katalogu - Dny evropského filmu

Komentáře

Transkript

katalogu - Dny evropského filmu
10. 4.– 17. 4.2014
Kina Lucerna
a Světozor v Praze
18. 4.– 22.4.2014
Kino Scala v Brně
www.dnyevropskehofilmu.cz
GENERÁLNÍ
PARTNER
PARTNEŘI
www.europa.eu/citizens-2014
PRAHA 10. 4.– 17. 4. 2014
BRNO 18. 4.– 22. 4.2014
POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AUSPICES OF
ministra kultury ČR Daniela Hermana
/ Daniel Herman, Czech Minister of Culture
Zastoupení Evropské komise v ČR
/ Representation of the European Commission in the Czech Republic
primátora hlavního města Prahy Tomáše Hudečka
/ Tomáš Hudeček, Mayor of the City of Prague
starosty MČ Prahy 1 Oldřicha Lomeckého
/ Oldřich Lomecký, Mayor of Prague 1
POŘÁDAJÍ / ORGANISED BY
velvyslanectví a kulturní instituty
/ Embassies and Cultural Institutes
Zastoupení Evropské komise v ČR
/ Representation of the European Commission
in the Czech Republic
ZA PODPORY / WITH THE SUPPORT OF THE
Ministerstva kultury ČR / Czech Ministry of Culture
Státního fondu kinematografie / Czech Cinematography Fund
Hlavního města Prahy / City of Prague
Městské části Prahy 1 / Office of Prague 1
GENERÁLNÍ PARTNER FESTIVALU / GENERAL PARTNER
filmový kanál FILM +
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER / MAIN MEDIA PARTNER
Česká televize
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI / MEDIA PARTNERS
Deník Metro, iDnes.cz, Expresradio, Respekt,
Student Agency, ČSFD.cz
PRODUCENT / PRODUCER
EUROFILMFEST s.r.o.
Národní 28, 110 00 Praha 1
T: +420 603 844 811, E-mail: [email protected]
www.dnyevropskehofilmu.cz
PaNaMo z.s.
Houškova 25, 326 00 Plzeň
T: +420 604 607 477, E-mail: [email protected]
www.panamo.cz
Dramaturg / Dramaturg Zdeněk Blaha
Katalog / Catalogue, Web
Zuzana Popova, Zdeněk Blaha, Marek Golat,
Jitka Silárszká, Chris Warkentin
Produkce / Production Tereza Rímská
PR Michaela Dvořáková
Koncept a grafická úprava / Concept and graphic design
Marija Petrinjac, Hana Kovačević
DTP Zuzana Trnková
Znělka / Jingle Marija Petrinjac, Hana Kovačević
Zahájení, zakončení / Opening, closing Lukáš Rumlena
Web zpracovali / Webmaster Superkoderi.cz
SEZNAM POŘÁDAJÍCÍCH VELVYSLANECTVÍ A KULTURNÍCH INSTITUTŮ
/ LIST OF ORGANIZING EMBASSIES AND CULTURAL INSTITUTES
BRITISH COUNCIL
POLSKÝ INSTITUT V PRAZE
Bredovský dvůr, Politických vězňů 13, 110 00 Praha 1
T: +420 221 991 111
[email protected], www.britishcouncil.cz
Malé náměstí 1, 110 00 Praha 1
T: +420 224 212 274, F: +420 224 223 010
[email protected], www.polskyinstitut.cz
BULHARSKÝ KULTURNÍ INSTITUT
RAKOUSKÉ KULTURNÍ FÓRUM V PRAZE
Klimentská 6, 110 00 Praha 1
T: +420 233 326 862
[email protected], www.bki.cz
Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1
T: +420 221 181 777
[email protected], www.rkfpraha.cz
FRANCOUZSKÝ INSTITUT
RUMUNSKÝ KULTURNÍ INSTITUT V PRAZE
Štěpánská 35, P.O. Box 850, 111 21 Praha 1
T: +420 221 401 011, 221 401 028
F: +420 221 401 049
[email protected], www.ifp.cz
Růžová 1416/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 Tel: +420 - 222 523 096
Fax: +420 - 222 522 778
[email protected], www.icr.ro/praha/ GOETHE-INSTITUT
SLOVENSKÝ INSTITUT V PRAZE
Masarykovo nábřeží 32, 110 00 Praha 1
T: +420 221 962 233, F: +420 221 962 250
[email protected], www.goethe.de/prag
Jilská 450/16, 110 00 Praha 1 T: +420 224 948 135, F: +420 224 949 042
[email protected]
ITALSKÝ KULTURNÍ INSTITUT V PRAZE
ŠVÝCARSKÉ VELVYSLANECTVÍ
Šporkova 14, 118 00 Praha 1
T: +420 257 090 681, F: +420 257 531 284
[email protected], www.iicpraga.esteri.it
Pevnostní 7, 162 01 Praha 6 T: +420 220 400 611, F: +420 224 311 312
[email protected]
MAĎARSKÝ INSTITUT PRAHA
VELVYSLANECTVÍ DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ
Rytířská 25-27, 110 00 Praha 1
T: +420 224 222 424-5
[email protected], www.hunginst.cz
Maltézské nám. 5, 118 01 Praha 1
T: +420 257 531 600, F: +420 257 531 410
[email protected], www.tjekkiet.um.dk
VELVYSLANECTVÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY
VELVYSLANECTVÍ NORSKÉHO KRÁLOVSTVÍ
Na Kampě 1, 118 00 Praha 1
T: +420 257 011 180, F: +420 257 011 181
[email protected]
Hellichova 1, 118 00 Praha 1-Malá Strana, Česká republika
T:+420 257 323 737
[email protected], http://www.noramb.cz
VELVYSLANECTVÍ CHORVATSKÉ REPUBLIKY
VELVYSLANECTVÍ REPUBLIKY SLOVINSKO
V Průhledu 9, 162 00 Praha 6
T: +420 235 090 801, F: +420 233 343 464
[email protected]mvep.hr
Pod Hradbami 15, 160 41 Praha 6
T: +420 233 081 211, F: +420 224 314 106
[email protected], www.praga.veleposlanistvo.si
VELVYSLANECTVÍ FINSKA
VELVYSLANECTVÍ ŠPANĚLSKÉHO KRÁLOVSTVÍ
Hellichova 1, 118 00 Praha 1
T: +420 251 177 251, F: +420 251 177 241
[email protected], www.finland.cz
Badeniho 4, 170 00 Praha 7
T: +420 233 097 211, F: +420 233 340 813
[email protected], www.maec.es/embajadas/praga
VELVYSLANECTVÍ IRSKA
VELVYSLANECTVÍ ŠVÉDSKA
Tržiště 13, 118 00 Praha 1
T: +420 257 011 280, F: +420 257 531 387
[email protected]
Úvoz 13 - Hradčany, P.O.Box 35, 160 12 Praha 612
T: +420 220 313 200, F: +420 220 313 240
[email protected], www.swedenabroad.com/praha
VELVYSLANECTVÍ LOTYŠSKÉ REPUBLIKY
VELVYSLANECTVÍ ŘECKÉ REPUBLIKY Hradešínská 1022/3, 101 00 Praha 10-Vinohrady
T:+420 255 700 881, F:+420 255 700 880
[email protected]
Na Ořechovce 19, 16200 Praha 6
T: +420 222 250 943, F: +420 222 253 686
[email protected]
VELVYSLANECTVÍ LUCEMBURSKÉHO VELKOVÉVODSTVÍ
VELVYSLANECTVÍ TURECKÉ REPUBLIKY
Apolinářská 9, 128 00 Praha 2
T: +420 257 181 800, F: +420 257 532 537
[email protected], http://prague.mae.lu
Na Ořechovce 69, 162 00 Praha 6
T: +420 224 311 402, F: +420 224 311 279
[email protected]
VELVYSLANECTVÍ NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ
ZASTOUPENÍ VALONSKO-BRUSEL
Gotthardská 6/27, 160 00 Praha 6
T: +420 233 015 200, F: +420 233 015 256
[email protected], http://tsjechie.nlambassade.org
Myslíkova 31, 110 00 Praha 1
T: +420 224 934 574, F: +420 224 934 575
[email protected]
Vážení diváci,
Skutečnost, že se koná již 21. ročník filmového festivalu Dny evropského filmu, jasně vypovídá o tom, jakou popularitu si získal mezi
tvůrci ze všech koutů Evropy. Diváci, kteří již netrpělivě čekají na další
várku toho nejlepšího, co může evropský film nabídnout, jistě ani letos
nebudou zklamáni. Ve filmovém světě, často zaplaveném komerčními
snímky bez hodnotové kvality, je často nesnadné zachytit kvalitní tvorbu, protože ta málokdy mívá dostatek finančních prostředků na to, aby
na sebe upozornila například reklamou. Festivalu Dny evropského filmu
proto patří veliký dík za to, že takovýmto snímkům a jejich autorům vytváří prostor pro oslovení diváků, kteří umí ocenit jejich originalitu a také
přínos kulturní odlišnosti jednotlivých zemí. Nezbývá tedy než popřát
festivalu jménem Ministerstva kultury, které nad ním opět přebírá
záštitu, mnoho spokojených návštěvníků.
letošní 21. ročník Dnů evropského filmu opět přináší celou řadu snímků
evropské filmové produkce, které stojí za to vidět a které se často nedostanou do velké filmové distribuce. Jsem proto rád, že u toho můžeme být
s Vámi – věrnými a náročnými filmovými fanoušky. Jak se můžete dočíst
v programu, součástí festivalu je sekce „K věci“ s podtitulem Naše Evropa.
Filmy, které jsme spolu s organizátory do této sekce vybrali, přinášejí
zajímavé příběhy, které odrážejí život v současné Evropě s jeho radostmi
i starostmi. V Evropě, která se pomalu zotavuje z ekonomické krize, ale
která se stále potýká s vysokou nezaměstnaností. Dovolte mi v této souvislosti připomenout, že příležitost vyjádřit svůj názor na vývoj EU máme letos
ve volbách do Evropského parlamentu, které se uskuteční 23. - 24. května.
Letošnímu festivalu přeji hodně diváků, Vám všem inspirativní zážitek
a také šťastnou volbu při rozhodování, které ovlivní další směřování EU.
Daniel Herman / ministr kultury
Jan Michal / vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice
Dear friends,
Dear spectators,
The fact that the Days of European Film is taking place already for
the 21st time is a testimony to the popularity it has gained among
film makers from all around Europe. The audiences that have been
awaiting impatiently the next batch of the best of recent European
film production, will certainly not be disappointed this year. In the
world of film, flooded with commercial movies without merits or
values, it is often difficult to choose the high-quality production, as it
rarely has sufficient funds to promote itself through advertising. We
should thank the Days of European Film for giving these films and
their authors a platform from which to address an audience who can
appreciate their originality and the cultural diversity of the individual
countries. The festival takes place once again under the auspices
of the Ministry of Culture. On its behalf, I wish the festival many
satisfied viewers.
The 21th European Film Days festival brings again a whole series of
European movies that are worth to seeing but often dont go into wider
film distribution. Therefore I am delighted that we can share them
with you – the loyal and demanding cinephiles. As you can see in the
programme, a part of the festival is a section “To the Point” whose
motto this year reads “Our Europe”. The films selected for this section
show interesting stories reflecting life in today’s Europe, with all its
joys and sorrows. In today’s Europe that is slowly recovering from
the economic crisis but still facing high unemployment rates. In this
context, I would like to point out here that it is this year that we will
have the opportunity to express our views on the future of the EU in
the elections to the European Parliament that will take place on 23–24
May. I wish the festival every success. I wish you a pleasant, inspiring
experience watching our movies and all the best in your decision in
the European elections that will influence the future direction of the
European Union.
Daniel Herman / Minister of Culture
Jan Michal / Head of the European Commission Representation in the
Czech Republic
Jan Michal
Daniel Herman
Vážení přátelé,
Vážení návštěvníci Dnů evropského filmu,
Vážení přátelé dobrých filmů,
snaha zachytit obraz světa, lapit ho do obrázků pohyblivých i nehybných, je stará tisíce let. Jednotlivé epochy historie přitom často
vnímáme optikou pro ně charakteristických forem umění a zobrazení.
Starověké Řecko máme prostřednictvím alabastrových sousoší a kamenných amfiteátrů zafixované v barevném spektru bílé a světle okrové. Přelom 19. a 20. století je díky rozvoji kinematografie a fotografie černobílý,
70. léta minulého století pak hýří barvami, sic se zrněním typickým pro
tehdejší televizní přijímače. A dnes? Od obrázků zveličených světlem
svíčky, magických luceren a fantaskopů jsme pokročili k 3D filmům
a trikům dokonalým tak, že je nerozeznáme od skutečnosti. Naši potomci
tak budou moci na dnešní dobu nahlížet v HD kvalitě. Ovšem sebelepší
technologie není zárukou dobrého filmu.
Dobré filmy dělá…
od camery obscury, která užaslému obecenstvu „vyčarovala čerta“,
k prvním biografům uplynula dlouhá staletí. Lidstvo během nich urazilo
cestu plnou zásadních objevů.
To ale bylo nic v porovnání s vývojem, kterým lidé prošli během dvacátého
a počátku jedenadvacátého století. Poznání lidstva a jeho schopnost ovládat
techniku, tedy i „pohyblivé obrázky“, se samozřejmě nedají ani srovnávat
s tím, co naši předkové v počátcích kinematografie znali; nemluvě o 16.
století, kdy triková bedna (camera obscura) Giovanniho Battisty della Porta
vyvolávala v přihlížejících nelíčenou hrůzu. Co se ale nezměnilo a nezmění,
bez ohledu na stupeň našeho technického pokroku, to je touha lidí pomocí
obrázků vyprávět příběhy. A tato touha má navíc to štěstí, že stále nachází
odezvu u diváků, kteří si příběhy rádi nechávají vyprávět.
Díky tvůrcům i jejich divákům proto i letos můžeme oslavovat Dny evropského filmu, kterým mám tu čest udělit záštitu.
Tomáš Hudeček / primátor hl. m. Prahy
Oldřich Lomecký / starosta MČ Praha 1
The effort to capture a picture of the world and trap it in pictures
moving and fixed has been around for thousands of years. The
individual epochs of history are often perceived through the lens of
the artistic and depiction forms typical for them, though. We have the
Ancient Greece fixed in the colour spectrum of white and light ochre
in our minds due to the alabaster sculptural groups and stone amphitheatres. The turn of the 19th and 20th century is black and white
because of the cinematography and photography development, the
1970’s are then abounding in colours, though with the grainy effect
typical for the TV sets of that time. And what about today? From pictures enlarged by candle-light, magical lanterns and fantastic-scopes
we progressed to the 3D films and tricks perfected to such a level
that we cannot distinguish them from reality. Our descendants will
then perceive our time in HD quality. Yet not even the best technology possible can guarantee a good film.
Good films are made by…
Tomáš Hudeček / Mayor of the City of Prague
Dear friends of good films,
Centuries had passed before camera obscura, which “conjured a devil” in
front of astonished viewers eyes, turned into the first cinema. During those
years, humanity has travelled a journey full of fundamental discoveries.
However, it was nothing to compare with the development that people have
gone through during the twentieth and early twenty-first century. Yet, the
knowledge of humanity and its ability to control technology, including the
“moving pictures”, cannot be compared to what our ancestors knew in
the early days of the cinema, not to mention the 16th century, when the
animation box (camera obscura) of Giovanni Battista della Porta caused
bursts of panic in onlookers. The one thing, that has not changed and will
not change, regardless of the level of our technical progress, is people’s desire to tell stories through images. The desire, that is eternaly fed
by the audience’s need to listen to this stories.
Thanks to both, the filmmakers and their audience, we can again celebrate
the Days of the European Film, which is, to my great honor, held under my
auspices.
Oldřich Lomecký / Mayor of Prague 1
Oldřich Lomecký
Tomáš Hudeček
Dear visitors of the Days of European Film,
vě d
bodu
orba a
ravide
k tován
s o b ní b
á tvorba a
vo n a s vo
ělecká tv
í těchto p
n a . Re sp e
obodu a o
vány. Um
y. Uměleck aždý člověk má prá k tována a chráně
pek tován
to
n
s
k
á
e
e
v
R
p
.
s
to
t.
a
k
s
n
re
e
o
ě
t
p
e
hrán
zmanit
t resp
bý t res
nitost. K
m u sí bý
ykovou ro
á . M u sí bý
lita musí
ou rozma
pluralita
lná.
skou a jaz
ií a jejich
otknuteln
a jazykov
ejich plura
n
d
dotknute
d
u
e
é
e
e
o
ž
n
n
k
m
o
s
b
a
je
je
n
á
d
t
t
e
n
s
o
s
ž
o
b
o
í,
o
o
b
jn
jn
rn
v
á
S
u
to
to
v yznání.
n
s
í.
lt
s
o
í,
ů
u
n
ů
h
d
k
á
d
rn
é
n
ká
kultu
spek tuje
ot. Lidská
kého v yz
áb ože n sk
re
s
n
iv
ivot. Lids
n
ž
a
ž
ie
e
í
a
a
n
ž
n
m
n
o
U
dé rovni.
o
b
o
o
i.
d
á
v
v
i všichni li
lení, svě
k má prá
k má prá
i lidé rovn
s
š
ě d omí a n
ě
n
y
v
u
v
h
s
o
o
m
ic
í,
js
čl
u
š
n
d
gritu.
v
ý
m
o
le
i
d
e
š
s
b
u my
d z á ko n
ševní inte
ritu. Kaž
em jsou
o n a s vo
a s vo b o d
čena. Pře
snou a du
evní integ
k má práv
řed zákon
š
ru
le
ě
P
u
a
.
v
tě
z
d
a
o
a
a
n
je
čl
n
u
a
ý
če
.
o
o
d
d
v
n
á prá
s vo b o
lé moci
oci. Kaž
oda je zaru má právo na těles
ademická
ý člověk m á kontrole nezávis
závislé m
dné .
vě k
ost. Každ
b o dné . A k
h
ntrole ne
o
o
o u s vo b o
čn
lé
v
k
e
d
js
s
p
í
á
o
u
z
n
h
p
Každý člo
o
e
á
l
lé
b
d
e
js
d
í
í
á
id
o
n
n
b
v
p
b
á
é
l
o
d
ra
e
s o b ní
s
á
ck
p
o
o
b
id
e
a
a
v
d
é
to
ě
u
u
orba a v
vání těch
těchto pra
a s vo b o d
a s vo b o d
a a vědeck
tv
to
n
n
rb
á
k
o
o
o
e
v
v
ck
p
tv
s
rá
rá
le
e
á
p
p
ráněna.
ě
R
á
á
ěleck
ov ě k m
ov ě k m
ráněna.
vány. Um
vána a ch
m u sí
ovány. Um
respek to
vána a ch
respek to
t. Každý čl
t. Každý čl
t
t
s
s
to
ý
ý
o
o
k
pluralita
b
b
it
it
e
í
í
n
n
p
s
s
ch
a
a
s
u
u
ji
m
m
m
re
je
M
z
z
.
t
a
á
ta
ý
ro
ro
ií
b
li
ln
u
d
u
í
é
o
o
s
ra
te
e n s ko u
v
v
u
m
u
lu
ž
o
o
n
M
p
o
a
k
yk
lná.
urní, náb
ou a jazy
ií a jejich
je nedotk
í. Svobod
dotknute
stojnost
o v y zn án
k tuje kult
áb ože n sk
boda méd
ů
h
e
n
o
d
é
p
v
í,
k
s
á
S
s
nost je ne
k
rn
í.
re
n
s
u
n
t.
e
id
ie
lt
á
ž
o
vni. Un
o na živ
a život. L
é h o v y zn
ek tuje ku
mí a náb o
s vě d omí
hni lidé ro
k má práv
á právo n
ní, svědo
áb ože n sk
Unie resp
myšlení,
ou si všic
člověk m
ždý člově
u
js
du myšle
dé rovni.
a
d
ý
o
li
K
o
d
m
b
i
.
ž
b
e
o
n
a
o
n
tu
v
h
v
K
o
s
ri
.
ic
s
k
g
a
š
tu
o u si v
rávo na
vní inte
. Před zá
á právo n
ní integri
ou a du š e
ov ě k m á p
zaručena
člověk m
ručena.
u a du š ev
oboda je
na tělesn
. Každý čl
v
ci. Každý
o
ci
boda je za
s
o
a tělesno
v
o
o
o na
á
m
v
k
m
rá
s
p
lé
ic
á
lé
á
is
k
m
is
v
e
m
ic
v
á
d
k
á
z
m
a
z
ě
e
e
k
k má práv
e
v
n
d
ě
le
A
n
o
a
.
v
le
k
čl
é
o
le
o
A
n
ý
o
čl
.
d
d
é
ý
tr
o
ž
n
d
n
b
a
ž
d
o
o
K
a
o
k
há kontro
v
á kontr
t.
b
K
s
á
lé
s
o
h
u
t.
dání jso
el podlé
videl pod
zpečnos
ní jsou sv
bezpečno
á
e
id
á
í
b
ra
b
v
d
n
p
é
í
á
b
ra
n
b
o
ck
to
p
b
s
é
e
o
o
ch
d
s
to
ck
a
vě
bodu
vání tě
bodu a o
a a vě de
vání těch
vo n a s vo
. Respek to
vo n a s vo
cká tvorb
. Respek to
ěk má prá
chráněna
vány.
ěk má prá
ny. Uměle
a
v
chráněna
á
to
a
o
v
k
a
n
čl
e
á
a
to
p
ý
v
n
k
s
d
á
e
to
ž
v
p
re
nitost.
ý t respek
nitost. Ka
m u sí bý t
sí bý t res
b
a
t respek to
u
í
ta
m
s
m
ou rozma
li
z
u
v
ta
o
ra
ro
M
k
li
.
u
lu
y
á
o
ra
p
z
v
ln
lu
ja
o
ch
p
te
k
a
ji
u
y
u
nutelná.
je
z
n
ch
o
ji
a
ja
k
tk
tk
édií a je
í.
e n s ko u a
náb ože n s
st je nedo
oda médií
st je nedo
ž
o
b
o
í,
o
o
b
jn
jn
rn
v
á
S
u
to
to
n
s
í.
lt
s
o v y zn án
í,
ů
u
n
ů
rn
Lidská d
Lidská d
oženskéh
h o v y zn á
pek tuje k
t.
t.
b
é
s
tuje kultu
o
k
o
á
ni.
re
s
n
v
iv
iv
n
ž
a
ž
ie
e
ro
í
a
a
n
ž
é
n
m
n
o
U
d
á právo
á právo
ní, svědo
dé rovni.
omí a náb
všichni li
člověk m
gritu.
ý člověk m na svobodu myšle
m jsou si
lení, svěd
i všichni li
d
e
te
š
s
ž
n
y
a
in
u
o
í
K
o
m
k
.
n
á
js
u
v
z
tu
d
e
m
o
ob
á ko n e
na. Před
á právo
ní integri
nou a du š
ávo n a s v
na. Před z
u a du š ev
a je zaruče má právo na těles
ý člověk m
oci.
je zaruče
a tělesno
oci. Každ
á s vo b o d
n
k
k
m
ě
o
ic
v
závislé m
v
lé
m
o
e
is
e
rá
n
čl
s vo b o d a
.
v
d
p
á
a
ý
á
s vo b o d n é
o dné . A k
á kontrole
trole nez
ost. Každ
člověk m
b
h
n
u
o
ý
o
o
čn
lé
v
d
k
e
d
js
s
ž
p
í
á
o
a
u
z
n
h
p
K
o
e
á
l
lé
b
d
t.
e
js
d
í
í
á
id
o
ní
n
os
n
b
v
p
b
b
á
é
l
o
o
d
ra
e
s
s
á
ck
p
o
o
b
id
e
a
a
v
d
to pra
vědecké
vo b o d u
vo b o d u
rba a vě
ání těchto
něna .
ování těch mělecká tvorba a
rávo na s
rávo na s
lecká tvo
espek tov
p
p
rá
ě
R
á
á
.
m
ch
a
m
m
U
a
n
.
k
k
y
ě
a
ě
ě
n
n
n
v
v
á
á
U
ny.
aždý člo
aždý člo
na a chrá
spek tov
spek tov
lita musí
spek tová
anitost. K
anitost. K
spek tová
usí bý t re
usí bý t re
jich plura
m
m
m
re
je
M
z
z
.
t
a
á
ta
ý
ro
ro
ií
b
li
ln
u
d
u
í
n s ko u
é
o
o
s
ra
te
v
v
u
í, nábože
edotknu ly. znání. Svoboda m
jejich plu
a jazyko
a jazyko
telná. M
jnost je nysoksékšékho
je kulturn
y
nedotknu
o ž e n s ko u
da médií a
v
to
tu
b
o
s
je
o
k
á
b
ů
t
e
n
o
d
s
p
v
í,
o
s
á
S
k
rn
jn
í.
re
n
s
v
u
ůsto
i. Unie
a život.
v y zn án
ední naábože
ivot. Lid dní,vsětř
tuje kult
ženského
rávo na ž i, záyk
la s domí a u si všichni lidé rovn ý člověk má právo n yšlení, svědomí
ie respek
tm
mí a náb o
m šlení,
rovni. Un
ověk má piny s
m
ě
d
o
u
é
čl
ž
d
u
js
d
d
a
d
ý
s
o
li
K
o
d
m
b
i
.
ž
b
e
o
n
a
o
n
tu
v
h
v
K
o
rovdo na
i všic
vo n a s
pároprá
tegritu.
ní integri
Před zák
em jsou s
gora
km
věm
u a du š ev
věk má prá a je zaručena.
duševní in vodKnaýždpýro
o
o
a
čl
n
čl
s
u
ý
o
le
d
n
ž
s
tě
a
a
ro .
moci. K
rávo n
s vo b o d
vo na těle Bon
isolépmoci
hatý
ávd
le
nezávislé
ov ě k m á p
ademická
.
trole ez
há kontro
t. Každý čl
b o dné . A k
s vo b o d n é
á kontrole
s
o
h
u
t.
o
v
s
o
s
lé
dléhá kon
o
čn
d
js
u
í
e
o
o
čn
n
p
p
e
js
z
á
l
idel podlé
p
í
e
d
e
v
z
n
b
á
e
id
á
í
b
ra
b
v
d
n
p
é
í
á
b
ra
n
b
o
ck
to
p
b
s
é
e
o
uao
ání těch
vědeck
í těchto
du a os
rba a věd
a s vo b o d
espek tov
n a s vo b o
pek tován
á tvorba a
á právo n
ráněna. R
má právo
n ě n a . Re s
. Uměleck
k
ch
y
rá
vány.
ě
n
a
v
ch
á
to
člověk m
a
o
v
k
a
n
čl
e
á
a
to
p
ý
v
n
k
s
nitost.
eč
sí .bý t re
ost. Každ
respek to Tomra
Hud
spek tová
bý t respe
uka
t
it
í
e ta
ý
n
re
m
s
b
áš
a
t
u
í
ý
m
s
m
ou rozma
b
li
z
u
v
í
ta
s
o
ro
M
u
k
li
hy plu
.
u
y
á
ra
o
ra
z
P
v
ln
lu
ja
o
ch
ta
p
te
k
a
ji
u
y
ěs
u
nutelná.
je
z
n
ch
jeji
mémdií a
b o ž e n s ko
je nedotk
je nedotk imát
nskou a ja
odníaho
ání.
bav
da médií a
Svaohl
stojnost
í. or
lturní, ná
stojnost Sobotkvyyazpr
í, nábože
ů
u
n
ů
d
k
á
d
rn
é h o v y zn
n
á
u
á
k
je
k
s
k
lt
s
s
n
tu
u
e
k
k
id
id
ž
L
L
us
nského
oh
nie respe
é rovni.
na život.
mí a náb o
espek tuje
na život. dy vlmád
ožlaeva
U
yB
d
o
b
o
o
i.
li
d
á
v
v
n
i
ě
n
v
n
rá
v
rá
a
h
s
p
p
ro
í
ic
í,
á
á
é
d
ěk m
vě d o
o u si v š
tu.
člověk m
u myšlen
itšou
ní,edsse
všichni li
šty
lepř
aždý člov
Poddzá
ní integri
ákonem js
um
a s vo b o d
tu. Každý
m jsou si
u a du š ev
na. Před z
á právo n
o
ní integri
n a s vo b o
n
d z á ko n e
v
m
če
o
s
e
v
k
ře
š
ru
le
ě
P
u
a
rá
.
v
tě
z
d
p
a
o
a
a
n
á
m
ruče
rávo n
oboda je
lesnou
moci.
. Každý čl
boda je za
ov ě k m á p
islé moci
emická sv
rávo na tě
nezávislé
né.
mická svo
t. Každý čl
ole nezáv
kontrole
dné . A k a d
ov ě k m á p
s
o
á
tr
o
čl
b
h
n
u s vo b o d
o
ý
o
o
čn
lé
v
d
k
e
d
js
s
ž
p
í
á
o
a
u
z
n
h
p
K
ádání jso
cké bádá
pravidel
o s o b ní
o s o b ní b e
b
idel podlé
e
zpečnost.
a
a
v
d
é
to
ě
u
u
ra
v
ck
d
ch
d
p
e
o
o
a
tě
d
b
b
a
í
to
ě
o
o
n
sv
sv
av
orb
ěch
vá
ov
r
t
s
o
(CZ)
ý
k
c
(CZ) _Ille
Střele
ojs
B
a
t
a
(DK)
T
_
29/4
h
t
ou
Y
e
l
i
t
p
e
R
(CZ)
30/4 _
e
_Toxiqu (CZ)
_Bohemia
.eu
T
E
L
0
.1
w
ww
rma
Vstup zda
KANCELÁŘ KREATIVNÍ EVROPA – MEDIA A DIGITÁLNÍ KINO UVÁDĚJÍ: KINO 2014
CREATIVE EUROPE - MEDIA CZECH REPUBLIC AND DIGITAL CINEMA PRESENT: CINEMA 2014
Pondělí / Monday 14. 4. 2014, 10:00, Bio Oko, Františka Křížka 460, Praha 7
Seminář je jedním z řady projektů, které v rámci přehlídky Dny
evropského filmu spolupořádají sdružení Pro Digi o.s.
(www.digitalnikino.cz), Dny evropského filmu a Kancelář Kreativní Evropa – MEDIA.
I letos budou mít provozovatelé kin a profesionálové z oblasti
filmu možnost zúčastnit se celodenního semináře na aktuální
témata, která velmi dynamický svět filmu přináší. První polovina
dne bude věnována statistikám návštěvnosti kin a výsledkům
digitalizace za rok 2013, výhledům na rok 2014 a informacím
Státního fondu kinematografie k digitalizaci kin. Ian Christie,
historik kultury a médií, pojedná o fenoménu filmového diváka
a způsobech, jak ho oslovit. Druhá část programu se zaměří na
novinky a sumarizaci projektů, které mohou kinům pomoci ke
zvýšení návštěvnosti, ať už jde o projekty vzdělávací, marketingové nebo technologické. Na závěr si mohou profesionálové
vyměňovat své zkušenosti formou networkingu.
Během celé akce budou ve foyer kina “stánky” jednotlivých
distributorů, integrátorů, festivalů a ostatních organizací, které
spolupracují s kinematografickým trhem.
The seminar is one of a number of projects, that traditionaly
take place during the Days Of European Film festival and are
co-organized by the association ProDigi o.s.
(www.digitalnikino.cz), the Days of European Film and Creative Europe - MEDIA Czech Republic.
Again this year, both cinema and film professionals will have
the opportunity to attend a one-day seminar on actual topics
brought by the very dynamic world of film. The first half of
the day will be devoted to statistics of cinema attendance and
digitization results in 2013, perspective for 2014 and information about cinema digitization provided by the Czech Cinematography Fund. Ian Christie, a culture and media historian,
will speak about the audience and the best ways to address it.
The second part of the program will summarize new projects
that can help cinemas to increase attendance (educational,
marketing and technology projects). In the end, professionals
can exchange their experience through networking.
Přednáška Iana Christieho bude simultánně tlumočena.
During the whole day, there will be stands of individual
distributors, integrators, festivals and other relevant organizations in the foyer of the cinema.
Účast prosím potvrďte na e-mail [email protected]
The lecture by Ian Christie will be simultaneously translated.
RSVP via e-mail: [email protected]
Program:
10:00–10:40 Úvodní slovo + přehledy a statistiky digitalizace
10:40–11:00 Statistiky kinematografického trhu 2013
11:00–11:30 Státní fond kinematografie–digitalizace kin
11:30–13:00 Ian Christie: Vy, já a diváci:
Kvůli čemu chodíme do kina?
13:00–13:30 Obědová pauza
13:30–14:30 Nové projekty pro kina
14:30–15:00 Technologické novinky
15:00–16:00 Networking
Program:
10:00–10:40 Introduction + and stats digitizing
10:40–11:00 Cinematographic Market Statistics 2013
11:00–11:30 State oldies - digitization of cinemas
11:30–1:00 Ian Christie: You, me and the audience:
Why do we go to the movies?
1:00–1:30 Lunch break
1:30–2:30 New projects for cinema
2:30–3:00 Technology News
3:00–4:00 Networking
BEST OF
EUROCRIME
Thrillery a kriminální filmy zažívají v Evropě renesanci nejen díky populární skandinávské produkci posledních let
(ať už knižní, seriálové nebo filmové). Sekce “EuroCrime” nabízí pohled do Evropy kriminální, pohled na různé
podoby těchto žánrů v rozdílných zemích Evropy.
Today, thrillers and crime films are experiencing a renaissance in Europe, not only because of popular
Scandinavian novels, films or series. Section “EuroCrime” offers insight into European criminalily throug the
eyes of different film makers, in different film genres and from different corners of Europe.
Sekce představí aktuální nebo loňské favority jednotlivých zemí ucházející se o nominaci na Oscara za nejlepší
cizojazyčný film.
This section features films delegated by their countries to compete for the 2012 or 2013 Best Foreign
Language Film Oscar award.
€Docs
Sekce s podtitulem Naše Evropa je věnována aktuálním otázkám a výzvám, se kterými se občané v Evropě, ať už
jsou to studenti, učitelé, mladí absolventi, zaměstnanci nebo migranti, potýkají. Snímky vybrané ve spolupráci se
Zastoupením Evropské komise v ČR zpracovávají témata jako občanský aktivismus, integrace cizinců, sociální
začleňování nebo vzdělávání a uplatnění studentů. Děje se odehrávají v různých státech a na různých úrovních
společnosti, ale přesto mají něco společného. Otázku hledání společné budoucnosti v Evropě, uplatňování práva
na volný pohyb a aktivní postoje hlavních postav k aktuálním výzvám, které jsou si velmi podobné napříč celou
Evropou.
Under the motto “Our Europe”, this section is dedicated to the current issues and challenges faced by citizens
in Europe, be it students, teachers, young graduates, employees or migrants. The films were selected in
cooperation with the European Commission Representation in the Czech Republic and address topics such as
civic activism, integration of foreigners, social inclusion, education and employability of graduates. Despite
being set in various countries and societal environments, the movies have something in common – the theme
of seeking a common future in Europe, exercising the right of free movement as well as the pro-active attitude
of the main characters towards today’s challenges that are very similar across all Europe.
Evropa dokumentární. Výběr výjimečných evropských dokumentárních filmů, kterým sluší velké plátno.
Documentary Europe is a selection of exceptional EU documentary films which suit the big screen.
MEDIA –
THE NEXT
GENERATION
K VĚCI / TO THE POINT
NÁRODNÍ
LIGA /
NATIONAL
LEAGUE
Výběr toho nejzajímavějšího, co vzešlo v horizontu posledních dvou let z kinematografie jednotlivých evropských zemí.
This section features the most interesting European films produced in the past two years.
Sekce nabídne výběr filmů, jejichž distribuce v České republice byla v minulých letech podpořena programem
Evropské unie MEDIA. Letošní sekce je průřezem nastupující evropské režisérské generace, výběr zajímavých
debutových nebo v pořadí druhých filmů tvůrců, kteří stojí do budoucna za pozornost.
In this section we present a selection of films which were, in recent years in the Czech Republic, distributed
with MEDIA Programme support. This year’s selection is focused on the debuts or second films of young
European directors - those, of whom we will surely hear more about in the future.
FILMY / FILMS
Absolventi – svoboda není zadarmo
/ Graduates - Freedom Is Not For Free
Adria Blues / Adria Blues
Aglaja / Aglaya
Boží šichta / Heavenly Shift
Co kdybychom žili společně?
/ And If We All Lived Together Červenec / July
Dcera / The Daughter
Divoši / The Wild Ones
Dlouhá cesta napříč balkánskou historií
/ The Long Road, Driving Through the Balkan History
Dopis otci / A Letter to My Father
Dopraváci / Traffic Department
Dvojník / The Double
Finsterworld / Finsterworld
Chlapec pojídající ptačí zob /
Boy Eating the Bird‘s Food Já taky / Me Too
Jace / J.A.C.E. – Just Another Confused Elephant
Jak zvláštní jméno Federico!
/ How Strange to Be Called Federico!
Jmenuji se Oliver Tate / Submarine
Karavan / Mobile Home
Klauni / Clownwise
Landes / Under the Pines
Láska všemi deseti / Populaire Lollipop Monster / Lollipop Monster
Mami, mám tě rád / Mother, I Love You
Mandarinky / Tangerines
Master of the Universe / Master of the Universe
Moře / The Sea
28
50
16
17
38
Na chvíli svobodní / For a Moment Freedom 64
Nakrm mě slovy / Feed Me With Your Words
29
Nevinná / All That Matters Is Past
42
Něžnost / Delicacy 65
59
18
39
19
Oh Boy / Oh Boy
30
Podivná barva slz tvého těla
/ The Strange Colour of Your Body’s Tears
43
51
20
40
21
22
Pohroma / The Plague
52
46
60
41
23
61
24
25
26
62
63
47
27
54
Papírové duše / Paper Souls
31
Papusza / Papusza
32
Prázdné místo / Nobody‘s Home
33
Říjen listopad / October November
34
Sametoví teroristé / Velvet Terrorists
55
Serge Gainsbourg / Gainsbourg: A Heroic Life 66
Starší parazit aneb Kdo je Marko Brecelj?
/ The Elderly Parasite or Who Is Marko Brecelj?
56
Střelec / The Shooter
44
Temná zákoutí duše / Profilers – Gaze into the Abyss
45
The Ghost of Piramida
/ Efterklang: The Ghost of Piramida
57
TPB AFK – Příběh The Pirate Bay
/ TPB AFK: The Pirate Bay Away from Keyboard
58
Učedník / The Disciple
48
Ukolébavka pro Ballymun / Ballymun Lullaby
53
Večeře / The Dinner
35
Všichni v naší rodině / Everybody in Our Family
36
Zamilovaní nepřátelé / Enemies in Love
37
Zeď / The Wall
49
REŽIE / DIRECTOR: Miroslav Mandić
2013 / 90 min. / slovinsko-bosenská verze s českými a anglickými titulky /
Slovenian-Bosnian version with Czech and English subtitles
HRAJÍ / CAST: Senad Basic, Mojca Funkl, Peter Musevski, Iva Babic, Gregor Zorc
Maďarsko, Polsko, Rumunsko /
Hungary, Poland, Romania
REŽIE / DIRECTOR: Krisztina Deák
2012 / 116 min. / maďarská verze s českými a anglickými titulky /
Hungarian verison with Czech and English subtitles
HRAJÍ / CAST: Eszter Ónodi, Zsolt Bogdán, Babett Jávor, Piroska Móga,
Iván Kamarás, Adél Jordán
Toni Riff, bývalá bosenská rocková hvězda, prchl během války do Slovinska, kde se oženil se svou fanynkou
Soniou. Léta ubíhají a jeho hudební kariéra je už dobré dvě dekády u ledu. Toni žije jen z výdělku své ženy,
která si, k jeho nevoli, vydělává sexem po telefonu. Když se Tonymu jednoho dne opět naskytne možnost
koncertovat, zdá se, že by to mohla být cesta ven z jeho depresí. Miroslav Mandić ve své tragikomedii zachycuje
jiné následky války, než bývá zvykem. Místo válečných hrůz ukazuje zmizelé sny, talenty zašlapané do země,
úplné vyhoření a vleklé deprese z nenaplněných očekávání.
Malá Aglaja vyrůstá od narození v cirkuse. Její matka je akrobatka, její otec klaun. I na ni by patrně čekala
cirkusová kariéra, pokud by se rodiče nedostali do rozepře s arogantním ředitelem cirkusu a nemuseli v rychlosti
vše opustit a prchnout ze země. Teprve ve Švýcarsku se jim daří opět zakotvit v cirkuse. Nicméně ani tady
na ni nečeká nic dobrého… Poetický snímek zprostředkovává dětsky naivní pohled na cirkusové prostředí
se vzdálenou ozvěnou událostí druhé půlky 20. století. Navzdory své snové atmosféře je příběh inspirovaný
skutečným životem spisovatelky Aglaji Veteranyi.
Former Bosnian rock star Toni Riff escaped to Slovenia during the war and married Sonia, one of his fans. Now,
his music career over for more than two decades, Toni finds himself living off the earnings of his wife, who
works as a phone-sex operator, much to his chagrin. One day, someone offers to organize a come-back concert
for him. Will this opportunity save him and lead him out of his depression? Miroslav Mandic’s tragicomedy
looks at some of the less obvious consequences of war. Instead of dwelling on the horrors of war, he focuses on
the emotional repercussions: the vanished dreams, the talent buried in the cemeteries, the destructiveness of
burnout and the setting in of depression as a result of unfulfilled expectations.
Little Aglaya was raised in a circus since she was born. Her mother is an acrobat and her father, a clown.
Aglaya too would have had a circus career there if her parents hadn’t argued with the arrogant circus
director and been forced to leave everything behind and flee the country. They manage to find work in
a circus in Switzerland but the future is certainly not rosy for them there either. This poetic story is presented
through the eyes of a child and set in a circus milieu with echoes of events from the second half of the 20th
century. Despite its dreamy atmosphere, the story is based on real life events of writer, Aglaya Veteranyi.
LUCERNA (Praha) 14. 4. po / mon 17:00
MĚŠŤANSKÁ BESEDA (Plzeň) 23. 4. st / wed 17:00
16
Aglaja / Aglaya
BEST OF
Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Herzegovina /
Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina
BEST OF
Adria Blues / Adria Blues
CENY / AWARDS: Festival televize Monte Carlo 2013: Nejl. film, Nejl. režie, Nejl. herečka, Zvláštní cena monackého Červeného
kříže; MFF Orenburg 2013: Grand Prix, Zvláštní cena “Yar” Clubu; MFF Porto Alegre Fantaspoa 2013: Nejl. režie; MFF Stara Zagora
2013: Nejl. herečka; MFF Antalya 2012: Nejl. film, Cena Asociace
tureckých film. kritiků / Monte Carlo Television Festival 2013:
Best Television Film, Best Director, Best Actress, Special Prize
of the Monaco Red Cross; IFF Orenburg 2013: Grand Prix, Yar
Club Special Prize; Porto Alegre Fantaspoa 2013: Best Director;
SVĚTOZOR (Praha) 13. 4. ne / sun 20:30
IFF Stara Zagora 2013: Best Actress; IFF Antalya 2012: Best Film,
CENTRAL (Hradec Králové) 24. 4. čt / thu 20:30
Turkish Film Critics’ Association (SIYAD) Prize
JUNIOR (Jablonec) 25. 4. pá / fri 20:00
17
REŽIE / DIRECTOR: Kiril Stankov
2012 / 96 min. / bulharská verze s českými a anglickými titulky / Bulgarian version with
Czech and English subtitles
HRAJÍ / CAST: Paraskeva Djukelova, Kasiel Noa Asher, Yana Titova, Ovanes Torosyan,
Izhak Finzi
Španělsko / Spain
REŽIE / DIRECTOR: Patricia Ferreira
2012 / 97 min. / katalánsko-španělská verze s českými, anglickými a španělskými
titulky / Catalan-Spanish version with Czech, English and Spanish subtitles
HRAJÍ / CAST: Marina Comas, Àlex Monner, Albert Baró, Aina Clotet, José Luis García
Pérez
Dju, Dana a Lily se neviděly několik let. Jejich cesty svede dohromady nečekané setkání, jehož výsledkem je
spontánní výlet do přímořské vesničky Krapec, kde trávily mládí. Pro všechny tři jde o symbolický útěk od
světa, nudné práce a zklamání životem. Jejich idyla na březích Černého moře je ale náhle narušena místní
mafií. Jedno náhodné shledání tří žen po letech vede k nečekané sérii událostí zahrnující staré lásky, účtování
s minulostí, hledaní sebe sama, ale i obchod se ženami a střet s podsvětím.
Tři teenageři, tři různá prostředí, všichni ale mají jeden společný rys - naprosté nepochopení svým okolím.
Álex, Gabi a Oki se dostávají do stále vyostřenějších střetů s rodiči a učiteli, kteří je berou jako malé děti
a diktují jim, jak se chovat, a přitom se o ně ani v nejmenším nezajímají. Tři mladé lidi na prahu dospělosti
tak provází tápaní, útěky z domova, prázdná gesta a vzdor… Jejich vnitřní zmatky a citová izolovanost mají
nečekané důsledky, které otřesou celou společností.
Dju, Dana and Lily haven’t seen each other for many years. When they meet unexpectedly, the result is
an impulsive trip to the seaside village of Krapetz where they spent their youth. For all three of them, it is
a symbolic escape from the world, from the tediousness of work and the disappointments of life. The idyll
on the shores of the Black Sea is suddenly disrupted by the local mafia. This random reunion of girlhood
friends leads to an unexpected series of events involving old loves, the search for self identity, and
confrontation with the past, but also the trafficking of women and a conflict with the underworld.
Three teenagers who come from different backgrounds, share one common feature – they are completely
misunderstood by the people around them. Alex, Gabi and Oki are too young to completely understand
themselves and are continually in conflict with parents and teachers who still see them as little children
and want to control them, but in fact don’t care at all. Three young people on the threshold of adulthood
defiantly push all the limits…their confusion and emotional isolation will have unexpected consequences
that will shake the entire community.
CENY / AWARDS: FF Zlatá růže 2012: Cena Bulharské filmařské unie
/ Golden Rose Film Festival 2012: Union of Bulgaria’s Film Makers Award
CENY / AWARDS: Festival španělského filmu Malaga 2012: Nejl. film, scénář, herec a herečka; Festival španělského filmu
~
Cinespana, Toulouse 2012: Nejl. hudba; MFF Pamplona 2012: Cena publika; Katalánská film. cena 2013: Nejlepší herec /
~
Spanish FF Malaga 2012: Best Film, Best Script, Best Actor, Best Actress; Spanish FF Cinespana, Toulouse 2012: Best
Score; IFF Pamplona 2012: Audience Award; Catalan Film Award 2013: Best Actor
LUCERNA (Praha) 10. 4. čt / thu 17:00
LUCERNA (Praha) 14. 4. po / mon 18:30
18
Divoši ~/ The Wild Ones /
Los Ninos Salvajes
BEST OF
Bulharsko / Bulgaria
BEST OF
Červenec / July / Krapec
LUCERNA (Praha) 15. 4. út / tue 16:30
PANORAMA (Boskovice) 23. 4. st / wed 17:00
JUNIOR (Jablonec) 23. 4. st / wed 20:00
CENTRAL (Hradec Králové) 25. 4. pá / fri 18:00
19
Chorvatsko / Croatia
REŽIE / DIRECTOR: Damir Čučić
2012 / 72 min. / chorvatská verze s českými a anglickými titulky /
Croatian version with Czech and English subtitles
HRAJÍ / CAST: Milivoj Beader, Mate Gulin
Dvojník / The Double
BEST OF
BEST OF
Dopis otci / A Letter to My Father /
Pismo ćaći
Velká Británie / Great Britain
REŽIE / DIRECTOR: Richard Ayoade
2013 / 93 min. / anglická verze s českými titulky / English version with Czech subtitles
HRAJÍ / CAST: Mia Wasikowska, Jesse Eisenberg, Noah Taylor,
Wallace Shawn, James Fox
Poloautobiografický, polodokumentární a polofiktivní filmový rozhovor otce a syna. Syn, který je neúspěšným
hercem, konfrontuje svého otce, přísného a tvrdohlavého muže, kterému vyčítá svůj neúspěch a neschopnost
někam to v životě dotáhnout. Přitom sám s hrůzou vnímá, že se stává kopií muže, kterým tak pohrdá.
Emocionálně vyhrocené, téměř experimentálně laděné drama postavené na dialogu dvou mužů slepě bránících
své pozice, ovládlo mezinárodní filmový festival v Pule, odkud si odneslo pět cen, včetně ceny za nejlepší
chorvatský film.
Plachý samotář Simon se protlouká životem v lhostejném světě. V práci ho přehlížejí, jeho matka jím pohrdá,
žena jeho snů Hannah ho ignoruje. Nic z toho se mu nedaří změnit. Jeho život se převrátí naruby až ve chvíli,
kdy mu v práci přibude nový kolega James. Fyzicky je Simonovým dvojníkem, po psychické stránce však
jeho protikladem. Je sebevědomý, charismatický a umí to se ženami. K Simonově hrůze začíná James pomalu
přebírat kontrolu nad jeho životem. V hravé adaptaci novely F. M. Dostojevského mísí režisér Richard Ayoade
(Jmenuji se Oliver Tate) humor a osobitou estetiku s kafkovskou atmosférou.
A semi-autobiographical, semi-documentary and semi-fictitious interview between a father and son. The
son, an unsuccessful actor, confronts his father, a stern and stubborn man, whom he blames for his own
inability to make something of himself in life. At the same time, he sees with horror that he is becoming
a copy of the man he so despises. This emotionally intense, almost experimentally tuned drama, based
on a dialogue between two men blindly defending their own positions, dominated the International film
festival in Pula, winning five awards, including an award for the best Croatian film.
Simon is a timid man, scratching out an isolated existence in an indifferent world. He is overlooked at
work, scorned by his mother, and ignored by the woman of his dreams. He feels powerless to change
any of these things. The arrival of a new co-worker, James, serves to upset the balance. James is
both Simon’s exact physical double and his opposite–confident, charismatic and good with women. To
Simon’s horror, James slowly starts taking over his life. In a playful adaptation of Dostoevsky’s novel
the director Richard Ayoade (Submarine) mixes humor and distinctive aesthetics with Kafkaesque
atmosphere.
CENY / AWARDS: MFF Pula 2012: Nejl. film, Nejl. chorvatský film, Nejl. herec ve vedl. roli, Nejl. střih, Nejl. zvuk
/ MFF Pula 2012: IFF Pula 2012: Best Film, Best Supporting Actor, Best Editing, Best Sound, Best Croatian Film
SVĚTOZOR (Praha) 14. 4. po / mon 18:30
SVĚTOZOR (Praha) 10. 4. čt / thu 19:00
uzavřená projekce / closed screening
LUCERNA (Praha) 10. 4. čt / thu 20:00
20
21
REŽIE / DIRECTOR: Frauke Finsterwalder
2013 / 91 min. / německá verze s českými a anglickými titulky /
German version with Czech and English subtitles
HRAJÍ / CAST: Ronald Zehrfeld, Sandra Hüller, Michael Maertens, Corinna Harfouch
Zvláštní mozaika příběhů ze současného Německa je jako sbírka nejrůznějších úchylek a obsesí, úzkostí a neuróz.
Pedikér pečlivě sbírající odumřelou kůži z nohou svých klientek, policista s obskurní zálibou v kostýmech zvířat,
povrchní dokumentaristka hledající „velké téma“, rozmazlený fracek využívající své bohaté rodiče… na první
pohled nesouvisející příběhy se začnou v průběhu brilantně propojovat, až vyústí v absurdní finále. Radikálně
zvednutý prostředníček směrem k divákovi nebo sžíravá satira o tom, jak krutý život může být?
This peculiar mosaic of stories from contemporary Germany is a collection of deviations and obsessions,
anxieties and neuroses. A pedicurist who carefully collects the hard skin from the feet of his female
patients, a policeman with a secret obsession for animal costumes, a superficial documentary-maker
searching for “the big topic”, a spoiled brat taking advantage of his wealthy parents … seemingly
unrelated stories begin to intertwine brilliantly, resulting in an absurd finale. Is this a radically raised
middle finger toward the viewer or a scathing satire on how cruel life can be?
CENY / AWARDS: MFF Montreal 2013: Nejl. film - Třetí místo; MFF Zurich 2013: Cena kritiků, Nejlepší film v německém
jazyce / IFF Montréal 2013: Bronze Zenith; IFF Zurich 2013: Critics’ Choice Award , Best German Language Feature Film
Jak zvláštní jméno Federico! /
How Strage To Be Called Federico! /
Che strano chiamarsi Federico!
BEST OF
Německo / Germany
BEST OF
Finsterworld / Finsterworld
Itálie / Italy
REŽIE / DIRECTOR: Ettore Scola
2013 / 93 min. / italská verze s českými a anglickými titulky /
Italian version with Czech and English subtitles
HRAJÍ / CAST: Giulio Forges Davanzati, Ernesto D’Argenio, Tommaso Lazotti, Maurizio De Santis
Ettore Scola patří mezi uznávané postavy italské kinematografie, ač by se mohlo zdát, že stojí spíše ve stínu
těch slavnějších, jako je Michelangelo Antonioni nebo Federico Fellini. A právě s druhým jmenovaným jej pojilo
dlouholeté pouto přátelství. Mnoho společných zážitků přivedlo Scolu k myšlence natočit film, který je niternou
poctou i vzpomínkou na přítele a velkého světového režiséra. Ve zvláštní směsici obrazů míchá archivní záběry
a fotografie s rekonstrukcemi vzpomínek v duchu Felliniho filmů, s narážkami na jejich specifickou snovou
atmosféru i na konkrétní filmy. Osobní vzpomínkový film je plný felliniovského humoru a imaginace.
Ettore Scola is a highly honored figure of Italian cinema, although it might seem that he has remained in
the shadows of more famous directors like Michelangelo Antonioni or Federico Fellini. Scola and Fellini
worked together as young men, forming a lifelong friendship and strong bond. Their many common
experiences led Scola to the idea of making a film that would be an intimate tribute to the memory of
a dear friend and a famous director. In a special collage of images, he blends archival footage and
photographs to reconstruct the memorable spirit of Felini’s films, with reference to specific films and their
characteristic dreamy atmosphere. This is a personal, commemorative film full of fellinian humor and
imagination.
LUCERNA (Praha) 17. 4. čt / thu 19:00
uzavřená projekce / closed screening
LUCERNA (Praha) 16. 4. st / wed 17:00
SCALA (Brno) 19. 4. so / sat 22:30
SCALA (Brno) 18. 4. pá / fri 20:30
PANORAMA (Boskovice) 24. 4. čt / thu 17:00
Istituto Italiano di Cultura
Praga
22
23
Lucembursko, Belgie, Francie /
Luxembourg, Belgium, France
REŽIE / DIRECTOR: Francois Pirot
2012 / 95 min. / francouzská verze s českými a anglickými titulky /
French version with Czech and English subtitles
HRAJÍ / CAST: Arthur Dupont, Guillaume Gouix, Jackie Berroyer, Catherine Salée
Někdy je třeba vyjet na cestu kolem světa, abyste to nejdůležitější našli hned za humny. Simon a Julien jsou
kamarádi od dětství. Simon je nenapravitelný snílek plný plánů, realizovat ale nedovede ani jeden. Julien je
jeho opakem, stojí pevně na zemi a v životě má celkem jasno. Když se se Simonem rozejde jeho snoubenka,
vydávají se společně ve starém karavanu na cestu kolem světa, která ale skončí hned za rodnou vískou. Film
o dvou třicátnících, kterým tak trochu utíká život mezi prsty a na poslední chvíli se snaží zvrátit běh času, je
úsměvnou road movie a svérázným „buddy“ filmem.
Sometimes you need to travel around the world to find that what you are looking for is right next door.
Simon and Julien have been friends since childhood. Simon is an incorrigible dreamer with nothing to
show for it. Julien is the opposite, standing firmly on the ground with his life mapped out clearly in front
of him. When Simon’s fiancée breaks up with him, the two men set out on a trip around the world in an
old caravan in an effort to turn back the clock, getting only as far as the edge of the village where they
were born. This film about two men in their thirties whose lives are passing them by is a funny road
movie / ”buddy” film.
Klauni / Clownwise
ČR, Lucembursko, Slovensko, Finsko /
Czech Rep., Luxebmbourg, Slovakia, Finland
BEST OF
BEST OF
Karavan / Mobile Home
REŽIE / DIRECTOR: Viktor Tauš
2013 / 120 min. / česká verze / Czech version
HRAJÍ / CAST: Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, Didier Flamand, Kati Outinen, Eva Jeníčková
Oskar, Max a Viktor, kdysi hvězdné klaunské trio, které se rozpadlo kvůli neřešitelnému sporu, se
setkávají po 40 letech, které na jevišti i mimo ně prožili každý zvlášť. S neodolatelným smyslem pro
humor čelí strachu ze smrti, rodinným problémům i stařeckým strastem a jsou odhodláni riskovat vše,
aby dokázali, že jsou ještě schopni rozjet pořádnou šou. Uštěpačná komedie ukazuje, že není třeba se
bát, pokud se ještě dokážeme smát.
Oskar, Max and Viktor, once a superstar clown trio, which split up due to a heart-rending dispute
come together after 40 years of separate lives both on and off the stage. Their irresistible sense of
humor is challenged by the fear of death, family dysfunction and different sensations of old age.
Now, they are ready to risk everything to prove, that they are still able to run a great show. This
poignant comedy proves the fact, that there is no need to be scared if one can still laugh.
CENY / AWARDS: MFF Locarno 2012: Cena mladé poroty, 2 místo / IFF Locarno 2012: Junior Jury Award, 2nd place
LUCERNA (Praha) 13. 4. ne / sun 17:00
SCALA (Brno) 19. 4. so / sat 20:30
24
SVĚTOZOR (Praha) 12.4. so / sat 18:00
25
REŽIE / DIRECTOR: Francois-Xavier Vives
2013 / 95 min. / francouzská verze s českými a anglickými titulky /
French version with Czech and English subtitles
HRAJÍ / CAST: Marie Gillain, Miou-Miou, Jalil Lespert, Bernard Blancan, Christelle Cornil
Estonsko, Gruzie / Estonia, Georgia
REŽIE / DIRECTOR: Zaza Urushadze
2013 / 87 min. / rusko-estonská verze s českými a anglickými titulky /
Russian-Estonian version with Czech and English subtitles
HRAJÍ / CAST: Giorgi Nakashidze, Elmo Nüganen, Raivo Trass, Lembit Ulfsak
Landes, kraj jihozápadní Francie, se stává dějištěm strhujícího příběhu o síle vůle a odhodlání ženy, která jde za
svým snem navzdory překážkám i dobovým konvencím dvacátých let 20. století. Poté, co Liéna náhle ovdoví
a zdědí po muži rozsáhlé pozemky, rozhodne se realizovat sen svého muže – zavést do kraje elektřinu. Překvapivě
ale naráží na odpor místních farmářů, rodiny i společníků. Boj o moc začíná. Podaří se jí prosadit svůj cíl?
Režisér Francois-Xavier Vives při natáčení čerpal z vlastní rodinné historie.
Píše se rok 1992 a v Abcházii zuří válka s Gruzií. V malé osadě lapené uprostřed bojů zůstali poslední dva muži,
starý Ivo a farmář Margus. Jediné, co je zde drží, je jejich úroda mandarinek. Válka je však zasáhne i zde, když
při přestřelce najdou dva zraněné muže z obou znepřátelených stran. Ivo se rozhodne jim pomoci i navzdory
jejich vzájemné nenávisti. Jeho rázná povaha a znechucení válkou začíná oba nepřátele nenápadně sbližovat. Film
o nesmyslnosti a absurditě války, síle dialogu a osobní odvaze.
Landes, a region in southwestern France, is the scene of a brilliant story about the determination and
commitment of a woman who is able to stand up to the odds and the contemporary conventions of the
1920s. When Liena, suddenly widowed, inherits her husband’s vast properties, she decides to go ahead
with his dream – to bring electricity to the region. Surprisingly, she faces resistance from the local
farmers, families and her companions. A power struggle begins. Will she manage to achieve her goal?
Director Francois-Xavier Vives drew from his own family history.
In1992, Abkhazia is at war with Georgia. Old Ivo and Farmer Margus, the last twomen in the area, are
trapped in a small village in the middle of a battle zone.The only thing keeping them from leaving is their
crop of tangarines. The war reaches them even here when they findtwo wounded men from opposing
sides, casualties of a firefight and Ivo decidesto help them despite their mutual hate for each other. His
vigorous character and the fact that heis so fed up with the war encourages the two enemies to gradually
accept eachother. This film is about personal courage, the meaninglessness and absurdityof war, and the
power of dialogue.
CENY / AWARDS: Světový film. festival v Montrealu 2013: Nejlepší umělecký počin / Montreal World Film Festival
2013: Best Artistic Contribution
26
Mandarinky / Tangerines /
Mandariinid
BEST OF
Francie, Belgie / France, Belgium
BEST OF
Landes / Under the Pines
CENY / AWARDS: MFF Mannheim-Heidelberg 2013: Cena diváků; MFF Černé noci Tallinu 2013: Estonská film. cena,
Cena Mezinárodních film. klubů; MFF Varšava 2013: Cena publika, Nejlepší režie / IFF Mannheim-Heidelberg 2013:
Audience Award; IFF Tallinn Black Nights 2013: Estonian Film
Award, International Film Clubs Award; IFF Warsaw 2013:
Audience Award, Best Director
SVĚTOZOR (Praha) 10. 4. čt / thu 16:00
LUCERNA (Praha) 16. 4. st / wed 19:00
PANORAMA (Boskovice) 25. 4. pá / fri 19:30
SCALA (Brno) 20. 4. ne / sun 18:00
27
Irsko / Ireland
REŽIE / DIRECTOR: Stephen Brown
2013 / 90 min. / anglická verze s českými titulky / English version with Czech subtitles
HRAJÍ / CAST: Ciaran Hinds, Charlotte Rampling, Rufus Sewell, Sinéad Cusack,
Natascha McElhone
Slovinsko / Slovenia
REŽIE / DIRECTOR: Patricia Ferreira
2012 / 88 min. / slovinsko-italská verze s českými a anglickými titulky /
Slovenian-Italian version with Czech and English subtitles
HRAJÍ / CAST: Boris Cavazza, Sebastijan Cavazza, Jure Henigman, Masa Derganc,
Miranda Caharija
Historik umění Max Morden se v reakci na náhlou smrt své ženy rozhodne vyhledat azyl v chatce na břehu
moře, kde kdysi strávil dětství. Bojuje s vnitřními démony, utápí se v žalu, který splachuje alkoholem stejně jako
vlny oplachují pláž, a útočiště nachází v bezpečných hlubinách minulosti a vlastního dětství. Ve dvou časových
rovinách vyprávěný intimní příběh o zápasu se smutkem vznikl podle stejnojmenného románu Johna Banvilla
oceněného Man Bookerovou cenou. Hlavní roli Maxe strhujícím způsobem zvárnil Ciaran Hinds.
Matej se svým otcem Janezem nemluvil téměř deset let. O to překvapivější je, když mu Janez zničehonic zavolá,
protože jeho mladší bratr Robert zmizel beze stopy kdesi v Turíně. Janez tedy posílá svou ženu a dceru na venkov
starat se o duševně nemocnou matku, zatímco s otcem vyráží po Robertových stopách. Tři paralelní příběhy,
tři odlišné pohledy, postupně odkrývají dysfunkční rodinu, její ztracenou minulost, komplikovanou přítomnost
a možná nadějnou budoucnost. Film o problematických rodinných poutech a vztazích mezi dětmi a rodiči.
As a means of coping with the sudden death of his wife, art historian Max Morden seeks solace at
a cottage by the seaside where he spent his childhood. Immersed in grief, washing it down with alcohol
like waves washing the beach, he struggles with his inner demons, returning to the safe realms of his
past and his childhood. This intimate story about a man’s struggle with sadness, narrated in two different
time settings by Mr. Ciaran Hinds, is based on a Man Booker prize-winning novel by John Banville. This
film is presented with the assistance of IFI International, an initiative administered by the Irish Film
Institute and supported by Culture Ireland.
Matej hasn’t spoken to his father Janez in nearly ten years. So, it’s quite a surprise when Janez asks him
to help search for his younger brother Robert who has disappeared without a trace somewhere in Turin.
Matej sends his wife and daughter to the countryside to care for his mentally ill mother while he and his
father try to retrace Robert’s footsteps. Three parallel stories, three different perspectives which gradually
reveal a dysfunctional family, its lost past, complicated present and perhaps, hopeful future. A film about
problematic family bonds and the relationships between children and parents.
SVĚTOZOR (Praha) 12. 4. so / sat 20:30
LUCERNA (Praha) 17. 4. čt / thu 20:45
MĚŠŤANSKÁ BESEDA (Plzeň) 24. 4. čt / thu 19:00
28
Nakrm mě slovy / Feed Me With Your
Words / Nahrani me z besedami
BEST OF
BEST OF
Moře / The Sea
LUCERNA (Praha) 10. 4. čt / thu 21:45
CENTRUM (Havířov) 25. 4. pá / fri 18:00
29
REŽIE / DIRECTOR: Jan-Ole Gerster
2012 / 83 min. / německá verze s českými a anglickými titulky / German version with
Czech and English subtitles
HRAJÍ / CAST: Tom Schilling, Marc Hosemann, Feiderike Kempter, Justus von Dohnany,
Katharina Schüttler
Filmová odysea jednoho dne a noci v životě Niko Fischera, mladíka bezcílně bloudícího, tápajícího a nejistě se
potýkajícího s vlastní existencí. Rozchody a náhodné vztahy, nečekaná shledání, deziluze, ale i satira na současné
umění a společnost. Snímek připomíná filmy Woodyho Allena či Jima Jarmusche, a to nejen svým humorem
a ztvárněním, ale i tematickým záběrem. Okouzlující generační výpověď Jana Oleho Gerstera lze vnímat jako
mužskou verzi filmu Frances Ha režiséra Noaha Baumbacha. Oh Boy zcela ovládl německé filmové ceny a získal
i titul Evropského objevu na Evropských filmových cenách.
This film odyssey is a day and a night in the life of Niko Fischer, a young man drifting aimlessly through the
uncertainties of his own existence: breakups and casual relationships, unexpected reunions, disillusionment…
but it’s also a satire on contemporary art and society. Thanks to its humor, representation and subject matter, it
reminds us of the films of Woody Allen and Jim Jarmusch. Jan Ole Gerster’s charming generational statement
can be thought of as a parallel male version of Noah Baumbach’s Frances Ha. Oh Boy completely dominated the
German Film Awards and won the European Discovery title at the European Film Awards.
CENY / AWARDS: FF Mnichov 2012: Nejl. scénář; FF Oldenburg 2012: Nejl. film, Cena publika; MFF Zurich 2012: Zvláštní uznání; MFF Bratislava
2012: Nejl. režisér, Cena poroty FIPRESCI, Cena poroty Fedeora; MFF Černé noci Tallinu 2012: Cena “Red Hering”, Cena publika; Bavorská film.
cena 2012: Nejl. herec, Nejl. scénář; MFF Angers 2013: Zvláštní cena poroty, Cena publika; MFF Sofie 2013: Focus Fox Grand Prix; Německá film.
cena 2013: Nejl. film, Nejl. scénář, Nejl. režie, Nejl. herec v hlavní i ve vedl. roli, Nejl hudba. aj. /
FF Munich 2012: Best Screenplay Award; FF Oldenburg 2012: Best Film,
Audience Award; IFF Zurich 2012: Special Mention; IFF Bratislava 2012:
Best Director, FIPRESCI Jury Award, Fedeora Jury Award; IFF Tallinn
Black Nights 2012: Red Hering Award, Audience Award; Bavarian Film
SVĚTOZOR (Praha) 11. 4. pá / fri 20:30
Prize 2012: Best Actor, Best Screenplay; IFF Angers 2013: Special
Jury Prize, Audience Award; IFF Sofia 2013: Focus Fox
LUCERNA (Praha) 15. 4. út / tue 18:30
Grand Prix; German Film Awards 2013: Best Film, Best
SCALA (Brno) 19. 4. so / sat 16:00
Screenplay, Best Director, Best Leading Actor, Best
PANORAMA (Boskovice) 24. 4. čt / thu 19:30
Supporting Actor, Best Score
30
Papírové duše / Paper Souls /
Les Ames De Papier
BEST OF
Německo / Germany
BEST OF
Oh Boy
Francie, Belgie, Lucembursko /
France, Belgium, Luxembourg
REŽIE / DIRECTOR: Vincent Lannoo
2013 / 100 min. / francouzská verze s českými a anglickými titulky /
French version with Czech and English subtitles
HRAJÍ / CAST: Stéphane Guillon, Julie Gayet, Pierre Richard, Jonathan Zaccai, Jules Rotenberg
Vdovec Paul má zvláštní práci: píše pohřební řeči. Jeho soused a přítel Viktor už neví, jak zahnat samotu. Mladá
vdova Emma Paula jednoho dne poprosí o něco skutečně zvláštního. Chce, aby pro jejího osmiletého syna
napsal posmrtnou zprávu o zesnulém otci. Mezi Paulem a Emmou se začne rodit vztah, brzy je ale začnou stíhat
duchové minulosti. Jednoduše love story... ale duchařská!
Widower Paul has a strange job: he writes funeral orations. Victor, his friend and neighbor, no longer
knows what to do to shrug off his loneliness. One day Emma, a young widow, asks Paul to do a curious
thing and tell her 8-year-old son about his dead father. A relationship then forms between Paul and
Emma, but the ghosts of the past come to haunt them. A love story... with ghosts!
LUCERNA (Praha) 12. 4. ne / sun 17:00
31
Polsko / Poland
REŽIE / DIRECTOR: Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze
2013 / 131 min. / polsko-romská verze s českými a anglickými titulky /
Polish-Roma version with Czech and English subtitles
HRAJÍ / CAST: Jowita Budnik, Zbigniew Waleryś, Antoni Pawlicki, Artur Steranko,
Sebastian Wesołowski
Bronislawa Wajs, zvaná Papusza, byla uznávanou polskou básnířkou romského původu. Životopisný film
Papusza představuje její nelehký život na pozadí historických událostí 20. století. Příběh její lásky ke spisovateli
Jerzymu Ficowskému, tradiční kočování s rodinou po kraji, nacistický teror za druhé světové války i smutný
konec v komunistickém režimu. Film je přitom sám jednou velkou vizuální básní, natočený kompletně
v černobílé, pracující umně s šerosvitem, kde kamera úchvatně podtrhuje melancholickou náladu snímku.
Bronislawa Wajs, known as Papusza, was a well respected Polish poet of Roma origin. This biographical
film follows her difficult life in the context of historical events during the 20th century, the story of her love
for writer Jerzy Ficowski, the traditional nomadic way of life with her family, the Nazi terror during World
War II, and the sad end to her life during the communist regime. Yet, the film itself is one big visual poem,
filmed entirely in black and white, with skilled use of chiaroscuro, the camera stunningly underscoring the
melancholic mood of the movie.
CENY / AWARDS: MFF Karlovy Vary 2013: Zvláštní uznání; MFF Valladolid 2013: Nejlepší režie, Nejlepší muž. herecký
výkon; MFF Soluň 2013: Cena Open Horizons / IFF Karlovy Vary 2013: Special Mention; IFF Valladolid 2013: Best
director, Best actor; IFF Thessaloniki 2013: Open Horizons Award
SVĚTOZOR (Praha) 15. 4. út / tue 20:30
32
Prázdné místo / Nobody’s Home /
Köksüz
BEST OF
BEST OF
Papusza
Turecko / Turkey
REŽIE / DIRECTOR: Deniz Akcay
2013 / 81 min. / turecká verze s českými a anglickými titulky /
Turkish version with Czech and English subtitles
HRAJÍ / CAST: Lale Basar, Ahu Türkpence, Savai Alp Basar, Melis Ebeler
Příběh rodiny, která se rozpadá víc a víc každým dnem, protože její členové už k sobě nedokáží najít cestu.
Nurcan je po smrti manžela zanechána se svými třemi dospívajícími dětmi. Rebelující Ilkar nedokáže ve svém
nezralém věku zastoupit chybějícího otce, nejmladší Özge je ještě dítě, a tak je jediným pilířem rodiny nejstarší
dcera Feride. Napětí mezi matkou a sourozenci se ale stále stupňuje a i Faride pomalu ztrácí víru v lepší
budoucnost… Silný debut režisérky Deniz Akcay je naturalistickým komorním dramatem detailně analyzujícím
přetrhávající se pouta mezi nejbližšími.
A story of the very gradual disintegration of a family who cannot find a way to relate to each other. After
her husband’s death, Nurcan is left alone to raise their three teenage children: little Ozge, the youngest
daughter, rebellious Ilkar who is suffering from the irreplaceable loss of his father, and the oldest
daughter Feride who is the pillar of the family. As tensions in the family escalate, even Feride loses hope
for a better future… a strong debut from director Deniz Akcay in this naturalistic chamber drama that
analyzes in detail the destructive bonds between loved ones.
CENY / AWARDS: MFF Istanbul 2013: Cena publika, Nejlepší debut; MFF Vesoul 2014: Velká cena mezinárodní poroty,
Cena středoškoláků / IFF Istanbul 2013: People’s Choice Award, Best First Film; IFF Vesoul 2014: Grand Prize of the
International Jury, High Schools Award
LUCERNA (Praha) 17. 4. čt / thu 16:30
33
Rakousko / Austria
REŽIE / DIRECTOR: Götz Spielmann
2013 / 120 min. / německá verze s českými a anglickými titulky /
German version with Czech and English subtitles
HRAJÍ / CAST: Nora von Waldstätten, Ursula Strauss, Peter Simonischek,
Sebastian Koch, Johannes Zeiler
Půvabná Sonja je úspěšnou filmovou herečkou. Se svou rodinou se kvůli pracovnímu vytížení vídá jen zřídka,
ovšem když se dozví o zhoršujícím se stavu svého otce, vydává se okamžitě na cestu. Se svou sestrou Verenou,
která se stará o otce a malý hotel, nikdy nebyla příliš v kontaktu. Zpočátku přátelské setkání však začne postupně
odhalovat dávné křivdy a rodinná tajemství. Komorní rodinné drama je drobnokresbou vztahů dvou sester na
pozadí podzimní alpské krajiny.
Lovely Sonja is a successful film actress. Because she is always working, she rarely sees her family, but
when she learns about her father’s deteriorating health, she immediately sets off to visit her relatives.
She has never had a close relationship with her sister Verena who cares for their father at the small inn
where they grew up, and although the meeting starts off well, it gradually begins to uncover past wrongs
and family secrets. This intimate family drama is a miniature work portraying the relationship of two
sisters set against a back-drop of an autumn alpine landscape.
34
Večeře / The Dinner / Het Diner
Nizozemsko / The Netherlands
BEST OF
BEST OF
Říjen listopad / October November /
Oktober November
REŽIE / DIRECTOR: Menno Meyjes
2013 / 88 min. / nizozemská verze s českými titulky /
Dutch version with Czech subtitles
HRAJÍ / CAST: Jacob Derwig, Thekla Reuten, Daan Schuurmans,
Kim van Kooten, Jonas Smulders
V restauraci se na přátelské večeři schází bývalý učitel Paul se svou pečující ženou Claire a jeho ambiciózní
bratr, politik Serge, se svou ženou Babette. Postupně se však ukazuje, že pod povrchem nezávazné
konverzace, se skrývá mnohem hlubší problém týkající se jejich dospívajících potomků, kteří nejsou
takovými svatoušky, jak si je rodiče představují. Scénárista a režisér Menno Meyjes, který se podílel i na
několika filmech Stevena Spielberga (mimo jiné Indiana Jones a poslední křížová výprava) natočil na motivy
románu Hermana Kocha kritiku pokrytecké společnosti pranýřující vše od politiky až po výchovu.
Former teacher Paul and his caring wife Claire join ambitious brother Serge and his wife, Babette, for
a “friendly” dinner in a posh restaurant. Behind the small talk, we sense an undercurrent of some much
deeper problem involving their teenage children who are not as innocent as their parents believe. Menno
Meyjes directed and wrote the screenplay for this film and has also worked on several films with Steven
Spielberg (Indiana Jones and the Last Crusade, among others). The film was adapted from a Herman Koch
novel, which criticizes the hypocrisy of society and denounces everything from politics to education.
SVĚTOZOR (Praha) 14. 4. po / mon 20:30
LUCERNA (Praha) 11. 4. pá / fri 17:00
SCALA (Brno) 19. 4. so / sat 14:00
SCALA (Brno) 21. 4. po / mon 18:00
35
Rumunsko / Romania
REŽIE / DIRECTOR: Radu Judea
2012 / 107 min. / rumunská verze s českými a anglickými titulky /
Romanian version with Czech and English subtitles
HRAJÍ / CAST: Serban Pavlu, Sofia Nicolaescu, Mihaela Sirbu, Gabriel Spahiu,
Tamara Buciuceanu-Botez
Zamilovaní nepřátelé / Enemies in
Love / Verliebte Feinde
BEST OF
BEST OF
Všichni v naší rodině / Everybody
in Our Family / Toatǎ lumea din
familia noastrǎ
Švýcarsko / Switzerland
REŽIE / DIRECTOR: Werner Schweizer
2012 / 112 min. / německá verze s českými titulky /
German version with Czech subtitles
HRAJÍ / CAST: Mona Petri, Fabian Krüger, Steven Buehler
Marius je rozvedený a svou malou dcerku Sofii vídá jen v předem určené dny. A jeden z nich právě nadešel.
Náhle je mu ale řečeno, že Sofie je nemocná a nemůže s ním jít. Marius přesto trvá na svém a situace se
postupně začíná vymykat z kontroly. Vyjednávání, přesvědčování, nátlak, fyzické útoky i policejní zásah…
Minimalistické drama je brilantním rozborem jedné vyhrocené situace, ve které není nic tak samozřejmé,
jak se zpočátku může zdát. Jde o poslední zoufalý čin beznadějného otce snažícího se získat svou dceru na
společný víkend nebo i naprosté selhání a psychopatické projevy jeho skutečné osobnosti?
Iris a Peter von Roten tvoří pravděpodobně nejslavnější, nejprovokativnější a nejkrásnější dvojici v historii
Švýcarska. Iris, právnička a feministka z Bazileje, způsobila v roce 1958 poprask svou knihou Ženy v ohrádce,
ve které požadovala ekonomickou, politickou a sexuální rovnoprávnost mezi mužem a ženou, což podporoval
i její muž. Oba své požadavky zároveň prakticky aplikovali ve svém vztahu plném volné lásky, čímž narazili na
odpor bigotní společnosti. Směsice hraného filmu a archivních a dokumentárních záběrů přináší milostný příběh
srovnatelný s láskou Simone de Beauvoir a Jean-Paula Sartra.
Marius is divorced and only sees his little daughter Sophia on certain designated days… and today is one
of them. When he arrives, he is told that Sofia is sick and cannot go out with him. When Marius insists,
the situation begins to spin out of control. Negotiation, persuasion, coercion, physical attacks and police
intervention… this minimalist drama is a brilliant analysis of a precarious situation where nothing is as it
seems. Is this the last desperate act of a hopeless father trying to pick up his daughter for the weekend or
the psychopathic manifestations of an unbalanced man’s true personality?
Iris and Peter von Roten are perhaps the most famous, provocative and beautiful couple in recent Swiss
history. Iris, a lawyer and feminist from Basel, caused an uproar in 1958 because of her book, Women
in the Playpen. In the book, she called for economic, political and sexual equality between men and
women, and was fully supported in this by her husband. They applied these convictions in their marital
relationship which also included the principles of free love, and this in particular generated resistance
from a bigoted society. The mixture of feature film, documentary and archival footage presents a love
story comparable to that of Simone de Beauvoir and Jean-Paul Sartre.
CENY / AWARDS: MFF Sarajevo 2012: Nejl. film; CinEast 2012: Grand Prix; MFF Anonimul 2012: Grand prix
/ IFF Sarajevo 2012: Best Film; CinEast 2012: Grand Prix; IFF Anonimul 2012: Grand prix
SVĚTOZOR (Praha) 13. 4. ne / sun 18:15
SCALA (Brno) 20. 4. ne / sun 20:30
SVĚTOZOR (Praha) 14. 4. po / mon 18:15
KINO CENTRUM (Havířov) 24. 4. čt / thu 18:00
36
37
REŽIE / DIRECTOR: Márk Bodzár
2013 / 100 min. / maďarská verze s českými a anglickými titulky /
Hungarian version with Czech and English subtitles
HRAJÍ / CAST: András Ötvös, Roland Rába, Tamás Keresztes, Sándor Zsótér, Natasa Stork
Mladík Milan utíká z válkou sužovaného Balkánu do Budapešti, kde se díky lékařské průpravě stává
zdravotníkem v noční sanitce. Jak se ale ukazuje, pro jeho dva kolegy je Hippokratova přísaha jen pár
slov bez významu, neboť vedou výdělečný byznys založený na obchodu s mrtvolami, bohatě dotovaném
pohřebním průmyslem. Milan je tak postaven před dilema – svědomí nebo peníze, které mu pomohou
dostat do Maďarska i jeho přítelkyni? Skrz na skrz černá debutová krimikomedie Márka Bodzsára nezapře
inspiraci tarantinovskou explicitností nebo coenovským cynismem.
Young Milan escapes from the war-ridden Balkans to Budapest where, because of his medical school
experience, he lands a job as a medic in a night ambulance. As it turns out, the Hippocratic oath
is just meaningless words to his two colleagues, who operate a profitable business, subsidised by
the funeral industry, and based on the corpse trade. Milan is now faced with a dilemma – follow his
conscience or take the money that can help him bring his girlfriend to Hungary. This thoroughly black
crime-comedy debut from Mark Bodzsar is clearly inspired by Tarantino’s explicitness and the Coen
brothers‘ cynicism.
CENY / AWARDS: CinÉast Lucembursko 2013: Zvláštní cena
/ CinÉast Luxembourg 2013: Special Prize
SVĚTOZOR (Praha) 16. 4. st / wed 20:30
LUCERNA (Praha) 12. 4. so / sat 18:30
MĚŠŤANSKÁ BESEDA (Plzeň) 23. 4. st / wed 19:00
CENTRUM (Havířov) 26. 4. so / sat 18:00
38
Dcera / The Daughter / I kóri
Řecko, Itálie / Greece, Italy
EUROCRIME
Maďarsko / Hungary
EUROCRIME
Boží šichta / Heavenly Shift /
Isteni műszak
REŽIE / DIRECTOR: Thanos Anastopoulos
2012 / 87 min. / řecká verze s českými a anglickými titulky /
Greek version with Czech and English subtitles
HRAJÍ / CAST: Savina Alimani, Aggelos Papadimas, Yorgos Simeonidis,
Ieronymos Kaletsanos
Myrto je sotva patnáctiletá dívka, která svou frustraci z hroutícího se otcova dřevařského podniku přenese
do radikální akce – únosu malého syna muže, kterého vinní z bankrotu otcovy firmy a jeho následného
zmizení. Změní ale její plánovaná pomsta něco? Řecká ekonomická krize sice z počátku zasáhla i řeckou
kinematografii, nyní ji ale posiluje a obohacuje o nosná filmová témata. Příkladem je i snímek Dcera, který
spojuje téma společenské nespokojenost se stavem země s klasickým thrillerem o pomstě.
Myrto, barely 15-years-old, is distraught after the collapse of her father’s lumber business and takes
radical action – she kidnaps the young son of the man she holds responsible for the bankruptcy and
the disappearance of her father. Will this act of revenge change anything? Greek cinema suffered
greatly during the early years of the Greek economic crisis, but now, on the contrary, it is giving it
strength, considering present-day Greek film topics. The Daughter is a good example. It incorporates
the feelings of social dissatisfaction of the nation into a classical thriller about revenge.
CENY / AWARDS: Ceny Helénské filmové akademie 2012: Nejl. scénář, Nejl. kamera, Nejl. režie; MFF Motovún 2012:
Cena FIPRESCI / Hellenic Film Academy Awards 2012: Best Script, Best Cinematography, Best Director; IFF Motovun
2012: FIPRESCI Prize
SVĚTOZOR (Praha) 17. 4. čt / thu 20:30
39
REŽIE / DIRECTOR: Wojciech Smarzowski
2013 / 112 min. / polská verze s českými a anglickými titulky /
Polish version with Czech and English subtitles
HRAJÍ / CAST: Bartłomiej Topa, Arkadiusz Jakubik, Julia Kijowska, Eryk Lubos, Robert Wabich
Pod svícnem je tma, aneb mrazivý thriller z prostředí varšavské policie, která střílí do vlastních řad.
Úplatky, černý trh, vydírání a další delikty jsou v řadách policie na denním pořádku. Dopravní policista
Ryszard Król také není žádný svatoušek, nicméně v porovnání se svými kolegy je doslova Mirkem
Dušínem. O to víc všechny šokuje, když je obviněn z vraždy zkorumpovaného kolegy. Všechny důkazy
ukazují jen na něj a nezbývá, než se pustit do pátrání na vlastní pěst. Zatímco mu na paty šlape kriminálka
a po krku jdou neznámí gangsteři, pomalu rozplétá nečekané spiknutí sahající až do nejvyšších pater.
It’s Darkest Under the Candlestick... this is a chilling thriller about the Warsaw police who think
nothing of taking aim into their own ranks. Bribes, black market, blackmail, and other such offenses
are daily occurences among the police officers. Traffic policeman Ryszard Krol is no saint, but
compared to his colleagues, he’s an angel. Hovewer, he is accused of the murder of a corrupt
colleague and, since all evidence points to him, he has no choice but to start an investigation of his
own. He stumbles upon a much larger conspiracy leading to the top ranks of the force, just as the
criminal police are set to nab him and strange gangsters are about to rub him out.
CENY / AWARDS: Polská filmová cena 2013: Nejlepší scénář, Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli / Polish Film
Award 2013: Best Script, Best Supporting Actor
SVĚTOZOR (Praha) 11. 4. pá / fri 18:15
LUCERNA (Praha) 16. 4. st / wed 18:30
SCALA (Brno) 21. 4. po / mon 20:3t0
PANORAMA (Boskovice) 23. 4. st / wed 19:30
40
Jace / J.A.C.E.- Just Another
Confused Elephant
Řecko, Portugalsko, F.Y.R.O.M., Turecko /
Greek, Portugal, F.Y.R.O.M., Turkey
EUROCRIME
Polsko / Poland
EUROCRIME
Dopraváci / Traffic Department /
Drogówka
REŽIE / DIRECTOR: Menelaos Karamaghiolis
2012 / 148 min. / řecko-anglická verze s českými a anglickými titulky /
Greek-English version with Czech and English subtitles
HRAJÍ / CAST: Alban Ukaj, Stefania Goulioti, Argiris Xafis, Ieronimos Kaletsanos,
Kora Karvouni, Akyllas Karazissis, Yannis Tsortekis
Sedmiletý Jace, který je od malička sužován nepřízní osudu a vystaven brutalitě v nejbližším okolí, se po násilné
smrti celé rodiny ocitne pod křídly obchodníka s dětmi. Ten ho posílá do Athén, kde začíná jeho nová noční můra.
Dospělý Jace je vržen do světa podsvětí, vražd a strachu, ze kterého nevede cesta ven. Postmoderní odysea
novodobého Olivera Twista athénským podsvětím nevede domů k rodině čekající na konci cesty. Je cestou bez
naděje na lepší budoucnost, alegorickým pohledem na současnost, snahou najít své místo a někam patřit.
Seven-year-old Jace has been plagued with misfortune and violence since he was born. After the
violent murder of his family, a child trafficker takes Jace under his wing and sends him to Athens
where his next nightmare begins. The adult Jace is cast into life in the Greek underworld with its
murders, fear and no way to escape. This is a postmodern Odyssey about a present-day Oliver Twist,
making his way through the Athenian underworld with no family waiting for him at the end of the road.
It’s a journey without hope for a better future, allegorical depiction of present days, a man’s struggle
to find a place of his own, somewhere where he can belong.
CENY / AWARDS: MFF Soluň 2011: Nejl. herečka; MFF Tokio 2011: Grand Prix; Festival řeckých filmů San Francisco 2012: Nejl.
film; Helénská film. cena 2013: Nejl. herec a herečka ve vedl. roli, Nejl. střih, kostýmy, make-up aj.; Peloponéský FF 2012: Cena
publika, Nejl. herec ve vedl. roli / IFF Thessaloniki 2011: Best Actress
Award; IFF Tokyo 2011: Grand Prix, San Francisco Greek FF 2012: Best
Film; Hellenic Film Academy Awards 2013: Best Supporting Actress,
Best Supporting Actor, Best Editing, Costumes,
Make up etc., Peloponnesian IFF 2012: Audience
Award, Best Supporting Actor
LUCERNA (Praha) 12. 4. so / sat 20:45
41
REŽIE / DIRECTOR: Sara Johnsen
2012 / 105 min. / norská verze s českými a anglickými tiulky /
Norwegian version with Czech and English subtitles
HRAJÍ / CAST: Kristoffer Joner, Maria Bonevie, David Dencik
Podivná barva slz tvého těla / The
Strange Colour of Your Body’s Tears /
L’étrange couleur des larmes de ton corps
EUROCRIME
Norsko / Norway
EUROCRIME
Nevinná / All That Matters Is Past /
Uskyld
Belgie, Francie, Lucembursko / Belgium, France, Luxembourg
REŽIE / DIRECTOR: Hélène Cattet, Bruno Forzani
2013 / 105 min. /francouzská verze s českými a anglickými titulky /
French version with Czech and English subtitles
HRAJÍ / CAST: Elsebeth Steentoft, Klaus Tange, Jean-Michel Vovk, Sylvia Camarda, Sam Louwyck
Uprostřed lesa jsou nalezena dvě mrtvá mužská těla a žena na pokraji smrti. Jak události končí, divák ví už
od začátku, ale jak vlastně začaly? Janne, William a Ruud se znají od malička. Vyrůstali spolu, hráli si spolu,
milovali se spolu. V retrospektivě vyprávěný temný příběh jednoho zvláštního milostného trojúhelníku,
žárlivosti a čiré závisti je směsicí melodramatu a thrilleru, plného pečlivě skrytých biblických narážek, kterým
dominuje kainábelovský vztah bratrů Williama a Ruuda. Temné stránky lidské duše, neschopnost odpouštět
a destruktivní vztah vedoucí všechny pomalu do záhuby. Je Janne opravdu tak nevinná?
Dan Kristensen se vrací domů. K velkému překvapení najde byt prázdný, jeho žena je neznámo kde. Za
pomoci najatého detektiva rozjíždí pátrání, místo rozplétání případu se ale noří hlouběji do útrob starého
domu plného podivínských sousedů a halucinačních vizí na hranici reality a snu. Surreálný a vizuálně
vytříbený thriller plný výrazných barev jde v linii tvorby autorské dvojice Hélène Cattet a Bruna Forzaniho.
Jde o upřímné filmové vyznání lásky a poctu italskému thrillerovému subžánru giallo, kde krev je rudá jako
rtěnka a krásné ženy umírají první.
The dead bodies of two men and a woman close to death are found in the middle of a forest. The
viewer knows from the beginning how things will end, but how did they actually begin? Janne and
brothers William and Ruud have known each other since childhood. They grew up together, played
together and made love to each other. This dark story of a strange love triangle involving jealousy
and envy, told in retrospect, is a mixture of melodrama and thriller, full of carefully hidden biblical
allusions, dominated by a kainabelian relationship between brothers. The dark side of the human
soul, a destructive relationship, and the inability to forgive, slowly lead them all to perdition. Is Janne
really so innocent?
Dan Kristensen returns home to find his apartment empty and his wife missing. He starts a search
with the help of a detective but, instead of resolving the case, he dives deeper into the mystery of this
old apartment house full of eccentric neighbors and hallucinatory visions, balancing between reality
and dream. This surreal and visually refined thriller from the creative duo of Helene Cattet and Bruno
Forzani is full of bold colours, a sincere declaration of love and homage to the Italian thriller subgenre
called “giallo”, where blood is as red as lipstick and beautiful women die first.
CENY / AWARDS: Norská film. cena Amanda 2103: Nejl. zvuk
/ Amanda Awards, Norway 2013: Best Sound Design
LUCERNA (Praha) 14. 4. po / mon 19:00
| SEVERSKÝ
| FILMOVÝ
| KLUB
42
BIO CENTRAL (Hradec Králové) 23. 4. st / wed 18:00
KINO CENTRUM (Havířov) 27. 4. ne / sun 18:00
LUCERNA (Praha) 16. 4. st / wed 20:45
SCALA (Brno) 18. 4. pá / fri 22:30
43
REŽIE / DIRECTOR: Annette K. Olesen
2013 / 89 min. / dánská verze s českými, anglickými a ruskými titulky /
Danish version with Czech, English and Russian subtitles
HRAJÍ / CAST: Trine Dyrholm, Kim Bodnia, Kristian Halken, Nikolaj Lie Kaas, Lars Ranthe
Ekoterorismus nebo poslední zoufalá akce, jak zabránit ekologické katastrofě? Volební přísliby za zelenější
politiku vezmou za své za necelý rok, kdy dánský ministr zahraničních věcí představí plán na těžbu ropy
ve strategicky bohatém nalezišti v Grónsku, navíc za významné spolupráce USA. Když ani mediální tlak
nedokáže situaci změnit, bere militantní aktivista spravedlnost do svých rukou. Je násilí v krajní situaci
obhajitelné proti korupci a nekalé hře politiků? Neústupná novinářka a osamělý bojovník za životní prostředí
se spolu vydávají na válečnou stezku.
tIs it eco-terrorism or a last ditch effort to prevent an environmental disaster? Campaign promising
favoring greener politics have disappeared a year after the election and when the Danish Minister
of Foreign Affairs presents a plan to drill for oil in the rich deposits of Greenland with significant
cooperation from the USA, not even pressure from the media can change the situation, and a militant
activist takes justice into his own hands. Is violence in extreme situations defensible against
corruption and unfair political games? A tenacious journalist and a disaffected environmentalist are
on “the warpath”.
LUCERNA (Praha) 12. 4. so / sat 19:00
BIO CENTRAL (Hradec Králové) 23. 4. st / wed 20:30
44
Temná zákoutí duše / Profilers – Gaze
into the Abyss / Blick in den Abgrund
Rakousko, Německo / Austria, Germany
EUROCRIME
Dánsko / Denmark
EUROCRIME
Střelec / Skytten / The Shooter
REŽIE / DIRECTOR: Barbara Eder
2013 / 88 min. / anglicko-německo-finská verze s českými a anglickými titulky /
English-German-Finnish version with Czech and English subtitles
HRAJÍ / CAST: Helinä Häkkänen-Nyholm, Helen Louise Morrison, Roger L. Depue,
Robert R. Hazelwood, Stephan Harbort, Gérard Labuschagne
John Gacy, Ed Gain, Ted Bundy nebo Henry Lee Lucas. To jsou jedni z nejznámějších sériových vrahů
světa. Co je vede k jejich činům? Jaká je jejich motivace? Jsou opravdu ztělesněním samotného zla? Tyto
a další otázky denně řeší forenzní psychologové, kteří sestavují profily vrahů a zkoumají jejich pohnutky.
Od Finska přes Německo, Jižní Afriku až do USA sleduje režisérka Barbara Eder přední psychology, kteří
přišli do styku s vrahy, vypráví jejich příběhy a spolu s nimi odhaluje temná zákoutí lidské duše.
John Gacy, Ed Gain, Ted Bundy and Henry Lee Lucas. The names of some the most famous serial
killers the world has ever known. What leads them to their actions? What motivates them? Are they
really an embodiment of Evil itself? These and other questions are dealt with daily by the forensic
psychologists who compile profiles of murderers and examine their motives. From Finland through
Germany, South Africa to the USA, director Barbara Eder portraits top psychologists who come in
contact with these killers, telling their stories and together with them, she reveals the dark side of the
human soul.
SVĚTOZOR (Praha) 15. 4. út / tue 18:15
45
REŽIE / DIRECTOR: Ektoras Lygizos
2012 / 80 min. / řecká verze s českými a anglickými titulky /
Greek version with Czech and English subtitles
HRAJÍ / CAST: Yannis Papadopoulos, Lila Baklesi, Kleopatra Perraki,
Vangelis Kommatas, Kharalambos Goyos
Téměř dokumentárně naturalistickým pohledem sleduje kamera osamělého mladíka a jeho každodenní,
všední život. Pod slupkou poklidného bytí se pomalu začnou rýsovat jasnější obrysy nahé skutečnosti: Tři
dny bojuje athénský mladík s hladem, nezaměstnaností a nakonec i problémem, kde složit hlavu. Debutový
film Ektorase Lygizose je alegorií na časy krize. Chlapec pojídající ptačí zob je obrazem chudoby, která
může potkat každého z nás, i niterné snahy zachovat si důstojnost v každé situaci.
The camera follows a lonely young man and his ordinary, everyday life from an almost documentarynaturalistic perspective. Under the guise of a quiet life, the outlines of reality begin to take shape
– three days in the life of a young man in Athens, fighting hunger, unemployment and finally,
homelessness, without even a place to lay his head. This debut film from Ektoras Lygizos is an
allegory of the times of crisis in Greece. Boy Eating the Bird’s Food is a depiction of the poverty which
can affect any one of us at any time, but also a look at the innate struggle to retain one’s own dignity
in every situation.
CENY / AWARDS: MFF Athény 2013: Nejl. režie, Nejl. herec; MFF Karlovy Vary 2012: Zvláštní uznání; MFF Soluň 2012:
Nejl. herec, Cena FIPRESCI / IFF Athens 2013: Best Director, Best Actor; IFF Karlovy Vary 2012: Special Mention, IFF
Thessaloniki 2012: Best Actor, FIPRESCI Prize
LUCERNA (Praha) 13. 4. ne / sun 18:30
46
Mami, mám tě rád / Mother, I love
You / Mammu, es tevi mīlu
Lotyšsko / Latvia
REŽIE / DIRECTOR: Jānis Nords
2013 / 83 min. / lotyšská verze s českými a anglickými titulky /
Latvian version with Czech and English subtitles
HRAJÍ / CAST: Kristofers Konovalovs, Vita Vārpiņa, Matīss Livčāns, Indra Briķe
NATIONAL LEAGUE / NÁRODNÍ LIGA
Řecko / Greece
NATIONAL LEAGUE / NÁRODNÍ LIGA
Chlapec pojídající ptačí zob / Boy
Eating the Bird’s Food / To agori troi
to fagito tou pouliou
Raimonds je dvanáctiletý chlapec, který hraje ve školní kapele na saxofon a má tendenci všechny
problémy řešit lhaním a přetvářkou. Není nutné jej příliš přemlouvat k novým lumpárnám, což jeho
kamarád Peteris moc dobře ví. Raimonds se tak dostává do víru událostí, které není schopen zastavit,
a čím dál víc zraňuje své nejbližší. Situace nevyhnutelně vede k jedinému řešení: musí se k věcem postavit
čelem a přiznat se. Jenže Raimonds nechce zklamat svou mámu… Jak z toho ven? Film o problémech
dospívání, klukovinách a jednom silném poutu mezi matkou a synem.
Twelve-year-old Raimonds plays the saxophone in his school band. He is a boy who tends to solve all
his problems by telling lies and half-truths. It’s never difficult for his best friend Peteris to tempt him
into all kinds of mischief, and so, one day Raimonds finds himself in the middle of a mess that can
no longer be stopped and will surely hurt those closest to him. Inevitably, there is only one solution:
face the situation and confess. But Raimonds does not want to disappoint his mother. How will he get
out of this one? This film is about the problems of adolescence, boyhood pranks, and a strong bond
between a mother and son.
CENY / AWARDS: Berlinale 2013: Velká cena Mezinárodní poroty Kplus / IFF Berlinale 2013: Grand Prix of the
Generation Kplus International Jury
LUCERNA (Praha) 11. 4. pá / fri 19:00
47
REŽIE / DIRECTOR: Ulrika Bengts
2013 / 93 min. / švédská verze s českými a anglickými titulky /
Swedish version with Czech and English subtitles
HRAJÍ / CAST: Erik Lönngren, Niklas Grundstroem, Patrik Kumpulainen,
Amanda Ooms
Karl, chlapec ze sirotčince, je poslán na malý ostrov jako pomocník strážce majáku a jeho rodiny. Striktní
a přísný strážný Hasselbond Karla zprvu odmítá jako chabou výpomoc. Chlapec se však brzy spřátelí
s Gustavem, Hasselbondovým synem, který jej bere jako spojence proti tyranskému otci. Karl ale udělá
cokoliv, aby se nemusel vrátil zpět do sirotčince. Se slepou oddaností plní všechny příkazy, čímž sice získá
Hasselbondovu přízeň, v Gustavovi se ale začne probouzet nevraživost. Napínavé komorní drama zaujme
i působivým prostředím a atmosférickou hudbou dokreslující vyhrocené vztahy mezi dvěma chlapci
a despotickým otcem jednoho z nich.
Karl, a boy from an orphanage, is sent to a small island to live with the local lighthouse keeper
and his family as an assistant. Hasselbond, a strict and stern guardian, initially refuses to take
Karl on because he’s not strong enough to do the job, but the boy soon becomes a friend of Gustav,
Hasselbond’s son, who wants him as an ally against his tyrannical father. But Karl will do anything
not to be sent back to the orphanage. Due to his unquestioning obedience and execution of orders,
Hasselbond begins to like him, which brings out Gustav’s hostility. A thrilling drama with an
impressive setting and an evocative soundtrack that emphasizes the polarized relationship between
the boys and the despotic father.
Zeď / The Wall / Die Wand
Rakousko, Německo / Austria, Germany
REŽIE / DIRECTOR: Julian Roman Pölsler
2011 / 108 min. / německá verze s českými a anglickými titulky /
German version with Czech and English subtitles
HRAJÍ / CAST: Martina Gedeck, Ulrike Beimpold, Karl Heinz Hackl
NATIONAL LEAGUE / NÁRODNÍ LIGA
Finsko / Finland
NATIONAL LEAGUE / NÁRODNÍ LIGA
Učedník / The Disciple / Lärjungen
Lapena uprostřed alpských vrcholků se ocitá žena, jejímž věznitelem se stala podivná, neviditelná bariéra.
Na motivy stejnojmenného románu Marlen Haushoferové natočil Julian Pölsler mysteriózní snímek s až
hororovými prvky. Prvotní zděšení a naděje v brzkou záchranu postupně přerůstají v jistotu, že ze svého
žaláře již neunikne. Návrat k prostému životu v lesích, lovu a k nezávislosti na zbytku světa lze vnímat jako
novodobou robinsonádu, ale i jako radikální kritiku moderní společnosti.
A woman finds herself trapped behind a strange invisible barrier in the middle of the Alpine peaks.
Julian Pölsler directed this mysterious film full of horror elements; the story is based on a novel by
Marlen Haushofer. The initial shock of her situation and the hope for an early rescue gradually fade
into a realization that she cannot escape from her prison. Her return to a simpler way of life in the
woods, independent from the rest of the world, can be seen as a modern day Robinson Crusoe story,
but also as a radical critique of modern society.
CENY / AWARDS: Monterrey 2013: Cena publika; Rakouská cena Romy Gala 2013: Nejl. režie; MFF Berlinale 2012: Cena
Ekumenické poroty / IFF Monterrey 2013: Audience’s Award; Romy Gala, Austria 2013: Best Director; IFF Berlinale
2012: Prize of the Ecumenical Jury
CENY / AWARDS: MFF Alice Nella Citta, Řím 2013: Nejl. film
/ IFF Alice Nella Citta, Rome 2013: Best Film
48
LUCERNA (Praha) 13. 4. ne / sun 20:45
SVĚTOZOR (Praha) 17. 4. čt / thu 18:15
JUNIOR (Jablonec) 24. 4. čt / thu 20:00
SCALA (Brno) 18. 4. pá / fri 18:00
49
REŽIE / DIRECTOR: Tomáš Krupa
2012 / 83 min. / slovenská verze s anglickými titulky /
Slovak version with English subtitles
HRAJÍ / CAST: Filip Jurkovič, Pavol Kaniansky, Miroslav Mráz
Film o zápase mladého člověka, který se po absolvování studií ocitne v realitě a musí se přizpůsobovat
potřebám společnosti. Ideály a sny protagonistů narážejí na globální finanční krizi, hrdinové neví jak
přesně se řídit pravidly trhu a mají pocit, že žijí v nespravedlivé zemi. Vystudovaný herec pracuje jako
stevard pro leteckou společnost, fotograf podniká s chovatelskými potřebami a student se snaží prosadit
v moderním umění. Jsme svobodní, ale do jaké míry jsme schopní vzít svůj osud do vlastních rukou?
A documentary film about the struggle of young graduates in the „real world“. Thay have to adapt
to the needs of society and must often accept tough conditions that do not meet their interests or
expectations. Their ideals and dreams collide with the global financial crisis and they don‘t know
how to adapt to market principles and feel they live in an unjust country. A graduated actor works
as a flight attendant, a photographer runs a pet shop, a student wants to work in the field of visual
modern arts. We are free, but to what extent are we able to control our own destinies?
CENY / AWARDS: IFF Jeden svět Slovensko 2013: Zvláštní uznání / One World Film Festival Slovakia 2013: Special Mention
Dlouhá cesta napříč balkánskou historií / The Long Road, Driving Through
the Balkan History / Dugo putovanje,
kroz istoriju historiju i povijest
Srbsko, Belgie, F.Y.R.O.M. / Serbia, Belgium, F.Y.R.O.M.
K VĚCI TO / THE POINT
Slovensko / Slovakia
K VĚCI TO / THE POINT
Absolventi – svoboda není zadarmo /
Graduates - Freedom Is Not For Free /
Absolventi – Sloboda nie je zadarmo
REŽIE / DIRECTOR: Željko Mirković
2010 / 58 min. / srbskochorvatská verze s českými a anglickými titulky /
Serbo-Croatian version with Czech and English subtitles
HRAJÍ / CAST: Miljenko Jergovic, Marko Vidojkovic
Téměř dvacet let od kolapsu staré Jugoslávie nadešel konečně čas na pravou balkánskou road movie…
Dva spisovatelé, jeden Chorvat, druhý Srb, společně brázdí cesty dříve známé jako „dálnice bratrství
a jednoty“ ve vozu Yugo, dokonalém symbolu jejich společné minulosti. Je to cesta minulostí, přítomností
i budoucností vedoucí od Slovinska do Makedonie, přes Chorvatsko, Bosnu a Srbsko. Jejich záměrem je
prozkoumat společnou minulost, pokusit se zjistit, jak je dějiny rozdělily a kam je vede přítomnost,
a přitom všem se výborně bavit.
It’s been almost 20 years since the collapse of the old Yugoslavia and the time for the ultimate Balkan
road movie has finally come. Two writers, a Croat and a Serb, take to the road once known as “the
Highway of Brotherhood and Unity” in a Yugo car, the perfect symbol of their common past. It is
a route moving from the past, to the present and into future, leading from Slovenia to Macedonia
through Croatia, Bosnia and Serbia. Their intention is to explore their common past in order to
discover how history has divided them and where the present is leading them, and of course, to have
a lot of fun doing it.
CENY / AWARDS: MFF Jahorina 2010: Grand Prix / IFF Jahorina 2010: Grand Prix
SVĚTOZOR (Praha) 16. 4. st / wed 18:30
50
SVĚTOZOR (Praha) 14. 4. po / mon 20:45
51
REŽIE / DIRECTOR: Neus Ballús
2013 / 85 min. / katalánsko-španělsko-moldavsko-ruská verze s českými
a anglickými titulky / Catalan - Spanish - Moldavian - Russian version with
Czech and English subtitles
HRAJÍ / CAST: Raül Molist, Maria Ros, Rosemarie Abella, Iurie Timbur, Maribel Martí
Irsko / Ireland
REŽIE / DIRECTOR: Frank Berry
2011 / 72 min. / anglická verze s českými titulky /
English version with Czech subtitles
HRAJÍ / CAST: Ron Cooney, Glen Hansard
Pět postav, pět letmo propletených osudů zpražovaných horkým katalánským sluncem. Raul je
farmář, jehož jedinou úrodu ničí škůdci. Moldavský imigrant Iurie na farmě pracuje a ve volném čase
profesionálně zápasí. Filipínka Rosemarie se stará o staré lidi v domově pro seniory, kde potkává i Marii,
téměř devadesátiletou ženu, která se nedokáže smířit s tím, že musela opustit svůj domov. Stárnoucí
prostitutka Maribel zase čelící věku i nezájmu klientů. Téměř dokumentární sonda zachycuje skutečné lidi
z okolí Barcelony, kteří hrají sami sebe a nechávají diváka nahlédnout do svých každodenních životů.
Ballymun je nechvalně známé dublinské sídliště, které se v 70. letech stalo synonymem pro chudobu,
drogy, násilí a extrémní zločinnost. Novodobý irský slum však v posledních letech prošel výraznými
změnami. Ron Cooney je učitel hudby, který spojil posledních 15 let svého života s tímto místem. Aby
změnil negativní pohled na Ballymun, rozhodl se se svými ballymunskými žáky připravit koncert a dát
dětem šanci ukázat, co v nich je. Jímavý příběh osobního odhodlání a snahy změnit pohled lidí na svět.
Příběh člověka, který místo zatracení nabídl pomocnou ruku.
Five characters, five stories slowly intertwining, burned by the hot Catalan sun. Raul is a farmer
whose crop is being destroyed by pests. Moldovan immigrant Iurie is a professional wrestler who
works at his farm in his spare time. Rosemarie, a Philippine woman, is a caregiver at the local
retirement home where she meets Marie, who is almost ninety and cannot cope with the fact that she
had to leave her own home. The last character is the prostitute Maribel, who is getting old and losing
her clients. This film is balancing between documentary and fiction and captures real people from
around Barcelona, who play themselves and allow the viewers to peek into their everyday lives.
Ballymun, the infamous Dublin housing development which, in the 1970s, was synonymous with
poverty, drugs, violence and serious crime, has undergone significant changes in recent years. Ron
Cooney is a music teacher who has connected his life with this place for the last 15 years. In order to
change the negative view of Ballymun, he decides to prepare a concert with his Ballymun pupils and
give the kids a chance to show their talent. A touching story of personal commitment and the effort to
change the way people look at the world. A story about a man who offers a helping hand instead of
damnation.
CENY / AWARDS: Katalánská film. cena 2014: Nejl. film, režie, scénář, střih; Festival Opera Prima de Tudela, Navarra,
2013: Nejl. režie; MFF Cali 2013: Nejl. film; MFF Cinespana Toulouse 2013: Nejl. scénář; MFF Motovún 2013: Nejl. film
aj. / Catalan Film Awards 2014: Best Film, Best Director, Best
Screenplay, Best Film Editing; Festival Opera Prima de Tudela,
Navarra, 2013: Best Director; IFF Cali 2013: Best Film; IFF
Cinespana Toulouse 2013: Best Script;
IFF Motovún 2013: Best Film and others.
LUCERNA (Praha) 13. 4. ne / sun 19:00
SCALA (Brno) 20. 4. ne / sun 16:00
52
Ukolébavka pro Ballymun /
Ballymun Lullaby
K VĚCI TO / THE POINT
Španělsko / Spain
K VĚCI TO / THE POINT
Pohroma / The Plague / La Plaga
SVĚTOZOR (Praha) 15. 4. út / tue 18:30
53
REŽIE / DIRECTOR: Marc Bauder
2013 / 88 min. / německá verze s českými a anglickými titulky /
German version with Czech and English subtitles
HRAJÍ / CAST: Rainer Voss
Slovensko, Česká republika, Chorvatsko /
Slowakia, Czech Republic, Croatia
REŽIE / DIRECTOR: Ivan Ostrochovský, Pavol Pekarčík, Peter Kerekes
2011 / 87 min. / slovenská verze s českými titulky / Slowak version with Czech subtitles
HRAJÍ / CAST: Stanislav Kratochvíl, František Bednár, Vladimír Hučín
Nedávná světová finanční krize, jejíž následky ještě teď otřásají Evropou, nemusí být vůbec poslední.
Poučil se svět vysoké ekonomiky, nebo se neustále opakují stále stejné modely? Kdo jsou lidé, kteří
rozhodují o světových financích? Master of the Universe je výpověď bývalého velmi úspěšného
investičního bankéře, který svého času dělal milionové obchody. Teď sedí uprostřed prázdné banky
a vypráví šokující skutečnosti o světě vysokých financí, odhaluje mechanismy prodeje, velkých investic
a uměle nafukovaných bankovních bublin, které vedou celé státy do bankrotu.
Dokumentární film mapuje teroristické akce v normalizačním Československu, za kterými stáli jednotlivci:
Stano, Fero a Vladimír – tři muži, kteří se pokusili narušit neměnnou homogenitu šedé občanské masy
v době československé normalizace a byli následně odsouzeni k odnětí svobody podle trestního paragrafu
93 o teroru. Film balancuje na hraně dokumentu a fikce. Všichni tři hrdinové ve filmu „přehrávají“ své
tehdejší činy a zároveň odhalují, co dělají dnes. Na pozadí jejich příběhů se otevírá otázka morálky,
iracionality terorizmu a jeho smyslu i vražedné síly v dnešním světě.
The consequences of the recent global financial crisis are still resonating throughout Europe and
this may not be the end of it. Has the world of high finance finally learned its lesson or will the same
mistakes be repeated? Who are the people making the big decisions? Documentary film, Master of
the Universe, is the testimony of a former highly successful investment banker who has in the past
made transactions worth millions of dollars. He is now sitting in an empty bank talking about the
shocking facts of the world of high finance, revealing the mechanisms of sales, large investments and
artificially inflated banking bubbles that can lead an entire nation into bankruptcy.
This documentary film charts individual terrorist acts in former Czechoslovakia. Stano, Vladimir
and Fero - three men who tried to disrupt the stale uniformity of the gray civil masses during the
Czechoslovak normalization, and were subsequently sentenced to imprisonment for terrorism. The
film is balancing on the edge of documentary and fiction. All three heroes are re-acting their former
actions and at the same time revealing what they do today. Against the background of their story loom
the questions of morality, of the irrationality of terrorism and of the meaning of its deadly force in
today’s world.
CENY / AWARDS: Cena německých film. kritiků pro nejl. dokument 2013; MFF Locarno 2013: Velká cena poroty
/ German Critic’s Prize for Best Documentary 2013;
IFF Locarno 2013: Main Prize of The Jury
CENY / AWARDS: MFF Berlinale 2014: Cena čtenářů deníku
Tagesspiegel, MFF Karlovy Vary 2013: Cena kritiků FEDORA
/ IFF Berlinale 2014: Award of the readers of Tagesspiegel;
IFF Karlovy Vary 2013: FEDORA Critics Award
SVĚTOZOR (Praha) 12. 4. so / sat 18:30
SCALA (Brno) 19. 4. so / sat 18:00
MĚŠŤANSKÁ BESEDA (Plzeň) 24. 4. čt / thu 17:00
54
Sametoví teroristé / Velvet
Terrorists / Zamatoví teroristi
€DOCS
Německo, Rakousko / Germany, Austria
€DOCS
Master of the Universe
SVĚTOZOR (Praha) 10. 4. čt / thu 18:30
LUCERNA (Praha) 11. 4. pá / fri 20:45
CENTUM (Havířov) 24. 4. čt / thu 16:00
JUNIOR (Jablonec) 26. 4. so / sat 19:30
BIO CENTRAL (Hradec Králové) 25. 4. pá / fri 20:30
55
Slovinsko / Slovenia
REŽIE / DIRECTOR: Janez Burger
2013 / 83 min. / slovinská verze s českými a anglickými titulky /
Slovenian version with Czech and English subtitles
HRAJÍ / CAST: Marko Brecelj
Dánsko / Denmark
REŽIE / DIRECTOR: Andreas Koefoed
2012 / 59 min. / dánsko-anglicko-ruská verze s českými a anglickými titulky /
Danish-English-Russian version with Czech and English subtitles
HRAJÍ / CAST: hudební skupina / music group Efterklangt
Režisér Janez Burger na otázku, kdo je Marko Brecelj, odpovídá: “Marko Brecelj je poezie. Poezie, která
je život. A poezie se dá vyjádřit pouze veršem.“ Marko Brecelj patří ve slovinské hudební scéně mezi
legendu, zejména díky jeho působení ve skupinách jako Buldozer, Zlatni zubi nebo Marjanov cudni zajec.
Jeho až avantgardní nebo experimentální písničkářství se vyznačuje hořkými, cynickými poznámkami,
ale i humornými komentáři na adresu společnosti. Janez Burger umně zachytil „měkký“ terorismus
i samotnou osobu a názory tohoto svérázného slovinského básníka a písničkáře.
Dánská indiepopová skupina Efterklang, která odehrála několik koncertů i v Praze, se vydala na zvláštní
expedici na Špicberky, do města jménem Piramida, dříve plného ruských horníků, dnes obývaného pouze
ledními medvědy. Minulost se ve filmu střetává s přítomností prostřednictvím příběhů bývalých obyvatel.
Cílem expedice bylo hledat a nahrávat zvuky a ruchy rozpadajících se budov, zachytit zvukovou stopu Piramidy,
kterou následně Efterklang využili pro nahrávání jejich posledního alba s prostým názvem Piramida. Posledním
doslova, neboť Efterklang jím ukončili kariéru a film i album se tak staly jejich labutí písní.
How to label Marko Brecelj? Director Janez Burger answers this question: “Marko Brecelj is poetry.
The kind of poetry called Life. And poetry can be expressed only in verse. ”Marko Brecelj is a legend
on the Slovenian music scene, thanks to his participation in groups like Buldozer, Zlatni zubi and
Marjanov cudni zajec. His avant-garde, experimental singer-songwriter style is characterized by
bitter, cynical remarks, interjected with humorous comments aimed at society. Janez Burger artfully
captures the „soft“ terrorism, personality and attitude of this distinctive Slovenian poet/singersongwriter.
Danish indie pop band, Efterklang, who played several concerts in Prague, journeyed to Spitsbergen,
to a place called Piramida, formerly a Russian mining town, now inhabited only by polar bears. The
stories of former residents of Piramida connect the past to the present. The aim of the expedition
was to find and record the sounds and noises of the crumbling buildings, and to capture the „audio
track“ of Piramida, which they later used for the recording of their last album, simply titled Piramida.
This album was indeed their last, as it came at the end of Efterlang’s career and both the film and the
album became their swan song.
CENY / AWARDS: MFF Paklenica 2013: Nejlepší režisér / IFF Paklenica 2013: Best Director
CENY / AWARDS: MFF Planete Doc Review, Varšava 2013: Cena Chopinův nos / IFF Planete Doc Review, Warsaw 2013:
Chopin’s Nose Award
SVĚTOZOR (Praha) 17. 4. čt / thu 18:30
56
The Ghost of Piramida /
Efterklang: The Ghost of Piramida
€DOCS
€DOCS
Starší parazit aneb Kdo je Marko
Brecelj? / The Elderly Parasite or
Who Is Marko Brecelj? / Ostareli
parazit ali kdo je Marko Brecelj?
SVĚTOZOR (Praha) 11. 4. pá / fri 18:30
BIO CENTRAL (Hradec Králové) 24. 4. čt / thu 18:00
PANORAMA (Boskovice) 25. 4. pá / fri 17:00
JUNIOR (Jablonec) 27. 4. ne / sun 20:00
57
Švédsko, Dánsko, Norsko, VB, Nizozemsko, Německo /
Sweden, Denmark, Norway, UK, Netherlandes, Germany
REŽIE / DIRECTOR: Simon Klose
2013 / 81 min. / švédská verze s anglickými a českými titulky /
Swedish version with Czech and English subtitles
HRAJÍ / CAST: Gottfrid Svartholm Warg, Fredrik Neij, Peter Sunde
Švédský portál The Pirate Bay je několik posledních let největším postrachem Hollywoodu. Jde totiž
o nejznámější web, kde lze nalézt a nelegálně stáhnout téměř vše. Není divu, že tato „pirátská zátoka“
internetu je trnem v oku všem vysokým hráčům, od nahrávacích společností až po hollywoodská
studia. Internetové pirátství je fenomén, který je většinovými médii předkládán jako něco špatného
a zatraceníhodného. Ovšem na pozadí sporu mezi třemi zakladateli Pirate Bay a zábavním průmyslem
leží mnohem hlubší otázka a to je svoboda internetu, myšlení, sdílení a šíření idejí. V éře internetu je totiž
otázku vlastnictvím třeba nově přehodnotit.
Swedish portal, The Pirate Bay, has become Hollywood’s biggest nightmare. It is the most popular file
sharing website and you can illegally download almost anything from it. It’s not surprising that this
“pirate bay” of the Internet is such a bane to all the big players, from record companies to Hollywood
studios. Internet piracy is a phenomenon presented by the media as something negative that should
definitely be condemned. However, there is a deeper issue behind this dispute between the three
founders of The Pirate Bay and the entertainment industry, and that is the freedom of the Internet and
the thinking, sharing and distribution of ideas. In this Age of the Internet, the question of ownership
must be reconsidered.
SVĚTOZOR (Praha) 16. 4. st / wed 18:15
SCALA (Brno) 22. 4. út / tue 18:00
58
Co kdybychom žili společně?
/ And If We All Lived Together /
Et si on vivait tous ensemble?
Francie, Německo / France, Germany
REŽIE / DIRECTOR: Stéphane Robelin
2011 / 96 min. / francouzská verze s českými titulky / French version with Czech subtitles
HRAJÍ / CAST: David Bersanetti, Géraldine Chaplin, Jane Fonda, Claude Rich,
Pierre Richard
MEDIA – THE NEXT GENERATION
€DOCS
TPB AFK - Příběh The Pirate Bay /
TPB AFK: The Pirate Bay Away From
Keyboard
Annie, Jean, Claude, Albert a Jeanne jsou nerozlučnými přáteli více než čtyřicet let. Když jim paměť i srdce
začínají pomalu vypovídat službu a na obzoru je přízrak domova důchodců, vzepřou se a rozhodnou se žít
společně. Nápad je to přinejmenším bláznivý. Avšak i přesto, že občasné neshody probouzí staré a zasuté
vzpomínky, začíná se tu nádherné dobrodružství – společný život v komunitě. V sedmdesáti pěti letech!
Annie, Jean, Claude, Albert and Jeanne have been best friends for over 40 years. Their memories
and hearts are not in top shape anymore and a future in a retirement home looms. To avert this
unappealing possibility, they decide to start living together. It might seem like a crazy idea, but
despite small differences and old, sometimes unpleasant memories, a beautiful adventure begins life in a comunity. A comunity of 75 year olds!
SVĚTOZOR (Praha) 11. 4. pá / fri 20:45
59
REŽIE / DIRECTOR: Antonio Naharro, Álvaro Pastor
2009 / 103 min. / španělská verze s českými titulky / Spanish version with Czech subtitles
~
HRAJÍ / CAST: Lola Duenas, Pablo Pineda, Antonio Naharro, Isabel García Lorca,
Pedro Álvarez Ossorio, Consuelo Trujillo, Daniel Parejo a další
34letý Daniel je prvním Evropanem s Downovým syndromem, který vystudoval univerzitu. Začíná pracovat
v sociálních službách v Seville, kde se seznamuje s volnomyšlenkářskou kolegyní Laurou. Brzy se spřátelí,
čímž k sobě přitáhnou pozornost svých kolegů i rodin. Jejich vztah se ještě zkomplikuje, když se Daniel do
Laury zamiluje. Ve „svých“ světech jsou oba vyděděnci a společně najdou lásku a přátelství, jaké předtím
nikdy nepoznali.
34-year old Daniel is the first European with Down syndrome to graduate from a university. He starts
to work for the social services in Seville, where he meets the free-spirited colleague Laura and
becomes her friend. However, their friendship attract the attention of their colleagues and families
and it gets even more complicated when Daniel falls in love with Laura. In “their” worlds they are
both outcasts, but together they find love and friendship, which they didn’t know before.
SVĚTOZOR (Praha) 13. 4. ne / sun 18:30
60
Jmenuji se Oliver Tate
/ Submarine
Velká Británie, USA / Great Britain, USA
REŽIE / DIRECTOR: Richard Ayoade
2010 / 97 min. / anglická verze s českými titulky / English version with Czech subtitles
HRAJÍ / CAST: Craig Roberts, Yasmin Paige, Paddy Considine, Gemma Chan,
Sally Hawkins
MEDIA – THE NEXT GENERATION
Španělsko / Spain
MEDIA – THE NEXT GENERATION
Já taky / Me Too / Yo también
Patnáctiletý Oliver Tate má dva cíle: zachránit manželství svých rodičů a před svými dalšími narozeninami
přijít o panictví. Obává se, že jeho matka prožívá nový románek, a tak monitoruje dění v rodičovské
ložnici a falšuje sugestivní milostné dopisy matky otci. Zároveň se pokouší dvořit své spolužačce Jordaně,
žhářce, která osobně dohlíží na to, co si Oliver zapisuje do deníku – obzvláště na pasáže, které se týkají
jí samotné. Nekonvenční a podmanivý příběh o dospívání vznikl podle slavné knižní předlohy Joea
Dunthornea.
Fifteen-year-old Oliver Tate has two goals: To save his parents’ marriage, and to lose his virginity
before his next birthday. Because he fears that his mother is having an affair, he monitors the master
bedroom and writes, in his mother’s name, explicit love letters to his father. Also, he attempts to
woo his classmate Jordana, a fire starter who personally oversees what Oliver writes in his diary
- especially the passages that relate to herself. This unconventional and compelling story about
growing up is based on Joe Dunthornea’s famous novel.
SVĚTOZOR (Praha) 17. 4. čt / thu 20:45
61
REŽIE / DIRECTOR: Régis Roinsard
2012 / 111 min. / francouzská verze s českými titulky / French version with Czech subtitles
HRAJÍ / CAST: Romain Duris, Déborah Francois, Bérénice Bejo, Shaun Benson,
Mélanie Bernier, Nicolas Bedos, Miou-Miou
Německo / Germany
REŽIE / DIRECTOR: Ziska Riemann
2011 / 96 min. / německá verze s českými titulky / German version with Czech subtitles
HRAJÍ / CAST: Jella Haase, Sarah Horváth, Nicolette Krebitz, Thomas Wodianka
Francie 1958. 21 letá Rose žije na venkově, je zasnoubená se synem místního automechanika a čeká
ji poklidný život hospodyňky. Ona chce ale od života víc. Odjede do Normandie a uchází se o místo
sekretářky u pojišťovací společnosti, které šéfuje velmi charismatický Louis Echard. Pod jeho vedením se
začne účastnit soutěží v psaní na stroji, cesta k trofejím je však složitá. Láska ke sportu a k ženě si někdy
mohou překážet.
Ari a Oona jsou velmi odlišné, a přesto jsou si podobné. Ari s blonďatými copy pochází z rodiny
jako vystřižené z katalogu na panenky Barbie. Tmavovlasá Oona zase vyrůstá v uměleckém prostředí
berlínského undergroundu. Obě se řídí svými pudy a instinkty a ničí se. Ari nezávazným sexem, Oona
morbidními kresbami. Jejich přátelství jim pomáhá uniknout prostředí nefungujících rodin a pokryteckého
okolí, ovšem jen do okamžiku, kdy se všechno změní.
France 1958. 21-year-old Rose lives in a small town, engaged to the son of the local mechanic,
and is expected to live the quiet life of a housewife. But she wants more from life. She moves to
Normandy and applies for a job as a secretary in an insurance company run by the very charismatic
Louis Echard. Under his leadership, she starts to compete in typewriting, however, winning prizes is
difficult. Love for sport and love for a woman can sometimes stand in each other’s way.
Ari and Oona are very different, and yet similar. Blond-braided Ari’s family seem straight out of
a Barbie dolls catalogue, while the dark-haired Oona is growing up in the artistic environment of
Berlin’s underground. Both girls are governed by their instincts, even to the point of destroying
themselves: Ari through casual sex, Oona through morbid drawings. Their friendship helps them both
to escape their dysfunctional families and hypocritical enviroment, but only until the moment when
everything changes.
SVĚTOZOR (Praha) 12. 4. so / sat 20:45
LUCERNA (Praha) 14.4. Mo 13:30
62
Lollipop Monster
MEDIA – THE NEXT GENERATION
Francie / France
MEDIA – THE NEXT GENERATION
Láska všemi deseti / Populaire
SVĚTOZOR (Praha) 10. 4. čt / thu 20:45
63
REŽIE / DIRECTOR: Arash T. Riahi
2008 / 110 min. / persko-anglicko-turecká verze s českými titulky /
Persian-English-Turkish version with Czech subtitles
HRAJÍ / CAST: Navid Akhavan, Pourya Mahyari, Kamran Rad, Payam Madjlessi
Manželé s dítětem, dva mladíci, kteří slíbili dopravit děti jejich rodičům do Vídně, a dva muži, kteří se
přátelí navzdory vzájemným rozdílům. Těm všem se podařilo uprchnout z Íránu, teď se však nemůžou
pohnout z pochybného hotelu v turecké Ankaře, kde den po dni marně čekají na víza. Mladý iránský režisér
Arash T. Riahi, který od svých 10 let žije v Rakousku, dokonale vystihl nepříjemné bezčasí přechodného
stavu, ve kterém se ocitají žadatelé o azyl.
A married couple with a baby, two young men who promissed to bring the kids to their parents in
Vienna, and two men who are friends despite their differences manage to escape from Iran. But now
they are stuck in a shady hotel in Ankara, where they spend their days waiting in vain for Austrian
visas. The young Iranian director Arash T. Riahi, who himself has lived in Austria since the age of 10,
captures perfectly the unpleasant hollowness of the transition state, in which all asylum seekers find
themselves.
SVĚTOZOR (Praha) 13. 4. ne / sun 20:45
64
Něžnost / Delicacy
Francie / France
REŽIE / DIRECTOR: David Foenkinos, Stéphan Foenkinos
2011 / 108 min. / francouzská verze s českými titulky /
French version with Czech subtitles
HRAJÍ / CAST: Audrey Tatou, François Damiens, Bruno Todeschini, Mélanie
Bernier, Joséphine de Meaux
MEDIA – THE NEXT GENERATION
Francie, Rakousko / France, Austria
MEDIA – THE NEXT GENERATION
Na chvíli svobodní / For a Moment
Freedom / Ein Augenblick Freiheit
Nathalie žije úžasný život. Je mladá, krásná a má skvělé manželství. V okamžiku, kdy její manžel zemře při
nehodě, se její svět zhroutí. Několik dalších let se soustředí pouze na práci, své emoce nechává stranou.
Pak nenadále, aniž by věděla proč, políbí toho nejnepravděpodobnějšího muže – svého kolegu, Markuse.
Společně utíkají před nepřejícím okolím, aby dali svému vztahu šanci.
Nathalie’s life is amazing. She is young, beautiful, and her marriage is perfect. However, when her
husband dies in an accident, her world collapses. In the years that follow, Nathalie concentrates on
work, ignoring her emotions. Then suddenly, without knowing why, she kisses the most unlikely man
of all - her colleague Markus. The couple runs away from the unapproving community to give their
relationship a chance.
SVĚTOZOR (Praha) 15. 4. út / tue 20:45
65
Francie, USA / France, USA
REŽIE / DIRECTOR: Joann Sfar
2010 / 130 min. / francouzská verze s českými titulky / French version with Czech subtitles
HRAJÍ / CAST: Eric Elmosnino, Laetitia Casta, Lucy Gordon
MEDIA – THE NEXT GENERATION
Serge Gainsbourg /
Gainsbourg: A Heroic Life
Pyšné Francii zazpíval Marseillaisu v rytmu reggae, v přímém přenosu si zapaloval cigarety bankovkami,
svedl sex-symbol Brigitte Bardot a jeho duet s Jane Birkin “Je t’aime... moi non plus“ odmítli hrát
v několika zemích kvůli obscénnímu textu. Serge Gainsbourg byl provokatér a skandalista stejně jako
skvělý hudebník a umělec. Koho urazil a svedl, jaké hity nesou jeho rukopis a kam až sahalo jeho charizma
ukáže tento film, který je stejně zábavný a bouřlivý jako celý Gainsbourgův život.
DÍVÁME SE NA FILMY
POUŠTÍME FILMY
Serge Gainsbourg was a provocateur and a master of scandal, as well as a sublime musician
and artist. He stunned proud France by singing the Marseillaise in the rhythm of reggae; he used
banknotes to light up cigarettes live on air; he seduced the sex symbol Bridgitte Bardot; and his duet
with Jane Birkin “Je t’aime... moi non plus“ was banned in several countries for its obscene lyrics.
This film, as entertaining and turbulent as his life, tells the story of those whom Ginsbourg offended
or seduced, of the hits he wrote, and of the reach of his charisma.
SVĚTOZOR (Praha) 16. 4. st / wed 20:45
LUCERNA (Praha) 11. 4. pá / fri 13:30
66
MILUJEME FILMY
PODPORUJEME FILMY
nál FILM+
a
k
ý
v
o
m
Fil
festivalu
r
lní par tne
á
r
e
n
e
g
U
ý
Hrd
ÉHO FILM
OPSK
DNY EVR
Naslouchejte
svému metru
cia
My o e bon
app
„ne v Itá
pro skonč lii, ab etito.
yc
i
s
l
pře
í
čte me lid i na pá hom
n
i
,
aby nvi“
kol í pře
,
a n egovi č dali p nás po
ámi
říte
i
s
t
je t
oja
lov
a
gra k pot novi, i,
ě
zia
šili
.
.
Dočetli
jste?
PoDělte se o svůj
výtisk s ostatNími!
Vraťte deník Metro zpět do
stojanu nebo ho dejte k přečtení
svým kolegům či blízkým.
Uděláte radost přírodě i těm,
na které se noviny ráno
nedostaly. Děkujeme.
Nalaď i naši novou televizi!
Nothing stupid!
ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ / SPECIAL THANKS
KINO SVĚTOZOR
KINO LUCERNA
VELKÝ SÁL / BIG HALL
MALÝ SÁL / SMALL HALL
VELKÝ SÁL / BIG HALL
Čtvrtek / Thursday 10. 4.
Čtvrtek / Thursday 10. 4.
Čtvrtek / Thursday 10. 4.
16:00 Landes / Under the Pines
19:00 Dvojník / The Double –
uzavřená projekce / closed screening
18:30 Sametoví teroristé / Velvet Terrorists
20:45 Lollipop Monster
17:00 Červenec / July
20:00 Dvojník / The Double
21:45 Nakrm mě slovy / Feed Me With Your Words
Pátek / Friday 11. 4.
18:30
20:45
18:15 Dopraváci / Traffic Department
20:30 Oh boy
Sobota / Saturday 12. 4.
18:00 Klauni / Clownwise
20:30 Moře / The Sea
Neděle / Sunday 13. 4.
18:15 Všichni v naší rodině / Everybody in Our Family
20:30 Aglaja
Pondělí / Monday 14. 4.
18:15 Zamilovaní nepřátelé / Enemies in Love
20:30 Říjen listopad / October November
Úterý / Tuesday 15. 4.
18:15 Temná zákoutí duše /
Profilers - Gaze into the Abyss
20:30 Papusza
Středa / Wednesdy 16. 4.
18:15 TPB AFK – Příběh The Pirate Bay /
TPB AFK: The Pirate Bay Away from Keyboard
20:30 Boží šichta / Heavenly Shift
Čtvrtek / Thursday 17. 4.
18:15 Zeď / The Wall
20:30 Dcera / The Daughter
Pátek / Friday 11. 4.
The Ghost of Piramida /
Efterklang: The Ghost of Piramida
Co kdybychom žili společně? /
And If We All Lived Together
Sobota / Saturday 12. 4.
18:30 Master of the Universe
20:45 Láska všemi deseti / Populaire
Neděle / Sunday 13. 4.
18:30 Já taky / Me Too
20:45 Na chvíli svobodní / For a Moment Freedom
Pondělí / Monday 14. 4.
18:30 Dopis otci / A Letter to My Father
20:45 Dlouhá cesta napříč balkánskou historií /
The Long Road, Driving Through the Balkan History
Úterý / Tuesday 15. 4.
18:30 Ukolébavka pro Ballymun / Ballymun Lullaby
20:45 Něžnost / Delicacy
Středa / Wednesday 16. 4.
18:30 Absolventi – svoboda není zadarmo /
Graduates – Freedom Is Not For Free
20:45 Serge Gainsbourg / Gainsbourg: A Heroic Life
Středa / Wednesay 16. 4.
Pátek / Friday 11. 4.
13:30
17:00
19:00
20:45
Serge Gainsbourg / Gainsbourg: A Heroic Life
– pro seniory / for seniors
Večeře / The Dinner
Mami, mám tě rád / Mother, I Love You
Sametoví teroristé / Velvet Terrorists
Sobota / Saturday 12. 4.
17:00
19:00
20:45
Papírové duše / Paper Souls
Střelec / The Shooter
Jace / J.A.C.E.
– Just Another Confused Elephant
Neděle / Sunday 13. 4.
Čtvrtek / Thursday 17. 4.
16:30 Prázdné místo / Nobody’s Home
19:00 Finsterworld – zakončení / festival closing
20:45 Moře / The Sea
MALÝ SÁL / SMALL HALL
Sobota / Saturday 12. 4.
18:30 Boží šichta / Heavenly Shift
Neděle / Sunday 13. 4.
Pondělí / Monday 14. 4.
18:30 Červenec / July
Pondělí / Monday 14. 4.
Láska všemi deseti / Populaire
– pro seniory / for seniors
Adria Blues
Nevinná / All That Matters Is Past Úterý / Tuesday 15. 4.
Jak zvláštní jméno Federico! /
How Strange to Be Called Federico!
Mandarinky / Tangerines
Podivná barva slz tvého těla /
The Strange Colour of Your Body’s Tears
18:30 Chlapec pojídající ptačí zob /
Boy Eating the Bird’s Food
17:00 Karavan / Mobile Home
19:00 Pohroma / The Plague
20:45 Učedník / The Disciple
13:30 17:00
19:00
17:00
19:00
20:45
Úterý / Tuesday 15. 4.
18:30 Oh Boy
Středa / Wednesday 16. 4.
18:30 Dopraváci / Traffic Department
16:30 Divoši / The Wild Ones
Čtvrtek / Thursday 17. 4.
18:30 Starší parazit aneb Kdo je Marko Brecelj? /
The Elderly Parasite or Who Is Marko Brecelj?
20:45 Jmenuji se Oliver Tate / Submarine
Vodičkova 41, Praha 1, T.: +420 224 946 824
rezervace / reservation: po–pá / mon–fri: 10:00–17:00, T: +420 608 33 00 88 nebo / or online www.kinosvetozor.cz
pokladna otevřena / Box office open po–pá / mon–fri: 12:30–21:00, so–ne / sat–sun: 10:30–21:00, vstupné / ticket price: 100 CZK
Vodičkova 36, Praha 1, T: +420 736 431 503, +420 224 216 972, www.lucerna.cz
pokladna otevřena denně od 12:00 / Box office open daily from 12 pm, vstupné / ticket price: 100 CZK
KINO SCALA
JABLONEC NAD NISOU
Pátek / Friday 18. 4.
KINO JUNIOR
18:00
20:30
22:30 Zeď / The Wall
Jak zvláštní jméno Federico! /
How Strange to Be Called Federico!
Podivná barva slz tvého těla /
The Strange Colour of Your Body’s Tears
14:00 16:00 18:00 20:30 22:30 Říjen listopad / October November
Oh Boy
Master of the Universe
Karavan / Mobile Home
Finsterworld
Sobota / Saturday 19.4.
Neděle / Sunday 20.4.
16:00 Pohroma / The Plague
18:00 Mandarinky / Tangerines
20:30 Všichni v naší rodině / Everybody in Our Family
Pondělí / Monday 21.4.
18:00 Večeře / The Dinner
20:30 Dopraváci / Traffic Department
Středa / Wednesday 23. 4.
20:00 Divoši / The Wild Ones
Čtvrtek / Thursday 24. 4.
20:00 Učedník / The Disciple
Pátek / Friday 25.4.
20:00 Aglaja
Sobota / Saturday 26. 4.
Kpt. Jaroše 15, 680 01, Boskovice, T.: +420 516 452 026
www.kinoboskovice.cz
rezervace online / online reservation: www.kinoboskovice.cz,
[email protected] nebo osobně na pokladně kina –
vždy 30 min. před začátkem každého představení / or in the
cinema – Box Office opens 30 minutes before each screening
19:30 Sametoví teroristé / Velvet Terrorists
Neděle / Sunday 27.4.
20:00 The Ghost of Piramida /
Efterklang: The Ghost of Piramida
areál Eurocentra / in Eurocentrum
Jiráskova 9, Jablonec nad Nisou, T.: +420 775 573 188 –
v otevírací době pokladny / only when Box Office is open
rezervace / reservation www.kinajablonec.cz pokladna otevřena 30 min. před představením / Box Office
opens 30 minutes before each screenin
Úterý / Tuesday 22.4.
18:00 TPB AFK – Příběh The Pirate Bay /
TPB AFK: The Pirate Bay Away from Keyboard
Pátek / Friday 25. 4.
17:00 The Ghost of Piramida /
Efterklang: The Ghost of Piramida
19:30 Landes / Under the Pines
HRADEC KRÁLOVÉ
BIO CENTRAL
Středa / Wednesday 23. 4.
18:00 Nevinná / All That Matters Is Past
20:30 Střelec / The Shooter
Čtvrtek / Thursday 24. 4.
18:00 The Ghost of Piramida /
Efterklang: The Ghost of Piramida
20:30 Aglaja
Pátek / Friday 25. 4.
BOSKOVICE
18:00 Divoši / The Wild Ones
20:30 Sametoví teroristé / Velvet Terrorists
KINO PANORAMA
Středa / Wednesday 23. 4.
17:00 Divoši / The Wild Ones
19:30 Dopraváci / Traffic Department
Čtvrtek / Thursday 24. 4.
Moravské náměstí 3/127, 602 00 Brno
rezervace / reservation: po–pá / mon–fri: 10:00–17:00 telefonicky na / via telephone on: +420 608 33 00 88, online: www.kinoscala.cz
pokladna otevřena denně / Box Office hours daily 17:00– 21:00, vstupné / ticket price: 100 CZK
17:00 Finsterworld / Finsterworld
19:30 Oh Boy
Karla IV. 774, 500 02, Hradec Králové, T.: +420 777 447 599,
[email protected]
Pokladna je otevřena vždy minimálně 30 min. před začátkem
první projekce. Každý všední den od 10 do 17 h. je možná
rezervace po telefonu: +420 777 447 599 / Box Office opens 30
minutes before the first screening of the day. Online
reservation: [email protected] Mo–Fri 10am–5pm: phone
reservation on +420 777 447 599
HAVÍŘOV
KINO CENTRUM HAVÍŘOV
Čtvrtek / Thursday 24. 4.
16:00 Sametoví teroristé / Velvet Terrorists
18:00 Všichni v naší rodině / Everybody in Our Family
Pátek / Friday 25. 4.
18:00 Nakrm mě slovy / Feed Me With Your Words
Sobota / Saturday 26. 4.
18:00 Boží šichta / Heavenly Shift
Neděle / Sunday 27.4.
18:00 Nevinná / All That Matters Is Past
Náměstí republiky 575/7, 736 01 Havířov - Město,
T.: +420 597 317 599 – kino Centrum – recepce / reception
PLZEŇ
MĚŠŤANSKÁ BESEDA
Středa / Wednesday 23. 4.
17:00 Adria Blues
19:00 Boží šichta / Heavenly Shift
Čtvrtek / Thursday 24. 4.
17:00 Master of the Universe / Master of the Universe
19:00 Moře / The Sea
Kopeckého sady 13, 301 00 Plzeň
pokladna otevřena po–pá: 14:00–19:00, so, ne, svátky: vždy 30 min před začátkem akce
/ Box Office open Mon–Fri 2–7pm, Sat, Sun, holidays: 30 minutes before each screening,
rezervace a prodej vytupenek taktéž / Rezervation and ticket sale: www.mestanska-beseda.cz,
www.plzenskavstupenka.cz, Informační centum města Plzně – nám. Republiky 41, Plzeň,
T.: +420 378 035 415, po–pá: 9:00–18:00, so: 9:00–12:00 / Mon–Fri 9am–6pm, Sat 9–12am
HLAVNÍ
MEDIÁLNÍ
PARTNER
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI

Podobné dokumenty

strategie pro veřejné prostory prahy 10

strategie pro veřejné prostory prahy 10 Díky spolupráci vedení města, významných architektů a urbanistů, Centra výzkumu pro veřejná prostranství (CPSR: Center for Public Space Research, pod vedením architekta Jana Gehla,) spolu s Akademi...

Více

Celkové výsledky základní kol TotalDIP Tuning Battle Czech 2014

Celkové výsledky základní kol TotalDIP Tuning Battle Czech 2014 Celkové výsledky základní kol TotalDIP Tuning Battle Czech 2014

Více

www.facebook.com /rumunskyinstitut

www.facebook.com /rumunskyinstitut – 80 de ani de la naștere Marți, 02 aprilie, ora 18.30 Galeria ICR Praga (Růžová 17, 110 00 Praga 1) Intrarea liberă. Mai multe: http://www.icr.ro/nichita80ro

Více

15th Days of European film

15th Days of European film Union, the increased mobility within its borders, and the much more intensive exchanges with other parts of the world, mean that European citizens are witnessing increasingly stronger and more freq...

Více

Sunega, Kostelecký - Regionální disparity v dostupnosti bydlení

Sunega, Kostelecký - Regionální disparity v dostupnosti bydlení charakteru takto vznikajícího bydlení a sociálních aspektů jeho produkce začal ovšem poměrně brzy vstupovat do této oblasti aktivněji stát. V samotné Francii byl už v roce 1894 přijat z iniciativy ...

Více

calendar of activities - The Chemistry is all around Network Project

calendar of activities - The Chemistry is all around Network Project zjištění jsou také vidět ve studiích Kırıkkaya a Güllü (2008), Aydoğan et al., (2003). Kromě toho, že některé z učitelů definována varu jako proces před odpařování nebo procesu odpařování podporuje...

Více

1 MaPA_OBSAH

1 MaPA_OBSAH a stali se hrdiny, i když to od nich nikdo nečekal. Všichni ti, kteří museli být stateční v  konkrétním životním momentu, a nikdo se o jejich činech nedozvěděl, protože o tom nikomu neřekli. A na s...

Více