snažím se být prospěšný - SVČ Bájo Česká Skalice

Komentáře

Transkript

snažím se být prospěšný - SVČ Bájo Česká Skalice
Č AL A MÁ DA
ČALAMÁDA
S m ě s
z a j í m a v é h o
č t e n í
v e
v y s m á t é m
Vyšlo v Domě dětí a mládeže Bájo Česká Skalice v červnu 2008
MILÍ ČTENÁŘI,
ovlivňuje nás reklama? Víme, jaké
triky používá? Známe reklamní
slogany? V tomto čísle jsme se
snažili reklamě nepodlehnout,
ale naopak ji prokouknout.
Vypravili jsme se proto do míst,
kde vzniká. Zeptali jsme se, jak
jsou na tom s reklamou
v Jeruzalémě a vypátrali jsme,
kde je možné si na reklamu
stěžovat. Po přečtění našich
vlastních reklamních sloganů se
možná začnete sami shánět po
zázračné propisovací tužce Pilot
rexgrip. Ale to není vše, rozhovor
nám poskytl sám pan starosta
města. Víme proto, kam se
chystá letos na dovolenou.
Po ku d vyra z ít e o l et ní ch
prázdninách do Bulharska,
možná se tam s ním potkáte. Ale
ať vyrazíte kamkoliv, přejeme
Vám pohodové prázdniny, před
nimi pěkná vysvědčení a zdařilý
průběh pos led ního m ěsí ce
v tomto školním roce. Za redakci
Čalamády
Martina
|
Číslo 6
SNAŽÍM SE BÝT PROSPĚŠNÝ
Pan starosta Tomáš Hubka nám odpověděl na všechny naše otázky. Mimo jiné prozradil, že má rád
památky, domácí sekanou od maminky, auta mercedes a audi, herce Roberta de Niro či Ivana Trojana.
Jak se Vám líbí úřady?
Ptáte se na stránku estetickou
nebo funkční? V tom vidím velký rozdíl.
a zpřístupnili široké veřejnosti. Vzniklo
by tak místo, kam by si děti chodily
hrát a sportovat.
Zajímá nás spíše to, jak jste spokojen
s jejich fungováním.
Líbí se mi úřady, které pracují pro lidi.
Jednotliví úředníci jsou na úřadech
proto, aby lidem pomáhali.
Bude tady v České Skalici někdy
plavecký bazén?
Protože koupání v přehradě Rozkoš
je problematické, i výstavba bazénu
je jedním z našich cílů.
Co děláte na úřadě Vy?
Jako starosta se snažím býti městu
prospěšný, a to ve všech směrech. Mám
k tomu spoustu spolupracovníků nejen
z řady úředníků, ale i z řady radních
a zastupitelů města.
Omezuje práce starosty i osobní
život?
Omezuje (zvoní telefon). Souvisí
to s jeho pracovními povinnostmi. Pro
vaši představu uvedu příklad. Tuto
sobotu jsem předával v deset hodin
v hale dárkový koš malým judistům,
v půl jedenácté jsem se účastnil
v Rat ib o ři c íc h j ed n é v el ké
společenské události, v jedenáct jsem
oddával svatbu, ve dvanáct druhou.
Starosta se účastní různých akcí,
je vytížen i v sobotu, neděli, večer ... což
pochopi telně omezí také jeho
soukromý program.
Co děláte pro nás, pro děti?
Nyní se například rýsuje možnost
výs tav by no v é ho h ř iš tě . Rá di
bychom získali do vlastnictví tzv. školní
hřiště na Žižkově kopci i hřiště vrchní,
fotbalové, které bychom po získání
finančníc h pr ostře dků vyle pšili
Foto: Lucie Řeháková
n á l e v u
2
Pan Tomáš Hubka (1954)
je ve funkci starosty
šestým rokem. Pro město
Česká Skalice pracuje ale
již od roku 1992. Dlouhou
dobu totiž působil jako
ředitel městského úřadu.
Byl jste hodný, když jste byl malý?
Troufám si říci, že úplně vzorný jsem
nebyl. Občas jsem zlobil, ale myslím,
že v mezích normy.
Měl jste nejoblíbenější hračku,
a jakou?
Mezi tři mé nejoblíbenější bych
zařadil dobrodužné knížky, například
Robinsona Crusoe, fotbalový míč
a kolo.
Jakou jste dostal nejhorší známku
ve škole?
Určitě pětku. Ale ne na vysvědčení.
Tam byla nejhorší čtyřka.
Co Vás nejvíce štve?
Nemám rád lidskou lhostejnost
a lidskou závist.
Co Vám v poslední době udělalo
radost?
V osobním životě jsem měl radost
z narození vnuka. A v pracovním
životě? Dokončili jsme ulici
Steidlerova, parkoviště v ulici
za sokolovnou, opravili ulici Lidickou
a otevřeli Penny Market.
Č AL A MÁ DA
Koho máte nejraději (z lidí)?
Mám rád lidi veselé a optimistické.
Líbí se mi to, co říkal už pan
Masaryk, že veselost je osmdesát
procent inteligence.
četně na dokumentární
na ČT 2.
Co je Vaše největší přání?
Možná to bude znít jako fráze, ale
moc bych si přál, aby se lidi měli
rádi, nezáviděli si, nepomlouvali se,
byli k sobě ohleduplní
a dokázali malé věci řešit ruky
mávnutím.
Proč zrovna do Bulharska?
Navštívil jsem už více zemí,
v Bulharsku jsem byl dvakrát. Tato
země prožívá zpátky konjunkturu
(pozn. redakce: vzestup), navštěvuje ji
m no h o t u r is tů , a n ám s e
tam s manželkou líbilo. Prostředí bylo
přijemné, takže bych se tam rád ještě
podíval. Ale příští rok už to vyměním.
Čeho chcete ještě v životě
dosáhnout?
Rád bych, aby se toto městečko
zbavilo všech svých útrap, které má,
a lidé, kteří zde bydlí a žijí, se cítili
spokojení.
pořady
Kam pojedete na dovolenou?
Letos pojedu do Bulharska.
Máte doma květiny? Jestli ano,
můžete nám říct jaké?
Květiny doma máme. Názvy vám
neřeknu, ale máme jich opravdu
hodně, a hlavně v ložnici.
Jaké máte koníčky? A co děláte,
když odpočíváte?
Ve volném čase se rád věnuji vnukovi.
Se svým psem chodím na procházky.
Mezi mé koníčky dále patří sport,
literatura, kinematografie.
Chodíte někdy do hospody?
Do které nejraději?
Do hospody občas chodím. Pokud
jdu na pivo, tak zajdu třeba
do restaurace Na Hřišti, kde můžu
zároveň sledovat i fotbalové utkání.
Na co se díváte v televizi?
Televizi samozřejmě sleduji, ovšem
jsem velmi kritický k její úrovni.
Sleduji sportovní pořady, pravidelně
televizní deník a dívám se poměrně
Pan starosta letěl letadlem, plul lodí, ale bunggie
jumping by raději neskákal..
Jaká máte nejraději zvířata?
Zvířata mám rád všechna. Asi
nejraději svého psa. Byl nalezen
v příkopě, kde ho někdo zanechal
ve špatném stavu. Už ho mám osm let.
Jaké tři věci byste si vzal na pustý
ostrov?
Asi manželku ...
To ale není věc!
Věděl jsem, že se ohradíte. Jenom jsem
vás zkoušel. Určitě bych si vzal knihu.
Žádnou techniku bych si asi nebral ...
Já bych si vzala sirky.
Sirky? Tak ty bych si také vzal, díky
za nápovědu. Sirky, knížku a ...
(po chvíli přemýšlení) ... cigarety
(smích).
Děkujeme za rozhovor.
Já děkuji. Jsem rád, že jsme se poznali.
„Když jsem byl malý, chtěl jsem být sportovním
novinářem“ svěřil se Čalamádě pan starosta.
NICOL JARÁ, SABINA ŠTEĽBASKÁ,
JAN BAJZA, PETR VLČEK
FOTO: MARTINA HORKÁ
Č AL A MÁ DA
3
FOTOGRAFUJEME ... REKLAMU
Lucku a Elišku při fotografování reklamy přímo v centru České Skalice zaujala barevnost, světla, vtip, ale i odrazy
ve skle, které nabízejí nezvyklý pohled na architekturu města.
Foto: Eliška Fischerová
Foto: Lucie Řeháková
Foto: Eliška Fischerová
Foto: Eliška Fischerová
Foto: Eliška Fischerová
Foto: Lucie Řeháková
Foto: Eliška Fischerová
Foto: Lucie Řeháková
Č AL A MÁ DA
4
ÚTERÝ
V ŽIVOTĚ
SABINY
REKLAMNÍ SLOGANY
PROPISKA
Ráno vstávám o půl šesté a po ranní
hygieně a snídani utíkám na autobus.
Ve tři čtvrtě na sedm dorazím
do České Skalice a jdu do školy
na kroužek angličtiny. Po angličtině
jdu do školy. Úterý nemám v oblibě,
říkám mu ,,bláznivý den", protože
se téměř na každou hodinu musíme
přesouvat do jiných učeben. Po škole
jdu na oběd do Eurestu a pak jedu
ve tři hodiny odpoledne
autobusem domů.
Nicol Jará
ZNAČKY
PILOT
Sabina Šteľbaská
KUPTE
REXGRIP
Touto propiskou píše přední
Kupte si dalekohled,
redaktorka oblíbeného časopisu Čalamáda.
je nový i na třetí pohled.
cokoli jiného napíšete touto propiskou,
obrázkem je kočička.
Každý, kdo ji vlastní, zaručeně oslní.
objektem je hlava.
červené a fialové barvě.
na něm není obrázek.
Nejlepší články, zápisky nebo
která nešpiní a můžete s ní i kreslit.
Fialová sklíčka,
Černá barva,
Dodává se v černé, modré, zelené,
Dlouhý provázek,
Vojtěch Hruša
Ilustrace: Sabina Steľbaská
Foto: Eliška Fischerová
SI DALEKOHLED
SLEDUJTE ČT
Sledujte tv
Sleduje ji 99,9 % * diváků
NEVÁ NEVÁ NEVÁ NEVÁ
HEJTE
Tereza Kollertová
a sledujte ČT
DOLIVA
* Promiňte, tak malé písmo je kvůli tomu,
Na výrobcích Doliva
že 99,9 % není pravda.
zelená se oliva.
Ilustrace: Tereza Kollertová
Jan Bajza
NAKUPUJTE ZDRAVĚ
Ovoce a zelenina,
to je nákup, jak má být,
žíti zdravě se vyplatí.
Dnešní mládež zná jen chipsy,
a to je nákup nesprávný,
k pití raději džus.
Tereza Kollertová
ČOKOLÁDA
NOBERETE
O čokoládu Noberete
Foto: Lucie Řeháková
Foto: Eliška Fischerová
Coca cola, to je hnus.
se zaručeně poperete.
Ilustrace: Tereza Kollertová
Doma si pak udělám domací úkoly,
připravím si oblečení na cvičení a jedu
na aerobik do Bája. Ten mi končí v pět
hodin, po něm jedu domů nebo
se stavím u babičky a chvíli si s ní
povídám. Až dopovídám, jdu si
dodělat domácí úkoly a dívám
se na televizi. Nyní následuje večerní
hygiena a po hygieně velice důležitý
úsek večera, a ten je, abych
si přečetla pár stránek ze své
oblíbené knížky. Dále se dívám
na Ordinaci v růžové zahradě (hodně
mě na ní štvou ty dlouhé reklamy)
a v půl desáté jdu spát. Dobrou noc!
Č AL A MÁ DA
5
DOPISY DO JERUZALÉMA
Ahoj Evo,
tentokrát bych chtěla psát o reklamách, které na nás
útočí doslova na každém rohu. Předkládány mnoha
způsoby: hrané (v televizi), kreslené a tištěné (v časopisech a novinách),
mluvené (v rádiích) a mnohé jiné. Setkáváme se s nimi v obchodech,
na plakátovacích plochách a billboardech, v médiích. Ovlivňují naše
rozhodování a chování, přitom jsou většinou odlišné od reality
a mají špatný vliv hlavně na malé děti. Ty něco vidí a hned to
chtějí. Jaké je to v Jeruzelémě? Hlavně by mě zajímalo, jak jsou
reklamy podávány veřejnosti a jak hodně ji ovlivňují?
S pozdravem za Čalamádu Nicol
Reklamy, které můžete v Jeruzalémě spatřit.
Milá Nicol,
Izrael je hospodářsky velmi vyspělá země. Je tu široká svoboda
podnikání, a tak se také majitelé musejí “prát” o zákazníky, zejména
reklamou. Billboardy, plakáty, reklamní slevy a akce, inzerce v novinách
i televizi – to vše se také v Izraeli na člověka valí doslova na každém kroku.
Regulace samozřejmě existuje i tady – právě Jeruzalém, kde žijeme, je
považován za svaté město, má spoustu památek a historických míst, a tak
zejména místní reklamní agentury rozhodně nemohou vylepit, co chtějí
a kde chtějí. Jde jednak o estetické hledisko, prostě aby reklama
a billboardy město nehyzdily. Jedná se ale i o náboženské cítění zdejších
obyvatel. Převažují židé, a těm se nedávno nelíbil třeba billboard
propagující nový americký film Sex ve městě (v české televizi dlouhou dobu
běžel stejnojmenný seriál). Neměly na něm být žádné nevhodné fotografie.
Pobožným židům vadilo už jen slovo “sex”. A tak agentura musela reklamní
kampaň zastavit a žádný takový billboard se v Jeruzalémě neobjevil.
Reklama samozřejmě útočí i na děti. Jak už jsem posledně psala Sabině,
jsou tu ale náboženské židovské skupiny, které nečtou noviny ani nemají
doma televizi. Proto, aby nepodléhaly vlivům moderního světa. A právě
v takových rodinách jsou samozřejmě děti záplavě reklamy uchráněny,
i když izolace od okolního prostředí je zároveň připravuje o mnohé poznání
a informace, bez kterých už nelze v dnešním světě často obstát.
Na reklamě v Izraeli se odráží i národnostní pestrost obyvatelstva. Více
než pětinu Izraelců tvoří Arabové, a tak pro ně je i reklama v arabštině,
i když se tito lidé samozřejmě domluví i jazykem židů, hebrejštinou, a znají
i angličtinu a další západní jazyky.
Ani všichni izraelští Židé ale neumějí hebrejsky, protože se sem teprve
nedávno přistěhovali. Na ně zase reklamní agentury pamatují anglickou
nebo třeba ruskojazyčnou inzercí, protože právě tyto dva jazyky jsou
mateřštinou statisíců přistěhovalců.
Jak vidíš, je to v Izraeli hodně složité. Věř ale tomu, že reklama tu má
stejné podoby jako v Česku. A také stejné cíle – vytáhnout lidem z kapes co
nejvíce peněz.
Eva
Č AL A MÁ DA
6
ŽÁROVKA,
ANEB POSVÍTILI JSME SI NA
Reklama
je vychvalování zboží nebo služeb. Jejím cílem
je vyvolat zájem, získat popularitu, vhodný
obraz u zákazníků. Reklama využívá
nejrůznějších
prostředků,
dříve předevš ím prospektů, plakátů,
obchodních štítů, vyvolávačů, dnes se
objevuje především v médiích (televize,
rozhlas, noviny, časopisy).
... REKLAMU
FOTOREPORTÁŽ
Z GRAFICKÉHO STUDIA GRAFITAL
Rada pro reklamu (RPR)
Posuzováním reklamy se u nás zabývá takzvaná
Rada pro reklamu. A jaká má reklama být?
Reklama nesmí být klamavá, nesmí nikoho
urážet, poškozovat ani napadat, nesmí být
sexistická, nesmí být vulgární atd.
Jakou první stížnost v tomto roce RPR řešila?
Byla to stížnost soukromé osoby na reklamu
(plakáty) na dámské spodní prádlo společnosti
H & M Hennes & Mauritz CZ, s.r.o. Podle
názoru stěžovatele se jednalo o reklamu
se silným sexuálním podtextem. Stěžovatel se
jako muž cítil být ponižován a sexuálně
zneužíván ke komerčním účelům. Stěžovatel se
rovněž ohradil proti umístění reklamy
ve veřejném prostoru (podchody u metra).
Stížnost ale byla komisí RPR zamítnuta, podle
ní je reklama etická.
Jak se dělá reklamní leták v počítači nám
ukázali grafici z Grafitalu.
Krom reklamy vymýšlejí pro své klienty
v grafickém studiu třeba i vtipná PF.
V Grafitalu mají i tiskárnu pro velké
formáty tisků.
Majitel firmy pan Pavel Lukavský nás
nakonec potěšil malými dárečky.
REPORTÁŽ Z GRAFICKÉHO ATELIÉRU DUPLEX
Příjezd
V pondělí 18. února 2008 jsme se vydali
na exkurzi do grafického ateliéru Duplex
do Nového Města nad Metují. Po příjezdu
na místo se nám dostalo přívětivého přivítání
a rozpoutali jsme důležitou diskusi o nynější
zakázce, která spočívá v navržení jednotných
krabiček na léky.
Kdo pracuje v grafickém ateliéru a co tam
vlastně dělá
V tomto ateliéru pracují celkem tři lidé - jedna
paní v recepci a dva grafici (ředitelé i dělníci
zároveň) Petr Vlček a Radovan Krtička. Jejich
prací je to, že navrhují různé plákáty, loga,
vizitky, reklamní materiály, webové stránky
atd. Navrhují je většinou na počítači, ale
někdy i ručně. Tyto produkty zde netisknou,
nýbrž „pouze“ navrhují.
Grafický ateliér Duplex a město Česká Skalice
Pro město Česká Skalice navrhuje ateliér titulní
stránku českokalického zpravodaje, grafický
znak (logo) i písmo. Dále vytvořil několik
propagačních letáčků o historii města Česká
Skalice, Muzeu Boženy Němcové a Textilním
muzeu, ale také o Rozkoši atd..
Co možná nevíte
Z Duplexu jsem si odnesla mnoho nových
poznaků. Víte například, že grafici nová písma
kupují na internetu? Ani obrázky nejsou
zdarma, platí se za ně. A když si objednáte
profesionálního fotografa, může jedna série
reklamních fotografií vyjít třeba na deset tisíc.
Připravily: Nicol Jará a Sabina Štel´baská
Jejich pracovní doba je odpoledne,
avšak jak říkal pan Vlček, mnohé práce
dodělávají doma. Práce grafiků podle něho
omezuje volný život. Na jejich práci se mi líbí
to, že si s věcmi můžou „pohrát".
Naopak mě osobně tato práce moc
nezaujala, protože náplní grafika je vymyslet
se zadaným materiálem nejlepší obal, na který
naláká co nejvíce lidí.
Reklama města Česká Skalice — informační letáky
navržené v grafickém atelieru Duplex.
Tento grafický znak města
Česká Skalice vznikl právě
v Grafickém ateliéru Duplex.
Zastupitelé města ho vybrali
z několika předložených
variant. Inspirací pro jeho
vytvoření byl heraldický znak
České Skalice.
Č AL A MÁ DA
7
TÉMA TEREZY KOLLERTOVÉ
RECENZE
KOČKY
Devět životů
Divadelní hra ROCK’N’ROLL
Téma: 60 – 80 léta
Námět: Dopad komunismu na trockové skupiny, jejich fanoušky a normální lidi.
Děj: Střídavě Anglie a Čechy
Kde jsem viděl?: Národní divadlo v Praze
Hodnocení: ********* (9.7689)
tvor. Například, kdybyste ji odvezli
na místo, kde nikdy nebyla (nesmí to být
moc daleko), kočka se vrátí k vám domů
(pokud se jí po cestě něco nestane).
Posvátné schopnosti
Protože má úžasné
orientační schopnosti,
uctívali ji už v Egyptě
jako posvátné zvíře.
I v této době je kočka
jedním z nejčastěji
chovaných domácích
zvířat.
Vojtěch Hruša
Fotograf inscenace: Bohdan Holomíček zdroj: http://www.narodni-divadlo.cz
É
E R O V
F IS C H
Na kočkách je
zajímavé hlavně
to, že dopadnou
většinou na všechny čtyři nohy,
možná proto se
říká, že kočky
m aj í
de vě t
životů. Kočka
je
velice
i n t e l ig en tn í
Autor: Tom Stoppard
O5 jsem byl požádán abych o5 napsal recenzi na o5 divadlo nebo film. Tak abych
začal, tak to bylo moc hezké, bohužel někdy až moc těžké divadlo. Velká výhoda byla,
že na začátku hrála ŽIVĚ skupina The Plastic People of the Universe. Také příjemné
bylo že vždy mezi jednotlivými částmi zazněly různé dobové rockové skupiny
a zpěváci (záznamy z jejich různých písniček) o několika se zmíním: The Plastic
People of The Universe, U2, Beach Boys, Guns ‘n’ Roses, Beatles, Pink Floyd,
Rolling Stones, the Doors, John Lennon, Bob Dylen. Hra je hlavně o “Maxovi” (Alois
Švehlík) a “Janovi” (David Prachař). Max je komunista a je jakýsi filozofický
profesor. Jan (je velký fanda rocku), je jeho student a přítel. Max bydlel s rodinou
v domečku v Cambridge. Jan se po roce 1968 vrátil do Prahy. Dělal tam na fakultě,
odtud ho ovšem vyhodili, měl jednu nabídku – “Dostal jsem nabídku práce
ve Frankfurtu, ale nevím… ten německej rock….” Nakonec pracoval v Praze
v pekárně a chodil na koncerty Plastiků... Celou hru se Max snažil ospravedlnit
komunismus, ale historie mu to nedovolila.
IŠ K Y
M I E L
A F IE
T O G R
S F O
Falešná
Není pravda, když
se říká, že je kočka
falešná. Je to dáno
tím,
že
kočka
nepotřebuje jako
pes tolik pozornosti ze strany svých
páníčků. Také proto, že je kočka daleko
více samostatná, říká se, že je „falešná“.
Počítačová hra IKARIAM
Ikariam je online hra, ve které si stavíte, rozšiřujete, bouráte budovy. Také
si kupujete lodě a vojáky, můžete na někoho zaútočit, založit alianci, ale také
se můžete s někým spřátelit. Každý hráč je na ostrově s dalšími asi 9 hráči. Máte
zde dvě suroviny z pěti a můžete si je vyměňovat.
FOTOHÁDANKA
1.
akvárium pro delfíny
Podud si chcete zahrát, navštivte stránky www.ikariam.cz
2.
venkovní bazén
3.
nová kašna v České Skalici
Jan Bajza
Foto: Eliška Fischerová
Správná odpověď: 2
Hodnocení: ******** (8,5)
Uhádneš, co je na fotografii?
8
Č AL A MÁ DA
ZNÁŠ REKLAMY?
1. chuť zero cukru
2. zelená pro vaše zažívání
3. protože ráno dělá den
4. důvěřuj růžové
5. nový … koncert dokonalosti
6. sladký život bez cukru
7. … a život má říz
8. oslav narozeniny svého křečka
9. … pro snadný pohyb
10. ráno se probudím, kávu si dám, já se snad asi nenasnídám
a. Vanish
b. Granko
c. Poděbradka pro linie
d. Coca cola zero
e. Gambrinus
f. Nescafé
g. Aktivia
h. Staropramen
i. Ford focus
j. Dolgit
Správné odpovědi:1d,2g, 3b, 4a, 5i, 6c, 7c, 8h, 9j, 10f
ČER(VE)NÁ KRONIKA
VTÍPKY
ANEB RYBIČKY V TOMATU
Dne 28. dubna byl naprosto zničen bilboard nejmenované reklamní kampaně.
Zdemoloval ho neznámý vandal, který hned z místa činu utekl. Zdemolovaný bilboard
nalezli druhý den okolo poledne. Od té doby na toto rizikové místo již raději žádnou
reklamu nevyvěsili.
U
L A M O
SR E K
Pán kouří cigarety u velké reklamy na byty
u mrakodrapu. Jde kolem paní, zastaví se,
trochu se zamyslí ... a ptá se: "Kolik cigaret
vykouříte za den?" "Tak sedmdesát,
osmdesát". Paní zapíše: "Ťuk, ťuk, ťuk...".
"Jak dlouho je kouříte?" "Tak dvacet, třicet
let". Paní zapíše: "Ťuk, ťuk, ťuk...". "Kolik
stojí krabička?" "Padesát, šedesát." "A víte,
že kdybyste nekouřil, tak tento mrakodrap
by mohl být váš?" Pán zakašle a odpoví:
" Víte, on je můj."
Na návštěvě u známého. Známý sáhl
do skříně a ukazuje návštěvě nově ušité
boty. "Tak proč je nenosíš?" "Musím pár
dní počkat." "A proč?" "Švec říkal, že mě
budou první dny tlačit."
ÚSPĚCH
Komiks: Dita Nývltová
Lucie Řeháková z fotografického
kroužku DDM Bája obdržela nejvyšší
ocenění Lidickou růži v v 36. ročníku
Mezinárodní dětské výtvarné výstavy
Lidice 2008 za soubor fotografií
„Zátiší s brambory“. Její fotografie
jste si mohli prohlédnout v minulém
čís l e Ča l a má dy . Dit a Nýv ltov á
z výtvarného kroužku DDM Bájo
získala za svůj komiks „Bramborové
mňamky“ čestné uznání.
ČALAMÁDA — směs zajímavého čtení ve vysmátém nálevu.
Vydavatel: Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice. Vedoucí redaktor: Mgr. Martina Horká. Redakce: Nicol Jará, Tereza Kollertová, Sabina Šteľbaská,
Vojtěch Hruša, Petr Vlček a Jan Bajza. Fotografie: Eliška Fischerová, Lucie Řeháková, a archív. Ilustrace: Tereza Kellertová, Vojtěch Hruša, Dita Nývltová a
archív. Jazyková úprava: Mgr. Marcela Horká Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice, e-mail: [email protected], telefon: 491 452 708,
http://www.ddmbajo.cz. Tisk: Grafické studio Grafital s. r. o. Ročník 2, číslo 6. Vychází nepravidelně.
Uzávěrka příštího čísla: listopad 2008
Příspěvky (texty, obrázky, fotografie apod.) posílejte na výše uvedený e-mail nebo odevzdávejte přímo v redakci ČALAMÁDY v DDM Bájo.

Podobné dokumenty