Městské KINO Jablonec nad Jizerou PROGRAM NA ČERVENEC A

Transkript

Městské KINO Jablonec nad Jizerou PROGRAM NA ČERVENEC A
Městské KINO Jablonec nad Jizerou
PROGRAM NA ČERVENEC A SRPEN 2011
*
*
NEZNÁMÝ
středa 6.7. v 19.45 h.
*
přístupný (12)
Akční film v produkci USA / Velká Británie / Německo / Francie (113 min.).
Vstupné 70,- Kč
H ra jí: Liam Neeso n, Dian e Kr uger , Jan uar y Jon es, Aidan Quin n, Br un o Gan z, Fr an k Lan gella, Sebast ian Ko ch , St ip e Er ceg, Rain er Bo ck , Mido
Hamada, Kar l Mar kov ics, Rainer Sellien , Pet r a Schm idt- Sch aller .
Liam Neeson ztv rn u r
r M rt n H rr s
t r s p ut n
pr
r v r n
z st , z e jeho z n J nu ry J n s
n
n u n p zn v
n
uz
(Aidan Quinn) se zmocnil jeho identity. Vs n
n ru pr n s u
z
n t nt tn
n n vs
n s
un v n , opus ten n t ku. P omoc najde
u nepravdep
né sp n (Diane Kruger). Martin se vrhne str
v
s rt né z
y t r zp
y n
pr etnost, jeho identitu a prover , kam az je
oc t n z t, aby odhalil pravdu.
---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --
CZECH MADE MAN
pátek 8.7. v 19.45 h. !
přístupný (15)
Širokoúhlá česká „černá“ komedie (90 min.).
S POCTIVOSTÍ LEDA POJDEŠ.
Vstupné 70,- Kč
Hrají: J n u ř K t ř n r ž v M rt n P s ř M n Št n r P
Z ně Srst
Est r K č č v Ant n n u s v, Jana
Kr us v P tr Čtvrtn č V r n H n T
šM t n
N r rt L
Př ě s u
nu n č t n v u r éru O t u n z u é r ny
pr v
Už
u p
p ž sp
n ut s us
ně s n s
„T t č
z
zny v éč ně P r v u už t
t N
ru
ů…
“ 80
r
t
nt rn t v
én N
č u n př š vz r vě př
žné
v
žné p
st p pr ž
n r y
nv n
r vněž n zvy
-
---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI
středa 13.7. v 19.45 h.
přístupný (15)
Americká romantická komedie (112 min.). Možná vypadá di vně, nikoho jiného ale nemají. Vstupné 60,- Kč
Hrají: Hr
M
:Anne Hathaway, Jake Gyllenhaal, Oliver Platt, Hank Azaria
r
r
yž
p
u
é pr š u t r
ůž
užů vr t t r st
n
n uvěř t né p rtn rs é vzt u nž s př spěn t
t pr š u vzn nu Ostr
n t č E w r Zw
r ž sér s vn
f ůL n
v šn P s n s ur F
n p už v ž né str té s n r st é nstru
sn ž s
t n upř ně š v
t
u
L
v
ště pš V t t v éř
t r u
z řv
t z s
v žn u
vně n
r tně z vn u
L s
s
né z v s st s
n
r
nt
n s č ž s uv s n vy
v žné
stné s ény
v r
v
né z v s st
š it
ž
---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --
AUTOPOHÁDKY
sobota 16.7. v 18.00 h.
přístupný
Český ani movaný film pro celou rodinu (87 min.),
Vstupné 70,- Kč
kte rý svou hudbou skvěle doprovází kapela CHINASKY a v roli vypravěče se představí
z pě vák Michal Malátný. Těšt s n p
y: O pr n zně t r s n s
Úč tn v
Př ě
ry ř
né
sp
čné pr n zn v
z t ry
vyn
ž ně z té ry
P n V n nt
zv t s
z !
---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
PIRÁTI Z KARIBIKU: Na vlnách podivna
středa 20.7. v 19.45 h.
přístupný
Americký širokoúhlý dobrodružný fil m (137 min.).
Hrají: J nny pp p t n J
Kevin R. McNally J s
G
Sp rr w P né p Cruz An
s Astr
r ès-Fr s y Syr n
I n M S n Č rn v us
S C f n P p Sw ft G ffr y Rus
Sn
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna v ů zn vu př st vu z vu
r ružn u t
spě u é sér – t vš n v t nt r t v systé u sn y
t 3 Johnny Depp s vr
v své
r ružstv
K yž s u
sty př p t t
n An
P enelope Cruz), nen s st z s z
využ v t u y n z
n rn P r
n
…
Vstupné 70- Kč
pt nH t r
r
ss
sféru
u r t ré y y
vn
ův
r vs é
n ér
pt n J
Sp rr w v f u n té
v n
z s
n
n
sr n u p v n
t r
---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
RYCHLE A ZBĚSILE 5
sobota 23.7. v 19.45 h.
přístupný (12)
Americký širokoúhlý akční film (130 mi n.) s podtitulem AKCE V RIU.
Vstupné 65,- Kč
Hrají: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jordana Brewster, Tyrese Gibson
N
uz š p v p
p ynu
p
y
n u ru u ř
v té ru é tř
z r ňn
sp ň u zu vztyč n pr stř n Js u pr stě ry
z ěs Už
p p té P v n r ž sér Just n L n
nž s vy
y stru y n př
z
v u
s vné čně z v n sér s p t v vš n st ř zn
– P aul
Walker, Vin Diesel a Jordana Brewster – t ré t nt r t p ňu
čn věz prvn v
st w yn J ns n Č s p
ůž zůst t v
u v š ré s n čn
ěsněn s u
r v t v r zp n
u
r z s é R
---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -
PAŘBA V BANGKOKU
středa 27.7. v 19.45 h.
přístupný (15)
Americká komedie (102 min.). Hr : Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha
Ve čt veřici po opici. V f u „ P ř v n
u“
uP
r
Thajska na Stuovu svatbu. Po n z p
nut né r z uč v L s V
vš n s vž y ě t
s n p nu C s st n v V s s
y C p r Stu E H s A n Z
G
s n n
Stu n n
ě n p nu z
ůž zůst t v V s
s st n v n
Vstupné 70,- Kč
f n s
u Just n rt
x t é
zp čn u p
n u p z n sn n J nž n
u s n
ž t n př st v t…
---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --
RIO
sobota 30.7. v 18.00 h.
přístupný (12)
Širokoúhlá americká ani movaná komedie v českém znění (96 min.).
Hrají: v č s é
zněn : M
H
n J
n S yč v J n M ř s v F p J nč
P tř
ř ně spěšn
f
z r z vé
y
vé př
z tvůr z stu
u
tr p é
r vné r zt nč né r z
– Rio! F
R
př ě
vz né p p uš
én
neroz učn u v u L n
př
éty z r n př p š r y t ř
ště
p p ušč
M n ss ty
u s vů t u s
n y n n uč ét t
v zp č p
Ln n
v
sn n vyč st t s zu y n
p s už t L n ě
s n u
K yž n
n Ln
s ž p su ys
n v
vy
s n
stu
x t é r z
z p p uš P r u t r
JnVn rč
Vstupné 65,- Kč
S y sn v
3
r ružstv pr
u t r ž n
é
ěstě s sv p
n u v upr stř
r z s é pr
s n t
z y
ž pr ně n n pr
u z st ž
u n n p s n p p uš
ž vs
tné sr
R
Jn r
u r nu pr z ěnu z
n č u L n u s n ž tv ř
s
v z
z sněž né
é uv ř t vu př pr v t
své
ru u n světě
---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
středa 3.8. v 19.45 h.
THOR
přístupný (12)
Americký širokoúhlý dobrodružný fantasy fil m (114 min.).
Hr
Vstupné 65,- Kč
: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Anthony Hopkins, Stellan Skarsgård, Rene Russo.
P zn t
p
z r v ňč n
T r
v
v
z ně n
n r nu J t ů
tn
ně sup r r nů
s vé
čn M
né t
ž s
f
vé
t
ér
A
žn s st n
n u P u z r t v stn p u T r s zr
v s v rs é yt
ntu M rv
t r už př v
n p tn
n
s ur z n ce Spidermana, Ironmana nebo mutanty X-Men.
př ě u u s vn sp
st n S
sp r K nn t r n
---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --
sobota 6.8. v 19.45 h.
WESTERNSTORY
Česká komedie režiséra Vlasti mila Peška (96 min.).
Hr
Stř
:M r
n
n
šv
větnu
Ku
Vr n
Ku ř v P tr V n r č
K p P v Z nč
přístupný
Kr st n L
Vstupné 60,- Kč
t v M t uš Ru
P v L n vs
n t ét . S
W st rnSt ry s
č s é f u vr
ty pr
tě n z
st ts ny vr ž né
č
n n v z uř né s
n rn V nn t u O S tt r n T ž pů
př vš
z vu n zn ču
n z
vn
p st v f u v p n P tr V n r č
v
vn fr r W st rnSt ry
té ěř
f
ě ru v ypsu F
s n t č v n f š v né w st rn vé
ěstě v
s v
u
svět v u pr éru
nu
J
s v
---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Městské KINO Jablonec nad Jizerou
PROGRAM NA ČERVENEC A SRPEN 2011
středa 10.8. v 19.45 h.
LIDICE
přístupný (12)
České filmové drama režiséra Petra Nikolaeva (126 min.).
Hr : K r R n Zuz n F v R
n Lu n r M r
A
zy Zuz n y ž vs
On ř
Remund v J n u ř
š … Výpravný velkofilm Lidice je natočen podle skutečné události.
Opr v u s ys t ž zn t př ě L
? Př ě L
př ě
M
r
něné
n u S z y v r 2007 n z p
n tr
z
s é vzt y t z én s u t r st n z č t u é
ě n způs t tr é
yč n
su L
př ě u J
Vstupné 70 - Kč
Nv
Vr n
Ku ř v
t ř s
sur n s
un
př p t
sty ě n
P
z 2 svět vé v y z n vy é p rsp t vy P ř žu
su y
v
f
pn
t r p u zu n t
z n vé
č
S
n
s én ř Z ň
yv t L
s rz
st
u z ěn t
---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --
ÚTĚK ZE SIBIŘE
sobota 13.8. v 19.45 h.
přístupný (12)
Americké širokoúhlé drama (133min.).
Vstupné 70,- Kč
Je den z nejsilnějších skutečných příběhů o lidské vůli a touze po svobodě.
Hr : C n F rr
r s u ur E H rr s S rs R n n
š
r
z
z y pr
H
ž né n s ut čné u
st z r u 1940 p p su
tě
u
st z r
př r č Tr nss řs u
T t Z r n s ž p 4 000
v Indii.
z n r n s up n y vězňů z rus é
str u P ř s u vš
ště n
u
u Upr
rutě š z
s vy n z s vř n n t stné s řs é
uš y s é
n st vů p ušť G
---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ČERTOVA NEVĚSTA
středa 17.8. v 18.00 h.
Nová česká širokoúhlá pohádka Zdeňka Trošky (101 min.).
Hr
:S
n L ur n v
Č rt p tř
z n
š vn př p ně t
v
Su
ř p Fr nt š
ně š p st vy č s
r čt ž př n s z p
p
Ně
Ev J s f
v V
přístupný
vŠ n
řů Urč tě t p t pr r ž sér Z ň
štěst V
pt p
y ž ny Ně
vé
Vstupné 65,- Kč
š …
Tr š u t r
p su tv ř p
n y t ř y uď
Č rt v n věst u ž ž s č rty s ut čně n s u ž rty
---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --
sobota 20.8. v 18.00 h.
PAUL
přístupný (12)
Americká širokoúhlá komedie (104 min.),
N
Hr
Vstupné 60,- Kč
yst s
z ést n?
: Simon Pegg, Nick Frost, Seth Rogen, Kristen Wiig, Jason Bateman, Sigourney Weaver
P u
P u
ut
z šť n z O st 51 An t
t n stř ž n ě š
st v A r
nf r čně vytěž v
A pr t ž
už n
ř t z čn
t str
t ré y
vézt
zp č …
ž
př š s t
y s u vě
ty
ně př st
UFO C u tu
p vtn nn z u
uv
svět v
n st
n uš z r n
st pn prvn
---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
středa 24.8. v 19.45 h.
X-MEN: První třída
přístupný (12)
Americké širokoúhlé akční sci-fi (132 mi n.).
Vstupné 60- Kč
Hrají: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Kevin Bacon
Film X-M n: P rvn tř
př
z
vp ř
žp t
ř ně spěšné f
Men, X-Men 2, X-M n: P s n vz r X-M n Or ns: W v r n s v své ž
R ž p té
u t r
z r v ň pr qu
é sér s u M tt w V u
J
s M Av y P s n s ts
r W nt P
n M
F ss n r
vé sér
sup r r n
z
sů X-M n sp čn st M rv C
s F y Xnru st y s ut čn
ut
p
é světě utrž y v n ž 2 7
r y
rů
n K -Ass Hvěz pr
t r sér
t věz
s z n vp
ě
H n n p n rt 300: tv u T r py
---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
sobota 27.8. v 19.45 h.
VODA PRO SLONY
přístupný (12)
Americký širokoúhlý romantický pří běh (120 min.).
Vstupné 60,- Kč
Hrají: Reese Witherspoon, Robert Pattinson, Christoph Waltz, Paul Schneider, Hal Holbrook, Mark Povinelli, Richard Brake
V pr vn r
vzn
p
n
z r us vé pr stř
30 t nu é st t z z né s
svět vé
n žn
sts
ru S ry Gru n vé H vn r
ztv rn
t r s zr
n
é
rž t
Os r R s W t
stě p né
rsp n věz
r ružstv z zr ů n zp č
s y St v n R
rt P tt ns n
---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -
středa 31.8. v 19.45 h.
JANA EYROVÁ
přístupný (12)
Americká romantické drama (115 min.).
Hr
Vstupné 60,- Kč
: Mia Wasikowska, Michael Fassbender, Jamie Bell, Judi Dench
Hr n
t r n př st v nsp r v t n r
čt n řů
v ůp
é světě s nyn
y n vé u
v žné u f
vé u zpr v n r ž sér C ry J Fu un
Sn N
r n
z
stu n vé n r
R ž sér Fu un
vypr v ž v tn př ě J ny Eyr vé M W s ws
pr stř n t v f s
ů t ré
pu
dramat é p nuté s tu
ž z uf u vy ěš n u
u ž nu př v y ž
u u vn
t J n R v rs J
v
ž r n é
n st s
n
r
stř n ut
nu st
---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --
sobota 3.9. v 19.45 h.
ZKAŽENÁ ÚČA
Americká komedie (92 min.).
Hrají: C
rn
z E z t H s y Just n T
Snur), Jason Segel (Russell Gettis)
E z t H s y v C
r
n ůž s
č t žs n
snoubenec, vy ys p n
(Lucy P unch) –
z šťu
n s
yš u
stu nty
r
S tt
rt
přístupný (12)
Lu y Pun
A y Squ rr
J nM
Vstupné 65,- Kč
H
ns ř
t l Wally
n
z
uč t
t r yz
v n
st
př n
nš
v u J spr st z
v s n pr st n v ně P
r r y
ř s tu v né
už
t r s
n p st r
n u
sv u r éru uč t y f n t vně pust t K yž s s n r z
zs t
té
p
né n r n
Just n T
r
–
ž př z ň s up ř s sv u př n ně t vn
yn A y
ž
st t
nu n r n t s sn
r u é uč t
tě v u J s n S
E z t ny z rn p ny
zn vé
sp upr vn y
n
s
tn u
---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
středa 7.9. v 18.00 h.
přístupný
Americká ani movaná komedie
v českém znění (102 min.).
R
ř zn é
ré r ny Š u y Z č r ě G r
vy ž n Š u y z
p rt
t r
z v
n š
svět př
pr stř n wy rs é
st t zp t y
ů
v sn č y ř v n ž G r
zn vu vyst pu
nn
v
v sn č y
ě
C ntr P r u M
t ré s p
n
v n
r n f
uv
n p tn
n vš
n s né pr n s
v n vš n sp čně pr
u uz n
ř Š u vé us
t
vy
r
y n t způs
s
Vstupné 70 - Kč
---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --
sobota 10.9. v 18.00 h.
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – část 2
Americký širokoúhlý velkofilm v českém znění (130 min.).
přístupný
Vstupné 65,- Kč
Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Helena Bonham Carter, Jim Broadbent, Robbie Coltrane, Warwick Davis, Tom Felton,
R p F nn s M
G
n C r n H n s J n Hurt J s n Is s M tt w L wis, Gary Oldman, Alan Rickman, Maggie Smith, David
Thewlis, Emma Thompson, Julie Walters a Bonnie Wright
„ H rry P tt r R
t vř né v y č r
v s rt - č st 2“
p s n
ě né svět N y n y v s z
r
t
ružstv s
t ď N
y
Harry Potterovi. V t
už n n v zp č
t
v pr vné
fn
s
u
tv
z
r
z
do
---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ve vstupné m je započítán příplatek 1,- Kč, určen ý ve prospěch Státního fondu pro rozvoj české kinematografie. Filmy značen é sy mboly (12, 15, 16, …) jsou
mládeži přístupné, pro děti do 12, 15, 16 … let jsou však nevhodné. Změna programu a výše vstupného vyhrazena.
Program KINA též na adresách: www.jablonec-krkonose.cz, www.krkonose-smo.cz,, www .kina.365dni.cz. Tel.: 481591437, 481591106

Podobné dokumenty

nabÃdka nepropachto..

nabÃdka nepropachto.. ;trf rfr ilfi' ?.:ff ;n:ri"ff":fi"it#iJ:i,Ti"ililr1i: rig*"fiffiT.ffi:"ffr "fi:"ffiffi"i; ,$ffi .ffi'

Více

Program Jiráskova divadla

Program Jiráskova divadla Blu, který se nikdy nenaučil létat a žije na malém městě se svoji paničkou Lindou. Najde Blu odvahu, aby se naučil létat, zmařil plány únoscům a vrátil se zpět ke své milované paniččce Lindě? V čes...

Více

Program kina ke stažení

Program kina ke stažení žádné kostrbaté scenáristické konstrukce, snaží se být co nejupřímnější a velmi civilní, s čímž souvisí i neobvykle odvážné milostné scény.

Více

TEST PŘÍRODNÍCH BAREV NA PŘÍRODNÍCH BAREV NA VLASY

TEST PŘÍRODNÍCH BAREV NA PŘÍRODNÍCH BAREV NA VLASY Více než polovina žen, které si barví vlasy, volí variantu domácího barvení. Protože se stále častěji diskutuje o tom, že chemické barvy na vlasy obsahují škodlivé látky, které mohou vyvolat alergi...

Více

Natura 2000

Natura 2000 část evropské soustavy chráněných Území, nazvané Natura 2000. Tato soustava sestává ze dvou typů chráněných území- ptačíchob|astí a evropsky významných |oka|it (EVL)' Evropsky významné |oka|ity jso...

Více

LETNÍ KINO KOMÁROV

LETNÍ KINO KOMÁROV Film V peřině je hudební komedie v rozverném letním stylu Mamma Mia. V uvolněné atmosféře, kdy všichni tančili rock'n'roll a po ulicích jezdily růžové cadillaky... Hrají: Režie:

Více