Uživatelský manuál

Komentáře

Transkript

Uživatelský manuál
Pečící Trouba
Model
DOP1160, DOP1170
Návod k použití a instalaci
DE_DIETRICH_DOP_1160_1170_CZ.indd 2
8/13/2012 6:21:57 PM
Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
získali jste výrobek společnosti De Dietrich, s kterým můžete prožít řadu jedinečných zážitků
díky jeho špičkové kvalitě.
Tento spotřebič si Vás ihned získá v momentě, kdy na něj pohlédnete. Výjimečná kvalita
designu Vás oslní díky nadčasovosti stylu a prvotřídnímu povrchu, které z něj činí elegantní
a vytříbený mistrovský kus, který harmonicky souzní s okolním prostředím.
Nyní přichází neodolatelná touha se jej dotknout. Spotřebiče společnosti De Dietrich jsou
zhotoveny z robustních a prestižních materiálů. Klademe důraz na autentičnost.
Aby společnost De Dietrich vyrobila tyto krásné a řemeslně dokonalé spotřebiče, kombinuje
nejnovější technologie a kvalitní suroviny. Díky nim můžete dovést své kulinářské umění k dokonalosti: vášeň, kterou sdílejí milovníci vaření a dobrého jídla.
Doufáme, že s našim spotřebičem zažijete spoustu příjemných chvil. Těšíme se na Vaše návrhy a podněty. Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Neváhejte a kontaktujte naše oddělení
zákaznických služeb prostřednictvím naší webové stránky.
Abyste mohli využít výhod, které Vám naše obchodní značka nabízí, doporučujeme Vám zaregistrovat svůj spotřebič na www.de-dietrich.com.
Děkujeme Vám za Vaše rozhodnutí stát se majiteli spotřebiče De Dietrich.
De Dietrich
Informace o naší značce naleznete na www.de-dietrich.com
Navštivte galerii De Dietrich Gallery, 6 rue de la Pépiniere (osmý pařížský obvod)
Otevírací doba úterý až sobota od 1000 do 1900
Oddělení zákaznických služeb: 0892 02 88 04
3
DE_DIETRICH_DOP_1160_1170_CZ.indd 3
8/13/2012 6:21:57 PM
DE_DIETRICH_DOP_1160_1170_CZ.indd 4
8/13/2012 6:21:57 PM
CZ
OBSAH
1/ POPIS SPOTŘEBIČE
• Popis pečící trouby ________________________________________________ 6
• Popis ovládacích prvků _ ____________________________________________ 7
2 / POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
• Vaření ___________________________________________________________ 8
• Nastavení při prvním použití__________________________________________ 9
– Nastavení času _______________________________________________ 9
• Uvedení do pohotovostního režimu (standby) ____________________________ 10
• Funkce „EXPERT“__________________________________________________ 10
– Teplota _ ____________________________________________________ 11
– Doba vaření a konec doby vaření_________________________________ 11
– Gril+________________________________________________________ 12
– Spuštění programu vaření _ _____________________________________ 13
• Funkce „RECEPT“ _________________________________________________ 14
– Rady a nápady _______________________________________________ 15
• Funkce „I.C.S.“ _ __________________________________________________ 20
• Funkce „Nízká teplota“______________________________________________ 28
• Funkce „Nastavení“_________________________________________________ 29
– Čas ________________________________________________________ 29
– Zvuk________________________________________________________ 29
– Displej ______________________________________________________ 29
– Spotřeba ____________________________________________________ 30
– Jazyk _______________________________________________________ 30
– Služby ______________________________________________________ 31
– Režim demo _________________________________________________ 31
• Funkce „ČASOVAČ“________________________________________________ 32
• Funkce „ČIŠTĚNÍ“__________________________________________________ 33
• Uzamčení ovládacích prvků (dětská pojistka)_ ___________________________ 35
5
DE_DIETRICH_DOP_1160_1170_CZ.indd 5
8/13/2012 6:21:57 PM
CZ
1 / POPIS SPOTŘEBIČE
• POPIS PEČÍCÍ TROUBY
A
C
B
E
5
4
D
F
3
2
1
A Programátor
B Ovládací tlačítka
C Aktivace
D Úchyty pečícího plechu
E Osvětlení
F Otvor pro gril
6
DE_DIETRICH_DOP_1160_1170_CZ.indd 6
8/13/2012 6:21:57 PM
CZ
1 / POPIS SPOTŘEBIČE
• POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ
A
B
C
E
D
F
G
První použití: před prvním použitím pečící
trouby spotřebič rozehřejte na maximum se
zavřenými dvířky po dobu asi 15 minut, abyste
ji „zaběhli“. Minerální vlna nainstalovaná kolem
prostoru pečící trouby může zpočátku vydávat
jisté aroma kvůli svému složení. Stejně tak můžete zpozorovat malé množství kouře. To vše
je normální.
A Tlačítka výběru
B Vypnutí pečící trouby nebo programu
vaření
Zpět na předchozí úroveň
C
D Informační displej
E Uzamčení klávesnice
F Tlačítko pro potvrzení volby
G Tlačítko „Aktivace“ (odchod z režimu
standby)
Seznam symbolů:
Programování
Uzamčení dvířek
Klávesnice uzamčena
Čištění doporučeno
7
DE_DIETRICH_DOP_1160_1170_CZ.indd 7
8/13/2012 6:21:58 PM
CZ
2 / POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
• VAŘENÍ
Tato pečící trouba nabízí čtyři typy programů podle toho, jaký postup si zvolíte:
– V případě, že znáte všechna nastavení potřebná pro daný typ vaření (sami si zvolíte typ vaření,
teplotu a dobu vaření), použijte funkci „EXPERT“.
– V případě, že potřebujete pomoc od pečící trouby (jednoduše zvolte typ potraviny ze seznamu
a hmotnost; pečící trouba si sama zvolí nejvhodnější nastavení: teplotu, dobu vaření a typ vaření),
zvolte funkci „RECEPT“.
– V případě, že vaření automaticky řídí pečící trouba, zvolte ze seznamu 12 nejoblíbenějších jídel
to, které chcete připravit (teplotu, dobu vaření a program vaření stanoví pečící trouba), zvolte
funkci „ICS“ (Systém inteligentního vaření).
– V případě přípravy podle specifického elektronicky řízeného programu pečící trouby, kdy připravíte křehké maso s výjimečnou chutí, zvolte funkci „NÍZKÁ TEPLOTA“.
8
DE_DIETRICH_DOP_1160_1170_CZ.indd 8
8/13/2012 6:21:58 PM
CZ
2 / POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
• NASTAVENÍ PŘI PRVNÍM POUŽITÍ
• Jazyk
English
Pečící trouba automaticky zobrazí následující
údaje.
Umožní Vám navolit příslušný jazyk pomocí tlačítek < a >.
Potvrzení proveďte stisknutím tlačítka OK.
Francais
Deutsch
• Čas
Nyní se zobrazí na displeji nové informace
umožňující nastavit čas.
Nastavte čas tlačítky < a > a potom stiskněte
OK.
Hodiny svítí, můžete je nastavit tlačítky < a >
a potvrdit stisknutím tlačítka OK.
Totéž proveďte v případě minut (1).
(1)
OK
(2)
Lze navolit 12hodinový nebo 24hodinový displej (2).
Zvolte tlačítky < a > a potvrzení proveďte stisknutím tlačítka OK.
• Nastavení času
Digitální displej
– Stiskněte tlačítko OK.
Pečící trouba zobrazí následující přednastavený displej (funkce „Expert“).
– Stiskněte tlačítka < a >, dokud se na displeji
nezobrazí „Settings/Nastavení“, potvrďte tlačítkem OK.
Na displeji se objeví „čas“; stiskněte znovu
OK, získáte přístup k zobrazení času a nyní
postupujte stejně jako v případě prvního nastavení času.
EXPERT
21
Heure
TIME
9
DE_DIETRICH_DOP_1160_1170_CZ.indd 9
8/13/2012 6:21:58 PM
CZ
2 / POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
• UVEDENÍ DO POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU (STANDBY)
Po 4 minutách bez jakékoli činnosti ze strany
uživatele se displej vypne kvůli úspoře energie
(s výjimkou odloženého spuštění) a tlačítko
se rozsvítí. Nyní je displej v pohotovostním režimu.
Chcete-li pečící troubu znovu aktivovat a obnovit svítící displej, stiskněte tlačítko
„wake
up/aktivace“.
Displej opět zobrazuje čas.
• FUNKCE „EXPERT“
Použijete-li funkci Expert, nastavujete si sami
parametry vaření: teplotu, typ přípravy pokrmu
a dobu vaření
– Stiskněte tlačítko OK. Přejdete na displej
„Expert“.
– Znovu stiskněte OK k navolení typu přípravy
pokrmu z následujícího seznamu pomocí tlačítek < a > (abyste provedli výběr, viz průvodce
přípravou pokrmů na další straně):
• Cirkulující teplý vzduch
• Kombinovaný teplý vzduch
• Tradiční Eco
• Turbo gril (+ rožeň)
• Vysoký gril (+ rožeň)
• Střední gril (+ rožeň)
• Ohřev
• Chléb
• Rozmrazování
Potvrďte svou volbu stisknutím tlačítka OK.
EXPERT
Příklad
Chal.
tournante
Fan
oven
Upozornění:
Osvětlení pečící trouby se vypne 90 sekund po zavření dvířek nebo po spuštění. Stisknutím kteréhokoli tlačítka znovu pečící troubu rozsvítíte. (S výjimkou tlačítka
STOP)
10
DE_DIETRICH_DOP_1160_1170_CZ.indd 10
8/13/2012 6:21:59 PM
CZ
VAŘENÍ V REŽIMECH „EXPERT“
• VAŘENÍ V REŽIMECH „EXPERT“
*
VENTILÁTOR
(doporučená teplota 190 °C min 35 °C max. 250 °C)
•Přípravu pokrmu ovlivňuje topný prvek a ventilátor umístěný v zadní části pečící trouby.
•Prudký nárůst teploty: Některé pokrmy lze umístit do pečící trouby i když je dosud
studená.
•Doporučujeme pro bílé maso, ryby a zeleninu, nedojde k jejich vysušení.
Pro přípravu více pokrmů až na 3 úrovních.
KOMBINOVANÝ TEPLÝ VZDUCH
(doporučená teplota 180 °C min 35 °C max. 230 °C)
•Přípravu pokrmu ovlivňují horní a dolní topné prvky a ventilátory.
•Tři kombinované zdroje tepla: velký zdroj tepla je v dolní části, menší zdroj tepla je
cirkulující teplý vzduch a nejmenší zdroj je gril.
•Doporučujeme pro slané koláče, sladké koláče a ovocné koláče pečené především
v kameninových nádobách.
*
ECO (ENERGETICKY ÚSPORNÁ) PŘÍPRAVA POKRMŮ
(doporučená teplota 200 °C min 35 °C max. 275 °C)
• Přípravu pokrmu ovlivňují horní a dolní topné prvky.
•Tato příprava je energeticky úsporná, ale výsledek vaření zůstává stejný.
• ECO se používá pro pokrmy opatřené energeticky úsporným označením.
• Všechny typy vaření jsou bez předehřátí.
TURBO GRILL + ROŽEŇ
(doporučená teplota 190 °C min 100 °C max. 250 °C)
• Vaření je ovlivňováno střídavě horním topným prvkem a ventilátorem.
• Předehřátí není nutné. Pečené maso i drůbež jsou šťavnaté a křupavé.
• Rožeň se otáčí, jsou-li dvířka zavřená.
• Odkapávací tác umístěte na dolní úroveň.
• Doporučujeme rožeň pro veškerou drůbež a pečeni, pro vaření stehýnek a kousků
hovězího masa. Rybí steaky zůstávají šťavnaté.
* Programy používané s energetickým označením jsou v souladu s Evropskou normou EN
50304 a Evropskou směrnicí 2002/40/CE.
11
DE_DIETRICH_DOP_1160_1170_CZ.indd 11
8/13/2012 6:21:59 PM
CZ
VAŘENÍ V REŽIMECH „EXPERT“
VYSOKÝ GRIL + ROŽEŇ
(doporučené pozice 4 – min 1 – max. 4)
• Přípravu pokrmu ovlivňuje horní prvek bez ventilátoru.
• Předehřejte troubu po dobu 5 minut.
• Doporučujeme pro osmahnutí zeleninových pokrmů, těstovin, ovoce, atd., umístěných pod grilem.
STŘEDNÍ GRIL + ROŽEŇ
(doporučené pozice 2 – min 1 – max. 4)
• Přípravu pokrmu ovlivňuje horní prvek.
• Předehřátí není nutné. Pečené maso i drůbež jsou šťavnaté a křupavé.
• Rožeň se otáčí, jsou-li dvířka zavřená.
• Odkapávací tác umístěte na dolní úroveň.
• Doporučujeme rožeň pro veškerou drůbež, pro důkladnou přípravu stehýnek, kousků hovězího masa. Rybí steaky zůstávají šťavnaté.
OHŘEV
(doporučená teplota 60 °C min 30 °C max. 100 °C)
• V této poloze budete udržovat pokrmy teplé občasným ohřevem ze dna pečící trouby
s použitím ventilátoru.
• Doporučujeme pro nakynutí těsta na chléb, briošku, bábovku... teplota nepřekročí
40 °C (ohřívání talířů, rozmrazování).
CHLÉB
(doporučená teplota 205 °C min 35 °C max. 275 °C)
• Tento režim doporučujeme pro pečení chleba.
• Po předehřátí vložte těsto do misky na 2 úroveň.
• Nezapomeňte postavit na dno misku s vodou, abyste získali křehkou a lesklou kůrčičku.
ROZMRAZOVÁNÍ
(doporučená teplota 30 °C min 30 °C max. 50 °C)
• Pokrmy jsou rozmrazovány omezeným množstvím tepla a ventilátorem.
• Ideální pro křehké pokrmy (ovocný koláč, pudinkový koláč, atd.).
• Maso, bochánky, atd., se rozmrazují při 50 °C (maso dejte pod gril a pod něj misku
na zachycování kapek, které vznikají v důsledku rozmrazování; ty nejsou k jídlu).
12
DE_DIETRICH_DOP_1160_1170_CZ.indd 12
8/13/2012 6:21:59 PM
CZ
2 / POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
• FUNKCE „EXPERT“
Standard
Pečící trouba vás požádá, abyste vložili další
parametry pro přípravu pokrmu.
• Teplota
OK
Podle typu přípravy pokrmu, který jste již navolili vám pečící trouba doporučí ideální teplotu
pro vaření. Tuto teplotu můžete nastavit následovně:
Zvolte políčko „Teplota“ stisknutím tlačítka <
nebo >. Potvrďte tlačítkem OK, symbol „Teplota“ se rozsvítí: zvolte požadovanou teplotu
tlačítkem < nebo > a potvrďte.
V pozici gril (střední nebo vysoký) zvolte symbol „výkon grilu“ a použijte tlačítka < a > k nastavení výkonu na požadovanou úroveň (1 až
4) a potom potvrďte.
Standard
OK
• Doba vaření a konec doby vaření
Dobu přípravy pokrmu vložíte navolením symbolu .
Stiskněte < nebo > a potom potvrďte, aby se
symbol
rozsvítil. Dobu přípravy pokrmu
zvolte stisknutím tlačítka < a > a potom potvrďte. Když nastavíte dobu přípravy pokrmu,
posune se automaticky dopředu konec doby
přípravy pokrmu (symbol
).
Můžete změnit konec doby přípravy pokrmu,
pokud chcete odložit spuštění programu.
V tom případě zvolte políčko
a postupujte
jako v případě nastavení doby přípravy pokrmu.
Jakmile si zvolíte konec doby přípravy pokrmu,
potvrďte.
Na displeji se zobrazí čas a symbol konce
doby vaření, dokud nezačne proces přípravy
pokrmu.
Standard
OK
Poznámka: Je možné dobu přípravy pokrmu nevolit. V tom případě ponechejte políčka doby
vaření a konce doby vaření prázdná a přejděte přímo na „OK“. Potvrďte zahájení vaření. Chcete-li
vypnout pečící troubu, stiskněte dvakrát tlačítko „STOP“, jestliže máte pocit, že je pokrm hotový.
13
DE_DIETRICH_DOP_1160_1170_CZ.indd 13
8/13/2012 6:22:00 PM
CZ
2 / POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
• FUNKCE „EXPERT“
• Funkce Gril+
Zvolte symbol standard a potvrzení proveďte
stisknutím tlačítka OK. „Standard“ se rozsvítí.
Přístup k funkci „Gril+“ získejte tlačítky < a >
a potvrďte.
Tato funkce vám umožní ukončit přípravu pokrmu osmahnutím pokrmu během posledních
pěti minut doby přípravy pokrmu.
Tuto funkci reprezentuje svítící gril na displeji,
je-li aktivována, pět minut před koncem doby
přípravy pokrmu.
Grill +
OK
Poznámka: „Gril +“ lze použít v režimech „Expert“ a „Recept“ s výjimkou některých funkcí.
Například: gril
(vysoký gril, proměnlivý gril), ohřev a tradiční
Eco.
14
DE_DIETRICH_DOP_1160_1170_CZ.indd 14
8/13/2012 6:22:00 PM
CZ
2 / POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
• FUNKCE „EXPERT“
• Spuštění programu vaření
Při zahájení vaření se na displeji zobrazí následující informace oznamující, že je pečící trouba v režimu rychlého ohřevu (Booster) podle
typu přípravy pokrmu. Růst teploty můžete
sledovat pohledem na intenzitu šipky. Stávající
teplota pečící trouby je zobrazena vlevo a doporučená na displeji vpravo.
(2)
(1)
Jakmile má pečící trouba tuto teplotu, přejde
do režimu vaření a na displeji se zobrazí následující informace:
(3)
Příprava pokrmu
bez stanovené doby přípravy
(1) teplota uvnitř pečící trouby
(2) čas
(3) navolený typ přípravy pokrmu (animace).
Vaření s nastavenou dobou přípravy
(1) teplota
(2) čas
(3) navolený typ přípravy pokrmu (animace).
(4) doba přípravy pokrmu
(5) zbývají čas přípravy pokrmu (svítí)
(6) konec doby přípravy pokrmu
(4)
(5)
(6)
NA KONCI PŘÍPRAVY POKRMU:
Příprava pokrmu
bez stanovené doby přípravy
Vypněte pečící troubu stisknutím tlačítka
STOP, jestliže jste ukončili přípravu pokrmu.
Potvrďte ukončení přípravy pokrmu tlačítkem
OK.
BON APPETIT !
Vaření s nastavenou dobou přípravy
Pečící trouba se vypne automaticky a ozve se
pípání po dobu 2 minut.
Stisknutím tlačítka OK vypnete pípání.
Animace vám popřeje „Bon Appétit/Dobrou
chuť“!
15
DE_DIETRICH_DOP_1160_1170_CZ.indd 15
8/13/2012 6:22:00 PM
CZ
2 / POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
• FUNKCE „RECEPT“
Funkce „RECEPT“ navolí příslušné parametry
pro přípravu pokrmu za vás na základě potravin, které připravujete, a jejich hmotnosti.
1. Stiskem tlačítek < a >navolíte „Recepty“.
Nyní potvrďte.
Cooking
guide
RECETTES
2. Pečící trouba vám nabídne různé kategorie
potravin.
Tlačítky < a > zvolíte z nabídnutých skupin:
• Bílé maso
• Červené maso
• Ryba
• Zelenina
• Pečivo
• Ovocné koláče a slané koláče
Požadovanou volbu potvrdíte tlačítkem OK.
Meat blanche
poultry
Viande
3. Nyní zvolte specifický pokrm, který připravujete, a potvrďte.
4. Jakmile zvolíte typ potraviny, pečící trouba
vás požádá, abyste uvedli hmotnost (symbol
) nebo materiál kuchyňského nádobí (aluminium, porcelán, atd.). V některých případech,
kam patří pečivo, slané koláče, ovocné koláče
a zelenina, uvedete velikost potravin (brioška).
Chicken
Poulet
Chicken
Pouletturnspit
TB
Duck
Canard
Vložte hmotnost (nebo typ kuchyňského nádobí) a pečící trouba automaticky vypočítá a zobrazí ideální dobu přípravy pokrmu. Budete-li
chtít, můžete změnit konec doby přípravy pokrmu zvolením symbolu symbol „
“ a zobrazením nové doby ukončení přípravy pokrmu.
Standard
Jakmile potvrdíte volbu stisknutím tlačítka
„OK“, pečící trouba doporučí úroveň, na kterou byste měli umístit nádobí s připravovaným
pokrmem.
OK
16
DE_DIETRICH_DOP_1160_1170_CZ.indd 16
8/13/2012 6:22:00 PM
CZ
2 / POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
• FUNKCE „RECEPT“
Insérer
Insert
le
plat au
the dish
niveau
nivel 1
5. Vložte nádobu s pokrmem do pečící trouby
na doporučenou úroveň (od 1 dole až po 5
nahoře).
6. Potvrzení proveďte stisknutím tlačítka OK;
pečící trouba se zapne.
7. Pečící trouba pípne a vypne se po uplynutí
doby přípravy pokrmu a animace vám popřeje
„Bon apetit/Dobrou chuť!“.
• Další detaily týkající se přípravy
pokrmu podle „Receptů“
BON APPETIT !
Veškerá příprava pokrmů se provádí BEZ předehřátí pečící trouby.
PROGRAM VAŘENÍ: ČERVENÉ MASO
– Jehněčí – hřbet
– Jehněčí – kýta
– Hovězí pečeně – středně propečená
– Hovězí pečeně – krvavá
Vaření probíhá automaticky díky prvku TURBO
GRIL.
Maso dejte na rošt a použijte sestavu rošt +
odkapávací tác (bez mísy). Maso můžete otočit po uplynutí poloviny doby jeho přípravy.
PROGRAM VAŘENÍ: PEČIVO/KOLÁČE
Volba typu pečící nádoby:
Aluminium: barevné pečící nádoby s nepřilnavým povrchem a pružné silikonové formy jsou
vhodné pro těsto téměř všech druhů (slané
koláče nebo ovocné koláče).
PROGRAM VAŘENÍ: ZAPÉKANÝ POKRM
Vložte nádobu se zapékaným pokrmem
do horké vodní lázně (větší mísy zpola naplněné vařící vodou).
17
DE_DIETRICH_DOP_1160_1170_CZ.indd 17
8/13/2012 6:22:01 PM
CZ
2 / POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
SKUPINY POTRAVIN
BÍLÉ MASO:
Viande blanche
ČERVENÉ MASO:
Viande rouge
RYBA:
Poissons
ZELENINA:
Légumes
PEČIVO:
Gateaux
KOLÁČE/SLANÉ KOLÁČE:
Tartes/Quiches
RECEPTY
kuře (mísa)
kuře (špíz)
kachna
krůtí stehýnka
králík
husa
perlička
vepřový hřbet
vepřový řízek
zapékaný pokrm
telecí pečeně
jehněčí plecko
jehněčí kýta
jehněčí hřbet
hovězí středně propečené
hovězí krvavé
bažant
štika
pražma
treska
losos
pstruh
zapékaná ryba
pečená ryba
čekanka
zeleninový koláč
gratinované brambory
lasagně
plněné papriky
plněné brambory
žemle
dort
pečivo z lístkového těsta
čokoládový dort
jogurtový dort
bábovka
sněhové pečivo
hrnkový koláč
sušenky/keksy
slaný koláč
jablečný koláč
lístkové pečivo
sýrový koláč
pečivo z kynutého těsta
ovocný koláč
masový koláč
bublanina
chléb
18
DE_DIETRICH_DOP_1160_1170_CZ.indd 18
8/13/2012 6:22:01 PM
CZ
2 / POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
• Hovězí, vepřové, jehněčí
– Maso musíte vyndat z ledničky dostatečně dlouho před jeho vařením: prudká změna teploty
způsobí ztuhnutí masa; takto byste připravili hovězí pečeni, která je osmahlá na povrchu, krvavá
uvnitř a horká uprostřed.
Před vařením nesolte: sůl absorbuje krev a vysušuje maso. Maso obracejte špachtlemi: pokud
maso propíchnete, krev vyteče. Maso vždy nechte po vaření odpočinout po dobu 5 až 10 minut:
zabalte je do alobalu a vložte do rozpálené pečící trouby: takto se krev, která se během vaření
dostala k vnějšímu okraji masa, vrátí doprostřed a pečeně bude šťavnatá.
– Používejte kameninové pečící mísy: sklo podporuje stříkání tuku.
– K přípravě pokrmu nepoužívejte smaltované odkapávací tácy.
– Předcházejte ulpění česneku na jehněčí kýtě; díky tomu kýta ztrácí svou krev; doporučujeme
vložit česnek mezi maso a kost nebo vařte neloupané stroužky česneku podél jehněčího masa
a rozdrťte je, až když je maso hotové, abyste ochutili omáčku; sceďte ji a podávejte horkou
v omáčníku.
• Ryba
– Když rybu kupujete, musí příjemně vonět a nesmí být příliš cítit rybinou.
– Tělo ryby musí být pevné a tuhé, šupiny musí pevně držet na kůži; oči musí být lesklé a kulaté
a žábry se musí lesknout a musí být vlhké.
• Ovocné koláče, slané koláče
– Nepoužívejte skleněné a porcelánové nádoby: jsou příliš tlusté, prodlužují dobu přípravy a kůrka na spodní straně není křupavá.
– V případě ovocného koláče riskujete, že spodní část koláče bude nasáklá vodou: přidejte
několik lžic jemné krupice, rozdrcených sušenek, mandlového prášku nebo tapioku, který bude
absorbovat šťávy vznikající během vaření.
– V případě koláčů s velkým obsahem vody nebo zmražené zeleniny (pórek, špenát, brokolice
nebo rajčata) je můžete posypat lžičkou kukuřičného škrobu.
• Pizza
– Aby vám sýr nebo rajčatový protlak neukapával do pečící trouby, dejte mezi rošt a pizzu pečící
papír.
19
DE_DIETRICH_DOP_1160_1170_CZ.indd 19
8/13/2012 6:22:01 PM
CZ
2 / POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
FUNKCE „I.C.S.“
Funkce ICS (Systém inteligentního vaření) vám
usnadní vaření, protože si pečící trouba sama
vypočítá parametry vaření (teplotu, dobu přípravy pokrmu, režim přípravy pokrmu) na základě zvoleného druhu pokrmu a pomocí elektronických čidel umístěných v pečící troubě,
která neustále měří úroveň vlhkosti a teplotu.
ICS
JAK SPRÁVNĚ POUŽÍVAT FUNKCI ICS:
– Použijte tlačítka < a >, dokud se neobjeví
funkce „ICS“ a potvrďte.
Pečící trouba vám nabídne 14 pokrmů:
• Pizzu
– Pikantní koláče
• Hovězí (krvavé, středně propečené, propečené)
• Vepřovou pečeni
• Kuře
• Jehněčí (růžové, propečené)
• Rybu
• Plněnou zeleninu
• Sladké koláče
• Pečivo
– Malé sušenky
– Bublaninu
Pizza
Insert
Insérer
the
le dish
plat au
niveau
nivel 1
– Stiskněte tlačítka < a > a zvolte si pokrm.
Příklad: Pizza
Poté, co si zvolíte pokrm, potvrďte stisknutím
tlačítka OK.
Před vložením pokrmu do pečící trouby na doporučenou úroveň roštu můžete změnit konec
doby přípravy pokrmu.
– Stisknutím tlačítka OK spustíte přípravu pokrmu.
OK
20
DE_DIETRICH_DOP_1160_1170_CZ.indd 20
8/13/2012 6:22:02 PM
CZ
2 / POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
• FUNKCE „I.C.S.“
POZNÁMKA: Používáte-li funkci ICS, předehřátí není požadováno. Příprava pokrmu MUSÍ začínat ve studené pečící
troubě. Musíte počkat, než pečící trouba
zcela vychladne, a potom můžete zahájit
druhý program vaření.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Neotvírejte dvířka v této fázi přípravy pokrmu. Mohli byste
ovlivnit zaznamenávání údajů.
Tato fáze získávání informací je označena
symbolem
u doby přípravy pokrmu.
Tento režim přípravy pokrmu má dvě fáze:
1. Fáze získávání informací, kdy pečící trouba
zahajuje ohřev a stanovuje ideální dobu přípravy pokrmu. Tato fáze trvá 5 až 40 minut podle
typu pokrmu.
fáze výpočtu (sběr informací)
2. Druhá fáze přípravy pokrmu: pečící trouba
spočítala nezbytný čas; zmizí symbol
.
Zbývající uvedená doba přípravy pokrmu zahrnuje dobu přípravy pokrmu z první fáze. Nyní
můžete otevřít dvířka (například abyste polili
pečeni šťávou).
– Pečící trouba pípne a vypne se, když doba
přípravy pokrmu uplyne, a displej zobrazí informaci, že je pokrm hotový.
FUNKCE ODLOŽENÉHO SPUŠTĚNÍ PŘÍPRAVY POKRMU:
Chcete-li naprogramovat odložené spuštění
přípravy pokrmu,
– zvolte funkci konce přípravy pokrmu a změňte konec doby přípravy pokrmu.
fáze přípravy pokrmu
UPOZORNĚNÍ: Chcete-li naprogramovat cyklus přípravy pokrmu ICS, počkejte, dokud
pečící trouba zcela nevychladne. Můžete však
použít funkci „EXPERT“, i když je pečící trouba
rozpálená.
21
DE_DIETRICH_DOP_1160_1170_CZ.indd 21
8/13/2012 6:22:02 PM
CZ
FUNKCE I.C.S.
Pizza
Koláče
(pikantní)
Hovězí pečeně
Vepřová pečeně
Kuře
Jehněčí
Ryba
Zelenina plněná
Koláče (sladké)
• Čerstvá pizza zakoupená v obchodě
• Hotové těsto na pizzu
• Domácí těsto na pizzu
• Zmražená pizza
• Čerstvé slané koláče
• Zmražené slané koláče
• Zmražené drobné pečivo
• Hovězí pečeně
(krvavá)
• Dejte pečeni na rošt (použijte rošt + odkapávací tác).
Můžete ji otočit, je-li nastavena pevná doba
přípravy pokrmu.
• Vepřová pečeně
– Hřbet
– Svíčková
• Kuře o hmotnosti 1 až 1.7 kg
• Kachna, perlička, atd.
Kýta 1 kg až 2,5 kg
• Dejte pečeni na rošt (použijte rošt + odkapávací tác).
Můžete ji otočit, je-li nastavena pevná doba
přípravy pokrmu.
• Celá ryba
(mořská pražma, treska, pstruh, makrela, atd.)
• Pečená ryba
• Rajčata, plněné papriky & zelenina
• Lasagně (čerstvé nebo zmražené)
• Sekaná s cibulkou zapečená s brambory, tresčí
pomazánka, atd.
• Čerstvé ovocné koláče
• Zmražené ovocné koláče
Malé sušenky
• Domácí pečivo: sladké nebo pikantní bochánky,
hrnkový koláč.
• Těsto v sáčku.
• Malé pečivo: keksy, loupáček, bochánky, ovocný chléb, croque-monsieur.
Bublanina
• Použijte vysokou formu s rovnými okraji a o průměru 21cm.
Pečivo
22
DE_DIETRICH_DOP_1160_1170_CZ.indd 22
8/13/2012 6:22:03 PM
CZ
Funkce I.C.S.
• Dejte ji na rošt, abyste získali křupavou kůrku (můžete dát arch pečícího papíru mezi rošt
a pizzu, abyste ochránili pečící troubu před ukapávajícím sýrem).
• Dejte pizzu na pečící plech, chcete-li mít jemnou kůrku.
• Použijte aluminiovou formu s nepřilnavým povrchem: kůrka bude v dolní části křupavá.
• Sundejte zmražené slané koláče z podnosu, než je dáte na rošt.
• Vyndejte pečeni z chladničky alespoň hodinu před spuštěním programu vaření:
• Máte-li raději maso krvavé; máte-li ho raději dobře propečené, zvolte funkci tradiční přípravy
pokrmu.
• Odstraňte co nejvíce tuku: je zdrojem kouře.
• Na konci přípravy pokrmu nechte maso odpočinout po dobu 7 až 10 minut zabalené v alobalu
a teprve poté ho nakrájejte.
• Vyndejte pečeni z chladničky alespoň hodinu před spuštěním programu vaření: čím chladnější je maso, tím bude tužší na konci přípravy pokrmu.
• Použijte kameninové nádoby. Přidejte jednu až dvě lžíce vody.
• Na konci přípravy pokrmu nechte maso odpočinout po dobu 7 až 10 minut zabalené v alobalu
a teprve poté ho nakrájejte. Po ukončení přípravy pokrmu přidejte sůl.
• Příprava pokrmu na rožni: nezapomeňte dát odkapávací tác na první úroveň, abyste zachytili
ukapávající tuk.
• Vaření v nádobě: použijte kameninové nádoby, abyste předešli stříkání tuku.
• Propíchněte kůži drůbeže, abyste předešli stříkání tuku.
• Vyndejte maso z chladničky alespoň hodinu před spuštěním programu vaření:
• Dejte přednost kýtě, která je kulatá a mohutná, spíše než dlouhá a štíhlá.
• Maso zabalte do alobalu a nechte jej po ukončení přípravy odpočinout.
• Tuto funkci použijte pouze na celou rybu připravovanou s bylinkami a bílým vínem.
(Grilovaná ryba nebo ryba připravovaná v alobalu vyžaduje předehřátou troubu.)
• Zvolte vhodnou nádobu podle množství připravovaného pokrmu, aby šťávy nepřetékaly přes
okraj.
• Použijte aluminiovou formu s nepřilnavým povrchem:
• Kůrka bude v dolní části křupavá.
• Pečivo připravované v dortové formě, kruhové, hranaté... a vždy umístěné na roštu.
Můžete dát dvě dortové formy vedle sebe.
• Malé kusy pečiva připravované na pečícím plechu položeném na roštu.
Pečivo z lístkového těsta musí být připravováno v režimu „PEČIVO“, abyste dostali chutné pečivo.
• Vytřete formu máslem a nedotýkejte se vnitřku prsty nebo vám bublanina nevyskočí.
23
DE_DIETRICH_DOP_1160_1170_CZ.indd 23
8/13/2012 6:22:03 PM
CZ
Rady a nápady
Pizza
Aby vám sýr nebo rajčatový protlak neukapával do pečící trouby, dejte mezi rošt a pizzu pečící
papír.
Koláče / Slané koláče
Nepoužívejte skleněné a porcelánové nádoby: jsou příliš tlusté, prodlužují dobu přípravy a kůrka
na spodní straně není křupavá. V případě ovocného koláče riskujete, že spodní část koláče bude
nasáklá vodou: přidejte několik lžic jemné krupice, rozdrcených sušenek, mandlového prášku
nebo tapioku, který bude absorbovat šťávy vznikající během vaření. V případě koláčů s velkým
obsahem vody nebo zmražené zeleniny (pórek, špenát, brokolice nebo rajčata) je můžete posypat lžičkou kukuřičné mouky.
Ryba
Když rybu kupujete, musí příjemně vonět a nesmí být příliš cítit rybinou. Tělo ryby musí být pevné
a tuhé, šupiny musí pevně držet na kůži; oči musí být lesklé a kulaté a žábry se musí lesknout
a musí být vlhké.
Hovězí / Vepřové / Jehněčí
Maso musíte vyndat z ledničky dostatečně dlouho před jeho vařením: prudká změna teploty
způsobí ztuhnutí masa; takto byste připravili hovězí pečeni, která je osmahlá na povrchu, krvavá
uvnitř a horká uprostřed.
Nesolte před vařením: sůl absorbuje krev a vysušuje maso. Maso obracejte špachtlemi: pokud
maso propíchnete, krev vyteče. Maso vždy nechte po vaření odpočinout po dobu 5 až 10 minut:
zabalte je do alobalu a vložte do rozpálené pečící trouby: takto se krev, která se během vaření
dostala k vnějšímu okraji masa, vrátí doprostřed a pečeně bude šťavnatá.
Používejte kameninové pečící mísy: sklo podporuje stříkání tuku.
K přípravě pokrmu nepoužívejte smaltované odkapávací tácy.
Předcházejte ulpění česneku na jehněčí kýtě; díky tomu kýta ztrácí svou krev; doporučujeme
vložit česnek mezi maso a kost nebo vařte neloupané stroužky česneku podél jehněčího masa
a rozdrťte je, když je maso hotové, abyste ochutili omáčku; sceďte ji a podávejte horkou v omáčníku.
24
DE_DIETRICH_DOP_1160_1170_CZ.indd 24
8/13/2012 6:22:03 PM
CZ
ICS RECEPTY
Pizza
základ: 1 pizza s kůrkou
* se zeleninou: 6 lžic rajčatové omáčky + 100g na kostičky nakrájené cukety + 50g sladké papriky nakrájené na kostičky + 50g lilku nakrájeného na plátky +2 malá rajčata nakrájená na plátky+
50g nastrouhaného sýra gruyere + oregano + sůl + pepř.
* se sýrem rokfórem a uzenou slaninou: 6 lžic rajčatové omáčky + 100g uzené slaniny + 100g
malých kousků rokfóru + 50g vlašských ořechů + 60g nastrouhaného sýra gruyere.
* s klobásou a tvarohem: 200 g scezeného tvarohu rozetřeného po kůrce + 4 klobásy, nakrájené na plátky + 150g kousků šunky + 5 oliv + 50g nastrouhaného sýra gruyere + oregano + sůl
+ pepř.
Slané koláče:
Základ:
1 aluminiová forma, průměr 27 až 30 cm
1 hotový jablečný koláč s tenkou kůrkou
3 našlehaná vejce + 50 cl vysokotučné smetany,
sůl, pepř, muškátový oříšek.
Různé oblohy:
200g předvařené slaniny
nebo – 1 kg vařené čekanky + 200g strouhaného sýra gouda
nebo – 200g brokolice + 100g malých kousků slaniny + 50g plísňového sýra
nebo – 200g lososa + 100g špenátu, vařeného a scezeného
Hovězí pečeně
PETRŽELOVÁ omáčka s vínem SAUTERNES a ROKFÓREM:
Vařte 2 lžíce nakrájené cibule šalotky, dokud nebude průhledná. Přidejte 10 cl vína Sauternes,
nechte vypařit. Přidejte 100g sýra rokfóru, zvolna jej rozpusťte. Přidejte 20 cl tekuté smetany,
sůl, pepř.
Uveďte do varu.
Vepřová pečeně
Vepřové se sušenými švestkami
Požádejte řezníka, aby nařízl pečení po délce. Vložte dovnitř 20 sušených švestek.
Podávejte nakrájené na plátky ve vlastní šťávě nebo vychlazené s čekankovým salátem.
Kuře
Naplňte jej vonícím čerstvým pelyňkem nebo jej potřete směsí 6 rozetřených stroužků česneku
se špetkou soli a několika zrnky pepře.
Jehněčí
Sardelová omáčka:
Udělejte protlak ze 100g černých oliv, 50g kapry a 3 sardelí, 1/2 stroužku česneku a 10 cl olivového oleje. Přidejte10 cl créme fraîche. Podávejte s nakrájenou jehněčí kýtou.
25
DE_DIETRICH_DOP_1160_1170_CZ.indd 25
8/13/2012 6:22:03 PM
CZ
ICS RECEPTY
Ryba
Černá mořská pražma se slabým jablečným vínem:
1 pražma o hmotnosti 1,5 kg.
500g žampionů.
2 kyselá jablka.
2 cibule šalotky.
2 lžíce vysokotučné smetany.
100g másla.
1/2 litr slabého jablečného vína.
Sůl, pepř.
Zbavte rybu vnitřností. Dejte ji do máslem vytřené nádoby na jemně nakrájenou šalotku a plátky
hub. Přidejte jablečné víno, sůl a pepř a několik kousků másla. Dejte do trouby. V másle uvařte
neloupané čtvrtky jablek. Když je vaření hotovo, přeneste rybu do horké mísy a slijte šťávu. Přidejte smetanu do šťávy. Podávejte s jablky a houbami.
Plněná zelenina
Zbytky z pot au feu, jehněčí kýty, vepřové pečeně a pečené drůbeže nakrájejte na jemné kousky
jako vynikající náplň.
Jablkový koláč s drcenými ořechy
1 natenko vyválené těsto a propíchnuté vidličkou.
200 ml smetany přivedené do varu s vanilkovým luskem.
2 našlehaná vejce s 30g cukru, přidejte vychlazenou smetanu.
2 jablka nakrájená na kostičky vyválená v 70g drcených ořechů.
Dejte smetanu a jablka na těsto. Dejte do pečící trouby.
Hrnkový koláč s citrusem
Karamel: 20 kostek cukru (200g).
Koláč: 4 vejce.
200g cukr krystal.
200g mouky.
200g másla.
2 lžíce prášku do pečiva.
Ovoce: 1 malá plechovka citrusu v sirupu.
Slijte ovoce. Připravte karamelovou polevu. Když se zbarví, nalijte ji do dortové formy;
Naklápěním rovnoměrně rozlejte karamel. Nechte vychladnout. V misce elektrického mixéru rozmíchejte měkké máslo s cukrem. Přidávejte celá vejce po jednom, potom přesetou mouku. Nakonec přidejte prášek do pečiva. Vytvořte z kousků citrusu květinový vzor na karamelové polevě.
Nalejte těsto. Dejte do trouby nastavené na „PEČIVO“. Vyklopte do pěkné misky a podávejte
studené. Můžete použít i jiné ovoce, například jablka, hrušky nebo meruňky.
26
DE_DIETRICH_DOP_1160_1170_CZ.indd 26
8/13/2012 6:22:03 PM
CZ
ICS RECEPTY
Samostatné čokoládové pečivo
12 jednotlivých aluminiových misek.
60g másla.
200g hořké čokolády (více než 50% kakaa).
100g cukru krupice.
4 vejce.
1 balení prášku do pečiva.
70g proseté mouky.
Rozpusťte čokoládu s máslem na malém plameni. Vmíchejte žloutky do cukru, abyste vytvořili
hladkou směs. Přidejte mouku, rozpuštěnou čokoládu s máslem a nakonec prášek do pečiva.
Z bílků ušlehejte tuhý sníh a opatrně jej rozetřete na směs.
Lehce vytřete máslem a zasypte mokou aluminiové misky a vlijte do nich těsto (aniž byste potřísnili
okraje). Dejte misky na pečící plech a zvolte režim „SUŠENKY“.
Vyklopte a nechte vychladnout na roštu. Podávejte s vanilkovým krémem nebo kokosovou zmrzlinou.
Bublanina
Bešamelová omáčka:
1/2 litru mléka.
60g mouky.
100g másla.
4 žloutky + bílky ušlehané jako tuhý sníh.
Sůl, pepř, muškátový oříšek.
Podle typu bublaniny přidáte 150g nastrouhaného sýra Gruyere nebo 1 kg uvařeného nakrájeného špenátu nebo 1 kg vařeného nakrájeného květáku nebo 150g nakrájených zbytků vařené
ryby či 150g nakrájené šunky.
27
DE_DIETRICH_DOP_1160_1170_CZ.indd 27
8/13/2012 6:22:03 PM
CZ
2 / POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
• FUNKCE „NÍZKÁ TEPLOTA“
Je naprosto nezbytné, aby vaření v režimu
„NÍZKÁ TEPLOTA“ bylo zahájeno s chladnou pečící troubou.
Zvolte funkci „NÍZKÁ TEPLOTA“ pomocí tlačítek < a > a potvrďte.
Z následujícího seznamu vyberte typ přípravy
pokrmu pomocí tlačítek < a > a dejte připravované jídlo na drátěný rošt s výjimkou jogurtových kelímků, které musí být vloženy do smaltované nádoby.
– Telecí pečeně (4h15)
– Hovězí pečeně, krvavá (3h00)
– Hovězí pečeně, propečená (4h00)
– Vepřová pečeně (4h15)
– Jehněčí, krvavé (1h50)
– Jehněčí, propečené (4h00)
– Malá ryba (1h15)
– Velká ryba (1h35)
– Jogurt (3h00)
T°C
LowBASSE
Temperature
Yaourt
Insérer
Insert
le
plat au
the dish
niveau
nivel 1
Příklad: jogurt (obr. 2).
Potvrďte svou volbu stisknutím tlačítka OK.
– Na displeji se objeví doporučená úroveň
roštu.
Můžete pozměnit dobu konce přípravy pokrmu, je-li to nutné, (1) potvrzení proveďte stisknutím tlačítka OK.
Během vaření, se na displeji objeví: doba vaření (2), kterou nelze změnit, zbývající doba
přípravy pokrmu (3) a konec doby přípravy
pokrmu (4).
Pečící trouba se automaticky vypne a bude pípat po dobu 2 minut, aby vám oznámila, že je
pokrm připraven.
Stiskněte OK, abyste vypnuli pípání.
Maso bude teplé (po dobu 1 hodiny).
V případě jogurtu existuje fáze „rychlého
ochlazení“ (v délce trvání 1 hodiny).
OK
(1)
(2)
(3)
(4)
28
DE_DIETRICH_DOP_1160_1170_CZ.indd 28
8/13/2012 6:22:04 PM
CZ
2 / POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
• FUNKCE „NASTAVENÍ“
Stiskněte tlačítka < a >, dokud se na displeji
neobjeví „Settings/Nastavení“.
Potvrzení proveďte stisknutím tlačítka OK.
Získáte přístup k následujícímu nastavení:
– Čas (viz začátek tohoto oddílu)
– Zvuk
– Displej
– Spotřeba
– Jazyk
– Služby De Dietrich
Setting
REGLAGES
Zvuk:
Son
SOUND
Stiskejte tlačítka < a >, dokud se na displeji neobjeví „Sound/Zvuk“.
Nastavení zvuku, zvuk se ozve pokaždé,
když stisknete tlačítko:
Pokud chcete, můžete vypnout pípání, které
se ozve pokaždé, když zmáčknete potvrdit.
Pokud jej chcete vypnout, předjděte do možností a zvolte:
Pípnutí zapnuto/Beep on (aktivní) nebo Pípnutí
vypnuto/Beep off (tiché). Potvrďte.
Displej:
Nastavení jasu displeje:
Stiskněte tlačítka < a >, dokud se nezobrazí
„Displej“.
DISPLAY
Affichage
Zvolte řádek tlačítky < a > a potvrďte.
Zvyšte nebo snižte intenzitu jasu tlačítky < a >
a potom potvrďte tlačítkem OK.
CONTRASTE
CONTRAST
OK
29
DE_DIETRICH_DOP_1160_1170_CZ.indd 29
8/13/2012 6:22:04 PM
CZ
2 / POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
• FUNKCE „NASTAVENÍ“
Spotřeba:
– Nastavení spotřeby elektrické energie:
Díky tomuto zobrazení můžete sledovat svou
vlastní spotřebu energie od posledního nastavení na nulu (RESETOVÁNÍ).
Pokud máte dohodu o spotřebě mimo špičku,
můžete prokonzultovat příslušná časová období a získat podrobné informace o své spotřebě
během špičky a mimo špičku.
Chcete-li tato data zavést nebo pozměnit,
stiskněte OK, potom zaveďte údaje o špičce
a době mimo špičku.
Spotřeba
Konec „doby
mimo špičku“
Consommation
Peak hours
(špička)
HEURES
CREUSES
Začátek „doby
mimo špičku“
Periode 1
Můžete nastavit
až 3 různá časová období
OK
Poznámka:
Pokud jste nastavili dobu mimo špičku, vaše pečící trouba vám navrhne, abyste
naprogramovali cyklus čištění během příští doby mimo špičku, kdykoli budete programovat cyklus pyrolýzy.
Chcete-li provést cyklus pyrolýzy okamžitě, budete muset zrušit naprogramovanou
dobu mimo špičku.
Jazyk:
– Nastavení jazyka:
Navolíte-li si tento displej, můžete si vybrat jazyk, kterým budete komunikovat se svou pečící troubou.
Máte k dispozici 7 jazyků:
– Francouzština
– Angličtina
– Němčina
– Holandština
– Dánština
– Španělština
– Portugalština
Language
Langue
English
Francais
Deutsch
30
DE_DIETRICH_DOP_1160_1170_CZ.indd 30
8/13/2012 6:22:04 PM
CZ
2 / POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
• FUNKCE „NASTAVENÍ“
Služby De Dietrich
Tato možnost vám poskytne kontakt na Oddělení zákaznických služeb a Poprodejní servis.
Services
Customer service
RENDEZ-VOUS
SUR
www.de-dietrich.com
REŽIM DEMO:
– Nastavte čas na 00:00 (1).
Podívejte se na stranu 7, jak natavit časovač.
(1)
Stiskněte < a > na dobu 10 sekund (2).
Na displeji se objeví DEMO.
Proveďte činnosti popsané v kroku 2, abyste
se vrátili do normálu.
Upozornění:
(2)
Je-li vaše pečící trouba v „REŽIMU
DEMO“, topné prvky nejsou aktivovány.
DEMO
31
DE_DIETRICH_DOP_1160_1170_CZ.indd 31
8/13/2012 6:22:04 PM
CZ
2 / POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
• FUNKCE „ČASOVAČ“
Timer/Časovač
Zvolte tuto možnost, chcete-li se dostat k funkci časovač.
K této funkci máte přístup, pokud právě
neprobíhá cyklus pyrolýzy.
Timer
MINUTERIE
Stiskejte tlačítka < a >, dokud se na displeji neobjeví „časovač“ a potvrďte.
Na displeji svítí 00:00:00.
Vložte požadovaný čas pomocí tlačítek < nebo
> a potvrďte tlačítkem OK.
Časovač začne odpočítávat čas v okamžiku,
kdy stisknete OK a na konci pípne.
Stiskněte tlačítko Stop, chcete-li časovač zrušit.
32
DE_DIETRICH_DOP_1160_1170_CZ.indd 32
8/13/2012 6:22:04 PM
CZ
2 / POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
• FUNKCE „ČIŠTĚNÍ“
Tato pečící trouba je vybavena funkcí pyrolytického čištění:
– Pyrolýza je cyklus, během kterého se dutina pečící trouby rozehřeje na velmi vysokou
teplotu, aby se zlikvidovala špína způsobená
cákáním a rozlitím potravin.
Výpary a pachy jsou likvidovány průchodem
přes katalytický konvertor.
– Pyrolýza není nutná po každém cyklu vaření,
ale když to stupeň znečištění vyžaduje; vaše
pečící trouba vás bude informovat prostřednictvím ovládacího panelu, že je čištění nutné (1).
Z důvodu bezpečnosti nastane čištění pouze
tehdy, až se dvířka automaticky uzavřou. Jakmile teplota uvnitř pečící trouby překročí teplotu vaření, není možné dvířka otevřít.
(1)
Cleaning
NETTOYAGE
(1)
• Kdy použít pyrolýzu
Pokud z vaší pečící trouby vychází kouř během
předehřátí nebo z ní vychází velké množství
kouře během vaření nebo nepříjemný zápach
po vaření různých pokrmů (jehněčí, ryba, grilování, atd.).
Poznámka:
Neměli byste čekat, až bude pečící
trouba pokryta silnou vrstvou mastnoty,
abyste zahájili cyklus čištění.
Operace vaření s malým
znečištěním
Operace vaření se znečištěním
Sušenky, zelenina, pečivo,
slané koláče, bublanina...
Maso, ryba (v pečící nádobě),
plněná zelenina.
Operace vaření s extrémním znečištěním
Velké kusy masa na rožni.
Vaření bez stříkání:
Pyrolýza není nutná.
Pyrolýza může být nutná
po třech cyklech vaření.
Pyrolýza musí být provedena
po vaření tohoto typu, protože
toto vaření je doprovázeno
velkým stříkáním.
33
DE_DIETRICH_DOP_1160_1170_CZ.indd 33
8/13/2012 6:22:05 PM
CZ
2 / POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
• JAK NAPROGRAMOVAT CYKLUS PYROLÝZY
Odstraňte všechny velké kusy zbytků jídla,
které mohou zůstat v pečící troubě, abyste zabránili riziku vznícení nebo nadměrnému kouři.
V menu zvolte „Čištění“. Vaše pečící trouba
ukazuje stav svého znečištění a navrhne dva
režimy čištění:
Pyromax a Pyrocontrol.
Poznámka:
Povrchy mohou mít vyšší teplotu než
během běžného užívání. Doporučujeme
zabránit dětem v přístupu k pečící troubě.
Degree
staining
Niveau
deofsalissure
A) Pyromax
Pyromax je pyrolytický systém s přednastaveným trváním: trvá dvě hodiny a zajišťuje důkladné intenzivní čištění pečící trouby.
Chcete-li odložit dobu spuštění, zvolte dobu
ukončení a změňte ji tak, že vložíte požadovanou dobu ukončení cyklu pyrolýzy.
Poznámka: Pokud jste zavedli informaci pro
dobu mimo špičku (viz funkce Nastavení),
vaše pečící trouba vám doporučí cyklus čištění mimo špičku kvůli úspoře energie. Budete-li
chtít toto nastavení změnit, musíte změnit dobu
ukončení pyrolýzy a můžete spustit cyklus okamžitě. Potvrďte stisknutím tlačítka „OK“.
Cyklus čištění se spustí. Váš displej zobrazí:
– čas (1)
– čas celého cyklu (2)
– zbývající čas (3)
– čas ukončení cyklu pyrolýzy (4)
– uzamčení dvířek (5)
PYROMAX
PYROCONTROL
OK
(1)
(5)
B) Pyrocontrol
Pyrocontrol je systém, na základě kterého si
pečící trouba automaticky vypočítá dobu čištění podle znečištění. Díky tomu se ušetří energie, protože doba pyrolýzy je nastavena podle
skutečné potřeby.
Chcete-li odložit dobu spuštění, zvolte si čas
ukončení a změňte jej vložením požadovaného
času ukončení cyklu pyrolýzy.
Potvrďte stisknutím tlačítka „OK“
(2)
(4)
(3)
OK
34
DE_DIETRICH_DOP_1160_1170_CZ.indd 34
8/13/2012 6:22:05 PM
CZ
2 / POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
• KONEC PYROLÝZY
Na začátku cyklu pečící trouba vypočítá dobu
pyrolýzy podle úrovně znečištění. Tento krok
trvá několik minut a reprezentují ho rotující šipky na displeji (1).
(4)
(5)
Na displeji se objeví:
– rotující šipky (1)
– zbývající čas (2)
– plánovaný čas ukončení cyklu pyrolýzy (3)
– čas (4)
– uzamčení dveří (5)
(1)
Pečící trouba vás bude informovat o ukončení
cyklu čištění.
Jakmile se dvířka odemknou, pečící trouba
vás bude informovat o tom, že cyklus čištění
skončil.
Odstraňte zbytky popela z pečící trouby vlhkou
houbou.
(2)
(3)
Cleaning
Nettoyage
finished
!
terminé !
Čištění je ukončeno!
• UZAMČENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (Dětská pojistka)
Přístupu k ovládacím prvkům pečící trouby
můžete zabránit, jestliže provedete následující
kroky:
Když je pečící trouba vypnutá, podržte tlačítko
zámku stisknuté po dobu několika sekund,
na displeji se objeví visací zámek a přístup
k ovládacím prvkům pečící trouby je zablokován.
Chcete-li pečící troubu odemknout, stiskněte
znovu tlačítko zámku , potom zvolte symbol
„Unlock/odemknout“ a potvrďte.
Ovládací prvky pečící trouby budou znovu přístupné.
Poznámka:
Pečící troubu nemůžete uzamknout, jestliže jste naprogramovali cyklus vaření.
35
DE_DIETRICH_DOP_1160_1170_CZ.indd 35
8/13/2012 6:22:05 PM

Podobné dokumenty

Uživatelský manuál

Uživatelský manuál slali naší zákaznické službě nebo na naše webové stránky. Aby společnost De Dietrich vyrobila tyto krásné a řemeslně dokonalé spotřebiče, kombinuje Děkujeme vám za vaší důvěru a můžete radíme dovés...

Více