Děti na útěku, ponechané svému osudu

Komentáře

Transkript

Děti na útěku, ponechané svému osudu
Děti na útěku,
ponechané
svému osudu
Vyhnané z domova nebo
© UNICEF
NIGERIA/RICH
v sevření Boko Haram
srpen 2016
V oblasti Čadského jezera, zmítané ozbrojenými střety a
násilím, momentálně probíhá závažná humanitární krize –
statisíce dětí přišly o domov nebo jsou uvězněny za
nepřátelskými liniemi, dramaticky narůstá počet výskytů
těžké podvýživy.
Místní komunity dělají, co je v jejich silách, a poskytují
přístřeší mnoha z 2,6 milionu lidí, kteří byli nuceni opustit
svůj domov, 1,4 milionu z tohoto počtu tvoří děti. Postižená
oblast ale patří k nejchudším a nejzranitelnějším na světě.
Děti v pohybu
60%
55%
NIGER
71 400
154 550
55 %
NIGÉRIE*
ČAD
1 072 000
KAMERUN
159 820
Děti <18 let
Dospělí
61 %
*In Nigeria, the 4 states: Borno, Yobe, Adamawa and Gombe
Source: OCHA, Crisis Overview as of 11 July 2016
Figures for Nigeria reflect only 4 states: Borno, adamawa, Yobe and
Gombe
Když světoví představitelé hovoří o vážné situaci uprchlíků,
musí vzít v úvahu také tuto krizi a její zásadní dopad na děti.
Je nutné, aby mezinárodní společenství okamžitě jednalo a
navýšilo humanitární pomoc v oblasti Čadského jezera, která
zahrnuje části Nigérie, Nigeru, Kamerunu a Čadu.
Konflikt, chudoba a změna klimatu
Ke složité humanitární krizi v oblasti Čadského jezera, která je
domovem pro 21 milionů lidí, vedla řada faktorů.
Konflikt
Násilí zasahuje do životů komunit v regionu už od roku 2013,
kdy eskaloval konflikt mezi vládními silami a ozbrojenými
skupinami. Strach ze zneužívání, sexuálních útoků,
nedobrovolného verbování a smrti donutil děti opustit své
domovy často jen s tím, co měly na sobě.
Mnoho z dětí postižených konfliktem zažilo
nepředstavitelnou krutost a zneužívání. Přišly o své rodiny,
domovy a na celé roky o možnost chodit do školy. Jen
v severovýchodní Nigérii konflikt odtrhl od rodin na 20 000
dětí.
Od počátku konfliktu byly tisíce dětí – chlapců i dívek – násilně
rekrutovány ozbrojenými skupinami a přinuceny bojovat. Od
roku 2014 bylo v Nigérii, Kamerunu, Čadu a Nigeru zneužito
k sebevražedným útokům 86 dětí.
Počet dětí zneužitých pro sebevražedné útoky
Skoro každý čtvrtý sebevražedný atentátník je dítě
Odhadovaný počet dětí zneužitých pro sebevražedné
útoky v oblasti
Profil sebevražedných atentátníků (1/2014–6/2016)
44
%
38
4
2014
2015
do června
2016
Chudoba
Oblast Čadského jezera patří k nejchudším na světě a
konflikt celou situaci ještě zhoršil. Ekonomická krize
způsobená poklesem cen ropy se výrazně promítla i v
zemědělství a chovu dobytka. Půda není obdělávaná a
dobytek je často kořistí Boko Haram nebo je při útěku
ponechán svému osudu. Asi 3,8 milionu obyvatel se
v oblasti nyní potýká s vážným nedostatkem jídla.
děti
muži
neznámí
útočníci
Změna klimatu
Čadské jezero, dříve největší zásobárna vody v oblasti
Sahelu, poskytovalo obživu téměř 21 milionům lidí ve
čtyřech státech. Nyní jezero pokrývá méně než desetinu
své původní rozlohy, což má devastující dopad na místní
komunity. Slovy prezidenta Nigeru Mahamadou
Issoufoua, pronesených na úvod Pařížské klimatické
konference: „Jezero Čad umírá“.
Čad
Život na hraně
"Chtěla jsem si vzít svoje učebnice, ale nemohla jsem udělat ani to,"
vysvětluje Khadidja. "Jediné, co nám zůstalo, bylo naše oblečení. Celé dny
jsme šli úplně bosí."
Patnáctiletá Khadidja se za posledních 6 let musela pětkrát stěhovat.
Poprvé se svojí rodinou, když ničivé sucho a neúroda zničily jejich
obživu. Podruhé, když Boko Haram vyhrožovalo, že spálí její školu.
Brzy poté musela utéct znovu, po útoku Boko Haram na její vesnici.
"Když jsem přijela do Bagy, měla jsem do krve rozbolavělé nohy
z pochodu přes buš plnou ostnů. Musela jsem jít na kliniku, aby mi je
mohli všechny vyndat pinzetou. Trvalo to celé hodiny."
Ale Khadidja brzy uslyšela střelbu znovu, když byla Baga, která leží na
nigerijském pobřeží Čadského jezera, v lednu 2015 napadena Boko
Haram.
"Běželi jsme k jezeru, skočili do lodi a uprchli do Čadu," vypráví Khadidja.
"Všichni jsme byli v šoku, lidé v lodi mluvili o mrtvých tělech a spálených
domech. Musela jsem si zakrýt uši."
Ale ukázalo se, že ani Ngouboua, kde hledali útočiště, jim neposkytne
bezpečí, protože i tady útočilo Boko Haram. Khadidja nyní žije
v uprchlickém táboře Dar Es Salam v Bagasole a neví, co dalšího ji ještě
čeká.
"Jsem si jistá, že ještě není konec."
ženy
Výživová krize
Výskyt podvýživy u nejmenších dětí je v oblasti Čadského
jezera velmi častý, především kvůli opakovaným epidemiím,
suchu nebo povodním. Konflikt už tak napjatou situaci ještě zhoršil.
Odhaduje se, že v oblastech bojů momentálně trpí těžkou
podvýživou více než 475 000 dětí – na začátku roku to bylo
175 000.
Od začátku roku 2016 podstoupilo v tomto regionu
terapeutickou léčbu více než 96 000 těžce podvyživených dětí.
S pokračujícím vývojem UNICEF soustavně rozšiřuje své
výživové programy, školí zdravotníky a dobrovolníky a zakládá
nová výživová centra.
Jen ve státě Borno v severovýchodní Nigérii téměř každé páté
z 244 tisíc podvyživených dětí zemře, pokud v nejbližší době
nepodstoupí nezbytnou léčbu. V červnu 2016 vyhlásila vláda v
Bornu výživovou krizi.
Situace ale může být ještě horší – se zpřístupňováním oblastí
dříve kontrolovaných Boko Haram se odhaluje skutečný rozměr
krize a narůstá počet dětí, které nutně potřebují potravinovou
pomoc a terapeutickou výživu. V troskách jsou celá města a
©UNICEF NIGER/TREMEAU
vesnice a místní obyvatelé nemají přístup ani k základním službám.
Například ve státě Borno je 60 % zdravotnických zařízení
částečně nebo kompletně zničeno a 75 % vodovodní a
kanalizační sítě potřebuje opravu.
Odhadem 2,2 milionu obyvatel, z nichž polovinu tvoří děti, je
stále uvězněno v oblastech pod kontrolou Boko Haram a
v příštích 6 měsících bude neodkladně potřebovat humanitární
pomoc.
©UNICEF NIGERIA/ESIEBO
Nigérie
Tichá krize
"Neměli jsme co jíst a já jsem nebyla schopná
Samuela nakojit."
Jadie Abu musela i s 5 dětmi utéct z Mafy potom, co
vesnici napadlo Boko Haram. Když se dostali do
Maiduguri, lékaři zjistili, že její dvouletý syn Samuel trpí
podvyživou.
"Ztratili jsme téměř vše. Žijeme jen s tím málem, co
máme. Je pro nás velice těžké sehnat jídlo, protože
všechny cesty jsou zablokované. Proto jsme já i můj
syn byli podvyživení."
Na klinice v Maiduguri, podporované UNICEF,
dostal Samuel terapeutickou výživu a jeho
stav se lepší a začíná přibírat na váze.
"Opustili jsme všechno včetně našich zvířat a přišli
jsme sem hledat bezpečí," říká Jadie. "Pořád
doufám, že konflikt brzo skončí a budu se moci vrátit
tam, odkud pocházím."
#BringBackOurChildhood
jako je Hadiza
©UNICEF/RICH
UNICEF na pomoc dětem,
V oblasti Čadského jezera se právě odehrává jedna z
největších afrických humanitárních krizí současnosti.
Podle údajů terénních pracovníků UNICEF jen
v severovýchodní Nigérii trpí 244 tisíc dětí podvýživou
a 49 tisíc z nich je v přímém ohrožení života.
©UNICEF/RICH
7měsíční Hadiza se do výživového centra v Kano na
severu Nigérie dostala v kritickém stavu. Vážila pouhých
3,5 kilogramů, o polovinu méně, než je u dítěte jejího
věku obvyklé. Matka holčičky zemřela několik týdnů po
porodu na infekci a otec dívenky je po přepadení Boko
Haram už více než rok nezvěstný. O malou Hadizu se
tak stará její teta.
UNICEF na pomoc dětem v ohrožených oblastech
zakládá výživová střediska, jako je i to v Kano, kde
vyškolení zdravotníci sledují výživový stav dětí a
podvyživeným dětem podávají vysokokalorickou výživu
Plumpy’Nut®, terapeutické mléko a potřebné vitaminy a
minerály.
877 Kč – Dětská váha
Přesná přenosná váha, doplněná sadou speciálních
vážicích kalhotek na zvážení malého dítěte. Pravidelné
vážení dětí je jedním z nejjednodušších způsobů, jak u
nich včas zjistit podvýživu, se kterou je celosvětově
spojena téměř polovina dětských úmrtí.
580 Kč – terapeutická výživa Plumpy'Nut® (55 balení)
Výživná terapeutická směs s vysokým podílem proteinů,
určená dětem strádajícím akutní podvýživou, jejichž
organismus je příliš slabý pro podávání normální stravy.
Každá dávka je připravena k okamžité konzumaci bez
použití vody.
311 Kč – terapeutické mléko (15 sáčků)
Prášek na bázi mléka, který obsahuje syrovátku,
rostlinné tuky, sacharidy, minerály a vitaminy, zvyšuje
šanci nejmenších dětí na přežití. UNICEF jej dodává do
krizových výživových center, uprchlických táborů a
nemocnic, kde je připravováno a podáváno pod
odborným dohledem.
Jak UNICEF pomáhá řešit
potravinové krize
 Programy tzv. dobytčích bank chrání děti před
podvýživou a posilují soběstačnost komunit. Domácí
zvířata a odolné plodiny dávají rodinám možnost
obživy, takže se o sebe mohou postarat a dokáží
překonat i období neúrody a potravinových krizí.
©UNICEF/NOORANI
Kolik stojí pomoc
 Jako trvalou prevenci dětské podvýživy dodáváme
dětem potřebné vitaminy, školíme matky o
zásadách správné výživy, důležitosti kojení a
odpovědného rodičovství.
 V krizových oblastech a všude tam, kde jde o
záchranu životů, UNICEF zřizuje výživová centra,
školí zdravotníky a dodává speciální
terapeutickou výživu Plumpy'Nut® a další pomoc.
Návrat dětské obrny
Kromě výživové krize ohrožuje děti v severovýchodní
Nigérii také virus dětské obrny. Na počátku srpna 2016
byly ve státě Borno potvrzeny dva případy nákazy tímto
smrtelným onemocněním, proti němuž je jedinou obranou
preventivní očkování. Přestože se životy obou dětí
podařilo zachránit, následky v podobě ochrnutí bohužel
ponesou celý život.
©UNICEF/MIA BRANDT
Regiony, v nichž byl virus potvrzen, byly ještě donedávna
pod kontrolou Boko Haram, a tudíž zcela nepřístupné pro
jakoukoliv humanitární pomoc, včetně dodávek vakcín.
©UNICEF
Poslední případ dětské obrny se v Nigérii objevil před
dvěma lety a UNICEF okamžitě v zasažených regionech
zahájil plošnou očkovací kampaň, která by měla zabránit
dalšímu šíření onemocnění, jež bylo především díky
očkovacím kampaním UNICEF celosvětově téměř
vymýceno (v současnosti se virus kromě Nigérie
vyskytuje pouze v Afghánistánu a Pákistánu).
Jak můžete pomoci
 příspěvkem na sbírkový účet UNICEF ČR
10111011/0300, v.s. 772
 registrací do projektu pravidelné podpory
Přátelé dětí UNICEF nebo nákupem certifikátu
Dárku pro život na www.unicef.cz
Pomoc sousedů
Definujícím znakem této krize je pohostinnost, kterou
komunity nabídly těm, kteří museli opustit svůj domov.
V současnosti našlo v oblasti Čadského jezera přibližně 8
z 10 lidí na útěku přístřeší ne v uprchlických táborech, ale
v sousedních vesnicích. Většina uprchlíků zůstává u
příbuzných, přátel nebo sousedů, kteří však v mnoha
případech sami čelí krizi v podobě sucha nebo povodní.
8 z 10 vysídlených lidí poskytly přístřeší komunity
Do milionového Maiduguri v severovýchodní Nigérii již
přišlo asi 700 tisíc uprchlíků. V kamerunském regionu
Far North se místní komunity ujaly více než 190 000 lidí
a do nigerské oblasti Diffa přišel od začátku krize
v průměru jeden uprchlík na každé dva původní
obyvatele.
©UNICEF
CAMEROON/BRECHER
Kamerun
Dům je malý, ale přivítání
bylo velké
"Bylo pro mě přirozené nabídnout jim přístřeší,"
říká Francois. "Pokud se jednoho dne rozhodnou
odejít, bude to jejich volba, ale pokud se
rozhodnou zůstat, můj dům bude po mé smrti
jejich, protože oni jsou teď má rodina.
Když tři mladé, unavené a vystrašené dívky
přišly k jeho hliněnému domu v kamerunském
regionu Far North, nabídl jim vodu, jídlo a
přístřeší.
Dívky se s bratrem oddělily od své rodiny poté,
co Boko Haram zaútočilo na jejich vesnici.
Jejich matka se okamžitě vydala své děti hledat
a hledání ji nakonec zavedlo do vesnice
Dzawandai, kde našla své dcery v bezpečí ve
Fracoisově domě. O rok později se na trhu ve
vedlejší vesnici náhodou setkala se svým synem.
I o něj se postarala jedna ze zdejších rodin.
Nyní se všichni sešli pod Francoisovou
střechou, ale stále pátrají po otci rodiny, který je
od útoku pohřešován.
©UNICEF CHAD/BAHAJ
UNICEF žádá o pomoc
Krize v oblasti Čadského jezera nejhůře dopadá na děti
a její vyřešení by mělo být jednou z hlavních priorit
v otázce migrační politiky. Jedná se o jednu
z nejopomíjenějších krizí, ale hlasy strádajících dětí nesmí
zaniknout.
Vzhledem k rozsahu krize je nutné okamžitě navýšit
humanitární pomoc. Se zpřístupňováním dalších oblastí
severovýchodní Nigérie roste potřeba humanitární pomoci.
Děti, které prchají před násilím, čelí mnoha rizikům, od
násilí a vykořisťování, přes hrozbu uvěznění
a překupnictví, až po ztrátu svých nejbližších.
Potřeby dětí musí být na prvním místě a práva všech dětí
musí být respektována a chráněna. Děti naverbované
ozbrojenými skupinami musí být okamžitě propuštěny a
reintegrovány do společnosti.
Tři roky po zahájení dodávek humanitární pomoci
zůstávají programy pomoci podfinancované, ale počet
lidí, jimž je třeba pomoci, roste. V letošním roce získal
UNICEF pouze 13 % částky nezbytné pro pokrytí
humanitárních programů v oblasti. Naše týmy neúnavně
pracují v obtížných podmínkách, ale nedostatek financí nám
neumožňuje pomoci všem potřebným.
Summity o uprchlících a migrantech
19. září 2016 bude mít 193 členských států OSN
možnost jednat o uprchlících a migrantech. Během
Valného shromáždění se bude konat setkání nejvyšších
představitelů států k otázce migrace a uprchlíků. Cílem
je vytvořit odpovědnější a stabilnější systém pro
zvládnutí větších pohybů migrantů a posílit spolupráci
ve vztahu k mezinárodní migraci. Setkání na půdě OSN
bude následováno summitem světových lídrů o
uprchlících, který bude 20. září hostit Barack Obama.
UNICEF vyzývá účastníky summitů, aby středobodem
diskusí i výstupů summitů byla situace dětí – včetně 1,4
milionu dětí vysídlených z důvodu konfliktu v oblasti
Čadského jezera, které si zaslouží celosvětovou
pozornost a co nejrychlejší možné řešení krize a návrat
domů.
UNICEF využije těchto globálních summitů k prosazení
těchto základních požadavků pro děti na útěku:
• Ochránit děti uprchlíků a migrantů před násilím,
zneužíváním, vykořisťováním a život ohrožujícími
situacemi.
• Zabránit věznění dětí na základě jejich statutu
uprchlíků.
• Chránit jednotu a právní identitu rodin na útěku.
• Poskytnout dětským uprchlíkům a migrantům
přístup k odpovídající péči.
• Aktivně řešit zásadní příčiny masového přesidlování
obyvatelstva.
Kolika dětem plánuje UNICEF
v roce 2016 pomoci
Ke kolika dětem se zatím letos pomoc
dostala?
Pomoc UNICEF v severovýchodní Nigérii a sousedních zemích do
konce června 2016:
579 700
traumatizovaných dětí získá odbornou
psychosociální pomoc
168,000
dětí získalo psychosociální podporu
473 600
těžce podvyživených dětí mladších
5 let , kterým bude poskytnuta léčba
96,000
akutně podvyživených dětí do 5 let, kterým byla
poskytnuta léčba
2 miliony
4,3 milionu
lidí získá přístup k základní lékařské péči
lidí má přístup k lékařské péči
444,000
lidí má přístup k čisté vodě
1,4 milionu
lidí získá přístup k čisté vodě
132,000
lidí má přístup k hygienickému zázemí
109,000
1,1 milionu
dětí může chodit do školy
lidí získá přístup k hygienickému
zázemí
Financování programů pomoci
520 000
dětí se bude moci vzdělávat ve školách
nebo v neformálních programech
Vzhledem k rozsahu krize zvýšil UNICEF částku potřebnou
na financování humanitární pomoci na 308 milionů dolarů.
Tato částka zajistí životně důležitou pomoc dětem a rodinám v
Nigérii, Nigeru, Čadu a Kamerunu, které strádají následkem
konfliktu. Do poloviny srpna 2016 UNICEF obdržel
41,2 milionů dolarů – pouze 13 % potřebných prostředků.
13 900
Zajištěno
dětí bez doprovodu získá potřebnou péči a zázemí
13 %
*Odhad na základě momentálně dostupných zdrojů a aktuální
situace v regionu.
87 %
Zbývá získat
© UNICEF
NIGER/PHELPS
Niger
15letý Moutari z Nigérie vzpomíná na chvíli, kdy musel poprvé utéct před Boko Haram
"Šel jsem navštívit kamaráda, když jsem uslyšel výbuchy. Hned jsem utíkal pryč. Věděl jsem, že není dost
času na to, abych se vrátil domů."
Chlapec běžel s několika přáteli do Toumouru, nejbližšího města, které leží těsně za hranicemi v Nigeru. Byl ale
příliš vyčerpaný a musel v půli cesty zastavit, zatímco jeho přátelé pokračovali dál a Moutari musel strávit noc o
samotě v buši.
"Bál jsem se tak, že jsem celou noc nemohl zavřít oči. Ležel jsem pod stromem a viděl kolem procházet lidi, ale bylo
mi moc špatně na to, abych mohl jít s nimi.“
Druhý den ráno už se cítil lépe, a když došel do města, snažil se co nejdříve najít svoji rodinu. Brzy se shledal se
svou mladší sestrou, ale jejich matka nebyla k nalezení. Rozhodl se nechat sestru v Toumouru a vydal se ven
z města hledat maminku. Když ji nenašel, vrátil se pro sestru, ale ta byla také pryč.
Lidé mu řekli, že odešla s jejich matkou, ale nikdo mu nebyl schopen říct, kam. Moutari se rozhodl zůstat ve
městě, kde ho nakonec o pár dní později maminka i se sestrou našli. "Moje maminka se pro mě vrátila," vypráví
s úsměvem od ucha k uchu. Všichni tři nyní žijí v Diffa v Nigeru.
Sources
IOM Displacement Tracking Matrix, April 2016; UNHCR Factsheet for Cameroon,
June 2016; IOM and Shelter Cluster Factsheet for Chad, 20 June 2016; UNHCR
Dashboard for Chad, 30 June 2016; Direction Régionale de l'Etat Civil, 12 May
2016; OCHA Population Movement Dashboard, 16 June 2016; IOM Displacement
1
Tracking Matrix, June 2016; OCHA Lake Chad Basin Crisis Overview, 11 July 2016.
2
Humanitarian Response Plan Nigeria, 2016
3
Child Protection Fact Sheet on Suicide Attacks, Lake Chad Basin, January 2016July 2016.
4
OCHA, Lake Chad Crisis Overview as of 11 July 2016.
7
Mid-April Joint UN Assessment in Borno State, Nigeria.
8
Mid-April Joint UN Assessment in Borno State, Nigeria, 2016.
9
OCHA and IOM estimates of population in 20 previously inaccessible LGAs.
10
UNICEF Situations Reports: Situation Report on Cameroon, July 2016; Situation
Report on Niger, May/June 2016; Situation Report on Chad, June 2016; Situation
Report on Nigeria, June 2016.
11
IOM Nigeria Displacement Tracking Matrix, June 2016.
12
IOM Nigeria Displacement Tracking Matrix, June 2016.
13
IOM Cameroon Displacement Tracking Matrix, April 2016.
5
National Health Information System in Nigeria, Chad, Niger and Cameroon as of
end June 2016.
14
6
15
Action for Children Appeal for Nigeria, August 2016.
Projection Institut National de la Statistique, INS 2012-2035.
UNICEF Situation Report on Nigeria, June 2016.
Revised Humanitarian
#BringBackOurChildhood
@unicef.ceska.republika
@UNICEFCZ
UNICEF ČR
Rytířská 31
110 00 Praha 1
[email protected]
+420 255 711 825
www.unicef.cz
č.ú. 10111011/0300
v.s. 772
Produced by UNICEF
West and Central Africa Regional Office
August 2016

Podobné dokumenty

zde - Lékaři bez hranic

zde - Lékaři bez hranic Blízkém východě a otřesné životní podmínky milionů nevinných lidí v  Sýrii zůstávají nejhorší humanitární katastrofou dneška. Tak trochu ve  stínu těchto urgentních programů pokračují i  naše dlouh...

Více

Kardamom – třetí nejdražší koření

Kardamom – třetí nejdražší koření Často se setkáte s tím, že prodejci (ale i odborníci) nabízejí kardamon. Ono se to tak nějak snáz vyslovuje. Jenomže tato rostlina pochází z Kardamomských hor v pohoří Ghat nacházejících se na jiho...

Více

the list of participants here

the list of participants here 11. Drückmuller Miloslav, Brno University of Technology 12. Drückmullerová Hana, Brno University of Technology 13. Durairaj Gnanaraj, Madras Christian College 14. Dutt Mousumi, Bengal Engineering a...

Více

Tiky a Touretteův syndrom – současné možnosti léčby

Tiky a Touretteův syndrom – současné možnosti léčby s guanfacinem) pokládán za lék první volby [33]. Je velmi účinný jak v léčbě tiků, tak tardivních dyskinezí [34]. Dávkování se pohybuje od 25 mg do 100 mg denně. Vedlejší účinky zahrnují únavu, nau...

Více