Flash streamer

Komentáře

Transkript

Flash streamer
Air Purifiers
2006-2007
ČISTIČKA VZDUCHU
-Nový produktMC707
Air Purifiers
Obsah
Obsah
1.1.- Statistika
Statistika vv oblasti
oblasti alergií
alergií
2.2.- Co
Co je
je nového?
nového?
3.3.- Hlavní
Hlavní rysy
rysy
4.4.- Produktové
Produktové řady
řady
5.5.- Cílové
Cílové skupiny
skupiny
6.6.- Závěr
Závěr
Statistika v oblasti alergií
Air Purifiers
Studie
Studie
1EFA:
European Federation of Allergy and Airway Diseases Patients Association
European Academy of Allergology and Clinical Immunology Organisation
2EAACI:
• “Více než 80 mil. lidí v Evropě má nějakou formu alergie a
jejich výskyt dále roste” (EFA)1
• “Okolo 30 mil. lidí má v Evropě astma a až 6 mil lidí trpí
velmi vážnými příznaky.” (EFA)1
• “Dnes má jedno dítě z pěti trvalou alergickou chorobu.”
(EAACI)2
• “Převaha alergických onemocnění a astmatu v posledních
letech neustále roste.” (EAACI)2
ZÁVISLOST MEZI ŠPATNOU KVALITOU VZDUCHU A
VÝSKYTEM PŘÍPADNÝCH ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ JE VÍCE
A VÍCE PATRNÁ. JEDNÁ SE HLAVNĚ O RŮST V MĚSTSKÝCH
ČÁSTECH EVROPSKÉ POPULACE, KDE JE OBECNĚ VĚTŠÍ
ZNEČIŠTĚNÍ.
Co je nového?
Air Purifiers
Řešení
Řešení
NOVÁ!
MC707
Co je nového?
Air Purifiers
Vyšší
Vyšší komfort
komfort dýchání
dýchání pro
pro alergiky*,
alergiky*,
Vždy
Vždy vv souladu
souladu ss praktickým
praktickým aa esteticky
esteticky příjemným
příjemným řešením.
řešením.
1
1 Lepší vzhled
Nový design je zaměřený tak, aby se lépe hodil do interiérů evropských
domácností..
Dvě různé barevné varianty pro evropský trh.
2
2
Vyšší výkon
Zásluhou flash streamer technologie vyvinuté společností Daikin:
Je účinná na více druhů alergenů
Lépe rozkládají látky, podporující účinnost alergenů
Zvýšená síla dezodorizace a desinfekce
*Čistička vzduchu Daikin není prezentovaná jako lékařský přístroj, který by nahrazoval zdravotní nebo farmaceutickou léčbu .
Co je nového?
Air Purifiers
Lepší
Lepší vzhled
vzhled
• Nový moderní design
• 2 berevná provedení
• Easy-to-clean plochý panel
• Snadná manipulace
• Jednoduché ovládání
MC707VM-S*
MC707VM-W
stříbrná perleť & metalická mořská modř
bílá & stříbrná perleť
* Toto je vzhled MC707BFVM, model pro prodej v UK.
Co je nového?
Air Purifiers
Vyšší
Vyšší výkon
výkon
A
A
Odstraňuje
Odstraňuje těžké
těžké
alergeny!
alergeny!
Účinnost těžkých alergenů je podporována zesilujícími látkami.
Daikin Flash Streamer rozkládá tyto škodlivé zesilující látky.
B
B
Nový
Nový Filter
Filter ss Bio-protilátkou!
Bio-protilátkou!
Flash
Flash Streamer!
Streamer!
Vzdušné viry jsou zachyceny silou bio-protilátky a pak následně
rychle odstraněny. Flash Streamer potom aktivuje fotokatalyzátor.
C
C
Zlepšení
Zlepšení díky
díky technologii
technologii Flash
Flash Streamer!
Streamer!
Vysokorychlostní elektrony vytvořené ve Flasch Streameru
zneškodňují pachové molekuly. Flash Streamer také zesiluje
fotokatalyzátor.
Co je nového?
Air Purifiers
Inovace
Inovace
Co je Flash Streamer?
Flash Streamer je unikátní
technologie vyvinutá společností
Daikin.
Flash Streamer uvolňuje proudy
vysokorychlostních elektronů se
silnou oxidační silou
Hlavní rysy
Air Purifiers
Odstranění
Odstranění těžkých
těžkých alergenů
alergenů
A
A
Odstraní
Odstraní těžké
těžké alergeny!
alergeny!
Účinnost těžkých alergenů je podporována zesilujícími látkami.
Daikin Flash Streamer rozkládá tyto škodlivé zesilující látky.
Hlavní rysy
Air Purifiers
Odstranění
Odstranění těžkých
těžkých alergenů
alergenů
Zesilující
látka
Látka navázaná na alergen jej dělá
škodlivější.
Když se zesilující látka naváže na alergen, tak se stane škodlivější.
Těžký alergen
Zesilující
látka
Alergen
Zesilující látka
Těžký alergen
Alergen
Hlavní rysy
Air Purifiers
Odstranění
Odstranění těžkých
těžkých alergenů
alergenů
Alergen
Zesilující látka
Částice z
výfukových
plynů (DEP)
Roztoči
Pyl
Plíseň
Těžký alergen
Výfukový plyn
(NOx, atd.)
VOC’s
a ostatní
(formaldehyd, toluen, xylen,
atd.)
a další
Rozkouskovaný
Malé pevné nebo tekuté částice
rozptýlené ve vzduchu (ex. DEP)
Zesilující
Zesilující
látka
látka
Plynný
Vlastnosti plynů (ex.
vyfukové plyny, VOC’s)
Hlavní rysy
Air Purifiers
Desinfekce
Desinfekce
B
B
Nový
Nový Filter
Filter ss Bio-protilátkou!
Bio-protilátkou!
Flash
Flash Streamer!
Streamer!
Vzdušné viry jsou zachyceny silou bio-protilátky a pak následně
rychle odstraněny. Flash Streamer potom aktivuje fotokatalyzátor.
Hlavní rysy
Air Purifiers
Desinfekce
Desinfekce
NEW
Filter
Filter ss Bio-protilátkou
Bio-protilátkou
Filtr s Bio-protilátkou pracuje
na stejném principu jako
vakcína proti chřipce.
Zneškodňuje viry do 1 minuty.
•Filtr s Bio-protilátkou je účinný jeden rok od
otevření.
• Následná výměna na další roky je možná.
• Účinnost filtru se nesnižuje, jestliže není po
nějakou dobu používaný.
•Použitelný je 3 roky od data výroby.
Hlavní rysy
Air Purifiers
Desinfekce
Desinfekce
Účinnější díky
Flash Streameru
Flash
streamer
Zárodky
Zárodky
plísní
Bakterie
Bakterie plísní
Titan-apatit
Titan-apatit
fotokatalytický
fotokatalytický filtr
filtr
Zárodky
plísní
Bakterie
Po
c
hl
í
en
Bakterie
Bakterie
Zárodky
Zárodky
plísní
plísní
Titan-apatit fotokatalytický Filtr
Zneškodnění
Zneškodnění
Flash Streamer aktivuje
fotokatalyty na dosažení účinné
aktivace. Tato oxidace může
zničit buněčné membrány
bakterií, které způsobují
odtékání cytoplasmy a postupné
oslabení bakteriální aktivity.
Bakterie je tak zničena a
rozložena.
Hlavní rysy
Air Purifiers
Dezodorizace
Dezodorizace
C
C
Zlepšení
Zlepšení díky
díky technologii
technologii Flash
Flash Streamer!
Streamer!
Vysokorychlostní elektrony vytvořené ve Flasch Streameru
zneškodňují pachové molekuly. Flash Streamer také zesiluje
fotokatalyzátor.
Ostatní rysy
Air Purifiers
77 kusů
kusů ročních
ročních skládaných
skládaných filtrů
filtrů
NEW
Jednotka obsahuje 7 skládaných
filtrů, jeden na okamžité použití a 6
náhradních.
1.5
Zhruba.
Zhruba.
větší
větší sběrný
sběrný
povrch
povrch
Hlavní rysy
Air Purifiers
Velké částice
prachu a zvířecí
chlupy jsou
zachyceny a na ně
nanesené bakterie
jsou odstraněny
katechinovou částí.
Vzdušné viry jsou
zachyceny a
odstraněny filtrem s
bio-protilátkou,
pracující na stejném
principu jako vakcína
proti chřipce.
Prach a pyl
jsou pozitivně
nabity a
následně
poslány do
elektrostatic
kého filtru.
8-vrstvý
8-vrstvý mechanismus
mechanismus
Vysokorychlost
ní elektrony jsou
generovány
Flash
Streamerem.
Tyto elektrony
silně naráží do
pachových
molekul a
molekulformald
ehydů.
Pozitivně nabitý
prach a pyl jsou
absorbovány
negativně nabitým
filtrem.
Nasbírané
pachové molekuly
na přední straně
filtrujsou
zneškodněné. Viry
jsou také
pohlceny a
odstraněny.
Inovace!
Inovace!
Pachy jsou
pohlceny
zneškodněny
než je vzduch
vrácen do
místnosti.
Ostatní rysy
Air Purifiers
Ostatní*
Ostatní*
4-směrné sání
Dětský zámek
Easy-to-use funkce
Režim Turbo
Dálkové ovládání
Prachový režim
* To be confirmed
Produktové řady
Air Purifiers
Prodej začíná: 1.2.2006*
2005
Prodej v Evropě
(kromě UK)
Prodej v UK
Prodej v Evropě
MC704AVM
MC704AVM
2006
*Přesné datum je závislé na sladové zásobě příslušného modelu.
2007
MC707VM-S
MC707VM-S
• stříbrná perleťr & metalická mořská modř
• Tvar zásuvky: typ C
• Všechny ostatní specifikace jsou pro oba modely
MC707VM-W
MC707VM-W
• bílá & stříbrná perleť
• Tvar zásuvky: typ C
• Všechny ostatní specifikace jsou pro oba modely
MC707BFVM
MC707BFVM
• bílá & stříbrná perleť
• Tvar zásuvky: typ BF
• Všechny ostatní specifikace jsou pro oba modely
Cílové skupiny
Air Purifiers
Skupiny
Skupiny
►► Koncoví
Koncoví spotřebitelé
spotřebitelé (domácnosti)
(domácnosti)
ZZčističky
čističkymůže
může mít
mít užitek
užitek každý.
každý. Hlavně
Hlavně jedinci
jedinci ssrespiračními
respiračními
problémy,
problémy, které
které způsobují
způsobují alergie
alergie (jedná
(jednáse
se ii oorodiče
rodiče dětí
dětíss
těmito
těmito problémy).
problémy). Vyšší
Vyššístřední
střední třída
třídaekonomického
ekonomickéhostandardu.
standardu.
►► Restaurace,
Restaurace, hotely,
hotely, obchody,
obchody, kanceláře
kanceláře (komerční
(komerčníaplikace)
aplikace)
Chtějí
Chtějí hlavně
hlavně poskytovat
poskytovat lepší
lepší prostředí
prostředí pro
pro své
svéklienty/personál.
klienty/personál.
Dodatečně…
►► Zdravotnictví
Zdravotnictví aa zdravý
zdravý životní
životní styl
styl
Lékaři,
Lékaři, farmaceuti,…profesionálové
farmaceuti,…profesionálovézz oblasti
oblastizdravotnictví
zdravotnictví aa
zdravého
zdravého životního
životníhostylu,
stylu, kteří
kteří chtějí
chtějí poskytnout
poskytnout důvěryhodný
důvěryhodný
produkt.
produkt.
Cílové skupiny
Air Purifiers
Umístění
Umístění
Restaurace
Domácnosti
Nejčastěji se
používají v
domácnosti, ale
také restaurace,
kanceláře, čekárny
ordinací, kliniky,
školy, posilovny,
školky, letiště,
hotely, kuřárny,
obchody, atp.
Kanceláře
Záv ě r
Air Purifiers
Vyšší komfort dýchání pro alergiky díky DAIKIN Flash
Streameru přináší vkusné a praktické řešení: nová
MC707.
Nový moderní
design
2 barevné
varianty
Díky Flash Streameru je
odstraněno více alergenů
Zachycuje těžké
alergeny
Hodí se do
různých
místností
Lepší
desinfekce
Velká kapacita
Flash Streamer zeslabuje
působení zesilujících
látek
Bio-Antibody Filtr
Flash Streamer následně
aktivuje fotokatalyty
Tichá
Lepší
deodorizace
Negativní
ionty
Nový skládaný
filtr
Flash Streamer vypouští
vysokorychlostní elektrony
Flash Streamer následně
aktivuje fotokatalyty
Air Purifiers
Lepší kvalita vzduchu
s čističkou od DAIKIN!
VIDEO

Podobné dokumenty

Ph.D. ENTRENCE TEST 27th MARCH 2011

Ph.D. ENTRENCE TEST 27th MARCH 2011 ENVIRONMENT SCI. ENVIRONMENT SCI. ENVIRONMENT SCI. ENVIRONMENT SCI.

Více

New!

New! Nový design je zaměřený tak, aby se lépe hodil do interiérů evropských domácností.. Dvě různé barevné varianty pro evropský trh.

Více

Leták cisticky mck75j

Leták cisticky mck75j • Protože znečištěný vzduch má velmi negativní vliv

Více

Odsávací komíny

Odsávací komíny Vše ovládá klimapočítač, řízené otáčky

Více

srovnani-cisticek

srovnani-cisticek Bionaire BAP 1500

Více

Máte vysoký cholesterol nebo další krevní tuky? A můžete s tím něco

Máte vysoký cholesterol nebo další krevní tuky? A můžete s tím něco Tukové látky se v oběhu vážína bítkovinnénosiče a tvoíítzv. lipoproteiny. Těch je řada typů a jejich vlastnosti určuií,k iakému účelubudou tukové tátky použity. Nej_ důležitějšílipoproteiny se ozna...

Více

Optické přístroje 1

Optické přístroje 1 Stavbu každého optického přístroje můžeme rozložit na několik typických stavebních prvků, které se s malými obměnami, dle konkrétního provedení daného optického přístroje opakují. Jednoduché blokov...

Více

provoz - Lokomotivy.net

provoz - Lokomotivy.net 1 960 po představení japonských vlaků Šinkansen. Během hledání optimálního řešení byly rozvíjeny různé 22. září 1 981 byl otevřen první úsek vy- projekty. Jedním z nich byl i Aerotrain sokorychlost...

Více