zde - CBCB

Transkript

zde - CBCB
TISKOVÁ ZPRÁVA
Úvěrové registry mají 50 členů
Air Bank vstoupila do bankovního registru
Praha 27. února 2012 – Bankovní registr klientských informací dnes oznámil, že jeho novým
členem se stala společnost Air Bank, která je tak již padesátým členem úvěrových registrů. Ty
zprostředkují svým členům informace o více než 5,4 miliónech klientů bankovních a finančních
institucí. U těchto klientů je registrováno 17 miliónů úvěrových kontraktů. Data z úvěrových
registrů přispívají ke kvalifikovanému, profesionálnímu a zodpovědnému rozhodování členů
Bankovního a Nebankovního registru klientských informací.
„Trvalý růst počtu členů registrů ukazuje, že finanční společnosti uplatňují profesionální přístup
k úvěrování svých klientů. Zároveň to je dokladem skutečnosti, že plní významnou roli i v oblasti
zodpovědného zadlužování občanů. Oceňujeme, že každá významná banka, která chce zodpovědně
působit na našem trhu, vstupuje do našeho registru. Air Bank vítáme mezi svými členy,“ řekla Zuzana
Pečená, výkonná ředitelka společnosti CBCB – Czech Banking Credit Bureau, která provozuje
Bankovní registr klientských informací.
Během loňského roku přistoupily do registrů významné bankovní a finanční instituce, a to PROFI
CREDIT, ZUNO Bank a Evropsko-ruská banka, AXA Banka Europe a Equa banka. Vstupem
společnosti Air Bank do úvěrových registrů se počet jejích členů rozrostl na 50. Jak Bankovní, tak
Nebankovní registr klientských informací má v současné době po 25 členech. Členy Nebankovního
registru jsou nejvýznamnější splátkové společnosti a společnosti působící v oblasti leasingu.
„Vstup do Bankovního registru klientských informací považujeme u odpovědné banky za
samozřejmost. Bankovní registr klientských informací je pro nás jeden z nástrojů, který nám umožní
efektivně řídit úvěrové riziko. I díky tomuto registru lépe posoudíme schopnost klienta splácet úvěr
a budeme mu tak moci nabídnout lepší a férovější podmínky, než na které byl dosud na českém trhu
zvyklý,“ řekl Luboš Berkovec, ředitel divize Řízení rizik a IT, Air Bank.
Členství v registrech přináší benefity nejen bankovním a finančním institucím, ale je rovněž signálem
pro potenciální žadatele o úvěr, že daná společnost dokáže prověřit jejich schopnost dostát svým
závazkům, a tím je ochránit před eventuálními negativními situacemi souvisejícími s neplněním svých
finančních závazků. Nespornou výhodou úvěrových registrů je i komplexnost dat, a to jak negativních,
tak i pozitivních. Například celkový objem závazků klienta vůči bankám a finančním institucím je
důležitý parametr profesionálního rozhodování. Poskytnutím každého dalšího úvěru nebo jiné finanční
služby totiž může u klientů vést k nebezpečnému předlužení, které často vede k neschopnosti splácet
v budoucnu své závazky.
Poznámky pro editory:
Profil společnosti CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a. s.
Společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a. s., provozuje Bankovní registr. Jejími akcionáři je pět zakladatelských
bank (Česká spořitelna, a. s., Československá obchodní banka, a. s., GE Money Bank, a. s., UniCredit Bank Czech Republic, a.
s. a Komerční banka, a.s.). Jeho prostřednictvím si české banky vyměňují informace o bonitě a důvěryhodnosti svých klientů.
CBCB byla založena 13. září 2000.
Další informace na www.cbcb.cz
Aktuální uživatelé Bankovního registru:
Další informace poskytnou:
Jakub Hynek, Madison PA, tel: 251 091 270, mob: 606 246 215, e-mail: [email protected]
Petra Havránková, Madison PA, tel: 251 091 281, mob: 775 854 370, e-mail: [email protected]
Air Bank a. s., AXA Bank Europe, organizační složka, BRE Bank S.A. Citibank Europe plc, organizační složka, Česká
spořitelna, a.s., Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Equa bank a. s., Evropskoruská banka, a.s.; GE Money Bank, a.s.; Hypoteční banka, a.s, Komerční banka, a.s.; LBBW Bank CZ a.s.; Modrá pyramida
stavební spořitelna, a.s.; Oberbank AG pobočka Česká republika; Raiffeisen stavební spořitelna a.s.; Raiffeisenbank a.s.;
Raiffeisenbank im Stiftland eG pobočka Cheb, odštěpný závod; Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.; UniCredit Bank
Czech Republic, a.s.; Volksbank CZ, a.s.; Waldviertler Sparkasse von 1842 AG; Wüstenrot hypoteční banka, a.s.; Wüstenrotstavební spořitelna a.s. a ZUNO BANK AG, organizační složka.
Profil sdružení LLCB, z.s.p.o.
Zájmové sdružení právnických osob LLCB (Leasing & Loan Credit Bureau) bylo založeno 8. října 2004 za účelem zajištění
a zprostředkování vzájemného informování věřitelských subjektů o údajích vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební
morálce jejich klientů – fyzických a právnických osob. LLCB shromažďuje od věřitelských subjektů údaje o jejich klientech,
zajišťuje jejich zpracování a provozuje tak Nebankovní registr.
Další informace na www.llcb.cz
Aktuální uživatelé Nebankovního registru:
UniCredit Leasing CZ, a.s., RCI Financial Services, s.r.o., Santander Consumer Finance a.s., ČSOB Leasing, a.s., GE Money
Auto, s.r.o., GE Money Bank, a.s., s Autoleasing, a.s., ŠkoFIN s.r.o., D.S. Leasing, a.s., FlexiLease, s.r.o., Credium, a.s., Toyota
Financial Services Czech s.r.o., UNILEASING a.s., S MORAVA Leasing, a.s., PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.,
AGRO LEASING J. Hradec s.r.o., IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o., Raiffeisen – Leasing, s.r.o., Factoring České spořitelny,
a.s., SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., COFIDIS s.r.o., Home Credit a.s., CETELEM ČR, a.s., ESSOX s.r.o.,
PROFI CREDIT, a.s.
Profil společnosti CCB – Czech Credit Bureau, a. s.
Společnost CCB – Czech Credit Bureau je organizátorem největších českých úvěrových registrů, Bankovního a Nebankovního.
Jejich prostřednictvím si zejména banky, spořitelny a leasingové a splátkové společnosti ověřují schopnost svých klientů splácet
budoucí závazky. Oběma registrům CCB zajišťuje i technický servis.
Vedle toho poskytuje CCB i řadu dalších služeb, a to jak finančnímu sektoru, tak i například podnikatelům nebo veřejné správě.
Jde například o nástroje pro řízení úvěrových rizik, řešení proti podvodům, nástroje pro hodnocení ekonomické situace
společností, podnikatelů, municipalit či bytových družstev nebo poskytování ekonomických a personálních informací o firmách
prostřednictvím portálu CRIBIS.
CCB byla založena v roce 2000. Od roku 2005 je jejím jediným akcionářem mezinárodní skupina CRIF, která byla založena
v roce 1988 v italské Bologni a dnes je čtvrtým největším provozovatelem úvěrových registrů a systémů pro podporu úvěrového
rozhodování na světě. Na Slovensku CCB působí prostřednictvím své sesterské společnosti SCB – Slovak Credit Bureau.
Webové odkazy: www.creditbbureau.cz, www.crif.com
Další informace poskytnou:
Jakub Hynek, Madison PA, tel: 251 091 270, mob: 606 246 215, e-mail: [email protected]
Petra Havránková, Madison PA, tel: 251 091 281, mob: 775 854 370, e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

Stále více Čechů si bere půjčky, zejména na bydlení

Stále více Čechů si bere půjčky, zejména na bydlení Společnost CRIF – Czech Credit Bureau je organizátorem největších českých úvěrových registrů, Bankovního a Nebankovního. Jejich prostřednictvím si zejména banky, stavební spořitelny a leasingové a ...

Více

Nebankovní úvěrový registr má již 28 členů

Nebankovní úvěrový registr má již 28 členů Barbora Sedláková, Madison PA, tel: 251 091 282, mob: 775 854 371, e-mail: [email protected]

Více

zde - CBCB

zde - CBCB spořitelny, a.s.; UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.; Waldviertler Sparkasse Bank AG; Wüstenrot hypoteční banka, a.s.; Wüstenrot-stavební spořitelna a.s. a ZUNO BANK AG, organizační s...

Více

Stále vyšší zájem lidí o úvěry - CNCB :: Czech Non

Stále vyšší zájem lidí o úvěry - CNCB :: Czech Non objemu ohrožených dlouhodobých i krátkodobých úvěrů stoupá již v několika posledních sledovaných obdobích. Doporučuji každému žadateli o půjčku, aby si předem prověřil ve vlastní úvěrové zprávě, kt...

Více