scada - GODELMANN CZ, s.r.o.

Komentáře

Transkript

scada - GODELMANN CZ, s.r.o.
SCADA
®
Individuální stavebnice pro exkluzivní
tvorbu ploch s velkými formáty
SCADA
SCADA si svou cestu již prorazila. Už více než 15 let s více než
1 milionem m2 položené plochy se SCADA nachází na mnoha
prominentních místech po celé Evropě. Právě všude tam,
kde jsou nejvyšší nároky na estetiku, zatížitelnost a volnost
plánování.
2
Berlín, nové letiště
Individuální stavebnice SCADA
Reprezentativní
SCADA je jako doma na spoustě prominentních ulicích
a místech. A všude tam odráží tvůrčí koncept nároku
architekta na kvalitu a autenticitu. To platí také pro plochu
před novým letištěm Berlin Brandenburg, která tvoří
s cca 35.000 m2 plochu centra Airport City.
Projektanti volných prostor WES & Partner Berlin využili i zde
volnosti individuálního uspořádání formátů, povrchů
a barev SCADA. Výsledek: se třemi vzájemně sladěnými
tóny žluté a jemně drsné povrchy podtrhují u desek SCADA
ve formátu 120x60 cm jejich velkorysost a jasnost
architektury budov.
SCADA přitom samozřejmě spolehlivě splňuje technické
požadavky na zatížitelnost, trvalost a údržbu.
Foto: Alexander Obst/Marion Schmieding
3
SCADA
SCADA předčí normu. Každou dlažbu a každou desku
zhotovujeme precizně s vyšší přesností rozměrů a pevností
než požaduje norma DIN EN. Jako individuální stavebnice
dokáže SCADA splnit každou výzvu.
povrstvení povrchu
DUROSAVE INTRA a EXTRA
odpuzující nečistoty a snadná
údržba
speciální formáty dle
přání architekta
mnoho barev ve výrobním
programu
individuální barvy objektu
individuální rastrové rozměry
ušlechtilý lícní beton s drtí
z přírodního kamene nebo optika
pohledového betonu zušlechtěná
teplem
variabilní opracování povrchu
patentovaný systém zazubení
optimální zajištění proti posunu
kalibrovaná spodní strana
kamene
přesné tloušťky ± 1,0 mm
ostrohranná tvorba rohu
jasné vedení linií
4
technologie AIRSAVE
vzduch čisticí účinek
zvýšená pevnost v tahu za
ohybu 6N/mm2
až do třídy zatížení Bk* 3,2
více než 70 standardních
formátů
největší programová šířka
a hloubka
dimenzování dle výpočetního
modelu Technické univerzity
v Drážďanech
odpovídající tloušťky dle zatížení
od 6,5 do 20,0 cm
tvorba hran dle přání
architekta
ostrohranná nebo
se zkosenou hranou
inteligentní rastrový systém
pro spousty vzorů pokládky
systém zazubení SZ4 a SZ5
* Bk = Belastungsklasse (= třída zatížení)
5
6
Berlín, palác „Friedrichstadt-Palast“
Rozmanitost povrchů produktu SCADA
Různá zušlechtění povrchu působí efektně díky individuálním
přídavným látkám a drtím z přírodních kamenů.
nativo/linear – neopracovaný
SCADA nativo/linear se vzdává všech zušlechtění
povrchu a přesvědčí typickou formou vzhledu jednoduchého, neopracovaného betonového kamene.
V tom je zvláštní kouzlo velkoformátu SCADA. SCADA
nativo/linear brilantně vypadá jak v jednobarevném
provedení v decentní šedé, tak v přírodních
barevných tónech.
1) 2)
2)
pur – zušlechtěný teplem
SCADA pur přesvědčí redukovanou estetikou
neopracovaných povrchů z pohledového betonu.
Charakteristická je velmi hustá struktura jako
výsledek inovativního složení betonu s vybranými
přídavnými látkami. Velmi jemná a efektní
struktura, která vzniká zpracováním ušlechtilých
drtí z přírodního kamene v lícním betonu.
fino – broušený
S rotujícími kotouči se povrchy vícekrát brousí, až
(dle zrnitosti brousícího prostředku) vzniknou různě
hladké povrchy, které mají jedno společné: velmi
výrazný, sametově matný lesk.
1) 2)
1) 2)
ferro – otryskaný ocelovými kuličkami
Při tryskání povrchu s nejmenšími ocelovými
kuličkami se v ušlechtilém lícním betonu odkryjí
drtě z přírodního kamene a ukáží se ve své kráse.
Povrch se lehce zdrsní.
finerro – broušený & otryskaný ocelovými kuličkami
Díky broušení a následnému opatrnému zdrsnění
povrchů dle metody ferro se objeví drti z přírodního
kamene o jeden odstín světlejší. Design přesvědčí
svým ušlechtilým charakterem a velmi jemnými
strukturami.
1) 2)
antikplus – ostařené rohy a hrany
Přirozeně působící rustikální optiku zprostředkují
strojně otlučené horní strany kamene s ostařeným
charakterem povrchu a nepravidelně lámanými hranami. Při všech možnostech kombinace
platí: distančníky a systémy zazubení zůstanou
nepoškozené.
1)
2)
volitelně s hloubkovou ochranou DUROSAVE EXTRA (DTE)
volitelně s hloubkovou ochranou DUROSAVE INTRA (DTI)
7
SCADA
Design povrchu SCADA je k dostání v nejrůznějších optikách
(od výrazné až po jednoduchou optiku pohledového betonu).
Vysoce kvalitní beton a drtě z přírodního kamene ve spojení
s pečlivým zakončením povrchu. Individuálně plánovatelné
jako výraz vlastního nároku.
Nechte se inspirovat exkluzivní škálou barev.
www.xxl-desky.cz
granulovaná drť z přírodního
kamene
trvalý lesk povrchu
8
Stupnice SCADA
Harmonická
vybrané přídavné látky
Barva udá základní tón pro atmosféru, kterou vyzařuje
plocha. Možnosti programu barev SCADA jsou rozmanité.
Jemné tóny v tónu, zdrženlivé nebo dominantní, jednobarevné nebo v harmonických přechodech. Homogenní
struktura nebo kombinace z hrubého a jemného zrna.
Barvy fasády se mohou zohlednit při výběru dlažeb/desek.
Individuální přání výběru barev mohou být splněny.
např. sklo nebo ocelové kuličky
povrstvené a snadno čistitelné
pro interiéry i exteriéry
9
10
Herzogenaurach, PUMAVision
Systém zazubení SCADA
Impozantní
Vnitřní prostranství centrály koncernu PUMA je koncipováno
pro různé akce Open Air. Dimenzování tloušťky desek
120 x 120 x 16 cm bylo přizpůsobeno zátěži při velkých
událostech např. díky nákladním vozidlům.
Silně zatížitelné
Podstatným znakem produktu SCADA je patentovaný systém
zazubení. Dle formátu ho lze položit ve 4,0 cm (SZ4) nebo
5,0 cm (SZ5) rastru. Systém zazubení je formou nalisován na
kámen ve tvaru trapézu a dává položené ploše jistou ochranu
proti posunutí. Výstupky systému zazubení končí pod povrchem kamene, a tím jsou v zaspárovaném stavu neviditelné.
Provoz autobusů nebo těžký provoz při zásobování v pěších
zónách nepředstavují pro SCADU žádný problém. SCADA je
vhodná pro dopravní zatížení tříd zatížení 3,2 dle RStO*. Síly
vzniklé při otáčení, brzdění a zrychlení jsou díky zazubení
odváděny do povrchového systému a podloží.
SZ4-systém zazubení 4 (4,0 cm rastr)
4,0 cm
56,0 cm
SZ5-systém zazubení 5 (5,0 cm rastr)
5,0 cm
50,0 cm
*RStO Richtlinie für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen
(Směrnice pro standardizaci podloží dopravních ploch)
Platný pouze v Německu, ale účelně použitelný i v jiných zemích,
ale nezávazně.
11
120 x 120
120 x 80
120 x 60
120 x 40
48 x 48
100 x 100
96 x 48
96 x 96
100 x 60
90 x 60
80 x 80
75 x 60
60 x 60
80 x 60
60 x 10
100 x 50
40 x 10
80 x 40
50 x 50
30 x 10
40 x 10
60 x 40
40 x 40
40 x 6,66
80 x 32
64 x 32
60 x 24
25 x 25
30 x 20
20 x 20
48 x 32
48 x 24
20
x
10
32 x 16
24 x 16
36 x 24
16 x 16
60 x 30
32 x 32
50 x 30
60 x 20
24 x 24
45 x 15
30 x 15
30 x 30
50 x 20
40 x 20
30 x 12,5
30 x 15
obloukový klín
1
2
3
4
5
6
7
8
9
vodící deska pro nevidomé
rovnoběžníková deska
biskupská čepice
12
10
11
12
Abeceda formátů SCADA
90 x 90
Roz ma n i tá
SCADA nabízí více než 70 různých strojně vyrobených
formátů s variabilními tloušťkami až do 20 cm. Mimoto jsou
samozřejmě možné další speciální formáty přizpůsobené
Vašemu projektu.
v kombinovaném stavu typ A
44 x 32
32 x 32
48 x 24
52 x 32
24 x 24
48 x 40
24 x 24
32 x 24
40 x 40
40 x 40
v kombinovaném stavu typ B
36 x 24
16 x 16
24 x 24
32 x 16
36 x 24
36 x 24
16 x 16
24 x 16
24 x 24
32 x 16
24 x 24
32 x 16
36 x 24
16 x 16
32 x 16
24 x 24
24 x 16
16 x 16
v kombinovaném stavu typ C
24 x 18
30 x 18
24 x 30
18 x 18
30 x 30
36 x 36
24 x 18
24 x 18
42 x 30
24 x 30
48 x 36
36 x 36
v kombinovaném stavu typ D
50 x 20
30 x 15
30 x 20
40 x 20
40 x 15
50 x 20
50 x 15
30 x 20
40 x 25
40 x 20
50 x 25
30 x 25
v kombinovaném stavu typ D
64 x 16
28 x 12
48 x 16
48 x 12
48 x 16
36 x 12
36 x 12
64 x 16
48 x 12
28 x 12
SZ4
tloušťka 6,5 cm
64 x 32
48 x 32
16 x 32
48 x 24
36 x 24
tloušťka 8,0 cm
64 x 32
48 x 32
48 x 24
36 x 24
32 x 16
v kombinovaném stavu typ A
tloušťka 12,0 cm
100 x 100
96 x 96
80 x 80
60 x 60
96 x 48
120 x 40
80 x 40
60 x 40
40 x 40
80 x 32
64 x 32
48 x 32
32 x 32
60 x 24
48 x 24
36 x 24
24 x 24
40 x 20
20 x 20
32 x 16
24 x 16
16 x 16
40 x 10
40 x 6,5
v kombinovaném stavu typ A
v kombinovaném stavu typ B
v kombinovaném stavu typ C
v kombinovaném stavu typ D
v kombinovaném stavu typ E
zatravňovací deska
zatravňovací díl
obloukový klín
tloušťka 16,0 cm
96 x 48
120 x 40
80 x 40
60 x 40
40 x 40
64 x 32
48 x 32
48 x 24
36 x 24
24 x 24
32 x 16
SZ5
tloušťka 12,0 cm
100 x 100
120 x 60
90 x 60
75 x 60
60 x 60
100 x 50
50 x 50
60 x 30
30 x 30
30 x 15
tloušťka 14,0 cm
100 x 60
50 x 50
50 x 30
tloušťka 16,0 cm
120 x 120
90 x 90
120 x 80
120 x 60
90 x 60
60 x 60
30 x 60
100 x 50
50 x 50
120 x 40
80 x 40
60 x 40
40 x 40
60 x 20
40 x 20
45 x 15
60 x 10
30 x 10
tloušťka 18,0 cm
120 x 80
80 x 60
60 x 40
tloušťka 20,0 cm
96 x 48
48 x 48
13
Individualita ve formě
V naší MANUFAKTUŘE zhotovujeme v excelentní jakosti
betonu speciální stavební díly dle návrhu architekta
vhodné k produktu SCADA. Naše zkušenost a Vaše kreativita
udělají každý objekt jedinečný a individuální. Tak vznikají
nezaměnitelné volné prostory s propracovaným tvůrčím
konceptem a vysokým nárokem na kvalitu.
vodopropustné a zatravnitelné
povrchy ploch
14
městský mobiliář
desky k ohraničení stromu
schody a podesty
nádoby na rostliny
osvětlení
vodící systémy
Fulda, Škola Adolpha von Dalberga
15
16
Hamburg, Emporio Tower
Poradenství orientované na praxi
Poradní tým
Naší poradenskou silnou stránkou je stavění s velkoformáty pod
dopravním zatížením. Tam, kde vznikají vysoké nároky na plánování
a provedení projektů, zpracují naši experti individuální koncepty
řešení pro realizaci zpevnění ploch pro všechny oblasti použití.
Podpoříme Vás při výběru vhodných formátů, vazeb a barev. Vaše
detailní otázky Vám rádi zodpovíme a spolu s Vám zpracujeme na
přání řešení pro různé zátěžové situace.
Příručka „Technika velkoformátových desek“
Naše know-how jsme shrnuli do 80 stránkové technické příručky
(k dostání zatím pouze v německém jazyce). Zkušení technici
v detailu vysvětlí jak odborně plánovat a zrealizovat dopravní plochy
s velkými formáty. Základy tvoří dlouholeté a rozsáhlé zkušenosti při
realizacích veřejných ploch.
Planung
Ausführung
Know-How
Erfahrungswerte
inklusive Basiswissen
Planung & Ausführung
GroßformatPlattenTechnik
GroSSformatige Pflastersteine & Platten aus beton
unter Verkehrsbelastung – 3. aktualisierte Auflage
GroßformatPlatten
TOPSTONE
GroßformatPlatten
SCADA pur
Manufaktur
SonderbauElemente
www.xxl-platten.de
XXL na webu
Naše zkušenosti a naše know-how Vám předáme také na našich
webových stránkách, kde naleznete i fotografie z realizací.
www.xxl-desky.cz
17
18
Berlín, nové letiště
Berlin, nové letiště
Známé - pověstné
Na novém berlínském letišti upoutá asi 35.000 m2 SCADY
na velkém náměstí Williho Brandta v centru tzv. AirportCity. Desky jsou ve dvoubarevném tónu písků z oblasti
Meklenbursko-Přední Pomořansko. Ve dvoubarevném
kontraktu bylo řešeno i odvodnění a rámování
architektonicky řešené plochy. Při realizaci byly také
použity ručně zhotovené spádové desky ze SZ betonu.
Foto: Alexander Obst/Marion Schmieding
19
KLOSTERMANN GmbH & Co. KG Betonwerke
Am Wasserturm 20 · 48653 Coesfeld
Tel. 0 25 41/7 49-0 · Fax 0 25 41/7 49-49
[email protected]
www.klostermann-beton.de
Godelmann GmbH & Co. KG
Industriestraße 1 · 92269 Fensterbach
Tel. 0 94 38/94 04-0 · Fax 0 94 38/94 04-70
[email protected]
www.godelmann.de
Společnosti GODELMANN a KLOSTERMANN v úzké spolupráci vyvíjí inovativní betonové systémy pro
tvorbu volných ploch. Hlavními body jsou přenos myšlenek, znalosti a technologie. Spojenectví kompetence a kreativity a silného partnerství pro vynikající kvalitu a produkty dostupné po celé Evropě.
ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE:
GODELMANN CZ, s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2 · 301 00 Plzeň
Tel. 377 534 222-3 · Fax 377 534 225
[email protected] · www.godelmann.cz

Podobné dokumenty

ODBORNÝ VELETRH 2012 ZAŽÍT DOZVĚDĚT SE TVOŘIT

ODBORNÝ VELETRH 2012 ZAŽÍT DOZVĚDĚT SE TVOŘIT 2012 v rubrice „Servis“ na www.freiraum-godelmann.cz. Informujte se prosím a zarezervujte si pokoj přímo v hotelu Vaší volby.

Více

Pozorovací objekty

Pozorovací objekty dezolátním stavu. Hlavním vchodem se po rozpadlých schodech prochází někdejší protiplynovou předsíní. Za ní vlevo byly plechové dveře do místnosti s dieselagregátem. V rohu místnosti lze spatřit ko...

Více

PŘÍDAVKY PRO BIZZARO BIZARRO tloušťka 8,0 cm

PŘÍDAVKY PRO BIZZARO BIZARRO tloušťka 8,0 cm Povrchy & Hodnoty protiskluzu  finerro (broušený a otryskaný ocelovými kuličkami).......................................hodnota R 13 | hodnota SRT 65

Více

Stáhnout tuto stránku

Stáhnout tuto stránku Synchronní měření hrají klíčovou roli v estimaci sítě. Praktické zkušenosti ukazují, že zpoždění informace o změně měřené veličiny může významně zhoršit přesnost estimace. Míru zlepšení po zahrnutí...

Více