Slovníček

Transkript

Slovníček
Slovníček rumunsko-český
Rumunská výslovnost:
ă – zastřeně, podobně jako anglický neurčitý člen
c – č před e, i; k jinde
cea, cio, ciu – ča, čo, ču
e – na začátku slova obvykle je, jinak většinou e
g – dž pře e, i; g jinde
gea – dža
gh – g
h – na konci slov podobné českému ch
ch – k
i – i v sousedství souhlásek, j v sousedství souhlásek, na konci slov se někdy nečte
î, â – temná hrdelná hláska blízká ruskému tvrdému y
j–ž
ş–š
Ń-c
1. nápisy
AtenŃie! Pericol!
BarbaŃi
Birou de schimb
Caldă / Rece
Cale ferată
Depozitul de bagaje
de mînă
Deschis / Inchis
Nebezpečí!
Muži
Směnárna
Teplá / Studená
Železnice
Úschovna zavazadel
Duş
Femei
Intrarea oprită
Sala de aşteptare
Sosiri /Plecari
StaŃie de taxiuri
Tichete
Sprcha
Dámy
Vstup zakázán
Čekárna
Příjezdy / Odjezdy
Stanoviště taxíků
Místenky
Vă rog,
daŃi mi…
ajutaŃi-mă…
spuneŃi-ne…
arătaŃi-ne…
aduceŃi mi…
Prosím vás,
dejte mi…
pomozte mi…
řekněte mi…
ukažte nám…
přineste mi…
Otevřeno / Zavřeno
2. společenský styk
Bună ziua
Bună seara
Noroc / Salut
La revedere
Noapte bună
Dobrý den
Dobrý večer
Nazdar / Ahoj
Nashledanou
Dobrou noc
Domnule / Doamnă
Pane/Paní (oslovení) IncetaŃi.
LăsaŃi-mă.
Děkuji (vám)
LăsaŃi-mă in pace.
Děkuji ti
PlecaŃi.
Děkuji mnohokrát
ScuzaŃi.
ScuzaŃi-mă, nu sînt
Prosím
de vină.
(Vă) mulŃumesc
IŃi mulŃumesc
MulŃumesc foarte
mult
Pentru puŃin
1
Nechte toho.
Nechte mě.
Dejte mi pokoj.
Odejděte.
Promiňte.
Promiňte, nemohu
za to.
Numele meu este…
Ce mai faceŃi?
MuŃumesc, bine. Dar
dumneavoastră?
Imi merge prost.
Cu bine.
Drum bun.
Mé jméno je…
Jak se máte?
Děkuji dobře, a vy?
Pe aici, vă rog.
Pot intra?
Să bem.
GustaŃi vinul acesta.
Cum vă place?
ExcepŃional.
E timpul de plecare.
AşteptaŃi o clipă.
Tudy, prosím.
Mohu dále?
Napijme se.
Ochutnejte tohle víno.
Jak vám chutná?
Je výtečné.
Je čas jít.
Počkejte chvíli.
Mám se špatně.
Mějte se dobře.
Šťastnou cestu.
Da.
Bine.
Excelent. Perfect.
AveŃi dreptate.
E o idee bună.
Ano.
Dobře.
Výborně.
Máte pravdu.
To je dobrý nápad.
Nu.
Cred că nu.
Refuz.
Nu vreau.
Nu pot.
Nu stiu.
Ne.
Myslím, že ne.
Odmítám to.
Nechci.
Nemohu.
Nevím.
Poate.
Probabil.
Eventual.
Din păcate.
(E) păcat.
Vă promit.
Snad, asi.
Pravděpodobně.
Případně.
Bohužel.
To je škoda.
Slibuji vám to.
Am greşit
drumul.
direcŃia.
Nu-i posibil.
Ce mă sfatuiŃi?
După părerea mea…
Spletl jsem si
cestu.
směr.
To není možné.
Co mi radíte?
Podle mého názoru…
Ce?
Ce este asta?
Ce doriŃi?
Ce căutaŃi?
Ce pot să fac pentru
dumneavoastră?
Cum?
Cum se spune…?
Cum se scrie?
Cum e posibil?
Cine?
Cine este?
Co?
Co je to?
Co si přejete?
Co hledáte?
Co pro vás mohu
udělat?
Jak?
Jak se řekne…?
Jak se to píše?
Jak je to možné?
Kdo?
Kdo to je?
Unde?
Unde este…?
Unde mergeŃi?
Pe unde se merge…?
De unde sînteŃi?
De unde veniŃi?
Cît?
Cît costă?
Cît timp?
La ce ora?
Cînd?
Pină cînd?
uneori/niciodată
Kde?
Kde je…?
Kam jdete?
Kudy se jde…?
Odkud jste?
Odkud přicházíte?
Kolik?
Kolik to stojí?
Jak dlouho?
V kolik hodin?
Kdy?
Dokdy?
někdy/nikdy
VorbiŃi româneşte?
InŃeleg nemŃeşte.
Ştiu puŃin englezeşte.
Nu ştiu româneşte.
InŃelegeŃi?
Mă inŃelegeŃi?
InŃeleg puŃin.
Nu înŃeleg.
Mluvíte rumunsky?
Rozumím německy.
Umím trochu angl.
Neumím rumunsky.
Rozumíte?
Rozumíte mi?
Rozumím trochu.
Nerozumím.
engleza
ceha
germana
româna
a citi
a vorbi
repede
rar
angličtina
čeština
němčina
rumunština
číst
mluvit
rychle
pomalu
2
PuteŃi să repetaŃi?
VorbiŃi mai rar,
vă rog.
Cum se spune
româneşte?
Můžete to opakovat?
Mluvte pomaleji,
prosím.
Jak se to řekne
rumunsky.
a scrie
a înŃelege
a spune
cuvînt
psát
rozumět
říci
slovo
FumaŃi?
Nu, mulŃumesc,
nu fumez.
AveŃi chibrituri?
Kouříte?
Ne, děkuji,
nekouřím.
Máte zápalky?
Cehia – ceh
România – român
Ńara
Sînt ceh.
Čechy - Čech
Rumunsko - Rumun
země
Jsem Čech.
12
3. číslovky, dny, barvy,…
unu (ž. una)
doi (ž. doua)
trei
patru
cinci
şase
şapte
opt
nouă
zece
unsprezece
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
doisprezece
(ž. douasprezece)
treisprezece
patrusprezece
cincisprezece
[činsprezeče]
şaisprezece
şaptesprezece
optsprezece
nouăsprezece
douăzeci
16
17
18
19
20
zece
douăzeci
treizeci
patruzeci
cincizeci [činzeči]
şaizeci
şaptezeci
optzeci [obzeči]
nouăzeci
10
20
30
40
50
60
70
80
90
o sută
două sute
trei sute
patru sute
cinci sute
şase sute
şapte sute
opt sute
nouă sute
100
200
300
400
500
600
700
800
900
o mie
două mii
trei mii cinci sute
şaizeci şi opt
1000
2000
3568
un milion
două milioane
un miliard
două miliarde
milión
2 milióny
miliarda
2 milliardy
(o) jumătate
o treime
un sfert
1/2
1/3
1/4
(pentru) a treia oară potřetí
Sînt pentru treia oară Jsem v Rumunsku
în România.
potřetí.
3
13
14
15
luni
marŃi
miercuri
joi
vineri
sîmbătă
duminică
acum două zile
peste trei zile
cîteva zile
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
před dvěma dny
za tři dny
několik dní
dimineata
amiaza
după-amiaza
seara
noaptea
ieri
astăzi
mîine
vară
vara
ráno, dopoledne
poledne
odpoledne
večer
noc
včera
dnes
zítra
léto
v létě
alb
roşu
albastru
galben
bílý
červený
modrý
žlutý
negru
roz
verde
gri
černý
růžový
zelený
šedý
Je krásně.
Je teplo.
Je slunce.
Nebe je bez mráčku.
Dělá se hezky.
Prší.
Je průtrž mračen.
Přestalo pršet.
Sněží.
Je mlha.
Je bláto.
mrak
E urît.
E rece.
E frig.
E înnorat.
E vînt.
Vine furtuna.
A fulgerat.
E furtuna.
Am degerat.
Care este timpul
probabil de mîine?
Je ošklivo.
Je chladno.
Je zima.
Je zataženo.
Je vítr.
Přijde bouřka.
Už se zablesklo.
Bouří.
Jsem zmrzlý.
Jaká je předpověď
na zítřek?
4. Počasí
E frumos.
E cald
E soare.
Cerul e fără nori.
Se face frumos.
Plouă.
E o rupere de nori.
Nu mai plouă.
Ninge.
E ceaŃă.
E noroi.
nor
5. Cestování
Vă place să călătoriŃi? Cestujete rád?
Pîna acum am fost în Byl jsem už v…
Mergem la munte.
Pojedeme na hory.
la mare.
k moři.
PlecaŃi cu trenul?
Pejedete vlakem?
PlecaŃi cu avionul? Letíte?
Plec cu maşina.
Pojedu autem.
Unde este depozitul Kde je úschovna
de bagaje?
zavazadel?
Cît se plăteşte de
Kolik se platí za kus?
bucată?
acte
doklady
Vreau să merg la… Chci jet do …
Ce distanŃa e pîna la... Jak je daleko do…
Unde duce şoseaua Kam vede tahle
aceasta?
silnice?
Mai e mult pîna acolo? Je to ještě daleko?
E la doi kilometri de aici. Je to odtud 2 km.
E aproape/departe
Je to blízko/daleko
Unde ne găsim acum? Kde jsme teď.
autostopul
autostop
Unde mergeŃi?
Kam jedete?
AŃi vrea să mă luaŃi Vzal byste mě
cu dumneavoastra
s sebou do…?
pînă la…?
4
Iată paşaportul meu. Tady je můj pas.
punct de frontieră
hraniční přechod
MulŃumesc că m-aŃi
dus.
Děkuji za svezení.
Mergem spre nord.
Cum ajungem în
vale?
ScuzaŃi-ma domnule,
unde e…
MergeŃi pe prima
stradă la dreapta.
la stînga.
Unde se află gara?
La ce oră pleacă
primul tren de
dimineaŃa spre…?
Unde se vînd bilete
de tren?
Vă rog, un bilet pîna
la…
Cît costa suplimentul
de viteză?
De la ce linie pleacă
trenul în direcŃia …?
Am pierdut trenul.
Cînd pleacă următorul
tren spre…?
Locul acesta e liber?
E ocupat.
Biletele, vă rog.
Cînd ajungem la…?
Trenul pleacă la ora
douăzeci treizeci.
Unde opreşte
autobuzul spre…?
Jedeme k severu.
Jak se dostanu do
údolí?
Promiňte pane,
kde je…
Jděte první ulící
doprava.
doleva.
Kde je tu nádraží?
Kdy jede první ranní
vlak do…?
est
vest
nord
sud
východ
západ
sever
jih
cîrciumă, birt
hotel
restaurant, braserie
piaŃa, tîrg
hală
magazin
poşta
Kde se prodávají
spital
jízdenky?
stradă
Prosím jednu
bulevard, cale
jízdenku do…
piaŃa
Kolik stojí
parc
rychlíkový příplatek? în centru
Z které koleje
călătorie
odjíždí vlak do…?
a merge
Ujel mi vlak.
a sosi
Kdy jede příští vlak staŃie
do…?
casă de bilete
Je tohle místo volné? mersul trenurilor
Je obsazené.
tren
Jízdenky prosím.
accelerat, rapid
Kdy budeme v…?
cale ferată
Vlak odjíždí ve
Cît e ceasul?
dvacet třicet.
E două şi douăzeci.
Kde staví autobus
maşină, automobil
do…?
autobuz
hospoda
hotel
restaurace
trh
tržnice
prodejna
pošta
nemocnice
ulice
třída
náměstí
park
v centru
cesta
jet
přijet
stanice
výdej jízdenek
jízdní řád
vlak
rychlík
železnice
Kolik je hodin?
Je ¼ na 3 a 5 minut.
auto
autobus
munte
creasta muntelui
deal
lanŃ muntos
vîrf
peştera
stîncă
vale
altitudine
pas
saua
hora
hřeben
kopec
pohoří
vrchol
jeskyně
skála
údolí
nadmořská výška
průsmyk
sedlo
animal
insectă
peşte
pasăre
oaia
arbore, copac
molid
pin
pădure
zvíře
hmyz
ryba
pták
ovce
strom
smrk
borovice
les
pîrîu
potok
5
cheile
poiana
luncă
soutěska
paseka, mýtina
louka
cabană
canton
casă
casă de vînătoare
refugiu
stîna
manastire
biserică
castel
băi
chata
hájovna
dům
lovecká bouda
útulna
salaš
klášter
kostel
hrad
lázně
soare
răsăritul soarelui
slunce
východ slunce
teren pentru camping
a campa
sac de dormit
cort
a monta cortul
lanternă
harta
tábořiště
tábořit
spacák
stan
postavit stan
baterka
mapa
rîu
lac
cascadă
baraj
izvor
mare
řeka
jezero
vodopád
přehrada
pramen
moře
drum
potecă
şosea
markaj
cruce
cimitir
oraş
sat
punct
pod
cesta, silnice
stezka, pěšina
silnice
značení
kříž
hřbitov
město
ves
bod
most
lemne
căzănel
spirt
foc
vatră
chibrituri/brichetă
apă
de băut, potabilă
dříví
kotlík
líh
oheň
ohniště
zápalky/zapalovač
voda
pitná
plăcut, amabil
prudent, precaut
modest
vesel
rău
curios
milý
opatrný
skromný
veselý
zlý
zvědavý
6. Rodina, povahové vlastnosti
familie
mamă
tată
frate
soră
fiu
fiică
copil
fată
băiat
soŃ
soŃie
rodina
matka
otec
bratr
sestra
syn
dcera
dítě
dívka
hoch
manžel
manželka
SînteŃi căsătorit(-ă)? Jste ženatý (vdaná)?
AveŃi copii?
Máte děti?
Avem un băiat şi
Máme syna a dceru.
o fata.
6
7. Části těla, zdraví
pîntece
cap
spinare, spate
talpă
limbă
genunchi
os
gleznă
piele
picior
braŃ
mîna
muşchi
spate
durere
febră
doctor
boală
asigurare de boală
břicho
hlava
hřbet
chodidlo
jazyk
koleno
kost
kotník
kůže
noha
paže
ruka
sval
záda
Cum vă merge?
Jak se vám daří?
O duc excepŃional. Daří se mi výtečně.
Mă simt obosit(-ă). Cítím se unaven(-a).
Mi-am scrîntit glezna. Vyvrtnul jsem si
kotník.
DuceŃi-vă după
Dojděte pro lékaře.
doctor.
Unde e policlinica. Kde je zdravotní
středisko.
Cînd sînt orele de
Kdy jsou ordinační
consultaŃii?
hodiny?
Mă doare capul.
Bolí mě hlava.
în gît.
v krku.
Mă dor picioarele.
nohy.
Am diaree.
Mám průjem.
bolest
DezbrăcaŃi-vă.
Svlékněte se.
horečka
E grav rănit.
Je těžce raněn.
lékař
E grav bolnav.
Je těžce nemocen
nemoc
Trebuie dus la spital. Je nutno ho převézt
nemocenské pojištění
do nemocnice.
8. Ubytování
Unde este un cămin
studenŃesc pe aici?
AveŃi o cameră de
închiriat?
Pot să văd camera?
Kde je tu studentská
noclehárna?
Máte pokoj k
pronajmutí?
Mohu se na ten
pokoj podívat?
S příslušenstvím?
Je tam koupelna se
sprchou a záchod.
adresă
a locui
casă
bloc
uşă
sobă
Cu dependinŃe?
(cameră de) baie
E o baie cu duş şi
bucătărie
un W.C. [ve če]
frigider
Baia e comună?
Koupelna je společná? proprietar
Se poate găti la
Je možno si u vás
cameră
dumneavoastră.
vařit.
fereastră
AveŃi un bungalov
Máte volnou chatu? duş
liber?
masă
Cît se plăteşte pe
Kolik se platí za
cadă (de baie)
noapte?
jednu noc?
reşou
Unde putem să ne
Kde si můžeme
intrare
instalăm cortul.
postavit stan?
vilă
Am vrea să rămînem Chtěli bychom tu
closet, toaletă
aici trei zile.
zůstat tři dny.
cazare
7
adresa
bydlet
dům
dům (větší)
dveře
kamna
koupelna
kuchyně
lednička
majitel (domu)
místnost
okno
sprcha
stůl
vana
vařič
vchod
vila
záchod
nocleh
9. Jídlo, nákupy, restaurace a další služby
ArătaŃi-ne, va rog,
Ukažte nám prosím,
unde se pot face
kde se dá něco
cumpărături.
koupit.
Aş dori să cumpar… Chtěl bych koupit…
Aş vrea să cumpar… Rád bych si koupil…
VindeŃi
Prodáváte
timbre pe ilustrate
známky na pohledy
pentru străinătate?
do ciziny?
Ńigări?
cigarety?
Cît cîntăreşte?
Kolik to váží?
CîntăraŃi-mi asta.
Zvažte mi to.
DaŃi mi…
Dejte mi…
AduceŃi ne…
Přineste nám…
AveŃi…
Máte…
Unde se vînd…
Kde se prodávají…
Cît costă?
Kolik to stojí?
Cît costa bucata?
Zač je jeden kus?
E ieftin.
To je laciné.
E prea scump.
To je moc drahé.
Asta-mi place.
To se mi líbí.
Iau asta.
Vezmu si tohle.
gram
kilogram
două sute de grame
de brînză
un sfert (jumătate)
de kilogram de…
un pachaŃel de…
un litru de lapte
doi litri de vin
metru
kilometru
gram
kilogram
dvacet deka sýra
alimentară
articole fotografice
băcănie
brutărie, pîine
cofetărie
fructe – legume
lăptărie, lapte
magazin universal
potraviny
fotografické potřeby
smíšené zboží
pekařství
cukrárna
ovoce – zelenina
mlékárna
obchodní dům
čtvrt (půl) kila…
balíček…
litr mléka
dva litry vína
metr
kilometr
Mergem la restaurant. Jdeme do restaurace.
E vreun restaurant
Je tu poblíž nějaká
bun prin apropiere? dobrá restaurace?
prînzul – cina
oběd – večeře
Ce aŃi dori?
Co si račte přát?
Iau…
Dám si…
Am dori…
Chtěli bychom…
băuturi
pití
DaŃi-ne
Dejte nám
o sticlă de vin alb
láhev bílého vína
o bere blondă
jedno světlé pivo
neagră
černé pivo
specialitate locală
zdejší specialita
plata
placení
Ospătar, plata.
Pane vrchní, platím.
ardei umpluŃi cu carne paprikové lusky
plněné masem
borş
boršč
găluste cu prune
švestkové knedlíky
ghiveci
míchaná zelenina
miel cu spanac
jehněčí se špenátem
musaca de cartofi
zapékané bramborové
plátky
muşchi
svíčková
nisetru
jeseter
papricaş de pui
kuře na paprice
salată orientală
míchaný salát
supă de cartofi
bramborová polévka
pasăre
drůbeží polévka
zarzavat
zeleninová polévka
legume – zarzavaturi
cartofi
ceapă
usturoi
morcov
castravete
fructe
banană
lămîie
struguri
pară
măr
zelenina
brambory
cibule
česnek
mrkev
okurka
8
ovoce
banán
citrón
hroznové víno
hruška
jablko
ardei
roşie
paprika
rajče
nucă
ořech
brutăria
pîine
colac
corn
baclava
produse lactate
iaurt
unt
lapte
brînza
brînza moale
de oaie
de vacă
parmezan
rocfort
cas
cascaval
telemea
urdă
ştrudel cu mere
de nuci
ş. cu brînză de vacă
pekařství
chléb
koláč
rohlík
koláč z listového
těsta s ořechy
sušenky
biskupský chlebíček
koblihy
sýrové koblihy
pečivo z list. těsta
velmi sladký zákusek
z list. těsta, medu
a ořechů
jablkový závin
ořechový závin
tvarohový závin
smîntînă
mléčné výrobky
jogurt
máslo
mléko
sýr
měkký sýr
ovčí sýr
tvaroh
parmezán
plísňový sýr
měkký ovčí tvaroh
ovčí sýr
tvrdý slaný tvaroh
druh tvarohu z ovčí
syrovátky
smetana
E lînă pură?
Se poate călca
(spăla)?
Je to čistá vlna?
Může se žehlit
(prát)?
bumbac
mătase
lînă
bavlna
hedvábí
vlna
banca
biroul de schimb
Unde pot schimba
euro în lei?
CîŃi lei primesc
pentru un dolar?
banka
směnárna
Kde si mohu vyměnit
eura za lei?
Kolik lei je za jeden
dolar?
poştă
cutie de scrisori
ilustrată, vedere
timbru
creion
hartă
pošta
poštovní schránka
pohlednice
známka
tužka
mapa
Kde pracujete?
a cînta
chitară
Cînt la chitară.
şcoala
student(ă)
zpívat
kytara
Hraju na kytaru.
škola
student(ka)
biscuiŃi
chec
gogoşi
pananaşi
pateu
sarailie
10. Práce, zábava
Unde lucraŃi?
Care este salariu mediu Jaká je u vás
la dumneavoatra?
průměrná mzda?
concediu
muncă
dovolená
práce
9
11. Důležitá slovesa a osobní zájmena
sînt
eşti
e [je], este [jeste]
eram [jeram]
eraŃi [jeraci]
erau [jerau]
jsem
jsi
je
jsme
jste
jsou
byl jsem, byli jsme
byli jste
byli
pot
vreau
ştiu
trebuie
cred
mohu
chci
vím
musím
myslím
eu [jeu]
el [jel]
ei [jej]
am
are
avem
aveŃi
10
já
ty
on
my
vy
oni; její
mám
má
máme
máte

Podobné dokumenty

Vznik rumunštiny

Vznik rumunštiny taková škála slov z tohoto okruhu (dragoste – láska, prieten – přítel, a logodi=zasnoubi, nevasta = nevěsta). Hláskové změny latinských a slovanských slov mají mezi sebou pouze jediný vztah: to, co...

Více

Překladová cvičebnice rumunštiny

Překladová cvičebnice rumunštiny 9. De când sînteţi în România? 10. Pot să vă ajut? 11. Din păcate, nu-mi amintesc de dumneavoastră. 12. Mi-a părut bine să vă cunosc. 13. Nu v-am înţeles bine. 14. N-am timp. 15. Aş dori să stabili...

Více

RO-CZ slovník

RO-CZ slovník nehoda (dopravní) aer – vzduch alb – bílý animal – zvíře apă – voda astăzi – dnes atenţie – pozor baie, băi – lázně bere – pivo bifurcaţie – rozcestí bilet – jízdenka birou de schimb – směnárna bis...

Více

Hynkův deník ve formátu PDF

Hynkův deník ve formátu PDF 7.den - Čtvrtek 14. 8. přehrada - po cestě - Halta Stîna de Vale - vlak - Oradea - vlak rapid - Braşov - Predeal - vlak - Sinaia 8.den - Pátek 15. 8. Sinaia - lanovka - Hotelul Alpin - Č

Více