teuco hydrosonic

Transkript

teuco hydrosonic
CS
Blahopřejeme vám k volbě vany z nové řady Teuco Hydrosonic - první vířivé vany s
ultrazvukem. Jsme přesvědčeni, že stálé používání systému Hydrosonic vám umožní účinnou péči
nebo tělo, po které se budete cítit vitálnější a krásnější .
Firma Teuco věnuje zdokonalení tohoto projektu již mnoho let studia a výzkumu a přizval si na
pomoc tým vědců, lékařů a techniků.
K výrobě vany Hydrosonic používá firma Teuco jen materiály nejvyšší kvality. Firma navíc
provádí řadu testů na každém systému, které zaručují nejenom jeho dokonalý chod, ale i
bezpečné domácí použití.
Tento výrobek je vybaven exkluzivním systémem Hydrosilence, který díky snížení hlučnosti
vodní masáže navozuje a prohlubuje pocit relaxace a odpočinku.
OBSAH
VŠEOBECNÉ INFORMACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
- VĚDECKÁ LÉKAŘSKÁ KOMISE
- KVALITA TEUCO
- CO JE TO HYDROSONICKÁ MASÁŽ
- ČTYŘI TYPY HYDROSONICKÉ MASÁŽE
- JAK A KDY POUŽÍVAT TEUCO HYDROSONIC
- TEUCO HYDROSONIC - TECHNOLOGIE A BEZPEČNOST
- UPOZORNĚNÍ
INSTRUKCE PRO POUŽITÍ
- DETAILY HYDROSONIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
- PŘÍPRAVNÉ OPERACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
- VLASTNOSTI OVLÁDACÍHO PANELU (QUICK START - ALARM)
- VLASTNOSTI DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
- FUNKCE HYDROSONIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
- FUNKCE HYDROMASÁŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
SEŘIZOVÁNÍ DISPLEJE - INFO (HODINY - JAZYK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
- RÁDIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
- PŘÍDAVNÉ FUNKCE (LIGHT - HEATER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
- DEZINFEKCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
- VÝMĚNA BATERIÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
- ČIŠTĚNÍ HUBIC HYDROSONIC A HYDROMASÁŽE
- ČIŠTĚNÍ PŘÍVODNÍHO VENTILU
- ČIŠTĚNÍ POVRCHU (viz přiloženou příručku INSTRUKCE PRO ČIŠTĚNÍ)
OPRAVY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
- DIAGNOSTICKÁ HLÁŠENÍ
PŘÍRUČKA K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ
Tato Příručka slouží jako vodítko pro bezpečné použití vany se zařízením Hydrosonic Teuco,
proto si před použitím výrobku musíte přečíst celý její obsah.
Tato příručka je nedílnou součástí výrobku a musí být uchována pro její budoucí použití.
Firma Teuco Guzzini Spa si vyhrazuje právo provádět všechny potřebné změny, které považuje
za vhodné, bez povinnosti předchozího upozornění nebo výměny.
HYDROSONIC
Všeobecné informace
CS
VĚDECKÁ KOMISE
-Dr. Giuseppe Bonaldi, vedoucí lékař neurologického oddělení v nemocnici Circolo a v nadaci
Macchi v městě Varese.
-Dr. Enzo Berardesca, odborný pracovník dermatologické kliniky univerzity v Pavii.
-Dr. Raffaele Novario, odborný pracovník v oboru lékařské fyziky a člen vedení nemocnice Hospital
v městě Varese.
-Dr. Alfredo Goddi, odborný pracovník v oboru radiologie ve S.M.E, Varese.
KVALITA TEUCO
Teuco klade maximální pozornost na použité materiály svých výrobků s cílem neustálého
technologického vývoje jak plastů, tak jednotlivých konstrukčních detailů. Všechny vany jsou vyrobené z
litého metakrylátu: ocelový rám je opatřen protivibračními nožkami a potrubí je nebo vysoké rezistenci.
Hydromasážní vany Teuco jsou opatřeny značením
, které dokládá, že byly projektovány a
vyrobeny v souladu se základními požadavky evropských směrnic č. 73/23 - 93/68 nebo elektrické
bezpečnosti a č. 89/336 - 92/31 - 93/68 nebo elektromagnetické kompatibilitě.
Bezpečnost hydromasážních zařízení je kromě toho oficiálně certifikována
Italským institutem
pro značení kvality (Istituto Italiano del Marchio di Qualità) na základě aplikací platných evropským
norem.
CO JE TO HYDROSONICKÁ MASÁŽ
Hydrosonický systém je dalším vývojovým krokem v oboru vířivých van. Tento systém využívá
speciální hubici ke kombinaci vzduchového a vodního proudu tradiční vířivé masáže s blahodárnými
účinky ultrazvukových paprsků formovaných ventilátorem.
Použití ultrazvuku umožňuje spojení zevního účinku vířivky s hluboko pronikající masáží,
která zasahuje vrstvy tkáně ležící pod pokožkou a působí přitom na každou samostatnou buňku.
Působení ultrazvuku na tělo má za následek dva různé účinky: tepelný účinek způsobený vibrací
struktury buňky a mechanický účinek způsobený rychlým stlačováním a následným roztahováním
buněk.
HYDROSONIC
CS
ČTYŘI TYPY HYDROSONICKÉ MASÁŽE
Existují čtyři různé typy hydrosonické masáže, každá s radou specifických účinků způsobených
rozdílným způsobem vysílání ultrazvukových paprsků. Každou hydrosonickou masáž tvoří zvláštní
kombinace vzduchu a vody určená k zesílení účinku ultrazvukové masáže.
MASÁŽ PRO KRÁSU zdůrazňuje svým výrazně přerušovaným
vysíláním ultrazvuku mechanické účinky masáže se současným
zachováním tepelného účinku. Tato kombinace je podobná buněčné
masáži: buňky jsou stimulovány k tomu, aby se střídavě k sobě
navzájem těsně přibližovaly a pak zase vzdalovaly. Tyto mikropohyby
podporují odstranění vedlejších produktů buněčného metabolismu,
jedné z příčin celulitidy.
MASÁŽ PO SPORTOVNÍM VÝKONU plně využívá tepelného
účinku ultrazvuku k uklidnění a uvolnění stažených svalů.
Intenzita 40 mW/cm2
Čas
Ultrazvuk: krátký přerušovaný účinek
Intenzita 40 mW/cm2
Čas
Ultrazvuk: stálý účinek
POSILUJÍCÍ MASÁŽ využívá zvláštního druhu ultrazvukové emise
ve formě trojúhelníkových vln k posílení a dodání energie oživením
buněčného metabolismu.
Intenzita 40 mW/cm2
Čas
Ultrazvuk: postupný prerušovaný úcinek
PROTISTRESOVÁ MASÁŽ se vyznačuje zvláštní rovnováhou
mezi mechanickým a tepelným účinkem, která umožňuje mikromasáž
na buněčné úrovni k uvolnění celého těla.
Intenzita 40 mW/cm2
Čas
Ultrazvuk: Dlouhý přerušovaný účinek
KDY A JAK POUŽÍVAT TEUCO HYDROSONIC
Vzhledem k relaxacnímu a regeneračnímu účinku hydrosonického systému Teuco je nejlepším
okamžikem k jeho použití doba po fyzickém cvičení nebo na konci pracovního dne, v
dostatečně dlouhém odstupu po jídle, aby tělo mělo čas vytrávit.
K dosažení nejlepšího masážního účinku je nutné, aby voda měla asi 37 °C.
Při prvních několika použitích byste měli dobu pobytu ve vířivce omezit na několik minut.
Délku pobytu můžete postupně prodlužovat, ale vždy se při stanovení délky pobytu ve vířivce
řiďte svou celkovou tělesnou kondicí. Doba pobytu ve vířivce je automaticky nastavená na 15
minut (doba nutná k dosažení nejlepších masážních účinků).
Pro tradiční funkci vířivky se doporučuje nastavit dobu pobytu asi na 15-20 minut.
HYDROSONIC
CS
TEUCO HYDROSONIC – TECHNOLOGIE A BEZPEČNOST
Všechny vany Teuco s hydrosonickým účinkem byly vyrobeny v souladu s normami zaručujícími
nejvyšší stupeň kvality, funkčnosti, bezpečnosti a hygieny.
SYSTÉM VODNÍHO ČIŠTĚNÍ HYDRO CLEAN
Tento systém automaticky neprodyšně utěsní hubici a přívodní ventily a tím zajistí celý systém před
mýdlem a nečistotami, které by mohly do systému proniknout při běžném používání vany.
ODVODŇOVACÍ SYSTÉM
Tento systém brání ponechání vody v potrubí a trubkách po použití hydrosonické jednotky. Nedochází
tak k usazování vápence a použití vany je dokonale hygienické.
AUTOMATICKÁ DEZINFEKCE
Tato funkce zaručuje rozprášením speciálního roztoku dezinfekci čerpadla, trysek hubice a povrchu
vany, takže jak systém, tak i vana jsou po ukončení hydrosonické masáže dokonale čisté.
BEZPEČNOST V ZAŘÍZENÍ TEUCO HYDROSONIC
K zajištění naprosto bezpečného domácího používání hydrosonických masáží vybavil firma Teuco
systém následujícími funkcemi:
- okamžitým vypnutím ultrazvukové vysílací hlavice, jestliže z jakéhokoli důvodu přesáhne intenzita
vysílání 40 mW/cm2.
- okamžitým vypnutím ultrazvukové vysílací hlavice, jestliže se z jakéhokoli důvodu uvolní ochranný
kryt.
- vypnutím celého systému, jestliže ve vaně není voda nebo je hladina vody příliš nízká.
- systém byl vyroben v souladu s aktuálně platnými evropskými normami.
POKYNY
Ke správné instalaci jednotky je nutné pečlivě dodržet všechny pokyny uvedené v přiložené Instalační příručce.
Nesprávná instalace může způsobit zranění osob a zvířat nebo poškození majetku. Výrobce odmítá jakoukoli
odpovědnost za zranění a škody způsobené nevhodnou nebo nesprávnou instalací.
Správné používání této jednotky vyžaduje pečlivé dodržení všech pokynů uvedených v této příručce. Tento výrobek
se smí používat pouze k účelu, ke kterému byl určen. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění a škody
způsobené nevhodným nebo nesprávným používáním.
Tento výrobek smí používat pouze dospělé osoby. Děti a zdravotně postižené osoby smí používat hydrosonickou
jednotku pouze pod neustálým dohledem dospělé osoby. V určitých případech (starší osoby, těhotné ženy, osoby s
vysokým tlakem nebo srdečními problémy) by měl být před použitím hydrosonické jednotky konzultován lékař.
Během hydrosonické masáže nepřidávejte do vody žádné chemické přísady jako sůl, oleje nebo koupelová mýdla.
Jen v případě tradiční vířivkové masáže doporučujeme použít speciální vodní esence vyráběné firmou Teuco, které
můžete zakoupit u svého prodejce nebo v autorizovaných servisních střediscích. V žádném případě nepoužívejte
při používání vířivky koupelová mýdla nebo jiné pěnivé přípravky. Tyto přípravky používejte pouze při normální
koupeli.
Během používání hydrosonické funkce neblokujte žádnou částí těla nebo předmětem přívodní ventily. Dávejte
pozor, aby se vám vlasy nedostaly do přívodních ventilů.
Nezakrývejte větrací otvory (prostor mezi podlahou a panelem vany nebo otvory na ovládacím panelu u
zabudované vany).
Jestliže hydrosonickou jednotku nepoužíváte, odpojte ji diferenčním vypínačem umístěným mezi jednotkou a sítí od
zdroje napájení.
V případě poruchy nebo slabého výkonu v záruční době se obracejte pouze na autorizované servisní pracovníky.
Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené porušením nebo nevhodnou opravou
jednotky.
HYDROSONIC
Instrukce pro použití
CS
SOUČÁSTI HYDROSONICKÉHO SYSTÉMU
Ovládací panel
Dálkové ovládání
Nepropustné a nepotopitelné.
je na něm umístěn displej,
na kterém se zobrazují
činnosti zařízení, tlačítko
Alarm a tlačítko Quick Start
(Okamžitá hydromasáž).
Kohoutek
Zátka Dispenser
nádobka na dezinfekční
roztok.
Hydromasážní hubice
Trysky mohou nasměrovány podle vlastních potřeb.
Otočením trysky Jet je možné nastavit průtok vody každé hubice.
Dbejte na to, aby trysky vířivky nesměřovaly ve
směru přívodních ventilů, protože by mohlo dojít
ke vzniku sacího tlaku v systému s následným
poklesem výkonu.
HYDROSONIC
CS
Ruční sprcha
s vytahovatelnou
hadicí
Podhladinové světlo
Rukojeť vypouštění
Otevírá a zavírá odtok vany.
Přívodní ventil
Nasává vodu z vany pro
hydromasážní hubice
Hydrosonická hubice
Vysílací hlavice ultrazvuku
Blower hubice
HYDROSONIC
CS
PŘÍPRAVNÉ KROKY
ZAPNĚTE ZAŘÍZENÍ
Nastavte hlavní vypínač, který byl namontovaný
během instalace, do polohy “ON”.
20:30
Displej se nastaví do pohotovostního režimu
STAND-BY a zobrazuje přesný čas.
Displej v pohotovostním
režimu STAND-BY
NAPLNĚNÍ VANY
Napusťte vodu do vany tak, aby hladina vody
vystoupila nad úroveň trysek.
VLASTNOSTI OVLÁDACÍHO PANELU S DISPLEJEM
HYDROMASÁŽ
Tlačítko ON/OFF
Displej Zobrazuje hlášení
Světelná dioda LED
Led BLIKÁ: Příjem impulzů z dálkového
ovládání (viz Dálkové ovládání)
ALARM
Tlačítko ON/OFF
Přijímač infračerveného záření
HYDROSONIC
CS
QUICK START – OKAMŽITÁ HYDROMASÁŽ
Po zapnutí zařízení je možné spustit Hydromasáž stisknutím jediného tlačítka na ovládacím panelu
funkci. Funkce si uchovává v paměti poslední nastavení (viz HYDROMASÁŽ).
Funkci Hydromasáž spustíte stisknutím tlačítka 1536°C 20:30
“HYDRO” .
WHIRLPOOL Spustí se masáž a na displeji se zobrazí:
Displej právě
probíhající
Hydromasáže
Přesný čas.
Teplota vody ve vaně.
Trvání (ČASOVÝ SPÍNAČ) hydromasáže v minutách.
Hydromasáž právě probíhá.
1536°C 20:30
WHIRLPOOL Funkce nastavujte pomocí dálkového ovládání (viz
Displej právě
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ).
probíhající
Hydromasáže
Po ukončení hydromasáže se zařízení vypne a displej se vrátí do 20:30
pohotovostním režimu STAND-BY. Neproběhne DEZINFEKCE zařízení (viz Displej v pohotovostním
DEZINFEKCE).
režimu STAND-BY
Pokud chcete funkci předčasně ukončit, znovu stiskněte tlačítko HYDROMASÁŽ nebo
zasáhněte na dálkovém ovládání (viz DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ: Přípravné kroky); zařízení se
zablokuje a displej se vrátí do pohotovostního režimu STAND-BY.
ALARM
Z ovládacího panelu je možné aktivovat alarm.
Alarm zablokuje zařízení a zastaví všechny probíhající funkce, kromě toho může spustit zvukový
hlásič, pokud byl předem instalován (viz montážní instrukce vany).
Alarm můžete aktivovat stisknutím tlačítka
“ALARM”.
ALARM Displej hlásí “ALARM”
Zařízení odblokujete stisknutím tlačítka HYDRO
nebo tlačítka I/O na dálkovém ovládání;
displej se vrátí do pohotovostního režimu STANDBY a zařízení se vypne.
HYDROSONIC
20:30
Displej v pohotovostním
režimu STAND-BY
CS
VLASTNOSTI DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
Infračervený vysílač
O/I - Tlačítko ON/OFF
ZAPNUTÍ – VYPNUTÍ ovládacího panelu
FUNKCE
HYDROSONIC: Tlačítko
ON/OFF funkce Hydrosonic
HYDRO: Tlačítko ON/OFF
funkce Hydromasáž
PŘÍDAVNÉ FUNKCE
NASTAVENÍ
“” a “”: Tlačítka pro
volbu/nastavení funkcí
ENTER: Tlačítko pro
potvrzení volby/nastavení
funkcí
Tato tlačítka jsou instalována pouze u některých verzí - viz spodní
část stránky
LIGHT:
RÁDIO:
Tlačítko ON/OFF podhladinového Tlačítko Zapnutí/ Seřízení
světla
rádia /Vypnutí
INFO:
HEATER:
Tlačítko přístupu k nastavení Tlačítko ON/OFF vyhřívače
- ZMĚNA času na displeji
- Volba JAZYKA displeje
Verze GXL
Verze HYDROSONIC
10
GL
XL
GXL
HYDROSONIC
CS
ZAPNUTÍ ZAŘÍZENÍ Z DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
Zařízení zapnete stisknutím tlačítka “0/I”;
Displej na ovládacím panelu zobrazí na několik WELCOME TO HYDROSONIC
sekund přivítání uživatele.
Pak se displej zapne do čekacího režimu READY;
zařízení je připraveno k použití (viz HYDROSONIC, 36°C 20:30
HYDROMASÁŽ).
READY
Displej v režimu
READY
Panel se vypíná opětným stisknutím tlačítka “0/I”:
pokud neproběhne nejméně jeden cyklus 20:30
Hydrosonic, Hydromasáž, zařízení se vypne a Displej v pohotovostním
displej se vrátí do režimu STAND-BY.
režimu STAND-BY
pokud proběhl alespoň jeden cyklus Hydrosonic, START
Hydromasáž, displej se zeptá, zda chcete provést DISINFECTION?
DEZINFEKCI (viz DEZINFEKCE).
Na displeji se zobrazí
požadavek Dezinfekce
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ:
Pokud nebudou do 30 minut od zapnutí nebo od poslední aktivní funkce (ČASOVÝ SPÍNAČ
ukončil svou funkci) stisknuta tlačítka na ovládacím panelu nebo na dálkovém ovládání, zařízení
se vypne a displej se vrátí do režimu STAND-BY.
Neproběhne DEZINFEKCE zařízení (viz DEZINFEKCE).
HYDROSONIC
11
Funkce HYDROSONIC
CS
Během funkce Hydrosonic používejte výhradně vodu.
JAK ZAPÍNAT HYDROSONIC
Po zapnutí zařízení pomocí tlačítka “O/I”
Displej se uvede do čekacího režimu READY.
36°C 20:30
READY
Displej v režimu
READY
Stiskněte tlačítko “HYDROSONIC”
Na displeji se zobrazí nabídka Hydrosonic.
HYDROSONIC
Toning 
HYDROSONIC
Vyberte požadovanou masáž pomocí tlačítek “” Aftersport 
a “”.
HYDROSONIC
Antistress 
HYDROSONIC
Spusťte požadovanou masáž pomocí tlačítka “ENTER”.
Beauty 
Spustí se masáž a na displeji se zobrazí:
Nabídka HYDROSONIC
Přesný čas.
Teplota vody ve vaně.
Doba trvání (ČASOVÝ SPÍNAČ) je nastavena na 15 minut a nemůže být změněna.
Právě probíhající masáž Hydrosonic.
1536°C 20:30
TONING
Displej právě
probíhající
hydrosonické masáže
AUTOMATICKÉ POTVRZENÍ: Pokud se v rámci nabídky Hydrosonic do 5 sekund neprovedou
další operace, systém spustí masáž zobrazenou na displeji.
Po ukončení hydrosonické masáže se zařízení
vypne a displej se vrátí do čekacího režimu
READY.
36°C 20:30
READY
Displej v režimu
READY
Pokud chcete předčasně ukončit právě probíhající hydrosonickou masáž, znovu stiskněte
tlačítko “HYDROSONIC”; zařízení se zastaví a displej se vrátí do čekacího režimu READY.
MASÁŽ SE NESPOUŠTÍ!!!
Pokud na displeji se zobrazí “PŘIDAT VODU”, ADD
naplňte vanu tak, aby se spustila zvolená masáž. WATER
Displej v režimu
DIAGNOSTIKA
12
HYDROSONIC
CS
UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ HYDROMASÁŽE (POUZE PRO MASÁŽ PO SPORTOVNÍM VÝKONU)
Během funkce PO SPORTOVNÍM VÝKONU
je možné nastavit hydromasáž podle vlastních
požadavků.
1536°C 20:30
AFTERSPORT
Displej právě
probíhající
hydrosonické masáže
Stiskněte tlačítko “ENTER”
na displeji se zobrazí nabídka uživatelského
Aftersport
AIR nastavení hydromasáže.
Displej Seřízení
Pomocí tlačítek “” a “” se zvyšuje nebo snižuje
intenzita masáže.
Potvrďte seřízení pomocí tlačítka “ENTER”
displej se vrátí na zobrazení probíhající masáže.
1536°C 20:30
AFTERSPORT
Displej právě
probíhající
hydrosonické masáže
AUTOMATICKÉ POTVRZENÍ:
Pokud se v rámci nabídky MYHYDRO do 5 sekund neprovedou další operace, seřízení se
AUTOMATICKY POTVRDÍ a displej se vrátí na zobrazení probíhající masáže.
HYDROSONIC
13
Funkce HYDROMASÁŽ
CS
Během hydromasáže mohou být používány fytokosmetické přípravky vyráběné firmou Teuco.
Nepoužívejte mýdla, koupelové oleje nebo pěnivé přípravky.
SPUŠTĚNÍ HYDROMASÁŽE
Po zapnutí zařízení pomocí tlačítka “O/I” se
displej nastaví do čekacího režimu READY.
36°C 20:30
READY
Displej v režimu
READY
Spusťte funkci Hydromasáž pomocí tlačítka “HYDRO”.
Spustí se masáž a na displeji se zobrazí:
Přesný čas.
Teplota vody ve vaně.
Doba trvání (ČASOVÝ SPÍNAČ) hydromasáže v minutách může být změněna.
Právě probíhající hydromasáž.
1536°C 20:30
WHIRLPOOL Displej právě
probíhající
hydromasáže
Po ukončení hydromasáže se zařízení vypne a 36°C 20:30
displej se vrátí do režimu READY.
READY
Displej v režimu
READY
Pokud chcete předčasně ukončit funkci HYDROMASÁŽ, znovu stiskněte tlačítko HYDRO;
zařízení se zastaví a displej se vrátí do režimu READY.
MASÁŽ SE NESPOUŠTÍ!!!
Pokud na displeji se zobrazí “PŘIDAT VODU”, ADD
naplňte vanu tak, aby se spustila zvolená masáž. WATER
Displej v režimu
DIAGNOSTIKA
14
HYDROSONIC
CS
SEŘÍZENÍ HYDROMASÁŽE
Během funkce HYDROMASÁŽ je možné:
- Nastavit hydromasáž podle vlastních potřeb
- Aktivovat účinek PULSATOR
- Změnit dobu trvání hydromasáže
1536°C 20:30
WHIRLPOOL Displej právě
probíhající
hydromasáže
Stiskněte tlačítko “ENTER”
Na displeji se zobrazí nabídka Hydromasáž.
hirlpool
W
AIR 
Whirlpool
Zvolte pomocí tlačítek “” a “” nastavení, které PULSATOR N
chcete změnit.
Whirlpool
TIMER 30m
Nabídka Hydromasáž
AUTOMATICKÉ POTVRZENÍ:
Pokud v rámci nabídky Hydromasáž do 5 sekund neproběhnou další operace, displej se vrátí na
zobrazení probíhající masáže.
UŽIVATELSKY NASTAVIT HYDROMASÁŽ
Nejdříve zvolte MYHYDRO z nabídky
Hydromasáž.
Whirlpool
AIR 
Nabídka Hydromasáž
Pak stiskněte tlačítko “ENTER”
na displeji se zobrazí nabídka uživatelského
nastavení hydromasáže.
Pomocí tlačítek “” a “” zvyšujte nebo snižujte
intenzitu masáže.
Whirlpool
AIR Displej MYHYDRO
Potvrďte seřízení pomocí tlačítka “ENTER”
displej se vrátí na zobrazení nabídky Hydromasáž. Whirlpool
AIR 
Nabídka Hydromasáž
AUTOMATICKÉ POTVRZENÍ:
Pokud v rámci nabídky MYHYDRO do 5 sekund neproběhnou další operace, seřízení se
AUTOMATICKY POTVRDÍ a displej se vrátí na nabídku Hydromasáž.
HYDROSONIC
15
CS
AKTIVOVAT ÚČINEK PULSATOR
Nejdříve zvolte pulzující účinek PULSATOR N v
nabídce Hydromasáž.
Pak zapněte účinek PULSATOR pomocí tlačítka
“ENTER”
na displeji se zobrazí PULSATOR S v nabídce
Hydromasáž.
Vypnutí účinku PULSATOR
na nabídce Hydromasáž znovu stiskněte tlačítko
“ENTER”.
displej se vrátí na zobrazení PULSATOR N.
Whirlpool
PULSATOR N
Nabídka Hydromasáž
s vypnutým režimem
PULSATOR
Whirlpool
PULSATOR S
Nabídka Hydromasáž
se zapnutým režimem
PULSATOR
Whirlpool
PULSATOR N

Nabídka Hydromasáž
s vypnutým režimem
PULSATOR
AUTOMATICKÉ POTVRZENÍ:
Pokud v rámci nabídky Hydromasáž do 5 sekund neproběhnou další operace, displej se vrátí na
zobrazení probíhající masáže
ZMĚNA DOBY TRVÁNÍ HYDROMASÁŽE
Nejdříve zvolte ČASOVÝ SPÍNAČ z nabídky
Hydromasáž.
Whirlpool
TIMER 30m
Nabídka Hydromasáž
Pak stiskněte tlačítko “ENTER”
na displeji se zobrazí Časový spínač.
Pomocí tlačítek “” e “” zvyšujte nebo snižujte
dobu trvání v rozmezí od 1 do 30 minut.
Whirlpool
TIMER 30m
Displej ČASOVÝ
SPÍNAČ
Potvrďte seřízení pomocí tlačítka “ENTER”
displej se vrátí na zobrazení nabídky Hydromasáž. Whirlpool
TIMER 30m
Nabídka Hydromasáž
AUTOMATICKÉ POTVRZENÍ:
Pokud v rámci nabídky ČASOVÝ SPÍNAČ do 5 sekund neproběhnou další operace, seřízení se
AUTOMATICKY POTVRDÍ a displej se vrátí na nabídku Hydromasáž.
16
HYDROSONIC
Nastavení displeje - INFO
CS
Během aktivace některé funkce, nebo jakmile je zařízení
v čekacím režimu (Displej v režimu READY), je možné:
- Nastavit hodiny CLOCK
- Změnit zobrazený jazyk
Stiskněte tlačítko “INFO”
Na displeji se zobrazí nabídka Info.
Info 20:30
Clock 
Info 20:30
Pomocí tlačítek “” a “” zvolte nastavení, které Language EN 

chcete změnit.
Info 20:30

Nabídka Info
AUTOMATICKÉ POTVRZENÍ:
Pokud v rámci nabídky Info do 5 sekund neproběhne žádný výběr, displej se vrátí na předchozí
nabídku.
HODINY
Nejdříve zvolte ČAS z nabídky Info.
Info 20:30
Clock 
Nabídka Info
Stiskněte tlačítko “ENTER”
Na displeji se zobrazí ZMĚNA HODIN.
Pomocí tlačítek “” a “” změňte zobrazenou
hodinu.
Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka “ENTER”
Na displeji se zobrazí ZMĚNA MINUT.
Pomocí tlačítek “” a “” změňte zobrazené
minuty.
Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka Na displeji
se zobrazí ZMĚNA REŽIMU hodin.
Pomocí tlačítek “” a “” změňte REŽIM hodin.
Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka “ENTER”
displej se vrací na zobrazení nabídky Info.
Info 20:30
Changehour
Displej Clock
Info 20:30
Changeminutes
Displej Clock
Info 08:30P
Changemode
Displej Clock
Info 20:30
Clock 
Nabídka Info
AUTOMATICKÉ POTVRZENÍ:
Pokud v rámci nabídky ČAS do 5 sekund neproběhnou další operace, seřízení se
AUTOMATICKY POTVRDÍ a displej se vrátí na nabídku Info.
HYDROSONIC
17
CS
JAZYK
Nejdříve zvolte JAZYK z nabídky Info.
Info 20:30
Language EN 

Nabídka Info
Stiskněte tlačítko “ENTER”
Na displeji se zobrazí používaný jazyk.
Pomocí tlačítek “” a “” změňte používaný
jazyk.
Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka “ENTER”
displej se vrací na zobrazení nabídky Info.
Info 20:30
Language EN
Nabídka Info
Info 20:30
Language EN 

Nabídka Hydromasáž
AUTOMATICKÉ POTVRZENÍ:
Pokud v rámci nabídky Jazyk do 5 sekund neproběhnou další operace, seřízení se
AUTOMATICKY POTVRDÍ a displej se vrátí na nabídku Info.
18
HYDROSONIC
RÁDIO
CS
Rádio nefunguje během DEZINFEKCE a při pohotovostním režimu “Stand-by”.
Během aktivace funkce nebo jakmile je zařízení
v čekacím režimu (Displej v režimu READY), je
možné zapnout ve vaně rádio.
1536°C 20:30
Rádio se zapíná tlačítkem “RADIO” .
Rádio se při zapnutí naladí na poslední zvolenou RADioON
Displej Radio ON
stanici.
(Rádio je zapnuté)
Na displeji se zobrazí na několik sekund
provedené zapnutí a pak se displej vrátí na
předchozí zobrazení.
Rádio se vypíná opětným stisknutím tlačítka “RADIO“: 1536°C 20:30
RADioOFF
- jednou, pokud jste uvnitř nabídky Radio
Displej Radio OFF
- dvakrát, pokud jste ukončili funkci Radio.
(Rádio je vypnuté)
Rádio se vypne a na displeji se zobrazí na několik
sekund provedené vypnutí a pak se displej vrátí
na předchozí zobrazení.
NASTAVENÍ RÁDIA
Během funkce Rádia je možné:
- seřídit hlasitost
- zvolit stanici, která již byla uložena do paměti
- změnit naladění
- uložit stanici do paměti
- změnit pásmo AM/FM
108.00MhzFM
Volume 
108.00MhzFM

Pomocí tlačítek “” a “”zvolte nastavení, které StationSet 6 
108.00MhzFM
chcete změnit.
Tuner 
108.00MhzFM
MemoST 6 

108.00MhzFM
Band FM
Stiskněte tlačítko “RADIO”
Na displeji se zobrazí nabídka Radio.
Nabídka Radio
AUTOMATICKÉ POTVRZENÍ:
Pokud v rámci nabídky Radio do 5 sekund neproběhnou žádné operace, displej se vrátí na
předchozí nabídku.
HYDROSONIC
19
CS
SEŘIZOVÁNÍ HLASITOSTI
Nejdříve zvolte HLASITOST (VOLUME) z nabídky
Radio.
108.00MhzFM
Volume 
Nabídka Radio
Stiskněte tlačítko “ENTER”
Na displeji se zobrazí seřízení hlasitosti.
Pomocí tlačítek “” a “” nastavte vyšší nebo
nižší hlasitost.
Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka “ENTER”
displej se vrací na zobrazení nabídky Radio.
108.00MhzFM
Volume Displej seřízení
hlasitosti
108.00MhzFM
Volume 
Nabídka Radio
AUTOMATICKÉ POTVRZENÍ:
Pokud v rámci nabídky seřízení hlasitosti do 5 sekund neproběhnou další operace, seřízení se
AUTOMATICKY POTVRDÍ a displej se vrátí na nabídku Rádio.
ZVOLENÍ STANICE JIŽ ULOŽENÉ DO PAMĚTI
Nejdříve zvolte ZVOLIT ST z nabídky Radio.
108.00MhzFM
StationSet 6 

Nabídka Radio
Stiskněte tlačítko “ENTER”
Na displeji se zobrazí volba stanic.
Pomocí tlačítek “” a “” zvolte stanici. .
Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka “ENTER”
displej se vrací na zobrazení nabídky Radio.
108.00MhzFM
StationSet 6
Displej Zvolit ST
108.00MhzFM
StationSet 6 

Nabídka Radio
AUTOMATICKÉ POTVRZENÍ:
Pokud v rámci nabídky ZVOLIT ST do 5 sekund neproběhnou další operace, seřízení se
AUTOMATICKY POTVRDÍ a displej se vrátí na nabídku Rádio.
20
HYDROSONIC
CS
ZMĚNIT NALADĚNÍ
Nejdříve zvolte NALADĚNÍ z nabídky Radio.
108.00MhzFM
Tuner 
Nabídka Radio
Pak stiskněte tlačítko “ENTER”
Na displeji se zobrazí seřízení naladění.
Pomocí tlačítek “” a “” spusťte automatické
ladění.
Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka “ENTER”.
displej se vrací na zobrazení nabídky Radio.
108.00MhzFM
Tuner
Displej seřízení
naladění
108.00MhzFM
Tuner 

Nabídka Radio
AUTOMATICKÉ POTVRZENÍ:
Pokud v rámci nabídky seřízení Naladění do 5 sekund neproběhnou další operace, seřízení se
AUTOMATICKY POTVRDÍ a displej se vrátí na nabídku Rádio.
ULOŽIT DO PAMĚTI STANICI
Nejdříve zvolte PAMĚŤ ST z nabídky Radio.
108.00MhzFM
MemoST 6 
Nabídka Radio
Pak stiskněte tlačítko “ENTER”
Na displeji se zobrazí ukládání stanic do paměti.
Pomocí tlačítek “” a “”zvolte stanici, jejíž
naladění chcete uložit do paměti.
Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka “ENTER”
displej se vrací na zobrazení nabídky Radio.
108.00MhzFM
MemoST 6
Displej Paměť ST
108.00MhzFM
MemoST 6 
Nabídka Radio
AUTOMATICKÉ POTVRZENÍ:
Pokud v rámci nabídky PAMĚŤ ST do 5 sekund neproběhnou další operace, seřízení se
AUTOMATICKY POTVRDÍ a displej se vrátí na nabídku Rádio.
HYDROSONIC
21
CS
GB
ZMĚNIT PÁSMO AM/FM
Nejdříve zvolte BANDA FM z nabídky Radio.
108.00MhzFM
Band FM
Nabídka Radio S
RADIO FM
Změňte PÁSMO pomocí tlačítka “ENTER” ,
na displeji se zobrazí PÁSMO AM z nabídky
Radio.
Pokud chcete znovu změnit PÁSMO pomocí
tlačítka “ENTER”
stiskněte znovu tlačítko “ENTER” na nabídce
Radio.
displej se vrací na zobrazení RADIO FM.
1620Khz AM
Band AM
Nabídka Radio s
RADIO AM
108.00MhzFM
Band FM
Nabídka Radio S
RADIO FM
AUTOMATICKÉ POTVRZENÍ:
Pokud v rámci nabídky Radio do 5 sekund neproběhne žádný výběr, displej se vrátí na
předchozí nabídku.
22
HYDROSONIC
PŘÍDAVNÉ funkce
CS
Jakmile zapnete zařízení tlačítkem “O/I”, můžete aktivovat některé přídavné funkce, které jsou
instalovány u některých modelů (viz verze v kapitole VLASTNOSTI DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ).
PODHLADINOVÉ SVĚTLO - LIGHT
Jakmile je aktivní některá funkce nebo jakmile
je zařízení v čekacím režimu (Displej v režimu
READY), je možné zapnout podhladinové světlo.
1536°C 20:30
Světlo se zapíná pomocí tlačítka “LIGHT” .
Světlo se rozsvítí a na displeji se na několik sekund LIGHTON
Displej LIGHT ON
zobrazí provedené zapnutí a pak se displej vrací
na předchozí zobrazení.
Světlo se vypíná pomocí tlačítka “LIGHT” .
1536°C 20:30
Světlo se vypne a na displeji se na několik sekund LIGHTOFF
Displej Light OFF
zobrazí provedené vypnutí a pak se displej vrací
na předchozí zobrazení.
SVĚTLO SE NEZAPÍNÁ!!!
Pokud se na displeji zobrazí “PŘIDAT VODU” ADD
naplňte vodu, aby se rozsvítilo podhladinové WATER
světlo.
Displej v režimu
DIAGNOSTIKA
OHŘÍVAČ - HEATER
Jakmile je v chodu funkce HYDROMASÁŽ nebo
HYDROSONIC, je možné zapnout ohřívač vody
ve vaně a udržovat konstantní teplotu vody.
Ohřívač se zapíná pomocí tlačítka “HEATER” . 1536°C# 20:30
Ohřívač se zapne a na displeji se na několik HEATERON
Displej Heater ON
sekund zobrazí provedené zapnutí (#) a pak se
displej vrací na předchozí zobrazení.
Ohřívač se vypíná pomocí tlačítka “HEATER” . 1536°C 20:30
Ohřívač se vypne a na displeji se na několik HEATEROFF
Displej Heater OFF
sekund zobrazí provedené vypnutí a pak se displej
vrací na předchozí zobrazení.
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ:
Jakmile probíhající funkce skončí, vypne se i ohřívač.
HYDROSONIC
23
DEZINFEKCE
CS
Jakmile se zařízení vypne pomocí tlačítka “O/I”, nebo byl proveden alespoň jeden cyklus
Hydrosonic nebo Hydromasáž, vana se nastaví na cyklus DEZINFEKCE.
Během dezinfekce je vypojeno z funkce jak dálkové
ovládání, tak ovládací panel s výjimkou tlačítek “O/I”
a “ALARM”, pomocí kterých můžete vždy přerušit dezinfekci.
SPUŠTĚNÍ CYKLU DEZINFEKCE
Před spuštěním dezinfekce OPUSŤTE VANU.
START
DISINFECTION?
Na displeji se zobrazí
požadavek Dezinfekce
LEAVE
Spusťte dezinfekci pomocí tlačítka “ENTER”.
Na displeji se na několik sekund zobrazí hlášení s BATHTUB
připomínkou.
Pokud NECHCETE provádět dezinfekci,
stiskněte tlačítko “O/I”
zařízení se vypne a displej se nastaví do
pohotovostního režimu STAND-BY.
Pak se na displeji zobrazí dezinfekce;
DISINFECTION
RUNNING
Cyklus Dezinfekce automaticky spouští:
- funkci hydromasáže na přibližně 1 minutu s
napuštěním dezinfekčního roztoku do nádobky;
- přestávka 10 minut, během kterých v zařízení
působí dezinfekční roztok;
- uzavření přívodního ventilu.
20:30
Displej v
Jakmile skončí cyklus Dezinfekce, zařízení se
pohotovostním
režimu
vypne a displej se vrací do pohotovostního režimu
STAND-BY
STAND-BY.
Otočením vypouštěcího kolečka vypusťte vodu z
vany.
DEZINFEKCE SE NESPOUŠTÍ!!!
Pokud se na displeji zobrazí “PŘIDAT VODU”, ADD
naplňte vodu do vany tak, aby se spustila WATER
dezinfekce.
Displej v režimu
DIAGNOSTIKA
24
HYDROSONIC
CS
DEZINFEKCE SE NESPOUŠTÍ!!!
P o k u d s e n a d i s p l e j i z o b r a z í “ P Ř I D AT ADD
DEZINFEKCI”, naplňte příslušnou nádobku tak, SANITIZER
aby se spustila Dezinfekce
Displej v režimu
DIAGNOSTIKA
Otočte zátku dezinfekčního roztoku proti směru
hodinových ručiček a vytáhněte ji.
Naplňte nádobku dezinfekčním roztokem, aby se
spustila funkce.
Uzavřete zátkou, kterou jste předtím vytáhli.
Používejte VÝHRADNĚ roztok dodaný firmou Teuco.
POKUD NECHCETE SPUSTIT CYKLUS DEZINFEKCE
START
Pokud NECHCETE spustit dezinfekci stiskněte DISINFECTION?
tlačítko “O/I”,
Na displeji se zobrazí
požadavek
Dezinfekce
zařízení se vypne a displej se nastaví do
pohotovostního režimu STAND-BY.
Otočením vypouštěcího kolečka vypusťte vodu 20:30
z vany.
Displej v
pohotovostním režimu
STAND-BY
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ:
Jakmile během zobrazení SPUSTIT DEZINFEKCI? na displeji do 5 sekund neproběhne žádný
výběr, zařízení se vypne a displej se nastaví na pohotovostní režim STAND-BY. V zařízení
neproběhne cyklus DEZINFEKCE.
HYDROSONIC
25
ÚDRŽBA
CS
VÝMĚNA BATERIÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
Při výměně baterií dálkového ovládání odšroubujte čtyři
upevňovací šroubky a sejměte ochranný kryt.
Odstraňte vybité baterie za dvě nové typu AAA-1,5V.
Při vkládání baterií do dálkového ovládání dbejte na správné
umístění pólů.
Znovu namontujte ochranný kryt, přitom dbejte na správné
uložení vodotěsného těsnění.
Vyměněné baterie nesmí být zanechány v okolním
prostředí, ale musí být vyhozeny do příslušných
nádob.
ČIŠTĚNÍ HUBIC HYDROSONIC A HYDROMASÁŽE
Pomocí příslušných klíčů (2-hubice hydromasáže) a (6hydrosonické hubice)
odmontujte ochranné mřížky.
Pro čištění používejte výhradně vodu.
Kuličku (4-hydromasážní hubice) je možné odmontovat
vyšroubováním trysky a stisknutím jistícího jazýčku v bodě
označeném šipkou.
Správné funkce hydromasážní hubice dosáhnete namontováním
objímky (3), objímku našroubujte bez násilného utažení.
26
HYDROSONIC
CS
ČIŠTĚNÍ PŘÍVODNÍHO VENTILU
Odšroubujte šroub (1).
Otočením proti směru hodinových ručiček sejměte mřížku (2).
Odšroubujte uzávěr (3).
Pro čištění používejte pouze vodu.
Při zpětné montáži dbejte na to, aby byl uzávěr (3) našroubován
až na doraz. Znovu namontujte pojistný šroub (1).
V případě poruchy nebo špatné funkce (např..: závada, výměna žárovky podhladinového světla,
čerpadlo, řídicí jednotka, napájecí jednotka...) na servisní středisko firmy Teuco ve vašem okrese
(viz seznam autorizovaných servisních středisek firmy Teuco).
Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost za škody způsobené nevhodným zásahem na
zařízení.
ČIŠTĚNÍ VŠECH POVRCHŮ
Viz přiloženou příručku INSTRUKCE PRO ČIŠTĚNÍ.
HYDROSONIC
27
CS
OPRAVY
V případě závady se můžete obrátit telefonicky přímo na nejbližší autorizované servisní středisko
(viz seznam nejbližší autorizovaných servisních středisek Teuco).
DIAGNOSTICKÉ HLÁŠENÍ
Zařízení je opatřeno několika bezpečnostními systémy, které kontrolují správnou funkci zařízení.
V případě závadné funkce systém zasáhne a vypne právě probíhající funkci.
Na posledním řádku displeje se zobrazí typ závady.
Některé závady mohou být odstraněny bez zásahu technika; v tabulce jsou uvedeny způsoby jak
obnovit zablokovanou funkci.
ZÁVADA
PŘÍČINA
ŘEŠENÍ
Hladina vody ve vaně nedosahuje
minimální hladiny pro hydromasážní funkci.
Přidejte do vany vodu až do hladiny, ve které
se spustí hydromasáž.
ADD SANITIZER
V příslušné nádobce chybí dezinfekční
roztok potřebný pro dezinfekční cyklus.
Do příslušné nádobky doplňte dezinfekční
roztok dodaný firmou Teuco.
LOW PRESSURE
Ucpaný přívodní ventil
Očistěte přívodní ventil (viz kapitolu údržby).
ERR 20
Chybné umístění hubic Hydrosonic
Zkontrolujte
Hydrosonic.
ADD WATER
správné
umístění
hubic
Pokud se na displeji zobrazí jiné závady než ty, které jsou uvedené v tabulce, následujícím
způsobem RESETUJTE zařízení:
- odpojte přívod elektrického napětí ze zařízení
- opět na několik sekund zapojte přívod elektrického napětí
- znovu spusťte funkci, která se zablokovala kvůli závadě.
Pokud závada přetrvává, obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko (viz seznam
nejbližší autorizovaných servisních středisek Teuco).
28
HYDROSONIC
CS
HYDROSONIC
29

Podobné dokumenty