Kartičky s úkoly pro anglický jazyk

Transkript

Kartičky s úkoly pro anglický jazyk
1. K uvedeným anglickým větám najdi správný český překlad a zapiš jeho číslo.
An apple a day keeps the doctor away.
Don't put off till tomorrow what you can do today.
It’s bettet to be safe than sorry.
All that glitters is not gold.
East or west home is best.
Where there is a will there is a way.
A bird in the hand worth two in the bush.
Look before you leap.
There is no rose without the thorn.
Repetition is the mother of wisdom.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.
Dvakrát měř, jednou řež.
Dvakrát měř, jednou řež.
Kam nechodí slunce, tam chodí lékař.
Když kocour není doma, myši mají pré.
Když se chce, všechno jde
Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše
Není růže bez trní.
Není všechno zlato, co se třpytí.
Opakování matka moudrosti.
Early to bed and early to rise, makes a man healthy,
wealthy and wise.
11. Ranní ptáče dál doskáče.
You can't teach an old dog new tricks.
When the cat is away mice will play.
12. Starého psa novým kouskům nenaučíš.
13. Všude dobře, doma nejlíp.
2. Vytvoř věty v přítomném čase. Použij slovesa v závorkách.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Margaret buys (buy) new hat.
Her parents dont speak (not/speak) English.
Does she understand (understand/she) Italian ?
My mother (text) me every day.
He doesnt look (not, look) his age.
We (not/take) the bus.
She plays (play) with her cat all the time.
He (not, eat) a lot of chocolate.
Who (want) to see it?
My kids always get up (get up) late.
What time (come/your children) to school ?
She always tries (try) to do her best.
Jane studies (study) biology at university.
Why (not agree, he)?
3. K uvedeným větám vytvoř věty se záporem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
I am hard-working.
My neighbours were on holiday.
Alík is my dog.
We work together.
It rains every day.
She went to the police.
He spent a night there.
I can take care of myself.
I have noticed.
Paul decided to leave.
We were expecting you.
They will agree.
Meg speaks fluent French.
Jane has brought it.
4. Napiš co nejvíc slov, která splňují zadanou podmínku.
končí na „MAN“ .............................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
končí na „ICE“ ...............................................................................................................
......................................................................................................................................
začínají na „TA“ .............................................................................................................
......................................................................................................................................
obsahují „OO“ ................................................................................................................
......................................................................................................................................
5. Pro každou dvojici slov v tabulce rozhodni, zda se jedná o slova stejného nebo opačného
významu (synonyma, antonyma). Napiš do tabulky.
reply
quick
boy
big
young
true
rear
hard
heat
mistake
pretty
cruel
close
cold
answer
fast
girl
great
old
fact
back
difficult
cool
error
beautiful
kind
shut
hot
empty
full
6. Pro každou větu rozhodni, zda je to pravda nebo lež (nepravda). Napiš do tabulky.
The dogs can retract their claws like cats.
Lion is the king of all animals.
Elk is called moose in North America.
Black storks don’t fly.
Eagles are large birds of prey.
Rabbits have short ears and long tails.
The camel is a tropical animal.
The swan is a swimming bird with very long neck.
Zebras have bold black-and-white stripes.
Sharks are very dangerous fish.
Elephants are called "ships of the desert".
The crocodile doesn’t eat other animals.