Ceník Bentley

Komentáře

Transkript

Ceník Bentley
CENÍK
Bentley Systems
výběr z produktů
Česká republika
Platný od 1. května 2004
Bentley Systems ČR s.r.o.
Fax
Mošnova 4, 150 00 Praha 5
(+420) 257 314 131
(+420) 257 314 133
[email protected]
http://www.bentley.cz
Ceník Bentley Systems
květen 2004
Obsah:
I.
PLATFORM PRODUCTS......................................................................................................................4
I.1.
MICROSTATION PRODUCT LINE ..........................................................................................................4
MicroStation V8 2004 Edition ................................................................................................................4
Bentley PowerDraft ................................................................................................................................4
Bentley Redline......................................................................................................................................5
Bentley View ..........................................................................................................................................5
I.2.
CONTENT MANAGEMENT & PUBLISHING PRODUCT LINE ........................................................................6
ProjectWise............................................................................................................................................6
Bentley Publisher ...................................................................................................................................6
Digital InterPlot.......................................................................................................................................7
Bentley Model Streaming.......................................................................................................................7
II.
BENTLEY GEOSPATIAL ..................................................................................................................8
Bentley PowerMap.................................................................................................................................8
Bentley I/RAS B .....................................................................................................................................8
Bentley Descartes..................................................................................................................................9
MicroStation GeoGraphics.....................................................................................................................9
III.
BENTLEY CIVIL ..............................................................................................................................10
Bentley InRoads...................................................................................................................................10
MX product line ....................................................................................................................................11
MicroStation CivilPAK ..........................................................................................................................11
IV.
BENTLEY BUILDING ......................................................................................................................12
Bentley Facilities ..................................................................................................................................12
Bentley Architecture.............................................................................................................................12
MicroStation TriForma .........................................................................................................................12
V.
BENTLEY PLANT............................................................................................................................13
Bentley AutoPlant ................................................................................................................................13
Bentley PlantSpace..............................................................................................................................14
MicroStation Schematics .....................................................................................................................14
VI.
BENTLEY PROFESSIONAL SERVICES & SOLUTIONS ..............................................................15
SELECT server – professional deployment.........................................................................................15
Řešení sjednocování datové základny ................................................................................................15
Systém správy dat ...............................................................................................................................16
Publikování dat ....................................................................................................................................16
Zákaznické školící programy pro rozsáhlé společnosti .......................................................................16
VII.
BENTLEY SELECT .........................................................................................................................17
Ceny v CZK (bez DPH)
2 z 21
Bentley Systems ČR s.r.o.
Ceník Bentley Systems
VIII.
květen 2004
BENTLEY INSTITUTE.....................................................................................................................18
Bentley Institute školení.......................................................................................................................18
Workshop serie ....................................................................................................................................18
Individuální školení nebo Konzultace ..................................................................................................18
Cenová zvýhodnění .............................................................................................................................18
IX.
BENTLEY EDUCATION NETWORK – NABÍDKA PRO AKADEMICKÝ SEKTOR .......................19
Bentley Education Network..................................................................................................................19
Studentská licence...............................................................................................................................20
Starter kit..............................................................................................................................................20
BEN 12-18 site license.........................................................................................................................20
Vysvětlivky:
Upg
produktový upgrade (změna produktu)
Version upgrade
upgrade z předchozí verze produktu
SELECT subscription
roční sazba SELECT poplatku
Product Subscription (monthly)
měsíční sazba Subscription poplatku
Porfolio Subscription (annual)
roční zvýhodněná sazba Portfolio Subscription poplatku
CERT
Select certifikat (produkt lze zakoupt pouze v rámci zákaznického programu Bentley SELECT)
cena na základě Bentley kalkulace
Ceny v CZK (bez DPH)
3 z 21
Bentley Systems ČR s.r.o.
Ceník Bentley Systems
I.
I.1.
květen 2004
PLATFORM PRODUCTS
MicroStation product line
MicroStation V8 2004 Edition
Nové technologie, které jsou součástí verze 2004 Edition, poskytují
uživatelům možnost vytvářet formát Adobe PDF, rozšiřují podporu
formátu DWG a nabízí nástroje pro elektronickou ochranu dokumentů. MicroStation V8 2004 Edition tak
organizacím a uživatelům nabízí nové možnosti, jak standardizovat nejrůznější činnosti jako je řízení
změn, projektování, tvorba výkresové dokumentace, její distribuce, příprava nabídek a další.
MicroStation V8 je základní stavební kámen řešení Bentley, který umožňuje svým uživatelům plně
kontrolovat svá inženýrská data při jejich tvorbě, správě a přípravě pro další distribuci, včetně zahrnutí
správy souvisejících informací.
Součástí každé licence produktu jsou tzv. inženýrské konfigurace, oborově orientovaná aplikační
rozšíření, s řadou specifických funkcí zaměřených na oblasti:
Geoinženýrství
–
Architektura
–
Stavební a pozemní inženýrství
Tvorba schémat a diagramu
Objednací kód
–
–
MicroStation GeoGraphics
MicroStation TriForma
MicroStation CivilPAK
MicroStation Schematics
Produkt
Cena CZK
Pozn.
MicroStation V8 2004 Edition, Czech
153 560 AKCE -10%
MSG00001A-C/0850
MicroStation V8 2004 Edition, Czech, CERT
142 815 AKCE -10%
MSA00006A-C/0850
MicroStation V8 2004 Edition, Czech, Upg from
Bentley PowerDraft*
105 330
MSG00006A-C/0850
MicroStation V8 2004 Edition, Czech, Upg from
Bentley PowerDraft*, CERT
97 960
MSG00008A-C/0850
MicroStation V8 2004 Edition, Czech, Upg from
Bentley PowerMap, CERT*
97 945
1003
MicroStation SELECT subscription
19 965
1879
MicroStation Product Subscription (monthly)
8 195
MSD00001A-1/0850
MicroStation V8 2004 Edition User Documentation
English
4 575
MSA00001A-C/0850
AKCE -10%
AKCE -10%
AKCE -10%
* na upgrade z produktu MicroStation PowerDraft zakoupených do 31.12.2002 je poskytována speciální cena 72 350,- Kč
Bentley PowerDraft
MicroStation PowerDraft je řešením zaměřeným na profesionální tvorbu 2D výkresů. Jeho funkce jsou
podmnožinou funkcí programu MicroStation a poskytují základní nástroje nutné pro profesionální
kreslení.
Objednací kód
Produkt
Cena CZK
Pozn.
PDA00001A-C/0810
Bentley PowerDraft, V8.1, Czech
PDG00001A-C/0810
Bentley PowerDraft, V8.1, Czech CERT
48 230 AKCE -10%
44 870 AKCE -10%
1005
Bentley PowerDraft SELECT subscription
11 525
1880
Bentley PowerDraft Product Subscription (monthly)
2 585
AKCE -10% - na uvedené katalogové ceny je při objednání do 31.8. 2004 poskytnuta sleva ve výši 10%.
Ceny v CZK (bez DPH)
4 z 21
Bentley Systems ČR s.r.o.
Ceník Bentley Systems
květen 2004
Bentley Redline
Bentley Redline nabízí základní nástroje pro práci s DGN/DWG výkresy
včetně podpory připojených rastrových souborů. Kromě standardní
funkce prohlížení obsahu výkresu poskytuje nástroj pro vyjadřování se
k prohlíženým výkresům formou tzv. redline (kreslení poznámek), tisk v
měřítku a možnost přizpůsobení pomocí Visual BASIC.
Objednací kód
Produkt
Cena CZK
Pozn.
RRE00001A-1/0810
Bentley Redline, V8.1
9 450 AKCE -10%
RRE00001A-C/0810
Bentley Redline, V8.1 Czech
9 450 AKCE -10%
--
Bentley Redline, V8.1, CERT
*0
--
Bentley Redline SELECT Subscription
*0
* Bentley Redline je dostupný zdarma v rámci zákaznického programu Bentley SELECT.
Subjektům spolupracujícím na projektech může platný uživatel Bentley SELECT vystavit „dočasný užívací kód“.
Bentley View
Bentley View je nástroj určený pro prohlížení a tisk vektorových souborů ve formátech DGN (2D/3D),
DWG a DXF včetně připojených rastrových souborů (výkresů, map, leteckých snímků). Bentley View
pracuje s formáty DGN V7 i V8, u kterého umožňuje prohlížet i historii uloženou v souboru.
Objednací kód
--
Produkt
Cena CZK
Bentley View, V8.1 CZ
*0
* Bentley View je dostupný zdarma všem zájemcům prostřednictvím www.bentley.cz.
AKCE -10% - na uvedené katalogové ceny je při objednání do 31.8. 2004 poskytnuta sleva ve výši 10%.
Ceny v CZK (bez DPH)
5 z 21
Bentley Systems ČR s.r.o.
Ceník Bentley Systems
I.2.
květen 2004
Content management & publishing product line
ProjectWise
Řešení pro správu dokumentů a spolupráce v prostředí celopodnikových
projektů určené především pro manažery inženýrských a konstruktérských
týmů a pro řešitele rozsáhlých inženýrských projektů.
Objednací kód
Produkt
Cena CZK
Pozn.
WKG00191A-1/0810
ProjectWise Server, V8.1, CERT
480 375 AKCE -10%
1635
ProjectWise Server, SELECT Subscription
WKG00304A-1/0810
Bentley Distributed File Server V8.1 CERT
1642
Bentley Distributed File Server SELECT Subscription
WKG06001A-1/0810
Bentley Web Server, V8.1 CERT
1636
Bentley Web Server, SELECT Subscription
WKG00710A-1/0810
ProjectWise Extension - Export/Import, V8.1 CERT
240 190 AKCE -10%
WKG00720A-1/0810
ProjectWise Extension - DB Synchronization, V8.1 CERT
240 190 AKCE -10%
WKG00730A-1/0810
ProjectWise Extension - Transmittals, V8.1 CERT
240 190 AKCE -10%
WKG00740A-1/0810
ProjectWise Extension - Reports, V8.1 CERT
160 125 AKCE -10%
WKG007*0A-1/0810
Bentley Connector (*), V8.1, CERT
480 375 AKCE -10%
UCG00001A-1/0810
Universal Client License (UCL), V8.1, CERT
2203
Universal Client License (UCL), SELECT Subscription
96 075
240 190 AKCE -10%
48 040
320 250 AKCE -10%
64 050
16 015 AKCE -10%
3 205
* Bentley Connector je dostupný pro systémy Documentum 4i, Open Text Livelink, FileNET.
Bentley Publisher
Řešení umožňující publikaci inženýrských vektorových (DGN/DWG) a rastrových dat do prostředí
intra/internetu bez nutnosti jejich předchozího zpracování. Řešení je plně konfigurovatelné a nabízí
rozsáhlou sadu nástrojů pro přizpůsobení potřebám uživatele včetně možnosti vývoje vlastních
specifických nastavení jak na straně klienta tak i na straně serveru.
Objednací kód
Produkt
Cena CZK
Pozn.
VCG00011A-1/0810
Bentley Publisher Server, V8.1, Engl CERT
2198
Bentley Publisher Server, SELECT Subscription
320 250 AKCE -10%
64 050
UCG00001A-1/0810
Universal Client License (UCL), V8.1, CERT
16 015 AKCE -10%
2203
Universal Client License (UCL), SELECT Subscription
3 205
Pozn: implementace serverových technologií vyžadují pokrytí zákaznickým programem Bentley SELECT
AKCE -10% - na uvedené katalogové ceny je při objednání do 31.8. 2004 poskytnuta sleva ve výši 10%.
Ceny v CZK (bez DPH)
6 z 21
Bentley Systems ČR s.r.o.
Ceník Bentley Systems
květen 2004
Digital InterPlot
Digital InterPlot je modulární řešení zajišťující komplexní správu, včetně
distribuce a archivování, tiskových výstupů inženýrských dat v rámci
LAN i WAN podnikových sítí.
Řešení sestává z aplikačního serveru (Digital InterPlot) a klienta
(InterPlot Client). InterPlot Client je určen pro využití v prostředí jak
MicroStationu, tak AutoCADu.
Řešení lze rozšířit o InterPlot Driver Packs, které rozšiřují možnosti
v komunikaci tiskových jazyků, odstraňují problémy standardních
tiskových ovladačů a zajišťují bezproblémový, kvalitní a rychlý tisk
požadovaných výstupů. InterPlot Driver Packs je možné dodat i nezávisle na řešení Digital InterPlot.
Objednací kód
Produkt
Cena CZK
Pozn.
IYG00001A-1/0810
Digital InterPlot V8.1, PC Engl CERT
240 190 AKCE -10%
IYG00006A-1/0810
Digital InterPlot V8.1, PC Engl CERT, Upgrade from
InterPlot Server
144 115
1949
Digital InterPlot, SELECT Subscription
ICE00001A-1/0810
InterPlot Client, V8.1, Engl
ICG00001A-1/0810
InterPlot Client, V8.1, Engl, CERT
5 960 AKCE -10%
1567
InterPlot Client, SELECT Subscription
2 245
AKCE -10%
48 040
6 405 AKCE -10%
InterPlot Driver Pack
Objednací kód
Produkt
Cena CZK
Pozn.
IDE00001A-1/0310
InterPlot Driver Pack, V3.1, Engl
85 990 AKCE -10%
1565
InterPlot Driver Pack SELECT Subscription
IPE00001A-1/0120
InterPlot Mid-Vol Driver Pack, V1.2 Engl
189 270 AKCE -10%
IPG00001A-1/0120
InterPlot Mid-Vol Driver Pack, V1.2 Engl CERT
176 025 AKCE -10%
1548
InterPlot Mid-Vol Driver Pack SELECT Subscription
ILE00001A-1/0130
InterPlot High Volume Driver Pack, V1.3, Engl
480 375 AKCE -10%
ILG00001A-1/0130
InterPlot High Volume Driver Pack, V1.3 Engl CERT
446 750 AKCE -10%
12 900
28 395
Bentley Model Streaming
Bentley Model Streaming je řešení pro interaktivní prohlížení 3D modelů v reálném čase, který obsahuje
všechny vlastnosti potřebné pro vizualizaci 3D objektů. Hlavní síla spočívá především v nepotřebnosti
operovat s celým výkresem,ale pouze s jeho aktuálně potřebnou částí, jednotlivým objektem, který vedle
zobrazení 3D může být doplněn informacemi z centrálních databází podnikového informačního systému
jako jsou jeho specifikace, dodavatelé nebo dostupnost.
Objednací kód
Produkt
Cena CZK
Pozn.
SMG00101A-1/0110
Bentley Model Streaming, V1.1, 10 Users CERT
793 000 AKCE -10%
SMG00251A-1/0110
Bentley Model Streaming, V1.1, 25 Users, CERT
1 982 500 AKCE -10%
SMG00501A-1/0110
Bentley Model Streaming, V1.1, 50 Users, CERT
3 965 000 AKCE -10%
1945
Bentley Model Streaming 10 Users SUB
158 600
1946
Bentley Model Streaming 25 Users SUB
396 500
1947
Bentley Model Streaming 50 Users SUB
793 000
Pozn: implementace serverových technologií vyžadují pokrytí zákaznickým programem Bentley SELECT
AKCE -10% - na uvedené katalogové ceny je při objednání do 31.8. 2004 poskytnuta sleva ve výši 10%.
Ceny v CZK (bez DPH)
7 z 21
Bentley Systems ČR s.r.o.
Ceník Bentley Systems
II.
květen 2004
BENTLEY GEOSPATIAL
Bentley PowerMap
Jednoduchý nástroj ze zcela nové řady „Power-produktů“ určený pro oblast
GIS analýz a nově i tvorbu dat. Stejně jako předchůdce, MicroStation
GeoOutlook, umožňuje i Bentley PowerMap přístup k projektům MicroStation
Geographics, včetně datových zdrojů uložených v db prostředí ORACLE.
Nově však vedle čtení a provádění analýz dat umožňuje i jejich tvorbu a to na
základním principu disponibilních funkcí produktu Bentley PowerDraft.
Objednací kód
GKA00001A-1/0810
Produkt
Cena CZK
Pozn.
Bentley PowerMap, V8.1, Engl
48 230 AKCE -10%
GKA00001A-C/0810
Bentley PowerMap, V8.1, Czech
48 230 AKCE -10%
GKG00001A-1/0810
Bentley PowerMap, V8.1, Engl, CERT
44 870 AKCE -10%
GKG00001A-C/0810
Bentley PowerMap, V8.1, Czech, CERT
44 870 AKCE -10%
GKG00006A-1/0810
Bentley PowerMap, V8.1, upgr from MicroStation
GeoOutlook, CERT English
15 235
2196
Bentley PowerMap, SELECT Subscription
11 525
2197
Bentley PowerMap, Product Subscription (monthly)
AKCE -10%
2 580
Bentley I/RAS B
Nástroj pro zpracování a archivování monochromatických skenovaných map a výkresů. MicroStation
I/RAS B obsahuje i (dříve samostatnou nadstavbu) I/RAS Engineer pro automatizovanou interaktivní
konverzi rastrových výkresů a map na vektorové.
Objednací kód
Produkt
Cena CZK
Pozn.
RBE00001A-1/0810
Bentley I/RAS B, V8.1, Engl
77 665 AKCE -10%
RBE00001A-C/0810
Bentley I/RAS B, V8.1, Czech
77 665 AKCE -10%
RBG00001A-1/0810
Bentley I/RAS B, V8.1, Engl, CERT
72 230 AKCE -10%
RBG00001A-C/0810
Bentley I/RAS B, V8.1, Czech, CERT
72 230 AKCE -10%
1694
Bentley I/RAS B SELECT Subscription
11 650
1878
Bentley I/RAS B Product Subscription (monthly)
4 155
AKCE -10% - na uvedené katalogové ceny je při objednání do 31.8. 2004 poskytnuta sleva ve výši 10%.
Ceny v CZK (bez DPH)
8 z 21
Bentley Systems ČR s.r.o.
Ceník Bentley Systems
květen 2004
Bentley Descartes
MicroStation Descartes představuje komplexní řešení zpracování rastrů
nebo vektorizace. Nová verze produktu vedle podpory nejnovější verze
MicroStation V8 byla doplněna o mnoho vylepšení ve funkčnosti jako
např. podpora nových 24 bitových formátů, nativní práce se všemi typy
souborů (bez předzpracování), nebo možnost editační operace s více
soubory najednou. V rámci interoperability jednotlivých produktů je
Descartes plně integrován s Raster Managerem, který je součástí
systému MicroStation.
Objednací kód
Produkt
Cena CZK
Pozn.
SPE09501A-1/0810
Bentley Descartes, V8.1, En
94 475 AKCE -10%
SPE09501A-C/0810
Bentley Descartes, V8.1, Czech
94 475 AKCE -10%
SPG09501A-1/0810
Bentley Descartes, V8.1, En, CERT
87 865 AKCE -10%
SPG09501A-C/0810
Bentley Descartes, V8.1, Czech, CERT
87 865 AKCE -10%
1013
Bentley Descartes, SELECT Subscription
14 175
1861
Bentley Descartes, Product Subscription (monthly)
5 055
MicroStation GeoGraphics
Pro oblast geoinženýrství je také určena inženýrská konfigurace MicroStation GeoGraphics, která je již
obsažena v základní ceně MicroStation V8.
MicroStation GeoGraphics je nástroj pro tvorbu např. analytických projektů se zaměřením na zpracování
inženýrských dat, která obsahují geoinformační složku.
Pro svou práci využívá MicroStation standardních DGN souborů, pro tvorbu datových skladů pak
standardních relačních databází, popř. přímého zápisu a tvorbu projektu v prostředí databáze ORACLE.
Objednací kód
MSA00001A-C/0810
Produkt
Cena CZK
Pozn.
153 560 AKCE -10%
MicroStation V8, 8.1, PC Czech
AKCE -10% - na uvedené katalogové ceny je při objednání do 31.8. 2004 poskytnuta sleva ve výši 10%.
Ceny v CZK (bez DPH)
9 z 21
Bentley Systems ČR s.r.o.
Ceník Bentley Systems
květen 2004
III. BENTLEY CIVIL
Bentley InRoads
Produkty rodiny Bentley InRoads poskytují kompletní řešení od načtení zaměřených
dat k finálnímu návrhu a výkresové dokumentaci pro projekty typu dálniční stavby,
silniční stavby, železniční spodek, letiště, zemní práce a další nejen liniové stavby
související s terénem.
Ostatní produkty zajišťují rozšířenou funkčnost orientovanou na mostní konstrukce
(InRoads Bridge), digitální modelování terénu (InRoads Site), pokročilé modelování vedení odpadních vod (InRoads
Storm&Sanitary), spolupráci s geodetickými digitálními zápisníky (InRoads Survey), projekční činnost z oblasti
železnic (InRail).
Objednací kód
Produkt
Cena CZK
Pozn.
ISE00001A-1/0840
Bentley InRoads, V8.4, Engl
192 150 AKCE -10%
ISG00103A-1/0840
Upgr InRoads Site to Bentley InRoads, V8.4, Engl
CERT
112 090
1592
Bentley InRoads, SELECT Subscription
BRE00001A-1/0840
Bentley InRoads Bridge, V8.4, Engl
160 125 AKCE -10%
BRG00001A-1/0840
Bentley InRoads Bridge, V8.4, Engl, CERT
148 920 AKCE -10%
1581
Bentley InRoads Bridge, SELECT Subscription
24 020
1872
Bentley InRoads Bridge, Product Subscription
(monthly)
8 565
SSE00001A-1/0840
Bentley InRoads Site, V8.4, Engl
AKCE -10%
28 825
80 065 AKCE -10%
SSG00001A-1/0840
Bentley InRoads Site, V8.4, Engl., CERT
74 465 AKCE -10%
1587
Bentley InRoads Site, SELECT Subscription
12 010
1873
Bentley InRoads Site, Product Subscription (monthly)
4 285
STE00001A-1/0840
Bentley InRoads Storm & Sanitary, V8.4, Engl
96 075 AKCE -10%
1579
Bentley InRoads Storm & Sanitary, SELECT
Subscription
14 415
1874
Bentley InRoads Storm & Sanitary, Product
Subscription (monthly)
SVE00001A-1/0840
Bentley InRoads Survey, V8.4, Engl
48 040
SVG00001A-1/0840
Bentley InRoads Survey, V8.4, Engl., CERT
44 680 AKCE -10%
1577
Bentley InRoads Survey, SELECT Subscription
7 210
1875
Bentley InRoads Survey, Product Subscription
(monthly)
2 570
IAE00001A-1/0840
Bentley InRail, V8.4, Engl
288 225
IAG00001A-1/0840
Bentley InRail, V8.4, Engl., CERT
268 050 AKCE -10%
IAG00104A-1/0840
Upgr InRoads Site to Bentley InRail, V8.4, Engl
CERT
208 165
IAG00105A-1/0840
Upgr InRoads to Bentley InRail, V8.4, Engl CERT
96 075 AKCE -10%
1601
Bentley InRail, SELECT Subscription
43 235
5 140
AKCE -10%
AKCE -10%
AKCE -10%
AKCE -10% - na uvedené katalogové ceny je při objednání do 31.8. 2004 poskytnuta sleva ve výši 10%.
Ceny v CZK (bez DPH)
10 z 21
Bentley Systems ČR s.r.o.
Ceník Bentley Systems
květen 2004
MX product line
Převzetím společnosti Infrasoft doplnila společnost Bentley svou nabídku pro
řešení problematiky dopravního stavitelství. Produkty známé řady MX jsou
tedy nyní dostupné i přímo od Benltey Systems.
Objednací kód
Produkt
Cena CZK
Pozn.
MXE00801A-1/0001
MXDRAW
57 165 AKCE -10%
MXG00801A-1/0001
MXDRAW, CERT
53 165 AKCE -10%
2221
MXDRAW, SELECT Subscription
11 435
2222
MXDRAW, Product Subscription (monthly)
MXE01201A-1/0001
MXRAIL
265 170
MXG01201A-1/0001
MXRAIL, CERT
246 610 AKCE -10%
2229
MXRAIL, SELECT Subscription
53 035
2230
MXRAIL, Product Subscription (monthly)
14 180
MXE01401A-1/0001
MXRENEW
195 355 AKCE -10%
MXG01401A-1/0001
MXRENEW, CERT
181 685 AKCE -10%
3 060
AKCE -10%
2233
MXRENEW, SELECT Subscription
39 075
2234
MXRENEW, Product Subscription (monthly)
10 450
MXE01601A-1/0001
MXROAD
222 575 AKCE -10%
MXG01601A-1/0001
MXROAD, CERT
206 995 AKCE -10%
2237
MXROAD, SELECT Subscription
44 515
2238
MXROAD, Product Subscription (monthly)
11 905
MXE02201A-1/0001
MXURBAN
195 355
MXG02201A-1/0001
MXURBAN, CERT
181 685 AKCE -10%
2249
MXURBAN, SELECT Subscription
39 075
2250
MXURBAN, Product Subscription (monthly)
10 450
AKCE -10%
MicroStation CivilPAK
Pro oblast pozemního stavitelství lze také použít inženýrskou konfiguraci MicroStation CivilPAK, která je
již obsažena v základní ceně MicroStation V8.
MicroStation CivilPAK je nástroj obsahující základní funkce potřebné pro jednoduchou práci projektantů
dopravních komunikací jako jsou silnice, silniční mosty, dálnice, železniční koridory apod.
Aplikační nadstavba v sobě nově obsahuje variantní instalaci základních funkcí produktu již známé rodiny
GEOPAK nebo nově základní sestavu funkcí z rodiny aplikací InRoads.
Objednací kód
MSA00001A-C/0810
Produkt
Cena CZK
MicroStation V8, 8.1, PC Czech
Pozn.
153 560 AKCE -10%
AKCE -10% - na uvedené katalogové ceny je při objednání do 31.8. 2004 poskytnuta sleva ve výši 10%.
Ceny v CZK (bez DPH)
11 z 21
Bentley Systems ČR s.r.o.
Ceník Bentley Systems
IV.
květen 2004
BENTLEY BUILDING
Bentley Facilities
Jeden z nejsilněji rozvíjejících segmentů služeb podporovaných grafickými
daty je oblast správy majetku. Společnost Bentley Systems přichází do této
oblasti se svým řešením založeným na produktech rodiny Bentley Facilities.
Tyto nástroje podpory správy majetku umožňují sledování a řízení
podnikových aktiv a nemovitého majetku v rámci jeho životního cyklu od
jeho uvedení do používání až po jeho vyřazení z provozu a to na různých úrovních zpracování dat, od
administrace a tvorby až po pouhé prohlížení a tvoření účelových výstupů.
Objednací kód
Produkt
Cena CZK
SPG01052A-1/0810
Bentley Facilities Planner V8.1 English CERT
158 525
2313
Bentley Facilities Planner SELECT Subscription
SPG14005A-1/0810
Bentley Facilities Manager V 8.1 English CERT
94 475
2312
Bentley Facilities Manager SELECT Subscription
18 895
Bentley Facilities Inquirer V8.1 WebServer PC,
English CERT
320 250
SPG10401A-1/0810
Bentley Facilities Inquirer Web Server SELECT
Subscription
64 050
2311
SPG01501A-1/0810
Bentley Facilities Reports V8.1 English CERT
2314
Bentley Facilities Reports SELECT Subscription
31 705
240 190
48 040
Bentley Architecture
Objednací kód
Produkt
Cena CZK
Pozn.
TFE00701A-1/0810
Bentley Architecture V8.1, Engl
47 880 AKCE -10%
TFG00701A-1/0810
Bentley Architecture V8.1, Engl CERT
44 530 AKCE -10%
1686
Bentley Architecture, SELECT Subscription
7 185
1860
Bentley Architecture, Product Subscription (monthly)
2 565
MicroStation TriForma
Pro oblast architektury lze také použít inženýrskou konfiguraci MicroStation TriForma, která je již
obsažena v základní ceně MicroStation V8.
MicroStation TriForma je výkonný produkt pro vytváření architektonických výkresů a prezentací, který
oproti tradičním přístupům nabízí jednotné řešení při vytváření 3D modelů, z nichž lze dále vytvořit
kompletní 2D projektovou dokumentaci. Aplikace tak pokrývá všechny potřeby pro vytvoření jednotného
modelu stavby.
Intuitivní uživatelské rozhraní a rozšíření možností a výkonnosti při souběžné práci několika uživatelů
jsou další vlastnosti, které z MicroStation TriForma vytváří velice efektivní nástroj pro práci architektů a
jejich týmů.
Objednací kód
MSA00001A-C/0810
Produkt
Cena CZK
MicroStation V8, 8.1, PC Czech
Pozn.
153 560 AKCE -10%
AKCE -10% - na uvedené katalogové ceny je při objednání do 31.8. 2004 poskytnuta sleva ve výši 10%.
Ceny v CZK (bez DPH)
12 z 21
Bentley Systems ČR s.r.o.
Ceník Bentley Systems
V.
květen 2004
BENTLEY PLANT
Součástí široké nabídky firmy Bentley pro oblast projektování
technologických provozů je vedle již tradiční skupiny produktů
Bentley PlantSpace i nově převzatá řada produktů AutoPLANT.
Produkty Bentley AutoPLANT nejsou pouhé kreslící nástroje. Nabízí
nástroje nejen pro tvorbu dat ale i pro oblasti řešících oblast procesního
inženýrství, měření a regulace i řízení celého projektu prostřednictvím
společné databáze, která dokáže poskytnout zázemí pro zpracování projektů libovolné velikosti.
Bentley AutoPlant
Objednací kód
Produkt
Cena CZK
PSG05001A-1/0850
Bentley AutoPLANT AutoISOGEN PLUS 2004 Edition;
CERT
2083
Bentley AutoPLANT AutoISOGEN PLUS, SELECT
Subscription
PSG05301A-1/0850
Bentley AutoPLANT Equipment 2004 Edition, CERT
86 310
2086
Bentley AutoPLANT Equipment, SELECT Subscription
17 265
2118
Bentley AutoPLANT Equipment, Product Subscription
(monthly)
4 620
47 880
9 580
PSG05401A-1/0850
Bentley Explorer 2004 Edition, CERT
2087
Bentley AutoPLANT Explorer, SELECT Subscription
30 425
9 580
PSG05701A-1/0850
Bentley Explorer Interference Detection Add-in 2004
Edition, CERT
128 100
2090
Bentley AutoPLANT Interference Detection, SELECT
Subscription
28 150
2122
Bentley AutoPLANT Interference Detection, Product
Subscription (monthly)
7 530
PSG05901A-1/0850
Bentley AutoPLANT Isometrics 2004 Edition, CERT
47 880
2092
Bentley AutoPLANT Isometrics, SELECT Subscription
9 580
2124
Bentley AutoPLANT Isometrics, Product Subscription
(monthly)
2 565
PSG06301A-1/0850
Bentley AutoPLANT Piping 2004 Edition, CERT
2096
Bentley AutoPLANT Piping SELECT Subscription
169 575
33 915
2127
Bentley AutoPLANT Piping Product Subscription
(monthly)
9 070
PSG06401A-1/0850
Bentley AutoPLANT Structural Engineering 2004
Edition, CERT
127 940
2097
Bentley AutoPLANT Structural, SELECT Subscription
25 590
2128
Bentley AutoPLANTStructural Engineering , Product
Subscription (monthly)
6 845
PSG06501A-1/0850
Bentley AutoPLANT Structural Detailer 2004 Edition,
CERT
159 965
2098
Bentley AutoPLANT Structural Detailer, SELECT
Subscription
31 995
2129
Bentley AutoPLANT Structural Detailer, Product
Subscription (monthly)
8 555
PSG06601A-1/0850
Bentley AutoPLANT Structural Modeler 2004 Edition,
CERT
80 065
2099
Bentley AutoPLANT Structural Modeler, SELECT
Subscription
16 015
2130
Bentley AutoPLANT Structural Modeler, Product
Subscription (monthly)
4 285
Ceny v CZK (bez DPH)
13 z 21
Bentley Systems ČR s.r.o.
Ceník Bentley Systems
květen 2004
Bentley PlantSpace
Objednací kód
Produkt
Cena CZK
PSG02201A-1/0810
Bentley PlantSpace Equipment Modeler, V8.1, Engl,
CERT
86 310
1450
Bentley PlantSpace Equipment Modeler, SELECT
Subscription
17 265
1865
Bentley PlantSpace Equipment Modeler, Product
Subscription
4 965
PSG01701A-1/0810
Bentley PlantSpace HVAC, V8.1, Engl, CERT
2034
Bentley PlantSpace HVAC, SELECT Subscription
57 645
8 650
2035
Bentley PlantSpace HVAC, Product Subscription
3 085
PSG03501A-1/0810
Bentley PlantSpace Isometrics, V8.1, Engl, CERT
1301
Bentley PlantSpace Isometrics, SELECT Subscription
15 565
1877
Bentley PlantSpace Isometrics, Product Subscription
5 970
103 765
PSG04200A-1/0810
Bentley PlantSpace P&ID, V8.1, English, CERT
51 530
1732
Bentley PlantSpace P&ID, SELECT Subscription
10 310
1881
Bentley PlantSpace P&ID, Product Subscription
2 965
PSG00301A-1/0810
Bentley PlantSpace Piping, V8.1, Engl, CERT
1470
Bentley PlantSpace Piping, SELECT Subscription
1882
Bentley PlantSpace Piping, Product Subscription monthly
169 575
33 915
9 755
PSG01601A-1/0810
Bentley PlantSpace Raceways, V8.1, Engl, CERT
1502
Bentley PlantSpace Raceways, SELECT Subscription
79 905
8 650
1883
Bentley PlantSpace Raceways, Product Subscription
4 595
PSG02901A-1/0810
Bentley PlantSpace SupportModeler, V8.1 Engl CERT
95 915
1431
Bentley PlantSpace SupportModeler, SELECT
Subscription
14 390
1852
Portfolio Subscription Bentley Plant (monthly)
18 415
1855
Portfolio Subscription Bentley Plant (annual)
153 720
1853
Portfolio Subscription Bentley Plant MS Bundle (monthly)
23 220
1854
Portfolio Subscription Bentley Plant MS Bundle (annual)
192 150
MicroStation Schematics
Pro oblast základního kreslení schémat a diagramů lze také použít inženýrskou konfiguraci MicroStation
Schematics, která je již obsažena v základní ceně MicroStation V8.
MicroStation Schematics je nástroj pro vytváření jednoduchých inženýrských schémat a diagramů
z oblasti průmyslových celků, technologických linek a podobné dokumentace.
Objednací kód
MSA00001A-C/0810
Produkt
Cena CZK
MicroStation V8, 8.1, PC Czech
Pozn.
153 560 AKCE -10%
AKCE -10% - na uvedené katalogové ceny je při objednání do 31.8. 2004 poskytnuta sleva ve výši 10%.
Ceny v CZK (bez DPH)
14 z 21
Bentley Systems ČR s.r.o.
Ceník Bentley Systems
VI.
květen 2004
BENTLEY PROFESSIONAL SERVICES &
SOLUTIONS
V rámci přímého poskytování produktů a služeb společnosti Bentley Systems získává stále větší význam
nabídka týmu Professional Services.
Pružně sestavovaný tým specializovaných odborníků reaguje na požadavky zákazníků a formou
projektů realizuje vhodná standardní nebo zákaznická řešení založená na technologiích „the V8
Generation“.
Kapacitní pokrytí zahrnuje jednotlivé potřebné fáze zakázek - od analýzy, přes návrh řešení až po jejich
realizaci (včetně případného programování) a následnou údržbu. Vše zastřešeno projektovým řízením,
které je vedeno v intencích norem ISO 9000.
Služby Professional Services lze realizovat i parciálně např. formou studií proveditelnosti, analytických
studií, oponentur nebo např. realizací pilotních projektů.
Nabídka služeb Professional Services je průběžně rozšiřována o standardizovaná řešení úloh a
problematik z různých oblastí. Pro bližší představu níže uvádíme základní přehled aktuálně nabízených
standardních řešení.
Bližší informace Vám rádi podají pracovníci Bentley Systems ČR s.r.o.
SELECT server – professional deployment
Vedle jednoduchého nasazení SELECT serveru pro distribuci licencí nabízí společnost Bentley
pokročilou implementaci tohoto produktu jako formu vytvoření systému podnikové správy software
Bentley.
Známá správa licencí (možnost hierarchické distribuce, sledování vytíženosti jednotlivých klientů,
zapůjčování, apod.) je touto implementací SELECT serveru rozšířena tak, že dokáže zajistit i
celopodnikovou správu Bentley aplikací, jakou např. je zajištění distribuce jednotné konfigurace systému
MicroStation na klientská pracoviště a další.
Součástí projektu je i proškolení příslušné obsluhy.
Objednací kód
2032
Produkt
Project Services – calculated project price
Cena CZK
*
* cena řešení již od 8 000,- CZK
Řešení sjednocování datové základny
Velice užitečným řešením je zavedení systému, který zabezpečuje jednotnost (nejen grafické) datové
základny a to jak z pohledu struktury dat tak i z pohledu jejich procesního získávání a zpracování obecně.
Řešení nabízené společností Bentley variantně zahrnuje nejen návrh standardu struktury dat ale i návrh
zajištění postupu získávání při tvorbě dat nebo při aktualizaci či převodu staré datové základny.
Řešení zahrnuje návrh příslušných interních předpisů/směrnic, variantně dodávku kontrolních nástrojů
grafických dat s možností jejich rozšíření o nástroje oprav, resp. tvorby nových dat.
Vše je pak zastřešeno nabídkou programu podpory pro zajištění „hladkého“ náběhu přijatých firemních
standardů do rutinního provozu.
Objednací kód
2032
Produkt
Project Services – calculated project price
Cena CZK
*
* cena řešení již od 50 000,- CZK
Ceny v CZK (bez DPH)
15 z 21
Bentley Systems ČR s.r.o.
Ceník Bentley Systems
květen 2004
Systém správy dat
Společnost Bentley je dlouhodobě úspěšná v oblasti projekce nejen se svými
základními nástroji pro pořizování dat (MicroStation, InRoads a další), ale i se
svým systémem správy a řízení inženýrských projektů – ProjectWise nejen
v oblasti dat ale i činnosti projektových týmů.
Využitím ProjectWise je možné vytvořit z různých firemních databází jednotný konzistentní datový zdroj
s řízeným přístupem uživatelů, který lze dále používat nejen pro řízení projektu ale také jako např.
digitální archiv dokumentace, systém správy distribuce dat apod.
Objednací kód
2032
Produkt
Project Services – calculated project price
Cena CZK
*
* cena řešení již od 650 000,- CZK
Publikování dat
Rozsáhlá oblast publikování dat je další oblastí realizace nasazení Bentley technologií, především
Bentley Publisher nebo Digital InterPlot. Společnost Bentley Systems tak může nabídnout řešení pro
realizaci serverů mapových služeb, tiskových archivů, systémů správy technické dokumentace a dalších.
Za výjimečné lze v tomto případě považovat prakticky okamžitou možnost nasazení těchto techn ologií i
do prostředí s různorodou datovou základnou, která udržuje požadované informace v různých datovýchz
formátech a tvarech.
Objednací kód
2032
Produkt
Project Services – calculated project price
Cena CZK
*
* cena řešení již od 430 000,- CZK
Zákaznické školící programy pro rozsáhlé společnosti
Tyto služby představují návrh a realizaci vzdělávacích kurzů „na míru“ dle potřeb zákazníka. V rámci
vstupní analýzy jsou navrženy potřebné počty profesně a věcně orientovaných pracovníků, včetně
přípravy formy a harmonogramu jejich proškolení v relevantních úlohách.
Objednací kód
2032
Ceny v CZK (bez DPH)
Produkt
Project Services – calculated project price
16 z 21
Cena CZK
Bentley Systems ČR s.r.o.
Ceník Bentley Systems
květen 2004
VII. BENTLEY SELECT
Stále důležitější postavení v nabídce firmy Bentley Systems
zaujímá komplexní program podpory uživatelů.
Program Bentley SELECT vychází z filosofie "programové vybavení = služby". Členům tohoto programu
podpory je poskytována řada výhod umožňujících zvyšování produktivity a maximalizaci užitku získaného
využíváním produktů společnosti Bentley Systems.
Mezi nejvýznamnější výhody programu Bentley SELECT patří:
-
-
bezplatný upgrade a update používaných produktů okamžitě po jejich uvedení na trh
zvýhodněný nákup nových licencí se slevou 7%, tzv. Select certifikátů
přístup k dalším technologiím poskytovaných pouze pro členy programu, např.:
SELECTserver - aktivní licenční server pro sdílení licencí
Bentley Redline - jednoduchý nástroj na prohlížení a redlining dat (dgn/dwg souborů)
přednostní technická podpora, včetně služby NewsStream informující o implementovaných
vylepšeních a odstranění případných problémů z instalací produktů
služba MySELECT CD – možnost objednat si CD s instalacemi produktů dle vlastního výběru
využití online licenčních nástrojů pro změnu jména počítače a upgrade produktů
testování produktů Bentley – s využitím tzv. dočasné licence (Evaluation License)
Home Use License - licence pro domácí použití
možnost dočasného pronájmu dalších licencí, tzv. Subscription Licensing
slevy na školící kursy programu Bentley Institute
přístup na webový portál SELECTservices Online, kde můžete řídit všechny výše uvedené a
další služby
Nabídka služeb v rámci programu Bentley SELECT je průběžně aktualizována a rozšiřována. Program
Bentley SELECT napomáhá svým členům udržovat krok s nejmodernějšími technologiemi, plánovat
investice a rozvoj IT oblastí a zajistit jim tak jejich co největší využití a rychlou návratnost.
Objednací kód
Produkt
1002
SELECT Site Fee
*
*
Cena CZK
7 625
*
* jednotlivé sazby produktů, SELECT Subscription, jsou uvedeny v předchozích cenících
Ceny v CZK (bez DPH)
17 z 21
Bentley Systems ČR s.r.o.
Ceník Bentley Systems
květen 2004
VIII. BENTLEY INSTITUTE
Společnost Bentley Systems rozšířila svou nabídku služeb
o oblast vlastního školícího programu - Bentley Institute.
Cílem školení Bentley Institute je předat uživatelům informace, které povedou k efektivnějšímu využívání
nových technologií společnosti Bentley Systems. Jednotlivé kursů se liší podle svého zaměření a účelu a
jsou členěny do následujících forem:
Bentley Institute školení
- jsou připravována tak, aby vždy byla zaručena jejich jednotná úroveň, shodné osnovy a školicí
materiály. Každý, kdo školení absolvuje, tak získá přístup ke stejnému objemu informací. Všichni
účastníci obdrží Certifikát o absolvování Bentley Institute školení.
Workshop serie
- specializované workshopy mají větší volnost v programu a odlišují se tematickým zaměřením na řešení
reálných problémů. Konkrétní obsah je tak do značné míry ovlivněn účastníky a jejich dotazy, resp.
možností prací nad reálnými daty uživatelů.
Individuální školení nebo Konzultace
- kursy jsou cíleně zaměřovány podle specifických požadavků zákazníka. Individuální školení mohou
probíhat jak formou jednorázových specializovaných školení, tak i např. vytvořením a realizací
komplexního celofiremního školícího programu
Cenová zvýhodnění
Některá ze školení Bentley Institutu na sebe úzce navazují nebo se vzájemně doplňují. V případě, že se
na tato školení zaregistrujete současně, získáte slevu 10% z ceny každého ze školení. Sleva je
aplikovatelná spolu se slevou pro SELECT uživatele.
Možnost cenově zvýhodněné registrace se slevou 10% platí pouze pro následující školení:
• MicroStation V8 - úvod pro začátečníky + MicroStation V8 - školení pro uživatele *)
• MicroStation V8 - školení pro správce a administrátory + SELECTserver V8 a SELECTservices Online
• MicroStation V8 - rozdílové školení pro administrátory + SELECTserver V8 a SELECTservices Online
*) U těchto školení je potřeba dodržet posloupnost školení a nejprve absolvovat úvodní školení pro začátečníky a pak školení pro
uživatele.
Další novinkou je možnost získání slevy na nákup produktů Bentley formou odečtení zaplacené ceny
školení od ceny produktu. Tato nabídka platí pro nákup produktu Bentley do tří měsíců od ukončení
školení.
Školení
Standardní cena
SELECT uživatelé
MicroStation V8 - úvod pro začátečníky, 2 dny
8 060,- Kč
7 254,- Kč
MicroStation V8 - školení pro uživatele, 2 dny
11 160,- Kč
10 044,- Kč
MicroStation V8 produktivně, 2 dny
11 160,- Kč
10 044,- Kč
5 580,- Kč
5 022,- Kč
13 020,- Kč
11 718,- Kč
6 510,- Kč
5 859,- Kč
13 020,- Kč
11 718,- Kč
DWG pro uživatele MicroStationu V8, 1 den
6 510,- Kč
5 859,- Kč
Úvod do MicroStation VBA, 1 den
6 510,- Kč
5 859,- Kč
11 160,- Kč
10 044,- Kč
MicroStation V8 - rozdílové školení pro uživatele, 1 den
MicroStation V8 - školení pro správce a administrátory, 2 dny
SELECTserver V8 a SELECTservices Online, 1 den
MicroStation V8 - rozdílové školení pro administrátory, 2 dny
MicroStation Geographics V8 – školení pro uživatele
Ceny v CZK (bez DPH)
18 z 21
Bentley Systems ČR s.r.o.
Ceník Bentley Systems
IX.
květen 2004
BENTLEY EDUCATION NETWORK – NABÍDKA PRO
AKADEMICKÝ SEKTOR
Bentley Education Network
Bentley Education Network (BEN) nabízí školám příležitost využívat celou
řadu výhod programu, nikoli jen koupit Bentley produkty za zvýhodněné ceny.
Umožňuje školám pracovat s nejnovějšími verzemi produktů a využívat
všechny možnosti smluvního programu Bentley SELECT, určeného pro
komerční uživatele. Školy mají přístup na webové stránky se všemi novými i staršími verzemi Bentley
produktů, odkud mohou stahovat nové verze, nebo update produktů okamžitě po jejich uveřejnění.
Přístup k technologiím Bentley mají díky volným studentským licencím i studenti škol zúčastněných v
programu BEN.
Konkrétní nabídka programu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Možnost využívat více než 10 produktů z nabídky Bentley
Přístup vyučujících ke standardizovaným osnovám
Speciální školení pro vyučující
Slevy při účasti vyučujících na standardních školeních Bentley Institute
Bezplatný přístup studentů ke všem produktům BEN
Přístup na Select Services On-line
Služba BEN My Select CD
Bezplatné update a upgrade produktů
Možnost výhodného přechodu na komerční verze produktů (pro studenty)
Přístup na BEN portal (www.benbentley.com)...
Školy účastnící se BEN programu mohou využívat nejnovější verze celé řady Bentley produktů zahrnující:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MicroStation - profesionální inženýrský modelovací software přinášející novou úroveň
produktivity integrací vlastního modelování s dalšími inženýrskými a kancelářskými aplikacemi
MicroStation TriForma - jednoduše použitelný vysoce výkonný modelovací nástroj, pro návrh
staveb a tvorbu výkresové dokumentace
HVAC for TriForma - aplikace rozšiřující možnosti MicroStation TriFormy v oblasti
vzduchotechniky a vytápění.
Structural for MicroStation TriForma - aplikace rozšiřující možnosti MicroStation TriFormy pro
oblast návrhu a modelování ocelových konstrukcí.
MicroStation GeoGraphics - produkt pro vytváření a správu GIS projektů
MicroStation Schematics - řešení pro tvorbu inteligentních procesních a elektrických schemat.
InRoads Product Family and InRail - sada nástrojů pro pozemní stavitelství nezávislá na CAD
platformě umožňující jednoduchý přechod mezi prostředími MicroStation a AutoCADu při použití
stejných modelovacích nástrojů
MicroStation Descartes - aplikace doplňující možnosti zobrazování a editace rastrových
souborů a práce s nimi v prostředí MicroStationu.
Raster Manager - nástroj pro práci s rastrovými podklady v MicroStationu bezešvě integrovaný s
nástroji pro práci s referenčními soubory.
MicroStation GeoCoordinator - řešení pro převody mezi souřadnými systémy a práci s nimi.
SELECT server - administrativní nástroj pro správu licencí a údržbu instalací Bentley produktů.
Objednací kód
1456
Produkt
BEN SELECT Subscription*
Cena CZK
3 230
* cena na produkt/sedadlo (minimum 10 instalací)
Ceny v CZK (bez DPH)
19 z 21
Bentley Systems ČR s.r.o.
Ceník Bentley Systems
květen 2004
Ostatní Bentley Academic produkty
Studentská licence
Nabídka 4-leté licence systému MicroStation V8 pro studenty všech typů škol
pro nekomerční využití. Akademický kit obsahuje CD s MicroStation V8
s inženýrskými konfiguracemi a licenční smlouvu. (V české verzi obsahuje
dostupné produkty lokalizované, ostatní anglicky).
Starter kit
Nabídka 4-leté licence pro všechny akademické a výzkumné instituce. CD obsahuje MicroStation V8
s inženýrskými konfiguracemi a licenční smlouvu. (V české verzi obsahuje dostupné produkty
lokalizované, ostatní anglicky).
Poznámka: Protože hodně škol nemá zaručený pravidelný roční rozpočet na placení BEN poplatků, je pro ně jediným řešením
zakoupit software jednorázově. Případně tento produkt může být vhodný tam, kde chtějí začít používat MicroStation, ale nechce se
jim začínat rovnou s minimálně 10 licencemi a pravidelnými ročními poplatky. Starter kit může být v budoucnu převeden na plný
BEN program.
BEN 12-18 site license
Nabídka ročního pokrytí celé školy systémem MicroStation V8 včetně EC konfigurací. Platí pro střední
školy (věk studentů 12-18 let). CD obsahuje MicroStation V8 s inženýrskými konfiguracemi a licenční
smlouvu. (V české verzi obsahuje dostupné produkty lokalizované, ostatní anglicky).
Licenční smlouva umožňuje po dobu 1 roku provozovat libovolný počet licencí v rámci „site“ (např. počítačové sítě školy). Ostatní
výhody BEN programu jako update a upgrade nejsou v tomto stupni zahrnuty.
Objednací kód
Produkt
Cena CZK
MSFA00138-C/0810
BEN MicroStation V8.1 Suite, Czech
2 745
MSPA0055A-C/0810
BEN MicroStation V8.1 Starter Kit, Czech
8 875
MSPA0056A-C/0810
BEN MicroStation V8.1 12-18 Site License, Czech
Ceny v CZK (bez DPH)
20 z 21
16 130
Bentley Systems ČR s.r.o.

Podobné dokumenty

Informační materiál Bentley Select 286 kB

Informační materiál Bentley Select 286 kB U nových a obnovených smluv programu SELECT je součástí každé licence na produkt MicroStation také jedna předplacená, klientská licence systému ProjectWise. ProjectWise je systém aplikačních server...

Více