DRBY Z TÁBOROVÉ VRBY Číslo 57

Transkript

DRBY Z TÁBOROVÉ VRBY Číslo 57
Medvědník 57
8.
DRBY Z TÁBOROVÉ VRBY
-
-
Vikouš zase neměl táborový oblek!
holky a kluci se letos sázeli, kdo bude mít lépe uklizeno
holky měly rázem v pokoji z totálního bor..nepořádku krásně
uklizeno
„Nepokoušej Vikouše, nebo tě pokouše! A Lindík pokoušel a
pokoušel
kluci si vyrobili krásná kopí
vyrobili jsme si také moc pěkné bubínky
holky opravily zabitou a rozpáranou Umčagílu tak, že se na ní dala
sjíždět řeka
Čochtan byl s náma na dálku
Skipy: „Vosy jdou spíš po pachu, proto na mě nejdou, protože
smrdim jako prase.“ :-)
krabice na ztráty a nálezy zela skoro celý tábor prázdnotou
ve Střele jsme letos našli spoustu raků
za celý tábor jsme nedostali ani jedno vosí žihadlo a neodnesli
jsme si z lesa ani jedno klíště
děkujeme všem rodičům, kteří nám na tábor přivezli něco na zub
v potní chýši letos zůstalo jen pár statečných indiánů
Vikouš je jedlík, snědl by i misku od sušenek
letos byly naše tradiční svatby hodně netradiční – braly se svatební
trojice
během tábora jsme dostávali dopisy od našeho nejmenšího
táborníka kryštůfka. Příští rok už bude na táboře s námi.
svůj svátek na táboře oslavila Anička a Vikouš
holky se na svatby krásně načesaly
Pavlovi chudákovi nekupovali doma plyšáky. Místo plyšáka se
plyšaší s krabicí od mléka.
Verča na bobříkovi: „Pompo mě vyděsí tak, že vyskočím až na
Mars a tam už bude John a ten mě vyleká tak, že spadnu zpátky k
Pompovi. A takhle pořád dokola :-)
letošní táborová hra se jmenovala Strážce snů
následovali jsme cestu Mladého Orla
Jdu po cestě za svou vizí.......
Číslo 57
vychází
v Plzni
dne
15.9.
2015
Ahoj kamarádi.
Období dlouhých dní a horka pomalu končí. Naši mi v něm na chvíli vzali na tábor,
prý abych se podíval, kam příští rok pojedu. Co vám budu povídat, nestačil jsem valit
oči. Byl jsem se poprvé podívat v tee-pee a spal jsem ve spacáku. Ukazovali mi i řeku
- že se v ní za rok budu koupat. No, to tedy nevím. Snad už v ní alespoň nebude ta
obrovská Unčagíla.
Taky naši říkali, že až začne padat listí a bude už chladno, pojedeme na Šumavu. Tam
už to znám. Ale tentokrát tam bude nějaká Baba. Že by tím mysleli nějakou novou
tetu?
A až bude už velká zima a brzo tma, půjdeme prý do klubovny, protože tam přijde
Mikuláš. To bude asi nějaký prima strejda. Někteří moji strejdové mají zvláštní
jména, tak to bude asi jeden z nich. Naši slibují v klubovně i Vánoce - ty ještě
neznám, tak nevím, jestli se mám těšit. A až napadne něco, co je bílé a studí,
pojedeme prý do Lhoty lyžovat. To zní dobře, ale lyžovat mi asi ještě nedovolí. No co,
snad mi alespoň vyndají ze sklepa sáně.
Všechno se dočtete v tomto Medvědníku. To já ještě neumím, tak poprosím mámu.
Nebo tátu?
Tak brzy ahoj, už se těším, až vás všechny poznám.
Kryštof
Medvědník 57
2.
PLÁNOVANÉ AKCE
28.10.-1.11.2015 - Podzimní prázdniny na Babě. Čeká nás spoustu her, lakros,
zpívání s kytarou, bowling a spousta zážitků a legrace.
2.12.2015 - Schůzka čertovská – od 16 do 18 hodin v klubovně
21.12.2015 - Schůzka vánoční – sraz v 16 hodin před klubovnou. S sebou
dárečky pro kamarády, cukroví na ochutnávku a dobru náladu. Čeká nás zdobení
stromečku, zpívání koled, ukázka štědrovečerních zvyků, rozdávání dárečků a
hraní her.
31.1.-5.2.2016 - Jarní prázdniny v Zelené Lhotě. Těšit se můžete na lyžování,
bobování, koulování a řádění ve sněhu. A taky spoustu her a zábavy.
Medvědník 57
7.
PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI – PODZIMNÍ PRÁZDNINY
( ODEVZDAT V DEN ODJEZDU )
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil...................................................................,
narozené(mu)................................, bytem..............................................................
změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota,
apod.) a ošetřující lékař nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že
v posledních 2 týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly
přenosnou nemocí.
Dítě je schopno zúčastnit se podzimních prázdnin v termínu
od 28. 10. do 1.11. 2015
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé
prohlášení bylo nepravdivé.
V ..................................... dne ................
................................................
(podpis zákonného zástupce dítěte
ze dne, kdy dítě odjíždí na tábor)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI - JARNÍ PRÁZDNINY
( ODEVZDAT V DEN ODJEZDU )
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil........................................................,
narozené(mu).............................,bytem................................................................…
změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota,
apod.) a ošetřující lékař nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že
v posledních 2 týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly
přenosnou nemocí.
Dítě je schopno zúčastnit se jarních prázdnin v termínu
od 31.1. od 5.2. 2016
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé
prohlášení bylo nepravdivé.
V ..................................... dne ................
................................................
(podpis zákonného zástupce dítěte
ze dne, kdy dítě odjíždí na tábor)
Medvědník 57
6.
Medvědník 57
3.
Z TÁBOROVÉ KRONIKY
Terka a Anička:
První den celý strávený na táboře převzala službu Hunkpapa. Jako první měl
tým Hunkpapa připravit snídani a nanosit vodu. Po vzbuzení všech ostatních
jsme se pořádně protáhli pod vedením Hunkpapů. K rozcvičce patřil i běh od
jídelny k vodě, dvakrát. Potom jsme se vyčerpaně vrhli umýt si ruce a co
nejdřív se zmocnit nejlepších rohlíků s nutelou. První úterní hrou se stala hra
Padající kameny. Od holek vysloužený titul Tyrana získal Pompíček. PS:
Nemyslíme to zle, Pompíku. Cílem hry bylo získat šátek uvázaný na stromě
bez toho, aby nás vybili vedoucí pránící těžko ulovitelný šátek. Sice máme
jídlo rády, ale už jsme stihly zapomenout, co bylo k jistě výtečnému obědu.
Moc se za to omlouváme. Ale to jsme celé my. Druhá velmi zapeklitá hra se
jmenovala Čísla. V této hře šlo o to, že naši milí vedoucí si vybarvovali
omalovánky a my jsme jim pomáhali tím, že jsme štafetově vybíhali od
Hamru k ohništi a vzestupně jsme jim ukazovali čísla do 90. Tato hra nás
zaujala zajímavostí a nápaditostí. Poté jsme hráli hru Nebezpečná cesta. Byla
to opičí dráha. Kdo zrovna neběhal, dělal si bubínek. Upřímně řečeno si ani
na tu večeři nepamatujeme.
TELEFONNÍ KONTAKTY NA VEDOUCÍ:
Myš
604366542
Medvěd
John
724704987
Gogo
603970789
604729318
SÍDLO TJ:
Kralovická 43, Plzeň, 323 00
KORESPONDENČNÍ ADRESA:
Jitka ŠOURKOVÁ,
Stýskaly 60, Žilov, 33011
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
224032482/0300
FACEBOOK:
TJ Medvědi Plzeň
WWW.STRÁNKY
www.tj-medvedi.cz
Čochtan
Pavel
604714972
732173115
Medvědník 57
4.
Medvědník 57
5.
PODZIMNÍ PRÁZDNINY
JARNÍ PRÁZDNINY
Kdy? Od středy 28.10.2015 do neděle 1.11.2015
Kde? Na Babě v Železné Rudě
Za kolik? Za 1490,- Kč
Dokdy poslat přihlášky? Do 30. září 2015
Kam poslat přihlášky? Jitka Šourková, Stýskaly 60, Žilov, 330 11
Kde získat bližší informace? U všech vedoucích
Dokdy zaplatit? Do 10.10. 2015
Jak zaplatit? Osobně nebo na účet TJ Medvědi 224032482/0300
Co nás čeká? Spoustu her, večerní kytara, vypečená táborová hra, bowling a
hodně zábavy a legrace
Sraz? Ve středu 28.10. v 8:30 v hale Hlavního vlakového nádraží
Návrat? V neděli 1.11. v 16:56 na Hlavní vlakové nádraží
Kdy? Od neděle 31.1. do pátku 5.2.2016
Kde? V Zelené Lhotě na Šumavě
Za kolik? Za 2990,- Kč
Dokdy poslat přihlášku? Do 31.12.2015
Kam poslat přihlášku? Jitka Šourková, Stýskaly 60, Žilov, 330 11
Kde získat bližší informace? U všech vedoucích
Dokdy zaplatit prázdniny? Do 15. 1. 2016
Jak zaplatit? Osobně nebo na účet TJ Medvědi – 224032482/0300
Co nás čeká? Lyžování v Železné Rudě Nad nádražím nebo na Dlouhé louce v
Hojsovce (podle aktuální sněhové situace), bobování, koulovačky, spoustu her a
zábavy
Sraz? V neděli 31.1. v 8:30 hodin v hale Hlavního vlakového nádraží v Plzni
Návrat? V pátek 5.2. v 16:56 na Hlavní vlakové nádraží
SEZNAM VĚCÍ NA PODZIMNÍ PRÁZDNINY
Teplé oblečení, náhradní oblečení, 2x pevné boty, přezůvky, oblečení do chaty,
hygienické potřeby, ručník, lahev na pití, psací potřeby, pláštěnka, šátek, malé
kapesné na nanuka, průkaz zdravotní pojišťovny, léky, které dítě užívá a
prohlášení o bezinfekčnosti (odevzdejte při odjezdu dítěte!).
Seznam je možno doplnit dle uvážení a potřeb dítěte.
…………………………………………………………………………………………………………………………….
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA PODZIMNÍ PRÁZDNINY
Jméno a příjmení:.....................................................................................................
Bydliště...........................................................Datum narození:...............................
SEZNAM VĚCÍ NA JARNÍ PRÁZDNINY
Teplé oblečení, náhradní oblečení, čepice, rukavice, 2x teplé boty, přezůvky,
oblečení do chaty, hygienické potřeby, psací potřeby, šátek, malý batůžek, lahev
na pití, kapesné a peníze na vleky (bude upřesněno podle aktuálních cen),
dětský sněhový ježdík nebo boby, lyže, lyžařská helma, léky, které dítě užívá,
průkaz zdravotní pojišťovny a prohlášení o bezinfekčnosti (odevzdejte při
odjezdu dítěte!), doklad o seřízení vázání.
……………………………………………………………………………………………………………………………
. ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA JARNÍ PRÁZDNINY
Jméno a příjmení: ............................................................................................
Rodné číslo:................................... E-mail rodiče:………………………….......…………..
Bydliště: ............................................... E-mail rodiče:………………………………………….
Spojení na rodinné příslušníky v době konání prázdnin:
..................................................................................................................................
Datum narození:..................................Rodné číslo:...........................................
Zavazuji se před nástupem na akci zodpovědně posoudit zdravotní stav svého
dítěte a počínat si tak, aby nenakazilo infekčním onemocněním ostatní účastníky
akce.
Datum: ....................... Podpis právního zástupce:.................................................
Spojení na rodinné příslušníky v době konání prázdnin:……………………………………
……........................................................................................................................
Zavazuji se před nástupem na akci zodpovědně posoudit zdravotní stav svého
dítěte a počínat si tak, aby nenakazilo infekčním onemocněním ostatní účastníky
akce.
Datum: ....................... Podpis právního zástupce:.................................................

Podobné dokumenty

DRBY Z TÁBOROVÉ VRBY aneb drbů není nikdy dost Číslo 55

DRBY Z TÁBOROVÉ VRBY aneb drbů není nikdy dost Číslo 55 Kdyby to náhodou ještě někdo nevěděl, tak máme nové www stránky, kde kromě jiného najdete i fotky z medvědích akcí a informace o všech plánovaných i proběhlých akcích. www.tj-medvedi.cz

Více

DRBY Z TÁBOROVÉ VRBY Číslo 51

DRBY Z TÁBOROVÉ VRBY Číslo 51 narozené(mu)............................., bytem....................................................……....změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, apod.) a ošetřující ...

Více