ke stažení

Transkript

ke stažení
RehaKost – TEP kolenního kloubu
POKYNY PRO PACIENTY PO TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZE
KOLENNÍHO KLOUBU
Základní informace:
 Při chůzi je nutná uzavřená obuv s pevnou patou a pružnou podrážkou
 Absolvujte pravidelně kontroly na ortopedii. Obvyklé termíny kontrol jsou 2-3x ročně
po operaci a dále ideálně 1x za rok. Na kontroly samozřejmě musíte ihned při
jakékoliv komplikaci
 Při nákupu používejte pojízdný nákupní vozík, vyhýbejte se nošení břemen
 Rehabilitací po operaci léčba nekončí. Doporučuje se cvičit 15-20min denně
 Při sedu pokládejte chodidla rovnoběžně na šířku kyčelních kloubů, vleže
nevytáčejte špičky (směrují kolmo ke stropu). Zamezí se tak vytáčení kolen
 Doporučená sportovní aktivita – plavání (znak a kraul), jízda na kole, nordic walking
 Nedoporučuje se – řízení auta po dobu 6 týdnů po operaci, přetěžovat kloub delší
chůzi nebo statickou zátěži ve stoji, klečení na koleni, hluboké dřepy, vysokohorská
turistika, míčové hry, poskoky, sezení v hlubokém a nízkém křesle, koupele v horké
vodě
Předoperační příprava
 Redukce hmotnosti dieteticky i pohybově - ulehčíte rehabilitaci v pooperačním
období a prodloužíte životnost endoprotézy
 Procvičování rozsahu aktivní i pasivní kloubní pohyblivosti v kolenním kloubu,
nejlépe v bazénu
 Relaxace a protahování zkrácených svalů kolene, kotníku a kyčelního kloubu
 Posílení oslabených svalových skupin stehenního a hýžďového svalstva
 Nácvik sedu, vstávání a stoje, chůze o berlích bez zatěžování postižené dolní
končetiny, tzv. tříbodová chůze a chůze po schodech
 Nácvik samoobslužních úkonů (oblékaní kalhot a ponožek)
 Celková kondiční cvičení, nácvik dechové gymnastiky a cviků na prevenci
tromboembolické nemoci
 Nácvik uvolňování pooperační jizvy na koleni – sprchovat bez mýdla, po vyloupání
strupů začít s tlakovou masáží a promazáváním sádlem
Pooperační pokyny
 Pravidelné střídaní poloh (sezení, stoj, leh), procvičování celého těla a kolene
(pravidelné prohýbaní do pokrčení a propnutí)
 Seďte na obou hýždích, ne nakřivo
 Nechoďte po mokrém terénu – mytá podlaha, v zimním období využívejte nástavce
na berle
RehaKost - Pavel Kosť, t: 728 613851, m: [email protected], www.rehakost.cz, IČ: 87995069
RehaKost – TEP kolenního kloubu




Cvičení praktikujte vícekrát denně (5-6x), po menších časových úsecích (5-7min),
podle pokynů fyzioterapeuta
V případě zvýšené lokální teploty v oblasti kolene vhodné ledování nebo
Priessnitzovy zábaly (studený mokrý hadr, igelit a zabalit do ručníku)
Chůze o francouzských holích (v některých případech vhodnější podpažní berle).
Všeobecně doporučeno (pokud operatér neurčí jinak):
- Do 6 týdnů 30% hmotnosti těla (nohu jenom pokládáme na zem, ale
nezatěžujeme ji)
- Od 6 do 8 týdnů 50% hmotnosti těla (stoj na obou končetinách)
Technika chůze:
- Po rovině: berle, operovaná noha, zdravá noha
- Ze schodů: berle s operovanou nohou současně, zdravá noha
- Do schodů: zdravá noha, operovaná noha a berle současně
- Na eskalátoru (v případě operace levé dolní končetiny): v pravé ruce se opíráme
o francouzskou hůl a druhou hůl držíme v prstech pravé ruky, levá ruka se chytí
pásu eskalátoru. Vykročíme levou operovanou nohou a současně berle. Pravá
noha se přisune k operované noze
Pooperační cvičení kolene po TEP
 Na zádech:
1) Přitahujte k sobě špičku a propínejte koleno
2) Kroužky v kotníku
3) Propínejte kolena a zároveň stahujte hýžďové svaly (vydržet 10sek)
4) Na podložce pomalu pokrčujte a zpátky natahujte operovanou končetinu
5) Pokrčte zdravou nohu. Operovanou nohu propněte v koleni a pomalu
přesuňte do strany a zpátky. Špička směruje ke stropu po celou dobu
RehaKost - Pavel Kosť, t: 728 613851, m: [email protected], www.rehakost.cz, IČ: 87995069
RehaKost – TEP kolenního kloubu

Na zádech s overballem:
6) Položte overball pod patu operované DK. Pokrčujte a natahujte koleno
(koulejte chodidlo po overballu)
7) Položte overball pod koleno operované DK. Propínejte koleno a současně
přitahujte špičku k sobě
8) Pokrčte obě kolena a položte si mezi ně overball. Zatlačujte koleny do
overballu (udržte tlak 3-5sek)
9) Pokrčte obě kolena a položte si mezi ně overball. Propínejte střídavě obě DK.
Stehna držte po dobu cvičení rovnoběžně
10) Pokrčte obě kolena, položte overball pod chodidlo operované DK. Zatlačujte
chodidlo do overballu
11) Pokrčte obě kolena a položte si mezi ně overball. Pomalu s výdechem
zvedejte pánev

Vsedě na židli s overballem:
12) Pokrčte obě kolena a položte si mezi ně overball. Zatlačujte kolena do
overballu (udržte tlak 3-5sek)
RehaKost - Pavel Kosť, t: 728 613851, m: [email protected], www.rehakost.cz, IČ: 87995069
RehaKost – TEP kolenního kloubu
13) Pokrčte obě kolena a položte si mezi ně overball. Držte u cvičení overball
mezi koleny a střídavě propínejte obě DK
14) Položte overball pod patu operované DK. Pokrčujte a natahujte koleno
(koulejte chodidlo po overballu)
15) Položte overball pod chodidlo operované DK. Zatlačujte chodidlo do
overballu
RehaKost - Pavel Kosť, t: 728 613851, m: [email protected], www.rehakost.cz, IČ: 87995069

Podobné dokumenty

ke stažení

ke stažení Invalidní vozíky

Více

formátu pdf

formátu pdf Kdy   jste   svou   Snoezelen   místnost   založili   a   jaké   místnosti   máte   dnes?   Řekněte   nám,   v   jakém  pořadí  jste  je  přidávali  a  proč...

Více

Londýn - petro.cz

Londýn - petro.cz odletu, tím levnější letenka. S Easyjet se tak při včasné koupi letenky a mimo sezónu můžete dostat z Prahy do Londýna již za 200 Kč. Těch letů ale není hodně, spíše počítejte s cenou kolem 1 000 K...

Více

1 TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KYČELNÍHO KLOUBU TOTÁLNÍ

1 TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KYČELNÍHO KLOUBU TOTÁLNÍ  Neležte a nespěte na boku operované DK – nepřetáčejte se na operovaný bok dříve než za dva měsíce.  Při ležení na boku neoperované DK vkládejte mezi kolena klín nebo tužší polštářek (polštářek p...

Více

Cvičení pro pacienty s hemofilií

Cvičení pro pacienty s hemofilií Další části příručky poskytují popis cvičení zaměřených na zmírnění potíží vzniklých dlouhodobým vlivem krvácení do kloubů a svalů a zabraňujících rozvoji abnormálních postavení. V žádném případě s...

Více

CVIKy PRoTI oToKům NoHou

CVIKy PRoTI oToKům NoHou 6. Vsedě na židli (nejlépe bez opěradel) zatínejte a otevírejte pěst. Paže přitom plynule pře­ chází ze vzpažení do upažení a předpažení (Obr. 3). K tomuto cvičení je možné použít gumo­ vý kroužek...

Více