Forum farnost-brandys.cz - farnost Brandýs nad Orlicí

Transkript

Forum farnost-brandys.cz - farnost Brandýs nad Orlicí
Ve středu 8. 9. 2010 byl asi v 9,30 hod. s konečnou platností zrušen přístup na naše fórum.
Doufám, že se loučíme.jen dočasně.
5.10.2010 (10:15) Voženílková
Víte, co mě už hodně dlouho bere klid? Že počátek všeho zlého byl u p. Zemanové, ale ona v této "aféře P.
Mariusz" vůbec nefiguruje!!! Údajně zneužité bylo to děvče, podezřelý je P. Mariusz. Podnět k vyšetřování
podalo královéhradecké biskupství, nikoliv tedy rodiče té dívky, jak by každý čekal. Kde se nám tedy ztratila
paní katechetka? Mám skoro chuť vsadit poslední boty na to, že ji ani policie nevyslýchala, proč taky, že?
Lituju rodiče dětí, které byly na té nešťastné hodině náboženství /8.1.2010/. Děti nic neviděly, nic neslyšely,
ničeho zvláštního si nevšimly. A přece tohle NIC znamená potrestání a vlastně zničení našeho kněze, rozkol
a vzpouru v naší farnosti a pro všechny lidi, kteří mají srdce, veliký smutek, který u mnoha z nás přechází už
v zatvrzelost. Jak teď budou rodiče svým dětem vysvětlovat, že lhát a podvádět se nesmí, protože je to
hřích? A to už nechci ani připomínat Květnou neděli, kdy nám vikář Moravec tvrdil, že sám před suspendací
P. Mariusze vyslýchal děti. Které děti, když mu už tenkrát rodiče dětí, které byly na náboženství, tvrdili, že
jejich děti nikdo nevyslýchal? Nebo myslíte, že se rodiče domluvili a také nám lhali?
4.10.2010 (22:13) Dobrá rada
Je nám hrozně líto P. Mariusze, už je to skoro rok, co byl donucen od nás odejít Je neuvěřitelné, co jedna
mstivá ženská dokáže s člověkem udělat. A nejhorší na tom všem je, že jí to vše hladce prochází. A ještě
navíc spolu se svým manželem roznáší další a další pomluvy. Už by s tím měli skončit! Ani Boha ani lidí se
nebojí...
4.10.2010 (21:20) Kazatel...
ano jasná věc, vše je vymyšlené,náramně se to p.zemanové hodilo,čekala na tuto příležitost už
dlouho!!!!!!!!!!!!!současný duchovní správce farnosti,je opravdu velký kazatel ,akorát zapomíná ,že se
neustále opakuje ,o poutních místech kázal již 3x,navíc na mši svatou chodí i docela malé děti ,při jeho
promluvách se nudí nejen ony
4.10.2010 (12:14) JEN KLID ?
V tomto brandýském případě věřím, že si ona dívka vše vymyslela, buď proto, že chtěla být zajímavá,nebo
proto, aby naštvala kamarádky a paní katechetku tím, že si jí pan farář "všímá". Její vyjádření se ale setkalo
s vřelým ohlasem u několika lidí, kterým se náramně hodilo. Ale to bylo 8. ledna! Myslíte, že po denním
masírování mozku a paměti této dívky paní katechetkou, které trvá již devátý měsíc, ví ještě tato dívka co se
opravdu stalo, co si vymyslela a co jí bylo vsugerováno nebo k čemu byla navedena? Jistě by byl tento
případ již dávno uzavřen, kdyby tato dívka mluvila pravdu - nemusela by si pamatovat, co říkala minule pravda se nemění.
4.10.2010 (11:34) SYNDROM FALEŠNÉ PAMĚTI
V 80. letech 20. století se v USA objevil termín SYNDROM FALEŠNÉ PAMĚTI díky víře některých terapeutů,
že sexuální zneužívání v dětství je nejčastější příčinou všech forem psychopatologie. Ačkoli diagnóza
vychází z módy, začíná být znovu aktuální u lidí produkujících falešné obvinění, že byli sexuálně zneužíváni
svými kněžími. Jistě existují nejen lidé, kteří byli skutečně zneužiti, ale i tací, kteří zneužiti nebyli a k
pozdějšímu přesvědčení o svém zneužití došli pod vlivem terapeutů provozujících "terapii potlačené paměti".
Gardner (2004) popisuje psychodynamické aspekty lidí produkujících falešné vzpomínky. Loftusová (1996)
popisuje poutavě, jak především v 90. letech bylo mnohým pacientům přicházejícím k terapeutovi pro
deprese, nízké sebevědomí či jiné životní potíže vsugerováno, že byli zneužiti v dětství a vzpomínky na to
musí být odkryty. Mnozí z pacientů pak žalovali rodinné příslušníky. V další své knize se Loftusová (1999)
zabývá mechanismy vzniku falešné paměti a osobnostmi těch, kdo ji produkují. Clancy (2000) se spoluautory
experimentálně prokázali, že ženy se „znovuobjevenou“ pamětí byly více náchylné k falešným rekognicím
než ostatní skupiny.
4.10.2010 (11:28) Nebezpečí v soudní sini
Americká psychologická asociace vydala uznávanou knihu Nebezpečí v soudní síni – vědecká analýza
dětských svědectví (Ceci a Bruck,1995), která ukazuje, jak snadné je děti zmanipulovat. V jedné ze studií
byly děti jen požádány, aby opakovaně přemýšlely, jestli se jim přihodilo, že se prstem chytily do pastičky na
myši a musely jít do nemocnice. Po deseti takových sezeních polovina dětí vyprávěla smyšlené příběhy o
tom, jak se jim to v minulosti přihodilo. Příběhy měly dokonce tolik detailů, že odborníci nebyli schopni odlišit
vymyšlené historky od skutečných. Ještě pozoruhodnější ovšem je, že dokonce i poté, co jim vědci sdělili, že
se tyto události v jejich životě nikdy nestaly, trvalo mnoho dětí na tom, že jsou reálné a že si pamatují, jak se
staly. V další studii navštívil mateřskou školku Sam, pozdravil, prošel se po místnosti a odešel. Měsíc poté se
někdo ptal dětí na události, které se nikdy nestaly: “Udělal Sam Stone něco s knihou nebo s medvídkem?”
72% dětí Sama křivě obvinilo z ušpinění medvídka. I tyto příběhy byly vyšperkovány mnoha detaily, např. jak
si jde Sam Stone koupit do obchodu čokoládovou zmrzlinu. A opět se dětem podařilo zmást i odborníky.
Křivá obvinění lze od dětí získat dvojím způsobem: pomlouváním nebo kladením návodných otázek.
Renomovaní odborníci jako nejspolehlivější ohodnotili výpovědi těch dětí, jež si nejvíc vymýšlely.
Sugestibilita dětí předškolního věku je taková, že mohou i samy začít produkovat detaily událostí, které se
neodehrály, jsou-li vystaveny častým opakováním, sterotypním indukcím, výzvám k imaginaci a vizualizaci,
tlaku vrstevníků a autorit. Vsugerované přesvědčení o zneužití může dítěti ublížit ještě více než samotné
zavržení rodiče. U dítěte, které se domnívá, že ho sexuálně zneužil některý z jeho příbuzných, se mohou
vyskytnout stejné problémy jako u těch dětí, které byly skutečně zneužity.
4.10.2010 (11:50) Jen klid reaguje
Dneska psychologové zjistí, zdali se skutek stal, nebo si dítě vymýšlí. A když už jsme u té USA co takhle
poslat na detektor lži.
27.9.2010 (17:16) In dubio pro reo
Jde použít nezpochybnitelnou zásadu trestního práva, In dubio pro reo. Ta v podstatě říká, že pokud
nemá soud k dispozici alespoň uzavřený kruh nepřímých důkazů, existují pochybnosti o vině a v
takovém případě má být rozhodováno ve prospěch obžalovaného.
27.9.2010 (18:04) Hana Kubová
Kněz Tabák je obětí komplotu, tvrdí ostatní duchovní. Šumperk /PLNÉ ZNĚNÍ PROHLÁŠENÍ/ –
O pochybení soudu v kauze šumperského pravoslavného kněze Patrika Tabáka, odsouzeného za
pohlavní zneužívání dcery, jsou přesvědčeni nejen věřící jeho farnosti, ale také šumperští duchovní
z ostatních církví. Jsou přesvědčeni, že se kněz stal obětí komplotu a obvinění ze sexuálního deliktu
je vykonstruované. „Sepsali jsme prohlášení, které bohužel soud vůbec nebral v potaz. Podepsalo
ho osm duchovních z různých církví, kteří Patrika Tabáka velmi dobře znají. Snažili jsme se ho
podpořit, o jeho nevině nepochybujeme,“ řekl evangelický kněz Petr Maláč. Plné znění
prohlášení:Cítímejako svou mimořádnou povinnost a odpovědnost morálně podepřít a postavit se za
svého kolegu a přítele, faráře Pravoslavné církve pana Patrika T. Soucítíme s ním v tomto velmi
těžkém období jeho života, kdy jsou tvrdě atakovány všechny jeho představy, přání a ideály o své
službě Bohu, pro které byl ochoten přesídlit do našeho kraje až z východního Slovenska. Je nám
velmi líto, že se dostal do situace, kdy se musí bránit proti nesmyslným nařčením a pomluvám tak
závažného charakteru. Na jeho případu si znovu uvědomujeme, jak jednoduché je ničit a zničit
bezúhonného člověka, jak rychle se šíří nařčení a pomluva, kdy se na jednu vzápětí nabaluje druhá,
a jak lehce se může člověk dostat do podobných problémů a situace, kdy již nadále celá kauza žije
svým vlastním životem. Vše, co se kolem pana Patrika T. děje, stojí v naprostém rozporu s tím, jak
jsme jej poznali a známe my a nejsme schopni se s tímto děním smířit. Nevíme, na jakých
argumentech může stát a obstát jeho nařčení a vinění z tak závažného trestného činu, jakým je
obvinění z pohlavního zneužívání dítěte, pro které již musel tolik unést – policejní vyšetřování,
sexuologické vyšetření, manželské a právnické poradenství a finanční náklady s tím spojené,
pomluvy ze strany lidí, kteří se kolem něj pohybují i těch, kteří jej vůbec neznají, ale vše jim je
jasné z doslechu. Protože veškeré jeho jednání a chování - od samého počátku, kdy se mezi námi
objevil a kdy jsme jej směli poznávat, až doposud - nikdy ani v náznaku neodpovídalo tomu z čeho
je obviňován (nikdy jsme nevycítili žádný náznak nějakého amorálního jednání ve vztahu k dětem),
jsme přesvědčeni, že nic z toho, z čeho je nařčen a obviňován není pravda. Stavíme se za něj jako za
dobrého a poctivého člověka, který ve své přirozené bezelstnosti nebyl naprosto připraven čelit
situaci, do které byl - bez svého přičinění - uvržen. Modlíme se za něj a přejeme jemu i sobě, aby
celou nesmyslnou a zostuzující kauzu ve zdraví ustál a vyšel z ní posílen.
Petr Maláč, evangelický kněz
27.9.2010 (18:11) Josef reaguje
Jestli jsem to z jiných článku v médiích správně pochopil, ústavní soud mu zamítl jeho žádost o
odvolání, ale nepotvrdil mu trest. No alespoň, máme ukázku toho, co máme udělat, když chceme
někoho zlikvidovat. Stačí když poukážeme na někoho, že pohladil své dítě jako "pedofil" a půjde
sedět. Dobrý návod!!!!
27.9.2010 (18:15) Petr reaguje
Pedofilie je hodne citlive tema, diky kteremu se jiz hodne nevinnych dostalo za mriz.
27.9.2010(16:41) Marie Dlabalová
Ználnění je sexuální aktivita uskutečněná proti vůli oběti, nejčastěji ženy. Jde o trestný čin, jehož
pachatele společnost soudí velmi přísně. Přesto ale znásilnění dále v povědomí lidí zůstává
společenským stigmatem pro ženu a její rodinu. Strach a stud vedou často k tomu, že oběť čin
neoznámí. Na straně druhé si nemálo případů zdánlivé oběti prostě vymyslí. Hovoří o tom zpráva
Městského ředitelství Ostrava Policie České republiky. Podle ní z loňských 58 oznámených případů
znásilnění bylo 19 vymyšlených, což je 33 procent. Z 34 případů pohlavního zneužívání si jich
údajné oběti vymyslely dokonce polovinu. Je zarážející a téměř neuvěřitelné, že by si tak vysoké
procento případů lidé prostě vycucali z prstu. Ani se nechce věřit, že tak tristní záležitost může být
dílem určité spekulace. Policisté však mají jiný názor. „V naší praxi se s tím běžně setkáváme, ženy
potřebují nějakým způsobem zamaskovat svůj problém. Ke lži a vymýšlení se uchylují rovněž
osoby psychicky labilní, dívky ze slabšího sociálního prostředí,“ konstatují ostravští policejní
komisaři npor. Jiří Vavrečka a Petr Čermín. V některých případech pojmou policisté podezření už v
okamžiku, kdy žena znásilnění ohlásí. Jedná se o klasické případy, kdy se například na večírku
opije, ztratí mobil nebo celou kabelku, prožije krátký sexuální románek. Aby odůvodnila pozdní
příchod a vůbec celou situaci, tak si vymyslí znásilnění. Cílenými dotazy a objasňováním situace
vyjde pravda celkem rychle najevo. Horší to bývá s šetřením případů pohlavního zneužití. „Jedna
dívka nám oznámila, že ji cestou z baru napadl muž, povalil ji na zem, strhl jí spodní prádlo, avšak
ke styku nedošlo, protože se násilníkovi ubránila. Incident ale přišla ohlásit až následující den po
konzultaci se svými kamarády. Při šetření vyplynuly na povrch určité nejasnosti o průběhu večera i
o místě napadení. Na dívčině tělo ani oděvu nebyly žádné stopy. Dívka však stále trvala na tom, že
ji někdo napadl. Případ jsme sice museli odložit jako neobjasněný, ale jsme přesvědčeni, že si ho
vymyslela,“ popisuje Čermín. Také dívku ze skupiny olašských Romů prý na diskotéce pohlavně
zneužil mladík, s nímž se náhodně seznámila. Důsledným šetřením vyšlo najevo, že už delší dobu
žije sexuálním životem s mužem, jehož jméno nemíní prozradit. A neměla vysvětlení pro ztrátu
panenství. Mezi klasické případy falešných obvinění patří vymýšlení tzv. útěkářek. „Dívka uteče z
domu. Buď je v nějaké partě nebo jde za svým přítelem. Po čase se vrátí s tím, že byla znásilněna,
že si prožila veliké trauma,“ pokračují kriminalisté. Pak záleží na zkušenostech policistů a dalších
zúčastněných jako jsou lékař nebo psycholog, aby dívky vyšly s pravdu ven. Jejich věk se pohybuje
kolem hranice patnácti let. Dívky ovšem většinou svým protějškům tvrdí, že jim je sedmnáct, také
už mnohdy nejsou panny, takže dokazování je velice obtížné. A co je vede k tomu, že si vymyslí
pohlavní zneužití? Snaha zamaskovat svoji vlastní vinu. Je totiž lepší být obětí než viníkem. Ženy i
dívky by si měly uvědomit, že vymýšlení nic neřeší. Také linky důvěry mají své zkušenosti s
klienty, kteří neříkají pravdu. Karvinská linka důvěry v loňském roce zaznamenala devět hovorů na
téma znásilnění a sexuální zneužívání. Příklady: patnáctiletá dívka byla znásilněna před dvěma
hodinami cestou s diskotéky, s násilníkem se poznala na diskotéce… žena byla znásilněna ve dne v
parku, bojí se jít na policii… žena znásilněna manželem, manžel je agresivní… dospělá dcera byla
znásilněna nevlastním otcem, když přišla na návštěvu, matka nebyla doma… volá otec dívky, dcera
se mu svěřila, že ji znásilnil nevlastní bratr… babička oznamuje sexuální zneužívání vnučky…
dívka zneužívána otcem, nedokáže o tom mluvit, sluchátko přebírá kamarádka a zjišťuje možnosti
pomoci… Podle vedoucí linky Jany Molkové neexistuje možnost si pochybnosti o věrohodnosti
určité události ověřit. Ke všem hovorům proto musí přistupovat psychologové s tím, že se událost
opravdu stala. Ovšem někdy je opravdu za chvíli jasné, že se nejedná o skutečný případ. Vymyšlené
znásilnění nebo pohlavní zneužívaní je vesměs balancováním na hranici polopravdy.
27.9.2010 (17:41)Jsem vdova reaguje:
Je mi 37 let, mám dceru a syna školního věku a jsem vdova. Můj manžel zemřel v roce 2000 při
autonehodě. Děti byly tehdy malé, mladší syn ještě nechodil do školy. Po manželově smrti jsme
všichni tři prožívali moc těžké období. Postupně jsme si začali na život ve třech zvykat, nic jiného
nám nezbývalo. Snažila jsem se, aby děti měly všechno, co potřebují, hodně jsem se jim věnovala.
Když pominul nejhorší šok a smutek, dokázala jsem začít myslet i sama na sebe. Stále víc mi
chyběl nějaký muž, partner a opora. Ačkoli jsem se seznamování nebránila a neuzavírala se do sebe,
toho pravého jsem potkala až po sedmi letech. Zamilovala jsem se a po dlouhé době mi bylo
opravdu krásně. Časem jsem ho seznámila i s dětmi a vše proběhlo úplně skvěle. Přítel si je
okamžitě získal svým kamarádským přístupem a ony ho vstřícně přijaly. Jsem moc ráda, že se nám
vyhnuly problémy, kdy děti odmítají matčina nového partnera. Před třemi měsíci se k nám
nastěhoval. Po osmi letech vůbec první muž, jehož jsem si pustila do soukromí a kterému
stoprocentně důvěřuji. Učíme se společně fungovat jako rodina, dá se říct, že pro všechny čtyři je to
něco nového. On byl několik let rozvedený a žil sám. A je nám spolu dobře. Minulý týden jsem
ovšem zažila ránu. Kamarádka, která bydlí ve stejném domě jako já, mi řekla, že se v domě povídá,
že můj přítel pohlavně zneužívá mou dceru. Udělalo se mi úplně špatně. Ne proto, že bych se bála,
že je něco takového pravda. Jde o spíš o to, jak si někdo může tak ohavnou věc vymyslet.
Chováním svého partnera jsem si stoprocentně jistá, navíc ještě nikdy nebyl s dcerkou doma nebo
kdekoli sám, beze mne, takže i kdyby... Technicky by to bylo neproveditelné. Ale to jsou opravdu
jen čiré spekulace. Ani v nejmenším nemám důvod k jakýmkoli obavám a podezření. Nařčení, které
se ke mně doneslo, se mnou pěkně zamávalo. Dotyčná, která to vypustila z úst, si asi vůbec
neuvědomila, jaké nepříjemnosti může zcela bezúhonnému muži způsobit. Na to, že by se to
doneslo dětem, se bojím pomyslet. Přemýšlela jsem, kdo mohl něco takového pustit do světa. A pak
mi pomohla náhoda. Zaslechla jsem sousedku, která bydlí ve stejném poschodí jako my, jak se baví
s jednou paní. Tématem hovoru jsem byla já a má rodina. Oněmělá jsem slyšela svou sousedku
zasvěceně povídat: „Řeknu vám, že se jí divím. K té holčičce přitáhnout domů cizího chlapa. Vždyť
je to dneska o strach, klidně by jí mohl něco udělat, jsou toho plný noviny, že se takový věci pořád
dějou.“ Dokážete to pochopit? Ona o mně mluvila, jako bych byla nějaká coura, která tahá domů
pochybné existence a vystavuje jedno ze svých bezbranných dětí strašlivému nebezpečí. Patrně to
probírala i s jinými lidmi, kterým svou teorii předložila, a nějaká dobrá duše usoudila, že už je to
jasné, že mám doma úchyla, který przní malé holčičky. Udělalo se mi zle. Takové nařčení, byť
nepravdivé, je velice nebezpečné. Samozřejmě jsem to příteli řekla. Byl z toho vyděšený stejně jako
já. Teď přemýšlíme, jestli máme šanci s tím něco udělat. Máme jít za drbavou sousedkou a pěkně
od plic jí říct, že ji zažalujeme pro pomluvu? Nebo to máme nechat být a počkat, až to vyšumí a lidi
si najdou zase jiný objekt zájmu? Je mi z toho nanic. Prožila jsem tragédii, musela jsem se poprat se
životem. Vždycky jsem byla zodpovědná a v nárocích na případného budoucího partnera náročná.
Nikdy jsem dětem nestřídala strýčky jako na běžícím páse. To, že jsem si po osmi letech poprvé
„nastěhovala“ domů muže, vyplynulo ze společného zralého a důkladného uvážení, založeného na
naší vzájemné důvěře a lásce. Co byste dělali na našem místě? Váš pohled by pro nás mohl být
docela cenný, protože to vidíte „zvenčí“, neutrálně. My jsme teď pod vlivem emocí a nechceme
udělat nic nepředloženého, co by situaci ještě zhoršilo.
27.9.2010 (15:56) Jsou to malí hajzlíci
Jak to vidí děti, je pořad České televize, který stojí na jednoduché myšlence. Vybere se nějaké téma
nebo otázka a položí se dětem . A zaznamenávají se odpovědi. Na půl očka jsem sledoval pořad s
tématem NÁSILÍ. Zaujaly mne a přimrazily dvě odpovědi. Většina kluků odpovídala abych tak řekl
genderově neutrálně, kde nebylo zřejmé pohlaví. Krom jednoho klučiny ve fialovém tričku, (7
spot), který tvrdil, že je to chlapecky způsob řešení konfliktů a že on se jim vyhýbá a je slušný.
Ovšem holčička, (spot 4) ta měla jasno. Kluky to asi baví, jsou to malí hajzlíci. Tak mne napadá:
Jestli se to s tím sociálním inženýringem a indoktrinací genderovým stereotypem, že co muž
(chlapec) to násilník , trochu nepřehnalo , když už i malé holčičky mají absolutně jasno, kdo je
násilník, hajzlík a tedy může za všechno a kluci se chtějí vymezit proti klučičímu způsobu řešení
konfliktu násilím Otázkou sice zůstává, jestli s toho nakonec přece nevyrostou, ale přesto. PS:
Jestliže z oné mladé dámy vyroste úřednice, policistka, soudkyně, sociální pracovnice, OSPOD,
psycholožka, atd, myslíte že u ní najde zastání týraný muž nebo otec marně se domáhající styku se
svým dítětem ? Vždyť co má tendenci nejdéle přetrvávat v myšlení lidí, jsou právě ony indoktrinace
z dětského věku..
27.9.2010 (13:17)Voženílková reaguje:
Pokud mne moje znalosti neklamou, pak policie má pouze dvě možnosti: 1. ukončit vyšetřování a
spis odložit - to v případě, že dojde k názoru podloženému důkazy, že podezřelý je
nevinný.2.ukončit vyšetřování a podezřelého obžalovat-to v případě, že dojde k názoru
podloženému důkazy, že se dopustil přestupku nebo trestného činu. Další je pak na soudu, který vše
vyšetřuje znovu. Protože naše informace jsou takové, že policie ještě šetření neukončila /po osmi
měsících!!!!!!/, pak pater Mariusz obviněný ani obžalovaný není a to i přes zbožné přání bývalého
generálního vikáře hradeckého biskupství, morální jistotu bývalého biskupa, netrpělivé očekávání
rodiny Zemanovy, děkana Brokeše a dalších. Všem doporučuji seznámit se s kauzou obtěžování
nezletilé dívky, ke kterému došlo v Holicích kolem 20. 4. V září byl již pachatel odsouzen!!
A ještě pár slov k příspěvku "Prosba". Už někdy v lednu nebo počátkem února jsem v sekci Návrhy
a připomínky /teď nedostupné/ prosila, abychom se modlili za P. Mariusze i za tu údajně zneužitou
dívku, protože až dospěje a uvědomí si, jak byla zmanipulovaná, k čemu posloužila, bude s tím
muset žít. P. Mariusz a tato dívenka jsou podle mého názoru nejhůře postižené oběti. P. Mariusz trpí
už pomalu třičtvrtě roku, na tu dívku to teprve čeká, až dostane rozum. Viník je v obou případech
stejný.
27.9.2010 (12:19)Tazi reaguje:
Předpokládám, že poslední 2 příspěvky jsou od stejného autora... vezmu to jedním vrzem: 1) Pokud
víte kdo je viník a kdo oběť, pak asi víte víc než všichni ostatní včetně vyšetřujících orgánů, že?
Oběť nemusí být vždy jen člověk, na kterém je pácháno násilí, ale oběť je i člověk, který je vydírán,
pod psychickým nátlakem nebo kterým je manipulováno. Doporučil bych zamésti si před vlastním
prahem... 2) Chápu, že tahle diskuse není moderovaná, ale neškodilo by trošku etiky při psaní
příspěvků, ne? Copak vám nic neříká presumpce neviny ?? Tak pro příště: "Presumpce neviny
zajišťuje, že dokud není pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu vyslovena vina, nelze na
obviněného, proti němuž se vede trestní stíhání, hledět, jako by byl vinen." A to pominu fakt, že v
této kause ještě nikdo trestně stíhán není.
27.9.2010 (11:35) Pater obtěžoval nezletilou
Policie ho obvinila ze sexuálního obtěžování nezletilé v červenci 2010
27.9.2010 (09:28)Prosba
Děkujeme za mše.svaté za P.Mariusze. Modleme se však nejenom za viníky,ale takéza jejich oběti.
26.9.2010 (11:27) Zprávy
V pátek 1. 10. 2010 bude v Brandýse nad Orlicí mše sv. v 17 hodin. Obětovaná bude za duchovního
otce Mariusze. Na stejný úmysl bude obětovaná mše sv. 10. 10. v 10 hodin v Karlových Varech.
Stále platí výzva sudslavských farníků k modlitbám za Boží ochranu a pomoc pro P. Mariusze, a to
každý den v 19,30 hodin. Část brandýských a sudslavských farníků děkovala za 3 roky kněžství P.
Mariusze a za rok a půl jeho kněžské služby v Brandýse nad Orlicí a vyprošovala pro něj Boží
ochranu a pomoc při přímluvách na mši sv. v pátek 24. 9. v Českých Libchavách.
17.9.2010 (12:30) Voženílová
Dnes, v pátek 17. 9., bude v 18 hodin mše sv. na poděkování za kněze Mariusze Luczyszyna.
Sloužená bude v Karlových Varech. Aspoň v duchu se připojme.
Mše sv., která měla být sloužená v Brandýse nad Orlicí v neděli 19. 9. na stejný úmysl, byla
duchovním správcem ohlášena na úmysl jiný.
Ve středu 22. 9. uplynou 3 roky od chvíle, kdy P. Mariusz přijal kněžské svěcení. I když byl
suspendován a nemůže poskytovat kněžské služby, zůstává stále knězem a přesto, že je nám
vzdálený, zůstává pro mnoho z nás stále naším farářem. Třetí výročí jeho kněžského svěcení
oslavme upřímnou modlitbou.
13.9.2010 (00:35) Martin Voženílek
Tak jsem se po dnešním nájezdu Zemanova komanda k nám domů rozhodl, že si přečtu to Vaše
proslavené farní fóru. A ono ouha. Někomu se dost nehodilo, že lidi pečou spolu. No stačilo do
www.google.cz zadat MESTO BRANDYS FORUM a jsem tu.
No nečetl jsem všechno, ale zřejmě sem píšou jen lidi se svatozáří ! Všichni bojují za pravdu a
lásku....a pak se radši ani nezdraví.
No zima na krku a jak to bylo s farářem.... furt nic. Je mě to vlastně skoro jedno, až na jednu
maličkost. Stačí málo a může se to stát komukoliv z nás. Tak mi vrtá hlavou jak je možné že naše
Policie ještě nic neví? ( ona to vlastně původně šetřit neměla, že) Je to asi dost těžký případ, jak tu
dnes někdo od Zemanů říkal....vyslechnout pár dětí, faráře a ženskou za půl roku....proto se asi
muselo povolat četnictvo krajské úrovně. Schválně jak to dořeší....nebo dostanou také strach a
předají to ještě výš?? Jedno je jisté. Budou padat hlavy. Buď farářova,a pokud si to zaslouží tak mu
to přeju, nebo někdo z té hradecké party okolo pána co litá tryskáčem....nebo on sám???? No to by
byl krásný řádek v životopisu " odsoudil bez vyšetřování, bez policie...Bát se jich už přeci nemusíte.
Vloni byl rok 2009 a ne 1659 !!! Tak hlavu vzhůru vy křesťani.
P.s.: když jsem minule potkal Markétu, tak se mi zdálo, že mi kouká na poklopec. Tak hoši bacha
!!!! I když ona za to vlastně nemůže, byla přece jenom tím nástrojem......
Tak pámbu s váma a zlý pryč
10.9.2010 (12:13) NALÉHAVÁ PROSBA PANNY MARIE
Letáky s tímto označením se k nám dostaly v neděli 5. září 2010. V textu nás Panna Maria vyzývá,
abychom se v neděli 12. září 2010 od 21,30 hod. alespoň 30 minut modlili a to buď růženec, četli si
v Písmu o umučení Ježíše Krista a komu není možné uchýlit se do samoty a v klidu se modlit, pak
ať se připojí alespoň krátkou modlitbou. Odůvodnění - obrana proti Zlému, který v současnosti
nabývá stále větší moci nad lidmi a nad Světem. Tato výzva není podepsaná.
Podobné žádosti se čas od času vynořují, nebývají schváleny církevními představiteli a možná
pocházejí z jakýchsi soukromých zjevení, o kterých máme většinou pochybnosti. Předpokládám ale,
že nemáme pochybnosti o potřebě a síle modlitby. Domnívám se, že čtenáři těchto "pozůstatků
fóra" souhlasí s tím, že modlit je potřeba a modlit se máme. Proč tedy ne zrovna v neděli 12. 9. ve
21,30 hodin!
3.9.2010 (18:18) Děkujeme za jedničky, všem návštěvníkům posílám zkrácenou adresu na toto
fórum:
http://www.riz.cz/5ab8u
Voženílková
3.9.2010 (15:19)
111111111111
30. 8. 2010 asi ve 13 hodin byl uzavřen přístup na fórum z web stránek brandýské farnosti a
zároveň byla odstraněna sekce Návrhy a připomínky. Rozhodl se tak webmaster těchto
stránek, které jsou již týden neoficiální, protože nový duchovní správce farnosti je označil za
naprosto zbytečné. V sobotu proběhla právě v sekci N + P hloupá, nic neříkající a nic
neřešící diskuze několika anonymních účastníků, Mohl to být třeba jen jeden, to nevíme, ale
cíl byl jasný – poškodit naši část farnosti a znemožnit širší veřejnosti účast na našem fóru.
Dokud nebude celé fórum smazáno, je možné si jej otevřít na adrese:
http://blueboard.cz/kniha/m605908mp2pvjpj6kmn5hfst7n76xe.
30.8.2010(21:13) Voženílková
Pan Král /webmaster/ mi napsal, že hodně jeho známých touží po zachování www stránek
brandýské farnosti. Ale těch 80 návštěvníků denně chce číst fórum nebo tam přispět svým názorem.
Návštěvnost stránek bez možnosti lehce si otevřít fórum klesne časem na 5 – 7 otevření za den. Co
k tomu říct: každý se někoho bojíme.
30.8.2010 (11:32) odpověď pro xxx
Velice by mě zajímalo, kdo je pan či paní XXX a proč se bojí podepsat. Když tak stojí za paní
katechetkou, tak se přeci nemusí bát! A dále by mě zajímalo, odkud ví, že P. Mariusz je trestně
stíhaný??? Když je pouze podezřelý.V mém příspěvku šlo pouze o morální stránku této situace. To
jestli je někdo nevinný nebo vinný, to přeci má za úkol zjistit policie. Podle mě je nemorální učit
malé děti o sexu, pokud k tomu někdo nemá kvalifikaci. Pokud se paní katechetka dověděla o
údajném obtěžování od dětí, tak měla tyto informace v první řadě sdělit jejich rodičům! Jarmila
Nováková ([email protected])
28.8.2010 (18:03) Věra a Ladislav Traxlerový
Příprava na život v manželství-pro dospělé
Zajímá Vás, jak využít čas známosti, jaké jsou rozdíly mezi mužem a ženou? Chcete se dozvědět
něco víc o sobě, partnerovi, o komunikaci mezi partnery, vztazích s rodiči a k okolnímu světu,
sexuálním životě v manželství nebo také o společném životě s Bohem?
http://www.diecezehk.cz/biskupstvi/centrum_pro_rodinu/akce/
28.8.2010 (17:41) Jarmila Nováková
Dobrý den Vážení farníci, jsem velice překvapená z postupu rodičů, tedy hlavně z toho, že
nepodnikli žádné kroky proti paní katechetce, která jejich děti, jak už všichni víme, učila na
hodinách NÁBOŽENSTVÍ o sexu. Bohužel to nejsou mé děti a tak s tím nemůžu nic udělat, ale na
místě rodičů těchto dětí bych tuto informaci přinejmenším poslala na biskupství, aby věděli nad
jakou "svatou" osobou drží ochrannou ruku a jakým způsobem dodržuje tematický plán výuky
náboženství. Povinnosti katechety s kanonickou misí: jednou ročně se účastnit celodenního
diecézního setkání katechetů se vzdělávacím a formačním zaměřením
dvakrát ročně se účastnit podvečerního pracovního oblastního setkání katechetů k projednání
aktuálních úkolů nebo informací sledovat zasílané organizační informace KC (v občasníku nebo
na internetových stránkách KC) a odborné vzdělávání prostřednictvím revue Cesty katecheze (platí
od roku 2009) respektovat směrnice vydané diecézním biskupem ke katechetické činnosti a výuce
náboženství (v současné době je to Směrnice pro přípravu dětí k prvnímu svatému přijímání a
svátosti smíření) respektovat dlouhodobé cíle diecézního biskupa v oblasti náboženského
vzdělávání, evangelizace a katecheze formulované každý rok v Diecézním pastoračním plánu
podle možností a konkrétní situace ve farnosti se podílet a nést spoluzodpovědnost za uskutečnění
celodiecézních katechetických a evangelizačních projektů ve spolupráci s duchovním správcem
farnosti – vodítkem jsou doporučení farnosti uvedená v Diecézním pastoračním plánu, při realizaci
je nutné brát v úvahu místní podmínky Pozn.: první dva body odpovídají požadavku kán. 780 CIC
Vydáno v listopadu 2007, aktualizováno v září 2009
Pravidla pro udělování kanonické mise
Náboženské vzdělávání: Nejrozšířenější formou je výuka římskokatolického náboženství dětí.
Vyučuje se ve farnostech na základních školách jako nepovinný předmět nebo jako kroužek, a dále
na farách, případně na jiných místech ve farnosti. Žákům poskytuje základní vhled do křesťanské
nauky, tradice a křesťanských životních postojů a hodnot. Nabízí možnost seznámit se s odpověďmi
katolické církve na jejich otázky o Bohu, člověku a životních zkušenostech a dává jim prostor pro
jejich vlastní hledání hodnot a postojů. Je otevřena všem dětem bez ohledu na jejich zkušenost s
vírou.
Farní katecheze: Posláním katecheze je uvádět člověka do společenství a do osobního vztahu s
Ježíšem Kristem, a to od obrácení k přilnutí k Ježíši Kristu. Jedná se o výchovu dětí, mládeže a
dospělých ve víře, jež směřuje k její zralosti a přijetí zodpovědnosti za svědectví víry ostatním
lidem a za vytváření a růst křesťanského společenství. Katecheze ve farnosti může mít mnoho
forem podle věkových skupin adresátů, dále podle vztahu a zkušenosti s vírou a podle účelu
(systematická a příležitostná katecheze), a také podle obsahu, na který je kladen důraz (katecheze s
biblickým textem, liturgická katecheze, katecheze zaměřená na výchovu k misii a k diakonii,
katecheze zaměřená na vyznání víry apod.). http://www.diecezehk.cz/pastorace/katecheticke-apedagogicke-centrum/vyuka-nabozenstvi Ať hledám, jak hledám, nikde ani zmínka o výuce sexu!!!
Udivuje mě, že nikdo z rodičů nevystoupil proti té katechetce, vždyť ty děti jsou ještě malé na
sexuální výchovu, co je ještě horší - katechetka nemá ani vzdělání, aby mohla učit o sexu, a nemá
ani svolení rodičů, aby jejich děti toto učila. Od toho je především rodina a později škola, ale ne
katechetka!!!
28.8.2010 (11:09) Dana Kopecká
Vážený pane děkane, předem mého dopisu přijměte od nás mnoho pozdravů a vzpomínek.
Mnohokrát si s p. Ing. Janou Tylšovou říkáme, jak precizní promluvy jsme od Vás slyšely. Bly
velmi srozumitelné a vyzařovala z nich pevná víra a hluboké vědomosti. Vždycky jsem si
uvědomovala, že byste měl učit buď na gymnaziu nebo přednášet na fakultě. Měli jsme v Josefově
velké štěstí, že jste u nás působil. Bohu díky! Moc stále vzpomínáme, přejmeme Vám hodně zdraví
na krásné, ale obtížné kněžské cestě. Kristus ať je stále důvodem Vaší radosti, důvěry a naděje. Bůh
Vám stále žehnej! Dana Kopecká s celou rodinou
22.8.2010 (21:54) Martin
Milí farníci Brandýsa nad Orlicí, jsem krounský farník a situaci ve vaší farnosti sleduji
prostřednictvím těchto stránek od doby, co prosákly informace od odchodu P. Šitavance z Krouny.
Mohl bych zde sáhodlouze popisovat, jak se vyvíjelo jeho "působení" v Krouně. Neudělám to.
Pouze chci s lítostí uvést, že z vašich řádků je patrné, že pokračuje v duchovní správě u vás tak, jak
u nás začal. Používá vůči vám i stejnou rétoriku jako vůči nám, když jsme se proti některým jeho
krokům ozvali a chtěli o nich spolu s ním diskutovat. Příspěvek paní nebo slečny Martiny lze snad
chápat jako impulz samotnému P. Šitavancovi, aby dostál tomu, co se o něm píše na internetu. Nebo
spíše jak vyznívají o jeho osobnosti jeho vlastní články. Protože níže uvedené odkazy nic
objektivního o tom, jak bude působit ve farnosti, neříkají. Nedojímá mne, za co všechno v
globálním světě P. Mgr. Šitavanc, osobní děkan, signatář Charty 77 bojuje, byť to může být v
mnoha případech důležité a prospěšné. Pro mne je totiž důležitější má osobní zkušenost s tím, jaké
bylo jeho jednání ve farnosti a co konkrétního v ní udělal (a nečekali jsme na to, až něco on udělá,
ale aktivně jsme nabídli spolupráci). Ono je jedna věc napsat článek do novin a druhá věc je
pastorační práce s farností. Naše farnost nebyla nikdy moc živá a neměli jsme zde dlouhá desetiletí
kněze, který by se svou farností systematicky pracoval. Ale příchodem P. Šitavance byla farnost
dobita, rozdělena a to rozdělení potrvá asi ještě dlouho. A je to velký úkol i pro současného otce.
Ještě bych chtěl uvést, že jsem s P. Šitavancem několikrát o věcech, které mu vytýkám, osobně
jednal. On jistě tyto stránky čte a jestliže je pro jejich zrušení, pak jedním důvodem může být i to,
že je na nich prostor pro jeho opozici, což mu nevyhovuje. I vy jste potřebovali kněze, který by vaši
farní rodinu opět stmelil. Obávám se, že mám dostatek osobních zkušeností s P. Šitavancem, abych
mohl tvrdit, že on takovým pastýřem není. Nechci více umocňovat vaše vášně, ostatně to, co jsem
napsal, jste už, jak čtu, zjisitli za ty tři týdny sami. Buďte silní.
21.8.2010 (11:29) Voženílková
Milá Martino, Váš příspěvek je velmi sympatický, ale je vidět, že máte málo informací. P. Šitavanc
si nás přišel "obhlédnout" už 2. 5., pak začátkem července, kdy byl v kostele v civilu a s některými
z nás chtěl mluvit osobně. Jaká je situace v Brandýse a jaká máme očekávání jsme mu otevřeně
řekli. Zajímavá informace od něho bylo to, že o brandýskou farnost si požádal sám už v zimě. S p.
Mariuszem mluvil telefonem jednou a to až po svém nástupu do Brandýsa. Obsah rozhovoru byl
podle mého názoru směrem k p. Mariuszovi nekorektní, skoro bych řekla urážlivý. Na to by Vám
nejlépe odpověděl p. Mariusz sám, na sms běžně odpovídá. Nám náš nový duchovní sdělil, že p.
Mariusz se nikdy nevrátí, že modlitby hříšníků k Bohu nedojdou, že nehrát a nezpívat v době
velikonoční radosti uráží Boha. Pokud by p. Šitavanc chtěl p. Mariuszovi nebo i nám pomoci,
nemusel by se takto složitě maskovat. Před jeho nástupem k nám jsme získali informace, které jsou
mnohem širší, než uvádí internet. Máme informace z Krouny, víme, jak se vyjádřil sám na adresu
svých bývalých farníků. V této situaci bych považovala stejný optimismus, jako je Váš, u sebe za
trestný. Ale třeba jste chtěla jen zjistit, jaký má většina farníků na nového duchovního správce
názor. Všem přeju krásný zbytek léta.
20.8.2010 (23:46) Martina
Dobrý večer, dočetla jsem se zde na stránkách, že Mgr. Bohumil Šitavanc, kněz, který málokdy
nezdůrazní, že je signatářem Charty 77, označil stránky farnosti jako naprosto nepotřebné a že asi
budou zrušeny. Nevěřím tomu. B.Šitavanc nemá v Brandýse lehkou pozici, ale věděl to dopředu.
Brandýs si stále stýská po p. Mariuszovi, který po několika desetiletích (!), kdy byla farnost
"mrtvá", probudil spící. To považuji za zázrak. Stačila jedna asi uražená paní a vše je jinak.
Brandýští farníci se snaží, ale farnost pomalu zase uléhá ke spánku. Já ale naopak věřím, že Mgr.
Šitavanc - kněz, chartista, ochránce lidských práv a kdysi i skautský vedoucí - dříve než přebral
farnost, mluvil osobně s p. Mariuszem a chce i jemu pomoci se do farnosti vrátit. Zpráv o jeho
nezištné o pomoci potřebným je plný internet (namátkou odkazy níže). Jen se tím zatím farníkům
nesvěřil. Zdravím všechny, kteří věří také Martina
13.8.2010 (14:17) Voženílková
Pane Hladíku, Zvláštní...Dnes je 13. 8., tedy rovných 7 měsíců ode dne, kdy byl náš administrátor
donucen rezignovat na správu jemu svěřených farností, byl suspendován a "odstraněn z našeho
života". Za tu dobu jsme si vyslechli mnoho slov, která nás odsuzovala, urážela, mnoho lží a
polopravd. A přece si nikdo z nás neřekl, že se stane ateistou. Naše víra je přece založena na našem
osobním vztahu s Bohem, a nemůže ji nijak ovlivnit dočasné vítězství lží, pomluv, nenávisti,
nemůže ji nijak ovlivnit to, že nám některý kněz lže, že nás církevní představitel uráží, že biskup
nedodrží církevní právo a jen tak s lehkým srdcem zničí mladému člověku život. Pokud je Váš
problém tak hluboký, že uvažujete o své "ateisaci", pak nechoďte do kostela v Brandýse a v
Sudslavě a nečtěte toto fórum, ale hlavně se obraťte na kněze, ke kterému máte důvěru.
Mimochodem: nikde jsem nezaznamenala, že by se na tomto fóru řešilo, zda jde o Boha nebo o
člověka. I příspěvek ing. Bednaře, pokud mu dobře rozumím, se zamýšlí nad přístupem k člověku a
nad přístupem k instituci. Ale předpokládám, že i Vy jste už někdy slyšel, že "Bůh tak miloval lidi,
že dal svého jednorozeného syna...." No a my jsme jej ukřižovali. Pater Mariusz se určitě nestal
knězem proto, aby byl zajímavý nebo proto, že mu sluší kněžský ornát. Jistě se stal knězem proto,
že slyšel Boží volání a uposlechl jej. No a my jsme mu zničili jeho kněžský i lidský život. Myslím,
že všichni máme mnoho důvodů k modlitbě a k prosbám, aby Bůh opět jednou napravil to, co jsme
my lidé zkazili, a to i přes to, že nám nový duchovní správce v neděli řekl, že modlitby hříšníků,
tedy naše, k Bohu nedojdou.
12.8.2010 (21:53) Jan Hladík
Zvláštní...já měl vždycky pocit že jde spíš o Boha ne o člověka. Jen se klidně všichni pohádejme,
stůjme si za svými názory, chovejme se nenávistně(o tom křesťanství přece je ne?)..pak si to po
letech povíme před nebeskou bránou..u některých případů možná zamávám dolů směrem k peklu.
Ovšem pokud se do té doby nestanu ateistou, poněvadž mi je z brandýských příspěvků opravdu zle.
16.7.2010 (16:28) Ing. Jiří Bednař, Ústí nad Orl
Kdo si myslíte, že je důležitější člověk nebo instituce? V případu P. Mariusze je jasně vidět, že
nejde o člověka ale o instituci! Už si nikdo nepamatuje, že člověk je na prvním místě??? Žádá se
zde křesťanský postup, ale také lidský, a přece tu nastala taková situace, ve které je na prvním místě
lidská zloba, na dalším msta, a také sobecké jednání. Kdo z nás je natolik svatý, že může
rozhodovat o povinnostech druhého? Kdo z nás je natolik objektivní, že muže říct: „Ostatní nemají
pravdu“. V těchto otázkách nejde o svědomí, ale o lidský postup. Kde se ztratil člověk, už není
místo na lidské jednání. Pan farář Mariusz se nám ztratil, a tím se také ztratil náš lidský pohled na
věci kolem nás, ale my se přes to všechno stále snažíme chovat lidsky. Je nám to všechno hrozně
líto, ale především jsme z toho všeho hrozně nešťastní a nevíme, co bude dál s námi ani s P.
Mariuszem. Dostali jsme se do situace, ve které biskupství nejlépe ví, co je pro nás nejlepší. Teď se
cítíme jako bychom byli na „druhé koleji“. Biskupství je přesvědčeno, že jedná správně, a vůbec
nevadí, když při tomto jednání potupí člověka. A také už rozhodlo, kdo bude místo něj, se slovy, že
je to "to nejlepší co pro nás může udělat". Biskupství nečeká na nic, ale rozhoduje, neslyší, ale
mluví atd. V tomto případě nejde o člověka, ale o dobro instituce, zachránit sebe sama neznamená
zachránit lidský život, ale zachránit svou pozici. Brandýs volá o pomoc, protože dobře ví, že
biskupství nepomůže, že pomohou jen dobří lidé, kteří mají lidský přístup k druhému. Kdo z vás je
bez hříchu, ať první hodí kamenem. Ti, kteří už to udělali, ať si uvědomí, že Boží mlýny melou
pomalu, ale jistě. S pozdravem Jiří Bednař
9.7.2010 (09:23) Voženílková
upozorňuji návštěvníky těchto stránek, že v rozpise bohoslužeb je mše sv. na neděli 11. 7. v
Brandýse nad Orl. již v 7 hodin.
27.6.2010 (19:34) Jana Divišová
Vážený pane Bednáři, musím upřesnit některé informace, které ve svém příspěvku uvádíte. Když u
nás v Říčkách P. Mariusz odmítl sloužit mše sv. (stalo se to už před více než rokem), dovolil nám
shovívavě, že sem smí v neděli a ve svátky jezdit P. Krajíček. Což se také dělo. Kdyby sem nejezdil
on, nebyla by tu mše už nikdy. Dál se už totiž P. Mariusz o Říčky nestaral. Když byl odvolán a
Říčky jako součást brandýské farnosti začali spravovat ústečtí kněží, nabídli nám několik možností.
Dohodli jsme se tak, že se zde střídá kněz z Ústí s P. Krajíčkem, který je i nadále ochoten sem
zajíždět. Slouží zde z vlastní vůle i mše o slavnostech a svátcích, což samozřejmě kněží z Ústí
nemohou stíhat. Takže je to naopak. Do Říček jezdí někdo z Ústí (a většinou to není P. Brokeš)
mnohem méně než do Brandýsa. Navíc my patříme do brandýské fanosti, ať se nám to líbí nebo ne,
nikdo nám sem nic nepřemisťuje :)
25.6.2010 (13:27) Voženílková
Vítáme příspěvky pánů Ambrože a Hordějčuka na našem fóru. Vyznívá z nich úcta, láska a věrnost
k vašemu knězi. Představte si prosím, jak byste se cítili, kdyby vám tento kněz byl ne úplně čistým
a průhledným způsobem ukraden. Možná potom začnete aspoň trochu chápat i nás.
25.6.2010 (14:38) Jarda Ambrož
Jj, vaše emoce chápu, ale jak sama píšete- je to neprůhledné, takže předpokládám,že ta situace u vás
je velmi složitá. P. Brokeš je skvělý kněz a je moc škoda, že je zde mnohými obviňován a
očerňován.
25.6.2010 (11:00) Jarda Ambrož
Otče Vladislave, díky, že jsi kněz a že se snažíš žít pro Krista, i když jako On snášíš kříže. Už aby
byl srpen a mohl ses věnovat zase jenom Ústí. :-)
25.6.2010 (12:37) Jan Hordějčuk
K tomuto poděkování a přání se rád přidávám.
23.6.2010 (17:50) Voženílková
Dnes chci připojit něco optimistického: v loňském roce připravil pan farář Mariusz k 1. sv.
přijímání mladou ženu, která začala chodit do brandýského kostela. Ta bude 27. 6. v Chocni
biřmovaná. Další mladá žena, která se loni začala připravovat u p. Mariusze na křest, bude tentýž
den v Chocni pokřtěná. Poděkujme za tyto dvě dušičky modlitbou a radujme se s nimi.
22.6.2010 Hladká Ludmila
Dobrý den, pane děkane, děkuji za odpověď! Pokud si myslíte ,že je nutné stránky zrušit,tak to
prosím udělejte,ale nás,farníky z Brandýsa nad Orlicí tím neumlčíte,budeme i nadále bojovat za
našeho p.Mariusze!Myslela jsem si, že forum na těchto stránkách slouží k tomu ,aby zde lidé mohli
vyjadřovat své názory a vést diskusi,ať už se týka čehokoli. Až nám konečně vrátíte našeho pana
faráře ,tak budeme velice rádi psát, např.o tom ,jak moc se těšíme na každou mši svatou,prožitou
spolu sním ,na jeho nedělní promluvy ,atd.. S pozdravem HL
22.6.2010 (21:47) Ing. Jiří Bednař, Ústí nad Orl
Důstojný pane děkane orlicko-ústecké farnosti Vladislave Brokeši, dovoluji si napsat fakta, která
určitě nezpochybníte ani je nebudete považovat za neetická, protože všichni o nich ví a je to pravda:
1) Panu redaktorovi Orlického deníku J. Pokornému jste poskytl informace o kauze P. Mariusze, na
základě kterých vyšel v Orlickém deníku podrobný článek. A tím se celá kauza
MEDIALIZOVALA.
2) V kostele v B. n. O. při mši sv. jste pomlouval P. Mariusze, zpochybňoval jste jeho práci jako
administrátora. A o údajném dluhu se už radši ani nezmiňuji.
3) Trestáte brandýské farníky, tím že všechny mše sv., které připadají na slavnosti a svátky, sloužíte
pouze ve filiální kapli v Říčkách. Tímto jste opět přemístil brandýskou farnost do Říček...
Píšete o zásadách diskuse webu o nezveřejňování žádných informací ohledně kauzy P. Mariusze a
sám tyto zásady nedodržujete:
1) MEDIALIZUJETE celý případ,
2) POMLOUVÁTE svého předchůdce a kolegu,
3) TRESTÁTE farníky, používajíc mše sv. Dáváte přednost Říčkám...
Tímto vytváříte v Brandýse napjatou atmosféru...
Zajímalo by mě, jak víte, že kauza P. Mariusze nebude ukončena do srpna??? Od koho máte takové
informace? od policie? z biskupství? nebo jste sám vyšetřovatel???
To, že v srpnu přijde do B. n. O. nový kněz, mi nepřipadá fér ani vůči farníkům ani vůči P.
Mariuszovi. JE TO SKANDÁL!
Pane děkane, Vy s farníky nejednáte, ale se s nimi hádáte. To je OSTUDA pro církev.
Zdravím Ing. Jiří Bednář
22.6.2010 (15:58) Jaroslav Novák , Praha
Vážení farníci Brandýsa nad Orlicí, snad si nemyslíte, že náš arcibiskup si postavil zvolení na kauze
P.Mariusze.
22.6.2010 (16:39) xxx reaguje
to byla určitě náhoda
22.6.2010 (09:05) Jaroslav Novák , Praha
Je zvláštní, že ta dívenka šla po hodině náboženství na mši. Pokud bylo 5 dětí vzdáleno do 1 metru
tak mu snad seděli na klíně ne.
22.6.2010 (06:48) Hladká Ludmila
Děkujeme p.Voženílkové za obsáhlý ,věcný a velmi důležitý příspěvek!Objevil se zde již jednou,ale
byl smazán !Důvod:úvádění nepravdivých informací!Podle čeho p.děkan usoudil ,že jsou informace
nepravdivé a nechal příspěvek smazat?!Děkuji za odpoveĎ,s pozdravem HL
22.6.2010 (08:29) Vladislav Brokeš reaguje
Paní Hladká,v zásadách diskuse webu jsem žádal o nezveřejňování žádných informací ohledně
kauzy P.Mariusze. Policie nesmí zveřejňovat žádné informace, protože se jedná o případ, ve kterém
figuruje nezletilá osoba. Farníci vědí o celé kauze stejně jako já velmi málo. Jesliže se budou nadále
objevovat různá obvinění, budeme nuceni tuto diskusi ukončit.
21.6.2010 (17:08) Voženílková
Znovu jsem prošla svoji odpověď otci Linhartovi. S ohledem na to, že na začátku upozorňuji na to,
že jsme nedostali žádné odpovědi na naše otázky a že tedy píšu jen to, co jsme zjistili sami,
nepovažuji svůj příspěvek za neetický. Uvádím-li tam nepravdivé informace tak je to jen proto, že
pravdivé informace nám od 13. 1. nikdo neposkytl.
Vážený otče Linharte, zvažovala jsem dlouho, jestli mám reagovat na Váš příspěvek na foru
brandýské farnosti. Ráda bych Vám na vysvětlení poskytla informace o tom, jak situace u nás
vznikla a jak se vyvíjí, ale některá naše zjištění nemohu zveřejnit, protože si myslíme, že se budou
moci použít jako podpora obhajoby P. Mariusze, dojde-li k soudu. Ale přece aspoň něco. Píšete, jak
Vás zděsil tón příspěvků na foru. Ale asi si vůbec nedovedete představit naše zděšení, když jsme se
13. 1. dozvěděli, že s okamžitou platností je odvolán náš kněz /k rezignaci byl donucen/, byl
suspendován, nesmí se s námi stýkat, nesmí nám nic sdělit o svém obvinění, nesmí se zdržovat na
území svých farností a musí vyklidit faru, na jejíž opravu dokázal za rok a půl sehnat 2 miliony Kč
a kterou měl vybavenou svým nábytkem. Dodnes nevíme, z čeho je podezřelý. Všichni, kteří nám
měli vysvětlit co se stalo, se omezili na vyjádření, že jsou vázáni mlčenlivostí. Naopak ale tvrdili,
že všechno bylo podrobně a spolehlivě vyšetřeno biskupstvím. Nikdo z biskupství nepřipustil, že by
mohl být pan farář nevinný, a už vůbec ne to, že po zjištění neviny by se mohl P. Mariusz vrátit do
Brandýsa. A co jsme se dozvěděli sami?
1.Při hodině náboženství, kde byl on a ještě asi 5 dětí, se měl nevhodně chovat k jedné dívce. Podle
tajností, co se kolem toho dělají, muselo jít aspoň o pokus o znásilnění. Je zajímavé, že ta dívka
nekřičela, neřekla nesahejte na mne, ani já to povím mamince. Naopak setrvala do konce hodiny, v
17,30 hod. šla na večerní mši sv., druhý den dopoledne na faru pro požehnání pro tříkrálové
koledníky a s nimi také odpoledne na faru na čaj. Že by se jí to tak moc „líbilo?“ Další den, tedy v
neděli, si opět vyšla do kostela, ale to už jí odchytla paní katechetka a od té doby tuto dívku v
kostele nikdo neviděl. A to nebudu mluvit o tom, že už v pondělí /3. den po údajném incidentu/
řekla kamarádkám, že to bylo jinak, než jak to říká paní katechetka. Od té doby říká ta dívenka snad
každý den něco jiného. To vím od jejich spolužaček. Žádné jiné dítě si při hodině náboženství
ničeho nevšimlo. Myslíte, že jde někoho jen tak osahávat, aby další, vzdálení do 1 metru, nic
neviděli?
2. Vyšetřování na biskupství proběhlo tak, že telefonátu paní katechetky hned uvěřili, jako svědkové
byli vyslýcháni pouze paní katechetka a otec údajně zneužité dívky. Ten měl informace od paní
katechetky, dívka se doma s ničím nesvěřila. Samozřejmě byl vyslechnut pan farář. Ten by se asi
mohl bránit, kdyby mu to někdo při výslechu řekl. To se nestalo, takže popsal svoje problémy s
katechetkou a průběh hodiny náboženství /předpokládám/. Nebylo vyslechnuto žádné dítě, které
bylo na náboženství, ani ta údajně postižená dívka. Nejstaršímu chlapci je letos už 16 let. Nemohl
by tak starý chlapec už vypovídat pod přísahou? Podle mých informací ano, ale na biskupství o to
nikdo nestál. Bylo důležité P. Mariusze shledat vinným. To bylo 13. ledna. 13. února byl náš bývalý
biskup jmenován arcibiskupem. Náhoda? Já jsem v té době pochopila, proč je u nás tolik lidí, kteří
říkají, že věří v Boha, ale nechtějí mít nic společného s církvemi, zvlášť s tou naší.
3. V té rozrušené atmosféře nám kněz ze sousední farnosti začal říkat, že P. Mariusz měl určitě
nějaký problém v Polsku a proto se nechal vysvětit v Čechách, že toto nebyl jeho první přestupek,
že nám lhal apod. Jediné, co jej zajímalo, byly peníze. Kolik máme dluhů, jak to splatíme atd. Nic
jiného, než peníze jej nezajímá. Měl svým jednáním přispět k uklidnění v naší farnosti, ale povedl
se mu pravý opak.
4. Paní katechetka? Přistěhovala se do Brandýsa asi před 6 roky, to nevím přesně. Angažovat se
začala za bývalého pana faráře, který od nás chtěl jediné: abychom my od něj nechtěli nic. Když jej
vystřídal P. Mariusz, nebylo to pro nikoho z nás lehké, ten od nás chtěl mnoho. Ale máme povinnost
přijmout každého kněze, a většina si na jeho nároky rychle zvykla. Ne tak rodina, do které se paní
katechetka přivdala. Stále se modlili za to, aby se P. Mariusz změnil, jezdili na poutě a tyto poutě
obětovali za to, aby se změnil. Pan farář rychle zjistil, že děti z náboženství nevědí vůbec nic, o tom
jsme se také všichni přesvědčili loni o Velikonocích. Nechtěl tedy, aby paní katechetka učila
náboženství, nechtěl ji jako pastorační asistentku, nechtěl, aby byla pořád v jeho přítomnosti. Co
učila děti by mohli říci jejich rodiče, musel by se o to ovšem někdo z biskupství nebo policie
zajímat.
5. A proč to policie šetří už 5 měsíců? To ví jen dobrý Bůh.
Tak to vidíme my, farníci. A stačilo tak málo: vyslechnout na biskupství děti, které byly na
náboženství. Říci, co se vlastně mělo stát. Ujistit, že pokud bude nařčení falešné, tak se nám pan
farář vrátí. Zajistit, aby paní katechetka neovlivňovala děti, když pan farář musel hned odejít.
Mimochodem: když se nedaří policii dokázat, že něco špatného udělal pan farář při hodině
náboženství, přišel manžel paní katechetky a její švagr před třemi týdny s tvrzením, že to vlastně
nebylo při náboženství, ale až po jeho skončení. Tak by se dalo pokračovat ještě hodně dlouho. Je to
jen část informací a Vy mi jistě řeknete, že se máme modlit a konat pokání. Modlíme se usilovně a k
pokání jsme také připraveni. Ale nejdříve chceme vědět, co se vlastně stalo a proč bylo s panem
farářem i s námi zacházeno tak, jak zacházeno bylo, a pokud panu faráři policie nebo soud nedokáží
vinu, čekáme, že nám bude vrácen. S nikým, tedy ani s knězem, nesmí nikdo zacházet takto
trestuhodně, i kdyby to byla katechetka, biskup, arcibiskup nebo prezident.
Marie Voženílková,
21.6.2010 (13:28) Voženílková
Dobrý den, pane děkane, prosím o odpověď na jedinou otázku. Váš poslední příspěvek je zde
umístěn opakovaně a Vy v něm opakovaně říkáte, že je-li P. Mariusz nevinný, tak se vrátí do
farnosti - rozumím tomu tak, že do naší. PROČ SE TEDY ŠÍŘÍ ZPRÁVY O TOM, ŽE V SRPNU
DOSTANEME JINÉHO KNĚZE? Za odpověď děkuji. M. Voženílková.
21.6.2010 (13:55) Vladislav Brokeš reaguje:
Vážená paní Voženílková, stejně jako Vy jsem slyšel od otce biskupa Mons. Josefa Kajneka
variantu, že v případě zjištění neviny P.Mariusze, mohl by být navrácen do farnosti Brandýs nad
Orlicí. Jak určitě víte, vyšetřování jeho případu stále pokračuje a neznáme výsledek. Z tohoto
důvodu od srpna nemůže nastoupit. Byli jsme požádáni s otcem Jindřichem a otcem Vítem vedením
diecéze o pomoc při spravování farnosti Brandýs nad Orlicí na přechodné období, které koncem
července vyprší a my předáme farnost mému nástupci. S přáním dobra a pokoje P.Vladislav
Vladislav Brokeš Připomínám podmínky, za kterých je možné přispívat do diskuse. Navíc
zvažujeme ukončení těchto stránek z důvodu nezájmu přispět na jejich provoz. Vážení uživatelé
tohoto fóra. Za obsah oficiálních stránek farnosti zodpovídá administrátor farnosti. Jelikož jsem byl
požádán královehradeckým biskupem o tuto službu, snažím se ji vykonávat. Vzhledem ke složité
situaci, která vznikla v Brandýse, je třeba přistupovat k celé záležitosti korektně. Na těchto
stránkách se objevují pomluvy, křivé výpovědi a obviňování různých stran. Někteří se utíkají k
nekorektním metodám, jako jsou falešné zprávy a vymyšlené konspirační teorie. Z tohoto důvodu
jsme se dohodli s administrátorem webových stránek, že budou zveřejňovány pouze příspěvky, kde
bude jméno, přijmení a emailová adresa. Dále do ukončení vyšetřování nemůžeme na fóru
diskutovat o vině či nevině kohokoli. Byli jsme o to požádáni otcem biskupem. Dále Vás prosím,
abyste nepřeceňovali můj vliv v kauze P.Mariusze, protože ten se rovná nule. Jestliže P.Mariusz je
nevinný, tak není třeba se čeho obávat a jak zaznělo, bude se moci vrátit do farnosti a policie spolu
s církví očistí jeho jméno. Jelikož se opět vrací téma dluhu farnosti, zvu diskutující Markétu k
osobnímu setkání a předložím doklady, které dluh farnosti vysvětlují. Stějně tak předávácí protokol
má mluvčí MUDr. Petr Janáček. Pro toto období do konce vyšetřování otec biskup Josef vybízí k
uklidnění situace a zasílá nám všem pastýřský list. s vděčností za modlitby a spolupráci s mnohými
farníky ŘKF Brandýs P.Vladislav Brokeš
21.6.2010 (08:09) Administrátor
Příspěvek paní Voženílkové byl smazán na pokyn správce farnosti z důvodu rozporu s etikou,
uvádění nepravdivých informací.
14.6.2010 (20:49) Voženílková
Reaguji na vzkaz Víta Zemana v "Návrzích a připomínkách". Pokud budou tyto stránky zrušeny,
mohu komukoliv poskytnout stažené forum. Vytrvejte prosím v modlitbách a konání za očištění P.
Mariusze a za jeho návrat do Brandýsa nad Orlicí. Za vaši podporu děkujeme.
4.6.2010 (14:23) Ing. Jiří Bednař, Ústí nad Orl
Otče Jane Linharte, Píšete krásná slova, zvlášť „jak se milujete“, ale mě by zajímalo „jak se
milujete“ Vy kněží? Kolik z Vás pomohlo P. Mariuszovi? Kolik z Vás stojí na jeho straně? Kolik z
Vás mu podalo pomocnou ruku? Kolik z Vás mu nabídlo bydlení na faře jako pastoračnímu
asistentovi, aby nemusel pracovat v cizím místě v Žírči (kde dostal práci, která nemá nic společného
s jeho povoláním)? KONTROLNÍ OTÁZKA: Kde jsou kněží z Polska??? Nenašel se nikdo, kdo
by mu pomohl? Nikdo se ho nezastal? ČEHO SE BOJÍTE? ŽE VÁS BISKUP PŘESUNE NA
HORŠÍ FARNOST? NEBO VRÁTÍ DO POLSKA??? Určitě nikdo nezpochybňuje práci paní
katechetky, ale taky jí nikdo nemůže odpustit její postup vůči p. faráři, a taky vůči farníkům. Nikdo
z nás neví, co na výuce náboženství bylo, ani paní katechetka to neví, ale každý z nás si dobře
vzpomíná, jak se k p. faráři stavěla. Víme, že spor o výuku náboženství trval od začátku působení p.
faráře v Brandýse. Ale velká většina, která je na straně pana faráře, je rozhořčena nejen udáním (to
vyšetří policie), ale především způsobem, formou a okolnostmi, které žalující strana využila, aniž u
údajného skutku byla. Otče Linharte, jak se miluje církev dobře vidíme jako farníci, dobře víme, co
znamená sbírka na potřeby církve, ale taky víme, jaký zájem má církev o kněze. Jak ho nechá o
samotě na zničené faře, jak mu „pomáhá“ když je nemocný, starý nebo když potřebuje pomoc. Je
tohle křesťanský postup? Vaše „kázání“ je hezké, ale nemá nic společného se životem. Mně je taky
líto, že si Vy kněží nepomáháte, my si bereme příklad z Vás jako „vzorových“ křesťanů. My
bojujeme za pravdu, jak kázal Kristus. Zdravím, Ing. Jiří Bednař, Ústí nad Orlici.
2.6.2010 (22:29) P.Jan Linhart
Zdravím brandýské farníky,
Otce Mariusze znám a ze srdce si přeji,aby se celý případ co nejdříve a k dobru všech vyřešil. Na
jeho doporučení jsem si přečetl vaši diskuzi. Píšu vám proto, že mne opravdu vyděsil styl vašich
příspěvků na tomto fóru. Nezlobte se, ale jestli si toto přečte nějaký hledající člověk, rychle z
blízkosti katolické církve uteče... Jak bolestně a paradoxně sem zní slova ze starověku o tehdejších
křesťanech: "podívejte se, jak se milují..." Tolik domněnek, obvinění, názorů, informací z
doslechu... a tak málo křesťanského přístupu...O.Mariusze mi je líto a vím, že je to pro něho tvrdá
zkouška. Onu paní katechetku neznám, ale je to opravdu tak hrozná osoba, která chce jen škodit ?
Proto se začala angažovat pro církev ? A to co před tím dělala - jak vyplývá z diskuze - dělala taky
jen ze sobectví a zlých úmyslů ? A pak ta vaše vyjadřování na adresu sousedního kněze nebo
biskupství... Věřím, že jste velmi zraněni touto situací a že z toho všeho vysvítá vaše bolest, ale moc
vás chci prosit, abyste nedávali příležitost Zlému, který z této situace má největší radost - a to
především z vašeho rozdělení... Jestli chcete pomoci pravdě a spravedlnosti, jestli chcete pomoci
O.Mariuszovi i celé farnosti, tak víc než diskuze, které nevedou prakticky k ničemu dobrému...,
raději se prosím zamysleme nad tím, co udělat pro jednotu a dobro farnosti, v čem jsme udělali
chybu my sami, zkusme v těch, které kritizujeme, také vidět své bratry a sestry a ne jen odpůrce a
pokud skutečně někdo udělal ve farnosti něco zlého - neměli bychom se o to více za něho modlit a
činit pokání - za jeho obrácení ? Jestli toto nedokážeme, pak jsme Kristovo učení nepochopili a celá
naše víra nestojí "ani za zlámanou grešli". A jakým právem si dovoluji vám tady "kázat" ? Píšu vám
jako váš bratr v Kristu, který - jako vy - touží po pokoji a dobru ve vaší farnosti a ze srdce vám
všem k tomu žehnám. P.Jan Linhart OFS, Teol.konvikt Olomouc
Voženílková
Paní Morkesová, po opakovaném přečtní Vašeho příspěvku musím bohužel konstatovat, že se
vyjadřujete k něčemu, o čem nemáte žádné relevantní informace. Pokud Vám něco říká zdravý
rozum, tak Vás musím ujistit, že v tomto případě a v jeho řešení je zdravého rozumu pramálo, skoro
bych řekla, že žádný. A to od samého začátku!
2.6.2010 (12:34) Stanislav
Dovoluji si reagovat na níže uvedený příspěvek.
Nastane-li krizová situace, každý člověk zaujme k předmětu krize nějaké stanovisko. Někdo mávne
rukou a tím jeho zájem o věc končí, někdo je, dá se říci, neutrální. Ostatní se rozdělí na dva tábory jeden pro a druhý proti. Tyto tábory se nikdy nebudou chápat. Tak to je v případě pana faráře a je
zbytečné to rozvádět. Z obsahu Vaše článku lze vycítit, že jste spíše proti, což potvrzuje
emocionálně projevený náklon k straně žalující. Je to Vaše svobodná volba. Ale veliká většina, která
je na straně pana faráře je rozhořčena nejen udáním ( to vyšetří policie ), ale především nad
způsobem, formou a okolnostmi, které žalující strana využila, aniž u údajného skutku byla. A
řekněte vážená paní, až pan farář bude shledán nevinným a vrátí se zpět do Brandýsa, jak mu asi
bude, když při své službě bude potkávat lidi, kteří na něho vymysleli takovou ohavnost. To ve svém
spravedlivém rozjímání neřešíte. A to zase trápí protistranu. A dovolte mi, abych její smýšlení a
jednání vyjádřil slovy Jana Wericha: - Na světě se dá koupit všechno! postavení, tituly, uznání i
moc, medaile a sláva. Přesto je tu něco, co nenajdeš na bazaru tržišť, ani v přepychovém zlatnictví:
DOBRÉ JMÉNO ČLOVĚKA ! 1.6.2010 (23:04)Jana Morkesová
Dobrý den! Po přečtení přízpěvků v tomto fóru musím napsat svůj názor. Nevím zda je pan farář
vinen nebo nevinen, to nechť vyšetří policie. Co mě zaráží je ovšem přístup některých lidí. Zdravý
rozum mi říká, že pokud je nevinen, pak se nemusí ničeho bát a po objasnění se navrátí zpět do
Brandýsa. Pokud je, ale vinen(což může vědět pouze on zmíněná dívka), pak nevím jak vy, ale já
bych ho jako případná oběť nechtěla denně potkávat. Proto si myslím, že okamžité odvolání pana
faráře, do objasnění celé kauzy, byla jediná a správná volba. Dočetla jsem se zde pouze to, že je dle
vašeho názoru pan farář nevinen...ano, může být. Ale co když ne? Myslí někdo z vás na tu dívku?
Važně mě toto fórum nevraživostí některých přízpěvků vylekalo. Měli byste se modlit nejen za
faráře, ale i za případnou oběť. Co když jsou obvynění pravdivá? Jak se vám potom bude spát? A co
se týče paní katechetky....smekám před ní, takovéto obvinění je velmi závažné a muselo stát hodně
odvahy, sebrat se a i přestože neví zda je pravdivé, či nepravdivé důvěřovat DÍTĚTI! Přeju vám
rychlé vyřešení kauzy
28.5.2010 (09:17) Administrátor
Dobrý den. Ohledně cenzury, která zde postihla některé příspěvky, byla jasně psaná pravidla:
1) Celé jméno a příjmení 2) Korektní e-mail na dotyčnou osobu .Pokud přispívatel splní obě
tyto podmínky, je vše bez problémů. Pokud splní alespoň jednu z těchto podmínek,
přivíráme oči a příspěvek necháváme. Pokud nesplní ani jednu, příspěvek bude smazán bez
tolerance jeho obsahu.
27.5.2010 (09:26) Voženílková
P O Z V Á N K A Naše děti připravily úplně samy zajímavou akci, kterou pojmenovaly "Pouť po
Brandýse". Chtějí při ní navštěvovat různá zajímavá místa, kterých má Brandýs nad Orlicí opravdu
hodně, a modlit se při tom za návrat pana faráře Mariusze. První "Pouť" bude podle pozvánky 1.
červnovou neděli, to je 6.června, po mši sv., tedy asi v 10,45 hod. Takováto putování chtějí dělat
každý měsíc. Uělejme si čas a přijďme si prohlédnout město jejich očima. Děkuji všem, kteří
přijdou jejich iniciativu podpořit.
26.5.2010 (22:02) Martin
Taky jsem slyšel, že se ona dívka paní katechetky bojí... Zajímalo by mě proč se jí bojí? Co
probírala s dětmi po náboženství, kam chodily tajně, a proč o tom nesměly mluvit doma?Co má v
sobě katechetka zvláštního "co jim nabízí?", když jim to nemůžou nabídnout ani vlastní rodiče? a
nesmějí o tom mluvit před rodiči... Je-li to pravda, že s dětmi probírala sex do 4 ráno, tak jak?
teoreticky nebo prakticky... V dnešní době lákavá nabídka pro děti
26.5.2010 (14:28) Stanislav
Panu Fr.Zemanovi, jeho švagrové Markétě, atd. Dovoluji si sdělit následující : " kdo seje vítr, sklizí
bouři" !!! A tato bouře zatím úřaduje a nikdo neví, kdy jí bude konec. Jedno, ale vím určitě. Vaše
křesťanské duše měly zareagovat hned na začátku a pokud někdo něco napovídal nebo z něho
někdo něco vyloudil a přitom tam nikdo z Vás nebyl, pak mělo následovat ověření skutečnosti u
ostatních přítomných a příslušná reakce podle zjištěných faktů, neboť se jedná o strašně nebezpečné
a likvidující obvinění. Takto se nejedná o žádnou statečnost , ale o záměr nebo nečistý úmysl. A pak
do toho netahejte křesťanství.
26.5.2010 (17:42) Petr Šilar reaguje:
K tomu není co dodat, prostě mě Stando mluvíte z duše ....
27.5.2010 (11:40) Máňa reaguje:
Typuju to na záměr i nečistý úmysl dohromady. Díky Stanislave za jasně formulovaný názor.
Kristýna
Pane Zeman, děkuji Vám za Váš názor.Nedokážu pochopit, že lidé, kteří nesouhlasí s rozhodnutím
biskupství jsou ochotni nezdravit, nepodat ruku v kostele apod. Myslet si mohu co chci, ale zásady
slušného chování navíc jako křesŤan mám dodržet. Nedovedu si představit být v kůži paní
katechetky ani její rodiny, když se k ní křesťanská obec takto chová. Vždyť ruku do ohně mohu dát
pouze za sebe a za nikoho jiného. Jsem ráda, že jste stejného názoru jako já a našel odvahu ho
vyslovit.
26.5.2010 (07:04) Petr Šilar
Předně podotknu, že ani já nejsem ochoten sdělovat svůj mail, ani já nestojím o to, co psala
p.Voženílková. Takže tady asi dlouho jako "příspěvek" nevydržím. Čehopak se p.Zemanová bojí, že
tak zbrojí proti dopisu ? Já osobně nevidím jedinej rozumnej důvod, proč bych JI měl dávat přečíst
onen důkaz, vždyť ona mě taky neřekla či nepodala žádný důkaz o vině p.Mariusze. Navíc, jak jsem
řekl v kostele před otcem Kajnekem - už ho nemám, ale nebojte se, je předán na správné místo, kde
pouze neleží ... A jak říká p. Voženílková, není to jediný důkaz, který je k mání :) Nakonec i
p.Holub nám v lednu říkal s klidným úsměvem na tváři, že víme pouze desetinu, takže znovu
opakuji : čeho se p. M. Zemanová bojí, když se tak vehementně shání po nějakým papírku. Ještě
jedna věc mě zaráží, a to proč nenechá sl.Motyčkovou na pokoji, doneslo se mě, že se
.M.Zemanové bojí, ale to je věc rodičů, a do toho z mé strnay nelze zasahovat. Do čeho ale můžu
zasáhnout, je to, aby přestala neustále otravovat p. M.Zemanová moji dceru Petru !! Ono stačilo,
když potají chodila k ní po náboženství, kde nejenom jí tloukla do hlavy "hlavně neříkej doma, že
ke mě chodíš ..." A o čem si tam povídali ? to je na napsání knihy ... Bohudík tam nechodila sama,
takže je těch svědků víc. Howgh
26.5.2010 (07:40)Markéta Zemanová
Vážený pane Šilare, můžu Vás ubezpečit, že se ničeho nebojím. S tím dopisem jsem chtěla pouze
poukázat na to, že tvrdíte, že ho máte doma a přitom ho nikdo neviděl. To pouze potvrzuje, že
žádný ani nikdy neexistoval - na to jsem chtěla poukázat.
Vaši dceru Petru neotravuji. Myslím, že pozdrav je základní projev slušnosti. Dětem jsem nikdy
nenakazovala, aby tajily, že ke mně chodí. Co se týče Jany, že se mne bojí, to je opět pomluva.
Nadále se už nebudu reagovat, protože to nemá význam.
26.5.2010 (10:41) Petr Šilar
Milá p.Zemanová, věřte si čemu chcete, je to Vaše právo v naši svobodný zemi. Projev slušnosti jste
projevila už v lednu tohoto roku, takže o žádný jiný od Vás už naše rodina nestojí, snad to dokážete
pochopit. Myslíte si, že Vám někdo do očí řekne co si myslí, když z vás bude mít strach ? Navíc, ty
co tvrdíte "pomluvy" chodí ze školy, právě od ní, sama o tom mluví před spolužákama. Takže jsem
teď ve tejný pozici, jako Vy v lednu - slyšel jsem, řekl jsem ... jenomže já jenom Vám pomocí
tohoto fora a Vy hnedle vyšší instanci. S pozdravem ...
25.5.2010 (22:05) Voženílková
VIII. NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI BLIŽNÍMU SVÉMU!!!
Ty kydy mě fakt moc nezajímají. Víc mě zajímá to, že ani po víc než čtyřech měsících nemá policie
dost důkazů na to, aby pana faráře obvinila, když všechno je podle paní Zemanové a biskupství tak
jasné. A jestliže se Zemanova rodina vydržela rok a půl modlit za to, aby se P. Mariusz změnil a
vyhovoval jí, tak vydrží i toto.Nevím, proč by zrovna paní Zemanová měla vidět nějaký dopis. Je
více důkazů, o kterých zatím neví.
25.5.2010 (21:13) Markéta Zemanová
Vážený neznámý, p. Šilar tvrdil, že má dopis doma v kostele dne 16. května po mši svaté panu
biskupu Kajnekovi.
25.5.2010 (23:59) Voženílková
Je dobré poslouchat pozorně. Petr Šilar otci Kajnekovi řekl, že ten dopis MĚL doma. Z toho se dá
usoudit, že jej doma už nemá.
25.5.2010 (19:14) František Zeman
Vážení farníci a čtenáři fóra, rozhodl jsem se reagovat na stále neutěšenou atmosféru v Brandýse
nad Orlicí. Zaráží mne kolik zášti, nenávisti a zloby může vyvěrat z křesťanských duší vůči dvěma
rodinám. Ať již v podobě nevraživých pohledů, znemožnění účasti ve sboru Žerotín, neodpovídání
na pozdrav a dokonce ani nepodání rukou při pozdravení pokoje během mše svaté. Nemluvě o
neustálém rozšiřování pomluv ohledně prodeje fary či manipulace s dětmi. Jak je takovéto chování
hodné křesťanů, když nesplňuje ani základní prvky lidské slušnosti? Vzpomeňme si, co paní
katechetka udělala pro naši farnost - výuka náboženství ve dvou farnostech, vydávání a psaní
farního časopisu, dětské mše svaté, scénky v kostele, také se zapojila do misijní poutě, setkání
časopisu IN a jiné. Biskupství, po zvážení důvěryhodnosti svědeckých výpovědí, udělalo jedinou
možnou a správnou věc, byť se to některým farníkům pranic nelíbí. Někdo věří ve frářovu nevinu,
někdo ne. Já jsem šťasten, že se v naší farnosti našel někdo, ke komu měly děti důvěru a svěřily se
mu. Zároveň, že projevil tolik osobní statečnosti a upozornil na vyřčené skutky výše postavené
instituce. Upřímně doufám, že pravdu vyjeví i světský soud. Bohužel z historie i současnosti víme,
že na pravdu mnohdy spravedlnost tohoto světa nedosáhne. František Zeman
25.5.2010 (20:09)xxx
Vaše ignorance je na nejvyšší úrovni, když už předem zpochybňujete rozhodnutí soudu. Podle toho,
co jste napsal, tak Vás vůbec nezajímá, co se děje s panem farářem - jak to prožívá, jak žije, co
všechno musel vytrpět, zatímco paní katechetka normálně funguje, vyučuje dál náboženství minulé úterý hledala údajný dopis tak intenzivně, že navštívila děti ve škole. (asi ne poprve a ani
naposledy) - kdo koho ovlivňuje??? ať si každý odpoví... Všichni dobře víme, že po setkání s
panem biskupem v kostele paní katechetka šla přímo k autorce dopisu, aby se dozvěděla, co v něm
je. To není pomluva, že manipuluje s dětmi, to je fakt. Jetli někdo ví, co obsahuje ten dopis, tak
napište!!!
25.5.2010(20:36) Markéte Zemanová
Tato reakce je opět lživá jako vše, co o mě bylo řečeno v posledních čtyřech měsících. V úterý jsem
ve škole nebyla. Po setkání s panem biskupem jsem opravdu byla u oné dívky, abych jejím rodíčům
oznámila, co bylo sděleno panu biskupovi. Ona dívka podle mých informací žádný dopis nenapsala.
Pokud pan Šilar tvrdí, že ho má doma, tak mi ho může ukázat, abych se o jeho existenci
přesvědčila. Je zajímavé, že jeho vlastní teta ho neviděla.
25.5.2010 (21:09) xxx
Vážená paní, v reakci na p. Zemana nebyla žádná zmínka o p. Šilarovi ani jeho tetě... Je vidět, že po
dopise intenzivně pátráte. Komu p. Šilar tvrdí, že ho má doma??? Farníky určitě zajímá, jak často se
s onou dívkou setkáváte a proč.
25.5.2010 tazi
vážený administrátore, pokud hrozíte tímto druhem cenzury, tak snad bude lepší pokud fórum
rovnou smáznete, ne?
20.5.2010 (09:39) Voženílková
Děkuju za uznání, názory které uveřejňuju nejsou jen moje, jen musí prostě "něko být na telefonu."
Ale asi se loučím, nemám potřebu zveřejňovat svůj mail. Tím se ale moje názory nemění. V.
Administrátor
Dobré ráno všem návštěvníkům a přispívatelům tohoto fóra, a nejen jim. V současné době bylo
dohodnuto/rozhodnuto, že každý, kdo chce napsat a vydat svůj příspěvek zde, musí být
identifikován svým jménem, příjmením a e-mailovou adresou. Toto stanovisko považujte za
závazné a kdo se jím nebude řídit, vystavuje se nebezpečí, že mu budou jeho příspěvky mazány,
bude zablokována jeho IP adresa nebo dokonce může být celé toto fórum odstraněno ze stránek
farnosti! Předem děkuji všem za akceptování této zprávy a přeji krásný a Bohem prosluněný den.
Administrátor - Vojtěch Král
19.5.2010 (20:42) Petr
Velice by mě zajímalo, jakou funkci má pan Brokeš, když může vydávat závazná stanoviska (kdo a
kdy kam půjde)? Ví snad víc než pan biskup? Ten nám v nedělním pastýřském listě nic takového,
co říká p. Brokeš, neřekl. Mysleli jsme si, že je stejným farářem jako P. Mariusz, ale asi tomu tak
není. POTREFENÁ HUSA SE VŽDY OZVE.
19.5.2010 (20:30) Poděkování paní Voženílkové
Paní Voženílková, máte jedničku s hvězdičkovou za Vaše komentáře a také za to, že se nebojíte
napsat, co máte na srdci.
19.5.2010 (16:02) Vladislav Brokeš
Paní Voženílková děkuji za reakci. Mohu jenom vyjádřit lístos nad tím, že dostáváte anonym a je
dobře, že se k této formě neutíkáte. Poznal jsem Vás jako jako dobrou ženu a nemám důvod si
myslet, že byste někoho upalovala. nevím od koho paní Zemanová věděla, že přijede otec biskup a
nevím, zda to vůbec věděla. když to tvrdíte, tak jste s ní o tom asi mluvila. Kolega P.Jindřich se to
dozvěděl v noci na neděli z lístečku, který jsem mu dal za dveře. Otec biskup mě informoval v
svém příjezdu v sobotu. Ohlášky většinou posílám v pátek nebo v sobotu administrátorovi stránek,
asi 2x jsem je poslal v pondělí z technický důvodů za což se omlouvám.
s díky P.Vladislav
Marfuška
To je jasně korektní přístup, není to jediný případ úniku informací o příjezdu důležité osoby z HK ovšem jen určitým osobám ... ? Zase jedna z výhružek hned na začátku stránek. Takže kromě
obvinění ze sektářství od "...". Teď vše rozprodají a co nejde prodat nechají spadnout nebo zrušit.
Ani vzpomenout na P. Mariuzse. Boj o křeslo biskupa je holt tvrdý.
P.Vladislav Brokeš
Vážení uživatelé tohoto fóra. Za obsah oficiálních stránek farnosti zodpovídá administrátor farnosti.
Jelikož jsem byl požádán královehradeckým biskupem o tuto službu, snažím se ji vykonávat.
Vzhledem ke složité situaci, která vznikla v Brandýse, je třeba přistupovat k celé záležitosti
korektně. Na těchto stránkách se objevují pomluvy, křivé výpovědi a obviňování různých stran.
Někteří se utíkají k nekorektním metodám, jako jsou falešné zprávy a vymyšlené konspirační teorie.
Z tohoto důvodu jsme se dohodli s administrátorem webových stránek, že budou zveřejňovány
pouze příspěvky, kde bude jméno, přijmení a emailová adresa. Dále do ukončení vyšetřování
nemůžeme na fóru diskutovat o vině či nevině kohokoli. Byli jsme o to požádáni otcem biskupem.
Dále Vás prosím, abyste nepřeceňovali můj vliv v kauze P.Mariusze, protože ten se rovná nule.
Jestliže P.Mariusz je nevinný, tak není třeba se čeho obávat a jak zaznělo, bude se moci vrátit do
farnosti a policie spolu s církví očistí jeho jméno. Jelikož se opět vrací téma dluhu farnosti, zvu
diskutující Markétu k osobnímu setkání a předložím doklady, které dluh farnosti vysvětlují. Stějně
tak předávácí protokol má mluvčí MUDr. Petr Janáček. Pro toto období do konce vyšetřování otec
biskup Josef vybízí k uklidnění situace a zasílá nám všem pastýřský list. s vděčností za modlitby a
spolupráci s mnohými farníky ŘKF Brandýs P.Vladislav Brokeš
Bratři a sestry,
řesťané farnosti Brandýs nad Orlicí, obracím se na vás naléhavou prosbou. V lednu 2010 byl z vaší
farnosti odvolán P. Mariusz Luczyszyn. Vím, že vás i celé město tato událost bolestně zasáhla.
Neméně bolestná je však i pro církev. V Brandýských listech z dubna 2010 se k odvolání P.
Mariusze Luczyszyna z farnosti vyjadřuje pan starosta Petr Tomášek. Děkuji panu starostovi za to,
že hájí kněze a váží si jeho práce v Brandýse. Děkuji mu za výzvu nechat vše řádně vyšetřit a za
důvěru ve spravedlivé posouzení kauzy orgány činnými v trestním řízení. Obětavé práce P.
Luczyszyna v předchozích letech ve farnosti si váží i církev, vedení diecéze. Jeho odvolání z
Brandýsa bylo však v nastalé situaci nutné. P. Luczyszyn byl do vyšetření obvinění postaven mimo
službu. Se samozřejmostí mu byla a stále je biskupstvím zajištěna práce, byt i plat. Konkrétní kroky
v podobných případech určuje Kodex církevního práva doplněný o dokument Kongregace pro
nauku víry z roku 2001, který stanoví, jak si musí biskup počínat. Tak jednal i v tomto případě po
důkladném předběžném šetření biskup Dominik Duka. Z Brandýsa však přicházejí zprávy, které
jsou velmi alarmující. Dozvídám se, že někteří farníci v Brandýse stále rozšiřují informace, že pan
farář byl lživě obviněn, a také že církev mu jeho odvoláním ukřivdila. Veřejně pak pranýřují jimi
označené údajné viníky událostí, včetně nezletilého dítěte. Okolnosti celé události dosud prošetřuje
policie ČR, a netrpělivě čekáme na výsledky. Do skončení prošetření je nutné zachovat
spravedlivou zdrženlivost a nevynášet soudy. Naléhavě vás všechny prosím, dokud nebudou
zveřejněny výsledky vyšetřování, považujte za nevinného P. Mariusze Luczyszyna. Ale stejně tak
důsledně považujte za nevinné i ty, které činíte zodpovědné za obvinění svého faráře.
Spoluvytváříte atmosféru v Brandýse a nesete tak vážnou odpovědnost za postoje, které je odsuzují.
Modlím se za P. Mariusze i za vás všechny, a s bolestí v srdci vás prosím, mějte stále na mysli slova
evangelia: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Nesuďte, a nebudete souzeni; nezavrhujte,
a nebudete zavrženi; odpouštějte, a bude vám odpuštěno.“ (Lk 6, 36 - 37).
Voženílková :Vážený pane děkane,
v neděli 16. 5. jsme POPRVE od 13. 1. slyšeli to, že pokud bude P. Mariusz shledán
nevinným,bude se moci vrátit do Brandýsa. Velice si tohoto slibu vážím, protože zatím jsme
slyšeli jenom opak. To, že se nebude moci v žádném případě vrátit nám řekl Msgr. Holub, P.
Moravec a po jedné mši sv. i Vy.
2. jednou jsem neprozřetelně poskytla svoji mailovou adresu, a kromě několika urážlivých
mailů jsem se dozvěděla to, že kdybych měla v církvi moc, tak bych nechala Markétu
Zemanovou upálit. Nevím, z čeho anonym tak usuzuje, pokud si zpátky přečtete moje
příspěvky, tak tam se o M. Z. nikde nepíše.
3. je otázka, zda má cenu mít web. stránky, když nás tak omezejete. Kvůli programu
bohoslužeb, který se objevuje většinou až v pondělí, to asi nemá smysl.
4. v neděli jsme pochopili, že o návštěvě Otce biskupa byli informováni pouze Zemanovi.
Opravdu věříte, že tvoří polovinu naší farnosti? S pozdravem V.
Voženílková
Všimla jsem si, že se ztratil 1 vzkaz, který následoval po přání panu faráři. Autorka "Květnového
zamyšlení", nám všem dobře známá mmj, v něm oznamovala, že toto zamyšlení věnuje panu faráři
Mariuszovi k narozeninám, protože, jak podotkla, byl vznik tohoto zamyšlení inspirován jeho
osobností. Pokud by se snad ztratily i celé texty těchto měsíčních zamyšlení, mohu je každému
zájemci poskytnout, uložila jsem si je. Doufám, že tím neporuším autorská práva. PS: je zvykem na
všech diskuzních fórech, že po přemazané zprávě je zanechaná poznámka, že tento text byl
přemazán. Co tady?
Miloš
Markéto, to je zázrak co píšeš, ve všech bodech s tebou souhlasím.
Markéta
Jsme vděční za slovo pana biskupa, za to že přijel, ale spozdil se o 3 měsíce!!! "Odvolání pana
faráře bylo však v nastalé situaci nutné" všichni víme proč. Arcibiskup Duka. Samastřejmě
biskupství zajistilo byt pro pana faráře, kdo byl v Žírči, ten to dobře ví, jak velký byt dostal (1.4 x
2.2 m). Pan biskup Dominik důkladně předběžně šetřil, ale je lepší než USA, protože vyšetřil a
odsoudil ve 24 hodinách. Velmi alarmující je jak se p. Brokeš chová vůči farníkům, jak ovlivňuje
paní katechetku, včetně nezletilého dítěte. Pokud celou událost prošetřuje Policie ČR a netrpělivě
čekáme na výsledky, proč už biskupství udělalo soud nad panem farářem? a vyhnalo ho z
Brandýsa? Pořád považujeme pana faráře za nevinného! ale nepovažujeme ty, kteří jsou zodpovědní
za jeho obvinění. Za atmosféru v Brandýse může pan Brokeš, jak všichni dobře víme.
Nezapoměňme, jak rozšiřoval pohádku o dluhu farnosti. Jsme milosrdní a nesoudíme, proto stojíme
za panem farářem. Obrovské přání farníků: dovolte nám mluvit, klást otázky a nepoužívejte metody
STB!
Markéto,
nepovažujete za nevinné ty, kteří jsou zodpovědni za obvinění pana faráře. Ale kdo to je??? Víme
už o několika, ale bojím se, že to pořád nejsou všichni!!!
Obhajoba administratora
Ale administrátor za to nemůže, protože je pod nátlakem p. faráře Brokeše
Aministrátorovi
Myslím, že byste měl mazat každý příspěvek, který bude vulgární, bude útočit proti křesťanství
nebo víře obecně, nebo bude psán na téma, která by zde neměla být, například volební kampaň.
Nechápu ale, proč byste měl mazat nepodepsané příspěvky. Můžu se přece podepsat Jana, nebo
Nováková, nebo Jana Nováková.. Ve skutečnosti jsem Voženílková. Ale co když jsem si tohle
jméno jenom vypůjčila?
Vladislav Brokeš
Vážení farníci, občané Brandýsa nad Orlicí a všichni, kteří se zajímáte o situaci ohledně bývalého
brandýského duchovního správce P.Mariusze Luczyszyna. V neděli 16. května přijel do kostela
Nanebevstoupení Páně v Brandýse nad Orlicí otec biskup Mons. Josef Kajnek – administrátor
diecéze, aby osobně přečetl svůj pastýřský list, který si můžete přečíst v sekci aktuality. P.Vladislav
Brokeš
Pro Zuuzu a Petru
Musíme teď všichni čekat, až skončí policejní vyšetřování. Pak jsou 2 možnosti. Buď policie zjistí,
že pan farář nic neudělal a spis uzavře a odloží. Pak bude moct pan farář řešet další věci po stránce
církevní. Druhá možnost je ta, že policie zjistí, že něco udělal nebo si nebude jistá, a pak bude pan
farář obžalován a půjde to k soudu. To by mohlo trvat ještě dlouho, nejmíň rok, ale soud by všechno
šetřil znova. Ale tam by se už pan farář mohl bránit, mohl by činit kroky ke své obhajobě. A víme,
že je dost lidí, kteří by mohli a byli také ochotni v jeho prospěch svědčit. Ten druhý případ si asi
nepřejete, já také ne, ale myslím, že by to bylo lepší, než tohle nekonečné čekání. Mohlo by se už
prostě něco DĚLAT. Zdravím Voženílková.
1.4.2010 (09:51) Otci Mariuszovi!
Pane faráři, v těchto dnech častěji než jindy v modlitbách opakujeme "....který pro nás těžký kříž
nesl". Jsme jen slabí lidé a naše kříže, které musíme nést, nám někdy připadají těžké k neunesení.
Vy jste hodně silný, přesto ale doufáme, že je pro Vás malým ulehčením i to, že Váš současný kříž
neseme společně s Vámi. Přejeme Vám hezky prožité Velikonoce a Vám i sobě přejeme Váš blízký
návrat do Brandýsa. Přejí: Janáčkovi, Kašparovi, Raabovi, Šilarovi, Matouškovi, Zhorelovi,
Voženílkovi, Novotných, Matějkovi, Charousovi, paní Benešová, Záleská, Šedová, Kristková a
další a další a další.....
1.4.2010 (10:08) Královi reaguje:
A také "novomanželé" Královi přeji krásné Velikonoce atd.
1.4.2010 (10:18) Hladká Ludmila reaguje
Hezké Velikonoce ,připojujeme se k přání všech ostatních ,Slezákovi
25.3.2010 (16:23) mmj
Podle dnešní zprávy od p. děkana Brokeše bude o Květné neděli mše sv. v Brandýse nad Orlicí v
9,45 hodin. Pozor na letní čas!
22.3.2010 (10:35) Jana Divišová
Vážená paní Voženílková, rozhodně jsem neměla v úmyslu vylévat si na Vás nějaký svůj vztek. Můj
příspěvek byl míněn všeobecně na všechny, kteří veřejně Markétu ostouzejí. Vy jste mi napsala, tak
jsem své upřesnění adresovala Vám, to je vše. Bylo myšleno stejně všeobecně jako předchozí
příspěvek. Mrzí mě, pokud jste si to špatně vyložila. Také mě mrzí, pokud jste z mého textu vycítila
nějaký vztek. Ten totiž nemám. Jen je mi z celé situace nesmírně smutno.
22.3.2010 (14:51) Voženílková reaguje
Paní Jano, dostala jsem pár anonymních a opravdu *pěkných* mailů, takže jsem vděčná za každý
smířlivý tón, děkuji Vám. A o smutku mi nemusíte nic říkat, nám v Brandýse je smutno snad na
zlatou olympijskou medaili. Původ smutku je u nás asi trochu různý, ale asi bychom se shodly obě
na tom, že vzniká z absence pravdy a prvotní snahy pravdu nehledat. Kdyby hned na začátku si dali
naši církevní představitelé půl dne práce s jejím hledáním, tak by možná ani k ničemu tak
smutnému, co teď prožíváme, nedošlo. Nemusíte se mnou souhlasit, ale v *neomylnost* v tomto
případě a v případech podobných prostě nevěřím. Ale jaro a Velikonoce znamenají naději. Hezky si
obojí užijte. V.
21.3.2010 (07:35) Voženílková
Milí farníci z Brandýsa a blízkého okolí!
Možná si někdo z nás naivně myslel, že na Velikonoce už s námi bude opět náš pan farář.
Zapamatujme si pro příště, že ublížit se dá během několika minut, ale náprava potom trvá
mnohonásobně déle. Učme se trpělivosti a při přípravě na svátky si třeba vzpomeňme na
Velikonoce loňské. Vzpomeňme na pobožnosti Křížové cesty, po kterých se nám ani nechtělo
odcházet z kostela, ale těžko se nám usínalo. Vzpomeňme na bohoslužby svatého třídení, kdy jsme
naplno prožívali bolestnou smrt Ukřižovaného, neskutečně velkou, absolutní, a našimi smysly
nepochopitelnou lásku a námi nijak nezaslouženou naději. Vzpomeňme také na to, jak jsme se
všichni trochu styděli, když děti na Boží hod měly říci, co svaté třídení znamená, ale ony téměř nic
nevěděly. A to byly děti 12 až 14 roků staré. Letos jsme se těšili na křest dospělých, který měl být
součástí obřadů Bílé soboty. Křest nebude, ale měli bychom mít radost z toho, že jedna žena
pokračuje v přípravě na křest v Chocni, další se prý rozhodla přijmout křest v Lanškrouně, o třetím
nemám zprávy. I když letošní postní dobu prožíváme tak, že na ni dlouho a možná nikdy
nezapomeneme, je potřeba udělat i jiné věci:
Úklid kostela bude až před poutí /cca za 7 týdnů/. Fara je zavřená, proto nemáme přístup k vodě.
Těžko můžeme chtít před svátky, aby někdo z Ústí na půl dne přijel a otevřel ji. Bude nutné toto
zajistit a domluvit s předstihem. Zajistí p. Novotná. Květná neděle - mše sv. v Brandýse nebude,
proto připomínám jen začátek letního času, vstáváme o hodinu dříve. Klíč k Božímu hrobu - zkusí
zajistit MUDr. Janáček. Úklid Božího hrobu /bude-li klíč/ a sběr odpadků kolem kostela zajistí
farníci z Němčí /předběžne na Zelený čtvrtek/. Velký pátek - sejdeme se k pobožnosti Křížové cesty,
a to 30 minut před bohoslužbou. Pokud bohoslužba nebude a asi nebude, tak v 15 hodin. Zajistí p.
A. Raabová. Bílá sobota - adorace u Božího hrobu předběžně od 8 do 17 hodin. Konec
přizpůsobíme začátku bohoslužby /pokud bude/. Nebude-li možné získat klíč, pak prosím všechny,
kteří se k adoraci zapíší, aby věnovali určenou hodinu modlitbě a rozjímání sami nebo se svojí
rodinou doma. Přeji všem krásné Velikonoce, prožité ve víře, naději a lásce.
M.L. Pro J. Janáčka.
Děkuji za názor. Myslím, že nemá cenu, abych reagoval, dostali bychom se do nekonečné diskuse a
to snad není cílem. Pokud ale po diskusi toužíš, přijeď a můžeme se pobavit ústně. Přeji Ti vše
dobré. Martin
12.3.2010 (11:48) J.Janáček
Pro: Martina Leschingera :Ahoj Martine, moc děkuji za Tvé odpuštění, že jsem Tě vyháněl z
kostela, bohužel si nejsem ničeho takového vědom a byl jsem dost překvapen, že jsi tam zrovna v
danou neděli byl, když jsi měl tak špatné vztahy s P.Mariuszem. Jediné co mě napadlo je to, že víš
víc! Na druhou stranu mám rád upřímnost a k té nepomůže ani každodenní sezení v kostele. Abych
nebyl osočen, že jsem psal něco proti paní Zemanové mladší alias katechetce, tak jí znám pouze od
vidění, takže se nemám k čemu vyjadřovat. Dost mě zarazilo ve tvých "svatý" názorech, že jsi byl v
kapličce až po třech týdnech co byla instalována zesilovací aparatura. A ještě ve svých letech
neumíš vypnout sám mikrofon, sorry to zvládají i šestileté děti Vztah s druhým člověkem má každý
takový, jaký ho chce mít, pokud budu k někomu trvale negativní, tak těžko náš vztah bude kvalitní
a pozitivní. Nebyl jsem přítomen, ale odvezení mikrofonu určitě nebyla špička ledovce - tvého
vztahu k P. Mariuszovi
8.3.2010 (22:28) Vladislav Brokeš
v sobotu 6.března se v brandýském kostele konala večer adorace před Nejsvětější Svátostí. Rád
bych poděkoval za hlubokou chvíli modlitby všem zúčastněným farníkům. s vděčností P.Vladislav
Voženílková
Všem příznivcům tohoto fóra doporučuji k přečtení *Březnové zamyšlení* ve františkánském
okénku. Zlo je potřeba pojmenovat a vědět o něm, jen tak nad námi nebude mít moc. Proto také
připomínám večerní modlitby /19,30 hod./ za Boží pomoc a ochranu, zdraví, sílu a vytrvalost pro P.
Mariusze, protože boj se zlem někdy opravdu bolí a unavuje.
4.3.2010 (19:49) M. L.
Doplnění. Včera jsem se pokusil o jeden subjektivní pohled na dění v Brandýse ze Říček. Dnes
vidím, že mlčeti zlato... Dodávám, že jsem svými neumělými slovy nešťastně zhodnotil působení
paní katehetky a bohužel se připojil k davu, který na ni plive. Totiž, kdo nic nedělá, nic nezkazí. A
Markéta v Brandýse dělala. Co se ale stalo a je jablkem ostrého nedorozumění, je věc jiná. Každý z
nás by na místě paní katehetky musel nějak jednat. Myslím, že Markéta jednala správně a vážím si
jí za to. Jak se situace vyvinula dál, za to už nese odpovědnost biskupství. Podíváme-li se například
na současné aféry katolické církve v Irsku, kdy několik biskupů rezignovalo, protože kryli delikty
svých kněží, a je z toho ostuda pořádná, můžeme pochopit, proč naše biskupství jedná rychleji.
Takže Markéto, promiň.
3.3.2010 (13:51) Martin Leschinger
Milí všichni čtenáři těchto stránek. Pro neznalé uvádím, že jsem švagrem kněze, který v současnosti
dostal na starost správu brandýské farnosti. Co se celkově v Brandýse událo a děje, je velmi smutné.
My jsme v Říčkách (brandýské filiálce) stáli přece jen opodál. P. Mariusz k nám již nějaký čas
přestal jezdit. Proto mě překvapilo, že v \"pátrání\" po iniciátorech \"spiknutí\" proti P. Mariuszovi
zazněla i \"stopa do Říček\", snad z důvodu příbuzenského propojení na ústeckou faru. Věřte mi, že
to je stopa falešná. Jednak i bez snad dočasné správy farnosti Brandýs n. O. mají v Ústí na
děkanství práce víc než dost (tak proč by měli toužit po další?) a jednak to, že k nám do Říček
přestal P. Mariusz jezdit, myslím, nezadalo v žádném Říčákovi myšlenku jakkoliv tomuto knězi
škodit. Možná, že jste se někdo z úst P. Mariusze mohli doslechnout o křivdě, kterou mohl v naší
řícké kapličce jednou zažít, když nám sem svého času instaloval dva mikrofony, abychom lépe
slyšeli. Tenkrát jsem byl v Říčkách na nedělní mši sv. až po třech týdnech provozu této zesilovací
aparatury. Vůbec jsem z ní neměl radost, protože kaplička je malá a žádné zesilování nebylo
potřeba. Navíc P. Mariusz například oproti P. Josefu Krajíčkovi mluvil mnohem hlasitěji, takže jsme
ho všichni slyšeli dobře. Jelikož jsem na této mši sv. zpíval žalm a nechtěl jsem tak činit přes podle
mne zbytečnou reprosoustavu, řekl jsem přede mší P. Mariuszovi, jestli by se mikrofony nemohly
vypnout. On správně pochopil, že mířím k samé podstatě jejich (zbytečné) existence v naší kapličce
a zeptal se, jestli je to jen můj názor, nebo si to myslí ještě i jiní. Dodal, ať se zeptám všech. Tak
jsem se zeptal. Lidé kroutili hlavami, že mikrofony nepotřebujeme. A tak si je hned po mši svaté P.
Mariusz sbalil a odvezl. To byl zlomový okamžik jeho působení v Říčkách či špička ledovce
vzájemného nepochopení. Nepochopili jsme lásku P. Mariusze k nám... Ale nebyli jsme první. Ještě
před Říčkami \"zlomil hůl\" P. Mariusz i nad filiálkou ve Svatém Jiří. Nepochopená láska bývá
jejím autorem vnímána jako křivda. Omlouvám se touto cestou, bude-li tyto řádky P. Mariusz číst,
za bolest, kterou ho mohlo \"odvezení mikrofonů ze Říček\" stát. Zároveň ale dodávám, že se v
Říčkách nepodařilo vytvořit vztah farníků - spokojených oveček a kněze - respektovaného pastýře a
milujícího otce. Čili, hlásím se k tomu, že jsem kněze P. Mariusze aférou s mikrofony upozornil na
to, že ve vztahu on (P. Mariusz) a my (farníci ze Říček) něco skřípe, a že není chyba jen na naší
\"nepokorné\" a \"nemilující\" straně. Toto vše píši proto, abyste nás Říčáky vynechali ze
\"spiknutí\" proti P. Mariuszovi. To je tak asi to poslední, co by nás ve třetím letošním lednovém
týdnu mohlo napadnout... Na druhou stranu vás, milí brandýští a okolní, chápu, že truchlíte, protože
P. Mariusz v Brandýse dal lidi dohromady a \"otevřel kostel\" pro všechny. On byl (alespoň během
mší sv.) otevřen i za P. Krajíčka, ale jako kdyby nebyl... To nevadí. Shrnu to. Nehlásím se k tomu,
že bychom jakkoliv usilovali o to, aby šel Mariusz z Brandýsa pryč. Zároveň musím říct, že mám
výhrady k metodám, s jakými paní katehetka pracovala s dětmi ve farnosti. Podařilo se jí ale, ještě
před příchodem P. Mariusze do Brandýsa, dostat děti do kostela a kdo z nás něco takového dokázal?
A co se týče způsobu řešení celé delikátní situace? Kdybych byl kompetentní a měl to řešit já, nebyl
bych tak razantní. Ale protože moje kompetence je v naší církevní hierarchii poslouchat a
respektovat, nic jiného vám v Brandýse ani nám v Říčkách nezbývá. Ale to, že truchlíte a cítíte
hořkost, naprosto chápu. Jestli vám bylo ukřivděno, snad ukáže budoucnost. Takže přeji chladnou
hlavu a schopnost připustit, že se třeba ve svém \"svatém\" názoru mohu i mýlit. Já to připouštím.
18.2.2010 (15:22) Voženílková
Paní Jano, prošla jsem si zpátky všechny svoje příspěvky. Jsem od začátku velmi průhledně na
straně P. Mariusze, nechápu rychlost a tvrdost jeho potrestání biskupstvím a hluboce nesouhlasím s
tím, jak nám farníkům tato *aféra* byla prezentována. Ale nikde se neotírám o Markétu a
nechovám se k ní, jako by byla prašivá. Já se k ní nechovám nijak a nepíšu o ní. Pokud máte na
někoho vztek, pak si jej prosím nevylévejte na mně. Děkuji.
18.2.2010 (10:59) Jana Divišová
Paní Voženílková, pokud byl onen soud podle Vás nespravedlivý, přesto Vám to nedává žádné
právo chovat se stejně. Já mám spoustu důvodů mít vůči pateru Mariuszovi výhrady, ty důvody jsou
zcela jasné a doložitelné, přesto nechci vytáhnout do boje proti němu a dopředu říkat, že je vinen.
Ale tady se tak mnoho lidí chová vůči Markétě. Spřádají teorie zcela nepodložené na veřejném
médiu a chovají se k ní jako by byla prašivá, promiňte ten výraz. Nejsou lepší. Jedna věc je způsob
odvolání i zdůvodnění, druhá jsou jeho důvody, třetí věc je reakce farníků. Myslím, že na všech
stranách jsou jisté rezervy. Ale pořád tvrdím, že bez ohledu na to, co se děje nám, bychom se my
sami měli chovat jako křesťané. Nesmíme své jednání svádět na jednání někoho jiného. Každý má
zodpovědnost za své chování před Bohem a každý by se měl řídit jen tím, nebo ne?
16.2.2010 (12:54)Ladislav Hanuš
Zdravim Vas, pred nekolika dny jsem vlozil prispevek a ejhle z biskupa arcibiskup. Dozvime se od
nej uz konecne neco? Co napsal farnosti? Napsal k otazce brandyske farosti pastyrsky list - nebo si
prectem az ten k jeho uvedeneni do uradu? vkladam opakkovane: Ladislav Hanuš: Brandýská
stížnost/aféra - v první řadě je vhodné aby jednal biskup. Biskup se má odpovídat farnosti co v
otázce šetření stížnosti/aféry učinil, činí a bude činit – odpovídáním zakládá odpovědnost. Biskup
přesunul pryč brandýského faráře v čase farní stížnosti/aféry. Je vhodné aby biskup odpověděl,
dosvědčil a potvrdil: - na základě jakého podnětu stížnost/aféra vznikla - kdy se biskup s farností a
farářem osobně setkal a kdy s nimi biskup a s jakým výsledkem mluvil o stížnosti aféře - s kým
dalším stížnost/aféru už šetřil - s kým dalším a kdy bude stížnost/aféru šetřit - kdy o stížnosti/aféře
rozhodne Je vhodné aby šetření vedl biskup ve farnosti otevřeně. Je vhodné aby biskup farnost o
výsledcích šetření aféry písemně informovat např. pastýřským listem. Pokud se biskup vhodně
zachová nevznikne podezření, že biskup stížnost/aféru pouze zarazil, uvalil na věc informační
embargo a záležitost nikam nedospěje a po aféře zůstane jen přeložený farář. Pokud se biskup
vhodně zachová nevznikne podezření, že obětoval jednoho člověka pro diecézi a svou reputaci v
čas kdy se čeká kdo bude kardinálem. L. Hanuš, Sudslava, Brno
15.2.2010 (17:58)Voženílková
Paní Jano, máte naprostou pravdu, myslím, že pod Váš příspěvek by se snad každý rád podepsal.
Pokud ale by už jeden soud, a to soud opravdu velice tvrdý, nebyl vynesen už 13. ledna.
Jana Divišová
Dobrý den, patřím také do této farnosti a není mi jedno, co se tu děje. Celá událost mě dost šokuje.
Zároveň jsem překvapená několika jevy. Jednak jak se pater Mariusz může jevit různým lidem
rozdílně. Jaké dovede vyvolávat rozdílné emoce. Jak se nešíří pravda, ale různé dezinterpretace
skutečnosti, ale především to, jak má každý svou představu, které se vehementně drží, a v zájmu ní
popírá veškeré další pohledy na věc. Zaráží mě, jak je v těchto příspěvcích snadné protivníka osočit,
vložit mu do úst cosi, co třeba nikdy neřekl, a do srdce to, co si nikdy nepomyslel, bez toho, že by
za to někdo nesl zodpovědnost. To se, nějaký pane faráři, stydíte za své názory, že vystupujete jen
pod značkou? Mám pořád takovou naivní představu, která mi asi zbyla z dob mé konverze, že
rozpory mezi křesťany by se měly řešit jinak, než je obvyklé ve světě, a každý by měl začínat sám u
sebe. Tady ale čtu samá nepodložená obvinění a urážky. Nevím, jaký je aktuální stav vyšetřování
celé kauzy, ale doufám, že se dočkám výsledků. Až pak je možné, a to kdoví jestli, vynášet soudy.
9.2.2010 (16:40) Voženílková
Paní Hanko, jsem ráda, že o presumpci neviny ví každý. Ale jestliže se kněz musí s okamžitou
platností přestat stýkat se svými farníky, nesmí je o ničem informovat /proč?/a musí se vystěhovat z
fary, tedy ji úplně vyklidit, nesmí poskytovat kněžské služby a jediné, co nám jeho nadřízení jsou
schopni říci je to, že jsou vázáni mlčenlivostí /PROČ?/, tak uvažuju, jaký by jej čekal trest, pokud
by se ono takto POTRESTANÉ PODEZŘENÍ potvrdilo: napadá mne pouze upálení. Ale od toho
snad naše církev už upustila. Nebo ne? A jak by se pohlíželo na církev, tím se netrapte. Nebude-li se
moci P. Mariusz očistit, bude se říkat....vidíte, to je ta jejich církev, to jsou ti jejich kněží! A když se
očistí, bude se říkat..... ale ta paní je také věřící, co to je tedy v té církvi za lidi! Co se rozhodně
nebude říkat je to, co se říkalo o prvotní církvi.....hleďte, jak se milují!
9.2.2010 (14:07) Hanka
Paní Voženílková, toto všichni dobře známe, ale uvědomte si, jak by se pohlíželo na celou církev,
kdyby na biskupství nic neudělali a dál nechali kněze působit a vyučovat náboženství ve farnosti. Já
myslím, že neměli jinou možnost a sami teď jako my čekají na výsledek šetření.
Voženílková: Presumpce neviny /Wikipedia/.
Presumpce neviny je princip, podle kterého je na účastníka trestněprávního řízení v různých fázích
řízení /podezřelého, obviněného, obžalovaného/ nahlíženo jako na nevinného, dokud není
pravomocným rozsudkem soudu rozhodnuto o opaku. Je jedním z principů právního státu a výkonu
soudnictví. Odpovědnost za dokazování viny leží na žalobcích, žalovaný nemusí dokazovat svoji
nevinu. Presumpce neviny je uvedena v Listině základních práv a svobod v oddíle Právo na soudní
a jinou právní ochranu.......PROČ SE TEDY V CÍRKVI DĚJE /A UŽ DĚLO/ JINAK???

Podobné dokumenty

Grafický manuál značky a vizuálního stylu Nadace AGROFERT

Grafický manuál značky a vizuálního stylu Nadace AGROFERT umístěna základní podoba značky v horizontální verzi. Celá etiketa je orámována linií základní zelené barvy. Etiketu lze také využívat ve formě, kdy je umístěna na levou spadávku formátu média. Při...

Více

Školní vzdělávací program – Jezdecká akademie, chov koní a

Školní vzdělávací program – Jezdecká akademie, chov koní a aplikovat základní matematické postupy, orientovat se v oboru tak, aby se vhodně uplatnili na trhu práce. Občanské kompetence tak, aby absolventi jednali odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativ...

Více

Jaro - Dobřichovice

Jaro - Dobřichovice Noc z 23. na 24. února 1950. Černý tudor projíždí zasněženou Vysočinou. Cesta z Valdic u Jičína do Číhoště trvá v zimním nečase tři až čtyři hodiny. Vpředu řidič se spolujezdcem, který popíjí čaj z...

Více

Dřevohostický zpravodaj 4-2012

Dřevohostický zpravodaj 4-2012 Vážení spoluobčané, chci vám poděkovat za všechny vaše připomínky, názory i kritiku, která nám pomáhá v naší práci. Pevně věřím, že nový rok pro nás bude rovněž úspěšný a v některých oblastech ješt...

Více

Infolist 04/2015

Infolist 04/2015 kamaráda – studenta pedagogické školy. „Starší bráchové a ségry“ budou s dětmi chodit na výlety a pomáhat jim zahnat jejich smutky. Generace 89 nám například prozradila, že jedno z těchto dě nikdy ...

Více

00292_Klempirske noviny_012010_CS3.indd

00292_Klempirske noviny_012010_CS3.indd Povrchová úprava HB Polyester Jednotlivé prvky systému Lindab Rainline jsou vyráběny ze žárově pozinkované švédské oceli o tloušťce 0,6 – 0,7 mm S250 GD Z 275. Základní materiál je po procesu pasiv...

Více

prosinec 2009

prosinec 2009 „Nezastírejte to, hraběnko! Na společenských akcích se ukazujete výhradně v mém doprovodu, prozradila jste mi tajemství vašeho pravého původu. Na co tedy ještě čekáte, je jasné, že mě chcete přijmo...

Více

Zpravodaj číslo 1

Zpravodaj číslo 1 „Revitalizace centra města Hronova“ a získali jsme dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2. 2 – Rozvoj měst. Celkové výdaje na projekt činí přes 65 milionů ...

Více