jak vytvořit pracovní portfolio???

Transkript

jak vytvořit pracovní portfolio???
Informační příručka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
JAK VYTVOŘIT
PRACOVNÍ
PORTFOLIO???
Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce"
Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem - Operačním
programem lidské zdroje a zaměstnanost
Pracovní portfolio sice nepatří mezi standardní věci při žádání
o pracovní místo, nicméně jeho důležitost v dnešním světě
konkurence stále více stoupá. Je to zároveň i prostředek, jak se
odlišit od ostatních zájemců o zaměstnání.
Pracovní portfolio je soubor dokumentů v deskách, které dokládají tvou profesní stránku života.
Cíle portfolia jsou následující:

vytvořit dokument, který by popsal tvůj profesní život
v názorné formě

portfolio slouží jak tvému budoucímu zaměstnavateli, tak
i tobě

do desek si můžeš založit i další dokumenty, které nechceš
ztratit (žádosti o dávky, evidenční listy, rozhodnutí od soudu,
výstupy z Job Klubu, a další) ale pak dávej pozor, ať je nepředáš zaměstnavateli
Portfolio obsahuje:
1. životopis
2. motivační dopis
3. výuční list či maturitní vysvědčení - ověřená kopie
4. doklady o absolvování rekvalifikačních a jiných
kurzů - ověřené kopie
5. výpis z rejstříku trestů starý maximálně 3 měsíce
Je dobré mít i úvodní první stránku, kde jsou uvedeny základní
informace o tobě a obsah celého portfolia - pro lepší orientaci.
Pro názornost jsme příkladné portfolio vytvořili na káčku, takže
se na něj můžeš podívat
:)
1. Životopis
Jak správně napsat strukturovaný životopis (cv = curriculum vitae
= latinsky "běh života") si můžeš nastudovat v brožurce č. 4.

životopis v portfoliu pravidelně aktualizuj - doplňuj aktuální
telefonní číslo, funkční aktivní email, dopisuj nové pracovní
zkušenosti

když máš v plánu konkrétní pohovor, sleduj datum životopisu - nejlépe piš vždy termín stejný, jako je den pohovoru uděláš tím dobrý dojem

pokud máš základní vzdělání bez dalšího vyučení nebo
střední školy, piš jako první svou praxi - bude zaměstnavatele zajímat víc (vzor ti dáme)

u každé uvedené pracovní pozice stručně vypiš i náplň svojí
práce - viz. vzor
ŽIVOTOPIS
Maruška Perníková
Datum narození: 8.8.1888
Adresa: Amfetaminová 666, Břeclav, 690 00
Telefon: 666 999 666
E-mail: [email protected]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------VZDĚLÁNÍ
r. 1999 - 2002 - Střední odborné učiliště Kotěhůlky, obor kuchař - číšník
r. 1995 - 1999 - Střední zdravotnická škola Bradavice, obor všeobecná sestra
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
r. 2008 - 2012 - Hospůdka U Mě, Na hradbách 5, Jihlava, pracovní pozice servírka
r. 2005 - 2008 - RACIO s.r.o, Národních hrdinů 22, Břeclav, pracovní pozice míchač směsí
r. 2004 - 2005 - Salon Beauty, Na jezeře 859, Cheb, pracovní pozice kadeřnice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRAXE
praxe ve vinici jako sběrač ovoce, praxe ve stavebnictví jako pomocný zedník
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZNALOSTI A DOVEDNOSTI
uživatelská znalost práce s PC
anglický jazyk - komunikační úroveň
řidičský průkaz skupiny B
rekvalifikační kurz floristy, absolvovaný od ledna do května 2012 v rozsahu 50 hod
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------OSOBNÍ VLASTNOSTI A DOVEDNOSTI
spolehlivost, flexibilita, ochota se učit novým věcem, kreativita
rybaření, divadlo, umění, sport
V Břeclavi dne 13.9.2013
Podpis: Perníková
2. Motivační dopis

motivační dopis je formální dopis přímo směrovaný na konkrétní pracovní pozici

popisuješ svoji motivaci, čili důvod, proč žádáš zrovna
o tohle pracovní místo

motivační dopis má své povinné náležitosti (oddíly) a na jeho
vzor i s poznámkami se můžeš podívat v naší složce Portfolio

stručný náhled toho, jak má motivační dopis vypadat, najdeš
na další straně

dalším významem dopisu je i možnost se zamyslet, proč tě
tahle pracovní pozice zaujala, popřemýšlet si co od ní čekáš,
zamyslet se nad svými kvalitami, zkusit si je sepsat, sám sebe
pochválit a zhodnotit předchozí pracovní zkušenosti

dbej na to, aby byl s aktuálním datem a podepsaný

je dobré si zjistit člověka, který má na starost výběrové řízení
nebo je uveden v inzerátu a oslovit ho v dopise přímo jeho
jménem

pokud máš pocit, že do něj nemáš co napsat, neboj se obrátit na nás, pomůžeme Ti

máš možnost si dopis u nás uschovat
Hotel Terezka
Jana Palacha 22
Břeclav 690 00
Žádost o zaměstnání
Vážený pane Novotný,
na základě nabídky uveřejněné na pracovním portálu www.prace.cz ze dne 15.12.2013 se ucházím o pozici recepční.
Nabídka Vašeho hotelu mě zaujala nejen tím, že jste známé a prosperující ubytovací zařízení, které poskytuje profesionální a kvalitní služby, ale hlavně proto, že bych se sama chtěla podílet na Vašich službách. Ráda bych se stala součástí
Vašeho týmu a svou spolehlivostí, zodpovědností a trpělivostí přispěla ke spokojenosti zákazníků a ke kvalitě poskytovaných služeb.
Můj nadřízený v předchozí pozici v hospůdce U Jacka oceňoval zejména komunikační schopnosti, flexibilitu, cílevědomost a pracovní nasazení. Nejen, že jsem se přizpůsobila tomuto pracovnímu stylu, ale vytvořila jsem si stabilní a
přátelské vztahy s nadřízeným i s kolegy. Během budování své profesní kariéry jsem získala zkušenosti s prací s lidmi,
samostatnost, přizpůsobivost a potřebu neustále se zlepšovat a učit se. Dobře ovládám práci s počítačem, ovládám
základy anglického jazyka.
Věřím, že mé zkušenosti a povahové vlastnosti ze mě dělají velmi dobrého kandidáta na nabízenou pozici. Pokud Vás
má žádost o zaměstnání oslovila, ráda Vám další potřebné informace o sobě doplním při osobním pohovoru.
Děkuji za posouzení své žádosti a přeji Vám příjemný den.
V Břeclavi dne 20.2.2014
Maruška Perníková
Amfetaminová 666Břeclav 690 02
+420 666 999 666
[email protected]
3. Ověřená kopie výučního listu nebo maturitního vysvědčení - podle
toho co si získal/a :)

ověřená kopie oficiálního dokumentu, jako je výuční list nebo
maturitní vysvědčení, znamená úředně ověřená

tuto kopii pořídíš na každé poště se službou CZECH POINTu a na
podatelně městského úřadu za cca 30 Kč / A4

kopie se dává pro to, aby si zaměstnavateli nemusel/a dávat
originál, který by se mohl poškodit, ztratit, znehodnotit, apod.

ověřuje se kvůli tomu, aby se potvrdila jeho pravost a vyvrátilo
se jeho plagiátorství

kopii takového dokumentu si schovej aby se nezmačkala nebo
neušpinila, když jí nepoužiješ zrovna na výběrko, na které se
chystáš, je možné, že jí použiješ někdy příště
4. Doklady o absolvování rekvalifikačních a jiných kurzů

stejně jako u výučního listu nebo maturitního vysvědčení
i u jakéhokoli dokladu o tvé rekvalifikaci či osvědčení se zaměstnavateli dává úředně ověřená kopie

tuto kopii pořídíš na každé poště se službou CZECH POINTu za
cca 30 Kč /A4
5. Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob

jedná se o dokument, který vydává jakákoli pobočka Pošty se
službou CZECH POINT

výpis vystaví na počkání - trvá to 5 - 10 min a stojí cca 100 Kč

prokazuješ se občanských průkazem

zaměstnavatel by svůj požadavek na výpis z RT měl odůvodnit zejména pokud se jedná o dělnické či stavebnické profese

pokud zaměstnavatel neumí svou žádost o čistý RT zdůvodnit,
chová se podle zákoníku práce diskriminačně - snaží se nashromáždit údaje , které s výkonem práce přímo nesouvisejí - toto je
ale pouze teorie - pokud se začneš proti žádosti o čistý RT bránit, zpravidla se pak stává, že Tě zaměstnavatel z výběrového
řízení "tiše" vyřadí a dá přednost jinému uchazeči - následná
újma se pak bohužel těžko dokazuje...

co se týká výmazu z RT (zahlazení odsouzení) - je odstupňovaný
podle povahy trestného činu, který Ti byl uložen - podáš si žádost k soudu a ten zkoumá, zda žiješ "řádným životem" a zda
splňuješ stanovený časový horizont zahlazení
U nepodmíněného trestu je časový horizont:

15 let pokud ti byl uložen výjimečný trest

10 let jestliže trest činil více než 5 let

5 let jestliže trest činil více než 1 rok

3 roky jestliže trest činil nejvíce 1 rok
U podmíněného trestu:
Pokud si se ve zkušební době osvědčil a podmínka tedy nebyla změněna na nepodmíněný trest, hledí se na tebe jakoby si nikdy nebyl
odsouzen - trest tedy není uváděn v RT a není tedy potřeba podávat
žádost o zahlazení trestu.
Kontaktní centrum s terénním programem Břeclav
Stromořadní 8, 690 02 Břeclav
Telefonní číslo: 519 322 842
Mobil: 739 389 137
email: [email protected]
http://www.charitabreclav.cz/kacko/
FB: Projekt Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce Břeclav
otevírací doba:
Po - Pá 9:00 - 16:00
Informační příručka vznikla v rámci projektu
"Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce."

Podobné dokumenty

jak napsat životopis??? - Oblastní charita Břeclav

jak napsat životopis??? - Oblastní charita Břeclav r. 2005 - 2008 - RACIO s.r.o, Národních hrdinů 22, Břeclav, pracovní pozice míchač směsí r. 2004 - 2005 - Salon Beauty, Na jezeře 859, Cheb, pracovní pozice kadeřnice ------------------------------...

Více

záchranný únikový dýchací systém

záchranný únikový dýchací systém dovoluje, aby kukla nezabírala při sbalení mnoho místa, nezmačkala se, nezničil se zorník a přitom mohla být rychle vyjmuta z obalu.

Více

Konec světa

Konec světa co  je  v  mém  životě  dobré  a  co  zlé.  Aby  mě  od  zla  osvobodil  a  v  dobrém  posiloval.   Když   ho   pozvu,   přijmu   a   podřídím   mu ...

Více

Přehled studií o zvládnutí závislosti na

Přehled studií o zvládnutí závislosti na se psychologové a sociologové snažili upozornit na systematické kroky, které jsou třeba k tomu, aby se minimalizovalo zkreslení a náhodné chyby v evaluaci výzkumu. Až koncem 80. let začali zaintere...

Více

Pravidla programu SmartUp – 1. úroveň projektu

Pravidla programu SmartUp – 1. úroveň projektu něco doplnit, vrátíme Ti nápad k přepracování. Kompletně vyplněné přihlášky ale přijímáme jen 2x do roka. Pokud projekt v další vlně přihlásíš do 30. 9. 2016, bude Ti v případě potřeby navrácen k d...

Více

červenec-srpen - Spolek neslyšících břeclav

červenec-srpen - Spolek neslyšících břeclav Bavila jsem se pak se známým vášnivým hráčem a on se vyjádřil o příštím roce. Na Lokomotivu Břeclav, i když jsou tam jen 2 dráhy. Dle svých zkušeností se schází spíš jen 10 soutěžících a to by mělo...

Více

Měření vlhkosti Gann

Měření vlhkosti Gann Vedle zjišťování čisté vlhkosti materiálu je ve stavebnické a znalecké praxi potřebné zjišťování různých doplňujících hodnot měřením např. teploty vzduchu, vlhkosti vzduchu a povrchové teploty mate...

Více