technický list - Povrchové úpravy plus sro

Komentáře

Transkript

technický list - Povrchové úpravy plus sro
Technický list 1 (2)
POLIFOND 30-E
základový lak
POPIS
Dvousložkový, polyurethanový základový lak.
Určen k povrchovým úpravám dřeva pro vnitřní prostředí. Tuží se
katalyzátorem B-43
TECHNOLOGICKÉ ZAŘAZENÍ
Brusný základový plnič.
PŘÍKLADY POUŽITÍ
Určen pro vertikální i horizontální stříkání nábytku i nábytkových dílců.
Vzhledem k nestékavé úpravě vhodný i k jednovrstvému základování
upravovaných ploch.
APLIKAČNÍ METODY
Všechny běžné stříkací techniky, vč. vzduchového stříkání, dále stříkání
v elektrostatickém poli, odstředivé stříkání aj.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Odstín:
světle žlutá substance
Konzistence:
středně viskózní tekutina
Obsah sušiny:
Polifond 30-E = 44% (± 1%) / B-43 = 28% (± 1%)
VOC (obsah těkavých slouč.):
Polifond 30-E = 56% (± 1%) / B-43 = 72% (± 1%)
Měrná hmotnost:
Polifond 30-E = 0,965 - 0,975 / B-43 = 0,96
Viskozita:
70-80 sec., dle Fordova kelímku č. 4, 100 cm3
Aplikační viskozita směsi:
17 sec., dle Fordova kelímku č. 4, 100 cm3
Doba schnutí:
proti prachu:
na dotek:
další vrstva:
brousitelnost:
Zpracovatelnost směsi:
4-5 hod. (20°C)
Spotřeba
150-180 gr/m2 v jedné vrstvě (teor. vydatnost laku je 1 kg na 6-7m2)
Doba schnutí mezi vrstvami:
Je-li druhá vrstva aplikována tzv. „mokrá do mokré“, doba schnutí se
pohybuje kolem 40 min. V případě nástřiků prováděných druhý den, je
nutno povrch bezpodmínečně brousit.
PŘÍPRAVA POVRCHU
Připravená stříkací směs je přímo aplikovatelná na zpracovávaný povrch
(masivní i dýhovaný materiál).
Některé dřeviny, zvláště exotické, s hlubokoporézní strukturou, obsahují
zpomalující chemické substance, které mohou být příčinou některých
problémů při tvorbě kvalitní povrchové úpravy. Nepravidelný výskyt
problémových lokalit ztěžuje provedení preventivních zásahů před
započetím povrchové úpravy.
Vždy doporučujeme prověření prováděné povrchové úpravy zkušebním
nástřikem na vzorku takové dřeviny.
Zpracovávaný povrch se nejprve zbrousí brusným papírem o zrnitosti
P180-220, v závislosti na druhu dřeviny. Naneste předepsaným
způsobem vodouředitelné, příp. rozpouštědlové mořidlo. V případě
aplikace vodouředitelného mořidla nezahajujte provádění nástřiku
základového laku dříve než po 12 hodinovém schnutí mořidla.
Pak proveďte nástřik první vrstvy laku POLIFOND 30-E.
Výrobce:
ASTRA Vernici S.r.l.
Via Dell´Industria, s/n
24052 Azzano S. Paolo (BG) – Italy
Tel.: +39 035 530 019, Fax: + 39 035 531 741
30 min. (20°C)
60 min. (20°C)
40 min. (20°C)
po 12 hodinách (20°C)
Distributor:
Povrchové úpravy Plus, s.r.o.
kancelář a sklad: Tř. T. Bati 211, 760 01 Zlín
e-mail: [email protected]
Tel./fax.: + 420 577 100 249
Technický list 2 (2)
POLIFOND 30-E
základový lak
PŘÍPRAVA POVRCHU
Po 30-40 minutách (20°C) proveďte, v případě potřeby, druhý nános laku
POLIFOND 30-E, který se za tímto účelem ředí méně, než v případě
nástřiku první vrstvy. Provádění třetího nánosu nelze z důvodu snižování
čirosti celkové lakové vrstvy doporučit.
Upravovaný povrch lze dobře brousit druhý den brusivem o zrnitosti
P220-240.
Povrchovou úpravu dokončete nástřikem vrchní lakové vrstvy, kterou lze
provádět jak laky polyurethanovými (FINIPUR nebo FINILUX),
tak i polyesterovými (LUXPOL), i nitrocelulózovými (NITROFIN),
příp. kyselinoutuhnoucími (UREFIN).
PŘIPRAVA STŘÍKACÍ SMĚSI
K vytvrzení polyurethanového laku dochází vlivem vzájemné chemické
reakce mezi jednotlivými složkami obsaženými ve stříkací směsi.
To předpokládá smísení jednotlivých složek v níže uvedeném poměru:
1) POLIFOND 30-E
= 100 obj. dílů
2) Tužidlo B-43
= 50 obj. dílů
3) MAX Ředidlo 203, příp. MAX Ředidlo 102 = 15-25 obj. dílů ( 25 obj.
dílů v příp. prvního nánosu )
APLIKACE
Lak je aplikovatelný stříkáním, vč. stříkání v elektrostatickém poli.
Pracovní prostředí musí odpovídat místně platným technickým
a hygienickým normám. Stříkací kabiny musí být vybaveny účinným
odsáváním. Broušení povrchů provádějte na odděleném pracovišti. Také
vytvrzování laku musí probíhat v oddělených a pro tento účel
vybavených prostorách, s nucenou ventilací a regulovatelnou teplotou.
Teplota prac. prostředí:
Pracovní prostory musí být vybaveny vytápěním regulovatelným
v rozpětí od 16°C do 30 °C. Účinná ventilace podporuje snadnější
vytvrzování „do hloubky“ lakového filmu.
Relativní vlhkost vzduchu: Min.: 30% - max.: 80 %.
Tvorba lakového filmu je, obecně, u polyurethanových laků rovnoměrná
v rozpětí doporučených teplot. Teploty nižší než 16°C způsobují
zpomalení zasychání a vytvrzování lakového filmu, špatný rozliv a potíže
s brousitelností. V případě nižších zasychacích teplot je s broušením
třeba počkat i 24 hodin. Během vysokých letních teplot, kdy se teplota
pracovního prostředí pohybuje kolem 30°C, je třeba zpomalovat schnutí
přídavkem zpomalovacího rozpouštědla, které se přidává v poměru
3-8% do stříkací směsi.
Doporučené hodnoty stříkací
techniky:
a)
b)
c)
vzduchová stříkací pistole – tryska ∅ 1,8 – 2,0 / tlak 4-6 bar
air-mix tryska ∅ 009 / tlak vzduchu 3 bary, tlak laku 3 bary
airless stříkací technika – tryska ∅ 009 / tlak 5 bar
BALENÍ A SKLADOVÁNÍ
Standardní balení:
POLIFOND 30-E:
Tužidlo B-43:
kovové konve, 25 lt, 5 lt
plechovky 12.5 lt, 2,5 lt
Doba skladovatelnosti:
POLIFOND 30-E a tužidlo B-43 jsou skladovatelné maximálně
12 měsíců. Skladujte v chladných prostorách v originálních baleních.
Po odebrání porce laku obal opět dobře uzavřete.
Informace uvedené v tomto Technickém listu jsou založeny na nejlepších znalostech firmy ASTRA Vernici S.r.l. Tento dokument však není právním
dokumentem na základě kterého jsou poskytovány záruky nebo je přebírána odpovědnost za výsledek povrchové úpravy. K zodpovězení dotazů
týkajících se aplikace nátěrové hmoty, které by doplňovaly informace uvedené v tomto Technickém listu, se obraťte na technické oddělení společnosti
ASTRA Vernici S.r.l. Výrobní postupy vyplývající ze znění tohoto Technického listu musí vždy počítat s nanášením nátěrové hmoty na takovou
dřevinu, která byla před zahájením aplikace zpracována za optimálních podmínek (teplota, vlhkost, atd.)

Podobné dokumenty

POLIFOND 32-E - White - Povrchové úpravy plus sro

POLIFOND 32-E - White - Povrchové úpravy plus sro air-mix tryska ∅ 011 / tlak vzduchu 3 bary, tlak laku 3 bary airless stříkací technika – tryska ∅ 011 / tlak 5 bar

Více

Poster - Projekty

Poster - Projekty odmaštění, místo lepeného spoje bylo očištěno rozpouštědlem (hliník pomocí acetonu a uhlíkatá ocel pomocí chloroformu). Dalším způsobem bylo odmaštění destiček v  Soxhletově přístroji (Obrázek 2) z...

Více

100 let De Beer Zemřela Bianca Cifra Earth Sense

100 let De Beer Zemřela Bianca Cifra Earth Sense nového CD ICRIS Tímto se za zpoždění omlouváme. Prosím, kontaktujte nás, pokud aktualizace neobdržíte do konce srpna 2010.

Více

prodejny stavebnin - Stavebnictví

prodejny stavebnin - Stavebnictví distribuce zdarma v okresech ZL, KM, VS, UH. Vydavatel INFOSERVIS CZ, a. s., Kvítková 540, Zlín, tel./fax 577 001 444, mobil 602 747 921, http://www.infoservis.cz. Distribuce TNT Post ČR s. r. o., ...

Více

AZ STAV ZLÍN spol. s ro - Stavebnictví

AZ STAV ZLÍN spol. s ro - Stavebnictví SUN SYSTEM s r. o. nám. Míru 9, 760 01 Zlín Tel.: 577 439 370, Fax.: 577 439 370 E-mail: [email protected] Web: www.sunsystem.cz

Více

Astraxil - Povrchové úpravy plus sro

Astraxil - Povrchové úpravy plus sro Maximální přípustný obsah vlhkosti v dřevině je 16%. Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 70%. Povrch dřeva se před aplikací nátěrového

Více

v PDF

v PDF EBPU polyurethan modrý PUSO polyurethan zelený Druh ložiska: R válečkové ložisko G kluzné ložisko K kuličkové ložisko

Více