Test kunnskapene dine 11.

Transkript

Test kunnskapene dine 11.
Test kunnskapene dine 11.
(A) Bruk perfektive verb.
1. Nebral jsem si nic. 2. Dělníci dostávali mzdu. 3. Nechávali si zbytek. 4.
Ztráceli jste výhody. 5. Nepřijímali zahraniční hospodářskou pomoc. 6.
Získávali velký majetek. 7. Nacházeli práci v továrnách. 8. Poznání jim
dávalo moc. 9. Krize brala lidem práci. 10. Nenechávali nám nic. 11.
Lázně vracely nemocným zdraví. 12. Kupovali jsme dětem nové šaty. 13.
Nikdo ti to neodnášel. 14. Přinášeli hostům jídlo. 15. Studium jim platil
stát. 16. Ukazovali nám pracovní postup. 17. Karel představoval přítele
ostatním. 18. Pohyby působily nemocnému bolest. 19. Učitel ten příklad
vysvětloval studentům. 20. Ten pohled nám připomínal nebezpečí. 21.
Zapomínali na potíže a starosti. 22. Dělalo nám to velkou radost. 23.
Zvířata před námi neutíkala. 24. Čekal jsem na ně před vchodem. 25. Děti
se před ním schovávaly. 26. Na Pavla si nikdo nevzpomínal.
(B) Gjør om til perfektiv eller imperfektiv futurum.
1. Nikoho jsem se nebál. 2. Bylo ti špatně. 3. Nebylo to bez nebezpečí. 4.
Dali jsme jim maso a chléb. 5. Situace dělala vládě starosti. 6. Jan dostal
práci na stavbě. 7. Peníze nikomu život nekoupily. 8. Našel si práci v
továrně. 9. Narazil jsi do mě. 10. Nechali jsme si dům na venkově i byt ve
městě. 11. Nebral jsem jim to, nechal jsem jim to. 12. Neměli jsme hlad,
přinesli nám jídlo. 13. Kdo vám platil cestu tam a zpátky? 14. Karel nás
představil ostatním. l5. Přemýšleli jsme o tom požadavku. 16. Vítr mu
odnesl ty papíry. 17. Nepřijali žádnou pomoc. 18. Jediný pohled mi
připomněl všechno. 19. Připomínalo nám to domov. 20. Studium jí
nepůsobilo potíže. 21. Nikdo tomu nerozuměl. 22. Ten dopis jsem jim
neukázal. 23. O té cestě jsme uvažovali. 24. Lidé o tom nebezpečí
nevěděli. 25. Vrátil jsi jim ty knihy? 26. Učitel studentům všechno
vysvětlil. 27. Vzali jsme si ten zbytek. 28. Pracující získali nějaké výhody.
29. Dělníci ztratili práci. 30. Zůstali jsme bez světla.
(C) Sett inn passende former, inkludert preposisjoner der det er
nødvendig.
1. Bylo (já) to jasné. 2. (Marie) je špatně. 3. (to dítě) nic není. 4. Dopis
jsem (ty) dal semhle (stůl). 5. Tenhle zvyk je (my) dobře známý. 6. Co se
stalo (Pavel)? 7. Zemřel (on) otec. 8. (hodinky) se (já) dostala voda. 9.
Někdo (on) vytáhl (kapsa) (peníze). 10. Lékaři (nemocnice) (ona)
zachránili život. 11. Jan otevřel (ta dívka) (dveře) a podržel (ona) (ony).
12. Stojíš (já) (noha). 13. (rodiče) to bude divné. 14. Nebudou (to)
rozumět. 15. Chápu (ty), ale/a nejsem (ty). 16. Pavel se (ty) zamiloval. 17.
Jelo (my) nějaké černé auto. 18. Přemýšlel jsem (vy). 19. Neviděli (já),
nikdo (já) nevěděl. 20. To zvíře se (ty) bojí a utíká (ty). 21. Čekali (my)
(budova). 22. Běžel (my) a narazil (my). 23. (předseda) budeš (ty). 24.
Uvažoval jsem (vy). 25. Báli se (my) a schovali se (my). 26. Přemyšlel
jsem (ty). 27. Přijedeš (my). 28. Těším se (vy). 29. Budu (ty) myslet. 30.
Nikdo se (já) nepamatoval.