Koblenz 2011

Transkript

Koblenz 2011
2013
Václav Bilický
Jak se zneškodňuje jedna z největších leteckých pum
anglického RAF
Jak se zneškodňuje jedna z největších leteckých pum anglického RAF
4000 liber vysokokapacitní puma byla první z velkých trhavých
pum, která byla navržena. V září 1940 oznámilo RAF své
požadavky na novou leteckou pumu o hmotnosti 4.000 liber. Do
května 1941 bylo několik HC 4000 liberních pum
použito
Bomber Commandem a v srpnu 1941 bylo 226 bomb svrženo bez
prokázaných poruch. Bomby byly oficiálně zavedeny do provozu v
lednu 1942 jako Mark I. O něco později byl vytvořen vzor typu
Mk II. s podstatnými změnami ve výrobě, který měl tři hlavové úderníkové mechanismy N°
27,42 nebo 44 namísto jednoho. Také Američané začali s výrobou 4000 liberních pum
podobné konstrukce známé jako Mk V a VI. Oficiální název pumy byl 4000 liber High
Capacity "Cookie". Obvyklá hmotnost se pohybovala kolem 3930 lb což je 1786,36 kg
s hmotnostním poměrem trhaviny Amatol 50/50 nebo 60/40, RDX / TNT 60/40, Minol 2, 2
Torpex 76%. Puma o průměru 762 mm měla délku 2082 mm, tloušťka stěny pumy 7,8 mm.
Proto, že jsem se zabýval leteckými pumami Německa, Anglie, SSSR a USA, které byly
svrženy na naše území, tak jsem se nikdy nemusel zaobírat "Cookie". Proč jsem porušil
zásadu? Na naše území nikdy nebyla tato puma svržena natož nalezena jako selhaná. Nebudu
se zabývat pumou, snad jen okrajově. Chtěl bych těm, kteří jej neznají, představit svého
přítele pyrotechnika Horsta Lenze, vedoucího KMRD (Kampfmittelräumdienst) v Koblenci
(Německo Porýní - Falc). Horst je velmi skromná osobnost mezi německými pyrotechniky a
asi nebude příliš rád, že jej budu prezentovat v Čechách, kam ostatně velmi rád jezdí. Velký
pyrotechnik si ve svém životě zaslouží zneškodnit i velkou leteckou pumu. Jeho řeka Rýn mu
ji po období velkého sucha vydala 4. prosince 2011. Pokles hladiny odkryl v té době několik
leteckých pum pocházejících z náletu na město Koblenc a mezi nimi také „Cookie“ Téměř 1,8
tun těžká puma vyděsila město a jeho vedení natolik, že bylo evakuováno 45000 obyvatel.
Téměř každý druhý musel opustit svůj byt, byla to největší evakuace v historii města
Koblenz - Pfaff. Bezpečnostní okruh byl stanoven starostou Joachimem Hofmannem
Göttigem na 1,8 km na doporučení odborníků. Je pravdou, že Britskou bombu typu "HC
4000 II." Horst Lenz dobře zná. Od roku 1984 jich několik zneškodnil, stejně jako mnoho
jiných. Na otázku kolik jich bylo, říká: “Já nevím, já je nepočítám, ale čistě o rutině nelze
hovořit, protože bomba není tatáž bomba. Přesto, že sériově vyrobené bomby stejného typu
jsou stále srovnatelné. Změnou prostředí, ve kterém se utábořili, jsou velmi rozdílné. A pak tu
jsou lidé“. Horst není mladík, je to 58 letý profesionál. A ke své 1,8 tunové téměř 70 leté
odpůrkyni se chová s úctou. Na rozdíl od jiných pum, musel zdolat hned tři úderníkové
mechanismy a vyjmout tři detonátory.
Z nepublikovaných fotografií z místa zneškodňování pumy jsem se pokusil vytvořit fotoseriál,
kterým bych chtěl práci Horsta Lenze představit.
2
Hele, stará, ty červi za to nestojí. Chceš lítat bez křídel.
Horst si rád zazpívá velmi dobrou ruštinou píseň „Na pole tanky krasataly. Saldaty šli…“
Optimismus mu nikdy nechybí, i když jde do těžké práce.
3
To se musí očistit.
Na tuto práci si Horst nikoho nezjednává.
4
Čistota pracoviště je půl zdraví a tak ke zdraví pomůže ocelový kartáč. Očistit od nánosu
celou hlavu pumy není jednoduché. Nárazníkové mechanismy se musí před odšroubováním
blýskat.
5
Na pravý zapalovač je našroubován klíč pro odstupné šroubování, těch pár metrů, kdy se musí
přes různé kladky vedené lano dostatečně táhnout, aby se závit uvolnil, je jen „bezpečná
vzdálenost“ aby v případě výbuchu zůstalo tělo pyrotechnika jakžtakž pohromadě.
Úsilí je značné a napětí je znát i na výrazech obličejů. Povedlo se.
6
Z odšroubovače se musí vymanit úderníkový mechanismus.
Tak tady je ten první N°42 z roku 1941, právě oslavil 70 narozeniny
7
Udělátko, takový svorník se našroubuje velmi s citem do detonátoru, tam se roztáhne pevně
uchytí rozbušku a pak se opatrně vytáhne.
8
Nasadit objímku odšroubovače a natlouci kolík.
U prostředního je postup stejný, už se nemusí tolik ohýbat. Jen pevně přitáhnout.
9
Zaaretovat a táhnout za lano. Zpřevodovaný odšroubovač to lehce zvládne, mokrý závit jde
lépe.
10
Ještě pouzdro zapalovače, aby se dal našroubovat manipulační trn. Zde se využije síla dvou
mužů.
Když závit najednou povolí, je hlava téměř v ohrožení.
Nasadit trn.
11
Poslední zapalovač je na řadě
12
Poslední detonátor, Horst si může oddechnout a nejen on…
13
Všechny tři úderníkové mechanismy, detonátory a pouzdro středové jímky.
Nezbytné cígo a prohlídka trofejí
14
Meldunk je meldunk, celé město si oddechlo, puma je díky Horstovi zcela bezpečná.
Zpracoval:
Václav Bilický
15

Podobné dokumenty

usnesen í - Černolice

usnesen í - Černolice Z těchto skutečností ALTSTAEDTER INVESTMENTS a.s. dovozuje svůj zájem na výsledku řízení a žádá Nejvyšší správní soud, aby jí umožnil vykonávat práva osoby zúčastněné na řízení podle § 34 zákona č....

Více

Mechanické srdeční podpory

Mechanické srdeční podpory Mechanické srdeční podpory • MSP = termín pro řadu různých technologií, které jsou používány ke krátkodobé i dlouhodobé podpoře u nemocných s chronickým nebo akutním srdečním selháním. • Cíl: obno...

Více

Pistole Walther P 38

Pistole Walther P 38 bylo dvoj inné. Pistole se dala snadno rozebrat k išt ní a m la velmi ú inné pojistné systémy, v etn úderníkové pojistky. Tato pistole bylo velmi oblíbená a vyhledávaná vále ná trofej.

Více

SavageStevens_history

SavageStevens_history románovým námětem a odborníci předvídali, že se čím dál více budou prosazovat perspektivní a v té době supermoderní samonabíjecí zbraně, nebylo věru jednoduché prosazovat se s dobrou a nápaditou zb...

Více

Německo

Německo BLITZLICHTZYLINDRISCHE BOMBE anebo BLC v samotné podstatě se jednalo o velký bojový fotografický blesk, jehož jedna pumová verze opět vycházela z unifikované řady rozměrů pumy SC 50, což byla BLC,...

Více

K 98k Mauser

K 98k Mauser zemích, a také dlouhé období jejich používání. Výhody, spole né všem opakova kám, jsou velice jednoduchá konstrukce a z toho vyplývající nenáro nost na údržbu a výcvik, spolehlivá funkce mechanism ...

Více