S důrazem na udržitelnost.

Komentáře

Transkript

S důrazem na udržitelnost.
S důrazem na udržitelnost.
Díky ECO řešením od Wacker Neuson.
Značka pro budoucnost.
Energetická účinnost, ochrana životního prostředí a inovační schopnosti určují veškerý vývoj ve
společnosti Wacker Neuson – a jsou součástí našeho úspěchu: Stále více našich řešení splňuje
kritéria pro udělení pečeti ECO, kterou oceňujeme stroje a zařízení, jenž nastavují nová měřítka
hospodárnosti a ovlivňování životního prostředí. Tím plníme nejen svou podnikatelskou odpovědnost
jako jednoho z vedoucích výrobců na světě. Reagujeme především na vysoká očekávání našich
zákazníků, kteří při vytváření svého strojního parku kladou kromě hospodárnosti velký důraz také
na aspekty udržitelnosti.
Velká jistota do budoucnosti:
Jsme Váš partner dnes, zítra i pozítří.
Inteligentní funkce, které Vám za každé situace zajistí vysokou míru
efektivity a produktivity – to je to, co naše produkty vyznamenává
pečetí ECO. Příkladem pro to jsou naše řešení s nulovými emisemi,
se kterými můžete pracovat i v interiéru nebo v centrech měst.
A mnoho z našich produktů poháněných palivem má extrémně nízkou
spotřebu – aspekt, který je stejně důležitý jak vůči hospodárnosti, tak
vůči životnímu prostředí. Je jedno, co pro Váš konkrétní projekt potřebujete, ale na jedno se můžete spolehnout: Wacker Neuson – all it takes!
Wacker Neuson Group Nachhaltigkeitsbericht 2014
Pro nás jako koncern působící po celém světě začíná proces na zachování zdrojů a ochranu
životního prostředí již při nákupu surovin a komponentů, táhne se celým výrobním a životním cyklem
produktu – a sahá daleko za něho: například co se týče zůstatkové hodnoty nebo recyklace. Přitom
neustále pracujeme na objevování nových možností úspor a optimalizace, které našim zákazníkům
předáváme formou udržitelných řešení s pečetí ECO. Máte naše slovo!
Nachhaltig Zeichen setzen.
Mit den ECO-Lösungen von Wacker Neuson.
Vaše představenstvo
Nac
chha
altigkkeit –
er Weg zum
m Erffolg!
unse
NACHHALTIGKEITSBERICHT
2014
O realizaci naší strategie udržitelnosti se dovíte více v naší aktuální zprávě
o udržitelnosti: www.wackerneuson.com/sustainability
Wacker Neuson SE
Preußenstraße 41, 80809 München
Telefon +49 - (0)89 - 354 02 - 0
Fax
+49 - (0)89 - 354 02 - 390
www.wackerneusongroup.com
DE_WN_BRO_Nachhaltigkeitsbericht_Umschlag_042015_1503533.indd 1-4
Martin
Lehner,
technický
ředitel
Günther
Binder,
finanční
ředitel
Ta pravá týmová práce: Žít podnikatelskou odpovědností.
Brát v úvahu naši společenskou odpovědnost, hospodařit efektivně
a šetřit zdroje a přitom dodržovat a rozvíjet naše firemní hodnoty – to je
cíl naší strategie udržitelnosti. Tvoří se jednou za rok formou otevřeného
workshopu Řídicího výboru pro společenskou odpovědnost firmy, který se
skládá z představenstva a zástupců hlavních odvětví. Kromě toho různými
inovativními nápady přispívají pracovní skupiny z celého koncernu.
17.06.15 10:10
Cem
Peksaglam,
generální
ředitel
Průběh procesu: Umět eliminovat odpady.
Na každém z našich pracovišť jsme si dali za úkol
spotřebovat tak málo pitné vody, jak jen to bude
možné. Proto interně upravujeme užitkovou vodu
a technologickou vodu používáme v okruzích
několikrát – správa vody a odpadních vod, která
se nám v naší činnosti více než osvědčila.
Kromě toho se opíráme o sofistikované nakládání
s odpady, které dále přispívá k zachování přírodních
zdrojů.
02
03
Prokazatelně účinné: provozní ochrana životního prostředí.
Ekologie a ekonomie se u nás produktivním způsobem doplňují - a neustále přinášejí hospodárně vyrobené kvalitní produkty
wšetřící životní prostředí, které fungují mnohdy dokonce hluboko pod zákonem stanovenými ukazateli a limity.
Naše výroba často v mnoha ohledech nastavuje nové standardy. Hledisko životního prostředí začleňujeme při rozhodování
do všech stupňů tvorby hodnot. Abychom v budoucnu hospodařili ještě úsporněji a způsobem šetřícím životní prostředí,
dodržujeme mezinárodní normy DIN EN ISO 14001 a DIN EN ISO 50001. Můžeme tak průkazně zkontrolovat náš vliv na životní
prostředí a energetickou účinnost - a neustále se zlepšovat. Daří se
nám to díky rozmanitým inovativním technologiím:
• v ýroba teplé vody pomocí obnovitelných zdrojů energie
• inteligentní ovládaní osvětlení
• rekuperace tepla v lakovnách a větracích zařízeních
• biologické čištění odpadních vod
• recirkulace spalin u kotlů
Výroba společnosti Wacker Neuson v Linci
Nejlépe promyšlené: proces lakování.
Lakování má velký podíl na spotřebě energie při
výrobě našich produktů. Proto jsme celý proces
udělali hospodárným a šetřícím životní prostředí: Při
lakování součástí optimalizujeme spotřebu energie díky
pískovacímu zařízení s regulací otáček, takže tryskací
prostředek lze používat úsporně a opakovaně. Větrací
systémy s efektivními rotačními výměníky tepla
významně přispívají k rekuperaci tepla: Tím se
z vypouštěného vzduchu získává velká část tepla
pro lakovací kabiny, takže požadované teploty
je dosaženo při nižší spotřebě energie.
Další plus: vysoce účinné infračervené sušení pro
rychlé a bezchybné vytvrzení součástí. Kromě
flexibilního nastavení intenzity sušení napájí naše
odvětrávací kabiny energie ze zbytkového tepla
sušicích zón. V době nečinnosti je spotřeba energie
eliminována na nulu. Tím zaručujeme optimální
spotřebu energie pro každou součást.
04
ECOlogy + ECOnomy = ECO
Našim cílem je poskytovat našim zákazníkům řešení, která jsou nejlepší jak z hlediska
hospodárnosti, tak i z hlediska šetrnosti k životnímu prostředí – a toto úsilí můžeme doložit
čísly a fakty. Produkty, které obě dvě tato kritéria splňují v obzvláště vysoké míře,
označujeme naší pečetí ECO, která platí jak pro ECOlogy (šetrnost k životnímu
prostředí), tak pro ECOnomy (hospodárnost).
ECOlogy + ECOnomy =
Udržitelnost bude čím dál tím víc důležitá.
Kdo chce být úspěšný i v budoucnu, musí si ze společenské odpovědnosti firmy udělat pevnou součást své firemní
kultury – o tom jsme přesvědčeni. Kritické zkoumání našich
procesů a transparentní informování slouží k rozpoznávání
možností na zlepšení a jejich transformaci do opatření. Mají
z toho přínos všechny zúčastněné strany. V popředí přitom stojí
profesionální řízení udržitelnosti s cílem udělat procesy ještě
efektivnějšími a zveřejňování informací souvisejících
s udržitelností.
»
I u našich zákazníků získají tato témata na významu. V čím dál
tím více zemích jsou podniky, které dbají na životní prostředí,
upřednostňovány při zadávání veřejných zakázek.
Že ochrana životního prostředí stojí v našem programu již
dlouho na nejvyšší úrovni, dokazují různé ověřené produkty
a řešení. ECO pečetí chce společnost Wacker Neuson
poukázat na produkty, které v oblasti hospodárnosti
a ochrany životního prostředí demonstrují, jak skvěle lze
oba požadavky zkombinovat, a jak velký užitek našim
zákazníkům přinášejí.
Novinkou je také kolový nakladač WL20e, který představuje
další krok k elektromobilitě. Kolový nakladač na baterie
od společnosti Wacker Neuson pracuje zcela bez emisí
a tiše. Kromě toho společnost Wacker Neuson vyvinula také
první akumulátorový pěch. Zejména při hutnění ve výkopech
je uživatel chráněn před vyšším zatížením emisemi – a firma
značně šetří provozní náklady.
ECO produkty jsou základem strategie udržitelnosti, která
vytváří společnosti Wacker Neuson předpoklady pro dlouhodobý úspěch.
«
Cem Peksaglam,
generální ředitel
Wacker Neuson SE
Jedním z velkých témat v debatě o snižování emisí jsou
alternativní technologie pohonu. Inovací v této oblasti je 803
dual power od společnosti Wacker Neuson. Toto pásové
rýpadlo s volitelným příslušenstvím dual power splňuje všechny
požadavky na kompaktní naftové rýpadlo, během několika málo
minut se však může přeměnit na zařízení pro bezemisní práce bez ztráty výkonu stroje nebo flexibility využití.
05
pro maximální rozsah činnosti.
Hodně toho zvládnou, pracují hospodárně a zároveň jsou šetrná k životnímu prostředí: Bezemisní řešení z dílny
Wacker Neuson Vám otevírají zcela nové možnosti. Tyto stroje a zařízení splňují veškeré emisní předpisy a nejpřísnější
kritéria veřejných zakázek, např. pro projekty v centrech měst nebo pro práce v interiéru.
Bezemisní řešení od
Wacker Neuson:
• první akumulátorové pěchy na světě
AS30e a AS50e
• pásový dumper DT10e
• kolový nakladač WL20e
• agregát HPU8 pro pásové rýpadlo
803 dual power
Kromě toho Vám poskytují zajímavé možnosti úspory, neboť provozní náklady jsou mnohem nižší než u palivových
modelů. Tuto perspektivní kategorii produktů naleznete v celém našem spektru nabídek.
Flexibilní přechod na bezemisní provoz.
Dvě možnosti pohonu: Naftový motor a elektrohydraulický pohon
Plug & Play: připraveno k použití v několika málo krocích
12m hadice pro maximální oblast činnosti
Profitujte z obrovského spektra použití.
Dlouhá životnost baterie - v průměru 8 hodin
3 silné elektromotory pro oba pásy a pracovní hydrauliku
Stabilní i v nakloněné poloze díky hluboko zabudovaným
akumulátorům
803
HPU8
Účinné hutnění bez výfukových plynů.
Až o 63 % nižší náklady na energii
Teplotně odolný akumulátor se zvýšenou
životností
Jediný pěch na světě s 0 % emisí
06
AS30e
AS50e
WL20e
DT10e
Přepravní práce kompletně na elektriku.
Doba chodu akumulátoru při plném
zatížení až 5 hodin
D
va výkonné elektromotory - jeden pro pohon pojezdu a druhý pro pracovní hydrauliku
Podstatně nižší náklady na údržbu díky
elektromotorům
07
Plné využití bez emisí:
akumulátorové pěchy AS30e a AS50e.
Kompaktně a výkonně v interiéru:
akumulátorový pásový dumper DT10e.
Akumulátorové pěchy Wacker Neuson jsou Vaším perfektním společníkem pro hutnění zcela bez emisí.
Bodují díky nízkým nákladům na provoz a energie, nulovým emisím, výrazně nižší úrovni hluku či nižším
vibracím, kterých bylo dosaženo díky novému pérování rukojeti. A výkon? Můžete se podívat!
Po celý pracovní den plný přepravní výkon - zcela bez emisí a téměř bez hluku:
Pásový dumper DT10e je ideálním řešením pro použití v centrech měst nebo v interiérech. Stroj navíc zaujme
kompaktními rozměry a schopností jízdy v terénu, díky které budete jistě postupovat dopředu na každém podkladu.
AS50e
AS30e
ECO výhody:
• práce v centrech měst, interiérech
a výkopech šetrná ke zdraví a
životnímu prostředí, 100% bez emisí
• o 55 % nižší provozní náklady než
u benzinových pěchů
• nízké vibrace díky inteligentně
odpruženému systému rukojeti
ECO výhody:
• práce zcela bez emisí
• dlouhá životnost baterie v průměru 8 hodin
• jednoduché nabití na každé
zásuvce 220 V
• 3 silné elektromotory pro oba
pásy a pracovní hydrauliku
• snížené servisní náklady díky
elektrickému pohonu
Důležité pro práci
v interiéru: DT10e se vejde
do každých standardních dveří.
Provozní náklady:
Srovnání modelů DT10 a DT10e (na 1 000 h)
EUR
3 000
»Spolupracujeme s ‚preferred suppliers‘, tedy
s dodavateli, kteří dokáží splnit naše přísná kritéria. Kromě
dodacích lhůt, dostupnosti produktu, dodávek náhradních
dílů a možností školení je zásadním aspektem ve
firmě také ukotvení tématu udržitelnosti.«
Marcel van Kesteren, generální ředitel holandské půjčovny Workx
– 65 % nákladů
na údržbu filtrů
2 500
2 000
– 60 % nákladů
na údržbu - práce
1 500
racovní náklady
P
na servis
1 000
Spotřeba energie
500
*p
ouze filtry – bez olejů,
ochrany proti zamrznutí
atd.
– 75 % nákladů na energie
0
DT10
08
potřeba materiálu
S
na servis*
DT10e
09
Dva pohony, naprostá flexibilita:
řešení dual power pro pásové rýpadlo Wacker Neuson.
Pracovat jednoduše bez emisí: kolový nakladač
Wacker Neuson WL20e s elektropohonem.
Wacker Neuson dual power je inovativní koncept pro flexibilní výměnu pracoviště mezi interiérem a exteriérem:
Pro efektivní práci v uzavřených prostorách připojte jednoduše na spodní část rýpadla 803 dual power Wacker Neuson
elektrohydraulický agregát HPU8 - a pracujte zcela bez emisí. Pracovní výkon Vašeho rýpadla se díky silnému elektromotoru
nezmění. A také v bezemisním provozu rýpadlo disponuje maximálním rozsahem pohybu.
Nulové emise bez kompromisů ve výkonu - s akumulátorovým kolovým nakladačem WL20e je to možné.
Veškeré práce pro Vás zvládá zcela na elektřinu, přičemž Vám zůstanou výhody klasického kolového nakladače:
Všechna přídavná zařízení lze použít v plném rozsahu a osvědčená provozní filozofie se nemění.
Aktivně tak přispíváte ke snižování emisí CO2, hluku a prachových částic –
a zároveň těžíte z nízkých nákladů na provoz a údržbu.
WL20e
ECO výhody:
• 100 % práce bez emisí
• dvě možnosti pohonu: Naftový motor a elektrohydraulický pohon
• Plug & Play: připraveno k použití v několika málo krocích
• neměnný výkon s oběma pohony – i při provozu s
bouracím kladivem
• stejná provozní hmotnost a 360° rozsah pohybu
• jednoduchá a levná přeprava
803
ECO výhody:
• práce 100% bez emisí až po dobu 5 hodin
• v ýkonové parametry, schopnost jízdy
v terénu a pohodlí pro obsluhu odpovídají
konvenčnímu kolovému nakladači
• snížená úroveň hluku
• úspora provozních nákladů až 41 %*
• možnosti úspory při údržbě a servisu
0 %
EMISE
HPU8
Ideální pro práce v interiéru,
například v podzemních garážích.
Provozní náklady* pro WL20e:
Jistota pohybu o rozsahu 360°.
O 20 % vyšší investiční náklady se při průměrné životnosti
Betriebskosten
stroje amortizují přibližně po 2 800
provozních über
hodinách.
Maschinenlebensdauer
EUR
Provozní náklady* za
dobu životnosti stroje
10 m
Poloměr pohybu
360°
– 41 %
WL20e
WL20
Rozsah pohybu
10
*Z
ohledněny jsou náklady na energie, servis a výměnu baterie u nakladače
WL20e po asi 1 200 nabíjecích cyklech.
11
V síle nepřekonatelná:
vibrační deska DPU130r.
Zůstat produktivní za každé venkovní teploty:
hydronická topidla pro povrchy a místnosti.
Kompaktní, flexibilní, pohyblivá: Se svými 1 200 kilogramy je vibrační deska DPU130r na dálkové ovládání skutečně lehká váha – a
přesto při hutnění dosahuje výkonu 7tunového válce. Díky konceptu děleného podvozku je DPU130r přesně ovladatelná pro snadné
manévrování. Obsluha je díky infračervenému dálkovému ovládání vystavena výrazně nižšímu zatížení vibracemi, prachem a hlukem.
S hydronickými topidly pro místnosti a povrchy patří pracovní přestávky kvůli mrazu a chladu minulosti: Vysoce efektivní koloběh
horké vody při použití topných hadic a výměníků tepla vytváří ideální pracovní podmínky za každé teploty. Tím je zajištěna jistota
při plánování - a zvyšuje se produktivita pracovníků díky optimálnímu pracovnímu klimatu. K tomu nelze opomenout vysokou
energetickou efektivitu produktů.
DPU130r
HSH380
HP252
ECO výhody:
srovnání provozních nákladů se 7t válcem.
DPU130r
7T VÁLEC
Spotřeba paliva
4 l/h
9,4 l/h1
Přepravní hmotnost
1,2 t
7t
Průměrné náklady na
přepravu2
600 €/rok
3600 €/rok
Mzdové náklady
obsluha / řidič válce
13 500 €
18 500 €
3
1
průměrná spotřeba standardního 7tunového válce
2
růměrné přepravní náklady při 12 přepravách za rok;
p
přeprava DPU130r jednoduchým přepravním vozidlem,
přeprava válce na podvalu
3
v ýpočet mzdových nákladů na základě hodinové mzdy
běžné v Německu počítaný při používání stroje po dobu 5 let
Hutnicí výkon za hodinu*
DPU130r
Válec 5 t
Válec 7 t
120 %
ECO výhody:
• nízké provozní náklady díky tepelné účinnosti
• v ýznamné snížení emisí CO2 až o 95 %
• úspory energie od 50 % do 95%
• úspory na mzdových nákladech a materiálu více než 40 %
100 %
80 %
60 %
40 %
30 %
0 %
132 m3
100 m3
145 m3
* v závislosti na podkladu a vlivech okolí
Porovnání účinnosti způsobů rozmrazování
Ohřívaný kryt:
Plošné topidlo Wacker Neuson:
»Vibrační deska DPU130r má hmotnost pouhých 1,2 tuny
a odstředivou sílu 130 kN. Díky tomu je to zdaleka nejsilnější
vibrační deska na trhu, neboť její hutnicí výkon překonává
7tunové válce. Současně je mnohem úspornější a byla proto
oceněna pečetí ECO společnosti Wacker Neuson.«
Oliver Kolmar, produktový manažer pro hutnicí techniku,
Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG
12
Izolační rohože a parotěsná fólie
5 %
T E PE L
NÁ
ÚČINN
OST
9 4 %
T E PE L
NÁ
ÚČINN
OST
Nafta
Topidlo
Teplá
Horká
Teplá
Zmrazená
Půda
• Doba tání: 1,5 dne
• Izolace s izolačními rohožemi Wacker Neuson
• Čas potřebný pro sestavení a rozebrání: 7 hodin
• Spotřeba nafty: 234 litrů
Zmrazená
Půda
• Doba tání: 10 dní
• Izolace pomocí krytu
• Čas potřebný pro sestavení a rozebrání: 10 hodin
• Spotřeba nafty: 5 174 litrů (4 naftové přímotopy každý o tepelném výkonu 70 kW)
13
Mistr v nízkých emisích: dvoutaktní motor
WM 80 pro pěchy a benzinová kladiva.
Hospodární výkonní pomocníci:
elektrická kladiva EH75 a EH100.
Optimální ochrana obsluhy, velmi šetrný k životnímu prostředí: Námi speciálně vyvinutý dvoutaktní motor WM 80 má díky
katalyzátoru výrazně nižší veškeré hodnoty emisí, než jaké jsou definované v současnosti a do budoucna. Dvoutaktní pěch
a benzinové kladivo Wacker Neuson jsou vybaveny motorem WM 80.
Ta pravá alternativa k vzduchovým kladivům ve srovnatelné váhové třídě: Elektrická kladiva EH75 a EH100 bez problémů zastanou
30, popř. 40 kilogramová pneumatická sbíjecí kladiva – a to s velkými výhodami: Ve srovnání s klasickými pneumatickými sbíjecími
kladivy získáte při použití elektrických kladiv výrazné úspory a značně nižší hmotnost.
EH100
ECO výhody:
• nízkoemisní
• v ýkonný
• v ysoce kvalitní a odolné části motoru
• nízká hmotnost
BS50-2i
jeden z
8 modelů
pěchů s
EH75
motorem WM 80
ECO výhody:
• úspora až 1,2 t CO2
• úspora až 5500 € na pohonných hmotách
• a ž o 50 % nižší investiční náklady
Jako jediný výrobce na světě
Vám nabízíme nízkoemisní pěch
s dvoutaktním motorem.
* Předpoklady pro výpočet: Doba provozu zařízení = 5 let po
asi 100 hodinách. Srovnávaly se hodnoty měření EH100
Wacker Neuson s elektrocentrálou GV7000 a standardního
pneumatického sbíjecího kladiva váhové třídy 40 kg s kompresorem.
BH65
jeden ze 3 modelů benzinových
kladiv s motorem WM 80
Získejte vysokou energii jednotlivého
příklepu při nízkých emisích: Také
benzinové kladivo pracuje s motorem
WM 80, který byl speciálně vyvinut
na příklepový mechanismus kladiva.
Nižší než všechny limity.
Přesvědčivé při srovnání nákladů.
Povolené maximální hodnoty
dvoutaktních motorů
0
WM 80
Dvoutaktní motor
v pěchu Wacker Neuson
WM 80
Dvoutaktní motor
v benzinovém kladivu
Wacker Neuson
100 200 300 400 500 600 700
Kumulované emise
v g/kWh
EUR
30 000
25 000
20 000
Náklady na přepravu
15 000
Náklady na energie
Náklady na údržbu
10 000
Náklady na opravy
Pořizovací
náklady
5 000
HC + NOX
14
CO
Emise v souladu
se směrnicí EU 2011/88/ES
Vyšší hospodárnost.
0
Pneumatické
sbíjecí kladivo
EH100
EH75
€ €
€ € € €
EH75 / EH100 s generátorem
Pneumatické sbíjecí kladivo s kompresorem
15
Nezvyklé nápady, efektivní řešení:
vertikální hloubící systém VDS pro kompaktní rýpadla.
Efektivní práce při maximální bezpečnosti: asistenční systém
řidiče Vertical Lift System (VLS) pro teleskopické nakladače.
Díky vertikálnímu hloubícímu systému (VDS) Wacker Neuson se dostanete vždy do té nejlepší pracovní pozice. Plynulé
naklopení horní části stroje až o 15 stupňů okamžitě kompenzuje stoupání až 27 procent: Zkrátíte tak dobu hloubení, zvýšíte
produktivitu, komfort a efektivitu - a ušetříte až 25 procent materiálu, paliva a emisí!
Optimální práce s maximální bezpečností – díky systému Vertical Lift System (VLS) tento úkol zvládnete hravě. Rovnoměrné
a plynulé spouštění teleskopického ramene a poloautomatický teleskopický pohyb Vám zajistí plynulé pracovní procesy.
Kromě toho získáte maximální stabilitu Vašeho stroje při téměř vertikálním
zvedání a spouštění, které v práci optimálně podpoří i
méně zkušené řidiče.
TH412
ECO výhody:
• úspora až 25 m3 při hloubení s VDS
• úspora až 25 m3 při zasypávání s VDS
• úspora až 25 % materiálu při zasypávání s VDS
• úspora času snižuje mzdové náklady, náklady
na pohonné hmoty a emise
1
jeden z
10 modelů
teleskopických
nakladačů s VLS
spory na 100 m výkopu – standardní příkop (podle rakouské normy 1610)
Ú
V 1,25 m, Š 0,6 m, D 100 m. Při sklonu svahu 15°.
ECO výhody:
• efektivnější a bezpečnější práce
• větší stabilita
• bez přerušení pracovního cyklu
ET20
jeden ze 7 modelů
rýpadel s VDS
15˚
Snížení množství vyhloubeného materiálu
Srovnání spouštěcích mechanismů.
díky svislému hloubení s VDS.
s VDS
b ez
Běžné systémy (bez VLS)
Při pouhém spuštění se stroj může
dostat na hranici překlopení.
1
V DS
15°
Asistenční systém řidiče VLS
Téměř vertikální pohyb. Téměř žádné
přemístění zátěžového momentu
v podélném směru stroje.
2
bez VLS
A1
Potřebné
vyhloubení:
(A1 + A2) x délka
(0,75 + 0,25) x 100
16
= 100 m3
Potřebné vyhloubení:
A1 x délka
0,75 x 100
= 75 m3
s VLS
Ovládání
Reakce nakládacího zařízení
A1 + A2
Potřebné vyhloubení
Hloubení bez VDS
17
Mimořádné ve výkonu, úsporné ve spotřebě:
rýpadla třídy 6 až 10 tun.
Až o
2 0 %*
Výrazné zvýšení produktivity a značné snížení spotřeby paliva se nevylučuje. Dokazují to rýpadla ET65, ET90, EW65 a EW100 třídy
6 až 10 tun. Tyto modely patří při vhloubení a trhání k nejlepším ve své třídě - výkopové práce jsou tak dokončeny ještě rychleji.
Současně mají rýpadla extrémně nízkou spotřebu paliva. Přesvědčí Vás tak jak ekologicky, tak i ekonomicky.
MENŠ
Í
S P OT Ř
EBA!
EW65
ET90
ET65
EZ80
EW100
* V porovnání s předchozím modelem
Šetrný k životnímu prostředí a hospodárný:
asi o 20 % nižší spotřeba paliva
díky nejmodernější technologii motoru
a pokrokovému hydraulickému systému.
Za kratší čas
vyhloubit více:
Vaše výhody v číslech
jedinečná kinematika pro
až o 20 % větší trhací sílu.
Až
– 20 %
+ 30 %
spotřeba*
Svislá
hloubka:
+ 5 %
18
Až
Úhel natočení celkem: 200°
produktivita*
ECO výhody:
• a ž o 30 % vyšší produktivita
• a ž o 20 % nižší spotřeba paliva
• moderní systém jog dial v kabině známý z automobilové oblasti
• všech pět modelů k dostání také s děleným ramenem
a prodlouženou násadou lžíce
* V porovnání s předchozím modelem
19
www.wackerneuson.com/eco
*WN.EMEA.10055.V04.CZ*
WN.EMEA.10055.V04.CZ
4/2016 CZ

Podobné dokumenty

Stáhnout - JHMD, a.s.

Stáhnout - JHMD, a.s. systém doplňte vždy jen stejným druhem chladicí kapaliny, jako byla původní náplň. Míchání různých značek kapalin, nebo doplnění obyčejnou vodou se nedoporučuje. Životnost nízkotuhnoucí směsi Fride...

Více

nájemní podmínky

nájemní podmínky svěřit obsluhu věci,u které je třeba zvláštního povolení,přezkoušení či osvědčení pouze osobám způsobilým, zaškoleným a oprávněným, provádět na vlastní náklady běžnou údržbu,jakož i mazání dle dopo...

Více

Nabídka pronájmu

Nabídka pronájmu Potřebujete převézt břemena, provést překládku nebo něco osadit? Díky různým přídavným zařízením je tento kolový nakladač skutečným všeumělem, který zvládá vše: od projektů v oblastech zahradnictví...

Více

Vibrační desky - Wacker Neuson

Vibrační desky - Wacker Neuson DPU130r je nejvýkonnější vibrační deska na trhu a překoná všechna očekávání: díky ní dosáhnete hutnicího výkonu 7tunového válce. A díky dálkovému ovládání můžete s deskou DPU130r hutnit i na místec...

Více

Kolové nakladače

Kolové nakladače dlouhé hodiny. Prostorné kabiny jsou tak například skvěle odpruženy proti vibracím. V závislosti na modelu jsou k dispozici ještě další inteligentní funkce, jako např. joystick, pomocí kterého má ř...

Více

TV Studio Broadcast Sestava pro broadcastovou HD TV studiovou

TV Studio Broadcast Sestava pro broadcastovou HD TV studiovou K dispozici jsou aktivní poslechové monitory Presonus Eris E5 a profesionální sluchátka. Sestava je také vybavena světelnou technikou a klíčovacím pozadím. K dispozici je 6ks LED panelových světel ...

Více

Pozemní stavitelství

Pozemní stavitelství Vyhloubit, naložit, přepravit – řešení pro každý úkol.

Více