Sklápěcí sedlový návěs MEILLER

Komentáře

Transkript

Sklápěcí sedlový návěs MEILLER
Sklápěcí sedlový návěs MEILLER
www.meiller.com
MEILLER – úspěch a podniková kultura s tradicí
Mnichovský rodinný podnik F. X. MEILLER GmbH & Co. KG se těší více než 160
letům mimořádné pověsti.
Díky vysoké technické vyspělosti a mimořádně dlouhodobé životnosti řešení
našich nástaveb je dnes značka MEILLER synonymem inovačních výrobků
a systémových řešení pro obory stavebnictví a likvidaci odpadů.
Závod Karlsruhe
Klíčovým bodem našich vztahů se zákazníky je důvěra – důvěra v prvotřídní
kvalitu našich výrobků a služeb.
Naše značka vám dává tento slib:
MEILLER vyvíjí, vyrábí, prodává a zajišťuje servis zařízení pro stavebnictví a likvidaci
odpadů, která zákazníkovi poskytují vynikající přidanou hodnotu.
Se svým sídlem v Mnichově, devíti výrobními závody v Evropě a sítí více než 400
prodejních a servisních partnerů po celém světě má MEILLER výborné napojení
na pracoviště zákazníků v oborech stavebnictví a likvidace odpadů.
Závod Ulm
Mateřský závod v Mnichově
Závod Waidhofen/Ybbs (A)
Závod Slaný (CZ)
Závod Niepolomice (PL)
2
Závod Sakarya (TR)
MEILLER – kvalita a hospodárnost
MEILLER - inovativní automobilová technika vycházející z tradice
K primárním úlohám inovativního tradičního podniku patří obzvláště další optimalizace úspěšných konceptů. MEILLER,
číslo 1 ve výstavbě sklápěčů, pokračuje novými modelovými řadami u sklápěcích sedlových návěsů:
Díky optimální rámové konstrukci při nízké hmotnosti, vyšší stabilitě při překlápění a lepšímu chování při jízdě nabízí
sklápěcí sedlový návěs neočekávaně vysokou míru bezpečnosti při jízdě a úspornost.
MEILLER svůj výrobní program vždy zaměřuje na praktické požadavky. Z této motivace vznikly mezníky automobilové
techniky, jako příkladně nová modelová řada 43. Vyzrálý stavebnicový systém (modulární plošinová technika) bez
velkých nákladů na přestavbu umožňuje vzájemně kombinovat různé varianty nástaveb. Celý program završují různé
nástavbové moduly.
Tak může být sklápěcí sedlový návěs individuálně vybaven pro preferované účely použití a zajištěn rozhodující náskok
před konkurencí.
3
Program sklápěcích sedlových návěsů
Vaše
břemena
Lehký sklápěcí sedlový návěs s hliníkovými nástavbami
Sklápěcí sedlový návěs s ocelovými nástavbami
• Vhodný pro maloobjemové, nízko abrazivní sypké hmoty.
•Podle nástavby vhodný pro normální zatížení, až k těžké
demoliční práci.
• Optimalizované provozní náklady, vysoká ložná hmotnost
díky nízké vlastní hmotnosti a přesvědčivá cenová stabilita
jsou výsledkem systematické výzkumné a vývojové práce.
• Použití vysoce pevných ocelí garantuje nízkou vlastní hmotnost při vyšší přítěži, nižší provozní náklady i menší opotřebení.
• Pasivní a aktivní bezpečnostní zařízení je vývoj, který Vám
usnadní život v každý všední den.
• Optimální jízdní vlastnosti díky torzně tuhé geometrii rámu.
• Použití nejlepších hliníkových materiálů.
• Tloušťka materiálů korby přizpůsobena odpovídajícímu sypkému materiálu.
• Nápravy pro použití na staveništi.
Tloušťka plechů:
5 mm
6 mm
4
naše
síla
Sklápěcí sedlový návěs s velkoobjemovými nástavbami
Sklápěcí sedlový návěs pro těžké náklady
•Koncipován pro technické požadavky zemědělců, lesníků
a provozy zabývající se likvidací, s velkou kapacitou při nízké
vlastní hmotnosti.
• Vysoká spolehlivost za nejtvrdších podmínek při používání
v podniku a v těžkotonážní dopravě.
•Silné stránky: robustnost, spolehlivost a odolnost vůči
opotřebení – Jak v podvozcích tak i ve sklápěcí korbě jsou
použity vysoce kvalitní oceli.
• Pomocí těchto velkoprostorových vozidel naložíte a vyložíte
obilí či zemědělské plodiny právě tak racionálně jako kusové
zboží, materiály k recyklaci nebo zboží na paletách.
• Vhodný pro nejtvrdší klimatické podmínky.
• Vysoké bezpečnostní rezervy.
8 mm
10 mm
5
12 mm
Hliníkové nástavby
Modelová řada 43
2000 mm
1900 mm
Al-Classic (krátký)
zadní stěna uvnitř ležicí zadní stěna vně ležicí
Al-Classic (normální)
zadní stěna uvnitř ležicí zadní stěna vně ležicí
Podvozkové systémy z jedné ruky
✓Perfektně vzájemně sladěné komponenty, od ocelové popř.
1800 mm
hliníkové nástavby přes kompletní hydrauliku včetně jejího
řízení, až po podvozky všech renomovaných výrobců.
1700 mm
1600 mm
✓Funkční řešení jsou důsledně zaměřena na praktické využití.
✓Inovativní řešení ve vlastní hydraulické výrobě představují
1500 mm
1400 mm
u MEILLER dlouholetou tradici.
1300 mm
Al-Classic (dlouhý)
zadní stěna uvnitř ležicí zadní stěna vně ležicí
1200 mm
20 m3
22 m3
24 m3
26 m3
28 m3
30 m3
32 m3
34 m3
Bočnice hliníkové krabicové korby u MEILLERA vykazují na opotřebitelné vnitřní
stěně tloušťku bočnice 4 mm. Boční podélné nosníky jsou na vnitřní straně zaoblené k usnadnění výstupu materiálu i čištění.
Našroubované ložisko lisu se stabilizačním středotlakým lisem pro vysoké
pracovní rychlosti z vlastní výroby
6
Vysypání sypkého materiálu nepředstavuje díky hranaté sklápěcí korbě žádný problém. Doplňkové opotřebitelné plochy v zadní části vozidla zvyšují odolnost
korby.
Hliníkové ráfky vypadají nejen dobře, ale také přináší i minimální hmotnost
asi 22 kg na každé kolo a tím zisk ložné hmotnosti asi 132 kg u 3nápravového
sklápěcího sedlového návěsu.
Optimální ochrana nakládaného materiálu před větrem a povětrnostními vlivy.
Současně krycí plachta redukuje odpor větru a tím šetří palivo.
Velká klapka na obilí (500 x 500 mm) bez rušivých hran ve spodní části, která
umožňuje bezezbytkové vyprázdnění.
Maličkosti vedou k dokonalosti. Ale dokonalost není maličkost. Univerzální
držák s teleskopickou příčnou obručí, který kopíruje pohyby korby při nakládání a vykládání.
7
Ocelové nástavby
Modelová řada 43
Sklápěcí sedlový návěs s ocelovou půlkruhovou korbou Halfpipe
2000 mm
Ocelová Halfpipe (krátká)
zadní stěna uvnitř ležicí zadní stěna vně ležicí
Ocelová Halfpipe (normální)
zadní stěna uvnitř ležicí zadní stěna vně ležicí
Sklápěč – know-how – MEILLER engineering
1900 mm
✓Dostatečně dobrá je pro nás jen nejlepší ocel – vysoce pevná
1800 mm
1700 mm
speciální ocel díky přímému kalení dovoluje jen malá vyboulení a opotřebení.
1600 mm
✓Nový sedlový návěs je nekompromisně dimenzován pro nasa-
zení sklápěče. Širší rozvor a pevnější dimenzování rámu podvozku zajišťuje lepší jízdní vlastnosti a lepší chování při jízdě.
1500 mm
1400 mm
1300 mm
✓Perfektní plošinová technika. Díky modulární nástavbě lze vy-
Ocelová Halfpipe (dlouhá)
měňovat různé nástavby.
zadní stěna uvnitř ležicí zadní stěna vně ležicí
18 m3
20 m3
22 m3
24 m3
26 m3
28 m3
30 m3
Optimalizovaný tvar
Optimalizovaný
tvar
korby
umožňuje zanoření korby mezi
podélné nosníky. Tím se sníží
ložná výška a tak je zajištěno nízké
celkové těžiště i lepší chování při
jízdě.
Rozdělením tvaru korby na tři části je sklápěcí korba optimálně přizpůsobena
opotřebení.
8
Nucené zablokování s vysokými dotahovacími silami. V otevřeném stavu pojistná západka uzavře štěrbinu v podlahovém plechu, aby tam nemohlo dojít
k zaklesnutí sypkému materiálu.
Průchozí dosedací plocha sklápěcí korby vytváří v každém stavu naložení stejnoměrné zatížení rámu.
lícující uložení
Nízká hrana
ložné plochy
Značení kontury na podélném nosníku – bez přenosu tepla při použití bitumenu.
Rohová příruba.
Komfort při sklápění – Volitelně může být zadní stěna otevřena i hydraulicky. Díky většímu volnému průchodu mohou být přepravovány a vysypány
i větší kameny. Na přání lze tuto funkci zablokovat.
Klapka na obilí: Velký otvor, individuálně nastavitelný, bez rušivé hrany ve
spodní oblasti, který umožňuje bezezbytkové vyprázdnění sklápěcí korby.
FEM vypočítané uložení nástavby s nitridovanými krytými pouzdry, které
zaručují tiché vyklápění.
Přesahující střecha chrání motorové vozidlo před padajícím sypkým materiálem.
Boční uzávěry s kolíkovými rukojeťmi s obvodovým pryžovým těsněním,
aby se nic neztratilo.
9
Velkoobjemové nástavby
Modelová řada 43
2200 mm
objem
zadní stěna vně ležicí dveře vně ležicí
MEILLER velkoobjemový specialista
✓Vhodné pro výrobky s nízkou sypnou hmotností a při velkém
objem
zadní stěna uvnitř ležicí
2100 mm
objemu.
✓ Technické nasazení v zemědělství, lesním hospodářství a k likvidaci na nejvyšší úrovni.
2000 mm
✓ Funkční řešení zadní stěny a volitelná korba k dodání v šířce palet navíc ještě rozšíří oblast použití.
1900 mm
✓ Zajištění nákladu. Mysleli jsme na všechno!
1800 mm
42 m3
44 m3
46 m3
48 m3
50 m3
52 m3
54 m3
Ve středu naší činnosti stojí v současné době především cíle vývoje - bezpečnost,
LifeCycle Costs a snížení rychlosti.
MEILLER neponechává nic náhodě. FEM vypočítaný rám podvozku.
MEILLER specifický torzní příčný nosník
10
Univerzální dveře pro měnící se případy použití.
Nakládání a vykládání spuštěné sklápěcí korby u otevřených dveří.
Kontrolované sklápění prostřednictvím kyvného rámu. Volitelně také s klapkou
na obilí.
Volitelně může prostřednictvím klapky na obilí následovat dávkované sklápění.
Velký otvor bez rušivých kontur ve spodní části garantuje perfektní bezezbytkové vyprazdňování.
Držák náhradního kola pro bezpečnou přepravu náhradního kola.
Bezpečný výstup na tahač i u vysoké hliníkové sklápěcí korby - volitelně vpravo
nebo vlevo.
boční
ovládání
zachycovací hák
Myslíme na Vaše zdraví. Následkem tlaku nákladu na zadní stěnu dochází při
otevření k rozevření křídlových dveří. Na boku umístěný bezpečnostní uzávěr
přinutí řidiče, aby se zdržoval mimo nebezpečnou oblast.
Horní příčný nosník hliníkové sklápěcí korby může být pro nakládání zvedacím
vozíkem odklopen na bok.
11
Vybavení / varianty
Modelová řada 43
MEILLER ochrana proti podjetí podle 70/221/ES vydrží i větší zatížení.
Vysoko posazená, nevibrující pětikomorová světla vyhovuje Vašim požadavkům, např. pro nasazení finišéru.
Ve vyklopeném stavu je dosaženo maximální svobody, aby bylo možné bezproblémově pracovat na téměř všech finišérech pro živičné vozovky.
Sklopný lapač nečistot chrání zadní svítilny před tepelným zatížením
Světla LED pro dlouhodobé použití.
Bílé obrysové světlo v technice LED je shora chráněno proti padajícímu
sypkému materiálu.
Chráněná vestavba pracovního světlometu v koncovém příčném nosníku volitelně
vysvítí pracovní pole.
Žluté boční obrysové světlo v technice LED.
12
brzda
zásoba
EBS
7pólová
elektrická zásuvka
15pólová
Sklopné boční ochranné zařízení, nyní s větší nárazovou plochou zajišťuje
bezpečnost v silniční dopravě.
Vysoko posazené, dobře přípustné napájecí přípojky na čelní straně.
Hliníkový žebřík snadno přístupný a umístěný nad nápravovým agregátem.
Hmotnostně optimalizované stanoviště obsluhy z hliníku zajišťuje bezpečný
stav. To, že jsou splněny požadavky UVV, je u MEILLERa samozřejmé!
Pasivní bezpečnost: Poloskořepinové blatníky ze stabilního plastu chrání kola
při nakládání a brání stříkající vodě v silniční dopravě.
Funkce a design – pro MEILLER žádný problém.
Jako u poloskořepinových blatníků je hliníkový blatník našroubovaný a lze jej
lehce vyměnit.
13
Vybavení / varianty
Modelová řada 43
2 nebo 3nápravový sklápěcí sedlové návěsy – vyzrálý MODULOVÝ systém dovoluje vzájemně kombinovat různé nástavby s různými rámy podvozku.
S MEILLERem jedete vždy
tím správným směrem!
✓Proč by to mělo být při brzdění jinak?
Zda bubnová nebo kotoučová brzda
– MEILLER spolupracuje výhradně
jen s kompetentními výrobci náprav,
pokud se jedná o brzdy.
✓Používané
Bubnová brzda:
Díky své robustní konstrukci a snadné údržbě se
stává měřítkem pro LifeCycle-Costs. Lepší utěsnění
a z toho vyplývající menší opotřebení je optimální
řešení při nasazení na staveništi.
podvozky jsou vzájemně
optimálně sladěné. Nápravy, ložiska,
brzdy a brzdové kotouče, tlumiče a
vzduchové pružiny nereprezentují jen špičkovou kvalitu německých
výrobců, ale také příkladně harmonizují a tak perfektně splňují svou úlohu
v souhře s rámem podvozku.
2stupňové teleskopické opěrné
zařízení pro listovou pružinou
a vzduchem odpružené tahače
s různými patkovými provedeními.
Zařízení pro zvedání nápravy snižuje valivý odpor, opotřebení pneumatik i spotřebu paliva při
naprázdno.
Ocelové nebo hliníkové opěrné
nohy pro vzduchem odpružené
tahače.
14
Kotoučová brzda:
Výhody MEILLER, které stojí za to: Bez kolísání brzdného účinku, více možností přikládky, rychlý servis
brzd a vysoce kvalitní a trvanlivá kotoučová brzda
trajleru.
Hydraulika MEILLER
–Krátké doby zvedání a klesání díky velkým průřezům a nízkému
objemu oleje.
–Nízké vzpěrné zatížení díky dlouhým kovovým vedením
jednotlivých pístů.
–Povrch pístů odolný vůči opotřebení a korozi díky speciálnímu
postupu (nízkoteplotní nitrocementace).
Máte to pod kontrolou!
✓Protože my nevěříme na kompromisy: Hydraulika, která se orientuje na nasazení sklápěče.
✓Bezpečná jízda – bezpečné sklápění – pro nás žádný problém:
Ale samozřejmost.
✓Inovativní technologie sklápěče:
– Safety brake – automatické brzdění u zdvihnuté sklápěcí
korby.
– Kontrolka sklápěče – signalizuje řidiči, že se sklápěcí korba
nachází v režimu sklápění.
Větší stabilita – automatickým
zablokováním. V případě potřeby
může být tato sériová funkce, např.
při nasazení finišéru, vypnuta.
0635 1232 064
SmartBoard volitelně namontovaný na boku rámu podvozku usnadňuje práci
se sklápěcím sedlovým návěsem MEILLER.
Nejdůležitější funkce:
✓ Indikace hmotnosti
✓ Ruční zvedání a spouštění
✓ Denní počitadlo kilometrů
✓ Počitadlo celkového počtu kilo-
MEILLER
i.s.a.r.-control
(Ovládání pomocí inteligentního systému dálkového odečtu)
metrů atd.
Rostoucí konkurenční tlak v dopravě vede k tomu, že stále stoupají i požadavky
na hydraulické zařízení. Ovládání sklápěče dálkovým řízením ISAR.
15
Těžké náklady
Verze pro export
1600 mm
1500 mm
1400 mm
1300 mm
1200 mm
24 m3
26 m3
28 m3
30 m3
32 m3
34 m3
36 m3
Uvnitř ležicí zadní stěna. Optimálně při plnění finišérů pro živičné vozovky:
2nápravový sklápěcí sedlový návěs.
Sériově pětikomorové světlo s pryžovým ramenem.
Před poškozením chrání stabilní mřížka.
Volitelně může být sklápěcí sedlový návěs vybaven stabilní ochranou proti podjetí, která tvoří odolnou ochranu.
16
Spojovací agregát
Vahadlový agregát
Zda silnice nebo závodní dráhy, místní nebo dálková doprava – na odpružení
listovými pružinami je 100% spolehnutí. Jeho extrémní robustnost zdolá i ty
nejtvrdší výzvy. Díky jednoduché konstrukci lze i u horší infrastruktury snadno
provádět opravy. Přitom není žádný problém zatížení na nápravy 14 t a více pro
spojovací agregáty BPW.
Robustní a trvanlivá mnoholistová odpružení vzdorují nejtvrdším podmínkám.
Zda na silnicích, závodních dráhách nebo staveništích a zda v ledové arktické
oblasti nebo v tropické džungli – vahadlové agregáty BPW byly koncipovány
pro dvojité nápravy a i za nejtěžších podmínek zajišťují bezpečnou přepravu
materiálu.
Našroubovaný držák pro Vaše náhradní kolo –
volitelně 1 nebo 2 kusy pod rámem podvozku
u 2nápravového vozidla.
High Loader firmy MEILLER
✓Nezničitelné listové odpružení
✓Vhodné pro těžké nasazení v
­klimatických pásmech
Stabilní most korbu po sklopení vystředí.
extrémních
✓Velké zdvihací rezervy
Průchozí blatník minimalizuje znečištění a při nakládání chrání pneumatiky
před padajícím sypkým materiálem.
Rozdělení úloh – v oblasti velkého zatížení nepřebírá sféricky uložený
vysokotlaký lis žádné boční síly. Toto úlohu přejímá nůžkový stabilizátor
uložený v těžišti.
17
Zadní stěny
MHPS 43/3 – základní varianta S2 – ocelová Halfpipe – uvnitř ležicí a kyvně se otevírající
optimalizovaná pro použití finišéru, lepší kontura utěsnění k finišéru, kyvná stěna tolik nevadí při vykládce
zadní stěna
vně ležicí
kyvně se otevírající
Ozubový uzávěr s blokovací západkou
Volitelně:
rohová příruba,
dávkovací zařízení
MHPS 43/3 – varianta S1 – možnost – ocelová Halfpipe – vně ležicí a kyvně se otevírající
vhodná pro nasazení finišéru, ideální pro lepivý sypký materiál, možné dílčí vyklopení
zadní stěna
vně ležicí
kyvně se otevírající
Klešťový uzávěr
Volitelně:
Rohová příruba, klapka na obilí, uzávěr
s kolíkovou rukojetí s obvodovým
pryžovým těsněním
MHPS 43/3 – varianta S4 – možnost – ocelová Halfpipe – vně ležicí a volitelně kyvná nebo hydraulicky se otevírající
vhodná pro nasazení finišéru, ideální pro lepivý sypký materiál, možné dílčí vyklopení
hydraulicky se otevírající
zadní stěna
vně ležicí
kyvně se otevírající
Klešťový uzávěr
Volitelně:
Uzávěr s kolíkovou rukojetí s obvodovým pryžovým těsněním, rohová
příruba, dávkovací zařízení
MHPS 43/3 – varianta S5 – možnost – ocelová Halfpipe – uvnitř ležicí a volitelně se kyvně nebo hydraulicky otevírající
optimalizovaná pro použití finišéru, lepší kontura utěsnění k finišéru, kyvná stěna tolik nevadí při vykládce
hydraulicky se otevírající
zadní stěna
vně ležicí
kyvně se otevírající
Ozubový uzávěr s
blokovací západkou
Volitelně:
Rohová příruba
Vozidla vyobrazená v tomto prospektu mohou být opatřena zvláštním vybavením za příplatek. Veškeré údaje o vybavení a technické údaje se zakládají na charakteristikách německého trhu a odpovídají
poznatkům známým v době odevzdání do tisku. O odchylkách platných v dané zemi Vás budeme rádi informovat.
Změny během dalšího vývoje jsou vyhrazeny.
18
MHKS 43/3 – varianta S1 – možnost – Al-Classic – vně ležicí a kyvně se otevírající
optimalizovaná pro použití finišéru, lepší kontura utěsnění k finišéru, kyvná stěna tolik nevadí při vykládce, rohová příruba
zadní stěna
vně ležicí
kyvně se otevírající
Ozubový uzávěr
Volitelně:
Boční uzávěr s kolíkovou rukojetí s obvodovým pryžovým těsněním, klapka na
obilí, lícující a vysoké uložení
MHKS 43/3 – varianta S2 – možnost – Al-Classic – uvnitř ležicí a kyvně se otevírající
optimalizovaná pro použití finišéru, lepší kontura utěsnění k finišéru, kyvná stěna tolik nevadí při vykládce, rohová příruba
zadní stěna
uvnitř ležicí
kyvně se otevírající
Ozubový uzávěr
Volitelně:
Dávkovací zařízení, lícující a vysoké uložení
MHPS 43/3 – varianta S2 – možnost – Al-Halfpipe – uvnitř ležicí a kyvně se otevírající
optimalizovaná pro maloobjemový sypký materiál, s minimálním rozměrem štěrbiny
zadní stěna
uvnitř ležicí s
pryžovým těsněním
kyvně se otevírající
Ozubový uzávěr
MHVS 43/3 – varianta G8 / G9 – možnost – Al objem – dveře vně ležicí / dveře s kyvným rámem
sériově s bezpečnostním zablokováním a zachycovacím hákem
Dveře, vně ležicí
s pryžovým těsněním
Dveře, vně ležicí
s kyvným rámem
Klapka na obilí
4násobné zablokování
Volitelně:
Klapka na obilí (středová, rozdělení dveří 1/3 + 2/3),
Klapka na obilí (oboustranná, rozdělení dveří 1/2 + 1/2)
19
Mezinárodní společnost v pohybu
Výrobky společnosti MEILLER jsou uznávány v celosvětovém měřítku. Naše četná firemní sídla jsou výrazem tohoto nároku. Všude
tam, kde vyvíjejí činnost výrobci užitkových vozidel, dbáme i na prostorovou blízkost a rychlou podporu. Po celé Evropě jsou
přitom pracoviště MEILLER doplněna autorizovanými dovozci a smluvními partnery.
Náš závazek se odráží nejenom v našich prvotřídních výrobcích, nýbrž také v zákaznickém servisu společnosti MEILLER, který
přesahuje oborové hranice. V případě potřeby servisu je připravena mobilní podniková služba zákazníkům spolu s více než 400
servisních středisek, aby se Vám dostalo rychlé a kvalifikované pomoci.
Potřeby a požadavky našich zákazníků byly vždy určujícím faktorem naší firemní politiky.
Nejbližší pracoviště společnosti MEILLER se nachází docela nedaleko od Vás. F. X. MEILLER Fahrzeug- und Maschinenfabrik-GmbH & Co KG
Untermenzinger Str. 1 · 80997 München, Germany
Telefon +49 89 1487-0 · [email protected]
Č. tiskoviny: 1322_Cs-791-0215
Vaše kontaktní osoba:

Podobné dokumenty

Třístranný sklápěč typ 3 pro podvozky DAF www.meiller.com

Třístranný sklápěč typ 3 pro podvozky DAF www.meiller.com s rámem, dva podélné nosníky s hustě rozmístěnými příčníky, přivařený plech dna se zapuštěnými úvaznými oky, opěrný nosník s kulovým lůžkem pro válec zvedáku, přední a zadní sklápěcí výložník, tlum...

Více