základní informace o SDZ

Komentáře

Transkript

základní informace o SDZ
Hutnící technika:
- Vibraèní deska Wacker, 600kg
- Vibraèní deska Ammann, 500kg
- Vibraèní deska Ammann, 350kg
- Vibraèní deska Ammann, 200kg
- Vibraèní deska Ammann, 150kg
- Vibraèní deska Ammann, 115kg
- Vibraèní ježkový válec pøíkopový
- Vibraèní válec hladký
- Vibraèní pìch Wacker
- Vibraèní pìch Ammann
- Vibraèní pìch Dynapac
- Ponorný vibrátor Dynapac
- Ponorný vibrátor Wacker
1 ks
1 ks
2 ks
2 ks
2 ks
4 ks
8 ks
4 ks
6 ks
7 ks
3 ks
4 ks
2 ks
Èerpací technika
- Èerpadlo kalové 220 V
- Èerpadlo kalové 380 V
- Èerpadlo Wacker 80 Benzín
16 ks
19 ks
2 ks
Pily a øezaèky
- Øezaèka spar asfalt-beton
- Rozbrušovací pila Partner
- Pila okružní (cirkulárka)
- Pila pøímoèará
- Pila kotouèová 150 mm
- Bruska úhlová 110-230mm
4 ks
12 ks
4 ks
1 ks
1 ks
10 ks
Bourací a vrtací kladiva
- Pneumatické kladivo SK 12
- Motorové kladivo Atlas-copco
- Elektrické kladivo MAKITA, 13 kg
- Elektrické kladivo RYOBI, 8kg
- El.vrtací kladivo, 6 kg
- El.pøíklepová vrtaèka
- Navrtávací souprava HILTI
8 ks
1 ks
3 ks
4 ks
6 ks
4 ks
1 ks
Elektrocentrály
- Dieselagregát 9kVA
- Dieselagregát 12kVA
- Elektrocentrály 4kW
- Elektrocentrály 5,5kW
- Míchaèky SM 125
- Míchaèky UM150
- Míchaèky UM 80
1 ks
1 ks
6 ks
7 ks
3 ks
1 ks
1 ks
Kompresory:
- Kompresory AMOS PD 200
- Kompresor Compair
4 ks
1 ks
Mìøící technika:
- Pøístroje nivelaèní NI 050
- Pøístroje nivelaèní NI 025
- Laser Ammann
- Rotaèní Laser
2 ks
1 ks
13 ks
2 ks
Mobilní zábrany
- Kari sí v rámu 200 x 180 cm
- Mobilní semafory
- Tìsnící vaky
350 ks
1 sada
3 sady
Žací stroje
- Motorová sekaèka
- Køovinoøez Jonsered
- Plotostøih
Støedisko nákladní dopravy
IMOS group s.r.o.
Teèovice 353
763 02 Zlín
Tel./Fax: 577 197 118
http: www.imos.cz
e-mail: [email protected]
Støedisko mechanizace
Støedisko osobní dopravy
Støedisko pùjèovny malé mechanizace
Èlen skupiny IMOS group s.r.o.
Design&lito: TRINITAS A.D.2006
PÙJÈOVNA MALÉ MECHANIZACE:
2 ks
3 ks
1 ks
Èlen skupiny IMOS group s.r.o.
NÁKLADNÍ DOPRAVA:
Zemní práce – pøímé dodávky
skrývky
protipovodòové hráze
svahování
práce v boxech
pokládání kamene v bøezích tokù
výkopy až do hloubky 7m
Demolice
bourací kladiva KRUPP 780, 580, 350, 230, 190, 140 na pásových
i kolových nosièích
Práce v nároèném terénu
kráèející rypadla Kaiser S2, S2 4x4 vèetnì drapákù
Vrtání otvorù
vrtací zaøízení DIGGA pro vrty 300 a 500 mm (piloty, studny, èerpací
jímky) na pásových i kolových nosièích
Pùjèovna malé mechanizace
od hutnící techniky po ruèní náøadí
Tìžká terénní vozidla:
- MB Actros 4141 8x8 S1
- MB Actros 4141 8x8 S3
- MB Actros 3341 6x6 S
- MB Actros 3341 6x4 S3
- T 815 Euro II S3
- T 815 Euro II S1
- T 815 Euro III 4x4 S
- T 815 S3
Strojnì dopravní závod vykrývá veškeré požadavky dceøiných spoleèností IMOS group s.r.o. na mechanizaci a dopravu vlastní kapacitou,
pøípadnì od jiných stavebních organizací. Disponuje moderním strojním vybavením nejnovìjší generace, strojníci a øidièi vèetnì øídicích
pracovníkù mají dlouholeté zkušenosti a potøebnou kvalifikaci, aby
se svìøenou technikou pracovali hospodárnì a spolehlivì. Použitím
biologických odbouratelnou náplní pracujeme bez rizika ekologických
havárií. Splòujeme nároèné podmínky dle ÈSN EN ISO 9001 : 2001,
ÈSN EN ISO 14001 : 2005, OHSAS 18001 : 1999.
4 ks
4 ks
4 ks
1 ks
5 ks
4 ks
1 ks
7ks
Terénní vozidla:
- MB Axor Neu 1823 AK 4x4 S3 9 ks
- Praga V3S S3
3 ks
- Praga V3S S1
2 ks
MECHANIZACE:
Pásová rypadla:
- CAT 322 B LN
- Liebherr R914L
- Kobelco 210LC
- Komatsu PF55
- JCB 150
- Bobcat 442
- Volvo EC140B LN
Kolová rypadla:
- Hyundai R170W
- Atlas 1302
- Liebherr A310
- Komatsu PW95
Kráèející rypadla:
- Kaiser S2 4x4
- Kaiser S2
- Kaiser Turbostar X4M
2ks
2ks
Rypadlo nakladaèe:
- JCB 3CX
- JCB 4CX 4x4
- JCB 4CX 4x4 Super
- CAT 428B
- CAT 428C
- CAT 438C
- Komatsu WB97
- Volvo BL71
Dozery:
- CAT D6M XL
- CAT D5C
- Liebherr R722
- Hanomag D580
9ks
2ks
Válce vibraèní:
- VV 1500D
- VV 900
- VV 111
Nakladaèe:
- Liebherr L506
- Bobcat 773
- Bobcat S175
- Bobcat A300
- Volvo L45B
Bourací kladiva:
- KRUPP HM 780 Maraton
- KRUPP HM 580
- KRUPP HM 350
- KRUPP HM 230
- KRUPP HM 190
- KRUPP HM 140
3 ks
2 ks
2 ks
Silnièní vozidla:
- MB Actros 2531 NK
- MB 2325 NK
- MB Axor Neu 1828 K 4x2 S3
- MB Axor Neu 1833 K 4x2 S3
- Liaz 151 S3
- MB Atego Neu 1218 4x2 CAB 7,2
- Avia A31 CAB-03 4,5
- Magma
- Multicar M25 S3
Autojeøáby, hydraulické ruky :
- T 815 AD20 RAPID
- Praga V3S AD080 RAPID
- Man TGA V HR Palfinger
- MB Actros 3341 V HR Amco Veba
- T 815 V HR Palfinger
- Liaz 110 S3 HR ST 110
- Liaz 110 V HR 3001
2 ks
2 ks
1 ks
2 ks
Tahaèe:
- MB Actros 2646 LS 6x4
- MB Actros 1840 LS
Pojízdné dílny:
- MB Atego Neu 918 4x2
- VW LT 35
- Avia PD
2 ks
Návìsy a vleky:
- Podvalník Goldhofer 38t
- Podvalník Zremb N25.31 26t
- Podvalníkový pøívìs Schwarzmüller 20t
- Návìs valníkový SPA/3/E
- Návìs valníkový BSS NV 34.26.24
- Vlek sklápìcí PS 3.18
5 ks
- Vlek sklápìcí PS 3.24
- Vlek valníkový PV 18
- Pøívìs Kress 11,6t
2ks

Podobné dokumenty

3G Vendor

3G Vendor IPWireless USB

Více

Stavební stroje

Stavební stroje Volitelné příslušenství k nakladačům: lžíce / vidle

Více

Atlas Copco Mobilní Kompresory

Atlas Copco Mobilní Kompresory XAS 47 DdG 50Hz Souběžný XAS 67 DdG 50Hz Souběžný XAS 97 DdG 50Hz Nesouběžný 110V 230/400V 110V 230/400V 230/400V 110V

Více

COMPAREX Presentation Template

COMPAREX Presentation Template Oracle DB EE + podpora 3 roky Oracle RAC option + podpora 3 roky

Více

Strojový park firmy Bagry Čelní kolové nakladače Drtiče Třídičky

Strojový park firmy Bagry Čelní kolové nakladače Drtiče Třídičky Strojový park firmy ENVISTONE, spol. s r.o., U Panelárny 469, PSČ: 503 02 Předměřice nad Labem IČ: 259 94 182, DIČ: CZ 25994182 Provozovna: U Panelárny 469, 503 02 Předměřice nad Labem Rok: 2016

Více

Prospekt ZX210

Prospekt ZX210 a paty vykladače byly z důvodu větší robustnosti vybaveny pouzdry, a pro stroj tak již není problémem ani provozní doba ve ztížených provozních podmínkách. Ke standardní výbavě patří vysoce výkonný...

Více

Propagační materiál

Propagační materiál Nabízíme naše vlastní vozidla RENAULT MAGNUM, VOLVO FH13 i velkoobjemové návìsy Lowdec, popøípadì i vozy od našich smluvních partnerù. Vzhledem k vytížení souprav pøi exportu vlastních výrobkù do V...

Více