Václav Cílek životopis

Komentáře

Transkript

Václav Cílek životopis
Václav Cílek, RNDr. CSc.
*5. 11. 1955 v Brně,
geolog, esejista
Střední školu navštěvoval mj. i v Tanzanii 1969-70), poté vystudoval hornickou průmyslovou
školu v Příbrami (1970-1974) a geologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
v Praze(1974-79). Od roku 1980 pracuje ve stále stejném ústavu, který se od roku 1990 opět
jmenuje Geologický ústavu AV ČR, v letech 1994-2001 na částečný úvazek v Centru teoretických
studií (společné pracoviště UK Praha a Akademie věd ČR). Od r. 2004- 2012 byl ředitelem
Geologického ústavu ČR. Zabývá se otázkami spjatými s klimatickými oscilacemi a vývojem české
krajiny. Kmenový autor měsíčníku Vesmír, dále publikoval či publikuje v novinách a časopisech:
Archeologické rozhledy, Aragonit, Architekt, Český kras, Geotechnika, Hospodářské noviny,
Host, Lidé a země, Lidové noviny, Logos, Minerál, Mladá fronta Dnes, Mladý svět, Ochrana
přírody, Památky a příroda, Právo, Proglas, Prostor, Reflex, Respekt, Sondy, Souvislosti, Speleo,
Slovenský kras, Stavba, Týden, Veronica, Věstník Českého geologického ústavu, Zprávy
památkové péče, Živa; na internetu např.: scienceworld.cz. a v řadě odoborných periodik.
Spoluautor publikace Velká kniha o klimatu Zemí koruny české (s Jiřím Svobodou a Zdeňkem
Vašků; (Regia, Praha 2003), Střední Čechy. Příroda, člověk a krajina (s Vojenem Ložkem, a
Jarmilou Kubíkovou; Středočeský kraj a Dokořán, Praha 2003), Vstoupit do krajiny. O přírodě,
paměti středních Čech (s Pavlem Mudrou, Vojenem Ložkem, Pavlem Špryňarem a kol., s CD;
tamtéž, Praha 2004). Učebnice a odborné publikace (výběrově): Podzemní Praha: soupis
podzemních objektů hlavního města a vybraná bibliografie (Praha, Zlatý kůň-Česká speleologická
společnost, 1995), Archeologie a jeskyně: sborník věnovaný památce archeologa Františka Proška
(1922-1958), (editor; Česká speleologická společnost Zlatý kůň, Praha, 1997), Přírodopis IV pro 9.
ročník základní školy (Scientia, Praha 2000), Metodické pokyny pro učitele k učebnici Přírodopis
IV (tamtéž, 2002), Pseudokrasový sborník (editor společně s Jiří Adamovičem); Česká
speleologická společnost Zlatý kůň- Praha, 2002). Je autorem knih Krajiny vnitřní a vnější
(Dokořán, Praha 2002); Makom. Kniha míst (tamtéž, 2004), Dýchat s ptáky (2010) a dalších.
Kromě toho je autorem asi 200 vědeckých prací a psal kapitoly do zhruba dalších dvaceti knih
(Praha a Vltava, Milpo 2004; Prokopské a Dalejské údolí, 2003; Mezolit severních Čech,
Dolnověstonické studie 2004, Nejistý plamen 2009; Obraz krajiny 2011 a řada dalších). Je
editorem a spoluautorem obsáhlé monografie „Střední Brdy“(2005. Pro českou televizi pracoval na
řadě projektů, z nichž nejznámější byl desetidílný seriál „Podzemní Čechy I“(2001), Podzemní
Čechy II (2007), Magické hory (2011).
Přednáší či přednášel na Filosofické fakultě UK, Fakultě humanitních studií UK a pro různé
zahraniční univerzity. Za svoji práci získal několik cen jako cena VIZE 97, cena Ministra životního
prostředí, Česká hlava za popularizaci, Trilobit a další.
Je ženatý, má dvě dcery. Žije a pracuje hlavně v Praze.
Kontaktní adresa: Václav Cílek, Trojmezní 63, Praha 9, 19000, e-mail: [email protected]
Práce: Geologický ústav AV ČR, Rozvojová 135, Praha 6, 16500.