Elektronický dokument

Komentáře

Transkript

Elektronický dokument
Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána  750 00 Přerov, Komenského 38
tel: 581 216 030 fax: 581 738 020
e-mail: [email protected] internet: www.exekuce.cz ID datové schránky: dzsg873
Pro platby povinných (dlužníků) ČSOB  č.ú. 175 236 496 / 0300 var. symbol: 5758414
značka oprávněného: 498267,
Naše č.j.:
103 Ex 57584/14-22
USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38,
pověřený provedením exekuce na základě pověření, které vydal Okresní soud v Kutné Hoře dne 7.11.2014,
č.j. 84EXE2152/2014-12, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí:
elektronický platební rozkaz ze dne 31.7.2014, č.j. EPR185330/2014-4 vydal Okresní soud v Kutné Hoře k
uspokojení pohledávky oprávněného: OVB Allfinanz, a.s., Baarova 1062/2, 14000 Praha Michle, IČO
48040410, zast. Mgr. Marek Lošan, advokát, Na Florenci 2116/15, 11000 Praha Nové Město, IČO
69258121, proti povinnému: Claire Gagliardi, Žacká 1427, 28601 Čáslav Čáslav-Nové Město, nar.
12.10.1993, IČO 88257495, v částce 5 767,90 Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů exekuce, jejichž výše se
určuje zvláštním rozhodnutím, vydává tuto
dražební
vyhláš ku o oznámení dražebního roku
II.
Dražit se budou následující věci za tyto rozhodné ceny:
5 - bvt sencor, 1 ks á 2 100,00 Kč
11 - netbook acer, 1 ks á 600,00 Kč
Vyvolávací cena, tj. nejnižší podání, činí v souladu s ust. § 329 odst. 1 občanského soudního řádu jednu
třetinu rozhodné ceny.
Věci budou draženy jednotlivě.
Úhrada jistoty se nevyžaduje.
III.
Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný a ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé
povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím
nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí
(exekuce), jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražby, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a
jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího
příslušenství nebudou uvedeny, se nepřihlíží.
IV.
Exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit
a věc převzít.
Poučení:
Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání (§ 328b odst. 3 o.s.ř.).
V Přerově dne 18.5.2015
Mgr. Vlastimil Kocián, exekutorský kandidát
pověřen soudním exekutorem JUDr. Tomášem Vránou
0998.0167614091
I.
Dražební rok se koná dne 19.6.2015 a bude zahájen v 08:00 hodin v areálu exekučních skladů v Přerově Čekyni, Zámecká ulice 230.
Usnesení se doručuje:
povinný (+ manžel povinného)
oprávněný
orgán obce, v jejímž obvodu bude dražba konána (k vyvěšení na ÚD)
orgán obce, v jejímž obvodu má povinný bydliště (k vyvěšení na ÚD)

Podobné dokumenty

Elektronický dokument

Elektronický dokument 4 - Notebook, Acer, 1 ks á 2 100,00 Kč 12 - Tablet, Myaudio, 1 ks á 750,00 Kč Vyvolávací cena, tj. nejnižší podání, činí v souladu s ust. § 329 odst. 1 občanského soudního řádu jednu třetinu rozhod...

Více

Dražební vyhláška - Marcela Janouškovcová

Dražební vyhláška - Marcela Janouškovcová Horšovský Týn Velké předměstí, nar. 3.9.1970, v částce 30 212,33 Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů exekuce, jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím, vydává tuto

Více

Elektronický dokument - Bohunovice

Elektronický dokument - Bohunovice 2 - pc sestava, dell, 1 ks á 6 000,00 Kč 5 - btv plochy, lg, 1 ks á 3 000,00 Kč 10 - xbox, 360, 1 ks á 3 000,00 Kč Vyvolávací cena, tj. nejnižší podání, činí v souladu s ust. § 329 odst. 1 občanské...

Více

Elektronický dokument

Elektronický dokument 25 - dvb box, sencor, 1 ks á 300,00 Kč 28 - radio s cd, digital, 1 ks á 300,00 Kč 29 - dvb box, sencor, 1 ks á 300,00 Kč Vyvolávací cena, tj. nejnižší podání, činí v souladu s ust. § 329 odst. 1 ob...

Více

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška 11 - ntb, toshiba, 1 ks á 2400 Kč 12 - tablet, sencor, 1 ks á 2400 Kč 20 - zrcadlovka, nikon, 1 ks á 3000 Kč 22 - ntb, acer poskozeny, 1 ks á 2400 Kč 30 - mot pila, husqvarna, 1 ks á 1500 Kč Vyvolá...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím, vydává tuto

Více

Elektronický dokument - Bělkovice

Elektronický dokument - Bělkovice 1 - OA Jeep Cherokee ( SPZ: 2M3 4140 ), 1 ks á 180000 Kč Vyvolávací cena, tj. nejnižší podání, činí v souladu s ust. § 329 odst. 1 občanského soudního řádu jednu třetinu rozhodné ceny. Věci budou d...

Více

dražební vyhláška - Město Špindlerův Mlýn

dražební vyhláška - Město Špindlerův Mlýn jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebudou uvedeny, se nepřihlíží. IV. Exekutor udělí příklep dražiteli, kte...

Více

Usnesení o oznámení DR

Usnesení o oznámení DR 1- DVD Pioneer, 1 ks á 300 Kč 6- akuvrtačka Spidler, 1 ks á 300 Kč Vyvolávací cena, tj. nejnižší podání, činí v souladu s ust. § 329 odst. 1 občanského soudního řádu jednu třetinu rozhodné ceny. Vě...

Více

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška 8 - fotoramecek, hyundai, 1 ks á 600,00 Kč 9 - radiosestava_s_gramo, roadstar, 1 ks á 600,00 Kč 18 - btv_plocha, panasonic, 1 ks á 2 400,00 Kč 21 - dyka_ozdobna, dva_kusy, 1 ks á 300,00 Kč 34 - zlu...

Více