V. beskydské ortopedické dny finální informace.indd

Komentáře

Transkript

V. beskydské ortopedické dny finální informace.indd
FINÁLNÍ INFORMACE
ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ
NEMOCNICE VE FRÝDKU – MÍSTKU p. o.
ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Olomouc
a
Okresním sdružením ČLK ve Frýdku - Místku
pořádá
V. BESKYDSKÉ ORTOPEDICKÉ DNY
sympozium s mezinárodní účastí
a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie
Frýdek-Místek
1. - 2. 11. 2012
Organizační zajištění
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.
www.ortopedicke-centrum.cz
V. BESKYDSKÉ ORTOPEDICKÉ DNY
sympozium s mezinárodní účastí
a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie
1. – 2. 11. 2012, Frýdek-Místek
POŘÁDÁ
Ortopedické oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku p. o.
se souhlasem výboru ČSOT
ve spolupráci s
Ortopedickou klinikou LF UP a FN Olomouc
TÉMATA SYMPOZIA LÉKAŘSKÉ SEKCE
Komplexní řešení problematiky selhávající aloplastiky kolenního kloubu (infekce, aseptické uvolnění, periprotetické zlomeniny)
Ortopedie a traumatologie nohy
Prevence trombembolické nemoci, léčba osteoporózy
Varia, Medikamenty
TÉMATA SYMPOZIA SESTERSKÉ SEKCE
Ošetřovatelská péče v ortopedii
Primární aloplastika a reimplantace z pohledu instrumentářky
PREZIDENT SYMPOZIA
Prim. MUDr. Petr Kozák – Ortopedické oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o.
ORGANIZAČNÍ SEKRETÁŘ SYMPOZIA
MUDr. Lubomír Onderka – Ortopedické oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o.
ZÁŠTITU PŘEVZAL
Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. – děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. – ředitel FN Olomouc
ODBORNÁ GARANCE
Doc. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
Doc. MUDr. Jaroslav Musialek, CSc.
PROGRAMOVÝ VÝBOR
Doc. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
MUDr. Pavel Kacerovský
MUDr. Petr Kamínek, Ph.D.
Prim. MUDr. Petr Kozák
MUDr. Jiří Mazoch
MUDr. Lubomír Onderka
ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO
ing. MUDr. Miroslav Přádka, PhD
ing. Eva Richtrová
Mgr. Pavla Klaputová
Mgr. Petr Cvik
Mgr. Michal Pobucký, DiS
MUDr.Verner Borunský
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ, PŘIHLÁŠKY, KORESPONDENCE
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.
www.ortopedicke-centrum.cz
Tel.: +420 47 553 00 22
Fax: +420 47 553 40 77
Projektový manager: Miroslav Koleš
Mobilní telefon: 731 560 858
E-mail: [email protected]
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 16205
ČTVRTEK, 1. 11. 2012 – SEKCE LÉKAŘŮ
9.00 Slavností zahájení sympozia
BLOK 1
9.15 – 10.00
Předsednictvo: Bartoníček J., Trč T., Kopp L.
1. Klinická anatomie hlezna a nohy
Bartoníček J.
Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha - Oddělení ortopedie
a traumatologie ÚVN
15´
2. Kontroverze luxačních zlomenin hlezna
Bartoníček J.
Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha - Oddělení ortopedie
a traumatologie ÚVN
15´
3. Poranění syndezmózy u zlomenin hlezna
Rypl A.
Nemocnice České Budějovice, a.s. - Oddělené úrazové chirurgie
4. Posteromediální a posterolaterální přístup ke hleznu u zlomenin zadní hrany tibie
Bartoníček J. (1), Kostlivý K. (2)
Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha - Oddělení ortopedie
a traumatologie ÚVN (1)
Chirurgická klinika 1. LF UK a TN Praha-Krč (2)
7´
12´
10.05 - 10.25 Diskuse
10.25 - 10.55 Coffee break
BLOK 2
10.55 – 11.40
Předsednictvo: Bartoníček J., Kopp L., Obruba P., Rypl A.
5.
Chirurgická léčba zlomenin talu - střednědobé funkční a rentgenové výsledky
Kopp L., Obruba P., Riegl J., Edelmann K.
Úrazové centrum Krajské zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice
7´
6.
Extruze talu - kazuistika
Bartoníček J., Urbánek L., Tuček M.
Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha - Oddělení ortopedie
a traumatologie ÚVN
5´
7.
Neodkladné operace zlomenin patní kosti
Obruba P.
Úrazové centrum Krajské zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice
7´
8.
Osteosyntéza patní kosti úhlově stabilní dlahou
Obruba P.
Úrazové centrum Krajské zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice
7´
9.
Poranění středonoží
Kopp L.
Úrazové centrum Krajské zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice
7´
10. Drtivé poranění přednoží u mladého muže - Kazuistika
Václavek J., Skácel P., Šíma J., Kotrč J.
Ortopedicko traumatologické oddělení S.M.N. a.s o.z. Přerov
11.40 - 12.00 Diskuse
12.00 - 13.00 Oběd
7´
BLOK 3
13.00 – 13.40
Předsednictvo: Trč T., Hodíková P., Skácel P.
11. SCARF osteotomie
Trč T.
Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha
10´
12. Naše zkušenosti s operační léčbou Hallux rigidus
Šos Z., Uvízl M., Gallo J.
Ortopedická klinika FN Olomouc
7´
13. Instabilita 1. kuneifometatarzálního skloubení v etiologii Hallux valgus
Zagroba J., Weber M., Káňa J.,
Ortopedické oddělení FN Ostrava
7´
14. Naše způsoby operačního řešení hallux rigidus
Hodíková P.
Ortopedické oddělení Panochovy nemocnice Turnov
7´
15. Extraartikulární distální osteotomie z metatarsů jako možnost v terapii příčného plochonoží
Skácel P., Kotrč J., Selucký J.
Ortopedicko traumatologické oddělení S.M.N. a.s o.z. Přerov
7´
13.40 - 14.00 Diskuse
BLOK 4
14.00 – 14.40
Předsednictvo: Chomiak J., Kuběnová D., Uvízl M.
16. Léčení Pes cavovarus
Chomiak J., Dungl P.
Ortopedie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce Praha
10´
17. Naše zkušenosti s pantalární dézou
Uvízl M., Šos Z., Gallo J.
Ortopedická klinika FN Olomouc
7´
18. Komplikace aloplastiky I. MTP kloubu „Toefit“
Kuběnová D., Chochola A.
Oddělení ortopedie a traumatologie ÚVN - Klinika traumatologie pohybového
aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha
7´
19. Artrodéza TC kloubu systémem TIBIAXYS
Pertl M., Trtík L.
Ortopedicko-traumatologické oddělení, Nemocnice Havlíčkův Brod
7´
20. Dlahová déza hlezna
Kopp L.
Úrazové centrum Krajské zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice
7´
14.40 - 15.00 Diskuse
20.00 Společenský večer - k tanci a poslechu hraje skupina Galaxy
PÁTEK, 2. 11. 2012 – SEKCE LÉKAŘŮ
BLOK 5
9.00 – 10.00
Předsednictvo: Gallo J., Vavřík P., Tomáš T.
21. Prevalence výskytu a příčiny revizních operací náhrad kolena
Vavřík P.
1. ortopedická klinika FN v Motole a 1. LF UK Praha
15´
22. Jak vznikají kostní defekty u TEP kolenního kloubu?
přednáška je podpořena z grantu: IGA NT 110/49
Gallo J., Lošťák J.
Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc
10´
23. Makroskopické hodnocení periprotetických tkání u TEP kolena
Lošťák J., Gallo J.,
Ortopedická klinika FN a LF UP v Olomouci
7´
24. Komplikace endoprotézy kolenního kloubu
Tomáš T., Janíček P., Nachtnebl L.
I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
7´
25. TEP u závažných deformit kolene - riziko selhání?
Musil D., Stehlík, Krejčí, Held
Ortopedické odd. Nemocnice Č. Budějovice, a.s.
7´
10.00 - 10.20 Diskuse
BLOK 6
10.20 – 11.15
Předsednictvo: Koudela K., Pilnáček J., Kozák P.
26. Artrodéza kolene hřebem jako řešení selhané TEP
Trč T., Schovanec J.
Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha
10´
27. Srovnání výskytu patelární bolesti po aloplastice kolenního kloubu u konvenčně
a individuálně nastavené rotace femorální komponenty
Koudela K. sr., Koudela K. jr., Koudelová J., Kormunda S., Křen J., Pokorný J.
FN a LF UK Plzeň,
Klinika zobrazovacích metod, Fakulta aplikovaných věd ZČU Plzeň
10´
28. Úskalí reimplantací TEP kolene - opakovaná selhání TEP
Káňa J., Cichý Z.
Ortopedické oddělení FN Ostrava
7´
29. Dvoudobé implantace TEP v léčení purulentní gonitidy
Pilnáček J.
Ortopedické oddělení nemocnice Kladno
7´
30. Řešení infektu totální náhrady kolenního kloubu artrodézou pomocí rámové zevní fixace
Šváb P.
Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Znojmo
7´
31 Artrodéza kolene hřebem ProSpon po septickém selhání TEP kolene
Šedivý P.
Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav
7´
32. Operační léčba priprotetických zlomenin v oblasti femuru u endoprotézy kolenního kloubu
Kozák P. (1), Gallo J. (2), Tomíček F. (1)
Ortopedické oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o. (1)
Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc (2)
7´
11.15 - 11.35 Diskuse
11.35 - 12.05 Coffee break
BLOK 7
12.05 – 13.05
Předsednictvo: Kubeš R., Rozkydal Z., Wendsche P.
32. Revizní jamka kyčle
Trč T., Šťastný E.
Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha
10´
33. Současný stav prevence TEN
Kubeš R.
Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha
7´
34. Lornoxicam v pooperační analgezii TEP kyčelního a kolenního kloubu
Tomáš T., Rapi J.
I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
7´
35. Vývoj prevence trombembolické nemoci na ortopedickém oddělení MěN v Litoměřicích
Procházka V.
MěN v Litoměřicích
7´
36. Fossa rhomboidea claviculae - klinický význam
Koudelová J., Koudela K. sr., Koudela K.jr., Toman M.
KOTPÚ FN a LF UK Plzeň
7´
37. Je léčení malleolárních zlomenin snadné?
Wendsche P.
Úrazová nemocnice v Brně
7´
38. Hojení zlomenin a osteoporóza
Rozkydal Z. (1), Jurášek, Z. (2)
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně (1)
Radiologická klinika FN u sv. Anny v Brně (2)
7´
13.05 - 13.25 Diskuse
13.25 Závěr sympozia
ČTVRTEK, 1. 11. 2012 – SESTERSKÁ SEKCE
9:30 – Zahájení – Úvodní slovo
BLOK 1.
9:40 - 10:55
Předsednictvo: Pokorná R. , Vojtková I.
1. Předoperační příprava před TEP
Šostá D., Paljusová Š.
Ortopedické oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o.
15´
2. Operační rána po operaci TEP kyčelního kloubu u pacientů s předpokladem špatného hojení
Trojková A.
Ortopedické oddělení FN Ostrava
15´
3. Reimplantace kyčelního kloubu
Vojtková I., Horká E.
Ortopedické oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku
15´
4. Využití materiálu vlhkého hojení v prevenci vzniku nozokomiálních nákaz v operační ráně
po operaci TEP kyčelního kloubu u pacientů s předpokladem špatného hojení
Trojková A. , Horutová L.
Ortopedické oddělení FN Ostrava
5. Rehabilitační ošetřovatelská péče po TEP kyčelního kloubu
Blahová A., Kvapilová B.
Ortopedická klinika FN Olomouc
15´
15´
10.55 - 11.25 Diskuse
11.25 - 11.55 Přestávka
BLOK 2.
11.55 - 13.10
Předsednictvo: Frnková D., Ištvánová E., Kvapilová B.
6. Příprava na život po operaci TEP kyčle u pacientů nad 65 let s využitím
kompenzačních pomůcek pro ulehčení běžných denních činností
Frnková D., Horutová L.
Ortopedické oddělení FN Ostrava
15´
7. Využití kompenzačních pomůcek pro ulehčení běžných denních činností
Frnková D., Horutová L.
Ortopedické oddělení FN Ostrava
15´
8. Fyzioterapie po aloplastice hlezna
Ištvánková E., Jarošová H.
Revmatologický ústav Praha
15´
9. Kladívkové postavení prstů nohy a Ortopedická ambulance
Dudek V.
Chirurgické obory Praha s.r.o.
15´
10. Vybrané ortopedické vady u dětí
Kvapilová B., Blahová A.
Ortopedická klinika FN Olomouc
15´
13.10 - 13.40 Diskuse
13.40 – 13.50 Zhodnocení
13.50 Závěr sesterské sekce
VŠEOBECNÉ ORGANIZAČNÍ INFORMACE
REGISTRACE – SEKCE LÉKAŘŮ I SESTER
Národní dům, Palackého 134, Frýdek-Místek
Středa, 31. 10. 2012
Čtvrtek, 1. 11. 2012
Pátek, 2. 11. 2012
ÚČASTNÍCI
17.00 – 18.30
7.45 – 15.00
8.00 – 13.50
VYSTAVOVATELÉ
17.00 – 18.30
7.45 – 8.45
PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI
Registrace na kongres probíhá on-line na webových stránkách
www.ortopedicke-centrum.cz – sekce REGISTRACE
(v případě, že nemáte možnost přístupu k internetu, kontaktujte nás na tel.: 475 216 588, 731 560 858)
On-line přihlášky k pasivní účasti zaregistrujte na www.ortopedicke-centrum.cz- sekce registrace
nejpozději do 27. 10. 2012
Účastníci, kteří se na kongres již zaregistrovali a budou chtít v přihlášce cokoliv změnit či dohlásit, přihlásí se v on-line registraci do akce pod svým tajným kódem, který jim byl automaticky vygenerován a zaslán
e-mailem spolu s přihláškou. Po provedení změny Vám e-mailem opět přijde automaticky vygenerovaná
upravená přihláška.
Neregistrovaní účastníci se mohou po přihlášení do akce zaregistrovat. Po zaregistrování Vám e-mailem přijde
automaticky vygenerované potvrzení přihlášky s informacemi o platbě a Váš tajný kód. V případě, že budete
cokoli v přihlášce potřebovat změnit, přihlásíte se v registraci pod tímto zaslaným tajným kódem přímo
do Vaší již vyplněné přihlášky, kde provedete změnu.
PŘEDNÁŠKY, PROJEKCE
Podklady pro projekci je nutno odevzdat nejpozději 10 minut před začátkem každé sekce, jinak nebude přednáška akceptována. Diskuse, kterou řídí předsedající proběhne vždy na konci bloku. Pro prezentaci odborných
sdělení bude k dispozici dataprojekce.
CERTIFIKÁTY
Lékaři – Účastníci obdrží potvrzení o účasti.
SZP – Účastníci obdrží certifikát o účasti. Akce bude hodnocena vzdělávacími body ČAS.
Fyzioterapeuti – Účastníci obdrží certifikát o účasti. Akce bude hodnocena kredity UNIFY.
PLATBY
REGISTRAČNÍ POPLATEK
Lékaři - uhrazený po 30. 9. 2012
SZP, fyzioterapeuti - uhrazený po 30. 9. 2012
(vč. DPH)
1000,- Kč
500,- Kč
STRAVOVÁNÍ
Občerstvení během přestávek bude zajištěno v prostorách místa konání.
SPOLEČENSKÝ VEČER
1. 11. 2012 v prostorách Národního domu
K tanci a poslechu hraje skupina Galaxy
poplatek uhrazený po 30. 9. 2012
(vč. DPH)
800,- Kč
PLATBY
Registrační poplatek je nutné uhradit na číslo účtu: 27-3400450207/0100 KB Ústí nad Labem
variabilní symbol: rodné číslo
konstantní symbol: 0308
IBAN: CZ8301000000273400450207, SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX
Veškeré platby se považují za zálohy a jsou uvedeny včetně DPH. Daňový doklad bude předán účastníkům v
průběhu konání sympozia u pokladny.
DAŇOVÝ DOKLAD
Veškeré platby jsou včetně DPH a jsou považovány za platby přijaté předem.
Budete-li požadovat vystavení daňového dokladu na platbu přijatou předem, vystavíme jej na požádání po
provedení platby. Daňový doklad (vyúčtování akce) Vám bude předán v den konání kongresu u pokladny. Pro
vystavení daňového dokladu je nutné IČO subjektu, který platbu provedl.
VYSTAVOVATELÉ A PARTNEŘI SYMPOZIA
(přihlášení do termínu 22. 10. 2012)
HLAVNÍ PARTNEŘI SYMPOZIA
B. Braun Medical s.r.o.
Statutární město Frýdek – Místek
PARTNEŘI SYMOZIA
BAYER s.r.o.
DISTEP a.s.
Lima CZ s.r.o.
Nycomed s.r.o.
VYSTAVOVATELÉ
AFORJET - masážní křesla s.r.o.
BioSolution, s.r.o.
BTL zdravotnická technika, a.s.
COMESA, spol. s r.o.
IBI, spol. s r.o.
Lázně Darkov, a.s.
MEDIN, a.s.
MEDTEC-CZ s.r.o.
NOVOGEAR, spol. s r.o.
ORTIKA a.s.
Pivovar ZUBR a.s.
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
ProSpon, spol. s r.o.
RESORBA, s.r.o.
sanofi-aventis, s.r.o.
Zimmer Czech, s.r.o.

Podobné dokumenty

Finální informace Frýdek-Místek 2012

Finální informace Frýdek-Místek 2012 4. Využití materiálu vlhkého hojení v prevenci vzniku nozokomiálních nákaz v operační ráně po operaci TEP kyčelního kloubu u pacientů s předpokladem špatného hojení Trojková A. , Horutová L. Ortope...

Více

Čtvrtek, 17. 5. 2012 SÁL EVROPA

Čtvrtek, 17. 5. 2012 SÁL EVROPA 26. TB jako komplikace po TEP kyčle - kazuistika Chocholáč D. (1); Gallo J. (2) (1) OLÚ Jevíčko; (2) Ortopedická klinika FN a LF UP Olomouc

Více

pořádá XVI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT

pořádá XVI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT Kč 1900,Kč 2100,Kč 1200,Kč 800,-

Více

IV. Spring Orthopaedic Symposium

IV. Spring Orthopaedic Symposium a opatření pro použití: Léčbu lze zahájit, byla-li nastolena hemostáza. Pacienty s rizikem krvácení je třeba sledovat stran event. krvácivých komplikací, při riziku vředu GIT lze zvážit profylaxi. ...

Více

Finální informace NK 2015

Finální informace NK 2015 Předsednictvo: Sosna A, Kubeš R, Luňáček L 13. Historie aloplastiky ramenního kloubu 15´ Sosna A, Pokorný D – Praha 14. Povrchová náhrada ramenního kloubu – komplikace 10´ Frič V, Lena T, Luňáč...

Více

zde - Frejkovy dny 2016

zde - Frejkovy dny 2016 Nezaznamenali jsme žádné aseptické uvolnění či infekční komplikaci. Naše první zkušenosti s acetabulárním implantátem Trabecular Metal jsou dobré, zejména pak u pacientů s výrazným kostním defektem...

Více

Dědičná polyneuropatie

Dědičná polyneuropatie – mezioborová diagnóza

Více