Automatic Storage Management (ASM)

Transkript

Automatic Storage Management (ASM)
Automatic Storage Management
(ASM)
Tomáš Skalický
Osnova

Co to je?

K čemu je to dobré?

Jak to funguje?

Jak se to používá?

Administrace diskových skupin
Co to je?
“Automatic Storage Management”
= Automatická Správa Uložiště

Integrovaný file systém a správce disků pro databázi Oracle.

Způsob jak zjednodušit administraci.

Součást Oracle (od verze 10g).
Co to je?
K čemu to je?

Rozděluje všechna dostupná uložiště do tzv. “disk groups”
(= diskových skupin).
→ Odstraňuje potřebu přímého spravování souborů
(potenciálně mnoho).
→ Administrátor spravuje pouze malou množinu diskových
skupin.

O fyzické umístění souborů rozhoduje ASM.
K čemu to je?

Mirroring
­ zálohování – na úrovni extentů
­ druhy:
a) 2-way mirroring (1 kopie)
b) 3-way mirroring (2 kopie)
c) unprotected (když mirroring provádí subsystém disku)

Striping
­ rozložení souboru na více disků → rychlejší přístup

Balancing
­ umožňuje měnit konfiguraci uložišť za běhu databáze.
­ při připojení či odpojení disku rovnoměrně přeuspořádá data na discích.
K čemu to je?
•
Jména souborů
­ automaticky generovaná
­ možné aliasy

Failure group
= skupina disků, které mohou selhat současně.
→ pro 2-way mirroring je potřeba 2 failure groups
K čemu to je?
Další pozitiva:

Podpora velkých souborů

Malá režie - 64 MB na instanci ASM

Podpora RAC (= Real Application Cluster)
­ komponenta, jež umožňuje, aby jedna databáze běžela nad skupinou
serverů, aniž by bylo třeba upravit aplikaci.
K čemu to je?
Jak to funguje?

ASM spravována pomocí ASM instance
­ Jedna ASM instance může spravovat jednu, nebo více databází
na jednom servru.
­ Každá disková skupina může být sdílena mezi všemi databázemi
na servru.
­ Při použití RAC, na každé stanici běží ASM instance.
­ Komunikace mezi ASM instance je peer-to-peer.

Interoperabilita s existujícími databázemi
­ Nové soubory jsou vytvářeny jako ASM soubory, staré jsou spravovány
jako dříve.
→ Databáze můžou mít směs ASM souborů a non-ASM souborů.
Jak to funguje?

ASM rozděluje soubory do extentů velikosti 1 AU (Allocation
Unit)
­ 1 AU = 1 MB (v Oracle 11g lze nastavit jinak)

ASM rozmísťuje extenty rovnoměrně na disky v diskové skupině
­ Při odebrání či přidání disku se přesouvá jen část dat.
• Pro soubory, které vyžadují malou latenci (např. logfily) je
možný jemnější stripping (např. 128 kB).
Jak se to používá?

Pomocí SQL*Plus
- Další nástroje: Oracle Enterprise Manager (EM) nebo Database Configuration
Assistant (DBCA)
$ export ORACLE_SID=+ASM
$ echo 'INSTANCE_TYPE=ASM' >> /tmp/init+ASM.ora
$ sqlplus / as sysdba
SQL> CREATE SPFILE FROM PFILE='/tmp/init+ASM.ora';
File created.
SQL> startup nomount
ASM instance started
Total System Global Area
Fixed Size
Variable Size
Database Buffers
Redo Buffers
SQL> shutdown
ASM instance shutdown
125829120
1301456
124527664
0
0
bytes
bytes
bytes
bytes
bytes
Administrace diskových skupin

CREATE DISKGROUP
- úroveň redundance:
- NORMAL REDUNDANCY – 2-way mirroring
- HIGH REDUNDANCY – 3-way mirroring
- EXTERNAL REDUNDANCY – no mirroring, HW mirroring nebo RAID
CREATE DISKGROUP disk_group_1 NORMAL REDUNDANCY
FAILGROUP failure_group_1 DISK
'/devices/diska1' NAME diska1,
'/devices/diska2' NAME diska2,
FAILGROUP failure_group_2 DISK
'/devices/diskb1' NAME diskb1,
'/devices/diskb2' NAME diskb2;
●
DROP DISKGROUP
DROP DISKGROUP disk_group_1 INCLUDING CONTENTS;
Administrace diskových skupin

ALTER TABLE
-- Add disks.
ALTER DISKGROUP disk_group_1 ADD DISK
'/devices/disk*3',
'/devices/disk*4';
-- Drop a disk.
ALTER DISKGROUP disk_group_1 DROP DISK diska2;
-- Resize a specific disk.
ALTER DISKGROUP disk_group_1
RESIZE DISK diska1 SIZE 100G;
-- Resize all disks in a failure group.
ALTER DISKGROUP disk_group_1
RESIZE DISKS IN FAILGROUP failure_group_1 SIZE 100G;
-- Resize all disks in a disk group.
ALTER DISKGROUP disk_group_1
RESIZE ALL SIZE 100G;
Administrace diskových skupin

ALTER TABLE
ALTER DISKGROUP disk_group_1 UNDROP DISKS;
ALTER
ALTER
ALTER
ALTER
DISKGROUP
DISKGROUP
DISKGROUP
DISKGROUP
ALL DISMOUNT;
ALL MOUNT;
disk_group_1 DISMOUNT;
disk_group_1 MOUNT;
Literatura
http://download.oracle.com/docs/cd/B19306_01/server.102/b14231/storeman.htm
http://www.oracle-base.com/articles/10g/AutomaticStorageManagement10g.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Storage_Management

Podobné dokumenty

Automatic Storage Management (ASM)

Automatic Storage Management (ASM)  názvy generovány automaticky, lze jim přiřadit uživatelské aliasy  mapování reálných databázových souborů do ASM souborů v rámci diskové skupiny – v samostatných souborech (metadata)

Více

Ebook Oracle DBA - Tomas Solar Consulting

Ebook Oracle DBA - Tomas Solar Consulting Děkuji za registraci ............................................................................................................ 6 Teorie – webináře ..................................................

Více

Ukázková kapitola

Ukázková kapitola nastavení. Jak vidíte na obrázku 2.1, na první obrazovce budete dotázáni na základní umístění softwaru Oracle, domovské umístění databáze a typ instalace. Můžete si také zvolit, aby se po úspěšné i...

Více

Instalace_OEL7_a_db_12102

Instalace_OEL7_a_db_12102 [oracle@localhost database]$ . oraenv ORACLE_SID = [oracle] ? orcl12 The Oracle base has been set to /u01/app/oracle [oracle@localhost database]$ sqlplus / as sysdba SQL*Plus: Release 12.1.0.2.0 P...

Více

Novinky databáze Oracle 12c

Novinky databáze Oracle 12c nebudete moci připojit na živé vysílání, napište mě to prosím do chatu, komentářů nebo do mailu. V každém případě nahraný stream bude k dispozici na webu.

Více

Instalační příručce Oracle pro Linux

Instalační příručce Oracle pro Linux V kroku Creation Options ponecháme zatrženou volbu Create Database. Vedle toho zde máme možnost si nechat vygenerovat skripty, který nám mohou sloužit pro rychlé založení stejné instance této datab...

Více

Healtcheck databáze ORCL běžící na serveru db.tomas

Healtcheck databáze ORCL běžící na serveru db.tomas Zaměřit se na dotazy ze sekce „Top Resource SQL Statements“. Spíše o komunikaci s dodavatelem, zda-li je zde možnost pro ladění. Nebo to řešit na testu. Joby v databázi všechny funkční. Trace soubo...

Více