Závěrečná Zpráva / Final report - AQUA

Transkript

Závěrečná Zpráva / Final report - AQUA
Závěrečná zpráva / Final report
AQUATHERM Praha 2014
Pod záštitou:
Under the
auspices of:
20. mezinárodní odborný veletrh vytápěcí, ventilační, klimatizační,
měřící, regulační, sanitární a ekologické techniky
20th international trade fair for heating, ventilation, air conditioning,
measuring, regulation, sanitary and environmental technology
Hlavní odborní partneři:
The main partner
of the fair:
Federace evropských asociací
pro vytápění, ventilace
a klimatizace
Veletrh v číslech / Trade fair figures
Veletrh Aquatherm Praha díky Vám, vystavovatelům a návštěvníkům, potvrdil
pozici největšího veletrhu TZB v České republice. Na čisté výstavní ploše
7 625 m2 (hrubá plocha 15 500 m2) vystavovalo 201 vystavovatelů a branami
výstaviště prošlo:
The trade fair Aquatherm Prague thanks to you, exhibitors and visitors, confirmed its position as the largest trade fair in the Czech Republic in HVAC
branch. At the net exhibition area of ​​7 625 sqm (gross area of ​​15.500 sqm)
took part 201 exhibitors and through the exhibition gates passed:
Počet návštěvníků .......................................................................... 19 964
Z toho odborná veřejnost ............................................................... 14 374
Z toho zahraniční návštěvníci ........................................................... 1 398
Number of Visitors .......................................................................... 19 964
From this professional public .......................................................... 14 374
From this foreign visitors .................................................................. 1 398
Drtivá většina registrovaných návštěvníků, kteří veletrh navštívili, využila
elektronickou registraci na oficiálním webu veletrhu. Druhá skupina
přišla prostřednictvím výměny vizitky, popř. výměnného poukazu za
vstupenku nebo zaplatila plnohodnotné vstupné. Poslední skupinou
pak byli návštěvníci, kteří přišli na VIP vstupenky, distribuované přímo
prostřednictvím vystavovatelů.
Majority of registered visitors, who visited the trade fair, used the electronic
registration on the official website of the trade fair. The second group
came through exchanging their business cards, respectively exchanging
vouchers or paying a full entrance fee. The last group were visitors, who
came with VIP tickets, distributed directly by exhibitors.
Nejsilnější obory zastoupené na veletrhu Aquatherm Praha 2014
The strongest sectors represented at the trade fair Aquatherm Praha 2014
ytápění, energie a technologická
V
zařízení
Obnovitelné zdroje energie
Chlazení, klimatizace, ventilace
Potrubí a armatury
Měření, řízení a regulace
Instalační technika a příslušenství
Sanita, koupelny, design
Ostatní služby
www.aquatherm-praha.com
H
eating, energy and technology
devices
Renewable energy
Cooling, air conditioning, ventilation
Pipes and fittings
Measurement, control and regulation
Plumbing technology and accessories
Sanitary fittings, baths & design
Other services
Rozložení návštěvníků dle krajů / Structure of visitors by regions
Praha / Prague
Středočeský kraj / Central Bohemia
Ústecký kraj / Ústí nad Labem
Královehradecký kraj / Hradec králové
Plzeňský kraj / Plzeň
Liberecký kraj / Liberec
Jihočeský kraj / South Bohemia
Jihomoravský kraj / South Moravia
Vysočina / Vysočina
Parbubický kraj / Parbubice
Moravskoslezský kraj / Moravia-Silesia
Olomoucký kraj / Olomouc
Zlínský kraj / Zlín
Karlovarský kraj / Karlovy Vary
Téměř 50% návštěvníků bylo mimo Prahu a Středočeský kraj! Výsledná struktura návštěvníků
veletrhu tak potvrzuje Aquatherm Praha jako veletrh s celorepublikovou působností.
Almost 50% of visitors came outside Prague and Central Bohemia! The resulting structure of
trade visitors confirms Aquatherm Prague as the trade fair with nationwide jurisdiction.
Pracovní zařazení návštěvníků / Job position of visitors
Ředitel, majitel firmy / Director, company owner
Student / Students
Management firmy / Company management
Jiné / Others
Obchodník, nákupčí / Trader, buyer
Specialista, technik / Specialist, technician
Architekt, projektant / Architect, engineer
S tátní správa a akademici / State administration and academics
44% odborné veřejnosti tvořili majitelé a management firem. 23% pak odborní technici
a specialisti z oboru.
44% of professionals were formed by owners and company management. 23% were
professional technicians and specialists.
Více detailnějších informací a vyhodnocení najdete na
www.aquatherm-praha.com. Jsme Vám samozřejmě k dispozici i pro
případné osobní schůzky a dotazy.
More detailed information and evaluation can be found on
www.aquatherm-praha.com. We are of course also available for personal
meetings and inquiries.
Výsledky soutěže o nejlepší exponát / Results of the Best exhibit competition
Zlatá medaile / Golden Award:
ACOND a.s., Tepelné čerpadlo ACOND TČ 35 EVI
Viadrus a.s., Nástěnný kondenzační kotel NAOS
REMAK, a.s., Bazénová jednotka Remak 2. generace
Čestné uznání / Honorable Mention:
ATREA s.r.o., Univerzální řada větracích jednotek DUPLEX Multi
Grundfos s.r.o., Mokroběžné čerpadlo GRUNDFOS Magna3 32-120F 220
UNITES Systems a.s., Systém pro fotovoltaický ohřev vody SOLAR KERBEROS
Zvláštní uznání / Special appreciation:
Topinfo s.r.o., portál TZB-info, Porovnání nákladů na vytápění
Termín budoucího veletrhu / Next edition term:
1. – 4. března 2016 / March 1–4, 2016
Kontakty / Contacts:
MDL Expo s.r.o., K Novému sídlišti 199/14, 142 00 Praha 4, Česká republika
Kancelář (korespondenční adresa): / Office (postal address): Šmeralova 170/ 31, 170 00 Praha 7, tel.: +420 720 315 315, +420 720 317 317
e-mail: [email protected], internet: www.aquatherm-praha.com
www.mdlexpo.cz

Podobné dokumenty

závěrečná zpráva - AQUA

závěrečná zpráva - AQUA Visitors were interested in all trade fair branches dominated by heating and renewable energy sources (37% of visitors), ventilation  and air conditioning systems (26% of visitors) and sanitary and...

Více

Instalace podlahové vytápění

Instalace podlahové vytápění Maximální povolená KONTAKTNÍ teplota parket je 27 °C. Maximální teplota horké vody ve vývodu z boileru je 50 °C (je-li instalován). Na začátku a na konci topného období VŢDY měňte teplotu POSTUPNĚ....

Více

a investorské - Stavební noviny

a investorské - Stavební noviny Františky Stránecké 165/8 709 00 Ostrava-Mariánské Hory Tel.: 596 133 701, Fax: 596 133 559 E-mail: [email protected]

Více

b - ARMEX Holding, as

b - ARMEX Holding, as Předkládáme Vám informativní ceník našeho obchodního sortimentu, který bude i nadále v souladu se snahou naší firmy o maximální spokojenost zákazníků rozšiřován a doplňován.  Ceník obsahuje položk...

Více

ceník armex 2016 - ARMEX Holding, as

ceník armex 2016 - ARMEX Holding, as Předkládáme Vám informativní ceník našeho obchodního sortimentu, který bude i nadále v souladu se snahou naší firmy o maximální spokojenost zákazníků rozšiřován a doplňován.  Ceník obsahuje položk...

Více

ii - ARMEX Holding, as

ii - ARMEX Holding, as Předkládáme Vám informativní ceník našeho obchodního sortimentu, který bude i nadále v souladu se snahou naší firmy o maximální spokojenost zákazníků rozšiřován a doplňován. · Ceník obsahuje položk...

Více

ZDE - cerpadlasvoboda.cz

ZDE - cerpadlasvoboda.cz Uzavírací klapky s pohonem AHP uz.kl. L32173616.P11 DN50 PN16 EPDM pohon QT4 230V AHP uz.kl. L32173616.P11 DN65 PN16 EPDM pohon QT4 230V AHP uz.kl. L32173616.P11 DN80 PN16 EPDM pohon QT4 230V AHP u...

Více

Wilo-Yonos PICO

Wilo-Yonos PICO Připojení na závit Rp ½, Rp 1 a Rp 1¼ Max. provozní tlak 6 bar

Více