Astraxil - Povrchové úpravy plus sro

Transkript

Astraxil - Povrchové úpravy plus sro
Technický list 1 (2)
ASTRAXIL
napouštěcí a lazurovací prostředek
POPIS
Prostředek určený k ochraně a dekorativním nátěrům dřeva vystaveného
extrémním povětrnostním vlivům. Během zpracování je snadno
absorbován dřevem a na jeho povrchu vytváří souvislou vrstvu pigmentů
chránících dřevo před rozkladným UV zářením. Prostředek ASTRAXIL
obsahuje účinné biocidní prostředky bránící rozvoji dřevorozkladných
mikroorganismů.
Povrch dřeva napuštěný prostředkem ASTRAXIL však nezůstává úplně
uzavřen. Dřevo může „dýchat“ a zbavovat se snadno přebytečné
vlhkosti, která se do hmoty dřeva dostala při vlhkém počasí na
osmotickém principu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PŘÍKLADY POUŽITÍ
Dřevěné dekorativní a izolační obklady staveb
Rodinné domy ze dřeva, sruby
Fasádové dekorativní prvky ze dřeva
Dřevěné podbití střech
Balkónové konstrukce včetně zábradlí a balustrád
Okenní rámy
Okenice, shrnovací okenní clony - žaluzie
Dřevěné ploty, ohrady, vrata atd.
Dětská hřiště
Zahradní nábytek
Vhodné dřeviny
Smrk, borovice, jedle, Švédská borovice, Žlutá borovice, Jedlovec,
borovice „Douglaska“, Modřín, Kanadský Cedr, Meranti, Iroko, Ořech,
Dub, Cedr, Niangoon, Jasan, Týk, Ruský modřín, Thermowood.
Nevhodné dřeviny
Zvláště nevhodné dřeviny nejsou známy
TECHNICKÉ ÚDAJE
Obsah sušiny:
20% ± 1% podle odstínu
Měrná hmotnost:
0.82 kg/l
Viskozita:
50 sec, Fordův kelímek 4, při 20 °C
Vydatnost:
8-12 m²/litr v jedné vrstvě (dle druhu dřeviny
a jemnosti broušení)
Schnutí:
proti prachu:
na dotek:
přetíratelnost:
30 minut
40 minut
4 hodin
Zasychací časy jsou ovlivňuje teplota schnutí, intenzita větrání a relativní
vlhkost vzduchu.
Odstíny
Prostředek je běžně dostupný v těchto odstínech:
Ořech 355, Světlý ořech 286, Střední ořech 309, Tmavý ořech 378,
Červený ořech 332, Kaštan 252, Třešeň 315, Palisandr 392, Oliva 269,
Douglaska 235, Borovice 218, Modřín 201, Jedlová zeleň 395, Eben
412, Abies 228, Abies 294, R470 Mahagon, dále pak speciální odstíny,
vytvořené pro Thermowood.
Další odstíny lze natónovat dle předlohy.
Výrobce:
ASTRA Vernici S.r.l.
Via Dell´Industria, s/n
24052 Azzano S. Paolo (BG) – Italy
Tel.: +39 035 530 019, Fax: + 39 035 531 741
Distributor:
Povrchové úpravy Plus, s.r.o.
kancelář a sklad: Tř. T. Bati 211, 760 01 Zlín
Tel./fax.: + 420577100249
www.puplus.cz
e-mail: [email protected]
Technický list 2 (2)
ASTRAXIL
napouštěcí a lazurovací prostředek
Metody zpracování
Prostředek je dodáván ve formě roztoku založeném na bázi hygienicky
nezávadných, bez-aromátových rozpouštědel. Ve své kategorii se
produkt řadí mezi nátěrové hmoty nejvyšší kvality. Nanáší se na přímo
na zpracovávaný povrch, čistý a zbavený nečistot. Tvrdé dřeviny je
nutno předupravit broušením doporučenými brusivy.
Před samotnou aplikací doporučujeme provedení zkušebního nátěru na
malém kousku uvažované dřeviny k zjištění barevného výsledku
povrchové úpravy.
Lazura se nanáší stříkáním, štětcem, máčením, příp. metodou Flowcoating.
APLIKACE
Nové dřevo
Maximální přípustný obsah vlhkosti v dřevině je 16%. Relativní vlhkost
vzduchu nesmí překročit 70%. Povrch dřeva se před aplikací nátěrového
systému brousí brusivem o zrnitosti P150. Pryskyřičné dřeviny, jako
například borovice nebo modřín se doporučuje předem omýt bavlněnou
tkaninou namočenou v ředidle ADDITIVO D/110, příp. v ředidle C6000.
Lazurovací a napouštěcí prostředek ASTRAXIL nanášíme doporučenými
technikami. ( stříkání, natírání, máčení, Flow-coating ). Pozornost přitom
věnujeme důkladnému prosycení stranového dřeva (tzv. hirn),
konstrukčních spojů, drážek aj.
Takto upravený povrch lze po 24 h přetírat dalšími nátěrovými systémy
jako např. MONOFIN TIX ST/30, ASTRAXIL CERATO, IDROXIL 4300.
Obnova starších nátěrů
Zbytky předchozího zvětralého nátěru musí být chemicky nebo
mechanicky odstraněny. Dřevo se doporučuje omýt vlažnou vodou
s přídavkem saponátu (2 %). Po oschnutí vody se ASTRAXIL nanáší
v jedné vrstvě. Po 24 hodinách schnutí se na povrch nanáší doporučené,
vodouředitelné, nebo rozpouštědlové nátěrové hmoty.
BALENÍ A SKLADOVÁNÍ
Standardní balení
25 lt a 5 lt konve
Doba skladovatelnosti
ASTRAXIL je v neotevřených obalech skladovatelný maximálně 12
měsíců. Po otevření obalu doporučujeme lak skladovat na chladném
místě a obal vždy, po odebrání porce laku, dobře uzavřít.
Sedimentace
Pigmenty obsažené v prostředku ASTRAXIL snadno během skladování
sedimentují na dně obalu. Z toho důvodu je nezbytně nutné vždy obsah
obalu důkladně promíchat před započetím zpracování.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Vzhledem k rozmanitosti ve výběru dřevin použitelných pro výrobky ze
dřeva pro venkovní stanoviště, nelze v tomto technickém listu stanovit
naprosto přesné pokyny ke správnému zpracování prostředku
ASTRAXIL s ohledem na specifické vlastnosti použité dřeviny. Je proto
nezbytně nutné provedení předběžných testů k vyloučení negativního
vlivu chemických substancí obsažených ve zpracovávané dřevině,
zejména taninu, pryskyřic, olejů aj.
Informace uvedené v tomto Technickém listu jsou založeny na nejlepších znalostech firmy ASTRA Vernici S.r.l. Tento dokument však není právním
dokumentem na základě kterého jsou poskytovány záruky nebo je přebírána odpovědnost za výsledek povrchové úpravy. K zodpovězení dotazů
týkajících se aplikace nátěrové hmoty, které by doplňovaly informace uvedené v tomto Technickém listu, se obraťte na technické oddělení společnosti
ASTRA Vernici S.r.l. Výrobní postupy vyplývající ze znění tohoto Technického listu musí vždy počítat s nanášením nátěrové hmoty na takovou
dřevinu, která byla před zahájením aplikace zpracována za optimálních podmínek (teplota, vlhkost, atd.)

Podobné dokumenty

technický list - Povrchové úpravy plus sro

technický list - Povrchové úpravy plus sro Po 30-40 minutách (20°C) proveďte, v případě potřeby, druhý nános laku POLIFOND 30-E, který se za tímto účelem ředí méně, než v případě

Více

POLIFOND 32-E - White - Povrchové úpravy plus sro

POLIFOND 32-E - White - Povrchové úpravy plus sro Po přibližně 40 minutách (20°C) proveďte, v případě potřeby, druhý nános laku POLIFOND 32-E - White, který se za tímto účelem ředí méně, než v případě nástřiku první vrstvy. Po 40-50 minutách (20°C...

Více

ROKOPUR EMAIL EKO RK422

ROKOPUR EMAIL EKO RK422 Tužidlo Rokopur tužidlo RK500 (4:1 hm. – 4 díly Rokopur Email Eko RK422 ku 1díl Rokopur tužidla RK500, nebo 3,3:1 objemově) Doba zpracovatelnosti: 4 hod. při 20 °C Ředění: Doporučená viskozita pro ...

Více

ZDE

ZDE Obr. 5 Původní územní vymezení lokality Houština ...................................................................................... 7 Obr. 6 Přehled počtu taxonů nalezených na jednotlivých loka...

Více

ROKOPUR EMAIL EXTRA RK402

ROKOPUR EMAIL EXTRA RK402 Teplota by se neměla pohybovat při zpracování pod + 15 °C,vlhkost vzduchu by neměla překročit 70%. Tužení: Tužidlo Rokopur tužidlo RK 500 (4:1 hmotnostně nebo 3,2:1 objemově) Doba zpracovatelnosti:...

Více

Rokopur Email Mat RK 430

Rokopur Email Mat RK 430 Teplota by se neměla pohybovat při zpracování pod + 15 °C, vlhkost vzduchu by neměla překročit 70%. Tužení: Rokopur Email Mat RK 430 : Rokopur tužidlo RK 500 (6:1 hmotnostně nebo 4,5:1 objemově) Do...

Více

prodejny stavebnin - Stavebnictví

prodejny stavebnin - Stavebnictví INFOCITY - inzertní měsíčník INFOCITY vychází v plnobarevném provedení devátým rokem a je distribuován ZDARMA do poštovních schránek Zlínského a Trenčínského kraje. Infoservis a Infocity Vám zveřej...

Více