náááš, obdivuhodný Rádce,
G
C
Stvořitel, a Pán, úžasný Ochránce,
G
C
králů Král, Všemohoucí Bůh
G
C
Kníže pokoje, mého pokoje, mého pokoje
Ami
D
za to ti patří dík, za každý okamžik
Ami
D
kdy svobodně můžu dýchat a žít
126. SRDCE CHVÁLY2 předehra D A Emi G A D
D
A
Em7
A
Hudba doznívá, tiše přicházíš. Jsi jen Ty a já.
D
A
Em7
Vnímám lásku tvou, nemohu chtít víc.
A
Je tak nádherná.
Em7
D/F#
A
D
Prosím tě ať slova chval jsou opravdová,
Em7
D
A
na nic už nechci si hrát.
Em7
D/F#
A
D Em7
Pozvednout k tobě svůj hlas to je teď touha má
Em7
D
A
společnou cestou se dát.
D
A
Uprostřed svatyně tvé zní chvály
Em7
G
A
jsme tu jen ty a já, jen ty a já, Ježíši.
D
A
Své dlaně pozvedám v uctívání
Em7
G
A
jsme tu jen ty a já, jen ty a já, Ježíši.
Ty jsi slávy Král, Všemohoucí Bůh.
Co Ti můžu dát?
Jsi můj pevný štít. Ty mě ochráníš.
Co víc můžu chtít?
Prosím tě ať slova chval jsou opravdová …
vyhrávka D A Emi G A D
127. PŘIPRAV CESTU (Iz.40)
předehra D, G
(8.2.2012 hudba a text: Zdena Sedláčková)
D
G
D
Když se zdá, že se všechno řítí
G
D
kolem poušť a žádná voda
G
D
chtěl bys lítat, ale cítíš se jak v sítích
G
A
G
poslouchej, právě někdo volá.
D
Neváhej
Hmi
A
a začni v pustinách chystat cestu Pánu
D
G
vyrovnávej dál
Hmi
A
stezku Hospodinu, Bohu svému.
Hmi
G
Každé údolí ať je vyvýšeno
Hmi
A
pohoří a návrší ať je zarovnáno.
Hmi
G
Všechno nerovné ať se uhladí
A
G
štíty horské ať jsou plání.
D
G
Pán se ujme práva
D
G
Každý rázem pozná
D
G
Až přijde Boží sláva
D
G
že mluvila ústa mocná
Dotek tvůj, všechno rychle mění
kde byla poušť, teď prýští voda
slovo tvé, tvoří to co není
pokaždé, naději mi dodá.
128. JSI JEDINÝ
předehra
(9.2.2012 hudba a text: Perla Kováčová)
H, H7, H
E
H
C#mi
A
Jsi jediný Pán, život svůj ti dávám.
E
H
A
H
Věčná je láska Tvá, vždy zůstává.
E
H
C#mi
A
Jsi vyvýšený, o Tvé lásce zpívám
E
H
A
H
Ježíši Králi můj, Ty žiješ v nás
Ref.:
A C#mi H
E
Jsi jediný, proto Tě chválím
A C#mi E
H
Tvoje láska Ježíši zachránila nás.
A
C#mi
H
E
Před Tvým jménem svůj hlas pozvedám
A
C#mi
E
H
naše chvála ať Tobě zní, navěky jsi Král.
129. PÁN HLEDÁ LID SVŮJ předeh. F#mi7, C#mi7 H
(hudba: Livets Ord / text: Zouharovi Brno)
E
H A
H
Pán hledá lid svůj, a celou zemi prohlíží,
E
F#
A
H
Pán hledá ty, jejichž srdce je jen pro něj otevřené.
G#mi
C#mi
F#mi7
H
Kteří nechodí po svých cestách, ale Jeho následují,
G#mi
C#mi7
F#mi
H
kteří vědí že jsou jím teď povolaní a zpět se
neohlíží.
E
A
F#mi7
Život dáváme svůj, teď je jenom Tvůj,
E(C#mi7) H
pro sebe si nic nedržímě /2x
F#mi7 C#mi7 H
Chceme pro tebe žít.
Pán hledá lid svůj, který je k bitvě vyzbrojený
který je připraven jít
a sloužit Mu teď v této době poslední.
Lid, který řekne:
„Pane, tady jsem, abych činil tvoji vůli.
Nechci žít dál svým životem
a zpět se nechci vrátit.“
130. MŮJ PÁN JE VÍTĚZ
(29.6.2012 hudba a text: Zuzana Rendlová)
E
D
A
Posilním se v Bohu, mém Hospodinu,
E
D
A
On je má pomoc, vždycky hotová.
E
D
A
K Němu budu volat, v čase bolesti,
E
D A
Bůh je moje skála, síla má.
Ref:
E
A
D
Můj Pán je vítěz, nad každou pevností.
E
D
E
Můj Pán je vítěz, nad smrtí.
E
A
D
Můj Pán je vítěz, nad každou slabostí.
E
A D
E
Můj Pán je vítěz, nad temností.
131. NA ŽIVOT UŽ NEJSEM SÁM (od Hmi)
131. NA ŽIVOT UŽ NEJSEM SÁM (od Dmi)
(3.8.2012 hudba: Zdena Sedláčková, text: Zuzana Rendlová)
(3.8.2012 hudba: Zdena Sedláčková, text: Zuzana Rendlová)
předehra Dmi, C, Bb
Hmi
A
Gmaj
S pokorou před Tvůj trůn přicházím,
Hmi
A
S nadějí, že vyslyšíš.
Emi
Hmi
A
Gmaj
S vírou svou se před Tebou skláním,
Emi
Hmi
D
Láskou mě utěšíš.
Dmi
C
Bb
S pokorou před Tvůj trůn přicházím,
Dmi
C
S nadějí, že vyslyšíš.
Gmi
Dmi
C
Bb
S vírou svou se před Tebou skláním,
Gmi
Dmi
F
Láskou mě utěšíš.
Ref.
D
Hmi
A
Za vše, co v Tobě mám, Tě chválím,
D
Hmi
G
Za to, že jsi, chci ti chválu dát.
D
Hmi
A
Že vedeš mne a dál mě chráníš,
G
Hmi
D
Na život už nejsem sám.
Vím, když ti všechno odevzdám,
Pokaždé mě překvapíš.
Jak jemně se srdcí dotýkáš
svou mocí působíš.
Ref.
F
Dmi
C
Za vše, co v Tobě mám, Tě chválím,
F
Dmi
Bb
Za to, že jsi, chci ti chválu dát.
F
Dmi
C
Že vedeš mne a dál mě chráníš,
Bb
Dmi
F
Na život už nejsem sám.
Vím, když ti všechno odevzdám,
Pokaždé mě překvapíš.
Jak jemně se srdcí dotýkáš
svou mocí působíš.
132. NEVZDEJ TO! (Amos 5:8-9)
133. MÁŠ MĚ V DLANÍCH SVÝCH
(31.7.2012 hudba a text: Zdena Sedláčková)
(1.9.2012 hudba a text: Zdena Sedláčková)
D
Hmi D
G
Ten, kdo stvořil Orion, Plejády a Slunce zář
D A
Hmi G
(Hmi)
A
galaxií milion, celé naší Země tvář
E
H
C#mi
A
Máš mě v dlaních svých,život můj, v nich vyrytý
E
H
C#mi
A
Dál mě objímáš, svou milostí nezapomínáš
Večer slunce zhasíná, smrti stín v den obrací
vláhu země posbírá, zpět ji deštěm navrací
RF:
RF:
D
A
Hmi (D)
G
Jméno má Hospodin, veliký Bůh zástupů,
A
nad zemí je Nejvyšší (Požehnaný, Hospodin...)
Jedině ten vítězí, kdo nemíjí správný cíl
zbaví se všech zátěží, ztratí život, aby žil
Nevzdej to, běž k cíli dál
čas se den ode dne krátí
Hospodin ti sílu dá
G
Hmi A
než se Ježíš Král, zpátky vrátí.
(Iz 49:15-16, 1.Pt 2:21)
E
H
A
Mám chuť stoupat výš, tam k nebesům
E
kde trůn máš
H
A
Víc se nadechnout tou svobodou
E H
E
co jen ty dáváš
Dám se Tebou vést.
Kdo zná mě líp, než Ty sám?
Jít v tvých šlépějích, být jako ty
zářit v temnotách
E
H A
E
Tobě zpívám haleluja
E
H Cmi# A
Tobě zpívám haleluja
134. JSI MOU NADĚJÍ
(11.10.2012 hudba a text: Karel a Zdena Sedláčkovi)
1.
G
Před Tebou dnes toužím stát,
Emi
slávy trůn, Tvůj majestát,
D
C
G (D II.)
překoná moc všech králů, Ježíši.
Máš už dávno srdce mé,
kříž jsi nesl místo mně, věřím,
jsi navěky vzkříšený
RF:
G
D/A
Tobě chválu vzdávám, jsi mou nadějí, vírou,
Emi/H
C/G
jsi bohatstvím věků, jsi světlem co mám.
G
D/A
Tobě chválu vzdávám, jsi mou milostí, sílou
Emi/H
C/G
jsi skálou, jsi ohněm, jsi navěky Pán.
2.
Duchem svým mně pečetíš
v tobě ztrácím hříchu tíž,
nevinný, v tobě živý zůstávám
Dnes Ti Králi vzdávám čest
dám se Božím Duchem vést
jsem tvůj, Tobě patřím, jsi můj Pán
bridge
D
C
Prosím, zmocni svůj lid
D
Emi
dej co nám můžeš dát
D
C
odstraň co ti brání
D
C
ať Tvůj Duch může vát.
135. TEN, KTERÝ V NÁS PŮSOBÍ
136. NIKDY NEKONČÍCÍ MILOST
(9.3.2013 hudba a text: Karel a Zdena Sedláčkovi)
(hudba a text: Honza Kubiš)
1.
(2.Kor 5:17)
Emi
D
Emi
Jestliže je někdo v Kristu je úplně nové stvoření
C
všechno staré pominulo, podívej se, vše je nové
D
C
Bůh náš život slavně proměnil
2.
(Jak. 4:7 a 1.Jn4:4)
Poddejme se tedy Bohu,
vzepřeme se ďáblu ze všech sil
pak musí utíkat od nás,
ten v nás je mnohem větší,
Ježíš přece dávno zvítězil
RF: (Ef. 3:20)
G
D
Ten který v nás působí svou mocí
Emi
C
je schopen učinit mnohem víc, než
G
D
cokoli, oč ho poprosíme
závěr:
Emi
C
G
(Emi, C, Emi, C, G)
nebo co si naše mysl představí.
A
E
Nikdy nekončící milost brány srdcí otvírá.
Hmi7
D
Nikdy nekončící milost odpouští a přijímá.
A
E
Nikdy nekončící milost nezná strach a zklamání.
Hmi7
D
Před ní padá každá touha po vlastním uznání.
Nikdy nekončící milost umí vzít a umí dát.
Nikdy nekončící milost mě učí pevně stát.
Nikdy nekončící milost srdci rytmus udává.
Žiju pro ni a ona ve mně svůj domov má.
RF
A
E
Dokud dýchám, uslyšíš můj hlas.
Hmi7
D
Dokud dýchám,nechci ztrácet drahý čas.
A
E
Dokud dýchám, tak rád se dívám na ten cíl.
Hmi7
D
Dokud dýchám, že i ve mně Ježíš zvítězil.
H D H D
On sám.
A
2.RF ...žes’ i ve mně, Pane, zvítězil.
137. MAJESTY
(hudba: Delirious, č.text: Přyvozáci, Z. Sedláčková)
předehra Ami, G, F
Ami G F C
F
Králi můj, skláním se před slávou Tvou,
C
G E
stojím svobodný před Tebou
Ami G F C
F
Dál smím žít, vyznávat se z hříchů svých,
C
G E
z lásky krví vykoupený.
Ami G C
Ami G C
Lásku Tvou našel jsem Pane, máš mě rád,
Dmi
F
Tys život za nás dal, na kříži umíral.
RF:
C
G
Ami7 F
Slávy Král, jsi slávy Král
C
G
Své prázdné ruce k Tobě zvedám
Ami
F
ve tvých dlaních pokaždé ožívám
C
G
Ami7 F
Slávy Král, jsi slávy Král
C
G
ty jsi změnil celý život můj,
Ami
F
Ami G F
Boží Beránku jsem navždy tvůj, (navždy tvůj)
2.
Králi můj,
skláním se před Láskou Tvou
ta smývá každou vinu mou.
Králi můj,
vím, že toužíš se mnou být,
dál mně ve svém náručí mít.
Lásku Tvou našel jsem Pane, máš mě rád,
Tys život za nás dal, na kříži umíral.
138. VÁNOČNÍ
(21.11.2013 hudba a text: Karel a Zdena Sedláčkovi)
D
Spí tam v jesličkách
C
G
D
dítě co zatím nikdo nezná
D
C
Má být Králem
G
D
jenž vládne nebi, hvězdám
C
D
Pastýřům to oznámil Bůh
Sám Bůh
přišel k nám jako jeden z lidí
Svůj trůn opustil ať svět uvidí
že v Betlémě se narodil Král
Hmi
C
G
Nebe sahá zas o kousek dál
Hmi
C
lidem z panny čisté
G
D
narodil se Král
RF:
D G
D
C2
Haleluja teď od úst k ústům zní
G
D
C2
sám Bůh nám v něm naději dává
G
D
C2
to dítě je příslib spasení
G
D
C2, (G)
tichou nocí září Jeho sláva
Ta zpráva andělská
letí nebem (a) celou zemí
Dobrá vůle ať je dnes mezi všemi
Záchrany čas zahájil Bůh.
139. Tam, kde je tvůj kříž
(hudba: Hillsong, text: Zdena Sedláčková)
Přede a mezi: Dmi, C. Bb 2x
Dmi
C
Bb
Přicházím blíž, srdce tiším.
F
C
Vzpomínám,
Dmi
C
Bb
na Golgoty kříž kde vykoupený
F C
jsem krví tvou
Gmi
C
Co doposud se zdálo vším
Dmi
C
Bb
za prázdné pokládám
RF:
Bb
F C
Tam, kde je tvůj kříž láska přetéká
Bb F
C
vezmi pýchu mou na zem poklekám
Dmi Bb
F
C
zapřu sebe sám, už jsem jenom tvůj
Gmi Bb
C
Dmi
Pane, mířím tam, kde je tvůj kříž
2.
Dmi
C
Bb
Byls jako já, pokoušený
F C
lidský Syn
Dmi
C
Bb
Slovo narozené přemohlo hřích
F C
teď jsi vzkříšen
Gmi
C
Co doposud se zdálo vším
Dmi
C
Bb
za prázdné pokládám
F
Bb C
/:srdcem Tvýýýýým :/
F
veď mě srdcem Tvým
(Bb) C
srdcem Tvým
F
Bb C
srdcem Tvýýýýým
140. NÁŠ KRÁL VLÁDNE
(hudba: Newsboys, text: Zdena Sedláčková)
Sloka i RF: F, C, G
1.
Tahle píseň vykoupených
vychází ze šumavských měst.
Je to píseň odpuštění
jižním Čechám radostná zvěst.
2.
Stoupá z nás, všech věřících,
kdo jsme Duchem zapálení,
veškerý duch, každá duše i srdce
v Božím domě sjednocení.
RF:
Tvůj lid právě zpívá:
„Sláva, sláva, haleluja,
náš Král vládne.“
3.
Ať do všech světových směrů
nese vítr nebeský žalm.
Ať ze všech hor a ze všech nejvyšších kopců
se jasný pokyn rozléhá dál.
4.
Aby se shromáždili všichni Jeho věrní
s chválou na rtech co v srdci zní.
Nikdy dříve nebylo nic skutečnější
než tohle naše prohlášení
RF:
Tvůj lid právě… 4x
5.
Všechny mocnosti se třesou
před slovem co posílá Pán.
Naprosto žádná síla temná
nenaruší Boží plán - ne!
RF:
Protože Tvůj lid zpívá:
„Sláva, sláva, haleluja,
náš Král vládne.“
Tvůj lid právě zpívá:
„Sláva, sláva, haleluja,
náš Král vládne.“
141. REVELATION SONG
142. NÁŠ BŮH (OUR GOD)
(hudba: Jennie Lee Riddle, český text: ?? )
(hudba: Ch. Tomlin, Jesse Reeves, Jonas Myrin, M. Redman
český text: eSPé, J. Forsyth, Verushnek, Zdes )
F#
C#mi
Hoden je Ten ukřižovaný
C
B
Svatý, Svatý je Pán
Tomu, kdo sedí na trůnu v nebi
novou píseň zpívám
RF: Svatý, Svatý, Svatý
Je Pán, Bůh všemohoucí
On byl a je a přijít má
S celým stvořením zpívám
Sláva - jsi Králů Král
Ježíši, jsi mi vším - Jen Tebe uctívám
2. Oděný duhou, barvami září
Rachotem bouře jeho hlas zní
Moudrost, čest a síla - sláva a moc Ti patří
Jenom Ty jsi jediný Král
Bridge: Svatý, svatý - ty jsi svatý
3. V údivu stojím, s Boží bázní
Kterou budí jméno Tvé
Ježíši Tvoje jméno je moc a voda živá
Úžasné Boží tajemství
Emi
C
G Emi
C
G
Vodu ve víno měníš, oči slepým otvíráš
Ami7
D
není žádný jako Ty!
V temnotách záříš nám, z popela nás pozvedáš
není žádný jako Ty!
Emi
C
Náš Bůh je větší, On je silnější,
G
D
Bože jsi víc, než co tento svět dává
Emi
C
Náš Bůh je lékař, úžasný, mocný,
G
D
Náš Bůh! Náš Bůh!
Emi
A když je náš Bůh s námi
C
kdo nám pak může bránit?
G
A když je náš Bůh s námi,
D
kdo může stát proti nám.
143. K TOBĚ, BOŽE (TO OUR GOD)
(hudba: Bethel , český text: eSPé, Zdes )
Předehra: D, F#mi, A, D, F#mi, E
F#mi
D
A
Jen Tvoje láska z prachu nás zvedá
E
F#mi
do Tvojí slávy z temnoty dní.
D
A
Břemena snímáš sílu nám dáváš
E
uzdravuj nás
RF:
F#mi
K Tobě, Bože, zvedám svůj hlas
D
Tobě, Bože, vzdávám chválu
A
E
K Tobě, Bože, zvedám svůj hlas
F#mi (D)
Zpívám Haleluja
Pouta jsi zlámal oči otvíráš
armáda Krále dnes povstává
smrt už nemá moc
vítězství nám dal
náš živý Pán
RF2.:
E
D
… zpívám Haleluja, Haleluja
Bridge:
F#mi
Jméno máš
D
A
E
Svatý, svatý, svatý
F#mi
Chválou zní
D
A
E
Svatý, svatý, svatý
144. HODEN JE BERÁNEK (PÍSEŇ SPASENÝCH)
(hudba a text: Jiný rytmus)
D D2
Dsus4 D
Hoden je Beránek
D
D2 Dsus4 D
nejvyšší chvály,
Asus4
G
D
on nás vykoupil svou krví.
G
D
Jenom Ty jsi na věky Král,
G
D
jenom Tobě patří sláva,
Asus4 A Asus4
Pane náš.
Budeme jásat nad Tvým vítězstvím,
prapory pozdvihnem
ve jménu svého Boha.
Jenom Ty jsi na věky Král,
jenom Tobě patří sláva,
Pane náš.
145. OCEÁN
(hudba: Hillsong, český text: Zd. Sedláčková)
Předehra: Hmi, A/C#, D, A, G
1.
Hmi
A/C#
D
Zas voláš mě po vodách tvých jít
A
G
bezedných, kde nestačím
Hmi
A/C#
D
a právě tam tě nacházím s tím,
A
G
že obstojím i na hlubinách
RF:
G
D
A
A budu vzývat jméno tvé
G
D
A
Dál se držím na hladině
G
když voda stoupá
D
A
má duše v tobě odpočívá
G
(A)
Hmi
vždyť Ty jsi můj a já jsem Tvá / Tvůj
Hmi, A/C#, D, A, Emi/G
2.
Na hlubinách se můžu vztáhnout
k rukám tvým, do bezpečí
když strach se všude kolem šíří
Milost tvá ta neselhává
Bridge 1.
Hmi
G
Veď mě do míst, kde má víra hranic nemá
D
A
dej mi kráčet přes oceán, když na mě zavoláš „Pojď“
Hmi
G
Veď mě dál než moje nohy můžou dojít
D
A
Hmi
víru posilni tou Tvojí, svou přítomností Králi
Bridge 2.
G D A Emi
G D A Emi Hmi
Bridge 3.
Hmi A/C# D A Emi
Hmi A/C# D A Emi Hmi

Podobné dokumenty

101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) G

101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) G 102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček)

Více

Vize IHOPP - Davidův stánek

Vize IHOPP - Davidův stánek ty sis řekl ve svém srdci: Vystoupím do nebes, nad hvězdy Boží vyvýším svůj trůn; usednu na Hoře shromáždění na nejzazším severu. 14 Vystoupím na výsosti oblaku, vyrovnám se Nejvyššímu. 15 Jenže js...

Více

D(E) - Cesta života

D(E) - Cesta života D D7 G A D Tobě chci svůj život dát v pravdě Tvé stále žít, D7 G A D Tvojí láskou milován,srdcem svým Tě chválit . D7 G A Hmi S údivem teď musím říct,že jsi všechno co mám G A D Pane přijmi oběť mo...

Více

101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) G

101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) G Hosana Hosana A C#m H (H C#m) Hosana v nebesích zní. Pokolení vstává, svých míst se ujímá S důvěrou oběť dát. Probuzení se blíží hledáme vůli tvou v modlitbách na kolenou

Více

Seznam chval: 1. DUCHU SVATÝ (hudba a text: Karel Kovařík) 2. AŤ

Seznam chval: 1. DUCHU SVATÝ (hudba a text: Karel Kovařík) 2. AŤ 111. PŘICHÁZÍ KRÁL (hudba a text: Martin Kvapil) 112. NAVĚKY A NAVŽDY (hudba a text: SŽ BRNO) 113. AŤ VŮNĚ CHVAL -nová verze Katka&Ketka (hudba a text: Kateřina Kutheilová, Ketka Plchová) 114. TYS ...

Více

válka o duši

válka o duši rodí ovoce. Jedou tam tanky. Brázdí vaší duší a st ílejí. Kdekoliv je život, tak ho zast elí. Jestli je ve vás n jaký život, tak ho od vás odejmou. Pokud je ve vás n jaký potenciál, odejmou ho. Pok...

Více

bolavard rozbitého snu

bolavard rozbitého snu i když se nám naši známí chlámaj’. Potom, když jsme samým štěstím opilí až namol, Ami stačí místo Amaj jenom zahrát třeba Amoll.

Více