1 TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KYČELNÍHO KLOUBU TOTÁLNÍ

Transkript

1 TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KYČELNÍHO KLOUBU TOTÁLNÍ
TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KYČELNÍHO KLOUBU
Artrosa
Degenerativní onemocnění kloubní chrupavky vedoucí k její postupné
destrukci a následným sekundárním změnám – tvorba kostních cyst,
tvorba osteofytů, které jsou patrné při RTG vyšetření.
Dominantními klinickými projevy artrosy jsou bolest – v pozdějších
stádiích i klidová a noční, omezení pohybu, ztuhlost kloubů, drásoty
při pohybu, deformity kloubů.
Rozdělení
cementovaná endoprotéza (jamka i dřík jsou fixovány pomocí kostního cementu)
hybridní endoprotéza (jamka je necementovaná, dřík cementovaný)
necementované endoprotézy (jamka i dřík jsou necementované)
Indikace
1. primární osteoartrosa III. – IV. stupně
2. sekundární osteoartrosa – deformity po vrozených dysplaziích kyčelního kloubu, aseptické nekrose,
zánětlivé, revmatické choroby, poúrazové artrosy
3. zlomeniny krčku kosti stehenní
Předoperační příprava
Před plánovaným operačním výkonem je pacient komplexně vyšetřen odborným interním lékařem, který
vyhodnotí míru rizika, odhadne schopnost pacienta podstoupit daný výkon, nastíní preventivní opatření a
spolurozhoduje o způsobu anestézie. Součástí předoperační přípravy je i speciální vyšetření zubním a ORL
lékařem s případnou sanací infekčních fokusů. U pacientů, u nichž není kontraindikace, jsou odebrány
autotransfúze na hematologickém oddělení (ty slouží k hrazení eventuálních ztrát po operaci). Do
předoperační přípravy zahrnujeme také redukci hmotnosti a rehabilitaci směřující k posílení kolemkloubního
svalstva, nácvik chůze o berlích a dechovou gymnastiku.
Den před plánovaným výkonem je pacient přijat na ortopedické oddělení, kde je znova vyšetřen lékařem –
ortopédem, který jej obeznámí s operačním výkonem a pooperačním průběhem. Pacient podpisuje pozitivní
1
revers (souhlas s operací). Při příjmu seznámí sestra pacienta s oddělením a jeho provozem, poučí pacienta o
jeho právech.
Před operací provede anesteziolog s pacientem pohovor o způsobu anestézie. U TEP kyčle používáme anestézii
celkovou, při které je pacient uspán nebo anestézii spinální, kdy je vpichem anestetika do páteřního kanálu
znecitlivěna polovina těla od pasu dolů (pacient zůstává při vědomí, nebo je možné jej na přání krátkodobě
uspat).
Od půlnoci před operací pacient nepožívá žádné jídlo a tekutiny a také nekouří.
Operace
V den operace je pacientovi podána profylaktická dávka
antibiotika do svalu a další medikamenty jako součást
premedikace. Do 20 minut po podání premedikace je
přepraven na operační sál, kde je napolohován pod
dohledem operatéra.
Operujeme v poloze na boku, resekujeme a odstraňujeme
hlavici stehenní kosti, připravíme acetabulum kostními
frézami a do pánve implantujeme jamku. U
cementovaných typů endoprotéz je jamka fixována
kostním cementem, u ostatních je fixována svým tvarem a
zpracováním povrchu. V další fázi je frézována dutina
kosti stehenní a implantován dřík dané velikosti.
Po vyzkoušení stability endoprotézy uzavíráme ránu po
vrstvách.
Délka výkonu je zpravidla 90 minut.
Pooperační péče
Po operaci je pacient sledován na jednotce intenzivní péče, kde je monitorován,
jsou mu podávány léky, bolest je tlumena analgetiky. Případné krevní ztráty
jsou hrazeny.
Operovaná končetina je udržována v extenzi, vnitřní rotaci a abdukci.
Zpravidla 2. pooperační den je přeložen na standardní ortopedické oddělení.
Od 2. dne začíná rehabilitace pod vedením zkušeného fyzioterapeuta, jejímž
cílem je obnovit rozsah pohybu operovaného kloubu, mobilizace pacienta
včetně nácviku chůze o berlích a obnovení základních pohybových stereotypů
s důrazem na bezpečné pohyby v kyčelním kloubu (prevence vykloubení
endoprotézy).
Stehy odstraňujeme zpravidla 10. –12. pooperační den a při nekomplikovaném
průběhu propouštíme pacienta do domácího ošetřování.
2
Doma pak pacient pokračuje v rehabilitaci dle instruktáže. Vhodná je i rehabilitace formou lázeňské
léčby. Po operaci je nutné dodržovat režimová opatření, která mají zabránit možnému vykloubení
implantované totální endoprotézy.
Doma pacient užívá mimo své léky i léky k posílení krvetvorby, léky tlumící bolest a léky zabraňující
tvorbě krevních sraženin, které užívá po dobu 6 - ti měsíců. V prevenci tromboembolické nemoci je rovněž
důležité používání kompresních punčoch nebo elastických bandáží dolních končetin.
Pravidelné kontroly v ortopedické ambulanci jsou za normálních okolností po 6 týdnech, 3 měsících a
1/2 roce, dále 1x ročně.
PO OPERACI TEP
TE P KYČLE JE DÁLE NUTNÉ DODRŽOVAT MINIMÁLNĚ TŘI MĚSÍCE TYTO ZÁSADY:
Nekřižte dolní končetiny – v leže, v sedě, ve stoji.
Snažte se držet dolní končetiny (DK) co nejvíce od sebe tak, aby špička operované končetiny
směřovala ke zdravé končetině.
Neuklánějte se a nepřetáčejte se na zdravou stranu – operovaná DK se nesmí dostat přes střední
rovinu (ani v leže, ani ve stoji).
Neležte a nespěte na boku operované DK – nepřetáčejte se na operovaný bok dříve než za dva
měsíce.
Při ležení na boku neoperované DK vkládejte mezi kolena klín nebo tužší polštářek (polštářek
používat ve spaní i při sedu).
Neotáčejte se na břicho bez klínu mezi nohama.
Vícekrát denně, po menších časových úsecích, provádějte celkové intenzivní cvičení podle pokynů
fyzioterapeuta.
Seďte maximálně do 90o úhlu mezi trupem a stehnem – neseďte v nízkém, měkkém křesle nebo
v autě, ani na nízkém WC (bez nástavce).
Častěji měňte polohy – seďte maximálně půl hodiny.
Seďte na obou půlkách hýždí – ne nakřivo.
Nestůjte příliš dlouho, nepřetěžujte operovanou DK dlouhými pochody.
Choďte v obuvi s pružnou, elastickou podrážkou.
Chůze o francouzských holích (podpažních berlích):
3 měsíce zatěžujte operovanou končetinu do 1/2 váhy,
do 1/2 roku zatěžujte do 2/3 váhy,
po 1/2 roce choďte doma bez berlí, na delší trasy venku alespoň s vycházkovou holí (po
domluvě s operatérem).
Nechoďte po mokrém terénu – mytá podlaha, v zimním období používejte protiskluzové nástavce na
berle.
Nedělejte práci v předklonu a nezvedejte předměty ze země tak aby se při předklonu operovaná DK
sunula po zemi vzad (hlídat DK od sebe).
Ponožku obouvejte jen pomocí ručníku nebo za pomoci druhé osoby.
Boty obouvejte za pomoci dlouhé lžíce.
Kalhoty a spodní prádlo oblékejte za pomoci berlí.
Nekoupejte se v horké vodě, v sedě – raději se sprchujte vlažnou vodou.
Sledujte svoji hmotnost – nadváha vede k většímu opotřebování endoprotézy.
Všechny tyto zásady dodržujte tři měsíce po operaci !
3
CVIČEBNÍ JEDNOTKA PO TEP KYČLE (CVIČIT S KLÍNEM):
Leh na zádech:
1. Přitáhněte špičky nahoru a propněte dolů.
2. Přitáhněte špičky nahoru, zatlačte kolena dolů do
postele, výdrž 10 sekund a povolte.
3. Pomalu pokrčte DK a natáhněte zpět, totéž s druhou DK.
4. Propněte koleno, přitáhněte špičky nahoru a nataženou
DK přesuňte do strany a zpět, totéž s druhou DK.
7. Stáhněte půlky hýždí k sobě, výdrž 10 sekund
sekund a povolte.
6. Stáhněte obě půlky hýždí k sobě, mírně zvedněte hýždě
od podložky, výdrž 3 sekundy, pomalu položte hýždě na
postel a povolte.
5. Pokrčte DK, přitáhněte špičku nahoru a propněte dolů.
Opakujte 3 až 5 krát.
Sed – DK přes okraj postele:
1. Přitáhněte špičku, propínejte nohu v koleni do plného natažení, výdrž 3 sekundy, pak
pokrčte zpět.
2. Stáhněte obě půlky hýždí k sobě, výdrž 10 sekund a povolte.
4

Podobné dokumenty

INTERIÉROVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

INTERIÉROVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ O dveřích a zárubních skoro nikdo nijak nepřemýšlí - pro každého je to samozřejmost a nad jejich smyslem a účelem neuvažuje. Všichni je bereme jako obvyklou součást našeho každého všedního dne, ale...

Více

brožurka o laserovém centru - Centrum laserové medicíny

brožurka o laserovém centru - Centrum laserové medicíny v našem centru je léčba popálenin velmi úspěšná na základě dlouholetých klinických zkušeností. Kombinací zavedených chirurgických postupů a laseroterapie dochází k odstranění infekce, zrychlení pro...

Více

zde - Paliativní Institut

zde - Paliativní Institut Projevy geriatrické křehkosti = faktory deteriorace model chronického onemocnění • Dysfunkce auton.n.s. –synkopy, pády, sarkopenie, dekubity, anorexie, kachexie, inkontinence, delirium, reakce na ...

Více

Pokyny Pro Pacienty s totální náhradou kyčelního kloubu

Pokyny Pro Pacienty s totální náhradou kyčelního kloubu Pokyny pro pacienty s totální náhradou kyčelního kloubu Vracíme lidem radost z pohybu. To není jen prázdné heslo. Rád to dosvědčí každý, kdo poznal nepříjemnou bolest kloubu, která po čase téměř zn...

Více

Cvičení pro pacienty s hemofilií

Cvičení pro pacienty s hemofilií svému tělu a fyzioterapeuti se musí naučit naslouchat pacientům. Objeví-li se během cvičení nový typ bolesti, je velmi důležité, aby byla pečlivě analyzována: Jedná se o svalovou slabost, nebo je t...

Více

Zpravodaj

Zpravodaj 20 let existence. Jak byste charakterizoval její současné postavení? Rok 2012 je obdobím, kdy může dojít k výrazným změnám v poskytování zdravotní péče občanům ČR. Úhradová vyhláška dává prostor k ...

Více