F9_16Slun_soustava_vnější_část

Transkript

F9_16Slun_soustava_vnější_část
UČIVO:
Sluneční soustava – vnější část
PŘEDMĚT:
Fyzika
ROČNÍK:
9
AUTOR:
Jan Kábrt
KLÍČOVÁ SLOVA: Kuiperův pás, Oortův oblak, komety.
Sluneční soustava
- vnější část
Obr.: http://www.epublishing.cz/tajemstvi-vesmiru-62013
Sluneční soustava – Kuiperův pás
Asi 6×108 planetezimál o průměru d > 1 km
Dnes známe více než 1 400 těles z Kuiperova
pásu.
Vnitřní okraj pásu asi 30 AU od Slunce, vnější
600 AU od Slunce (4 sv. hod. ÷ 3,5 sv. Dne).
Malá kamenná nebo ledová tělíska
zformovaná při zrodu sluneční soustavy.
Pás je „položen“; do roviny ekliptiky.
Průměry těles nepřesahují (až na ojedinělé
výjimky) 100÷300 km.
Sluneční soustava – Kuiperův pás
Obr.: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2006_33_pla.php
Sluneční soustava – Oortův oblak
Také Oortovo-Öpikovo mračno.
Asi jeden bilión kometárních jader.
Vzdálenost zhruba 20 000÷100 000 AU od
Slunce (0,3 ÷ 1,6 sv. roku).
Slepence zmrzlých plynů, vodního ledu
a úlomků hornin nepravidelného tvaru.
Dráhy mají všechny různé sklony k ekliptice
(0° ÷ 90°).
Celková hmotnost asi do 10 MZ
Sluneční soustava – Oortův oblak
Podle: http://hvezdarna.plzen.eu/ukazy/clanky/minislovnicek/oortuv_oblak.html
Sluneční soustava – dráha komety
Prachový ohon komety je prohnutý a poněkud zaostává za plazmovým, plazmový je rovný.
Ohony směřují od Slunce.
Obr.: http://lifeng.lamost.org/courses/astrotoday/CHAISSON/AT314/HTML/AT31402.HTM
Prachové částice v ohonu se pohybují po delší dráze, proto zaostávají. Plazmu v ohonu
dokáže tlak slunečního záření tlačit směrem od Slunce.
Obr.: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Orbits_of_periodic_comets.svg
Zdroje: http://en.wikipedia.org/wiki/Comet_Encke,
http://en.wikipedia.org/wiki/19P/Borrelly,
http://en.wikipedia.org/wiki/Halley%27s_Comet,
http://en.wikipedia.org/wiki/Comet_Ikeya-Zhang
Komety se pohybují většinou po značně
protáhlých elipsách.
Ve větší vzdálenosti od Slunce se kometa
pohybuje pomaleji (2. Keplerův zákon).
Kometa s delší hlavní poloosou dráhy má
delší dobu oběhu (3. Keplerův zákon).
Doby oběhu se liší výrazněji než hlavní
poloosy (3. Keplerův zákon).
Zdroje: http://en.wikipedia.org/wiki/Comet_Encke,
http://en.wikipedia.org/wiki/19P/Borrelly,
http://en.wikipedia.org/wiki/Halley%27s_Comet,
http://en.wikipedia.org/wiki/Comet_Ikeya-Zhang