zpravodaj duben 2012.pub

Transkript

zpravodaj duben 2012.pub
Ročník 22 č. 4
duben 2012
Paměť je jako kouzelné síto, propadne jím smetí a zůstanou jen
zrnka zlata.
Paustovskij
SVOZ ODPADŮ:
POPELNICE: pondělí (1x za 14 dnů)
2.4.
16.4.
30.4.2012
PLASTY:
úterý (žluté pytle)
až 1.5. 2012
PAPÍR:
středa (modré pytle)
SKLO:
průběžně do tří kontejnerů v obci (Emka,Požární zbrojnice,
Potůčky u Ušelů). Prosíme občany, kteří odvážejí sklo do
kontejneru k obchodu Emka autem, aby využívali i kontejnery na ostatních stanovištích, které jsou méně zaplněné. Kontejner u obchodu je často přeplněn během několika dnů a je
nutno ho častěji vyvážet , zatímco ostatní jsou poloprázdné.
BATERIE:
průběžně (malá modrá popelnice u obchodu Emka).
18.4.2012
Lipský zpravodaj
KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ MATERIÁL budou přistaveny
na obvyklých stanovištích od 23.4. do 27.4.2012 od 15 do 18 hodin:
pondělí-Stráně, úterý-U Sila, středa-centrum u OÚ,
čtvrtek-sokolovna, pátek-Potůčky
NEBEZPEČNÝ ODPAD bude 2.5.2012.
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU bude v sobotu 21.4.2012 v režii našich
dobrovolných hasičů.
ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ se uskuteční 23.4. a 24.4.2012
od časných ranních hodin ( cca od 6.00 hod).
Prosíme všechny, aby prach a nečistotu z chodníků,vjezdů k domu, příp.
parkovišť smetli na cestu, kde to čistící auto sebere.
Zároveň prosíme všechny majitele aut, aby v době úklidu přeparkovali auta.
Děkujeme za pochopení.
DUBNOVÍ JUBILANTI:
1.4.
10.4.
13.4.
16.4.
17.4.
23.4.
28.4.
slaví pan Vojtěch Krajča , Lípa 31
80 let
slaví paní Jarmila Strouhalová, Lípa 197 životní jubileum
slaví pan Josef Lukašík, Lípa 15
80 let
slaví pan Pavel Frýdl, Lípa 04
70 let
slaví paní Radana Rajchová, Lípa 150
životní jubileum
slaví pan Karel Slinták, Lípa 202
55 let
slaví paní Ludmila Niklová, Lípa 304
životní jubileum
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně životního
štěstí, hodně lásky, pohodu v rodinném kruhu a spoustu optimismu
do dalších let.
ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY:
27.3. Velikonoční tvoření „Maminko,tatínku pojď si se mnou hrát a veselé
vajíčko spolu udělat“
V úterý odpoledne jsme společně s rodiči vyzkoušeli různými technikami
ozdobit velikonoční vajíčka.
Vytvořené dekorace si můžete prohlédnout v MŠ.
29.3. Vynášení Morény
„Zimo, zimo, táhni pryč,nebo na tě vezmu bič“
V dopoledních hodinách jsme s dětmi
vynesli paní zimu a hodili do Dřevnice.
Těšíme se na jaro......
PŘIPRAVOVANÉ AKCE:
10.4.-13.4. proběhne zápis do MŠ
12.4. jsme pozváni do ZŠ Želechovice na dopoledne
17.4. divadlo ve Vizovicích „ oženíme Vratíka“
24.4. otvírání, čištění studánek ( dle počasí)
30.4. MŠ uzavřena
Drahomíra Ryšavá, ředitelka
INFORMACE PRO PEJSKAŘE:
Jako každý rok i letos poté, co slezl poslední sníh, vidíme na travnatých plochách
a chodnících psí exkrementy.
Prosíme všechny majitele psů, aby si pořídili sáčky a věnovali větší pozornost tomu,
co jejich miláčkové dělají na procházkách.
Z vlastní zkušenosti víme, že chovatelé více psů dbají o pořádek ve svém okolí
mnohdy lépe, než chovatelé ostatní, neboť jsou více „ na očích“.
Čistota naší obce je vizitkou nás všech !!!
ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽE III. TŘÍDA—SKUPINA „A“ 2011/2012—JARO:
Utkání
Lípa-Hvozdná „A“
Fryšták „B“-Lípa
Lípa-Lukov „B“
Lípa- Březůvky
Paseky „A“ -Lípa (um.tr.)
Lípa-Tečovice „B“
Pohořelice-Lípa
Lípa-Březová
Příluky „B“ -Lípa
Lípa-Komárov
Lhota u Malen.-Lípa
Halenkovice-Lípa
den
datum
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
1.4.2012
7.4.2012
15.4.2012
22.4.2012
29.4.2012
6.5.2012
13.5.2012
20.5.2012
26.5.2012
3.6.2012
10.6.2012
17.6.2012
začátek
10.00
15.30
16.00
10.00
16.00
10.00
16.30
10.00
16.30
10.00
16.30
16.30
POZVÁNKA:
Vážené kolegyně,
je nám velkou ctí Vás po dlouhé době odmlky pozvat na
I. novodobý slet místních čarodějnic
(a že nás tu je…!)
Náš první let se uskuteční 28.4.2012
Čas odletu je stanoven na 17.00 hodin
Shromaždiště sester se nachází na přistávací ploše před Rybářskou krčmou.
Dostavte se, prosím, ve slavnostním hábitu a v hojném počtu.
Věková hranice není omezena !
Svaz Lipských čarodějnic
K divokému reji nám zahraje Janda band
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011:
Daňové příjmy
5,675.535,- Kč
Nedaňové příjmy
795.227,- Kč
Kapitálové příjmy(pozemky)
31.400,- Kč
Přijaté dotace ze SR
206.607,- Kč
————————————————————————————–—————
Celkem
6,708.770,- Kč
(plán 7,621.800)
Běžné výdaje
4,639.070,- Kč
Kapitálové výdaje (investice)
8,337.335,- Kč
————————————————————————————–—————
Celkem
12,976.405,- Kč
(plán 14,679.800)
Zůstatek z roku 2010: 7,782.100
Zůstatek k 31.12.2011: 1,514.465
Podrobný Závěrečný účet je k nahlédnutí na OÚ a vyvěšen na úřední desce.
POZVÁNKA NA 1.VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE :
Starosta obce zve všechny občany na jednání ZO, které se bude konat
ve čtvrtek 12.4.2012 od 18.00 hodin na sokolovně v Lípě.
Program: 1) bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 614/2
2) schválení výpovědi členství Mikroregionu Podřevnicko
3) závěrečný účet za rok 2011 a zpráva o výsledku auditu
4) závěrečný účet za rok 2011 v MŠ a přerozdělení výsledku
Hospodaření
5) schválení úvěru
6) žádost o změnu Územního plánu
7) informace o investicích , různé
Přejeme Vám všem krásné
prožití velikonočních svátků
plných jarního sluníčka,
odpočinku a pohody
v kruhu svých blízkých ...