Prohloubení práce s Myofasciální Integrací

Komentáře

Transkript

Prohloubení práce s Myofasciální Integrací
Pozvánka na odborný kurz
Prohloubení práce s Myofasciální
Integrací
Úvod do umění a vědy Rolfingu II.
Lektor:
Marius Strydom
Termín:
30. 5 – 31. 5. 2015 (sobota a neděle)
Místo konání:
CKP Roseta, Nezamyslova 13a, Praha 2
Objednání:
telefonicky: 241 441 685, 773 590 950 (recepce CKP Roseta)
online: www.roseta.cz, sekce semináře, zde naleznete u
každého kurzu odkaz pro online přihlášení
Cena:
NOVĚ je možné se přihlásit na jednodenní kurz, sami si
můžete zvolit sobotu nebo neděli.
1 denní kurz
2.900 Kč/105 euro (platba do 8. 5. 2015)
2 denní kurz
4.800 Kč/175 euro (platba do 8. 5. 2015)
Přednost mají zájemci o 2 denní kurz! Podmínkou účasti
je absolvování kurzu Rolfing I.
Další info a kontakt: www.roseta.cz , Mgr. Eliška Marešová, [email protected]
Detailní informace jsou uvedeny na konci pozvánky, ČTĚTE POZORNĚ!
Anotace odborného kurzu:
Myofasciální integrace = snadná a efektivní cesta jak pracovat s opravdu hluboko zabudovanými
posturálními změnami v těle.
V tomto kurzu se soustředíme na 3 hlavní témata:
1. Ztělesnění a uvědomění
2. Intermuskulární septa
3. Endothorakální a břišní fascie
První den se budeme zabývat prohloubením práce s myofasciální integrací, budeme se věnovat
intermuskulárním septům a jejich vztahům k funkci a k držení těla. Dozvíme se zde podrobnou
anatomii a vztahy intermuskulárních sept a jak s nimi pracovat, abychom dosáhli změn ve
strukturách těla. Naučíme se jak tělo manuálně uvolnit od hluboko usazeného napětí, aby mohlo
lépe fungovat. V praktických cvičeních se budeme též zabývat kinestetickým vědomím uvědomováním si sebe skrze pohyb, vyvažování, cítění, prostorové vědomí, vědomí napětí a
uvolnění.
Druhý den se naučíme 5 různých metod práce uvolnění endothorakální fascie a fascií v oblasti břicha
(od aponeurozy k visceru). Budeme hlouběji pracovat s působením našeho dotyku, který vede k
uvolnění a úpravě zátěžových vzorců držení těla.
Lektor:
Marius Strydom je kvalifikovaný „Certified Rolfer“, „Rolfing Movement Practitioner“ a „Certified
Advanced Rolfer“. Je také členem „Základny Rolfingové fakulty“ a člen „Strukturální Rolfingové
fakulty“. Vyučuje v Rolf Institutu v USA, v Evropské asociaci Rolfingu v Německu a pro Rolfingovou
Asociaci v Japonsku. Pochází z Jihoafrické republiky, kde žije se svou rodinou. V Jihoafrické republice
provozuje vlastní praxi Rolfingu, vede akreditované kurzy pro fyzioterapeuty a od roku 2010
organizuje akreditované výcvikové kurzy Rolfingu .
Určeno pro:
Kurz je určen pro absolventy prvního workshopu „Myofasciální integrace – Úvod do umění a vědy
Rolfingu I.“. Kurz není certifikovaným výcvikem, který by opravňoval k používání registrované
obchodní značky „Rolfing“ a „Rolfer“.
Jazyk:
Odborný kurz bude veden v angličtině, překlad do češtiny bude zajištěn.
Akreditace:
Na UNIFY ČR byla podána žádost o přidělení souhlasného stanoviska k započítání vzdělávací akce
do kreditního systému (4 nebo 8 kreditů)
Časový harmonogram:
Sobota 30. 5. 2015
08.00 – 09.00 Prezence účastníků, organizační záležitosti
09.00 – 10.30 Úvod – ztělesnění, metody poznání a prožívání integrace ve vlastním těle
Ohebnost, poddajnost, vnímavost a schopnost reagovat na podněty
10.30 – 12.00 Intermuskulární septa: pletenec pažní - anatomický přehled, palpace a manipulace
intermuskulárních sept ovlivňujících pozici a funkci pletence pažního.
Práce s předloktím (interosseus) a krkem pro vyrovnání sil působících na pozici
pletence pažního
12.00 – 13.00 Pohybová integrace pletence pažního a trupu
13.00 – 14.00 Oběd
14.00 – 15.30 Dolní končetina - intermuskulární septa - laterální část: anatomický přehled, palpace,
manipulace a pohybové zhodnocení
15.30 – 17.00 Dolní končetina - intermuskulární septa - mediální část: anatomický přehled, palpace,
manipulace a pohybové zhodnocení
17.00 – 17.30 Pohyb, závěr
Neděle 31. 5. 2015
09.00 – 10.00 Nitrohrudní fascie, břišní a pánevní fascie - anatomický přehled, strukturální a
funkční implikace. 5 různých způsobů práce s nitrohrudní fascií
10.00 – 11.30 Metoda 1 - Membránová technika, Dr. Peter Schwind, rozbor a praktická část
11.30 – 13.00 Metoda 2 - Ortopedická technika, Dr. Jeffrey Maitland, rozbor a praktická část
13.00 – 14.00 Oběd
14.00 – 15.30 Metoda 3 a 4 - použití „shearing forces“ k ovlivnění nitrohrudní fascie, praktická část
15.30 – 17.00 Metoda 5 - souvislost povrchové, prostřední a hluboké fascie krku s nitrohrudní
fascií – prohloubení manipulační techniky
Závěrečná shrnující práce s fascií podtýlní, lebeční a křížové oblasti
17.00 – 17.30 Pohyb, závěr kurzu
Občerstvení:
Bude připravena káva, čaj a drobné občerstvení během čajových přestávek. Oběd si účastníci
zajišťují sami - v okolí je několik restaurací i možnost ohřát si oběd v mikrovlnné troubě v CKP Roseta.
Nocleh:
Přespání ve vlastním spacáku je možné v prostorách CKP Roseta, nutné nahlásit se předem!
Cena 200,-Kč za noc.
Další tipy na ubytování na http://www.roseta.cz/prakticke-info/ubytovani/
S sebou:
Pohodlné oblečení, blok a psací potřeby.
Těšíme se na setkání s Vámi,
Mgr. Eliška Marešová a Mgr. Jana Týkalová
Koordinátorky kurzu
POSTUP OBJEDNÁNÍ A ZPŮSOB PLATBY
Předem děkujeme, že pozorně čtete následující pokyny
1. Rezervace místa:
telefonicky na čísle 241 441 685, 773 590 950 (recepce CKP Roseta). Zde zadejte Vaše jméno
a kontaktní telefon. V případě zrušení Vaší rezervace, prosím, zatelefonujte opět na recepci.
online na webu www.roseta.cz v sekci semináře. U každého kurzu je možnost rezervace místa
online vyplněním dotazníku. V dotazníku prosím vyplňte, zda máte zájem o dvoudenní kurz
nebo jednodenní kurz (sobota nebo neděle).
2. Podmínky pro platbu: Nejpozději do 8. 5. 2015 uhraďte poplatek za kurz převodem na účet:
257989520/0300, variabilní symbol 300515, v poznámce uveďte jméno účastníka kurzu!
Pokud potřebujete vystavit daňový doklad, zašlete svoji objednávku na emailovou adresu:
[email protected], která musí obsahovat:
název a termín konání kurzu
částka, kterou budete hradit
jméno a příjmení účastníka
název společnosti (firmy) s uvedením IČO, DIČ, na které má být vystavena faktura
Na základě objednávky Vám obratem zašleme e-mailem fakturu. Až na základě zaslané faktury
proveďte platbu (jako variabilní symbol prosím uveďte číslo faktury), a to nejpozději 8. 5. 2015.
Originál faktury dostanete na místě, v den konání kurzu.
!!! Poplatek za zpětné vystavení faktury činí 300 Kč!!!
STORNO PODMÍNKY
Omluvíte-li se na naší recepci 3 týdny před konáním kurzu (tj. do pátku 8. 5. 2015), bude Vám celá
částka, tj. 4.800 Kč (nebo 2.900 Kč) vrácena zpět. Vrácení částky po omluvě na recepci dále
domlouvejte emailem na adrese [email protected]
Pokud se omluvíte až po 8. 5. 2015, celá částka, tj. 4.800 Kč (nebo 2.900 Kč) propadne našemu
zařízení (poplatek za organizaci, stravu + nemožnost zavolat náhradníkům), nebo může být celá
částka využita náhradníkem, kterého si sami zajistíte. Podmínky vyřízení jsou stejné - domluva emailem na adrese [email protected]
Prosíme, vždy se nám omluvte i v případě, že se Vám v den konání kurzu stane neočekávaná událost
nebo máte zpoždění. Dejte nám prosím vědět na telefonní čísla 241 441 685 nebo 773 590 950.
Děkujeme za pochopení.
Kontaktní osoba pro Vaše případné dotazy:
Mgr. Eliška Marešová
[email protected]

Podobné dokumenty

Pozvánka na odborný kurz Prohloubení práce s Myofasciální Integrací

Pozvánka na odborný kurz Prohloubení práce s Myofasciální Integrací zde podrobnou anatomii a vztahy intermuskulárních sept a jak s nimi pracovat, abychom dosáhli změn ve strukturách těla. Naučíme se jak tělo manuálně uvolnit od hluboko usazeného napětí, aby mohlo l...

Více

Myofasciální Integrace

Myofasciální Integrace Anotace odborného kurzu: Rolfing neboli strukturální či myofasciální integrace je technika manipulace s pojivovou tkání, jejímž smyslem je uvolnit fyzické struktury těla tak, aby se mohly vrátit n...

Více

Úvod do umění a vědy Rolfingu Strukturální Integrace

Úvod do umění a vědy Rolfingu Strukturální Integrace Odborníky z řad lékařů, fyzioterapeutů, masérů, kondičních trenérů a souvisejících profesí. Kurz poskytne účastníkům úvod do souvislostí, teorie a praxe Rolfingu. Praktická a zkušenostní část kurzu...

Více

Myofasciální Integrace

Myofasciální Integrace Odborný kurz bude veden v angličtině, překlad do češtiny bude zajištěn.

Více

Rolfing

Rolfing češtiny. Na závěr semináře jsem měla možnost být spolupracujícím dobrovolníkem a zkusit, jak Marius rozpouští napětí v okolí krční páteře a rovná moje dolní končetiny. Informací pro ty, kteří by se...

Více

O nohách 17.4.2015

O nohách 17.4.2015 (recepce CKP Sámova). Zde zadejte Vaše jméno, kontaktní telefon a emailovou adresu. V případě zrušení Vaší rezervace, prosíme, zatelefonujte opět na recepci. 2. Postup při platbě převodem na běžný ...

Více

Další informace o syringomyelii

Další informace o syringomyelii mozku, což vede k narušení průtoku mozkomíšního moku a tvorbě dalších dutinek vyplněných tekutinou uvnitř míchy. Jedinou spolehlivou diagnostickou metodou je magnetická resonance (MRI), ačkoli se z...

Více

Otázky k zápočtu – kurz č. 5 Dušnost a bolest na hrudníku 1. Bolest

Otázky k zápočtu – kurz č. 5 Dušnost a bolest na hrudníku 1. Bolest vzniká při neúplném nebo krátce trvajícím uzávěru buďto jedno souvislé ložisko nebo mnohočetně malých (mohou být kolem dokola) uzávěr: RIA – 40 – 50% anteriorní infarkt přední stěny + přední část s...

Více

VY_32_INOVACE_29

VY_32_INOVACE_29 svaly otáčecí Z,Ú: leží mezi jednotlivými obratli F: FLEXE, LATEROFLEXE a ROTACE trupu

Více

Rolfing

Rolfing a jógu. Vycházela z toho, že mnoho zdravotních problémů je způsobeno špatným držením těla, například shrbenými rameny nebo ohnutými zády. Vypracovala proto metodu strukturální integrace, díky níž j...

Více