Historie regionů Stříbrsko

Transkript

Historie regionů Stříbrsko
Klášter Kladruby
Podejme si ruce s historií tří regionů
Proč existují muzea a galerie? Jsou pro nás bránou
k poznávání území nebo určitého tématu, ukazují zajímavé věci, zprostředkují informace, umožňují zážitky,
současnost návštěvníků se v nich setkává s minulostí.
Muzea musí nejen informovat, ale také uvádět věci a jevy
do souvislostí, vyprávět příběhy, propojovat zkušenost
návštěvníků s obsahem expozice. Musí nabízet nejen
informace, ale také zážitky. A měla by návštěvníky lákat,
aby přišli znovu.
Benediktinský klášter v Kladrubech je jednou
z nejvýraznějších historických atraktivit v regionu. Zejména díky chrámu Nanebevzetí P. Marie přestavěným v 18. století Janem Blažejem
Santinim- Aichelem je hojně navštěvován turisty.
Komplexem kláštera vedou 2 prohlídkové trasy,
jejichž součástí je i unikátní expozice svatého
Jana Nepomuckého, která svými pěti sty exponáty patří mezi nejrozsáhlejší v Evropě.
Muzeum čs. opevnění
ŘOPík Kladruby
Objekt lehkého opevnění vzor 37 se nachází
nedaleko od brány kladrubského kláštera, směrem k dálnici. V opraveném interiéru byla instalována originální vnitřní výdřeva, lafetace vz. 38,
ventilátor, střelecké lavice, periskopy a další originální vybavení. Vnitřek objektu vypadá tak,
jako by si osádka jen na chvilku odskočila.
Sousední objekt je uveden do stavu z let 19581965 a je vybaven protiatomovou úpravou.
Hornický skanzen
Stříbro
V celém areálu je možno shlédnout různou důlní
techniku, včetně funkční důlní lokomotivy.
Velkou atrakcí je prohlídka prostor Královské dědičné štoly Prokop. Prohlídková trasa v délce
800m je jediným zpřístupněným důlním dílem
v Plzeňském kraji. V autentickém prostředí lze
snadno nasát atmosféru hornického řemesla
v období středověku a seznámit se s historií těžby
v minulosti.
Mineralogický domek
Duchmaus, Stříbro
Malý domek v historickém jádru města Stříbra
ukrývá rozsáhlou expozici minerálů. Návštěvníci
mohou obdivovat krásu i pestrost nerostného
bohatství. Zároveň se zde můžou seznámit se
způsoby určování a sběru nerostů a poučit se
o možnostech uchovávání a vystavování mineralogických vzorků.
Městské Muzeum
Stříbro
Přímo ve středu Stříbra v budově bývalého
minoritského kláštera je umístěno Městské
muzeum. Jednotlivé expozice jsou zaměřené na
etnografii, přírodovědu, archeologii či na historii
zdejších ostrostřelců. Zvláštní pozornost je věnována mineralogii a historii dolování. Návštěvníky
zaujme i tzv. „Stříbrský poklad“ – množství mincí,
objevených při budování nové silnice v roce 1950.
Součástí muzea je i galerie umění a infocentrum.
Zámek Svojšín
Areál barokního zámku je v současné době
z velké části obnoven, včetně přilehlého parku a
zámeckých teras. V prostorách expozice je možno zhlédnout galerii předků, tj. unikátní soubor
80 obrazů majitelů zámku a jejich rodinných
příslušníků, ale i fotografie a dokumenty z historie obce. Dále jsou zde umístěny archeologické
nálezy z okolí Svojšína a nově výstava ornátů.
Raritou jsou barokní tapety malované na kůži.
Hornické muzeum Planá
Štola Ondřej Šlik
Štola Ondřej Šlik v Plané, ručně vyražená koncem
16. století, slouží v současnosti jako muzeum.
Expozice rudného hornictví umístěná přímo ve
štole působí autentickým dojmem. Muzeum
představuje historii dolování od ručního ražení
štoly po vrtací vůz a důlní lokomotivu. V přilehlé
budově je pak expozice minerálů a expozice
dokládající vývoj ražby stříbrných mincí v Plané.
Aby venkovská muzea sloužila jako místa poznávání,
vzdělávání a zážitků, vznikl projekt Podejme si ruce
s historií tří regionů. Tři místní akční skupiny, Frýdlantsko,
Český Západ – Místní partnerství a Kyjovské Slovácko
v pohybu, v tomto projektu podporují vznik sítí muzeí
a expozic ve třech venkovských oblastech v Libereckém,
Plzeňském a Jihomoravském kraji. V každém regionu je
řada zajímavých expozic, a jestliže jejich provozovatelé
spojí své síly, nabízí takto vytvořená síť nové možnosti.
Místní akční skupiny pro ně připravují propagační
materiály, programy pro školy i veřejnost i setkání pro
výměnu zkušeností muzejníků.
Projekt Podejme si ruce s historií tří regionů je podpořen Evropskou unií z Programu rozvoje venkova České
republiky, opatření IV.2.1.a).
Český Západ
Místní partnerství
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí
Pozorka 1, Kladruby u Stříbra
www.klaster-kladruby.cz
tel. +420 374 631 773
otevírací doba
IV, IX-X: so+ne 10-16 hod.
V: út-čt 13-16 hod., so+ne 10-16 hod.
VI-VII: út-ne 10-17 hod.
Pozorka, Kladruby
www.kladruby.cz/turista
tel. +420 777 299 649
otevírací doba
VII-VIII: so+ne 9-16 hod.
Hornický skanzen Stříbro
www.hornickyspolekstribro.cz
otevírací doba
I-IV, XI-XII: so 9-13 hod.
V-X: st 15-16 hod., so 9-13 hod.
Hradební 118, Stříbro 349 01
tel. +420 604 670 114
otevírací doba
po domluvě kdykoliv
Masarykovo nám. 21, Stříbro
www.muzeum-stribro.cz
tel. +420 374 622 214
otevírací doba
I-V, X-XII: út-pá 9-12 a 13-16 hod.
VI-IX: út-pá 9-12 a 13-16 hod., so 9-15 hod.
Svojšín 1
www.svojsin.cz
otevírací doba
IV-VI, IX-X: so+ne 10-17 hod.
VII-VIII: út-ne 10-17 hod.
Sadová ulice 816, Planá
www.plana.cz / kultura
tel. +420 374 798 040, 731 923 334, 737 658 320
otevírací doba
IV-V, IX: so+ne 10-12 a 13-16 hod.
VI-VIII: út-ne 10-12 a 13-16 hod.
Zámek Luhov
V přízemí zámku je instalovaná výstava
historických kol od prvního předchůdce kola,
přes kola vysoká, cestovní až po závodní, s výjimečnou sbírkou kol vyrobených ve Favoritu
Rokycany. Při prohlídce zámeckých prostor zaujmou renovované interiéry s výstavou grafik
anglického malíře Williama Hogharta, černá kuchyně a zámecká kaple bohatě zdobená freskami. Součástí areálu je i renesanční sýpka.
Zámecký statek
Újezd nade Mží
V hospodářských budovách zámeckého areálu je
umístěna výstava 100 let hospodářství v Čechách,
představující rozličnou zemědělskou techniku a
odkazy na další dobové reálie. Malá chaloupka
zase přibližuje všední život našich předků. Návštěvníci mají možnost navštívit Farmářovu stezku s množstvím nejrůznějších domácích zvířat.
Součástí stezky je i prohlídka keltského oppida
odkazující k místním archeologickým nálezům.
Pevnostní areál Pláň
Pevnostní areál představuje expozici „ŘOPíky
v běhu dějin“. Návštěvník si může prohlédnout
vybavení, výzbroj a výstroj osádek lehkého
opevnění, tak jak to přesně bylo v jednotlivých
obdobích, kdy se počítalo s použitím těchto
objektů na obranu země. Plně vybavené bunkry,
dobově odpovídající rokům 1938, 1952, 1968,
1989.
Muzeum hasičské techniky
Konstantinovy Lázně
Nachází se na nově zrekonstruovaném náměstí
v centru Konstantinových Lázní. Návštěvník se
může seznámit s hasičskými vozy a stříkačkami,
které zasahovaly proti požáru v dobách minulých. Exponáty jsou umístěny v prosklených
prostorách tak, aby mohly být trvale na obdiv
lázeňským hostům i turistům.
Muzeum lokálky
nádraží Bezdružice
V objektu staničního skladiště na nádraží
v Bezdružicích vzniká nové muzeum, zaměřené
na historii i současnost železnice. Kromě názorných historických instalací budou moci
návštěvníci využít i moderní interaktivní tabule,
které jim přiblíží množství archivních materiálů.
Během Bezdružického parního léta v červenci
a srpnu se každoročně proměňuje v oživlé muzeum celé Bezdružické nádraží.
Zámek Trpísty
Reprezentační barokní šlechtické sídlo venkovského typu. Po devastaci ve 20. století
prochází objekt v současnosti rozsáhlou
rekonstrukcí. Součástí prohlídky jsou místnosti
opravené do původního stavu i prostory, kde
probíhají restaurátorské práce. Rozlehlá okrasná
zahrada v anglickém stylu obsahuje bohatou
sbírku vzácných stromů, včetně samičího stromu
ginkgo z 19. století.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
muzeum pivovarnictví, Chodová Planá Chodovar*
hornické muzeum Planá
galerie ve věži Planá
městská knihovna Planá, výstavní sál*
Hafan Studio Planá, prodejní galerie*
expozice barokního dědictví, Ovčí vrch**
muzeum lokálky Pňovany, Bezdružice**
hasičské muzeum, Konstantinovy Lázně
sochařské sympozium, park Konstantinovy Lázně*
fara Černošín, muzeum Černošínska**
zámek Trpísty
expozice historie obce, kaple Čerňovice*
výstava kol, Zámek Luhov
zámecký statek, Újezd nade Mží
zámek Svojšín
městské muzeum Stříbro
hornický skanzen Stříbro
mineralogický domek Duchmaus Stříbro
galerie U Rybiček, Stříbro*
městské kino Stříbro, výstavy ve foyer*
klášter Kladruby
muzeum čs. opevnění, ŘOPík Kladruby
muzeum zemědělské techniky Kladruby*
muzea
*pouze na mapce, není v letáku
**expozice v přípravě
1
Chodová Planá
3
Bezružice
7
Kokašice
2 Planá
4 5
6
Lestkov
8
a expozice
Blažim
9 Konstantinovy
Lázně
Křelovice
Černošín Horní
10 Kozolupy
Cebiv
11
Trpísty
Pernarec
15
Svojšín
Luhov 1, Líšťany
www.zamekluhov.ic.cz
tel. +420 606 940 625
otevírací doba
V-VI, IX: so+ne 10-17 hod.
VII-VIII: čt-ne 10-17 hod.
Újezd nade Mží 1
www.zamekujezd.cz
tel. +420 723 123 437, 724 179 275
otevírací doba
IV-VI: so+ne 13-17 hod.
VII-VIII: st-ne 13-17 hod.
Pevnostní areál Pláň
www.pevnostniarealplan.cz
otevírací doba
viz www.pevnostniarealplan.cz
Náměstí U Fontány, Konstantinovy Lázně
www.konst-lazne.cz
otevírací doba
nepřetržitě
Nádraží Bezdružice
www.bezdruzickalokalka.cz
muzeum bude otevřeno v roce 2013
Zámek Trpísty
tel. +420 773 625 042
otevírací doba
IV-X: po předchozí domluvě
Stříbro 16
17 18 19
20
13
Luhov
12
Čerňovice
Konstantinolázeňsko
Stříbrsko
Plánsko
Hracholusky
Újezd
nade Mží
14
Pňovany
Úlice
23 Kladruby
21 22
Kostelec
Český Západ
Místní partnerství

Podobné dokumenty

svatby - Klášter Plasy

svatby - Klášter Plasy ▪ Klášter Plasy, Plzeňská 2, 331 01 Plasy, tel.: 373 322 174 www.klaster-plasy.cz

Více

2015/5 - Úterský list

2015/5 - Úterský list Já studoval historii, která se týká československé vojenské historie z hlediska armády první republiky a hlavně s důrazem na třicátá léta, hlavně ta druhá polovina třicátých let. Tady ten Úterský p...

Více

Československé Humbery

Československé Humbery Střelec seděl v otočném sedadle, které je možné v jakékoliv poloze aretovat. Rám sedačky tvoří věžový koš, ke kterému je připevněna pancéřová věž. Na rámu byly jako područky umístěny na každé stran...

Více

Praktická maturitní práce Téma: Ubytovací zařízení a jejich služby a

Praktická maturitní práce Téma: Ubytovací zařízení a jejich služby a je to komplexní ubytovací zařízení, které poskytuje kromě ubytovacích služeb, také služby stravovací a služby ostatní, podle úrovně hotelu

Více