maturitní otázky z předmětu informatika

Transkript

maturitní otázky z předmětu informatika
Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.
MATURITNÍ TÉMATA
NĚMECKÝ JAZYK 2016
1.
Die Familie / Rodina
2.
Das Wohnen / Bydlení
3.
Berufe und Zukunft / Povolání a budoucnost
4.
Freizeit und Hobbys / Volný čas a koníčky
5.
Meine Stadt, mein Dorf / Mé město, má ves
6.
Natur, Umwelt und Wetter / Příroda, počasí a životní prostředí
7.
Medizinische Pflege, Gesundheitswesen / Zdraví, lékařská péče
8.
Essen und Trinken in der gesunden Lebensweise / Jídlo, pití a zdravý životní styl
9.
Reisen, Urlaub, Ferien / Cestování, dovolená, prázdniny
10.
Sport / Sport
11.
Einkäufe / Nakupování
12.
Bekleidung, Mode / Oblečení, móda
13.
Theater, Kino, Fernsehen / Divadlo, kino, televize
14.
Musik, Kunst / Hudba, umění
15.
Wissenschaft und Technik / Věda a technika
16.
Das Studium von Fremdsprachen / Studium cizích řečí
17.
Meine Freunde / Přátelé
18.
Tagesablauf / Denní program
19.
Urlaub in der Tschechischen Republik / Dovolená v ČR
20.
Unsere Schule, Schulsystem in Deutschland / Naše škola, školský systém v Německu
21.
Hotels, Gaststätten / Hotely, restaurace
22.
Bücher und Lesen / Knihy, četba
23.
Der Verkehr / Doprava
1
24.
Dienstleistungen / Služby
25.
Publizistik und Werbung in den Medien / Publicistika a reklama v médiích
Poznámka:
Maturitní otázka se skládá ze tří částí: maturitní téma, popis obrázků a situační rozhovor.
Maturitní otázky byly projednány a schváleny předmětovou komisí dne...........................................
Podpis předsedy předmětové komise............................................................................................
Maturitní otázky byly schváleny ředitelkou školy dne ............………………………………………………..…...
Podpis ředitelky školy................................................................................................................
2