VY_32_INOVACE_43

Transkript

VY_32_INOVACE_43
SOMATOLOGIE
Vnitřní systémy
VY-32-INOVACE-43
AUTOR: Mgr. Ludmila Kainarová
FUNKCE SRDCE
SRDEČNÍ PŘEVODNÍ SYSTÉM
 sinoatriální uzlík
 atrioventrikulární uzlík
 Hisův svazek
 Tawarova raménka
 Purkyňova vlákna
ČINNOST SRDCE
 srdce pracuje za základě automatické
činnosti srdeční převodní soustavy
 podnět k činnosti srdce vzniká
v sinoatriálním uzlíku (PS)
 impulz se šíří ze svaloviny síní
do svaloviny komor
 impulz způsobuje systolu (stah), která
postupně přechází v diastolu (ochabnutí)
MECHANICKÁ ČINNOST SRDCE
1)
 systola síní
krev proudí ze síní do komor
cípaté chlopně otevřeny
 diastola komor
plnění komor krví ze síní
MECHANICKÁ ČINNOST SRDCE
2)
 systola komor
uzavření cípatých chlopní
otevření poloměsíčitých chlopní
vypuzení krve z PK do plicní tepny
vypuzení krve z LK do aorty
 diastola síní
plnění PS krví z dutých žil
plnění LS krví z plicních žil
ŘÍZENÍ SRDEČNÍ ČINOSTI
1. Srdeční převodní systém – autoregulace
2. Vegetativní nervový systém
sympaticus – zrychluje činnost srdce
parasympaticus – zpomaluje činnost srdce
3. Prodloužená mícha – centrum řízení
srdeční činnosti
SRDEČNÍ OBJEMY
 Tepový srdeční objem – asi 70 ml
množství krve vypuzené do aorty
při jedné systole
 Minutový srdeční objem – asi 5 litrů
množství krve vypuzené srdcem
za 1 minutu
UKAZATELE SRDEČNÍ ČINNOSTI
 TK – krevní tlak
 TF – tepová frekvence
 Srdeční ozvy
 EKG
TK – TLAK KRVE
 systolický tlak
 diastolický tlak
 norma: 120 / 80
 hyperteze: nad 140 / 90
TF – TEPOVÁ FREKVENCE
 norma: 60 – 90 tepů / min
 tachykardie: nad 90 tepů / min
 bradykardie: pod 60 tepů / min
SRDEČNÍ OZVY
 vyšetřují se fonendoskopem
na hrudníku vlevo v pátém mezižebří
EKG
 grafický záznam srdeční činnosti
OTÁZKA
Při systole komor krev proudí
a)
b)
c)
d)
z komor do síní
ze síní do komor
z komor do aorty a plicního kmenu
z dutých žil do srdce
c) z komor do aorty a plicního kmenu
POUŽITÉ ZDROJE
• KŘIVÁNKOVÁ, M. – HRADOVÁ, M.: Somatologie: učebnice pro
střední zdravotnické školy . 1. vydání. Praha: Grada Publishing,
spol. s r. o., 2009. 244 s. ISBN 978-80-247-2988-6.
• DYLEVSKÝ, I. – DRUGA, R. – MRÁZKOVÁ, O.: Funkční anatomie
člověka. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, spol. s r. o., 2000. 664
s. ISBN 80-7169-681-1
POUŽITÉ ZDROJE
• Obrázek na snímku č. 12
http://image.made-in-china.com/2f0j00tETQkfgnNaGY/Deluxe-SpecialSingle-Head-Stethoscope-HS-30N-.jpg
staženo 14.8.2013
• Obrázek na snímku č. 13
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Ekg.jpg
staženo 14.8.2013