PM 1203M_prospekt

Transkript

PM 1203M_prospekt
U Nových vil 18, 100 00 Praha 10, CZ
EMPOS® spol. s r.o.
Osobní programovatelný dozimetr
PM 1203 M
Programovatelný dozimetr PM 1203 M je určen k:
• kontinuálnímu měření příkonu dávkového ekvivalentu gama záření H(10)
• měření dávkového ekvivalentu gama záření H(10)
• měření doby celkové akumulace H(10)
• uchovávání naměřených hodnot v paměti a přenosu těchto dat do počítače
• signalizaci času (v hodinách, minutách a vteřinách) a data (den, měsíc a rok) na digitálním displeji
z tekutých krystalů.
Programovatelný dozimetr PM 1203 M mohou používat různí specialisté (personál jaderných zařízení,
radiologických a izotopových laboratoří, pracovníci záchranných služeb, civilní obrany, hasičských
sborů, policie, celních a hraničních úřadů) stejně jako další uživatelé měřící příkon dávkového
ekvivalentu a dávkový ekvivalent gama záření.
Předností zařízení je nepřetržitý režim měření příkonu dávkového ekvivalentu a dávkového ekvivalentu
včetně doby celkové akumulace.
PM 1203 M je moderní, malý a lehký kapesní dozimetr řízený mikroprocesorem. Na displeji jsou
zobrazované všechny měřené i volené a nastavované údaje pomocí dvou tlačítek, které mají
několikanásobnou funkci. Tato funkce spočívá v krátkém, dlouhém nebo opakovaném
stisku daného tlačítka. V případě prodlevy stisku následujícího tlačítka delší 5s se
přístroj přepne do režimu nepřetržitého měření.
Popis funkcí tlačítek a ovládání je součástí přiloženého návodu s odvolávkami na
obrázky v něm použité.
Volitelné příslušenství:
•
•
Čtečka dozimetru PM 1203 M
Počítačový program pro osobní monitoring pracovníků PM 1203-E vyvinutý
firmou EMPOS® spol. s r.o.
Programovatelný dozimetr PM 1203 M je vybaven infračerveným komunikačním
portem, kterým vysílá uložená data přes čtečku dozimetru do PC pomocí sériového
rozhraní RS 232.
Dozimetr PM 1203 M má typovou zkoušku
Ukázka vzhledu Programu pro osobní monitoring pracovníků PM1203-E
Tel.: +420 241 742 090, 084 Fax: +420 241 742 088
e-mail: [email protected] www.empos.cz
U Nových vil 18, 100 00 Praha 10, CZ
EMPOS® spol. s r.o.
Technické údaje:
Rozsah měření příkonu dávkového ekvivalentu H(10)
Nastavení prahů měření příkonu dávkového
ekvivalentu HT
Maximální povolená chyba měření příkonu
dávkového ekvivalentu H(10) :
Rozsah měření ekvivalentní dávky H(10):
Rozsah nastavení prahů měření ekvivalentní dávky
H(10):
Maximální povolená relativní chyba měření H(10):
Konstantní odchylka:
Rozsah měření času celkové akumulace dávky:
Maximální povolené chyby měření:
Při odchylce teploty od normální směrem nahoru nebo
dolů:
Při mezních hodnotách napětí:
Při změně vlhkosti od normální směrem nahoru nebo
dolů:
Energetický rozsah
Energetické závislost základní energie 0.662 MeV
(137Cs) v rozsahu: 0.06 – 0.662 MeV
0.662 – 1.5 MeV
Měření příkonu dávkového ekvivalentu
Odezva, je-li hodnota příkonu dávkového ekvivalentu
zvýšena více než desetkrát:
Nestabilita měření v průběhu 24 hodin:
Přesnost elektronických hodin za normálních
podmínek:
Napájení:
Signalizace vybití baterie:
Životnost baterií - za normálních podmínek a nejsou-li
zvukové signály aktivovány déle než 2 min / 24 hodin:
Komunikace s PC pomocí infračerveného rozhraní:
0.1 – 2000 µSv/hod
0,1 – 1999.99 µSv/hod, v krocích po
0.01µSv/hod
± (15 + 1,5/ H(10) + 0,0025 H(10)) %,
kde H(10) − je hodnota příkonu dávkového
ekvivalentu, µSv/hod;
0.01 - 9999 mSv
0.01 – 9999.999 mSv, v krocích po 0.001 mSv
± 20 %
10 %
1 – 9999 hod, v krocích po 1 hod
± 15 %
± 10 %
± 10 %
0.06 - 1.5 MeV
± 25 %
± 15 %
< 36 s
< 10 s
±5%
± 1 sec / 24 hod
3 V (dvě baterie typu V357)
indikace částečného nebo kritického vybití
baterie
6 měsíců
s dodávanou čtečkou a programem pro osobní
monitoring pracovníků
Pracovní podmínky:
Teplotní rozsah:
od –15 do +60 °C s indikací na displeji, od –40
do –15 °C bez indikace, měřená data jsou
uchovávána v energeticky nezávislé paměti
Relativní vlhkost:
Tlak:
Rozměry:
Hmotnost:
Spolehlivost:
Průměrná doba používání:
Průměrná životnost :
až 80% při + 35 °C
84 − 106.7 kPa
125 x 42 x 24 mm
0.09 kg
Tel.: +420 241 742 090, 084 Fax: +420 241 742 088
> 10 000 hod
> 6 let
e-mail: [email protected] www.empos.cz

Podobné dokumenty

programovatelný dozimetr pm 1203m uživatelská příručka

programovatelný dozimetr pm 1203m uživatelská příručka Pro přenos dat z dozimetru do počítače je nezbytné umístit PM 1203 M do dodávané čtečky s infračerveným datovým portem propojeným s počítačem a zvolit režim přenosu dat stiskem příslušných tlačítek...

Více

Monitor kontaminace AB 100B / AB 100A

Monitor kontaminace AB 100B / AB 100A Standardně AB 100 B Utěsněný Xe detektor LB 6357 pro měření beta - gama, plocha okénka 120 mm x 190 mm, zabudovaný do základní desky krytu, fóliové okénko o hustotě 5mg/cm2 . Volitelné AB 100 A Vym...

Více

Měřič uzemnění a izolačních odporů

Měřič uzemnění a izolačních odporů Měřicí přístroj, testovací kabel 2x1,5 m, krokosvorka, testovací hroty (červený, černý), kabel RS 232, software Earthlink, brašna, návod Totéž co MI 2088, navíc měřicí sada na zemní odpory 20 m S 2...

Více

VF, a.s. Černá Hora Služba osobní dozimetrie VF a její začlenění do

VF, a.s. Černá Hora Služba osobní dozimetrie VF a její začlenění do Detektor OSL InLight je možno kdykoliv vyhodnotit na libovolném readeru v kterékoliv laboratoři sítě Landauer. www.vf.eu

Více

Radiační zátěž při CT fluoroskopii a co s tím dělat?

Radiační zátěž při CT fluoroskopii a co s tím dělat? interventional procedures using CT fluoroscopy guidance. AJR Am J Roentgenol 1999; 173:637644 Kato R, Katada K, Anno H, Suzuki S, Ida Y, Koga S. Radiation dosimetry at CT fluoroscopy: physician’s h...

Více

Obj. č.: 12 08 18

Obj. č.: 12 08 18 s měřením radioaktivity a okamžitě získáte naměřenou hodnotu. • Vyzkoušená preciznost: Každý z měřících přístrojů „GAMMA-SCOUT®“ byl podroben rozsáhlým a dlouhodobým zkouškám v „Institutu ochrany p...

Více

Služba osobní dozimetrie VF, a.s.

Služba osobní dozimetrie VF, a.s. hodnoty Hp(10), Hp(0,07) a Hp(0,3) Doba měření jednoho dozimetru (včetně umístění do měřící polohy) je cca 20 sekund, vlastní stimulace je v řádu jednotek milisekund! www.vf.eu

Více